Borçlar Hukuku Genel Hükümler Pratik Çalışmaları Prof. Dr. Hayrunnisa Özdemir  - Kitap

Borçlar Hukuku Genel Hükümler Pratik Çalışmaları

2. Baskı, 
Ocak 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
200
Barkod:
9789750289545
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
175,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
1. baskı
Ekim 2020
125,00
65,00 (%48)
Kitabın Açıklaması
Borçlar Hukuku, Genel Hükümler Pratik Çalışma Kitabı, Borçlar Hukuku dersi alan Hukuk ve diğer alanlarda Borçlar Hukuku ile ilgilenen öğrencilerin yararlanması amacıyla kaleme alınmıştır. Kitabın içeriğinde yer alan olaylar, Borçlar Kanunu'nun madde sistematiği göz önünde tutularak seçilmiştir. Olayların içeriği yargıya intikal etmiş olaylar ve Yargıtay'ın somut karar örneklerinden esinlenilerek üretilmiştir. Olayların tümü Borçlar Hukuku alanında yetkin yazarların eserlerine atıf yapılarak öğrencinin anlamasını kolaylaştıracak şekilde ele alınmıştır.
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
2. Basıya Önsöz 
7
OLAY I 
13
(Sözleşmenin Kurulması, Hüküm ve Sonuçlarını Doğurması, Hata, Esaslı Hata Halleri, Sözleşme Öncesi Sorumluluk) TBK m. 1 vd, TBK. m. 31–39
OLAY II 
19
(Sözleşmenin Kurulması, Hüküm ve Sonuçlarını Doğurması) TBK m. 1 vd.
OLAY III 
23
(Sözleşmenin Kurulması) TBK m. 1 vd.
OLAY IV 
29
(Şekil, Şekle Aykırılık ve Muvazaa) TBK m. 12vd.
OLAY V 
38
(İrade Beyanının Yorumlanması ve Güven Teorisi) TBK m. 18, 19
OLAY VI 
43
(Sözleşmelerin Yorumu, Muvazaa ve Muvazaanın Türleri) TBK m. 18–19
OLAY VII 
48
(Genel İşlem Şartları) TBK m. 20, 21, 22, 23, 24, 25
OLAY VIII 
54
(İrade Bozukluğu, Oluşum Bozukluğu, Yanılma, Esaslı Yanılma) TBK m. 31–35
OLAY IX 
63
(Hile’nin Şartları) TBK m. 36vd.
OLAY X 
68
(Hilenin Unsurları, Temsil, İfa, Borçlunun Temerrüdü, Sebepsiz Zenginleşme, Haksız Fiil) TBK m. 36 vd.
OLAY XI 
76
(Korkutma ve Hüküm ve Sonuçları) TBK m. 37–38
OLAY XII 
82
(Temsil, Yetkisiz Temsil ve Sonuçları) (TBK m. 40–48)
OLAY XIII 
88
(Haksız Fiil–Hukuka Uygunluk Sebepleri) TBK m. 49–64.
OLAY XIV 
94
(Adam Çalıştıranın Sorumluluğu–Haksız Fiil Sorumluluğu–Yardımcı Kişinin Fiilinden Sorumluluk) TBK m. M.49/I, 61, 66, 72, 116
OLAY XV 
102
(Adam Çalıştıranın Sorumluluğu–Yapı Malikinin Sorumluluğu) TBK m. 66– 116
OLAY XVI 
107
(Yapı Malikinin Sorumluluğu, EK kusur, Müteselsil Sorumluluk) TBK m. 69, 72
OLAY XVII 
111
(Tehlike Sorumluluğu (KTK) Destekten Yoksun Kalma Tazminatı)
OLAY XVIII 
119
(Tehlike Sorumluluğu (KTK)
OLAY XIX 
122
(Tehlike Sorumluluğu (KTK)
OLAY XX 
125
(Sebepsiz Zenginleşme) TBK m. 77–82
OLAY XXI 
132
(İfa ve Unsurları Alacağın Temliki) TBK m. 83–97.
OLAY XXII 
137
(Seçimlik Borç) TBK m. 87
OLAY XXIII 
142
(Şekil, Ödemezlik Def’i, Borçlunun Temerrüdü) TBK m. 12, 13 vd. 96, 117 vd.
OLAY XXIV 
148
(Alacaklının Temerrüdü) TBK m. 106 vd.
OLAY XXV 
151
(Alacaklının Temerrüdü) TBK m. 106 vd.
OLAY XXVI 
154
(Alacaklının Temerrüdü) TBK m. 106 vd.
OLAY XXVII 
156
(Borçlu Temerrüdü) TBK m. 117–125
OLAY XXVIII 
167
(Borçlunun Temerrüdü) TBK m. 117 vd.
OLAY XXIX 
170
(Borçlu Temerrüdü, Yardımcı Kişinin Verdiği Zararlardan Sorumluluk)
TBK m. 117 116vd.
OLAY XXX 
173
(Borçlu Temerrüdü) TBK m. 117 118 119
OLAY XXXI 
177
(Zamanaşımı ve Müteselsil Sorumluluk) TBK m. 146 vd; m. 162 vd.
OLAY XXXII 
182
(Koşula Bağlı Borçlar) TBK m. 170 vd.
OLAY XXXIII 
184
(Alacağın Devri ve Borcun Üstlenilmesi–Takas) TBK m. 183–195, 196
OLAY XXXIV 
194
(Alacağın Devri) TBK m. 183 vd.
OLAY XXXV 
197
(Alacağın Devri, Yabancı Para Borçlarının İfası, Cezai Şart) TBK m. 183 vd. 100, 179