Türk Vatandaşlık Hukuku Prof. Dr. Vahit Doğan, Doç. Dr. Alper Çağrı Yılmaz, Doç. Dr. Lale Ayhan İzmirli  - Kitap
19. Baskı, 
Eylül 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
238
Barkod:
9786259964300
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
225,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Kitapta prensip olarak 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde konunun iç hukuk boyutu incelenecektir. Önceki dönemde yürürlükte olan mevzuat ve milletlerarası metinler, kitabın hacmini artırmamaya gayret edilerek yeri geldikçe kısaca ele alınacaktır. Mevzuat değişikliğinden doğrudan etkilenmeyen önceki dönem yargı kararlarına da yer verilecektir. Tabii ki, TVK ve ilgili mevzuat yalnızca gerçek kişilerin devlete olan aidiyetlerini ele almaktadır. Oysa tâbiiyet hukuku yalnız gerçek kişileri değil tüzel kişileri, gemileri ve hava araçlarını da konu almaktadır.
Gerçek kişilerin vatandaşlığı incelendikten sonra tüzel kişilerin, gemilerin ve hava gemilerinin devletle olan bağlantıları ele alınacaktır. Tüzel kişiler ile şeylerin tâbiiyeti hususunda doktrinde tartışmalar olduğu gibi konu ayrı bir kanunda da özel olarak ele alınmamıştır. Tüzel kişilerin, gemilerin ve hava gemilerinin tâbiiyeti hususunda doktrindeki tartışmalar ele alındıktan sonra, bunların devlete olan bağlarının (aidiyetlerinin) tespiti yapılmaya çalışılacaktır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Türk Vatandaşlık Hukukunun Tarihi Gelişimi
.
Türk Vatandaşlığının Kazanılması
.
Türk Vatandaşlığının Kaybı
.
Seçme Hakkının Vatandaşlığa Etkisi
.
Vatandaşlık İhtilâfları ve Vatandaşlığın İspatı
.
TVK Dışında Vatandaşlığın Kazanılması ve Kaybı
.
Tüzel Kişilerin ve Şeylerin Tâbiiyeti