Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunuyla Güncellenmiş
Yabancılar ve Mülteci Hukuku
Nisan 2016 / 6. Baskı / 408 Syf.
Fiyatı: 48.00 TL
24 saatte kargoya verilir.
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 5. Ağustos 2014 26.50 TL 14.90 TL (%44)Sepete Ekle
 4. Ağustos 2013 27.50 TL 14.90 TL (%46)Sepete Ekle
   

Çalışmalarının önemli bir kısmını yabancılar ve mülteci hukuku konularına yoğunlaştıran Yazar, bu alanda üslenmiş olduğu akademik çalışma, faaliyet ve derslerin sağlamış olduğu birikim ve deneyimi kitaba yansıtmıştır.

Kitabın güncellenmiş 6. Baskısı 11 Nisan 2014 tarihinde yürürlüğe giren 6458 sayılı "Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu"nu hükümleri ile daha sonra meydana gelen mevzuat değişiklikleri gözetilerek gerçekleştirilmiştir.
Kitabın bir önceki baskısında, yabancılar hukukunun ‘ülkeye giriş', ‘ikamet', ‘çalışma' ile ‘sınır dışı etme' bölümlerinde köklü değişikliklere gidilmişti. Mukayeseli hukuktaki gelişmeler ve 6458 sayılı kanun, mülteci hukukunun yabancılar hukukunun ana sütunu olarak incelenmesini gerekli kılmaktadır. Bu nedenle, 'mülteci hukuku' konularına Kitabın Üçüncü Kısmı olarak yer verilmeye devam edilmektedir.

Kitapta yabancılar ve mülteci hukuku konuları hem uluslararası hukuk hem iç hukuk bağlamında gerek idari uygulamalar gerekse yargı kararları dikkate alınarak fonksiyonel bir sistematikle okuyucunun dikkatine sunulmaktadır. Kitabın dikkati çeken diğer bir önemli özelliği konuların soyuttan somuta, genelden özele doğru, sade ve akıcı bir üslupla kaleme alınmış olmasıdır.

Türk yabancılar ve mülteci hukukundaki en güncel gelişmeleri içeren kitap, gerek öğrenciler için ders kitabı olarak gerekse akademisyen ve uygulamacılar açısından rehber kitap olarak yararlı olacaktır.

Konu Başlıkları
Ülkeye Giriş
İkamet
Çalışma Hak ve Özgürlüğü
Eğitim ve Öğretim Özgürlüğü
Eşya ve Miras Hukukuna İlişkin Haklar
Sınır Dışı Etme
Suçluların İadesi
Mülteci Statüsü Belirleme
Tamamlayıcı Koruma
Kitlesel Sığınma ve Geçici Koruma
İltica – Sığınma Usulü
Mülteci ve Sığınmacıların Hak ve Özgürlükleri
Barkod: 9789750237225
Yayın Tarihi: Nisan 2016
Baskı Sayısı:  6
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 408
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
6. Baskıya Önsöz  5
Önsöz  7
Kısaltmalar  19
BİRİNCİ KISIM  
YABANCILAR HUKUKUNUN GENEL İLKELERİ  
Birinci Bölüm  
YABANCILAR HUKUKUNA GİRİŞ  
1. YABANCILAR HUKUKUNA GİRİŞ  23
1.1. Yabancı Kavramı  23
1.2. Yabancılar Hukuku Terimi ve Yabancılar Hukuku Kuralları  26
1.3. Yabancılar Hukukunun Tarihsel Gelişimi  27
1.3.1. Eski Yunan’da Yabancılar Hukuku  27
1.3.2. Roma’da Yabancılar Hukuku  28
1.3.3. İslam Hukukunda Yabancılar  28
1.3.4. Osmanlı’da Yabancılar Hukuku  30
1.4. Yabancılar Hukukunun Niteliği ve Hukuk Sistemi İçindeki Yeri  31
1.5. Yabancılar Hukukunun Diğer Hukuk Dalları ile İlişkisi  32
1.5.1. Vatandaşlık Hukuku  32
1.5.2. Uluslararası Hukuk  33
1.5.3. Kanunlar İhtilafı Hukuku  34
İkinci Bölüm YABANCILAR HUKUKUNUN KAYNAKLARI  35
2. YABANCILAR HUKUKUNUN KAYNAKLARI  35
2.1. Uluslararası Hukuk Kaynakları  35
2.1.1. Antlaşmalar  35
2.1.2. Uluslararası Teamül  36
2.1.3. Hukukun Genel İlkeleri  37
2.1.4. Mahkeme Kararları ve Doktrin  37
2.2. İç Hukuk Kaynakları  38
2.2.1. Anayasa  38
2.2.2. Kanunlar ve Düzenleyici İşlemler  40
2.2.3. Mahkeme Kararları ve Doktrin  41
Üçüncü Bölüm  
YABANCILARIN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNİN  
BELİRLENMESİNDE BAŞVURULAN SİSTEMLER  
3. YABANCILARIN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNİN BELİRLENMESİNDE BAŞVURULAN SİSTEMLER  43
3.1. Eşitlik (Tebaaya Temsil) İlkesi  43
3.2. Karşılıklılık (Mütekabiliyet) İlkesi  44
3.3. Karşı İşlem Yapma Yetkisi (Mukabele–i Bilmisil)  46
3.4. En Çok Gözetilen Ulus Kaydı (En Ziyade Müsaadeye Mazhar Millet Kaydı)  47
3.5. Minimum Standart (Asgari Had) Sistemi  48
3.6. Sınırlama (Tahdit) Sistemi  49
3.7. İzin Sistemi  49
3.8. Kontenjan Sistemi  49
Dördüncü Bölüm  
ULUSLARARASI HUKUKTA YABANCILARIN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİ  
4. ULUSLARARASI HUKUKTA YABANCILARIN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİ  51
4.1. Giriş  51
4.2. Yabancıları İlgilendiren Uluslararası Hukuk Belgeleri  52
4.3. Yabancıların Uluslararası İnsan Hakları Standartları  56
4.3.1. Ülke İçinde Serbest Dolaşım ve Ülkeyi Terk Özgürlüğü  56
4.3.2. Aile Hayatı Hakkı  57
4.3.3. Sınır Dışı İşlemine Karşı Güvenceler  59
4.3.4. Geri–Gönderilmeme (Non–Refoulement) İlkesi  61
4.3.5. Ayırımcılık Yasağı  62
İKİNCİ KISIM  
YABANCILARIN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİ  
Beşinci Bölüm  
ÜLKEYE GİRİŞ  
5. ÜLKEYE GİRİŞ  69
5.1. Genel Olarak Ülkeye Giriş  69
5.2. Pasaport ve Belge Kontrolü  71
5.2.1. Pasaport Çeşitleri  73
5.2.2. Pasaport Yerine Geçen Belgeler  75
5.2.2.1. Pasavan, İdari Mektup ve Hudut Geçiş Belgeleri  75
5.2.2.2. Yurt dışına Taşıma Yapan Kara, Hava ve Deniz Ulaşım Araçlarının Memur ve Mürettebatına Verilen Belgeler  76
5.2.2.3. Seyahat Belgeleri  77
5.2.2.4. NATO Seyahat Emri  78
5.2.2.5. Kimlik Kartları  78
5.2.2.6. Mülteci Seyahat Belgesi  79
5.3. Türkiye’ye Girişine İzin Verilmeyecek Yabancılar ve Giriş Yasağı  79
5.4. Vize Yükümlülüğü ve Vize İşlemleri  80
5.4.1. Vize Kavramı  80
5.4.2. Vize Zorunluluğu ve Yetkili Merciler  81
5.4.3. Vize Türleri  82
5.4.4. Vize Muafiyetleri  83
5.4.4.1. Kanunda Belirtilen Vize Muafiyetleri  83
5.4.4.2. Uluslararası Antlaşmalardan Doğan Vize Muafiyetleri  85
5.4.5. Sınır Vizesi ve Havalimanı Transit Vizesi  86
5.5. Vize Verilmeyecek Yabancılar ve Vizenin İptali  87
5.6. Taşıyıcı Yükümlülükleri ve Kabul Edilemez Yolcu  88
Altıncı Bölüm  
İKÂMET  
6. İKÂMET  91
6.1. Genel Olarak Yabancıların İkâmeti  91
6.1.1. Yabancıların İkametine Getirilen Yasaklama ve Sınırlamalar  92
6.1.2. İkamet İzni Alma Zorunluluğu ve Muafiyeti  93
6.1.3. İkamet İzni Başvurusu  95
6.1.4. İkamet İzinlerinin Uzatılması  96
6.1.5. İkamet İzinlerine İlişkin Diğer Hususlar  97
6.2. İkamet İzni Çeşitleri  98
6.2.1. Kısa Dönem İkamet İzni  98
6.2.2. Aile İkamet İzni  99
6.2.3. Öğrenci İkamet İzni  102
6.2.4. Uzun Dönem İkamet İzni  103
6.2.5. İnsani İkamet İzni ve İnsan Ticareti Mağduru İkamet İzni  104
6.2.6. Vatansız Kişiler  105
6.2.7. KKTC Uyruklu Şahısların İkameti  106
Yedinci Bölüm  
ÇALIŞMA  
7. ÇALIŞMA  107
7.1. Genel Olarak Yabancıların Çalışma Hak ve Özgürlüğü  107
7.2. Yabancıların Çalışma İzinleri  109
7.2.1. Çalışma İznine İlişkin Genel Esaslar  109
7.2.1.1. Çalışma İzinlerinin Verilmesi ve Uzatılması  109
7.2.1.2. Çalışma İzninin Sınırlandırılması ve Reddi  112
7.2.1.3. Çalışma İzninin İptali ve Geçerliliğini Kaybetmesi  113
7.2.2. Çalışma İzni Çeşitleri  114
7.2.2.1. Süreli Çalışma İzni  114
7.2.2.2. Süresiz Çalışma İzni  116
7.2.2.3. Bağımsız Çalışma İzni  116
7.2.2.4. İstisnaî Çalışma İzinleri  117
7.2.3. Bildirim, Denetleme ve Yaptırım  120
7.2.4. Yabancı Sermaye Yatırımlarında Çalışacak Yabancılar  121
7.2.4.1. Yabancı Yatırımlar Yönetmeliğinin Kapsamı  121
7.2.1.2. Çalışma İzinlerinin Verilmesine İlişkin Prensipler  123
7.2.5. Kanun Kapsamı Dışındaki Yabancılar  124
7.2.5.1. TVK 28. Madde Kapsamındaki Yabancılar  124
7.2.5.2. Yabancı Muhabirler ve Basın–Yayın Organları Mensupları  125
7.2.5.3. Diğer Bakanlık ve Kamu Kuruluşlarınca Çalıştırılacak Yabancılar  125
7.2.5.4. Çalışma İzninden Muaf Tutulan Diğer Yabancılar  126
7.2.5.5. AB Vatandaşlarının Türk–AB Ortaklık Hukukundan Doğan Statüleri  127
7.2.6. Geçici Koruma Sağlanan Yabancılar  129
7.3. Yabancılara Kısıtlanan Meslek ve Sanatlar  130
7.3.1. Kamu Güvenliği Nedeniyle Konulan Kısıtlamalar  130
7.3.2. Kamu Sağlığı Nedeniyle Konulan Kısıtlamalar  133
7.3.3. Kamu Düzeni Nedeniyle Konulan Kısıtlamalar  136
7.3.4. Kamu Yararı Nedeniyle Konulan Kısıtlamalar  136
Sekizinci Bölüm  
EĞİTİM VE ÖĞRETİM ÖZGÜRLÜĞÜ  
8. EĞİTİM VE ÖĞRETİM ÖZGÜRLÜĞÜ  137
8.1. Yabancıların Öğrenim Hakkı  137
8.1.1. Yabancı Öğrencilerin İkamet ve Çalışmaları  138
8.1.2. Okul Çeşitlerine Göre Yabancıların Öğrenim Hakkı  139
8.2. Yabancıların Öğretim Özgürlüğü  140
8.2.1. Yabancıların Öğretmenlik Yapma Hakkı  141
8.2.2. Yabancıların Öğretim Kurumu Açma Özgürlüğü  142
8.2.2.1. Tarihsel Gelişim  142
8.2.2.2. Milletlerarası Özel Öğretim Kurumu Açma Hakkı  143
8.2.2.3. Yabancı Okulların Kapasite ve Arazi Artırımı  144
8.2.2.4. Yabancı Okulların Denetimi  145
Dokuzuncu Bölüm  
ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜ  
9. ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜ  147
9.1. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkı  147
9.2. Dernek Hakkı  148
9.3. Sendika Hakkı  149
9.4. Siyasal Haklar  150
9.4.1. Seçme, Seçilme ve Siyasi Faaliyette Bulunma Hakkı  151
9.4.2. Siyasi Parti Kurma ve Üyelik Hakkı  151
9.4.3. Kamu Hizmetlerine Girme Hakkı  151
9.4.4. Yurt Savunmasına Katılma Hakkı ve Ödevi  152
Onuncu Bölüm  
EŞYA VE MİRAS HUKUKUNA İLİŞKİN HAKLAR  
10. EŞYA VE MİRAS HUKUKUNA İLİŞKİN HAKLAR  153
10.1. Yabancıların Taşınmaz Mallar Üzerindeki Hakları  154
10.1.1. Yabancı Gerçek Kişilerin Taşınmaz Mallar Üzerindeki Hakları  155
10.1.1.1. Karşılıklılık İlkesi  156
10.1.1.2. Kanuni Sınırlamalara Uyma  157
10.1.2. Yabancı Tüzel Kişilerin Taşınmaz Mallar Üzerindeki Hakları  160
10.1.3. Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Mallar Üzerindeki Hakları  161
10.2. Yabancıların Türkiye’deki Miras Hakları  163
Onbirinci Bölüm  
SINIR DIŞI ETME  
11. SINIR DIŞI ETME  165
11.1. Genel Olarak Sınır Dışı Etme  165
11.2. Uluslararası Hukukta Sınır Dışı İşlemine Karşı Güvenceler  166
11.2.1. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin Sağladığı Güvenceler  166
11.2.2. Avrupa Sosyal Şartının Sağladığı Güvenceler  167
11.2.3. Avrupa İkamet Sözleşmesinin Sağladığı Güvenceler  168
11.2.4. Mülteciler ve Vatansızlarla İlgili Uluslararası Güvenceler  168
11.2.5. Tüm Göçmen İşçilerin ve Ailelerinin Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşmenin Sağladığı Güvenceler  169
11.3. İç Hukukta Sınır Dışı Etme İşlemi  169
11.3.1. Sınır Dışı Etme Kararı  169
11.3.2. Sınır Dışı Etme Nedenleri  170
11.3.3. Sınır Dışı Etmeyi Önleyici Nedenler  171
11.3.4. İdari Gözetim  172
11.3.5. Geri Gönderme Merkezleri  173
11.3.6. Sınır Dışı Kararının İcrası  174
11.3.7. Yargı Yolu  175
Onikinci Bölüm  
SUÇLULARIN İADESİ  
12. SUÇLULARIN İADESİ  177
12.1. Suçluların İadesi Kurumu ve Tarihsel Gelişimi  177
12.2. İadenin Koşulları  179
12.2.1. Anlaşmanın Mevcudiyeti  179
12.2.2. Suç Oluşturan Bir Eylemin Varlığı  179
12.2.2.1. Eylemin Her İki Kanununa Göre Suç Olması  179
12.2.2.2. Suçun Takip Edilebilir Olması  179
12.2.3. İadeye Konu Suçun Belli Bir Ağırlıkta Olması  181
12.3. İade Usulü  181
12.3.1. Türkiye’nin Talep Edilen Ülke Olması  182
12.4. İadenin Sonuçları  183
12.4.1. İade Konusu Suçtan Başkasından Yargılamama  184
12.4.2. Suçun Nevinde Meydana Gelen Değişiklikler  184
12.4.3. İade Edilen Kişinin Rızası  185
12.4.4. Üçüncü Bir Devlete İade  185
12.5. İadenin Olumsuz Koşulları  185
12.5.1. Vatandaşın İade Edilmezliği İlkesi  185
12.5.2. Siyasi Suçlardan Dolayı İade Edilmeme Kuralı  186
12.5.2.1. Devlet Başkanına Karşı Suçlar (Belçika Kaidesi)  187
12.5.2.2. Anarşizm  187
12.5.2.3. Harp (Savaş) Suçları  187
12.5.2.4. Barışa Karşı İşlenen Suçlar  188
12.5.2.5. İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar  188
12.5.2.6. Tedhişçilik (Terör) Suçları  188
12.5.2.7. Uçak Kaçırma Suçları  189
12.5.3. Askeri Suçlardan İade Edilmeme İlkesi  189
12.5.4. Basın Suçlarından İade Edilmeme İlkesi  190
12.5.5. Mali Suçlardan İade Edilmeme İlkesi  190
12.5.6. Non Bis In Idem Kuralı  191
12.5.7. Ölüm Cezası  191
12.6. İadesine Karar Verilen Kişinin Teslimi  192
12.6.1. Kişinin Teslim Edileceği Devletin Belirlenmesi  192
12.6.1.1. Aynı Suçtan Birden Fazla Talep Bulunması  193
12.6.1.2. Farklı Suçlardan Dolayı Birden Fazla Talep Bulunması  193
12.6.2. Doğrudan Talep Eden Devlete Teslim  194
12.6.3. Transit Teslim  194
12.6.4. Gecikmeli Teslim Halleri  195
12.6.5. Eşyanın Teslimi  196
12.6.6. İade Giderleri  196
Onüçüncü Bölüm  
HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜ  
13. HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜ  197
13.1. Dilekçe, Bilgi Edinme ve Kamu Denetçisine Başvurma Hakkı  197
13.2. Yabancıların Dava Hakkı  198
13.2.1. MÖHUK’ta Teminat Yükümlülüğü  199
13.2.2. HMK’da Teminat Yükümlülüğü  199
13.3. Anayasa Mahkemesine ve AİHM’ne Bireysel Başvuru  200
Ondördüncü Bölüm  
GÖÇMENLER  
14. GÖÇMENLER  201
14.1. Genel Olarak Göç ve Göçmenler  201
14.2. Türk Hukukunda Göç ve Göçmenler  202
14.2.1. Türk Hukukunda Göçmen Kategorileri  204
14.2.2. Göçmen Kabulünde Aranan Koşullar  205
14.2.3. Göçmenlerin Ülkeye Kabulünden Sonraki İşlemler  207
14.2.4. Göçmenlere Sağlanan Muafiyetler  208
ÜÇÜNCÜ KISIM  
MÜLTECİ HUKUKU  
Onbeşinci Bölüm  
MÜLTECİ HUKUKUNA GİRİŞ  
15. MÜLTECİ HUKUKUNA GİRİŞ  215
15.1. Uluslararası Koruma Kavramının Tarihsel Gelişimi  216
15.1.1. Birinci Dünya Savaşı Sonrası: Milletler Cemiyeti Dönemi  216
15.1.2. İkinci Dünya Savaşı Sonrası: BMMYK ve 1951 Cenevre Sözleşmesi  217
15.1.3. Uluslararası Koruma Fikrinin Evrenselleşmesi  218
15.1.4. Uluslararası Korumada Sınırlayıcı Gelişmeler  219
15.2. Mülteci Hukukunun Kaynakları  220
15.2.1. Uluslararası Mülteci Hukuku  221
15.2.1.1. Evrensel Sözleşmeler  221
15.2.1.2. Bölgesel Düzenlemeler  222
15.2.1.3. Uluslararası Teamül Hukuku  224
15.2.1.4. Yargısal Kararlar ve Doktrin  224
15.2.1.5. Bağlayıcı Olmayan (Soft Law) Uluslararası Belgeler  224
15.2.2. Uluslararası İnsan Hakları Hukuku  226
15.2.3. Uluslararası İnsancıl Hukuk  228
15.2.4. Uluslararası Ceza Hukuku  230
15.2.5. İç Hukuk  231
15.3. Mülteci Kavramı  233
15.3.1. Milletler Cemiyeti ve Birleşmiş Milletler Bünyesinde Yapılan Mülteci Tanımları  234
15.3.1.1. Milletler Cemiyeti Bünyesinde Yapılan Mülteci Tanımları  234
15.3.1.2. Birleşmiş Milletler Bünyesinde Yapılan Mülteci Tanımları  234
15.3.2. 1951 Cenevre Sözleşmesi ve 1967 Protokolünde Mülteci Tanımı  237
15.3.3. Bölgesel Düzenlemelerde Mülteci Kavramı  239
15.3.3.1. Afrika Birliği Örgütü (ABÖ) Mülteci Tanımı  239
15.3.3.2. Cartagena Deklarasyonu Mülteci Tanımı  240
15.3.3.3. Avrupa Birliği Hukukunda Mülteci Tanımı  240
15.3.4. İç Hukukta Mülteci Kavramı  242
Onaltıncı Bölüm  
MÜLTECİ STATÜSÜ BELİRLEME  
16. MÜLTECİ STATÜSÜ BELİRLEME  245
16.1. Mülteci Statüsünün Kazanılması  246
16.1.1. Zulme Uğramaktan Haklı Nedenlerle Korkma  246
16.1.2. Zulüm Korkusunun Irk, Din, Tabiiyet, Belirli Bir Toplumsal Gruba Mensubiyet ya da Siyasi Düşüncelerden Kaynaklanması  249
16.1.2.1. Irka Dayalı Zulüm  249
16.1.2.2. Dine Dayalı Zulüm  250
16.1.2.3. Milliyete Dayalı Zulüm  250
16.1.2.4. Toplumsal Grup Mensubiyetine Dayalı Zulüm  251
16.1.2.5. Siyasi Düşünceye Dayalı Zulüm  253
16.1.3. Ülkesi Dışında Bulunma  254
16.1.4. Ülkesinin Himayesinden Yoksun Bulunma veya Yararlanmak İstememe ya da Ülkesine Geri Dönememe veya Dönmek İstememe  255
16.2. Mülteci Statüsü Dışında Bırakma  256
16.2.1. Uluslararası Korumaya İhtiyacı Olmayan Kişiler  256
16.2.2. Uluslararası Korumaya Layık Görülmeyen Kişiler  257
16.2.2.1. Barışa Karşı Suç, Savaş Suçu ve İnsanlığa Karşı Suç  259
16.2.2.2. Ağır Siyasi Olmayan Suçlar  260
16.2.2.3. Birleşmiş Milletlerin Amaç ve İlkelerine Aykırı Eylemler  262
16.3. Mülteci Statüsünün Sona Ermesi  262
16.3.1. Mülteci Statüsünü Sona Erdiren İradi Nedenler  263
16.3.2. Menşei Ülkedeki Koşulların Değişmesi  265
16.4. İç Hukukta Mülteci Statüsü Belirleme  266
16.4.1. Uluslararası Koruma Statüsünün Kazanılması  267
16.4.2. Uluslararası Koruma Statüsü Dışında Bırakma  268
16.4.3. Uluslararası Koruma Statüsünün Sona Ermesi ve İptali  269
Onyedinci Bölüm  
TAMAMLAYICI KORUMA  
17. TAMAMLAYICI KORUMA  271
17.1. 1951 Cenevre Sözleşmesinde Geri Gönderilmeme (Non–Refoulement) İlkesi  271
17.1.1. Geri Gönderilmeme İlkesinin Kapsam ve İçeriği  272
17.1.1.1. İlkenin Sorumlu Tuttuğu Devlet  272
17.1.1.2. İlkenin Yasakladığı Eylemler  274
17.1.1.3. İlkenin Koruma Sağladığı Kişiler  276
17.1.1.4. Geri Göndermenin Yasak Olduğu Yerler  278
17.1.1.5. Hayat ya da Özgürlüğe Yönelik Tehdit  279
17.1.2. Geri Gönderilmeme İlkesinin İstisnaları  280
17.1.2.1. Geri Gönderilmeme İlkesinin Cenevre Sözleşmesinin 1(F)(b) Maddesiyle İlişkisi  281
17.1.2.2. Geri Gönderilmeme İlkesinin İstisnalarının Uygulanması  282
17.1.2.3. “Ulusal Güvenlik” Nedeniyle Geri Gönderme  283
17.1.2.4. ‘Topluma Yönelik Tehlike’ Nedeniyle Geri Gönderme  285
17.2. Uluslararası İnsan Hakları Hukuku ve Tamamlayıcı Koruma  286
17.2.1. Birleşmiş Milletler İşkenceyi Önleme Sözleşmesi  289
17.2.2. Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi  291
17.2.3. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi  294
17.2.3.1. Sözleşmenin 3. Maddesi  294
17.2.3.2. Sözleşmenin 8. Maddesi  297
17.2.3.3. Sözleşmenin 13. Maddesi  299
17.2.3.4. Sözleşmenin 34. Maddesi  299
17.2.4. İç Hukukta Tamamlayıcı Koruma  300
Onsekizinci Bölüm  
KİTLESEL SIĞINMA VE GEÇİCİ KORUMA  
18. KİTLESEL SIĞINMA VE GEÇİCİ KORUMA  303
18.1. Kitlesel Sığınma  303
18.2. Geçici Koruma  305
18.3. AB Hukukunda Kitlesel Sığınma ve Geçici Koruma  308
18.4. İç Hukukta Kitlesel Sığınma ve Geçici Koruma  312
18.4.1. Geçici Koruma Rejiminin Gelişimi  313
18.4.2. YUKK ve Geçici Koruma  314
18.4.2.1. Geçici Korumanın Kapsamı  314
18.4.2.2. Geçici Korumaya İlişkin İşlemler  315
18.4.2.3. Geçici Korunanlara Sağlanacak Hizmetler  316
18.4.2.4. Kalıcı Çözümler  318
Ondokuzuncu Bölüm  
İLTİCA/SIĞINMA USULÜ  
19. İLTİCA/SIĞINMA USULÜ  319
19.1. İltica/Sığınma Usulüne İlişkin Temel Standartlar  320
19.1.1. İltica/Sığınma Usulüne Erişim  321
19.1.2. İltica/Sığınma Başvurusunun İncelenmesi  323
19.1.3. Sığınmacıya Sağlanan Usul Güvenceleri  325
19.1.4. Güvenli Ülke Kavramı ve Özel Sığınma Usulleri  325
19.1.5. Mülteci ve Sığınmacıların Gözetim Altında Tutulması  330
19.1.6. İtiraz ve Yargı Yolu  332
19.2. İç Hukukta İltica/Sığınma Usulü  334
19.2.1. Mülteci/Sığınmacının Ülkeye Girişi  335
19.2.2. Başvuru ve Kayıt İşlemleri  335
19.2.3. Mülakat  338
19.2.4. Karar  339
19.2.5. Güvenli Ülke Kavramı ve Özel İltica/Sığınma Usulleri  340
19.2.6. BMMYK’nın Rolü  342
19.2.7. İdari Gözetim  344
19.2.8. İdari İtiraz ve Yargı Yolu  345
Yirminci Bölüm  
MÜLTECİ VE SIĞINMACILARIN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİ  
20. MÜLTECİ VE SIĞINMACILARIN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİ  347
20.1. Kalıcı Çözümler  347
20.1.1. Gönüllü Dönüş  348
20.1.2. Yerel Entegrasyon  350
20.1.3. Yeniden Yerleştirme  351
20.2. Hak ve Özgürlüklere İlişkin Uluslararası Hukuk Çerçevesi  352
20.2.1. Uluslararası İnsan Hakları Hukuku  353
20.2.2. Uluslararası Mülteci Hukuku  355
20.3. Mülteci ve Sığınmacıların Maddi Hak ve Özgürlükleri  358
20.3.1. İkamet ve Seyahat Özgürlüğü  359
20.3.2. Aile Hayatı Hakkı  362
20.3.3. Çalışma Hakkı  364
20.3.4. Eğitim ve Öğretim Özgürlüğü  367
20.3.5. Sağlık ve Sosyal Yardım Hakları  369
20.3.6. Entegrasyon ve Vatandaşlık  371
20.4. İç Hukukta Mültecilerin Hak ve Özgürlükleri  374
20.4.1. İkamet ve Seyahat  375
20.4.2. Aile Hayatı Hakkı  377
20.4.3. Çalışma Hak ve Özgürlüğü  377
20.4.4. Eğitim ve Öğretim  379
20.4.5. Sağlık ve Sosyal Yardım  380
20.4.6. Entegrasyon ve Vatandaşlık  381
Kaynakça  383
Kavramlar Dizini  397
Sözleşmeler Dizini  403
Kanunlar Dizini  407
 


Yücel Acer ...
Eylül 2020
69.00 TL
Sepete Ekle
Aydoğan Asar
Eylül 2020
53.00 TL
Sepete Ekle
Özge Demirdelen
Temmuz 2020
48.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
6. Baskıya Önsöz  5
Önsöz  7
Kısaltmalar  19
BİRİNCİ KISIM  
YABANCILAR HUKUKUNUN GENEL İLKELERİ  
Birinci Bölüm  
YABANCILAR HUKUKUNA GİRİŞ  
1. YABANCILAR HUKUKUNA GİRİŞ  23
1.1. Yabancı Kavramı  23
1.2. Yabancılar Hukuku Terimi ve Yabancılar Hukuku Kuralları  26
1.3. Yabancılar Hukukunun Tarihsel Gelişimi  27
1.3.1. Eski Yunan’da Yabancılar Hukuku  27
1.3.2. Roma’da Yabancılar Hukuku  28
1.3.3. İslam Hukukunda Yabancılar  28
1.3.4. Osmanlı’da Yabancılar Hukuku  30
1.4. Yabancılar Hukukunun Niteliği ve Hukuk Sistemi İçindeki Yeri  31
1.5. Yabancılar Hukukunun Diğer Hukuk Dalları ile İlişkisi  32
1.5.1. Vatandaşlık Hukuku  32
1.5.2. Uluslararası Hukuk  33
1.5.3. Kanunlar İhtilafı Hukuku  34
İkinci Bölüm YABANCILAR HUKUKUNUN KAYNAKLARI  35
2. YABANCILAR HUKUKUNUN KAYNAKLARI  35
2.1. Uluslararası Hukuk Kaynakları  35
2.1.1. Antlaşmalar  35
2.1.2. Uluslararası Teamül  36
2.1.3. Hukukun Genel İlkeleri  37
2.1.4. Mahkeme Kararları ve Doktrin  37
2.2. İç Hukuk Kaynakları  38
2.2.1. Anayasa  38
2.2.2. Kanunlar ve Düzenleyici İşlemler  40
2.2.3. Mahkeme Kararları ve Doktrin  41
Üçüncü Bölüm  
YABANCILARIN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNİN  
BELİRLENMESİNDE BAŞVURULAN SİSTEMLER  
3. YABANCILARIN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNİN BELİRLENMESİNDE BAŞVURULAN SİSTEMLER  43
3.1. Eşitlik (Tebaaya Temsil) İlkesi  43
3.2. Karşılıklılık (Mütekabiliyet) İlkesi  44
3.3. Karşı İşlem Yapma Yetkisi (Mukabele–i Bilmisil)  46
3.4. En Çok Gözetilen Ulus Kaydı (En Ziyade Müsaadeye Mazhar Millet Kaydı)  47
3.5. Minimum Standart (Asgari Had) Sistemi  48
3.6. Sınırlama (Tahdit) Sistemi  49
3.7. İzin Sistemi  49
3.8. Kontenjan Sistemi  49
Dördüncü Bölüm  
ULUSLARARASI HUKUKTA YABANCILARIN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİ  
4. ULUSLARARASI HUKUKTA YABANCILARIN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİ  51
4.1. Giriş  51
4.2. Yabancıları İlgilendiren Uluslararası Hukuk Belgeleri  52
4.3. Yabancıların Uluslararası İnsan Hakları Standartları  56
4.3.1. Ülke İçinde Serbest Dolaşım ve Ülkeyi Terk Özgürlüğü  56
4.3.2. Aile Hayatı Hakkı  57
4.3.3. Sınır Dışı İşlemine Karşı Güvenceler  59
4.3.4. Geri–Gönderilmeme (Non–Refoulement) İlkesi  61
4.3.5. Ayırımcılık Yasağı  62
İKİNCİ KISIM  
YABANCILARIN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİ  
Beşinci Bölüm  
ÜLKEYE GİRİŞ  
5. ÜLKEYE GİRİŞ  69
5.1. Genel Olarak Ülkeye Giriş  69
5.2. Pasaport ve Belge Kontrolü  71
5.2.1. Pasaport Çeşitleri  73
5.2.2. Pasaport Yerine Geçen Belgeler  75
5.2.2.1. Pasavan, İdari Mektup ve Hudut Geçiş Belgeleri  75
5.2.2.2. Yurt dışına Taşıma Yapan Kara, Hava ve Deniz Ulaşım Araçlarının Memur ve Mürettebatına Verilen Belgeler  76
5.2.2.3. Seyahat Belgeleri  77
5.2.2.4. NATO Seyahat Emri  78
5.2.2.5. Kimlik Kartları  78
5.2.2.6. Mülteci Seyahat Belgesi  79
5.3. Türkiye’ye Girişine İzin Verilmeyecek Yabancılar ve Giriş Yasağı  79
5.4. Vize Yükümlülüğü ve Vize İşlemleri  80
5.4.1. Vize Kavramı  80
5.4.2. Vize Zorunluluğu ve Yetkili Merciler  81
5.4.3. Vize Türleri  82
5.4.4. Vize Muafiyetleri  83
5.4.4.1. Kanunda Belirtilen Vize Muafiyetleri  83
5.4.4.2. Uluslararası Antlaşmalardan Doğan Vize Muafiyetleri  85
5.4.5. Sınır Vizesi ve Havalimanı Transit Vizesi  86
5.5. Vize Verilmeyecek Yabancılar ve Vizenin İptali  87
5.6. Taşıyıcı Yükümlülükleri ve Kabul Edilemez Yolcu  88
Altıncı Bölüm  
İKÂMET  
6. İKÂMET  91
6.1. Genel Olarak Yabancıların İkâmeti  91
6.1.1. Yabancıların İkametine Getirilen Yasaklama ve Sınırlamalar  92
6.1.2. İkamet İzni Alma Zorunluluğu ve Muafiyeti  93
6.1.3. İkamet İzni Başvurusu  95
6.1.4. İkamet İzinlerinin Uzatılması  96
6.1.5. İkamet İzinlerine İlişkin Diğer Hususlar  97
6.2. İkamet İzni Çeşitleri  98
6.2.1. Kısa Dönem İkamet İzni  98
6.2.2. Aile İkamet İzni  99
6.2.3. Öğrenci İkamet İzni  102
6.2.4. Uzun Dönem İkamet İzni  103
6.2.5. İnsani İkamet İzni ve İnsan Ticareti Mağduru İkamet İzni  104
6.2.6. Vatansız Kişiler  105
6.2.7. KKTC Uyruklu Şahısların İkameti  106
Yedinci Bölüm  
ÇALIŞMA  
7. ÇALIŞMA  107
7.1. Genel Olarak Yabancıların Çalışma Hak ve Özgürlüğü  107
7.2. Yabancıların Çalışma İzinleri  109
7.2.1. Çalışma İznine İlişkin Genel Esaslar  109
7.2.1.1. Çalışma İzinlerinin Verilmesi ve Uzatılması  109
7.2.1.2. Çalışma İzninin Sınırlandırılması ve Reddi  112
7.2.1.3. Çalışma İzninin İptali ve Geçerliliğini Kaybetmesi  113
7.2.2. Çalışma İzni Çeşitleri  114
7.2.2.1. Süreli Çalışma İzni  114
7.2.2.2. Süresiz Çalışma İzni  116
7.2.2.3. Bağımsız Çalışma İzni  116
7.2.2.4. İstisnaî Çalışma İzinleri  117
7.2.3. Bildirim, Denetleme ve Yaptırım  120
7.2.4. Yabancı Sermaye Yatırımlarında Çalışacak Yabancılar  121
7.2.4.1. Yabancı Yatırımlar Yönetmeliğinin Kapsamı  121
7.2.1.2. Çalışma İzinlerinin Verilmesine İlişkin Prensipler  123
7.2.5. Kanun Kapsamı Dışındaki Yabancılar  124
7.2.5.1. TVK 28. Madde Kapsamındaki Yabancılar  124
7.2.5.2. Yabancı Muhabirler ve Basın–Yayın Organları Mensupları  125
7.2.5.3. Diğer Bakanlık ve Kamu Kuruluşlarınca Çalıştırılacak Yabancılar  125
7.2.5.4. Çalışma İzninden Muaf Tutulan Diğer Yabancılar  126
7.2.5.5. AB Vatandaşlarının Türk–AB Ortaklık Hukukundan Doğan Statüleri  127
7.2.6. Geçici Koruma Sağlanan Yabancılar  129
7.3. Yabancılara Kısıtlanan Meslek ve Sanatlar  130
7.3.1. Kamu Güvenliği Nedeniyle Konulan Kısıtlamalar  130
7.3.2. Kamu Sağlığı Nedeniyle Konulan Kısıtlamalar  133
7.3.3. Kamu Düzeni Nedeniyle Konulan Kısıtlamalar  136
7.3.4. Kamu Yararı Nedeniyle Konulan Kısıtlamalar  136
Sekizinci Bölüm  
EĞİTİM VE ÖĞRETİM ÖZGÜRLÜĞÜ  
8. EĞİTİM VE ÖĞRETİM ÖZGÜRLÜĞÜ  137
8.1. Yabancıların Öğrenim Hakkı  137
8.1.1. Yabancı Öğrencilerin İkamet ve Çalışmaları  138
8.1.2. Okul Çeşitlerine Göre Yabancıların Öğrenim Hakkı  139
8.2. Yabancıların Öğretim Özgürlüğü  140
8.2.1. Yabancıların Öğretmenlik Yapma Hakkı  141
8.2.2. Yabancıların Öğretim Kurumu Açma Özgürlüğü  142
8.2.2.1. Tarihsel Gelişim  142
8.2.2.2. Milletlerarası Özel Öğretim Kurumu Açma Hakkı  143
8.2.2.3. Yabancı Okulların Kapasite ve Arazi Artırımı  144
8.2.2.4. Yabancı Okulların Denetimi  145
Dokuzuncu Bölüm  
ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜ  
9. ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜ  147
9.1. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkı  147
9.2. Dernek Hakkı  148
9.3. Sendika Hakkı  149
9.4. Siyasal Haklar  150
9.4.1. Seçme, Seçilme ve Siyasi Faaliyette Bulunma Hakkı  151
9.4.2. Siyasi Parti Kurma ve Üyelik Hakkı  151
9.4.3. Kamu Hizmetlerine Girme Hakkı  151
9.4.4. Yurt Savunmasına Katılma Hakkı ve Ödevi  152
Onuncu Bölüm  
EŞYA VE MİRAS HUKUKUNA İLİŞKİN HAKLAR  
10. EŞYA VE MİRAS HUKUKUNA İLİŞKİN HAKLAR  153
10.1. Yabancıların Taşınmaz Mallar Üzerindeki Hakları  154
10.1.1. Yabancı Gerçek Kişilerin Taşınmaz Mallar Üzerindeki Hakları  155
10.1.1.1. Karşılıklılık İlkesi  156
10.1.1.2. Kanuni Sınırlamalara Uyma  157
10.1.2. Yabancı Tüzel Kişilerin Taşınmaz Mallar Üzerindeki Hakları  160
10.1.3. Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Mallar Üzerindeki Hakları  161
10.2. Yabancıların Türkiye’deki Miras Hakları  163
Onbirinci Bölüm  
SINIR DIŞI ETME  
11. SINIR DIŞI ETME  165
11.1. Genel Olarak Sınır Dışı Etme  165
11.2. Uluslararası Hukukta Sınır Dışı İşlemine Karşı Güvenceler  166
11.2.1. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin Sağladığı Güvenceler  166
11.2.2. Avrupa Sosyal Şartının Sağladığı Güvenceler  167
11.2.3. Avrupa İkamet Sözleşmesinin Sağladığı Güvenceler  168
11.2.4. Mülteciler ve Vatansızlarla İlgili Uluslararası Güvenceler  168
11.2.5. Tüm Göçmen İşçilerin ve Ailelerinin Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşmenin Sağladığı Güvenceler  169
11.3. İç Hukukta Sınır Dışı Etme İşlemi  169
11.3.1. Sınır Dışı Etme Kararı  169
11.3.2. Sınır Dışı Etme Nedenleri  170
11.3.3. Sınır Dışı Etmeyi Önleyici Nedenler  171
11.3.4. İdari Gözetim  172
11.3.5. Geri Gönderme Merkezleri  173
11.3.6. Sınır Dışı Kararının İcrası  174
11.3.7. Yargı Yolu  175
Onikinci Bölüm  
SUÇLULARIN İADESİ  
12. SUÇLULARIN İADESİ  177
12.1. Suçluların İadesi Kurumu ve Tarihsel Gelişimi  177
12.2. İadenin Koşulları  179
12.2.1. Anlaşmanın Mevcudiyeti  179
12.2.2. Suç Oluşturan Bir Eylemin Varlığı  179
12.2.2.1. Eylemin Her İki Kanununa Göre Suç Olması  179
12.2.2.2. Suçun Takip Edilebilir Olması  179
12.2.3. İadeye Konu Suçun Belli Bir Ağırlıkta Olması  181
12.3. İade Usulü  181
12.3.1. Türkiye’nin Talep Edilen Ülke Olması  182
12.4. İadenin Sonuçları  183
12.4.1. İade Konusu Suçtan Başkasından Yargılamama  184
12.4.2. Suçun Nevinde Meydana Gelen Değişiklikler  184
12.4.3. İade Edilen Kişinin Rızası  185
12.4.4. Üçüncü Bir Devlete İade  185
12.5. İadenin Olumsuz Koşulları  185
12.5.1. Vatandaşın İade Edilmezliği İlkesi  185
12.5.2. Siyasi Suçlardan Dolayı İade Edilmeme Kuralı  186
12.5.2.1. Devlet Başkanına Karşı Suçlar (Belçika Kaidesi)  187
12.5.2.2. Anarşizm  187
12.5.2.3. Harp (Savaş) Suçları  187
12.5.2.4. Barışa Karşı İşlenen Suçlar  188
12.5.2.5. İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar  188
12.5.2.6. Tedhişçilik (Terör) Suçları  188
12.5.2.7. Uçak Kaçırma Suçları  189
12.5.3. Askeri Suçlardan İade Edilmeme İlkesi  189
12.5.4. Basın Suçlarından İade Edilmeme İlkesi  190
12.5.5. Mali Suçlardan İade Edilmeme İlkesi  190
12.5.6. Non Bis In Idem Kuralı  191
12.5.7. Ölüm Cezası  191
12.6. İadesine Karar Verilen Kişinin Teslimi  192
12.6.1. Kişinin Teslim Edileceği Devletin Belirlenmesi  192
12.6.1.1. Aynı Suçtan Birden Fazla Talep Bulunması  193
12.6.1.2. Farklı Suçlardan Dolayı Birden Fazla Talep Bulunması  193
12.6.2. Doğrudan Talep Eden Devlete Teslim  194
12.6.3. Transit Teslim  194
12.6.4. Gecikmeli Teslim Halleri  195
12.6.5. Eşyanın Teslimi  196
12.6.6. İade Giderleri  196
Onüçüncü Bölüm  
HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜ  
13. HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜ  197
13.1. Dilekçe, Bilgi Edinme ve Kamu Denetçisine Başvurma Hakkı  197
13.2. Yabancıların Dava Hakkı  198
13.2.1. MÖHUK’ta Teminat Yükümlülüğü  199
13.2.2. HMK’da Teminat Yükümlülüğü  199
13.3. Anayasa Mahkemesine ve AİHM’ne Bireysel Başvuru  200
Ondördüncü Bölüm  
GÖÇMENLER  
14. GÖÇMENLER  201
14.1. Genel Olarak Göç ve Göçmenler  201
14.2. Türk Hukukunda Göç ve Göçmenler  202
14.2.1. Türk Hukukunda Göçmen Kategorileri  204
14.2.2. Göçmen Kabulünde Aranan Koşullar  205
14.2.3. Göçmenlerin Ülkeye Kabulünden Sonraki İşlemler  207
14.2.4. Göçmenlere Sağlanan Muafiyetler  208
ÜÇÜNCÜ KISIM  
MÜLTECİ HUKUKU  
Onbeşinci Bölüm  
MÜLTECİ HUKUKUNA GİRİŞ  
15. MÜLTECİ HUKUKUNA GİRİŞ  215
15.1. Uluslararası Koruma Kavramının Tarihsel Gelişimi  216
15.1.1. Birinci Dünya Savaşı Sonrası: Milletler Cemiyeti Dönemi  216
15.1.2. İkinci Dünya Savaşı Sonrası: BMMYK ve 1951 Cenevre Sözleşmesi  217
15.1.3. Uluslararası Koruma Fikrinin Evrenselleşmesi  218
15.1.4. Uluslararası Korumada Sınırlayıcı Gelişmeler  219
15.2. Mülteci Hukukunun Kaynakları  220
15.2.1. Uluslararası Mülteci Hukuku  221
15.2.1.1. Evrensel Sözleşmeler  221
15.2.1.2. Bölgesel Düzenlemeler  222
15.2.1.3. Uluslararası Teamül Hukuku  224
15.2.1.4. Yargısal Kararlar ve Doktrin  224
15.2.1.5. Bağlayıcı Olmayan (Soft Law) Uluslararası Belgeler  224
15.2.2. Uluslararası İnsan Hakları Hukuku  226
15.2.3. Uluslararası İnsancıl Hukuk  228
15.2.4. Uluslararası Ceza Hukuku  230
15.2.5. İç Hukuk  231
15.3. Mülteci Kavramı  233
15.3.1. Milletler Cemiyeti ve Birleşmiş Milletler Bünyesinde Yapılan Mülteci Tanımları  234
15.3.1.1. Milletler Cemiyeti Bünyesinde Yapılan Mülteci Tanımları  234
15.3.1.2. Birleşmiş Milletler Bünyesinde Yapılan Mülteci Tanımları  234
15.3.2. 1951 Cenevre Sözleşmesi ve 1967 Protokolünde Mülteci Tanımı  237
15.3.3. Bölgesel Düzenlemelerde Mülteci Kavramı  239
15.3.3.1. Afrika Birliği Örgütü (ABÖ) Mülteci Tanımı  239
15.3.3.2. Cartagena Deklarasyonu Mülteci Tanımı  240
15.3.3.3. Avrupa Birliği Hukukunda Mülteci Tanımı  240
15.3.4. İç Hukukta Mülteci Kavramı  242
Onaltıncı Bölüm  
MÜLTECİ STATÜSÜ BELİRLEME  
16. MÜLTECİ STATÜSÜ BELİRLEME  245
16.1. Mülteci Statüsünün Kazanılması  246
16.1.1. Zulme Uğramaktan Haklı Nedenlerle Korkma  246
16.1.2. Zulüm Korkusunun Irk, Din, Tabiiyet, Belirli Bir Toplumsal Gruba Mensubiyet ya da Siyasi Düşüncelerden Kaynaklanması  249
16.1.2.1. Irka Dayalı Zulüm  249
16.1.2.2. Dine Dayalı Zulüm  250
16.1.2.3. Milliyete Dayalı Zulüm  250
16.1.2.4. Toplumsal Grup Mensubiyetine Dayalı Zulüm  251
16.1.2.5. Siyasi Düşünceye Dayalı Zulüm  253
16.1.3. Ülkesi Dışında Bulunma  254
16.1.4. Ülkesinin Himayesinden Yoksun Bulunma veya Yararlanmak İstememe ya da Ülkesine Geri Dönememe veya Dönmek İstememe  255
16.2. Mülteci Statüsü Dışında Bırakma  256
16.2.1. Uluslararası Korumaya İhtiyacı Olmayan Kişiler  256
16.2.2. Uluslararası Korumaya Layık Görülmeyen Kişiler  257
16.2.2.1. Barışa Karşı Suç, Savaş Suçu ve İnsanlığa Karşı Suç  259
16.2.2.2. Ağır Siyasi Olmayan Suçlar  260
16.2.2.3. Birleşmiş Milletlerin Amaç ve İlkelerine Aykırı Eylemler  262
16.3. Mülteci Statüsünün Sona Ermesi  262
16.3.1. Mülteci Statüsünü Sona Erdiren İradi Nedenler  263
16.3.2. Menşei Ülkedeki Koşulların Değişmesi  265
16.4. İç Hukukta Mülteci Statüsü Belirleme  266
16.4.1. Uluslararası Koruma Statüsünün Kazanılması  267
16.4.2. Uluslararası Koruma Statüsü Dışında Bırakma  268
16.4.3. Uluslararası Koruma Statüsünün Sona Ermesi ve İptali  269
Onyedinci Bölüm  
TAMAMLAYICI KORUMA  
17. TAMAMLAYICI KORUMA  271
17.1. 1951 Cenevre Sözleşmesinde Geri Gönderilmeme (Non–Refoulement) İlkesi  271
17.1.1. Geri Gönderilmeme İlkesinin Kapsam ve İçeriği  272
17.1.1.1. İlkenin Sorumlu Tuttuğu Devlet  272
17.1.1.2. İlkenin Yasakladığı Eylemler  274
17.1.1.3. İlkenin Koruma Sağladığı Kişiler  276
17.1.1.4. Geri Göndermenin Yasak Olduğu Yerler  278
17.1.1.5. Hayat ya da Özgürlüğe Yönelik Tehdit  279
17.1.2. Geri Gönderilmeme İlkesinin İstisnaları  280
17.1.2.1. Geri Gönderilmeme İlkesinin Cenevre Sözleşmesinin 1(F)(b) Maddesiyle İlişkisi  281
17.1.2.2. Geri Gönderilmeme İlkesinin İstisnalarının Uygulanması  282
17.1.2.3. “Ulusal Güvenlik” Nedeniyle Geri Gönderme  283
17.1.2.4. ‘Topluma Yönelik Tehlike’ Nedeniyle Geri Gönderme  285
17.2. Uluslararası İnsan Hakları Hukuku ve Tamamlayıcı Koruma  286
17.2.1. Birleşmiş Milletler İşkenceyi Önleme Sözleşmesi  289
17.2.2. Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi  291
17.2.3. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi  294
17.2.3.1. Sözleşmenin 3. Maddesi  294
17.2.3.2. Sözleşmenin 8. Maddesi  297
17.2.3.3. Sözleşmenin 13. Maddesi  299
17.2.3.4. Sözleşmenin 34. Maddesi  299
17.2.4. İç Hukukta Tamamlayıcı Koruma  300
Onsekizinci Bölüm  
KİTLESEL SIĞINMA VE GEÇİCİ KORUMA  
18. KİTLESEL SIĞINMA VE GEÇİCİ KORUMA  303
18.1. Kitlesel Sığınma  303
18.2. Geçici Koruma  305
18.3. AB Hukukunda Kitlesel Sığınma ve Geçici Koruma  308
18.4. İç Hukukta Kitlesel Sığınma ve Geçici Koruma  312
18.4.1. Geçici Koruma Rejiminin Gelişimi  313
18.4.2. YUKK ve Geçici Koruma  314
18.4.2.1. Geçici Korumanın Kapsamı  314
18.4.2.2. Geçici Korumaya İlişkin İşlemler  315
18.4.2.3. Geçici Korunanlara Sağlanacak Hizmetler  316
18.4.2.4. Kalıcı Çözümler  318
Ondokuzuncu Bölüm  
İLTİCA/SIĞINMA USULÜ  
19. İLTİCA/SIĞINMA USULÜ  319
19.1. İltica/Sığınma Usulüne İlişkin Temel Standartlar  320
19.1.1. İltica/Sığınma Usulüne Erişim  321
19.1.2. İltica/Sığınma Başvurusunun İncelenmesi  323
19.1.3. Sığınmacıya Sağlanan Usul Güvenceleri  325
19.1.4. Güvenli Ülke Kavramı ve Özel Sığınma Usulleri  325
19.1.5. Mülteci ve Sığınmacıların Gözetim Altında Tutulması  330
19.1.6. İtiraz ve Yargı Yolu  332
19.2. İç Hukukta İltica/Sığınma Usulü  334
19.2.1. Mülteci/Sığınmacının Ülkeye Girişi  335
19.2.2. Başvuru ve Kayıt İşlemleri  335
19.2.3. Mülakat  338
19.2.4. Karar  339
19.2.5. Güvenli Ülke Kavramı ve Özel İltica/Sığınma Usulleri  340
19.2.6. BMMYK’nın Rolü  342
19.2.7. İdari Gözetim  344
19.2.8. İdari İtiraz ve Yargı Yolu  345
Yirminci Bölüm  
MÜLTECİ VE SIĞINMACILARIN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİ  
20. MÜLTECİ VE SIĞINMACILARIN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİ  347
20.1. Kalıcı Çözümler  347
20.1.1. Gönüllü Dönüş  348
20.1.2. Yerel Entegrasyon  350
20.1.3. Yeniden Yerleştirme  351
20.2. Hak ve Özgürlüklere İlişkin Uluslararası Hukuk Çerçevesi  352
20.2.1. Uluslararası İnsan Hakları Hukuku  353
20.2.2. Uluslararası Mülteci Hukuku  355
20.3. Mülteci ve Sığınmacıların Maddi Hak ve Özgürlükleri  358
20.3.1. İkamet ve Seyahat Özgürlüğü  359
20.3.2. Aile Hayatı Hakkı  362
20.3.3. Çalışma Hakkı  364
20.3.4. Eğitim ve Öğretim Özgürlüğü  367
20.3.5. Sağlık ve Sosyal Yardım Hakları  369
20.3.6. Entegrasyon ve Vatandaşlık  371
20.4. İç Hukukta Mültecilerin Hak ve Özgürlükleri  374
20.4.1. İkamet ve Seyahat  375
20.4.2. Aile Hayatı Hakkı  377
20.4.3. Çalışma Hak ve Özgürlüğü  377
20.4.4. Eğitim ve Öğretim  379
20.4.5. Sağlık ve Sosyal Yardım  380
20.4.6. Entegrasyon ve Vatandaşlık  381
Kaynakça  383
Kavramlar Dizini  397
Sözleşmeler Dizini  403
Kanunlar Dizini  407
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020