Terazi Aylık Hukuk Dergisi Sayı:78 Şubat 2013 (FSEK Özel Dosyası ile) Mutlu Dinç

Terazi Aylık Hukuk Dergisi Sayı:78 Şubat 2013

(FSEK Özel Dosyası ile)

Mutlu Dinç (Editör)

1. Baskı, 
Şubat 2013
Ürün Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
19x27
Sayfa:
156
Barkod:
1306980213027
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
32,50
Stoktan hemen gönderilir.
Ürün Açıklaması
Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku alanında uyuşmazlıkların sayısı artmakta… Hitler Almanya’sından kaçarak ülkemize gelen büyük hukukçu Ernst E. Hirsch’in öncülüğünde hazırlanan 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 1951 yılından beri yürürlükte… Her ne kadar 9 kanunla değişiklik yapılsa da, hem alanın tam tanımlanamaması hem sürekli gelişen teknolojik olanaklar hem de güncel yaşantı düzleminde tarafların çok olması, sıkıntılı süreci uzatıyor; belki de çözüme olanak vermiyor.
Terazi olarak bu sıkıntılı alanı bu sayımızda öncelikli olarak ele aldık. Bu bağlamda, Cahit Suluk’un, “Telif Yasa Taslağı Işığında Telif Birlikleri ile Kullanıcılar Arasındaki Uyuşmazlıkların Halli”; Ünsal Piroğlu’nun, “Eserin İşleme Eserle İlgisi”; Bekir Cenap Altıparmak ve Cüneyd Altıparmak’ın, “Bir Telif Hakkı Olarak: ‘Rölöve’”: İlhami Güneş’in, “‘Creative Commons’ (Yaratıcılığı Teşvik Eden) Lisansların Hukuki Durumu”: Levent Yavuz’un, “Türk Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunda Sinema Eseri ve Eser Sahipliği” ve H. Selcen Turan’ın, “Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda Düzenlenen Ceza Hükümlerinde İçerik ve Uygulama Sorunları” başlıklı çalışmalarını bir dosya biçiminde sunuyoruz. Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Dr. Seydi Kaymaz’ın hazırladığı ve bu sayımızda yayımına başladığımız “Ceza Hukuku Uygulamaları” köşemizin, diğer köşe yazılarımızla birlikte dikkatle izleneceğine inanıyoruz. (Önsöz’den)
Ürün Konu Başlıkları
.
Levent YAVUZ: Türk Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunda Sinema Eseri ve Eser Sahipliği
.
İlhami GÜNEŞ: ‘Creative Commons’ (Yaratıcılığı Teşvik Eden) Lisansların Hukuki Durumu
.
Cahit SULUK: Telif Yasa Taslağı Işığında Telif Birlikleri ile Kullanıcılar Arasındaki Uyuşmazlıkların Halli
.
Ünsal PİROĞLU: Eserin İşleme Hakkı ve Benzeri Kavramlarla İlişkisi
.
H. Selcen TURAN: Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda Düzenlenen Ceza Hükümlerinde İçerik ve Uygulama Sorunları
.
Bekir Cenap ALTIPARMAK – Cüneyd ALTIPARMAK: Bir Telif Hakkı Olarak: “Rölöve”
.
Resul ASLANKÖYLÜ: 5510 Sayılı Kanuna Göre İsteğe Bağlı Sigorta
.
Coşkun ÖZBUDAK: (6098 sayılı Kanunun 55. ve 5510 sayılı Kanunun 39. maddeleri bağlamında) Destekten Yoksun Kalma Zararları ile Bedensel Zararlarda Tazminattan Mahsup Sorunu
.
Yaşar GÜÇLÜ: İdari Yargıda Temyiz – İtiraz Aşamasında Yürütmenin Durdurulması
.
Hüsnü ALDEMİR: Hâkimlerin ve Savcıların Disiplin Sorumluluğu
.
Fatih KARAMERCAN: Dövize Endeksli Tüketici Kredilerinde Tüketicilerin Açmış Olduğu Sözleşmenin Uyarlanması Davaları ile İlgili Uygulama Sorunları ve Yargıtay’ın Tutumu
.
Medeni Usul Hukuku Uygulamaları – Hakim Mehmet Akif TUTUMLU: Dosya Üzerinden Karar Verme Sorunu
.
Ceza Hukuku Uygulamaları – Dr. Seydi KAYMAZ: Azmettirilen Kişinin, Azmettirenin Talimatı Dışına Çıkması Halinde Azmettirenin Sorumluluğu
.
Pratik Bilgiler – Cumhur Sinan ÖZDEMİR: Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ile Getirilen Yenilikler
.
Bir Görüş – Mustafa GÜRSOY: Kanunlarımızda Dil ve Anlatım Özensizlikleri –I–: “Ve” Bağlacının Kullanımı
.
Hukukçular İçin Muhasebe ve Vergi Uyuşmazlıkları – Rüknettin KUMKALE: Tacirler Tarafından Tutulacak Defterler Onayları ve Müeyyideleri
.
Terazinin Dengesi – Remzi ÖZMEN: Niye Yalnızca Mali Müşavirlere Yasak!
.
Yargı Kararları
.
Hukuk Dünyasından Haberler