Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Borçlar Hukuku Genel Hükümler
6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu'na Göre Hazırlanmış
Mart 2016 / 5. Baskı / 456 Syf.
Fiyatı: 32.90 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Gözden geçirilmiş 5. baskısını yapan kitap; iktisadi ve idari bilimler fakültelerinde, yüksekokullarda ve meslek yüksekokullarında okutulmakta olan "Borçlar Hukuku" derslerine uygun olarak hazırlanmıştır.

Kitapta konular öğrencilerin kolayca anlayabileceği sade bir dille anlatılmıştır. Kitapta işlenen konuların daha iyi anlaşılması için kitabın sonuna örnek test soruları ve kısa hukuk sözlüğü eklenmiştir.

Kitap, ders kitabı olarak hazırlanmış olsa da, bu konu hakkında kendisini geliştirmek ve bilgilerini güncellemek isteyenlere de hitap etmektedir.

Konu Başlıkları
Borç İlişkisi Kavramı ve Unsurları
Borç İlişkisinin Kaynakları
Sözleşmeler ve Hükümsüzlük Halleri
Haksız Fiiller
Sebepsiz Zenginleşme
Hukuki İşlemlerde Temsil
Hüküm ve Sonuçları
Alacaklı ve Borçlunun Temerrüdü
Borç İlişkilerinde Özel Durumlar
Borçların Sona Erme Sebepleri
Barkod: 9789750236976
Yayın Tarihi: Mart 2016
Baskı Sayısı:  5
Ebat: 13x19
Sayfa Sayısı: 456
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
İkinci Baskıya Önsöz  8
Üçüncü Baskıya Önsöz  9
Dördüncü Baskıya Önsöz  10
Beşinci Baskıya Önsöz  11
Kısaltmalar  33
Birinci Bölüm
BORÇLAR HUKUKUNUN KONUSU KAPSAMI
HUKUK SİSTEMİ İÇİNDEKİ YERİ
TEMEL PRENSİPLERİ BORÇ İLİŞKİSİ VE
SORUMLULUK KAVRAMLARI
§1. BORÇLAR HUKUKUNUN KONUSU ÖNEMİ KAPSAMI VE HUKUK SİSTEMİ İÇİNDEKİ YERİ  35
I. Borçlar Hukukunun Konusu ve Önemi  35
II. Borçlar Hukukunun Kapsamı  37
III. Borçlar Hukukunun Kaynakları  38
A. Borçlar Hukukunun Temel Kaynağı: Türk Borçlar Kanunu ve Sistematiği  38
1. Genel Olarak  38
2. Türk Borçlar Kanunu’nun Sistematiği  38
a. Genel Hükümler  38
b. Özel Borç İlişkileri  39
3. Türk Borçlar Kanunu’nun Uygulanması  41
B. Diğer Kaynakları  43
§2. BORÇLAR HUKUKUNUN TEMEL PRENSİPLERİ  43
I. İrade Özerkliği Prensibi  43
II. Nisbîlik (Şahsîlik) Prensibi  45
III. Kusurlu Sorumluluk Prensibi  47
IV. Dürüstlük Kurallarına Bağlılık Prensibi  48
V. Sözleşmelerde Karşılıklılık (İvazlılık) Prensibi  48
VI. Borçlunun Yerleşim Yerinde İfa Prensibi  49
VII. Üçüncü Kişi Aleyhine Borç Kurulamama Prensibi  50
§3. BORÇ VE BORÇ İLİŞKİSİ KAVRAMI  50
I. Genel Olarak  50
II. Alacaklı  51
III. Borçlu  51
IV. Edim: Borç İlişkisinin Konusu  51
A. Genel Olarak Edim Kavramı  51
B. Edimin Türleri  52
1. Edim Fiiline Göre Türleri  53
a. Müspet (Olumlu) Edim  53
b. Menfi (Olumsuz) Edim  53
2. İfa Ediliş Süresine Göre Edim  54
a. Ani Edim  54
b. Sürekli Edim  54
c. Aralıklı Edim  55
3. Borçlunun Kişiliğinin Önemine Göre Edim  56
a. Kişisel Nitelikli Edim  56
b. Maddi Nitelikli Edim  56
4. Bütünlüğüne Göre Edim  57
a. Bölünebilir Edim  57
b. Bölünemez Edim  57
5. Belirleniş Tarzına Göre Edim  57
a. Nev’iyle Belirlenen Edim (Cins Borcu)  57
b. Ferdiyle Belirlenen Edim (Parça Borcu)  58
c. Seçimlik Borç  58
§4. SORUMLULUK KAVRAMI  59
I. Genel Olarak  59
II. İle Sorumluluk Türleri  61
A. Kural: Malvarlığı ile Kişisel Sınırsız Sorumluluk  61
B. İstisna: Malvarlığı ile Sınırlı Sorumluluk  61
1. Belirli Mallarla Sınırlı Sorumluluk  61
2. Belirli Miktarla Sınırlı Sorumluluk  62
III. Sorumluluk Kavramı ile İlişkili Diğer Konular  62
A. Sorumluluk Açısından Borç İlişkisinden Doğan Borçların Türleri  62
1. Tam Borçlar  63
2. Eksik (Tabii=Doğal) Borçlar (Obligatio Naturalis)  63
a. Genel Olarak  63
b. Türleri  64
aa. Kumar ve Bahisten Doğan Borçlar  64
bb. Evlenme Simsarlığından Doğan Borçlar (Çöpçatanlık)  65
cc. Ahlaki Görevlerden Doğan Borçlar  66
dd. Hukuka ve Ahlaka Aykırı Bir Sonucun Gerçekleştirilmesi İçin Verilen Şeyler  67
ee. Ana ve Baba ile Birlikte Yaşayan Ergin Altsoyun Alacağı  67
ff. Zamanaşımına Uğramış Borçlar  68
gg. Konkordatodan Elde Edilemeyen Alacaklar  69
c. Eksik Borçların Ortak Özellikleri  70
B. Borçluyu Sorumluluktan Kurtarmaya Hizmet Eden Hukuki Çareler  70
1. Genel Olarak  70
2. İtiraz Kavramı  71
3. Def’i Kavramı  72
İkinci Bölüm
BORÇ İLİŞKİSİNİN TEMEL KAYNAKLARI
HUKUKİ İŞLEMLERDEN DOĞAN BORÇLAR
SÖZLEŞMELERİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ VE
SÖZLEŞMELERDE TEMSİL
§5. GENEL OLARAK BORÇ İLİŞKİSİNİN KAYNAKLARI  75
I. Genel Olarak  75
II. Sözleşmeler  75
III. Haksız Fiiller  76
IV. Sebepsiz Zenginleşme  76
V. Culpa in Contrahendo Sorumluluk (=Sözleşme Görüşmelerinde Kusur)  76
§6. HUKUKİ İŞLEM KAVRAMI  79
I. Hukuki İşlemin Tanımı ve Unsurları  79
II. Hukuki İşlemin Genel Türleri  80
A. Gerekli İrade Açıklaması Adedi Bakımından Hukuki İşlemler (Taraf Sayısına Göre)  80
1. Tek Taraflı Hukuki İşlemler  80
2. Çok Taraflı Hukuki İşlemler  82
a. İki Taraflı Hukuki İşlemler (Sözleşmeler)  82
b. Kararlar  84
c. Ortak İşlemler  84
B. Malvarlığına Etkisi Bakımından Hukuki İşlemler  85
1. Borçlanma İşlemleri (İltizamî Muameleler)  85
2. Tasarruf İşlemleri  86
C. Etkilerini Doğurdukları An Açısından Hukuki İşlemler  89
1. Sağlararası Hukuki İşlemler  89
2. Ölüme Bağlı Hukuki İşlemler  89
D. Amaçları Yönünden Hukuki İşlemler (Kazandırma Sebebi Yönünden Hukuki İşlemler) ve Sebebi Gösterilmeksizin (Soyut) Borç İkrarı  89
1. Genel Olarak  89
2. Amaçları (Borcun Sebebi) Yönünden Hukuki İşlemler  90
a. İfa Sebebi (Causa Solvendi)  90
b. Alacak Sebebi (Causa Credendi)  90
c. Bağışlama Sebebi (Causa Donandi)  91
3. Sebebi Gösterilmeksizin (Soyut) Borç İkrarı  91
§7. İLÂN YOLUYLA ÖDÜL SÖZÜ VERME  93
§8. SÖZLEŞMELERDEN DOĞAN BORÇ İLİŞKİLERİ  94
I. Genel Olarak  94
II. Sözleşmelerin Genel Ayırımı  95
A. Borçlar Kanununda Düzenlenen Sözleşmeler  95
1. Mülkiyetin Devri Amacını Güden Sözleşmeler  95
2. Kullandırma Amacı Güden Sözleşmeler  96
3. İş Görme Amacı Güden Sözleşmeler  96
4. Saklama Amacı Güden Sözleşme  96
5. Teminat (Güvence) Amacı Güden Sözleşmeler  96
6. Talih ve Tesadüfe Bağlı Sözleşmeler (Muhataralı Sözleşmeler)  96
7. Şirket Sözleşmeleri  96
B. Türk Borçlar Kanunu Dışındaki Kanunlarda Düzenlenmiş Sözleşmeler  97
C. Kendine Özgü (Sui Generis) Bazı Sözleşmeler  97
D. Karma Sözleşmeler  98
E. Bileşik Sözleşmeler  99
III. Sözleşmenin Kurulması  99
A. Öneri (İcap) ve Öneriye Davet (İcaba Davet) Kavramları  101
1. Öneri Kavramı  101
2. Öneriye Davet Kavramı  105
3. Önerinin Bağlayıcılığı  106
a. Önerinin Hazırlar (Yüz–Yüze Olanlar) Arasında Yapılması  107
b. Önerinin Hazır (Yüz–Yüze) Olmayanlar Arasında Yapılması  108
4. Önerinin Geri Alınması  108
B. Kabul  109
C. Sözleşmenin Kurulduğu Yer Kurulma ve Hükümlerini Doğurmaya Başlayacağı Anlar  111
1. Sözleşmenin Kurulduğu Yer  111
2. Sözleşmenin Kurulduğu ve Hükümlerini Doğurmaya Başlayacağı An  111
IV. Sözleşmelerde Şekil  113
A. Şekille İlgili Genel Kural  113
B. Kaynağına Göre Şekil  114
1. Kanuni Şekil  114
2. İradi Şekil  114
C. Kanuni Geçerlik Şeklin Türleri  114
1. Yazılı Şekil  114
a. Genel Olarak  114
b. Yazılı Şeklin Türleri  115
aa. Âdi Yazılı Şekil  115
bb. Özel Yazılı Şekil  116
cc. Resmi Yazılı Şekil  116
c. Yazılı Şeklin Unsurları  117
aa. Metin  117
bb. Genel İmza veya Islak İmza  118
2. Sözlü (Şifahi) Şekil  120
D. Hukuki Etkisine Göre Şekil  120
1. Sıhhat (Geçerlik) Şekli  120
2. İspat (Kanıt) Şekli  122
E. Elektronik İşlemlerde Şekil  123
1. Genel Olarak  123
2. Elektronik İmza Kavramı  124
a. Genel Olarak Elektronik İmza, Türleri ve Özellikle Dijital (Sayısal) İmza  124
b. Elektronik İmza ile İlgili Kavramların Tanımları  129
V. Sözleşmenin Konusu  130
A. Genel Olarak  130
B. Sözleşme Özgürlüğü Prensibinin Çeşitli Görünümleri, Sınırları ve Yaptırım  131
1. Sözleşme Özgürlüğü Prensibinin Çeşitli Görünümleri  131
a. Sözleşme Yapıp Yapmama Özgürlüğü  131
b. Şekil Seçme Özgürlüğü  131
c. Sözleşmeye Son Verme Özgürlüğü  131
d. Sözleşmenin İçeriğini Belirleme Özgürlüğü  132
e. Sözleşmenin Tipini Seçme Özgürlüğü  132
2. Sözleşme Özgürlüğü İlkesinin Sınırları  132
a. Genel Olarak  132
b. Emredici Hukuk Kurallarına Aykırılık  133
c. Ahlaka Aykırılık  133
d. Kamu Düzenine Aykırılık  134
e. Kişilik Hakkına Aykırılık  135
f. İmkânsızlık  135
g. Şekle Aykırılık  136
3. Sınırların Aşılmasına Bağlanan Yaptırım  138
C. Genel İşlem Koşulları  138
1. Genel İşlem Koşulları Kavramı  138
a. Tanımı ve Unsurları  140
b. Genel İşlem Koşulu Olarak Nitelendirmede Etkili Olmayan Olgular  141
2. Genel İşlem Koşullarının Yazılmamış Sayılması  142
a. Yazılmamış Sayılma  142
b. Yazılmamış Sayılmanın Sözleşmeye Etkisi  144
3. Genel İşlem Koşullarının Yorumlanması  144
D. Sözleşme Yapma Zorunluluğu  145
E. Sözleşme Yapma Vaadi  146
F. Sözleşmelerin Yorumlanması ve İrade ile Beyan Arasında Bilerek Yaratılan Uygunsuzluk Hâlleri  147
1. Sözleşmelerin Yorumlanması  147
2. İrade ile Beyan Arasında Bilerek Yaratılan Uygunsuzluk Hâlleri  148
a. Tek Tarafın İsteği ile Yaratılan Uygunsuzluk Hâlleri  148
aa. Lâtife (Şaka) Beyanı  148
bb. Zihni Kayıt  149
b. İki Tarafın İsteği ile Yaratılan Uygunsuzluk Hâli (Muvazaa–Danışıklılık)  149
aa. Kavram  149
bb. Muvazaanın Çeşitleri  150
aaa. Mutlak Muvazaa  150
bbb. Nisbî Muvazaa  150
cc. Muvazaalı İşlemin Hükmü  151
aaa. Genel Olarak  151
bbb. İyiniyetli Üçüncü Kişilerin Korunduğu Durumlar  152
dd. Muvazaanın İspatı Hususu  153
aaa. Taraflardan Birinin Muvazaa İddiasını İspatı Hususu  153
bbb. Üçüncü Kişinin Muvazaa İddiasını İspatı Hususu  154
§9. SÖZLEŞMELERİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ  154
I. Genel Olarak Hukuki İşlemlerde Hükümsüzlük Halleri  154
II. Yokluk (Keenlemyekün–Non–Existence)  155
III. Sözleşmeleri Kesin Hükümsüzlük (Mutlak Butlan) Yaptırımına Tabi Kılan Haller  156
A. Tam Kesin Hükümsüzlük (Whole Nullity)  157
B. Kısmi Kesin Hükümsüzlük (Partial Nullity)  160
IV. İptal Edilebilirlik (Nisbî Butlan–Voidability) Sebepleri  162
A. Genel Olarak  162
B. İradeyi Bozan Hâller (Düzelebilir Hükümsüzlük Hâlleri)  163
1. Çeşitleri  163
a. Yanılma (Hata–Mistake)  163
aa. Genel Olarak  163
bb. Esaslı Yanılma–Esaslı Olmayan Yanılma  163
cc. Esaslı Yanılma Çeşitleri  165
aaa. Esaslı Sayılan Açıklama Yanılmaları  165
bbb. Esaslı Sayılan Sâik Yanılmaları  169
ccc. İletmede Yanılma  170
dd. Yanılmanın Hüküm ve Sonuçları  170
b. Aldatma (Hile–Fraud)  172
c. Tehdit (Korkutma–Duress)  174
2. Düzelebilir Hükümsüzlük Hâllerine İlişkin Ortak Hüküm (Süre)  176
C. Bozulabilir Geçerlilik Hâli (Aşırı Yararlanma, Gabin–Exploitation)  176
1. Aşırı Yararlanma (Gabin) Kavramı  176
2. Şartları  177
a. Objektif Şart (Karşılıklı Edimler Arasında Açık Oransızlık)  177
b. Sübjektif Şart (Açık Oransızlığın Karşı Tarafın Özel Durumlarından Birinden Yararlanarak Meydana Getirilmesi)  177
3. Hükümleri  178
D. Tek Taraflı Bağlamazlık (Noksanlık–Deficit in the Procedure)  179
E. Nisbî (Sınırlı) Etkisizlik (Relative Ineffectiveness)  181
§10. SÖZLEŞMELERDE EMPREVİZYON  182
§11. SÖZLEŞMELERDE TEMSİL  187
I. Temsil Kavramı  187
II. Temsilin Türleri  188
A. Kaynağına Göre Temsil  188
1. Kanuni Temsil  188
2. İradi Temsil  189
B. Veriliş Şekline Göre Temsil  189
1. Doğrudan Temsil  189
2. Dolaylı Temsil  190
C. Yetkiye Dayanıp Dayanmamasına Göre Temsil  191
1. Yetkili Temsil  191
2. Yetkisiz Temsil ve Sonuçları  191
D. Temsil İlişkisini Sona Erdiren Haller  192
1. Temsil Yetkisinin Geri Alınması (Azil)  192
2. Temsilcinin İstifa Etmesi  195
3. Sürenin Sona Ermesi  196
4. Konusuz Kalması  196
5. Ölüm–Gaiplik–Ehliyetin Kaybı–İflâs  196
Üçüncü Bölüm
HAKSIZ FİİLLERDEN DOĞAN BORÇLAR
§12. TANIMI VE UNSURLARI  199
I. Hukuka Aykırı İnsan Fiili  199
A. Genel Olarak  199
B. Hukuka Aykırılığı Ortadan Kaldıran Haller (Hukuka Uygunluk Sebepleri)  203
1. Haklı Savunma (Meşru Müdafaa)  203
2. Zorunluluk (Iztırar) Hali  205
3. Kendi Hakkını Güç Kullanarak Koruma  207
4. Kamu Hukukundan Doğan Bir Yetkinin Kullanılması  208
5. Üstün Nitelikli Kamusal Yarar  208
6. Üstün Nitelikli Özel Yarar  209
7. Zarar Görenin Rızası  210
8. Özel Hukuktan Kaynaklanan Bir Yetkinin Kullanılması  211
9. İlmi Eleştiriler  211
II. Kusur  212
A. Kast  212
1. Doğrudan Kast (Dolus Directus)  213
2. İhtimali (Dolaylı=Olası) Kast (Dolus Eventualis)  213
B. İhmal  214
III. Zarar  214
A. Maddi Zarar  215
1. Fiili Zarar  216
2. Yoksun Kalınan Kâr (Kazanç)  216
B. Manevi Zarar  217
C. Eşyaya Verilen Zarar–Kişiye Verilen Zarar  217
D. Doğrudan Doğruya Zarar–Yansıma Zarar  218
IV. İlliyet Bağı (Nedensellik Bağı veya Sebep–Sonuç İlişkisi)  219
A. Genel Olarak  219
B. İlliyet Bağı Teorileri  220
1. Şart Teorisi  220
2. Uygun İlliyet Bağı  221
C. İlliyet Bağında Sebeplerin Çokluğu  221
1. Genel Olarak  221
2. Bütün Sebeplerin Bir Arada Zararlı Sonucu Gerçekleştirmeye Elverişli Olması  222
3. Her Sebebin Tek Başına Zararlı Sonucu Gerçekleştirmeye Elverişli Olması  222
a. Yarışan İlliyet  222
b. Seçimlik (Alternatif) İlliyet  223
c. Önüne Geçilen İlliyet  223
D. İlliyet Bağını Kesen Haller  223
1. Mücbir (Zorlayıcı) Sebep  223
2. Zarar Görenin Ağır Kusuru  224
3. Üçüncü Şahsın Ağır Kusuru  224
§13. İSPAT YÜKÜ  224
§14. TAZMİNAT  225
I. Maddi Tazminat  225
A. Genel Olarak  225
B. Zararın Belirlenmesi  226
1. Eşyaya Verilen Zararların Belirlenmesi  226
2. Kişiye Verilen Zararların Belirlenmesi  227
C. Tazminatın Belirlenmesi  231
D. Tazminatın Şekli  233
II. Manevi Tazminat  234
III. Geçici Ödemeler  236
IV. Zamanaşımı  237
V. Yargılama İle Ceza Hukuku İlişkisi  238
VI. Sorumluluk Sebeplerinin Çokluğu  240
A. Sorumluluk Sebeplerinin Yarışması  240
B. Birden Çok Kişinin Tazminat Sorumluluğu  241
1. Dış İlişkideki Sonuçları  242
2. İç İlişkideki Sonuçları  244
3. Rücu İsteminde Zamanaşımı  246
VII. Kişilik Hakkının Hukuka Aykırı Saldırılara Karşı Korunması  247
§15. KUSURSUZ SORUMLULUK HALLERİ (OBJEKTİF SORUMLULUK HALLERİ)  250
I. Genel Olarak  250
II. Borçlar Kanununda Düzenlenen Kusursuz Sorumluluk Halleri  251
A. Hakkaniyet Sorumluluğu (Ayırt Etme Gücü Bulunmayanların Haksız Fiil Sorumluluğu)  251
B. Adam Çalıştıranın Sorumluluğu  252
C. Hayvan Bulunduranın Sorumluluğu  254
D. Bina ve Diğer Yapı Mâlikinin Sorumluluğu  256
D. Tehlike Sorumluluğu  258
III. Medeni Kanunda Düzenlenen Kusursuz Sorumluluk Halleri  260
A. Taşınmaz Mâlikinin Sorumluluğu  260
B. Ev Başkanın Sorumluluğu  261
C. Tapu Sicilinin Tutulmasından Dolayı Devletin Sorumluluğu  262
IV. Özel Kanunlarda Düzenlenen Kusursuz Sorumluluk Halleri  263
A. Motorlu Araç İşletenin Sorumluluğu  263
B. Çevreyi Kirletenlerin Sorumluluğu  264
C. Türk Sivil Havacılık Kanununa Göre İşletenin Sorumluluğu  264
Dördüncü Bölüm
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMEDEN DOĞAN BORÇLAR
§16. GENEL OLARAK  267
§17. SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME DAVASININ ŞARTLARI  267
I. Zenginleşme  268
II. Fakirleşme  268
III. İlliyet Bağı  269
IV. Haklı Bir Sebebin Yokluğu  269
A. Hukuki Sebebin Geçerli Olmaması  269
B. Hukuki Sebebin Gerçekleşmemiş Olması  270
C. Hukuki Sebebin Ortadan Kalkması  271
D. Borç Olmayan Şeyin Tediyesi (Condictio Indebiti)  271
§18. SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME DAVASININ AÇILAMAYACAĞI HALLER  272
I. Zamanaşımına Uğramış Bir Borcun Ödenmesi  272
II. Ahlaki Bir Görevin Yerine Getirilmesi  272
III. Haksız veya Ahlaka Aykırı Bir Amacın Gerçekleştirilmesi İçin Ödemede Bulunulması  272
§19. SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME DAVASININ NİTELİĞİ KONUSU VE KAPSAMI  273
I. Davanın Niteliği  273
II. Davanın Konusu  274
III. Davanın Kapsamı  274
A. Sebepsiz Zenginleşen İyiniyetli İse İade Borcunun Kapsamı  274
B. Sebepsiz Zenginleşen Kötüniyetli İse İade Borcunun Kapsamı  275
§20. SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME DAVASINDA ZAMANAŞIMI VE DAİMİ DEF’İ HAKKI  276
I. Zamanaşımı  276
II. Daimi Def’i Hakkı  276
Beşinci Bölüm
BORÇLARIN HÜKÜM VE SONUÇLARI
§21. BORCUN İFASI  277
I. İfa Kavramı  277
II. İfanın Konusu  277
A. Genel Olarak  277
B. Seçimlik Borçların İfası  278
C. Parça ve Çeşit Borçlarının İfası  279
D. Bölünemeyen Borçların İfası  280
E. Para Borçlarının İfası  281
III. İfa Edecek Kişi  284
IV. İfa Yeri  285
A. Genel Olarak  285
B. İfa Yerinin Yedek Hukuk Kurallarına Göre Belirlenmesi (TBK m. 89)  285
1. Para Borçlarında İfa Yeri  285
2. Parça Borçlarında İfa Yeri  286
3. Çeşit (Nev’i=Cins) Borçlarında İfa Yeri  287
V. İfa Zamanı  287
VI. İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşmelerde İfa  289
A. Genel İlke: Aynı Zamanda İfa  289
B. İstisnalar  289
1. Kanundan Doğan İstisnalar  290
2. Sözleşmeden Doğan İstisnalar  290
3. İşin Niteliğinden Doğan İstisnalar  290
C. Ödemezlik Def’i  290
D. Bir Tarafın Ödeme Güçsüzlüğü Halinde Diğer Tarafın “Def’i ve Fesih” Hakkı  291
§22. ALACAKLININ TEMERRÜDÜ  292
I. Genel Olarak Kavram  292
II. Alacaklının Temerrüdünün Oluşması İçin Gereken Şartlar  292
A. Borçlunun Alacaklıya İfayı Teklif Etmiş Olması  292
B. Alacaklının İfa Teklifini Reddetmesi  292
III. Alacaklının Temerrüdünün Sonuçları  292
A. Borçlunun Borcun Konusunu Tevdi Etme Hakkı  293
B. Borçlunun Borcun Konusunu Sattırarak Bedelini Tevdi Etme Hakkı  293
C. Sözleşmeden Dönme Hakkı  293
§23. BORÇLARIN İFA EDİLMEMESİ VE SONUÇLARI  294
I. Kavram  294
II. Genel Sonuçları  295
A. Aynen İfa  295
B. Tazminat  295
C. Sözleşmeden Dönme  296
III. Sorumsuzluk Anlaşması  296
IV. Yardımcı Kişilerin Fiillerinden Sorumluluk  298
A. Genel Olarak  298
B. Sorumluluğun Şartları  299
C. Adam Çalıştıranın Sorumluluğu (TBK m. 66) İle Karşılaştırılması  302
§24. BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ  303
I. Genel Bakış  303
II. Borçlunun Temerrüdünün Şartları  304
A. Borcun Muaccel Olması  304
B. İhtar  305
1. Genel Kural  305
2. İstisnai (İhtara İhtiyaç Olmayan) Haller  306
a. İfa Gününün Taraflarca Beraber Belirlenmesi  306
b. İfa Gününü Bir İhbarla Belirleme Hakkının Taraflardan Birine Bırakılmış Olması  306
c. Haksız Fiil ve Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borçlar  306
d. İhtarın Etkisiz Görünmesi  307
III. Borçlunun Temerrüdünün Sonuçları  307
A. Genel Sonuçları  307
1. Aynen İfa ve Gecikme Tazminatı  307
2. Beklenmedik Durumlardan (Kazadan) Sorumluluk  308
a. Genel Kural  308
b. Borçlunun Kurtuluş Beyyinesi (Kanıtı) Getirme İmkânı  309
B. Özel Sonuçlar  310
1. Para Borçlarında  310
a. Temerrüt Faizi  310
b. Aşkın (Ek=Munzam) Zarar  313
2. Tam İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşmelerdeki Sonuçlar  315
a. Süre (Mehil) Verilmesi ve Süre verilmesine Gerek Olmayan Haller  315
aa. Süre Verilmesi  315
bb. Süre Verilmesine Gerek Olmayan Haller  316
aaa. Borçlunun Hal ve Davranışından Süre Vermenin Etkisiz Olacağı Anlaşılıyorsa  316
bbb. Borçlunun Temerrüdü Sonucu Olarak Borcun İfası Alacaklı İçin Faydasız Kalmışsa  316
ccc. Taraflar Sözleşme Hükümlerine Göre Kesin Vade Kararlaştırmışlarsa  317
b. Alacaklının Seçimlik Hakları  317
aa. Gecikmiş İfayı (Aynen İfayı) İsteme ve Tazminat  317
bb. Aynen İfadan Vazgeçme ve Tazminat (Müspet Zararın Tazmini)  318
cc. Aynen İfadan Vazgeçip Sözleşmeden Dönme ve Tazminat (Menfi Zararın Tazmini)  318
Altıncı Bölüm
BORÇ İLİŞKİLERİNDE ÖZEL DURUMLAR
§25. MÜTESELSİL BORÇLULUK VE MÜTESELSİL ALACAKLILIK  321
I. Müteselsil Borçluluk  321
A. Kavram  321
B. Hükümleri  322
II. Müteselsil Alacaklılık  324
§26. KOŞULA (ŞARTA) BAĞLI BORÇLAR  325
I. Kavram ve Koşulun Özellikleri  325
A. Kavram  325
B. Koşulun Özellikleri  326
II. Koşulun Çeşitleri ve Hükümleri  327
A. Koşulun Çeşitleri  327
1. Geciktirici (Taliki)–Bozucu (İnfisahi) Koşul  327
2. Tesadüfî Koşul–İradi Koşul–Karma Koşul  328
3. Müspet Koşul–Menfi Koşul  329
B. Koşulun Hükümleri  329
§27. BAĞLANMA PARASI, CAYMA PARASI VE ÜCRET ALIKOYMA  330
I. Bağlanma Parası ve Hükümleri  330
II. Cayma (Dönme) Parası ve Hükümleri  331
III. Ücret Alıkoyma (Tevkifi) ve Hükümleri  332
§28. CEZA KOŞULU (CEZAİ ŞART)  333
I. Kavram  333
II. Çeşitleri  334
A. Seçimlik Ceza Koşulu  334
B. İfaya Eklenen Ceza Koşulu  334
C. Dönme Ceza Koşulu  335
III. Hükümleri  335
Yedinci Bölüm
BORÇ İLİŞKİSİNİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE ETKİSİ
§29. BORÇ İLİŞKİSİ VE ÜÇÜNCÜ KİŞİLER  337
I. Genel Olarak  337
II. Üçüncü Kişinin Alacaklıya Halef Olması (Ardıllık)  337
III. Üçüncü Kişinin Fiilini Üstlenme  338
A. Genel Olarak Üçüncü Kişinin Fiilini Üstlenme  338
B. Hükümleri  340
IV. Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme  340
A. Genel Olarak Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme  340
B. Çeşitleri  341
C. Hükümleri  342
Sekizinci Bölüm
ALACAKLI VE BORÇLU YANDAKİ DEĞİŞİKLİKLER (ALACAĞIN DEVRİ VE BORCUN ÜSTLENİLMESİ)
§30. ALACAĞIN DEVRİ (TEMLİKİ) SÖZLEŞMESİ  345
I. Kavram  345
II. Devrin Çeşitleri  346
A. İradi (Rızai) Devir  346
B. Kanuni Devir  346
C. Yargısal (Kazai) Devir  347
III. Devrin Şartları  347
A. Bir Alacağın Bulunması  347
B. Anlaşma  348
C. Devredenin Tasarruf Yetkisinin Bulunması  349
IV. Devrin Hükümleri  349
A. Devreden ile Devralan Arasındaki İlişki  349
B. Devreden ile Borçlu Arasındaki İlişki  351
C. Borçlu ile Devralan Arasındaki İlişki  352
§31. BORCUN ÜSTLENİLMESİ (BORCUN NAKLİ)  353
I. Kavram  353
II. Borcun Üstlenilmesinin Safhaları  353
A. Borcun İç Üstlenilmesi Sözleşmesi  353
B. Borcun Dış Üstlenilmesi Sözleşmesi (Borcun Nakli Sözleşmesi)  355
III. Hükümleri  356
§32. BORCA KATILMA  357
I. Kavram  357
II. Koşulları  359
III. Hükümleri  360
§33. SÖZLEŞMENİN DEVRİ VE SÖZLEŞMEYE KATILMA  361
I. Sözleşmenin Devri  361
A. Kavram  361
B. Koşulları  362
II. Sözleşmeye Katılma  363
A. Kavram  363
B. Koşulları  364
Dokuzuncu Bölüm
MALVARLIĞININ VEYA İŞLETMENİN DEVRİ VE İŞLETMELERİN BİRLEŞMESİ VE ŞEKİL DEĞİŞTİRMESİ
§34. MALVARLIĞININ VEYA İŞLETMENİN DEVRİ  365
I. Malvarlığı veya İşletmenin Devri  365
II. İşletmelerin Birleşmesi ve Şekil Değiştirmesi  367
Onuncu Bölüm
BORÇLARIN SONA ERME SEBEPLERİ
§35. İFA  369
§36. İBRA SÖZLEŞMESİ  370
I. Kavram  370
II. Koşulları  370
III. Hükümleri  371
§37. YENİLEME (TECDİT)  371
I. Kavram  371
II. Koşulları  371
III. Hükümleri  372
§38. ALACAKLI VE BORÇLU SIFATININ BİRLEŞMESİ  373
I. Kavram  373
II. Koşulları  373
III. Hükümleri  373
§39. KUSURSUZ İMKÂNSIZLIK (İFANIN KUSURSUZ OLARAK MÜMKÜN OLMAMASI)  374
I. Kavram  374
II. Koşulları  375
III. Hükümleri  376
§40. AŞIRI İFA GÜÇLÜĞÜ  377
§41. TAKAS  377
I. Kavram  377
II. Çeşitleri  378
A. Kanuni Takas  378
B. Akdi Takas  378
III. Takasın Koşulları  378
A. Borçların Karşılıklı Olması (Mütekabiliyet)  379
B. Borçların Benzer Olması (Mümaselet)  379
C. Borçların Muaccel Olması (Muacceliyet)  379
D. Takas Açıklamasında Bulunulmuş Olması  379
IV. Takasın Hükümleri  380
§42. ZAMANAŞIMI  380
I. Kavram  380
II. Şartları  380
A. Borcun Muaccel Olması  381
B. Kanunun Belirlediği Zamanın Geçmiş Olması  381
1. Çeşitli Zamanaşımı Süreleri  381
a. On Yıllık Süre  381
b. Beş Yıllık Süre  381
c. Diğer Süreler  382
2. Sürelerin Hesaplanması  382
C. Zamanaşımının Durmamış Olması  383
D. Zamanaşımının Kesilmemiş Olması  384
III. Hükümleri  385
EK 1: BORÇLAR HUKUKU SORU ÖRNEKLERİ  387
EK 2: KISA HUKUK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ  421
Yararlanılan Kaynaklar  447
Kavramlar Dizini  453
 


 
Yorumlarınızda kitabı neden beğendiğinizi veya beğenmediğinizi açık bir şekilde belirtiniz.
Mehmet Remzi ...
Temmuz 2017
40.00 TL
Sepete Ekle
Mehmet Ayan
Ekim 2016
41.90 TL
Sepete Ekle
Ercan Akyiğit
Mart 2015
10.00 TL
Sepete Ekle
İsmail Kayar
Şubat 2015
26.90 TL
Sepete Ekle
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2017