THEMIS – Kıymetli Evrak Hukuku – Konu Anlatımı Ticaret Hukuku Cilt III Dr. Tamer Bozkurt  - Kitap

THEMIS – Kıymetli Evrak Hukuku – Konu Anlatımı

Ticaret Hukuku Cilt III

7. Baskı, 
Mart 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
19x27
Sayfa:
128
Barkod:
9789750291821
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Kitabın Fiyatı:
230,00
İndirimli (%20):
184,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Kitap başta "Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı" ve "Adli Yargı Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Sınavı", olmak üzere KPSS, Banka sınavları ile diğer meslek sınavlarına hazırlanan öğrencilerimiz ve meslektaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda özel olarak hazırlanmıştır. Daha önceki baskılarda tek cilt olarak çıkarılan eserimiz okuyucularımızın her bir cildi ayrı ayrı edinme isteği ve idarî yargı ön sınavında "ticari işletme hukuku ile şirketler hukuku" alanının da sorulacak olması nedeni ile ana kurgusu bozulmadan üç ayrı cilt olarak okuyucusuna sunulmaktadır.
Kitabın 7. (ayrılmış) baskısı "Seçkin Yayıncılık" markası ile okuyucusu ile buluşmaktadır. Bu çerçevede, kitap her baskıda olduğu gibi, baştan sona gözden geçirilmiş, bazı kısımlar yer yer yeniden kaleme alınmıştır. Her konunun içinde kutucuklar içinde önemli noktalar, karşılaştırmalar, istisnalar ve örneklere yer verilerek konular pekiştirilmeye çalışılmıştır. Ancak mizanpajın en baştan yapılması, başlıkların yer yer rahatlatılması, hacimde bir parça esneme yaratmıştır. Bu da okuyucularımızın kitabı daha rahat okuyabilmelerini sağlamaya yöneliktir. Metinde sayfa kenarında düşük puntolu, biraz daha ikincil nitelikteki bilgilere de yer verilmiştir. Konu bütünlüğü açısından bunların da okunması tavsiye olunur.
Okunan konuların hemen arkasından, çıkmış soruların ve özgün test sorularının çözülmesi, konuların zihne yerleşmesinde yararlı olacaktır. Adayların çalışırken konuları kanun metninden de eş zamanlı takip etmeleri tavsiye olunur. Yer yer özellikle soruların yayımlanmadığı 2014 sonrası sorular için ilgili konu ile bağlantılı olarak adli hakimlik sınavında soru geldiği bilgisi de paylaşılmıştır. Konular çalışılırken, her konu bittiğinde eş zamanlı olarak tarafımızca yazılan ve Seçkin Yayınevinden çıkan "THEMIS – Kıymetli Evrak Hukuku Soru Kitabı/2024, 4. Baskı" adlı eserden yararlanılması tavsiye olunur.
Bu baskıda gerçekleşen tüm mevzuat değişiklikleri, atlanmadan ilgili yerlere işlenmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Neden Kıymetli Evrak Hukuku?
.
Kıymetli Evrakın Zıya ve İptali
.
Kambiyo Senetleri (Ticarî Senetler)
.
Karşılaştırmalı Olarak Poliçe ve Bono
.
Çek
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Ön Söz 
VII
1. Bölüm
NEDEN KIYMETLİ EVRAK HUKUKU?
§ 1. GENEL OLARAK KIYMETLİ EVRAK VE ALACAĞIN DEVRİ İLİŞKİSİ 
1
I. GENEL OLARAK 
1
II. “KIYMETLİ EVRAK” TERİMİ VE “ADİ SENET”TEN FARKLILIKLAR 
1
A. Terim ve Adi Senetten Farklılıklar 
1
B. Alacağın Devri Sistemi ve Kıymetli Evrak Hukuku ile İlişkisi 
3
C. Kambiyo Senetleri ile Alt İlişki Arasındaki İlişki ve Borcun Yenilenmesi 
6
III. KIYMETLİ EVRAK HUKUKU İLE BORÇLAR HUKUKU BAĞLANTISI– KAMBİYO SENETLERİNDEKİ PİYASA İŞLEYİŞİ VE ÖĞRETİCİ BİR ÖRNEK 
6
§ 2. KIYMETLİ EVRAK HUKUKU İLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEME 
10
I. TÜRK TİCARET KANUNU 
10
II. TÜRK MEDENİ KANUNU 
10
III. SERMAYE PİYASASI KANUNU 
11
IV. TCK VE ÖZEL KANUNLAR 
11
§ 3. KIYMETLİ EVRAK HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI 
11
§ 4. KIYMETLİ EVRAKIN UNSURLARI, BORÇLUNUN DURUMU VE DEVİR 
16
I. KIYMETLİ EVRAKIN TANIMI VE UNSURLARI 
16
A. Tanım 
16
B. Unsurlar 
17
II. KIYMETLİ EVRAKTA BORÇLUNUN DURUMU 
17
§ 5. KIYMETLİ EVRAK ALANINDA YAPILAN TASNİFLER 
19
I. TEMSİL ETTİĞİ HAKKIN TÜRÜNE GÖRE 
19
A. Alacak (Para) Senetleri 
19
B. Emtia Senetleri–Eşya Hukuku Senetleri 
19
C. Hisse (Pay) Senetleri 
20
II. KIYMETLİ EVRAKTAKİ “MÜNDEMİÇ” HAKKIN SENETTEN ÖNCE VAR OLUP OLMAMASINA GÖRE 
20
A. Kurucu (İhdasî) Kıymetli Evrak 
20
B. Bildirici (İzharî) Kıymetli Evrak 
20
III. KIYMETLİ EVRAKIN DÜZENLENMESİNE NEDEN OLAN TEMEL İLİŞKİ İLE BAĞLANTISINA GÖRE (İLLΖMÜCERRET KIYMETLİ EVRAK) 
21
A. İllî Kıymetli Evrak 
21
B. Mücerret (Soyut) Kıymetli Evrak 
21
IV. DEVİR ŞEKLİ VEYA HAK SAHİBİNİ TESPİT ŞEKLİNE GÖRE 
22
A. Nama Yazılı Kıymetli Evrak 
22
1. Nama Yazılı Kıymetli Evrak ve Emre Yazılı Senetten Ayırımı 
22
2. Nama Yazılı Senetlerde Defiler (ve İtirazlar) 
24
3. Nama Yazılı Senetlerin Özel Bir Türü: Eksik Nama Yazılı Senetler 
24
B. Emre Yazılı Kıymetli Evrak 
26
1. Genel Olarak ve Türleri 
26
2. Devir 
26
3. Emre Yazılı Senetlerde Defi ve İtirazlar 
26
C. Hamiline Yazılı Kıymetli Evrak 
31
V. KAMU GÜVENİNE LAYIK OLUP OLMAMASINA GÖRE 
32
§ 6. KIYMETLİ EVRAKTA TAHVİL 
33
2. Bölüm
KIYMETLİ EVRAKIN ZIYA VE İPTALİ
§ 7. KIYMETLİ EVRAKIN ZIYA VE İPTALİ 
34
I. GENEL OLARAK 
34
II. KIYMETLİ EVRAKIN ZIYA VE İPTALİ İLE İLGİLİ GENEL HÜKÜMLER 
34
III. KIYMETLİ EVRAKIN ZIYA VE İPTALİ İLE İLGİLİ ÖZEL HÜKÜMLER 
35
A. Emre Yazılı Kıymetli Evrakta 
35
B. Hamiline Yazılı Kıymetli Evrakta 
36
1. Yetki 
36
2. Usul 
37
C. Nama Yazılı Kıymetli Evrakta 
37
IV. İPTAL KARARININ SONUÇLARI 
38
3. Bölüm
KAMBİYO SENETLERİ (TİCARÎ SENETLER)
§ 8. GENEL OLARAK KAMBİYO SENETLERİ VE ÖZELLİKLERİ 
40
I. GENEL OLARAK VE YASAL DÜZENLEME 
40
II. KAMBİYO SENETLERİNİN ÖZELLİKLERİ 
40
A. Kanunen Emre Yazılı Olması 
40
B. Geçerliliklerinin Sıkı Şekil Şartlarına Bağlı Olması 
40
C. İbraz ve Tedavül Senetleri Olması 
40
D. Kurucu ve Soyut (Mücerret) Kıymetli Evrak Olması 
40
E. İmzaların Bağımsızlığı İlkesinin Geçerli Olması 
41
F. Senetteki Mündemiç Hakkın Mutlaka Para Alacağı Olması 
41
G. Senet Dolayısıyla Borç Altına Girenlerin Hamile Karşı Müteselsilen Sorumlu Olması 
41
H. İcra ve İflas Hukukunda Özel Takip Usulünün Olması 
42
I. Emre veya Hamiline Yazılı Olması Koşuluyla Kamu Güvenine Layık Olması 
42
III. KAMBİYO SENETLERİNDE EHLİYET, TEMSİL ve İMZA 
42
A. Ehliyet 
42
B. Temsil 
42
C. İmza 
43
4. Bölüm
KARŞILAŞTIRMALI OLARAK POLİÇE VE BONO
§ 9. POLİÇE VE BONO 
44
I. GENEL OLARAK, HUKUKİ NİTELEME VE İŞLEYİŞ 
44
A. Poliçe 
44
B. Bono 
46
II. ZORUNLU ŞEKİL UNSURLARI 
47
A. Poliçe 
47
B. Bono 
52
C. Zorunlu Unsurlardaki Eksiklikler ve Tamamlayıcı Hükümler 
54
1. Poliçe 
54
2. Bono 
54
D. Yazılması Senedi Geçeriz Kılacak veya Yazılmamış Sayılmasına Neden Olacak Unsurlar 
55
1. Yazılması Geçersizlik Sonucunu Doğuracak Kayıtlar 
55
2. Yazılması Geçersizlik Sonucunu Doğurmayıp, İlgili Kaydın Yazılmamış Sayılmasına Neden Olan Durumlar 
55
E. İhtiyarî Kayıtlar 
55
III. AÇIK (BEYAZ) POLİÇE (BONO VE ÇEK) VE EKSİK POLİÇE / BONO / ÇEKTEN FARKLARI 
56
A. Açık (Beyaz) Poliçe–Bono–Çek 
56
B. Eksik Poliçe (Bono–Çek) 
57
§ 10. POLİÇEDE DÜZENLEYENİN KONUMU VE KABUL 
58
I. DÜZENLEYENİN (KEŞİDECİNİN) DURUMU 
58
II. GENEL OLARAK KABUL VE BONO İLE ÇEKTE DURUM 
58
III. “DOKUZ SORUDA” KABULE ARZ 
59
§ 11. POLİÇENİN (BONO VE ÇEKİN) CİROSU 
66
I. GENEL OLARAK 
66
II. CİRONUN YAPILIŞI, ŞEKLİ, SÜRESİ ve TÜRLERİ 
67
A. Cironun Temel İşlevi Nedir? 
67
B. Cironun Tarafları Kimlerdir? Kimlere Ciro İlgili? 
67
C. Ciro Ne Zamana Kadar Yapılabilir? 
68
D. Cironun Şekli Nasıldır? 
70
1. Genel Olarak 
70
2. Ciroyu Yasaklayan Bir Kayıt ve Şart Bulunmamalıdır 
71
3. Ciro Kayıtsız Şartsız Olmalıdır 
71
4. Ciro Çizilmemiş Olmalıdır 
71
E. Tam Ciro–Beyaz Ciro Ne Demektir? 
71
F. Ciro Hangi Amaçlara Hizmet Eder? Ne İşlevleri Vardır? 
74
1. Temlik Cirosu 
74
a) Temlik Fonksiyonu 
74
b) Teşhis Fonksiyonu 
74
c) Garanti (Teminat) Fonksiyonu 
74
3. Tahsil Cirosu 
75
a) Genel Olarak ve Yapılışı 
75
b) Senedi Tahsil Cirosu ile Devralanın Yetkileri 
75
c) Tahsil Cirosundaki Defiler 
75
4. Rehin Cirosu 
76
a) Genel Olarak 
76
b) Rehin Cirosunda Defiler 
77
§ 12. POLİÇE VE BONODA ÖDEME VE AŞAMALARI 
79
I. VADE – ÖDEME GÜNÜ AYIRIMI 
79
II. POLİÇE VE BONODA VADE TÜRLERİ 
79
A. Genel Olarak 
79
B. Vade Türleri 
80
1. Belirli Vadeli Poliçe ve Bonolar 
80
2. Düzenleme Tarihinden Belli Bir Süre Sonra Ödenecek Poliçe/Bono 
80
3. Görüldüğünde Ödenecek Poliçe ve Bonolar 
80
a) Poliçe 
80
b) Bono 
80
4. Görüldükten Belli Bir Süre Sonra Ödenecek Poliçe ve Bonolar 
81
a) Poliçe 
81
b) Bono 
81
III. POLİÇE VE BONODA ÖDEME REAKSİYONUNUN BAŞLAMASI 
81
A. Yedi Soruda Ödeme İçin İbraz 
81
1. Genel Olarak 
81
2. İbrazın Konusu Nedir? Usulü Nasıldır? 
81
3. İbrazın Tarafları Kimlerdir? 
82
4. İbrazın Fonksiyonları Nelerdir? 
82
5. İbraz Yeri Neresidir? 
82
6. Poliçe ve Bono Ne Zamana Kadar İbraz Edilecektir? Süre Nedir? 
82
a) Belirli Vadeli/Düzenleme Gününden Belli Bir Süre Sonra veya Görüldüğünden Belli Bir Süre Sonra Ödenecek Poliçe ve Bonolarda 
83
b) Görüldüğünde Ödenecek Poliçe ve Bonolarda 
83
7. İbraz Sürelerinin Kaçırılması ve İbrazın Sonuçları Nelerdir? 
84
B. Ödeme Olgusu 
84
1. Vadeden Önce 
84
2. Vadede 
84
a) Tam Ödeme 
84
b) Kısmi Ödeme 
85
3. Yabancı Ülke Parası ile Ödeme 
85
§ 13. POLİÇE VE BONODA HAMİLİN BAŞVURU (MÜRACAAT) HAKLARI 
85
I. GENEL OLARAK 
85
II. BAŞVURU HAKLARININ KULLANILMA KOŞULLARI 
86
A. Maddi Şartlar 
86
1. Vadede 
86
2. Vadeden Önce 
86
a) Poliçede 
86
b) Bonoda 
87
B. Şeklî Şart: Protesto 
87
1. Genel Olarak 
87
2. Protestonun Çekilebileceği Süre 
87
a) Kabul Etmeme Protestosu 
87
b) Ödememe Protestosu 
88
3. Protestoyu Çekecek Merci 
91
4. Protesto Çekilmesinin Sonuçları 
91
5. Protestodan Muafiyet 
91
a) Kanuni 
91
b) İradi 
92
III. İHBAR KÜLFETİ 
93
A. Genel Olarak İhbar ve Amacı 
93
B. Kimler, Ne Zamana Kadar Bu Külfeti Yerine Getirir? 
93
IV. BAŞVURU HAKKININ KAPSAMI 
93
A. Hamilin Başvuru Hakkının Kapsamı 
93
B. Ödeyen Başvuru Borçlusunun Başvuru Hakkının Kapsamı 
94
V. BAŞVURU BORÇLULARI VE ARALARINDAKİ İLİŞKİLER 
94
A. Hamil, Başvuru Borçlusunu Seçmekte Serbesttir 
94
B. Ödeyen Başvuru Borçlusunun Durumu 
95
C. Ödeme Hakkı 
95
VI. BAŞVURU HAKKININ DÜŞMESİ 
95
§ 14. POLİÇE VE BONODA ZAMANAŞIMI 
96
I. GENEL OLARAK 
96
II. SÜRELER 
96
A. Poliçede Kabul Eden Muhatap, Bonoda Düzenleyene Karşı 
96
B. Hamilin Kendisinden Önce Gelenlere Karşı 
96
C. Başvuru Borçlusunun Kendisinden Önce Gelenlere Başvurusu 
96
D. Örnekler 
97
III. SÜRELERİN HESABI 
97
IV. ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ VE DURMASI 
98
A. Kesilme 
98
1. Genel Olarak ve Kavram 
98
2. Kesilme Nedenleri 
98
a) Dava Açılması 
98
b) İcra Takibi Yapılması 
98
c) Davanın İhbarı 
98
d) Alacağın İflas Masasına Bildirilmesi 
98
3. Zamanaşımının Kesilmesinin Sonuçları ve Etkisi 
98
B. Durma 
99
V. ZAMANAŞIMINA UĞRAMIŞ POLİÇE, BONONUN ÇEKİN AKIBETİ 
99
§ 15. POLİÇE VE BONODA AVAL 
99
I. GENEL OLARAK 
99
II. AVALLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER 
100
A. Avalin Tarafları Kimlerdir? 
100
B. Aval Beyanı Nasıl Yapılır? 
100
C. Avalin Hüküm ve Sonuçları Nelerdir? 
100
1. Genel Olarak 
100
2. Avalistin Sorumlu Olmaması ve İleri Sürülebilecek Defiler 
100
3. Avalistin Hakları 
101
§ 16. EMRE YAZILI HAVALE VE ÖDEME VAADİ 
102
§ 17. SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME VE KARŞILIĞIN DEVRİ 
102
I. SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME 
102
A. Genel Olarak ve Koşullar 
102
B. Taraflar ve Usul 
103
II. KARŞILIĞIN DEVRİ 
103
5. Bölüm
ÇEK
§ 18. GENEL OLARAK ÇEK 
105
I. GENEL OLARAK 
105
II. ÇEKİN İKTİSADÎ VE HUKUKİ NİTELİĞİ 
106
III. ÇEKLE POLİÇENİN KARŞILAŞTIRILMASI VE ÇEKİN ÖZELLİKLERİ 
106
§ 19. ÇEKİN UNSURLARI 
107
I. ÇEKİN ZORUNLU İÇERİĞİ 
107
A. TTK Açısından 
107
B. 5941 Sayılı Çek Kanunu Açısından 
109
II. ÇEKE KONULABİLECEK İHTİYARÎ KAYITLAR ile KONULAMAYACAK KAYITLAR 
111
IV. ÇEKTE KABUL YASAĞI VE YANSIMALARI 
111
A. Genel Olarak 
111
B. Kabul Yasağının Yansımaları 
112
C. Kabul Yasağını Yumuşatmak İçin Öngörülen Çareler ve Çek Türleri 
112
§ 20. ÇEKTE MUHATAP BANKA–DÜZENLEYEN İLİŞKİLERİ 
113
I. GENEL OLARAK ÇEK ANLAŞMASI 
113
II. MUHATAP BANKANIN ÖZEN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
114
III. BANKANIN ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN ÖZEL GÖRÜNÜMÜ: SAHTE VEYA TAHRİF EDİLMİŞ ÇEKİN ÖDENMESİNDEN DOĞAN SORUMLULUK 
114
§ 21. ÇEKİN TEDAVÜLÜ 
115
I. DEVİR ŞEKLİ AÇISINDAN ÇEKLER 
115
A. Emre Yazılı Çekler ve Devir 
115
1. Cironun Şekli 
115
2. Fonksiyonları 
116
3. Gecikmiş Ciro 
116
B. Nama Yazılı Çekler ve Devir 
116
C. Hamiline Yazılı Çekler ve Devir Usulü 
116
1. Genel Olarak 
116
2. Devir 
117
a) Teslim (Zilyetliğin Devri) 
117
b) Ciro 
117
§ 22. ÇEKİN ÖDENMESİ VE ÖDEME AŞAMALARI 
118
I. GENEL OLARAK VE “VADE” SORUNU 
118
II. ÇEKİN İBRAZI 
118
A. Çek Nerede İbraz Edilir? Poliçe ve Bono ile Farklılık 
118
1. Muhatap Bankaya İbraz 
118
2. Muhatap Bankanın Başka Şubesine İbraz 
118
3. Takas Odasına İbraz 
118
C. İbraz Süreleri 
119
1. Genel Olarak İbraz Süresi ve Hukuki Niteliği Nedir? 
119
2. İbraz Süreleri Ne Kadardır? 
119
3. İbraz Süreleri Nasıl Hesaplanır? 
120
4. Çek Hukukunda İbraz Sürelerinin Önem Arz Ettiği Noktalar Nelerdir? 
120
5. Çek İbraz Edilirse veya İbraz Süresi Kaçırılırsa Ne Olur? 
121
D. Muhatap Bankanın Ödemesi 
121
1. Genel Olarak 
121
2. Bankanın Ödeme Sırasında Dikkat Edeceği Noktalar 
121
3. Çekin Ödeme Şekilleri 
121
a) Çizgili Çek 
121
b) Hesaba Geçirilmek Üzere Düzenlenen Çek (Mahsup Çeki) 
122
E. Çekin Ödenmesini Kesintiye Uğratan Durumlar 
122
1. Çekten Cayma 
122
2. Ödemeden Men (Ödeme Yasağı) 
123
F. Çekin Ödenmesinde İstisnai Durumlar: Ölüm, İflas, Ehliyetsizlik 
123
G. Çek Hesabında Yeterli Karşılığın Olmaması: Hukuki Sonuçlar 
123
1. Genel Olarak 
123
2. Başvuru Hakkı, Doğumu ve Kullanılması 
123
3. Başvuru Hakkının Kapsamı 
123
4. Başvuru Haklarında Zamanaşımı 
124
H. Karşılıksızlık İşlemi Yapılmasına Sebebiyet Verilen Çeklerle İlgili Yaptırımlar 
124
1. Çekle İlgili Olarak “Karşılıksızdır” İşlemi Yapılmasına Neden Olma Suçu 
124
a) Koşullar 
124
aa) Ortada Şeklen Geçerli Bir Çek Olması 
124
bb) Çekin Süresinde Muhatap Bankaya İbraz Edilmiş Olması 
125
cc) İbraz Edildiği Anda Çek Hesabında Karşılığının Kısmen veya Tamamen Bulunmaması 
125
dd) Karşılıksızlık Durumunun Tespiti 
125
2. Yaptırım 
125
a) Genel Olarak 
125
b) Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağının Kaldırılması 
126
Kaynakça 
127