Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Vakıf Üniversitelerinin Mali Sorunları
Ocak 2013 / 1. Baskı / 246 Syf.
Fiyatı: 64.50 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Günümüzde vakıf üniversiteleri hızla artarken, bu kurumların mali hususları üzerindeki sorunlar basta vergi hukuku olmak üzere hep gözardı edilmiştir. Özellikle, vergi hukukunda tam olarak tanımının yapılamaması dolayısıyla ortaya çıkan çeşitli vergisel sorunlar, arazi tahsisi ve hazine taşınmazları izin ve irtifak hakkı konuları, özerklik konuları, devlet yardımı konusundaki problemler, iş hukuku kaynaklı genel nitelikli sorunlar vakıf üniversiteleri açısından üzerinde önemle durulması gereken konulardır.

Bu çalışma kapsamında vakıf üniversitelerinin karşılaşabileceği bazı mali hususlar üzerine değinilmiş, uygulamada karşılaşılan sorunlara yönelik çeşitli hukuki açıklamalarda bulunulmuştur. Ayrıca, bugüne kadar vakıf üniversitelerine ilişkin olarak Yargıtay, Danıştay ve Anayasa Mahkemesi nezdinde verilen kararlara çalışmada yer verilmesi önemli konuların yargı nezdinde nasıl değerlendirildiği açısından oldukça önem taşımaktadır. Bu kitap, bir referans çalışma olarak lireratürde yerini alacaktır.

Konu Başlıkları
Devlet–Vakıf Üniversitesi Kavramı
Hak, Borç ve Yükümlülükleri
Kurucu Vakıfla İlişkiler
Muafiyet, İstisna ve Mali Kolaylıklar
YÖK Kaynaklı Mali Sorunlar
Vergi Hukuku Kaynaklı Sorunlar
İş Hukuku Kaynaklı Özel Durumlar
Hazine Taşınmazları ve Orman Arazileri Konusu
Çeşitli Danıştay–Yargıtay ve Anayasa Mah. Kararları
Barkod: 9789750221576
Yayın Tarihi: Ocak 2013
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 246
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  7
Sunuş  9
Özgeçmiş  11
Kısaltmalar  21
Yönetici Özeti  23
§1. VAKIF ÜNİVERSİTESİ KAVRAMI, KURULUŞU,
İŞLEYİŞİ VE YAPISI
I. ANAYASA HÜKMÜ KAPSAMINDA DEVLET VE VAKIF ÜNİVERSİTESİ  25
II. YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI  26
III. 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU KAPSAMINDA ÜNİVERSİTE  27
IV. VAKIF ÜNİVERSİTELERİNİN KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ  28
V. EĞİTİM-ÖĞRETİME BAŞLAMAK İÇİN ARANAN ŞARTLAR  31
VI. YÖK TARAFINDAN FAALİYET İZNİ VERİLMESİ İÇİN KOŞULLAR  32
VII. ÜNİVERSİTEYE ÖĞRENCİ ALINMASI VE ÖĞRENCİ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ  34
VIII. ÖĞRETİM ELEMANLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRME  35
IX. YÖK’NUN GÖZETİM VE DENETİM FAALİYETİ  35
X. FAALİYETTEN ALIKOYMA VE KAPATMA ESAS VE USULLERİ  36
XI. DEVLET VE VAKIF ÜNİVERSİTELERİNİN AKADEMİK VE İDARİ YAPISI  37
A. Üniversite Mütevelli Heyeti:  37
B. Üniversite Akademik Yapısı  38
C. Vakıf Üniversitesinin İdari Yapısı  40
XII. DEVLET ÜNİVERSİTESİ İLE VAKIF ÜNİVERSİTELERİNİN MALİ KAYNAKLARI  41
XIII. İTA AMİRLİĞİ VE MALİ DENETİM  44
XIV. VAKIF ÜNİVERSİTELERİ BİRLİĞİ  44
XV. VAKIF ÜNİVERSİTELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ  45
§2. YÖK TARAFINDAN ÜNİVERSİTE OLGUSUNA STRATEJİK YAKLAŞIM, YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNUN TEMEL ÖNCELİKLERİ, FİNANSMAN YÖNTEMİ VE
AR-GE ÇALIŞMALARI
I. DÜNYA’DA ÜNİVERSİTE KONUSUNDA YAŞANAN GELİŞMELER  46
II. DÜNYA’DA ÜNİVERSİTELERİN YAŞADIĞI ÖZERKLİK SORUNU  48
III. YÖK’NUN AMAÇ VE HEDEFLERİ  50
IV. YÖK’NUN TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLERİ  51
V. TÜRKİYE’DE YÜKSEKÖĞRETİMİN FİNANSMANI  51
A. Türkiye’de Yükseköğretim Sisteminin Finansmanının Yasal Çerçevesi:  52
B. Devlet ve Vakıf Üniversitesi Gelirlerinin Dağılımı:  54
C. Yükseköğrenim Finansmanı Üzerine Sayısal Veriler  58
VI. AR-GE KONUSUNDA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ ROLLERİ  60
§3. VAKIF ÜNİVERSİTELERİNİN KARŞILAŞTIKLARI VERGİSEL VE DİĞER MALİ KONULAR
I. VAKIF ÜNİVERSİTELERİNE DEVLET YARDIMI KONUSUNDA YAŞANAN ZORLUKLAR  63
II. VAKIF ÜNİVERSİTELERİNİN HAZİNE TAŞINMAZLARI VE ORMAN ARAZİLERİ KARŞISINDAKİ DURUMU  65
A. Hazine Taşınmazlarının Vakıf Üniversiteleri Tarafından Kullanım İmkanı-Usul ve Esasları  65
1. İrtifak Hakkı ve Kullanım İzni Tahsisine İlişkin Bedel Tespiti  67
2. Hak ve İzin İçin İhale Usulü, Geçici Teminat, Kesin Teminat:  68
3. Ön İzin Alınması  69
4. Kullanma İzni veya İrtifak Hakkı Tesis İşlemi  69
5. Kullanım İzni veya İrtifak Hakkı Tesliminden Sonra Alınacak Hasılat Payı  70
6. Sözleşmenin Sona Ermesi  70
B. İrtifak Hakkı Tesisinde KDV Uygulaması  71
C. Vakıf Üniversitesine Doğrudan Satış Koşulları  72
D. Doğrudan Satışta KDV Uygulaması  73
E. 6813 Sayılı Orman Kanunu Kapsamında Açıklamalar:  74
F. Orman Kanunu Kapsamındaki Kiralamaların KDV Kapsamında Değerlendirmesi  76
III. VAKIF ÜNİVERSİTELERİNE TANINAN İSTİSNA VE MUAFİYETLER İLE ÇEŞİTLİ VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLER  77
A. Yönetmelik ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu Kapsamında İstisna ve Muafiyetler  77
B. KDVK’nundaTanınanİstisnalar ve Tevkifat Sorumlulukları:  79
1. Kanunda Sağlanmış Bulunan İstisnalar:  79
2. KDV Genel Tebliğlerinde Belirlenmiş Tevkifat Sorumlulukları  80
a. 91 Seri Numaralı KDV Tebliği  80
b. 96 Seri Numaralı KDV Tebliği; İşgücü Temin Hizmet Tevkifatı:  81
c. 104 Seri Numaralı KDV Genel Tebliği; Özel Güvenlik Hizmet Tevkifatı:  82
d. 30 Seri Numaralı KDV Genel Tebliği; Kiralama İşlemleri Tevkifatı  82
e. 30 Seri Numaralı KDV Genel Tebliği; Reklam Verme Tevkifatı:  83
f. 99 Seri Numaralı KDV Genel Tebliği; Yapı Denetim Hizmeti Tevkifatı:  83
g. Vakıf Üniversiteleri Tarafından Sunulan Eğitim-Öğretim Faaliyetlerinin KDVK Açısından Değerlendirilmesi  84
aa. Katma Değer Vergisi Kapsamında Yer Alan Düzenlemeler İle Bunlara İlişkin Olarak İdare Tarafından Verilen Özelgeler-Konu Hakkında Alınmış Bulunan Yargı Kararları  84
bb. Konunun KDVK İle İdari Kararlar ve Yargı Kararları Karşısında Değerlendirilmesi:  89
cc. Üniversite Faaliyetlerinin Ticari Faaliyet Kapsamında Değerlendirilmesi:  90
dd. Üniversite Faaliyetlerinin İstisna Kapsamına Girip Girmediğine İlişkin Değerlendirme  92
ee. Güzel Sanatlar Fakültesi Faaliyetlerinin KDVK İstisna Hükümleri Açısından Değerlendirilmesi  95
h. Burs Kavramı Ve Burs, İndirim İle İskonto Terimlerinin Hukuki Analizi:  98
aa. Burs Teriminin Kapsamı Ve Hukuki Niteliğine İlişkin Değerlendirmeler:  99
aaa. Burs Kavramının Karşılığı Nedir?  99
bbb. Ülkemizde Burslara İlişkin Olarak Hazırlanmış Hukuki Düzenlemeler  100
bb. Bursların Vergisel Açıdan Değerlendirilmesi  102
aaa. Burslar ve Burs Benzeri Ödemelerin Çeşitli Vergi Kanunları Açısından Değerlendirilmesi  102
aaaa. Bursların Gelir Vergisi, Damga Vergisi ve Harç Kanunları Açısından Değerlendirilmesi  103
bbb. Bursların KDVK Açısından Değerlendirmeler  104
aaaa. Bursların KDV Açısından Değerlendirilmesi  104
bbbb. KDVK’nun İstisna Hükmü Bir Teşvik Değil, Bir Cezalandırma Sistemidir  106
cccc. Burslar KDVK Kapsamında İndirim veya İskonto Olarak Değerlendirilebilir mi?  109
dddd. Bedelsiz Verilen Eğitim ve Öğretim Faaliyeti Kapsamına Neler Girmektedir:  112
ı. Vakıf Üniversitelerinin Öğrencilere Verdikleri Promosyon ve Eşantiyon Ürünlerinin KDV Karşısındaki Durumu  113
i. Vakıf Üniversitesitelerinde Yurtların KDV Açısından Değerlendirilmesi  116
aa. Yurtlara İlişkin Hukuki Düzenlemeler  117
bb. KDVK Açısından Değerlendirme  121
j. Vakıf Üniversitelerinin Veya Bağlı Sağlık Kuruluşlarının Veyahut Spor Kuruluşlarının Çeşitli Ticari İlişkilerde Gerçekleştirdikleri Trampa Mahiyetindeki İşlemlerde KDV Matrahı  124
C. GVK Kapsamında Vergilendirme Durumları  131
1. Üniversite Bünyesindeki Bir Döner Sermaye İşletmesinden, SandıklardanVeyahut Fonlardan Elde Edilen Ücretler AyrıBir İşverenden Mi Alınmış Sayılacaktır?  131
D. Vakıf Üniversitelerinin Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırılmasının Vergi Hukuku Açısından Değerlendirilmesi  134
1. Öğrencilere Ödenen Çalışma Burslarının GVK Kapsamında Değerlendirilmesi:  137
E. KVK Kapsamında İstisna ve Muafiyetler  139
1. Üniversitelere Tanınan Kurumlar Vergisi Muafiyeti  139
2. Vakıf Üniversiteleri Bünyesinde Faaliyet Gösteren Sağlık Kurumlarının KVK Ve KDV Karşısındaki Durumu  139
3. Faiz ve Benzeri Ödemeler Üzerinden Gelir/Kurumlar Vergisi Tevkifatı  141
F. Emlak Vergisi Kanunu Kapsamında Değerlendirmeler  142
G. Motorlu Taşıtlar Vergisi Kapsamında Değerlendirmeler  142
H. Belediye Gelirleri Kanunu Kapsamında Değerlendirmeler  143
I. 7338 Sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Kapsamında Değerlendirmeler  145
J. 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu Hakkında Değerlendirmeler  145
K. 492 Sayılı Harçlar Kanunu Açısından Değerlendirmeler  145
L. 213 Sayılı VUK Açısından Değerlendirmeler  145
M. 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu Açısından Değerlendirmeler  146
§4. VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE KARŞILAŞILAN DİĞER ÖZELLİKLİ HUSUSLAR
I. YENİ TTK İLE UFRS KONUSUNDA GETİRİLEN YÜKÜMLÜLÜKLER  147
II. ÖZEL HESAP DÖNEMİNE GÖRE DEFTER TUTMA İMKÂNI  148
III. YABANCI ÖĞRETİM ÜYESİ VEYA ÖĞRETİM YARDIMCILARININ GELİR VERGİSİ MÜKELLEFİYETİ  148
IV. ÖĞRETİM ÜYELERİNİN BİRDEN ÇOK ÜNİVERSİTEDE DERS VERMESİ KONUSU  151
V. ÜNİVERSİTE ÖDENEĞİ  151
VI. GELİŞTİRME ÖDENEĞİ  152
VII. EĞİTİM-ÖĞRETİM ÖDENEĞİ  152
VIII. MAKAM TAZMİNATI  152
IX. AKADEMİK VE İDARİ PERSONELE ARAÇ TAHSİSİ  153
X. AKADEMİK VE İDARİ PERSONELE LOJMAN TAHSİSİ  154
XI. 6111 SAYILI KANUN KAPSAMINDA ÖĞRENCİLERİN HUKUKİ DURUMLARI  154
A. 2547 Sayılı Kanunun Geçici 58. Madde Kapsamında  156
1. Sözkonusu Madde Kapsamından Yararlanabilecekler  156
2. Sözkonusu Madde Kapsamından Yararlanamayacaklar  157
3. Diğer Hususlar  157
B. 2547 Sayılı Kanun Maddesi 44 (6111 S.K./171. MD.) Kapsamında  160
C. 2547 Sayılı Kanun Maddesi 46 (6111 S.K./172. MD.)  161
XII. PROJE TEŞVİK İKRAMİYELERİ  163
XIII. YURTDIŞINDA EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN DURUMLARI  164
XIV. UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARI KAPSAMINDA GELİR PAYLAŞIM MODELİ  165
XV. GVK’NUN 18. MADDESİ KAPSAMINDA ÖĞRETİM ÜYELERİ İÇİN SERBEST MESLEK KAZANÇ İSTİSNASI VE KDV UYGULAMASI  166
XVI. TEŞVİK ÖDÜLÜ  169
XVII. ÖĞRENCİLİK STATÜSÜ VE KAZANILMIŞ HAK KAVRAMI  170
XVIII. KURUCU VAKIFLA İLİŞKİLER BAKIMINDAN DEĞERLENDİRMELER  173
XIX. ÜNİVERSİTELER TARAFINDAN İŞLETİLEN KONUKEVLERİNİN VERGİSEL DURUMU  173
XX. ATM KONULMASI SONUCU KİRALAMA İŞLEMİNİN KDV KARŞISINDAKİ DURUMU  174
21. SİGORTA PRİM BEYANNANMELERİ İÇİN ÖDENEN DAMGA VERGİLERİ  174
§5. ÜNİVERSİTE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLARAK ÇEŞİTLİ DANIŞTAY, YARGITAY VE ANAYASA MAHKEMESİ NEZDİNDEKİ ÖNEMLİ YARGI KARARLARI
I. VAKIF YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YABANCI ÜLKELERDEKİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAN ÖRGÜN VEYA İKİNCİ ÖĞRETİME GEÇİŞ YAPAN ÖĞRENCİLER İLE YURTDIŞINDA EĞİTİM GÖREN VE DENKLİKLERİ YAPILARAK TÜRKİYE’DEKİ BİR LİSANS TAMAMLAMALARINA KARAR VERİLEN VE ÜNİVERSİTELERE YERLEŞTİRİLEN ÖĞRENCİLERİN GEÇİŞ YAPTIKLARI KURUMUN İKİNCİ ÖĞRETİM ÜCRETİNİ ÖDEYECEKLERİNE İLİŞKİN DÜZENLEMENİN HUKUKA UYGUN OLDUĞU HK  176
II. VAKIF ÜNİVERSİTELERİNE DEVLET YARDIMI YAPILMASI KONUSUNDA, İDARENİN TAKDİR YETKİSİNİN BULUNDUĞU HK  177
III. ÜNİVERSİTESİNDE PROFESÖR OLARAK GÖREV YAPAN DAVACININ İŞ AKDİNİN FESHİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN GÖRÜM VE ÇÖZÜMÜNÜN İDARİ YARGININ GÖREVİNDE OLDUĞU HK:  179
IV. BİLKENT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜCRETİNİN ABD DOLARI KARŞILIĞI TÜRK LİRASI OLARAK BELİRLENMESİNDE, ÜLKENİN İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK İSTİKRARSIZLIKLAR NEDENİYLE KALİTELİ BİR EĞİTİM VERME AMACININ GERÇEKLEŞMESİNİ ENGELLEYİCİ FAKTÖRLERİ EN AZA İNDİRME GAYESİYLE HAREKET EDİLMEDİĞİ, DOLAYISIYLA ANAYASANIN VE 2547 SAYILI KANUNUN ÖNGÖRDÜĞÜ GİBİ KAZANÇ AMACIYLA HAREKET EDİLMEDİĞİ SONUCUNA ULAŞILDIĞINDAN,2547 SAYILI KANUNUN EK 9. MADDESİ UYARINCA ÖĞRETİM ÜCRETİNİ BELİRLEME YETKİSİNE SAHİP OLAN ÜNİVERSİTE MÜTEVELLİ HEYETİNİN TAKDİR YETKİSİNE İSTİNADEN TESİS ETTİĞİ İŞLEMDE HUKUKA AYRILIK BULUNMADIĞI HK:  182
V. VAKIF ÜNİVERSİTELERİNE 2547 SAYILI KANUNUN 18. MADDESİ UYARINCA YAPILAN DEVLET YARDIMLARINDA VAKIF ÜNİVERSİTELERİNİN TAŞINMAZ MALLARININ DA GÖZ ÖNÜNE ALINMASI GEREKTİĞİ HK:  184
VI. OKULLA İLİŞİĞİ KESİLEN VE AF KANUNU SONUCUNDA OKULA TEKRAR KAYIT YAPTIRAN DAVACI, BU TARİHTE ÖĞRENCİLİK STATÜSÜ KAZANDIĞI BU TARİHTEKİ ÖĞRENİM ÜCRETİNİ ÖDEMESİ GEREKTİĞİ HK  185
VII. VAKIF ÜNİVERSİTESİNDE, İŞ KANUNUNA TABİ OLARAK İDARİ-MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANI OLARAK AKADEMİK KADRO DIŞINDA GÖREV YAPAN DAVACININ, İŞ AKDİNİN FESH EDİLMESİNE İLİŞKİN UYUŞMAZLIĞIN, ADLİ YARGININ GÖREVİNDE OLDUĞU HK  187
VIII. VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDEN DEVLET ÜNİVERSİTELERİNİN TIP FAKÜLTESİNE YATAY GEÇİŞ YAPANLARDAN, CARİ HİZMET MALİYETİNİN YARISININ ÖĞRENİM ÜCRETİ OLARAK ALINMASINDA HUKUKA AYKIRILIK BULUNMADIĞI HK  188
IX. VAKIF ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİSİ OLAN DAVACININ, ÖĞRENCİ KATKI PAYINI YATIRMAMASI DURUMUNDA, KAYDININ SİLİNEBİLECEĞİ HK  191
X. YÜKSEKÖĞRETİM GENEL KURULU’NUN, DİPLOMALARDA DEKAN VE REKTÖRÜN İMZALARININ YANINDA MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANININ DA İMZASININ YER ALMAMASINA İLİŞKİN KARARIN; YÜKSEKÖĞRETİM KURULU’NUN SAHİP OLDUĞU DÜZENLEME YETKİSİNE DAYALI OLARAK, UYGULAMADA BİRLİK SAĞLAMASINA DÖNÜK OLARAK ALINDIĞI VE 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU’NA AYKIRI BİR HUSUSUN BULUNMADIĞI HK  193
XI. 2547 SAYILI KANUNUN EK 7. MADDESİ İLE VAKIFLARCA KURULACAK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA TANINAN MALİ KOLAYLIK VE İSTİSNALARLA VERGİ TÜRLERİ HERHANGİ BİR SINIRLAMA GETİRİLEMEDİĞİ HK  195
XII. VAKIF ÜNİVERSİTELERİ TARAFINDAN ÖĞRETİM ELEMANLARINA "ÜNİVERSİTE ÖDENEĞİ", "EĞİTİM ÖĞRETİM ÖDENEĞİ" ADI ALTINDA ÖDENEN TAZMİNAT DAMGA VERGİSİ TABİ OLMADIĞI HK  197
XIII. DAVACI ŞİRKET, TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM SAĞLIK VAKFINDAN FAKÜLTE BÜNYESİNDE YER ALAN KANTİN OTOPARK VE BENZERİ YERLERİ KİRALAMIŞ OLUP, DAVACI ŞİRKETİN VAKFA BAĞLI İKTİSADİ BİR İŞLETME OLMASI KARŞILIĞINDA VAKFA YAPILAN ÖDEMELERDEN TEVKİFAT YAPILMASI GEREKTİĞİ HK  198
XIV. VAKIF ÜNİVERSİTESİNE AİT YAPILARIN 3194 SAYILI İMAR KANUNU AÇISINDAN RESMİ BİNALAR KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEMEYECEĞİ HK  199
XV. HACZEDİLMEZLİK KURALININ SINIRLANDIRILMASI GEREKTİĞİ VE BU DÜZENLEMENİN SON DERECE AYRIKSAL (İSTİNAİ) DURUMLARDA SÖZ KONUSU OLMASI GEREKTİĞİ, BU BAĞLAMDA BİR KAMU TÜZEL KİŞİSİNİN MAL VE GELİRLERİNİN HACZEDİLMEMESİ İÇİN KANUNDA AÇIK HÜKMÜN BULUNMASI GEREKTİĞİ, BU NEDENLERLE DAVALI BORÇLU VAKIF ÜNİVERSİTENİN, DAVAYA KONU GELİRLERİNİN HACZEDİLEBİLECEĞİ HK  202
XVI. DAVACININ DOKTORA YETERLİLİK SINAVINDA İKİ KEZ BAŞARISIZ OLMASI SONUCU ÜNİVERSİTE ARALARINDA YAPTIKLARI TAAHHÜTNAME VE KEFALETNAME SENEDİNE GÖRE İŞLEM YAPILIP İLİŞİĞİNİN KESİLDİĞİ ANLAŞILMAKTADIR. TARAFLAR ARASINDAKİ İLİŞKİ SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME DEĞİL, TAAHHÜTNAMEDEN KAYNAKLANMAKTADIR. HAKSIZ EYLEM VE İKTİSAP DIŞINDAKİ HER TÜRLÜ ALACAK İÇİN BORÇLAR KANUNU 125. MADDESİ GEREĞİNCE ON YILLIK ZAMAN AŞIMI UYGULANACAĞI HK  209
XVII. DAVACI ÖĞRENCİNİN ÖĞRENİM SÜRESİ İÇERİSİNDE YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİK YAPILMASINDA HUKUKA AYKIRILIK BULUNMAMASINA KARŞIN, KAZANILMIŞ HAKKI OLAN DAVACI HAKKINDA YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİNDE ÖNCEKİ LEHİNE HÜKÜMLER İÇEREN YÖNETMELİĞİN UYGULANMASI GEREKTİĞİ HK  210
XVIII. YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİSİ OLANLARIN ÖZEL ÖĞRENCİ STATÜSÜNDE ALDIKLARI DERSLERDEN MUAF OLAMAYACAKLARI HK  213
XIX. DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERİN KURAL OLARAKKAZANILMIŞHAK OLUŞTURMAYACAĞI, KALDIRILMALARI VE DEĞİŞTİRİLMELERİNİN HER ZAMAN OLANAKLI OLDUĞU HK  215
XX. ÜNİVERSİTEDEN ÇIKARMA CEZASI İLE CEZALANDIRILAN VE YARGI KARARINA DAYANILARAK ÖĞRENCİLİĞE DÖNDÜRÜLMESİ ÜZERİNE, BAŞARILI OLARAK MEZUN OLAN DAVACININ BU BAŞARISININ, KAZANILMIŞHAK OLDUĞU HK:  217
§6. İŞ HUKUKU KAPSAMINDA VAKIF ÜNİVERSİTELERİNİ İLGİLENDİREBİLECEK ÖZELLİKLİ HUSUSLAR
I. ÜNİVERSİTELERİN ALT İŞVERENE İLİŞKİN İŞYERİ BİLDİRİM SORUMLULUĞU VE DİĞER SORUMLULUKLARI:  220
II. ÇALIŞANLAR ARASINDA AYRIM YAPAMAMA DURUMU:  221
III. İŞ SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ  222
IV. YAZILI SÖZLEŞME YAPILMAMASI DURUMUNDA SORUMLULUK:  222
V. BİRDEN FAZLA ÜST ÜSTE BELİRLİ İŞ SÖZLEŞMESİ YAPILAMAMASI DURUMU  222
VI. PERSONEL DENEME SÜRESİ KONUSU  223
VII. BELİRSİZ İŞ SÖZLEŞMELERİN FESİH ŞARTLARI  223
VIII. İŞVERENİN İŞ SÖZLEŞMESİ FESİH BİLDİRİMİ VE SONUÇLARI:  223
IX. İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATI, ÇIPLAK VE EK ÜCRET  223
X. ÇALIŞMA KOŞULLARINDA GERÇEKLEŞEBİLECEK DEĞİŞİKLİK DURUMLARI  225
XI. İŞÇİYE YENİ BİR İŞ ARAMA İZNİ VERİLMESİ KONUSU  225
XII. İŞVEREN TARAFINDAN ÖZÜRLÜ VE TUTUKLU İŞÇİ ÇALIŞTIRMA ZORUNLULUĞU  226
XIII. ÜNİVERSİTE AKADEMİK KADROSUNUN ÖZLÜK HAKLARI:  226
XIV. ÜCRET PUSULASI DÜZENLEME ZORUNLULUĞU:  227
XV. ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KARARLARINA UYMA ZORUNLULUĞU  228
XVI. FAZLA ÇALIŞMA KONULARINDA UYULMASI GEREKEN HUSUSLAR  228
XVII. PERSONEL YILLIK İZİN VERİLMESİ KONUSU  228
XVIII. YILLIK İZİNE İLİŞKİN SİGORTA YÜKÜMLÜLÜKLERİ  229
XIX. ÜCRETİN AZALTILAMAYACAĞI HUSUSU  229
XX. GENEL ÇALIŞMA SÜRELERİ  229
XXI. KADIN İŞÇİLERİN DOĞUM KONULARI  229
XXII. İŞ KAZASINI BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ  229
XXIII. İŞYERİ HEKİMİ BULUNDURMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ  230
XXIV. İŞÇİ BULMA KONUSUNDA SORUMLULUKLAR  230
XXV. BİLDİRİMLERİN YAZILI YAPILMASI HUSUSU  230
§7. VAKIF ÜNİVERSİTELERİNCE KURULANBÖLÜM VE PROGRAMLARIN FİNANSAL ANALİZ DURUMLARI EK: TÜRKİYE’DEKİ DEVLET-VAKIF ÜNİVERSİTELERİ-MESLEK YÜKSEKOKULLARI
Yararlanılan Kaynaklar  241
Kavram Dizini  245
 


Ali Çakmakcı
1982 yılında Ankara’da doğdu. 1999 yılında Gazi Üniversitesi Yabancı Diller Okulu’nu bitirdi ve 2004 yılında Gazi Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl yapılan Hesap Uzmanları Kurulu giriş sınavında başarılı olmak suretiyle Hesap Uzman Yardımcılığı’na atandı. 2008 yılında yapılan yeterlik sınavında başarı göstererek üçlü kararname ile Hesap Uzmanlığı görevine atanmıştır. 6 yıl boyunca Bakana bağlı olarak üst düzey vergi incelemeleri, karapara soruşturmaları ve bilimsel çalışmalar konularında çalışmalar yaptıktan sonra, 2010 yılında görevinden istifa etmek suretiyle bir üniversitenin Mali İşler Koordinatörlüğü (CFO)’ne ve ilişkili bir şirketin Genel Müdür Yardımcılığı’na atanmıştır. 2012 yılında ise akaryakıt, inşaat, sigorta, hastane, üniversite gibi konularda faaliyette bulunan bir şirkete Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır.

Ekonomi, özelleştirme, UFRS, vergi hukuku, ticaret hukuku, yükseköğretim mevzuatı gibi çeşitli hukuki alanlarda yazılmış ve ulusal yayın yapan dergilerde yayımlanmış yaklaşık 120 adet makalesi ve sunum çalışmaları bulunmaktadır.

Özelleştirme uygulamaları üzerine bilimsel tez çalışmaları ve “Üniversitelerin Mali Sorunları “ ile “Akaryakıt Sektörü Vergi Ve Mali Hukuk Uygulamaları” üzerine yazılmış (Seçkin Kitabevi) kitapları bulunmaktadır. YMM (2015) ve Bağımsız Denetim Sertifikalarına sahiptir.

Özel ilgi alanları şirket değerlemeleri, enerji piyasalarıdır. TTK, Vergi Hukuku gibi alanlarda çeşitli sunum çalışmalarında bulunmuştur.

Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ'de Vergi Bölüm Başkanı olarak (YMM) görev yapmaktıktan sonra TaxAduit YMM Şirketinin Kurucu Ortağı olarak görev yapmaktadır.

Yabancı dili İngilizce olup, evli ve bir oğlu bulunmaktadır.
Yaşar Güçlü
Temmuz 2019
125.00 TL
Sepete Ekle
Ömer Aykul
Mayıs 2019
83.50 TL
Sepete Ekle
O. Gökhan Antalya ...
Mayıs 2019
89.90 TL
Sepete Ekle
Mutlu Dinç ...
Mart 2019
319.40 TL
İndirimli: 223.90 TL (%29)
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  7
Sunuş  9
Özgeçmiş  11
Kısaltmalar  21
Yönetici Özeti  23
§1. VAKIF ÜNİVERSİTESİ KAVRAMI, KURULUŞU,
İŞLEYİŞİ VE YAPISI
I. ANAYASA HÜKMÜ KAPSAMINDA DEVLET VE VAKIF ÜNİVERSİTESİ  25
II. YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI  26
III. 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU KAPSAMINDA ÜNİVERSİTE  27
IV. VAKIF ÜNİVERSİTELERİNİN KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ  28
V. EĞİTİM-ÖĞRETİME BAŞLAMAK İÇİN ARANAN ŞARTLAR  31
VI. YÖK TARAFINDAN FAALİYET İZNİ VERİLMESİ İÇİN KOŞULLAR  32
VII. ÜNİVERSİTEYE ÖĞRENCİ ALINMASI VE ÖĞRENCİ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ  34
VIII. ÖĞRETİM ELEMANLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRME  35
IX. YÖK’NUN GÖZETİM VE DENETİM FAALİYETİ  35
X. FAALİYETTEN ALIKOYMA VE KAPATMA ESAS VE USULLERİ  36
XI. DEVLET VE VAKIF ÜNİVERSİTELERİNİN AKADEMİK VE İDARİ YAPISI  37
A. Üniversite Mütevelli Heyeti:  37
B. Üniversite Akademik Yapısı  38
C. Vakıf Üniversitesinin İdari Yapısı  40
XII. DEVLET ÜNİVERSİTESİ İLE VAKIF ÜNİVERSİTELERİNİN MALİ KAYNAKLARI  41
XIII. İTA AMİRLİĞİ VE MALİ DENETİM  44
XIV. VAKIF ÜNİVERSİTELERİ BİRLİĞİ  44
XV. VAKIF ÜNİVERSİTELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ  45
§2. YÖK TARAFINDAN ÜNİVERSİTE OLGUSUNA STRATEJİK YAKLAŞIM, YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNUN TEMEL ÖNCELİKLERİ, FİNANSMAN YÖNTEMİ VE
AR-GE ÇALIŞMALARI
I. DÜNYA’DA ÜNİVERSİTE KONUSUNDA YAŞANAN GELİŞMELER  46
II. DÜNYA’DA ÜNİVERSİTELERİN YAŞADIĞI ÖZERKLİK SORUNU  48
III. YÖK’NUN AMAÇ VE HEDEFLERİ  50
IV. YÖK’NUN TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLERİ  51
V. TÜRKİYE’DE YÜKSEKÖĞRETİMİN FİNANSMANI  51
A. Türkiye’de Yükseköğretim Sisteminin Finansmanının Yasal Çerçevesi:  52
B. Devlet ve Vakıf Üniversitesi Gelirlerinin Dağılımı:  54
C. Yükseköğrenim Finansmanı Üzerine Sayısal Veriler  58
VI. AR-GE KONUSUNDA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ ROLLERİ  60
§3. VAKIF ÜNİVERSİTELERİNİN KARŞILAŞTIKLARI VERGİSEL VE DİĞER MALİ KONULAR
I. VAKIF ÜNİVERSİTELERİNE DEVLET YARDIMI KONUSUNDA YAŞANAN ZORLUKLAR  63
II. VAKIF ÜNİVERSİTELERİNİN HAZİNE TAŞINMAZLARI VE ORMAN ARAZİLERİ KARŞISINDAKİ DURUMU  65
A. Hazine Taşınmazlarının Vakıf Üniversiteleri Tarafından Kullanım İmkanı-Usul ve Esasları  65
1. İrtifak Hakkı ve Kullanım İzni Tahsisine İlişkin Bedel Tespiti  67
2. Hak ve İzin İçin İhale Usulü, Geçici Teminat, Kesin Teminat:  68
3. Ön İzin Alınması  69
4. Kullanma İzni veya İrtifak Hakkı Tesis İşlemi  69
5. Kullanım İzni veya İrtifak Hakkı Tesliminden Sonra Alınacak Hasılat Payı  70
6. Sözleşmenin Sona Ermesi  70
B. İrtifak Hakkı Tesisinde KDV Uygulaması  71
C. Vakıf Üniversitesine Doğrudan Satış Koşulları  72
D. Doğrudan Satışta KDV Uygulaması  73
E. 6813 Sayılı Orman Kanunu Kapsamında Açıklamalar:  74
F. Orman Kanunu Kapsamındaki Kiralamaların KDV Kapsamında Değerlendirmesi  76
III. VAKIF ÜNİVERSİTELERİNE TANINAN İSTİSNA VE MUAFİYETLER İLE ÇEŞİTLİ VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLER  77
A. Yönetmelik ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu Kapsamında İstisna ve Muafiyetler  77
B. KDVK’nundaTanınanİstisnalar ve Tevkifat Sorumlulukları:  79
1. Kanunda Sağlanmış Bulunan İstisnalar:  79
2. KDV Genel Tebliğlerinde Belirlenmiş Tevkifat Sorumlulukları  80
a. 91 Seri Numaralı KDV Tebliği  80
b. 96 Seri Numaralı KDV Tebliği; İşgücü Temin Hizmet Tevkifatı:  81
c. 104 Seri Numaralı KDV Genel Tebliği; Özel Güvenlik Hizmet Tevkifatı:  82
d. 30 Seri Numaralı KDV Genel Tebliği; Kiralama İşlemleri Tevkifatı  82
e. 30 Seri Numaralı KDV Genel Tebliği; Reklam Verme Tevkifatı:  83
f. 99 Seri Numaralı KDV Genel Tebliği; Yapı Denetim Hizmeti Tevkifatı:  83
g. Vakıf Üniversiteleri Tarafından Sunulan Eğitim-Öğretim Faaliyetlerinin KDVK Açısından Değerlendirilmesi  84
aa. Katma Değer Vergisi Kapsamında Yer Alan Düzenlemeler İle Bunlara İlişkin Olarak İdare Tarafından Verilen Özelgeler-Konu Hakkında Alınmış Bulunan Yargı Kararları  84
bb. Konunun KDVK İle İdari Kararlar ve Yargı Kararları Karşısında Değerlendirilmesi:  89
cc. Üniversite Faaliyetlerinin Ticari Faaliyet Kapsamında Değerlendirilmesi:  90
dd. Üniversite Faaliyetlerinin İstisna Kapsamına Girip Girmediğine İlişkin Değerlendirme  92
ee. Güzel Sanatlar Fakültesi Faaliyetlerinin KDVK İstisna Hükümleri Açısından Değerlendirilmesi  95
h. Burs Kavramı Ve Burs, İndirim İle İskonto Terimlerinin Hukuki Analizi:  98
aa. Burs Teriminin Kapsamı Ve Hukuki Niteliğine İlişkin Değerlendirmeler:  99
aaa. Burs Kavramının Karşılığı Nedir?  99
bbb. Ülkemizde Burslara İlişkin Olarak Hazırlanmış Hukuki Düzenlemeler  100
bb. Bursların Vergisel Açıdan Değerlendirilmesi  102
aaa. Burslar ve Burs Benzeri Ödemelerin Çeşitli Vergi Kanunları Açısından Değerlendirilmesi  102
aaaa. Bursların Gelir Vergisi, Damga Vergisi ve Harç Kanunları Açısından Değerlendirilmesi  103
bbb. Bursların KDVK Açısından Değerlendirmeler  104
aaaa. Bursların KDV Açısından Değerlendirilmesi  104
bbbb. KDVK’nun İstisna Hükmü Bir Teşvik Değil, Bir Cezalandırma Sistemidir  106
cccc. Burslar KDVK Kapsamında İndirim veya İskonto Olarak Değerlendirilebilir mi?  109
dddd. Bedelsiz Verilen Eğitim ve Öğretim Faaliyeti Kapsamına Neler Girmektedir:  112
ı. Vakıf Üniversitelerinin Öğrencilere Verdikleri Promosyon ve Eşantiyon Ürünlerinin KDV Karşısındaki Durumu  113
i. Vakıf Üniversitesitelerinde Yurtların KDV Açısından Değerlendirilmesi  116
aa. Yurtlara İlişkin Hukuki Düzenlemeler  117
bb. KDVK Açısından Değerlendirme  121
j. Vakıf Üniversitelerinin Veya Bağlı Sağlık Kuruluşlarının Veyahut Spor Kuruluşlarının Çeşitli Ticari İlişkilerde Gerçekleştirdikleri Trampa Mahiyetindeki İşlemlerde KDV Matrahı  124
C. GVK Kapsamında Vergilendirme Durumları  131
1. Üniversite Bünyesindeki Bir Döner Sermaye İşletmesinden, SandıklardanVeyahut Fonlardan Elde Edilen Ücretler AyrıBir İşverenden Mi Alınmış Sayılacaktır?  131
D. Vakıf Üniversitelerinin Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırılmasının Vergi Hukuku Açısından Değerlendirilmesi  134
1. Öğrencilere Ödenen Çalışma Burslarının GVK Kapsamında Değerlendirilmesi:  137
E. KVK Kapsamında İstisna ve Muafiyetler  139
1. Üniversitelere Tanınan Kurumlar Vergisi Muafiyeti  139
2. Vakıf Üniversiteleri Bünyesinde Faaliyet Gösteren Sağlık Kurumlarının KVK Ve KDV Karşısındaki Durumu  139
3. Faiz ve Benzeri Ödemeler Üzerinden Gelir/Kurumlar Vergisi Tevkifatı  141
F. Emlak Vergisi Kanunu Kapsamında Değerlendirmeler  142
G. Motorlu Taşıtlar Vergisi Kapsamında Değerlendirmeler  142
H. Belediye Gelirleri Kanunu Kapsamında Değerlendirmeler  143
I. 7338 Sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Kapsamında Değerlendirmeler  145
J. 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu Hakkında Değerlendirmeler  145
K. 492 Sayılı Harçlar Kanunu Açısından Değerlendirmeler  145
L. 213 Sayılı VUK Açısından Değerlendirmeler  145
M. 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu Açısından Değerlendirmeler  146
§4. VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE KARŞILAŞILAN DİĞER ÖZELLİKLİ HUSUSLAR
I. YENİ TTK İLE UFRS KONUSUNDA GETİRİLEN YÜKÜMLÜLÜKLER  147
II. ÖZEL HESAP DÖNEMİNE GÖRE DEFTER TUTMA İMKÂNI  148
III. YABANCI ÖĞRETİM ÜYESİ VEYA ÖĞRETİM YARDIMCILARININ GELİR VERGİSİ MÜKELLEFİYETİ  148
IV. ÖĞRETİM ÜYELERİNİN BİRDEN ÇOK ÜNİVERSİTEDE DERS VERMESİ KONUSU  151
V. ÜNİVERSİTE ÖDENEĞİ  151
VI. GELİŞTİRME ÖDENEĞİ  152
VII. EĞİTİM-ÖĞRETİM ÖDENEĞİ  152
VIII. MAKAM TAZMİNATI  152
IX. AKADEMİK VE İDARİ PERSONELE ARAÇ TAHSİSİ  153
X. AKADEMİK VE İDARİ PERSONELE LOJMAN TAHSİSİ  154
XI. 6111 SAYILI KANUN KAPSAMINDA ÖĞRENCİLERİN HUKUKİ DURUMLARI  154
A. 2547 Sayılı Kanunun Geçici 58. Madde Kapsamında  156
1. Sözkonusu Madde Kapsamından Yararlanabilecekler  156
2. Sözkonusu Madde Kapsamından Yararlanamayacaklar  157
3. Diğer Hususlar  157
B. 2547 Sayılı Kanun Maddesi 44 (6111 S.K./171. MD.) Kapsamında  160
C. 2547 Sayılı Kanun Maddesi 46 (6111 S.K./172. MD.)  161
XII. PROJE TEŞVİK İKRAMİYELERİ  163
XIII. YURTDIŞINDA EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN DURUMLARI  164
XIV. UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARI KAPSAMINDA GELİR PAYLAŞIM MODELİ  165
XV. GVK’NUN 18. MADDESİ KAPSAMINDA ÖĞRETİM ÜYELERİ İÇİN SERBEST MESLEK KAZANÇ İSTİSNASI VE KDV UYGULAMASI  166
XVI. TEŞVİK ÖDÜLÜ  169
XVII. ÖĞRENCİLİK STATÜSÜ VE KAZANILMIŞ HAK KAVRAMI  170
XVIII. KURUCU VAKIFLA İLİŞKİLER BAKIMINDAN DEĞERLENDİRMELER  173
XIX. ÜNİVERSİTELER TARAFINDAN İŞLETİLEN KONUKEVLERİNİN VERGİSEL DURUMU  173
XX. ATM KONULMASI SONUCU KİRALAMA İŞLEMİNİN KDV KARŞISINDAKİ DURUMU  174
21. SİGORTA PRİM BEYANNANMELERİ İÇİN ÖDENEN DAMGA VERGİLERİ  174
§5. ÜNİVERSİTE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLARAK ÇEŞİTLİ DANIŞTAY, YARGITAY VE ANAYASA MAHKEMESİ NEZDİNDEKİ ÖNEMLİ YARGI KARARLARI
I. VAKIF YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YABANCI ÜLKELERDEKİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAN ÖRGÜN VEYA İKİNCİ ÖĞRETİME GEÇİŞ YAPAN ÖĞRENCİLER İLE YURTDIŞINDA EĞİTİM GÖREN VE DENKLİKLERİ YAPILARAK TÜRKİYE’DEKİ BİR LİSANS TAMAMLAMALARINA KARAR VERİLEN VE ÜNİVERSİTELERE YERLEŞTİRİLEN ÖĞRENCİLERİN GEÇİŞ YAPTIKLARI KURUMUN İKİNCİ ÖĞRETİM ÜCRETİNİ ÖDEYECEKLERİNE İLİŞKİN DÜZENLEMENİN HUKUKA UYGUN OLDUĞU HK  176
II. VAKIF ÜNİVERSİTELERİNE DEVLET YARDIMI YAPILMASI KONUSUNDA, İDARENİN TAKDİR YETKİSİNİN BULUNDUĞU HK  177
III. ÜNİVERSİTESİNDE PROFESÖR OLARAK GÖREV YAPAN DAVACININ İŞ AKDİNİN FESHİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN GÖRÜM VE ÇÖZÜMÜNÜN İDARİ YARGININ GÖREVİNDE OLDUĞU HK:  179
IV. BİLKENT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜCRETİNİN ABD DOLARI KARŞILIĞI TÜRK LİRASI OLARAK BELİRLENMESİNDE, ÜLKENİN İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK İSTİKRARSIZLIKLAR NEDENİYLE KALİTELİ BİR EĞİTİM VERME AMACININ GERÇEKLEŞMESİNİ ENGELLEYİCİ FAKTÖRLERİ EN AZA İNDİRME GAYESİYLE HAREKET EDİLMEDİĞİ, DOLAYISIYLA ANAYASANIN VE 2547 SAYILI KANUNUN ÖNGÖRDÜĞÜ GİBİ KAZANÇ AMACIYLA HAREKET EDİLMEDİĞİ SONUCUNA ULAŞILDIĞINDAN,2547 SAYILI KANUNUN EK 9. MADDESİ UYARINCA ÖĞRETİM ÜCRETİNİ BELİRLEME YETKİSİNE SAHİP OLAN ÜNİVERSİTE MÜTEVELLİ HEYETİNİN TAKDİR YETKİSİNE İSTİNADEN TESİS ETTİĞİ İŞLEMDE HUKUKA AYRILIK BULUNMADIĞI HK:  182
V. VAKIF ÜNİVERSİTELERİNE 2547 SAYILI KANUNUN 18. MADDESİ UYARINCA YAPILAN DEVLET YARDIMLARINDA VAKIF ÜNİVERSİTELERİNİN TAŞINMAZ MALLARININ DA GÖZ ÖNÜNE ALINMASI GEREKTİĞİ HK:  184
VI. OKULLA İLİŞİĞİ KESİLEN VE AF KANUNU SONUCUNDA OKULA TEKRAR KAYIT YAPTIRAN DAVACI, BU TARİHTE ÖĞRENCİLİK STATÜSÜ KAZANDIĞI BU TARİHTEKİ ÖĞRENİM ÜCRETİNİ ÖDEMESİ GEREKTİĞİ HK  185
VII. VAKIF ÜNİVERSİTESİNDE, İŞ KANUNUNA TABİ OLARAK İDARİ-MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANI OLARAK AKADEMİK KADRO DIŞINDA GÖREV YAPAN DAVACININ, İŞ AKDİNİN FESH EDİLMESİNE İLİŞKİN UYUŞMAZLIĞIN, ADLİ YARGININ GÖREVİNDE OLDUĞU HK  187
VIII. VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDEN DEVLET ÜNİVERSİTELERİNİN TIP FAKÜLTESİNE YATAY GEÇİŞ YAPANLARDAN, CARİ HİZMET MALİYETİNİN YARISININ ÖĞRENİM ÜCRETİ OLARAK ALINMASINDA HUKUKA AYKIRILIK BULUNMADIĞI HK  188
IX. VAKIF ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİSİ OLAN DAVACININ, ÖĞRENCİ KATKI PAYINI YATIRMAMASI DURUMUNDA, KAYDININ SİLİNEBİLECEĞİ HK  191
X. YÜKSEKÖĞRETİM GENEL KURULU’NUN, DİPLOMALARDA DEKAN VE REKTÖRÜN İMZALARININ YANINDA MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANININ DA İMZASININ YER ALMAMASINA İLİŞKİN KARARIN; YÜKSEKÖĞRETİM KURULU’NUN SAHİP OLDUĞU DÜZENLEME YETKİSİNE DAYALI OLARAK, UYGULAMADA BİRLİK SAĞLAMASINA DÖNÜK OLARAK ALINDIĞI VE 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU’NA AYKIRI BİR HUSUSUN BULUNMADIĞI HK  193
XI. 2547 SAYILI KANUNUN EK 7. MADDESİ İLE VAKIFLARCA KURULACAK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA TANINAN MALİ KOLAYLIK VE İSTİSNALARLA VERGİ TÜRLERİ HERHANGİ BİR SINIRLAMA GETİRİLEMEDİĞİ HK  195
XII. VAKIF ÜNİVERSİTELERİ TARAFINDAN ÖĞRETİM ELEMANLARINA "ÜNİVERSİTE ÖDENEĞİ", "EĞİTİM ÖĞRETİM ÖDENEĞİ" ADI ALTINDA ÖDENEN TAZMİNAT DAMGA VERGİSİ TABİ OLMADIĞI HK  197
XIII. DAVACI ŞİRKET, TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM SAĞLIK VAKFINDAN FAKÜLTE BÜNYESİNDE YER ALAN KANTİN OTOPARK VE BENZERİ YERLERİ KİRALAMIŞ OLUP, DAVACI ŞİRKETİN VAKFA BAĞLI İKTİSADİ BİR İŞLETME OLMASI KARŞILIĞINDA VAKFA YAPILAN ÖDEMELERDEN TEVKİFAT YAPILMASI GEREKTİĞİ HK  198
XIV. VAKIF ÜNİVERSİTESİNE AİT YAPILARIN 3194 SAYILI İMAR KANUNU AÇISINDAN RESMİ BİNALAR KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEMEYECEĞİ HK  199
XV. HACZEDİLMEZLİK KURALININ SINIRLANDIRILMASI GEREKTİĞİ VE BU DÜZENLEMENİN SON DERECE AYRIKSAL (İSTİNAİ) DURUMLARDA SÖZ KONUSU OLMASI GEREKTİĞİ, BU BAĞLAMDA BİR KAMU TÜZEL KİŞİSİNİN MAL VE GELİRLERİNİN HACZEDİLMEMESİ İÇİN KANUNDA AÇIK HÜKMÜN BULUNMASI GEREKTİĞİ, BU NEDENLERLE DAVALI BORÇLU VAKIF ÜNİVERSİTENİN, DAVAYA KONU GELİRLERİNİN HACZEDİLEBİLECEĞİ HK  202
XVI. DAVACININ DOKTORA YETERLİLİK SINAVINDA İKİ KEZ BAŞARISIZ OLMASI SONUCU ÜNİVERSİTE ARALARINDA YAPTIKLARI TAAHHÜTNAME VE KEFALETNAME SENEDİNE GÖRE İŞLEM YAPILIP İLİŞİĞİNİN KESİLDİĞİ ANLAŞILMAKTADIR. TARAFLAR ARASINDAKİ İLİŞKİ SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME DEĞİL, TAAHHÜTNAMEDEN KAYNAKLANMAKTADIR. HAKSIZ EYLEM VE İKTİSAP DIŞINDAKİ HER TÜRLÜ ALACAK İÇİN BORÇLAR KANUNU 125. MADDESİ GEREĞİNCE ON YILLIK ZAMAN AŞIMI UYGULANACAĞI HK  209
XVII. DAVACI ÖĞRENCİNİN ÖĞRENİM SÜRESİ İÇERİSİNDE YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİK YAPILMASINDA HUKUKA AYKIRILIK BULUNMAMASINA KARŞIN, KAZANILMIŞ HAKKI OLAN DAVACI HAKKINDA YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİNDE ÖNCEKİ LEHİNE HÜKÜMLER İÇEREN YÖNETMELİĞİN UYGULANMASI GEREKTİĞİ HK  210
XVIII. YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİSİ OLANLARIN ÖZEL ÖĞRENCİ STATÜSÜNDE ALDIKLARI DERSLERDEN MUAF OLAMAYACAKLARI HK  213
XIX. DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERİN KURAL OLARAKKAZANILMIŞHAK OLUŞTURMAYACAĞI, KALDIRILMALARI VE DEĞİŞTİRİLMELERİNİN HER ZAMAN OLANAKLI OLDUĞU HK  215
XX. ÜNİVERSİTEDEN ÇIKARMA CEZASI İLE CEZALANDIRILAN VE YARGI KARARINA DAYANILARAK ÖĞRENCİLİĞE DÖNDÜRÜLMESİ ÜZERİNE, BAŞARILI OLARAK MEZUN OLAN DAVACININ BU BAŞARISININ, KAZANILMIŞHAK OLDUĞU HK:  217
§6. İŞ HUKUKU KAPSAMINDA VAKIF ÜNİVERSİTELERİNİ İLGİLENDİREBİLECEK ÖZELLİKLİ HUSUSLAR
I. ÜNİVERSİTELERİN ALT İŞVERENE İLİŞKİN İŞYERİ BİLDİRİM SORUMLULUĞU VE DİĞER SORUMLULUKLARI:  220
II. ÇALIŞANLAR ARASINDA AYRIM YAPAMAMA DURUMU:  221
III. İŞ SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ  222
IV. YAZILI SÖZLEŞME YAPILMAMASI DURUMUNDA SORUMLULUK:  222
V. BİRDEN FAZLA ÜST ÜSTE BELİRLİ İŞ SÖZLEŞMESİ YAPILAMAMASI DURUMU  222
VI. PERSONEL DENEME SÜRESİ KONUSU  223
VII. BELİRSİZ İŞ SÖZLEŞMELERİN FESİH ŞARTLARI  223
VIII. İŞVERENİN İŞ SÖZLEŞMESİ FESİH BİLDİRİMİ VE SONUÇLARI:  223
IX. İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATI, ÇIPLAK VE EK ÜCRET  223
X. ÇALIŞMA KOŞULLARINDA GERÇEKLEŞEBİLECEK DEĞİŞİKLİK DURUMLARI  225
XI. İŞÇİYE YENİ BİR İŞ ARAMA İZNİ VERİLMESİ KONUSU  225
XII. İŞVEREN TARAFINDAN ÖZÜRLÜ VE TUTUKLU İŞÇİ ÇALIŞTIRMA ZORUNLULUĞU  226
XIII. ÜNİVERSİTE AKADEMİK KADROSUNUN ÖZLÜK HAKLARI:  226
XIV. ÜCRET PUSULASI DÜZENLEME ZORUNLULUĞU:  227
XV. ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KARARLARINA UYMA ZORUNLULUĞU  228
XVI. FAZLA ÇALIŞMA KONULARINDA UYULMASI GEREKEN HUSUSLAR  228
XVII. PERSONEL YILLIK İZİN VERİLMESİ KONUSU  228
XVIII. YILLIK İZİNE İLİŞKİN SİGORTA YÜKÜMLÜLÜKLERİ  229
XIX. ÜCRETİN AZALTILAMAYACAĞI HUSUSU  229
XX. GENEL ÇALIŞMA SÜRELERİ  229
XXI. KADIN İŞÇİLERİN DOĞUM KONULARI  229
XXII. İŞ KAZASINI BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ  229
XXIII. İŞYERİ HEKİMİ BULUNDURMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ  230
XXIV. İŞÇİ BULMA KONUSUNDA SORUMLULUKLAR  230
XXV. BİLDİRİMLERİN YAZILI YAPILMASI HUSUSU  230
§7. VAKIF ÜNİVERSİTELERİNCE KURULANBÖLÜM VE PROGRAMLARIN FİNANSAL ANALİZ DURUMLARI EK: TÜRKİYE’DEKİ DEVLET-VAKIF ÜNİVERSİTELERİ-MESLEK YÜKSEKOKULLARI
Yararlanılan Kaynaklar  241
Kavram Dizini  245
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2019