Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Suç Örgütleri
Ocak 2020 / 13. Baskı / 396 Syf.
Fiyatı: 99.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 Baskı Tarih Fiyatı İndirimli
 12. Ocak2019 88.00 TL 44.90 TL (%49) Sepete Ekle
 11. Şubat2018 77.00 TL 44.90 TL (%42) Sepete Ekle
   

Bu çalışmada, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kurulmuş örgütü yönetmek veya örgüte üye olmak ile işlenmesi amaçlanan suçların türünün kurulan örgütün niteliğinin belirlenmesi bakımından etkisi konularında açıklamalar yer almaktadır.

Kitapta, suç işlemek suretiyle veya suç işlemek dolayısıyla elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması fiilleri maddi ceza hukuku bakımından irdelemeye tabi tutulmuştur. Keza, aralarındaki benzerlikler ve farklılıklar bakımından suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçunun diğer suçlarla ilişkisi bağlamında a) suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi, b) suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme ve c) suçluyu kayırma suçları ile ilgili açıklamalarda bulunulmuştur.

Amerika Birleşik Devletlerinin gerek doğrudan doğruya gerek çeşitli uluslararası organizasyonlar aracılığıyla dolaylı olarak ülkemize dayatması sonucu kanunlaşan 7.2.2013 tarihli ve 6415 sayılı "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun"nun ülkemiz insanı bakımından ne tür sakıncaların ortaya çıkardığına işaret etmek için, bu suça ilişkin açıklamalar, müstakil bir başlık altında yapılmıştır.

Kitapta ayrıca, anayasayı ihlal mahiyeti taşıyan suçlar ile maddî ceza hukuku ve ceza muhakemesi hukuku perspektifinden hareketle devlet sırrı kavramına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Bütün bu suçlar bağlamında, suçun yapısına ilişkin olarak yeni TCK'nın Genel Hükümler kısmında yer verilen hükümlerle bağdaşmayan uygulama örneklerine tanık olunmakta ve uygulayıcılara hitap eden kitaplarda günümüz ceza hukuku anlayışında terkedilmiş olan anlatım yöntemleriyle açıklamalarda bulunulmaktadır.

Konu Başlıkları
Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Yönetme veya Örgüte Üye Olma Suçları
Terör Örgütü
Suç Gelirlerini (Karapara) Aklama Suçu ve Benzer Suçlar
"Terörizmin Finansmanı" Suçu
Anayasal Düzeni İhlal Suçları
Devlet Sırları ve Ceza Hukuku
Barkod: 9789750258541
Yayın Tarihi: Ocak 2020
Baskı Sayısı:  13
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 396
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş  5
§ 1. SUÇ ÖRGÜTÜ  13
I. GENEL OLARAK “ÖRGÜTLÜ SUÇLULUK” KAVRAMI  13
II. KORUNAN HUKUKİ DEĞER  14
III. SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA VEYA KURULMUŞ ÖRGÜTÜ YÖNETME SUÇU  16
A. Suçun Maddî Unsurları  16
B. Suçun Manevî Unsurları  23
IV. SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA KURULMUŞ ÖRGÜTE ÜYE OLMA SUÇU  24
A. Suçun Maddi Unsurları  24
B. Suçun Manevî Unsurları  25
C. Suç İşlemek Amacıyla Kurulmuş Örgüte Üye Olmak Suçu ve Kusurluluk Sorunu  25
Ç. Örgüt Üyeliğinden Mahkumiyet Sorunu ve Türk Uygulaması  25
V. ÖRGÜTÜN FAALİYETİ ÇERÇEVESİNDE SUÇ İŞLENMESİ  26
VI. ÖRGÜT ÜYESİ OLMAYAN KİŞİLERİN ÖRGÜT ADINA VEYA ÖRGÜTÜN KORKUTUCU GÜCÜNDEN YARARLANARAK SUÇ İŞLEMESİ  30
VII. MÜEYYİDE VE ETKİN PİŞMANLIK  35
VIII. SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA KURULMUŞ ÖRGÜTE YARDIM ETME  39
IX. DEVLETİN GÜVENLİĞİNE VEYA ANAYASAL DÜZENE VE BU DÜZENİN İŞLEYİŞİNE KARŞI SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA VEYA KURULMUŞ ÖRGÜTÜ YÖNETME YA DA BU ÖRGÜTE ÜYE OLMA SUÇLARI  46
X. TERÖR ÖRGÜTÜ KURMA VEYA KURULMUŞ TERÖR ÖRGÜTÜNÜ YÖNETME YA DA BU ÖRGÜTE ÜYE OLMA SUÇLARI  50
EKSKURS 1: ÖRGÜTLÜ SUÇLULUK BAĞLAMINDA YAPILAN SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMALARDA İNSAN HAKKI İHLÂLLERİ  52
EKSKURS 2: HÜKÜMLÜ OLARAK ABDULLAH ÖCALAN’IN PKK TERÖR ÖRGÜTÜYLE OLAN İLİŞKİSİNİN HUKUKİ AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ  61
EKSKURS 3: "ABDULLAH ÖCALAN'IN CEZASI AFFEDİLEBİLİR VEYA KONUTUNDA ÇEKTİRİLEBİLİR Mİ?" SORUSU ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER  65
EKSKURS 4: KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ VE PKK’NIN TASFİYESİ İLE İLGİLİ USUL ÖNERİSİ  67
EKSKURS 5: PKK’YA TÜZEL KİŞİLİK İZAFESİ GAYRETLERİ  77
EKSKURS 6: İDARİ KARARLARLA TERÖR ÖRGÜTÜ İHDASI VE TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYELİK SORUNU  83
EKSKURS 7: 15 TEMMUZ 2016 TARİHLİ DARBE TEŞEBBÜSÜ BAĞLAMINDA CEZA SORUMLULUĞU  86
EKSKURS 8: VATANDAŞLIK HAKKI VE SUÇ SEBEBİYLE VATANDAŞLIKTAN ÇIKARMANIN HUKUKİ SONUÇLARI  95
EKSKURS 9: SUÇ SORUŞTURMASI ÇERÇEVESİNDE ŞİRKET YÖNETİMİNE KAYYIM TAYİNİ  98
EKSKURS 10: YARGITAY 16. CEZA DAİRESİNİN “FETÖ” KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ  104
EKSKURS 11: TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİNDEN SORUMLULUĞUN ÖLÇÜTLERİNE DAİR HUKUKİ DEĞERLENDİRMELER  119
EKSKURS 12: BİR ÖRGÜTSEL YAPININ SUÇ ÖRGÜTÜNE EVRİLMESİ SORUNU ÜZERİNE  126
EKSKURS 13: “TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİ” SUÇLAMASIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN YAKALAMALAR ÜZERİNE  127
EKSKURS 14: OLAĞANÜSTÜ HAL UYGULAMALARI VE CEZA HUKUKU SORUMLULUĞU  129
EKSKURS 15: HUKUK UYGULAMAMIZDA ŞİRKET ORTAKLIK PAYLARININ MÜSADERESİ SORUNU ÜZERİNE  134
EKSKURS 16: MALUM “BU SUÇA ORTAK OLMAYACAĞIZ” BİLDİRİSİ İLE İLGİLİ HUKUKİ DEĞERLENDİRMELER  138
§2. SUÇTAN KAYNAKLANAN MALVARLIĞI DEĞERLERİNİ (“KARAPARA”) AKLAMA SUÇU  145
I. KORUNAN HUKUKİ DEĞER  145
II. SUÇTAN KAYNAKLANAN MALVARLIĞI DEĞERLERİNİN AKLANMASINI ÖNLEMEYE YÖNELİK MİLLETLERARASI YÜKÜMLÜLÜKLERİMİZ  146
III. SUÇTAN KAYNAKLANAN MALVARLIĞI DEĞERLERİNİ (“KARAPARA”) AKLAMASI SUÇUNA İLİŞKİN DÜZENLEMELER  155
IV. İNCELEME YÖNTEMİ  156
V. 4208 SAYILI KANUNUN “KARAPARA” AKLAMA SUÇUNA İLİŞKİN HÜKÜMLERİNİN AÇIKLAMASI  156
A. Suçun Maddî Unsurları  156
1) Suçun Konusu Olarak, “Karapara”  156
2) Fiil Olarak, “Karapara” Aklama  159
3) Fail ve Mağdur  164
a) Fail  164
b) Mağdur  165
B. Suçun Manevi Unsurları  166
C. “Karapara” Aklama Suçunun Müeyyidesi  167
VI. 4208 SAYILI KANUNDA YER ALAN “KARAPARA” AKLAMA SUÇUNA İLİŞKİN HÜKÜMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ  168
VII. 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUNUN SUÇTAN KAYNAKLANAN MALVARLIĞI DEĞERLERİNİ AKLAMA SUÇUNA İLİŞKİN 282. MADDESİ HÜKÜMLERİNİN AÇIKLAMASI  171
A. Suçun Maddî Unsurları  171
1) Suçun Konusu: Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerleri  171
2) Fiil: Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama  181
3) Fail ve Mağdur  185
a) Fail  185
b) Mağdur  186
B. Suçun Manevi Unsurları  186
C. Suçun Nitelikli Unsurları  190
Ç. Suçun Müeyyidesi  191
D. Etkin Pişmanlık  194
VIII. YENİ BİR SUÇ TANIMI OLARAK, SUÇTAN KAYNAKLANAN MALVARLIĞI DEĞERİNİN SATIN ALINMASI, KABUL EDİLMESİ, BULUNDURULMASI VEYA KULLANILMASI SUÇUNA İLİŞKİN 282. MADDESİ HÜKÜMLERİNİN AÇIKLAMASI  195
§ 3. ARALARINDAKİ BENZERLİKLER VE FARKLAR BAKIMINDAN SUÇTAN KAYNAKLANAN MALVARLIĞI DEĞERLERİNİ AKLAMA SUÇUNUN DİĞER SUÇLARLA OLAN İLİŞKİSİ  199
§ 4. SUÇ EŞYASININ SATIN ALINMASI VEYA KABUL EDİLMESİ SUÇU  201
I. KORUNAN HUKUKİ DEĞER  201
II. SUÇUN MADDİ UNSURLARI  201
A. Suçun Konusu  201
B. Fiil: Seçimlik Hareketli Suç  206
C. Fail  207
Ç. Mağdur  208
III. SUÇUN MANEVİ UNSURU  209
IV. YAPTIRIM  211
V. BİLGİ VERMEME SUÇU  212
§ 5. SUÇ DELİLLERİNİ YOK ETME, GİZLEME VEYA DEĞİŞTİRME SUÇU  215
I. KORUNAN HUKUKİ DEĞER  215
II. SUÇUN MADDİ UNSURLARI  216
A. Suçun Konusu  216
B. Fiil  217
C. Fail  221
Ç. Mağdur  222
III. SUÇUN MANEVİ UNSURLARI  222
IV. YAPTIRIM VE ETKİN PİŞMANLIK  223
§ 6. SUÇLUYU KAYIRMA SUÇU  225
§ 7. “TERÖRİZMİN FİNANSMANI” SUÇU  237
I. “KARAPARA İLE “TERÖRİZMİN FİNANSMANI” ARASINDAKİ İLİŞKİ  237
II. TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR ULUSLARARASI YÜKÜMLÜLÜKLERİMİZ  239
III. “TERÖRİZMİN FİNANSMANI” VE “MALVARLIĞININ DONDURULMASI” SORUNU  251
IV. “TERÖRİZMİN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN”  268
§ 8. ANAYASAYI İHLÂL SUÇU, YASAMA ORGANINA KARŞI SUÇ, HÜKÛMETE KARŞI SUÇ VE SUÇ İÇİN ANLAŞMA SUÇU ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER  273
GİRİŞ  273
I. ANAYASAYI İHLÂL SUÇU (TCK, m. 309)  274
A. Korunan Hukukî Değer  274
B. Suçun Maddi Unsurları  275
1) Suçun Konusu  275
2) Fiil  275
3) Fail ve Mağdur  288
C. Suçun Manevi Unsurları  288
Ç. Anayasayı İhlâl Suçuna Teşebbüs Sorunu  289
D. Anayasayı İhlâl Suçu ve İçtima Sorunu  289
E. “Terör Suçu” Olarak Anayasayı İhlâl Suçu  290
II. YASAMA ORGANINA KARŞI SUÇ (TCK, m. 311)  290
A. Korunan Hukuki Değer  290
B. Suçun Maddi Unsurları  291
1) Suçun Konusu  291
2) Fiil  292
3) Fail ve Mağdur  293
C. Suçun Manevi Unsurları  293
D. “Yasama Organına Karşı Suç”a Teşebbüs Sorunu  293
E. “Yasama Organına Karşı Suç” ve İçtima Sorunu  293
F. “Terör Suçu” Olarak “Yasama Organına Karşı Suç”  293
III. HÜKÛMETE KARŞI SUÇ (TCK, m. 312)  294
A. Korunan Hukukî Değer  294
B. Suçun Maddi Unsurları  294
1) Suçun Konusu  294
2) Fiil  294
3) Fail ve Mağdur  296
C. Suçun Manevi Unsurları  296
D. “Hükûmete Karşı Suç”a Teşebbüs Sorunu  296
E. “Hükûmete Karşı Suç” ve İçtima Sorunu  296
F. “Terör Suçu” Olarak “Hükûmete Karşı Suç”  296
IV. SUÇ İÇİN ANLAŞMA SUÇU (TCK, m. 316)  296
SONUÇ  299
EKSKURS 17: “BALYOZ DAVASI” KARARINA İLİŞKİN TESPİT VE HUKUKİ DEĞERLENDİRMELERİMİZ  303
EKSKURS 18: MALUM “ERGENEKON DAVASI”SÜRECİNDE YAPILAN BAZI YANLIŞLAR ÜZERİNE  339
EKSKURS 19: 15 TEMMUZ 2016 TARİHLİ DARBE TEŞEBBÜSÜ BAĞLAMINDA CEZA SORUMLULUĞU – II  341
EKSKURS 20: “DARBE TEŞEBBÜSÜ” SUÇU İLE İLGİLİ OLARAK GÖNÜLLÜ VAZGEÇME HÜKÜMLERİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ SORUNU ÜZERİNE HUKUKİ DEĞERLENDİRMELER  349
EKSKURS 21: BERBEROĞLU KARARLARI İLE İLGİLİ HUKUKİ DEĞERLENDİRMELER  352
EKSKURS 22: TÜRK SİLAHLI KUVETLERİNİN SURİYE'DEKİ OPERASYONLARININ MEŞRUİYETİ  356
§ 9. DEVLET SIRRI VE CEZA HUKUKU  359
I. GİZLİLİK VE BİLGİ İLİŞKİSİ  359
II. KİŞİLERE İLİŞKİN BİLGİLERİN GİZLİLİĞİ  359
III. KAMU GÖREVLİSİNİN GÖREVİYLE BAĞLANTILI OLARAK ÖĞRENDİĞİ BİLGİLERİN GİZLİLİĞİNİN İHLALİ  361
IV. DEVLETİN GÜVENLİĞİ VEYA MİLLETLERARASI İLİŞKİLERİ BAKIMINDAN ÖNEM ARZ EDEN BİLGİLERİN GİZLİLİĞİ, “DEVLET SIRRI” KAVRAMI  363
V. TÜRK HUKUKUNDA DEVLET SIRRI OLARAK KORUMA ALTINA ALINABİLECEK BİLGİLER  366
VI. “DEVLET SIRRI” VE CEZA HUKUKU  384
Kaynakça  391
 


Muhittin Mıhçak
Ağustos 2003
39.00 TL
İndirimli: 21.00 TL (%46)
Sepete Ekle
Hasan Köroğlu
Ekim 2001
45.00 TL
İndirimli: 19.90 TL (%55)
Sepete Ekle
Erdal Yerdelen
Ocak 2021
120.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş  5
§ 1. SUÇ ÖRGÜTÜ  13
I. GENEL OLARAK “ÖRGÜTLÜ SUÇLULUK” KAVRAMI  13
II. KORUNAN HUKUKİ DEĞER  14
III. SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA VEYA KURULMUŞ ÖRGÜTÜ YÖNETME SUÇU  16
A. Suçun Maddî Unsurları  16
B. Suçun Manevî Unsurları  23
IV. SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA KURULMUŞ ÖRGÜTE ÜYE OLMA SUÇU  24
A. Suçun Maddi Unsurları  24
B. Suçun Manevî Unsurları  25
C. Suç İşlemek Amacıyla Kurulmuş Örgüte Üye Olmak Suçu ve Kusurluluk Sorunu  25
Ç. Örgüt Üyeliğinden Mahkumiyet Sorunu ve Türk Uygulaması  25
V. ÖRGÜTÜN FAALİYETİ ÇERÇEVESİNDE SUÇ İŞLENMESİ  26
VI. ÖRGÜT ÜYESİ OLMAYAN KİŞİLERİN ÖRGÜT ADINA VEYA ÖRGÜTÜN KORKUTUCU GÜCÜNDEN YARARLANARAK SUÇ İŞLEMESİ  30
VII. MÜEYYİDE VE ETKİN PİŞMANLIK  35
VIII. SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA KURULMUŞ ÖRGÜTE YARDIM ETME  39
IX. DEVLETİN GÜVENLİĞİNE VEYA ANAYASAL DÜZENE VE BU DÜZENİN İŞLEYİŞİNE KARŞI SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA VEYA KURULMUŞ ÖRGÜTÜ YÖNETME YA DA BU ÖRGÜTE ÜYE OLMA SUÇLARI  46
X. TERÖR ÖRGÜTÜ KURMA VEYA KURULMUŞ TERÖR ÖRGÜTÜNÜ YÖNETME YA DA BU ÖRGÜTE ÜYE OLMA SUÇLARI  50
EKSKURS 1: ÖRGÜTLÜ SUÇLULUK BAĞLAMINDA YAPILAN SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMALARDA İNSAN HAKKI İHLÂLLERİ  52
EKSKURS 2: HÜKÜMLÜ OLARAK ABDULLAH ÖCALAN’IN PKK TERÖR ÖRGÜTÜYLE OLAN İLİŞKİSİNİN HUKUKİ AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ  61
EKSKURS 3: "ABDULLAH ÖCALAN'IN CEZASI AFFEDİLEBİLİR VEYA KONUTUNDA ÇEKTİRİLEBİLİR Mİ?" SORUSU ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER  65
EKSKURS 4: KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ VE PKK’NIN TASFİYESİ İLE İLGİLİ USUL ÖNERİSİ  67
EKSKURS 5: PKK’YA TÜZEL KİŞİLİK İZAFESİ GAYRETLERİ  77
EKSKURS 6: İDARİ KARARLARLA TERÖR ÖRGÜTÜ İHDASI VE TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYELİK SORUNU  83
EKSKURS 7: 15 TEMMUZ 2016 TARİHLİ DARBE TEŞEBBÜSÜ BAĞLAMINDA CEZA SORUMLULUĞU  86
EKSKURS 8: VATANDAŞLIK HAKKI VE SUÇ SEBEBİYLE VATANDAŞLIKTAN ÇIKARMANIN HUKUKİ SONUÇLARI  95
EKSKURS 9: SUÇ SORUŞTURMASI ÇERÇEVESİNDE ŞİRKET YÖNETİMİNE KAYYIM TAYİNİ  98
EKSKURS 10: YARGITAY 16. CEZA DAİRESİNİN “FETÖ” KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ  104
EKSKURS 11: TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİNDEN SORUMLULUĞUN ÖLÇÜTLERİNE DAİR HUKUKİ DEĞERLENDİRMELER  119
EKSKURS 12: BİR ÖRGÜTSEL YAPININ SUÇ ÖRGÜTÜNE EVRİLMESİ SORUNU ÜZERİNE  126
EKSKURS 13: “TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİ” SUÇLAMASIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN YAKALAMALAR ÜZERİNE  127
EKSKURS 14: OLAĞANÜSTÜ HAL UYGULAMALARI VE CEZA HUKUKU SORUMLULUĞU  129
EKSKURS 15: HUKUK UYGULAMAMIZDA ŞİRKET ORTAKLIK PAYLARININ MÜSADERESİ SORUNU ÜZERİNE  134
EKSKURS 16: MALUM “BU SUÇA ORTAK OLMAYACAĞIZ” BİLDİRİSİ İLE İLGİLİ HUKUKİ DEĞERLENDİRMELER  138
§2. SUÇTAN KAYNAKLANAN MALVARLIĞI DEĞERLERİNİ (“KARAPARA”) AKLAMA SUÇU  145
I. KORUNAN HUKUKİ DEĞER  145
II. SUÇTAN KAYNAKLANAN MALVARLIĞI DEĞERLERİNİN AKLANMASINI ÖNLEMEYE YÖNELİK MİLLETLERARASI YÜKÜMLÜLÜKLERİMİZ  146
III. SUÇTAN KAYNAKLANAN MALVARLIĞI DEĞERLERİNİ (“KARAPARA”) AKLAMASI SUÇUNA İLİŞKİN DÜZENLEMELER  155
IV. İNCELEME YÖNTEMİ  156
V. 4208 SAYILI KANUNUN “KARAPARA” AKLAMA SUÇUNA İLİŞKİN HÜKÜMLERİNİN AÇIKLAMASI  156
A. Suçun Maddî Unsurları  156
1) Suçun Konusu Olarak, “Karapara”  156
2) Fiil Olarak, “Karapara” Aklama  159
3) Fail ve Mağdur  164
a) Fail  164
b) Mağdur  165
B. Suçun Manevi Unsurları  166
C. “Karapara” Aklama Suçunun Müeyyidesi  167
VI. 4208 SAYILI KANUNDA YER ALAN “KARAPARA” AKLAMA SUÇUNA İLİŞKİN HÜKÜMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ  168
VII. 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUNUN SUÇTAN KAYNAKLANAN MALVARLIĞI DEĞERLERİNİ AKLAMA SUÇUNA İLİŞKİN 282. MADDESİ HÜKÜMLERİNİN AÇIKLAMASI  171
A. Suçun Maddî Unsurları  171
1) Suçun Konusu: Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerleri  171
2) Fiil: Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama  181
3) Fail ve Mağdur  185
a) Fail  185
b) Mağdur  186
B. Suçun Manevi Unsurları  186
C. Suçun Nitelikli Unsurları  190
Ç. Suçun Müeyyidesi  191
D. Etkin Pişmanlık  194
VIII. YENİ BİR SUÇ TANIMI OLARAK, SUÇTAN KAYNAKLANAN MALVARLIĞI DEĞERİNİN SATIN ALINMASI, KABUL EDİLMESİ, BULUNDURULMASI VEYA KULLANILMASI SUÇUNA İLİŞKİN 282. MADDESİ HÜKÜMLERİNİN AÇIKLAMASI  195
§ 3. ARALARINDAKİ BENZERLİKLER VE FARKLAR BAKIMINDAN SUÇTAN KAYNAKLANAN MALVARLIĞI DEĞERLERİNİ AKLAMA SUÇUNUN DİĞER SUÇLARLA OLAN İLİŞKİSİ  199
§ 4. SUÇ EŞYASININ SATIN ALINMASI VEYA KABUL EDİLMESİ SUÇU  201
I. KORUNAN HUKUKİ DEĞER  201
II. SUÇUN MADDİ UNSURLARI  201
A. Suçun Konusu  201
B. Fiil: Seçimlik Hareketli Suç  206
C. Fail  207
Ç. Mağdur  208
III. SUÇUN MANEVİ UNSURU  209
IV. YAPTIRIM  211
V. BİLGİ VERMEME SUÇU  212
§ 5. SUÇ DELİLLERİNİ YOK ETME, GİZLEME VEYA DEĞİŞTİRME SUÇU  215
I. KORUNAN HUKUKİ DEĞER  215
II. SUÇUN MADDİ UNSURLARI  216
A. Suçun Konusu  216
B. Fiil  217
C. Fail  221
Ç. Mağdur  222
III. SUÇUN MANEVİ UNSURLARI  222
IV. YAPTIRIM VE ETKİN PİŞMANLIK  223
§ 6. SUÇLUYU KAYIRMA SUÇU  225
§ 7. “TERÖRİZMİN FİNANSMANI” SUÇU  237
I. “KARAPARA İLE “TERÖRİZMİN FİNANSMANI” ARASINDAKİ İLİŞKİ  237
II. TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR ULUSLARARASI YÜKÜMLÜLÜKLERİMİZ  239
III. “TERÖRİZMİN FİNANSMANI” VE “MALVARLIĞININ DONDURULMASI” SORUNU  251
IV. “TERÖRİZMİN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN”  268
§ 8. ANAYASAYI İHLÂL SUÇU, YASAMA ORGANINA KARŞI SUÇ, HÜKÛMETE KARŞI SUÇ VE SUÇ İÇİN ANLAŞMA SUÇU ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER  273
GİRİŞ  273
I. ANAYASAYI İHLÂL SUÇU (TCK, m. 309)  274
A. Korunan Hukukî Değer  274
B. Suçun Maddi Unsurları  275
1) Suçun Konusu  275
2) Fiil  275
3) Fail ve Mağdur  288
C. Suçun Manevi Unsurları  288
Ç. Anayasayı İhlâl Suçuna Teşebbüs Sorunu  289
D. Anayasayı İhlâl Suçu ve İçtima Sorunu  289
E. “Terör Suçu” Olarak Anayasayı İhlâl Suçu  290
II. YASAMA ORGANINA KARŞI SUÇ (TCK, m. 311)  290
A. Korunan Hukuki Değer  290
B. Suçun Maddi Unsurları  291
1) Suçun Konusu  291
2) Fiil  292
3) Fail ve Mağdur  293
C. Suçun Manevi Unsurları  293
D. “Yasama Organına Karşı Suç”a Teşebbüs Sorunu  293
E. “Yasama Organına Karşı Suç” ve İçtima Sorunu  293
F. “Terör Suçu” Olarak “Yasama Organına Karşı Suç”  293
III. HÜKÛMETE KARŞI SUÇ (TCK, m. 312)  294
A. Korunan Hukukî Değer  294
B. Suçun Maddi Unsurları  294
1) Suçun Konusu  294
2) Fiil  294
3) Fail ve Mağdur  296
C. Suçun Manevi Unsurları  296
D. “Hükûmete Karşı Suç”a Teşebbüs Sorunu  296
E. “Hükûmete Karşı Suç” ve İçtima Sorunu  296
F. “Terör Suçu” Olarak “Hükûmete Karşı Suç”  296
IV. SUÇ İÇİN ANLAŞMA SUÇU (TCK, m. 316)  296
SONUÇ  299
EKSKURS 17: “BALYOZ DAVASI” KARARINA İLİŞKİN TESPİT VE HUKUKİ DEĞERLENDİRMELERİMİZ  303
EKSKURS 18: MALUM “ERGENEKON DAVASI”SÜRECİNDE YAPILAN BAZI YANLIŞLAR ÜZERİNE  339
EKSKURS 19: 15 TEMMUZ 2016 TARİHLİ DARBE TEŞEBBÜSÜ BAĞLAMINDA CEZA SORUMLULUĞU – II  341
EKSKURS 20: “DARBE TEŞEBBÜSÜ” SUÇU İLE İLGİLİ OLARAK GÖNÜLLÜ VAZGEÇME HÜKÜMLERİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ SORUNU ÜZERİNE HUKUKİ DEĞERLENDİRMELER  349
EKSKURS 21: BERBEROĞLU KARARLARI İLE İLGİLİ HUKUKİ DEĞERLENDİRMELER  352
EKSKURS 22: TÜRK SİLAHLI KUVETLERİNİN SURİYE'DEKİ OPERASYONLARININ MEŞRUİYETİ  356
§ 9. DEVLET SIRRI VE CEZA HUKUKU  359
I. GİZLİLİK VE BİLGİ İLİŞKİSİ  359
II. KİŞİLERE İLİŞKİN BİLGİLERİN GİZLİLİĞİ  359
III. KAMU GÖREVLİSİNİN GÖREVİYLE BAĞLANTILI OLARAK ÖĞRENDİĞİ BİLGİLERİN GİZLİLİĞİNİN İHLALİ  361
IV. DEVLETİN GÜVENLİĞİ VEYA MİLLETLERARASI İLİŞKİLERİ BAKIMINDAN ÖNEM ARZ EDEN BİLGİLERİN GİZLİLİĞİ, “DEVLET SIRRI” KAVRAMI  363
V. TÜRK HUKUKUNDA DEVLET SIRRI OLARAK KORUMA ALTINA ALINABİLECEK BİLGİLER  366
VI. “DEVLET SIRRI” VE CEZA HUKUKU  384
Kaynakça  391
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021