Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
250 Soruda
Koronavirüs (Covid–19) Sürecinde İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Ocak 2021 / 2. Baskı / 378 Syf.
Fiyatı: 49.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 Baskı Tarih Fiyatı İndirimli
 1. Mayıs2020 39.00 TL 29.90 TL (%24) Sepete Ekle
   

Gördüğü yoğun ilgi üzerine, kısa sürede yeni baskısını yapan kitap, uzun yıllar iş ve sosyal güvenlik hukuku konularında çalışmalar yapan, akademik çalışmaları yanında uygulamaya dönük birikimini ulusal basında köşe yazıları ve televizyon programlarında yorumlayan, alanında eğitimler ve danışmanlıklar veren E. SGK Başmüfettişi Doç. Dr. Resul KURT son dönemde kendisine sorulan ve herkesin merak ettiği konulara ilişkin olarak bu kitabı hazırlamıştır.

Coronavirüsün ekonomik etkilerinin azaltılması amacıyla 7226, 7243 ve 7244 sayılı kanunlarla düzenlemeler yapılmıştır.

Coronavirüs sürecinde işletmelerde faaliyetin tamamen veya kısmen durması nedeniyle personel politikalarının ne şekilde yürütülmesi gerektiği konusunda tereddütler yaşanmakta, iş yerlerinde iş yeri kurumsal kültürü ve her bir çalışanın bireysel durumu ve talebine göre istihdama yönelik ekonomik önlemler alınabilmektedir.

Buna göre evden/uzaktan çalışma, yıllık izin, ücretli idari izin, pandemi ücretsiz izin, nakdi ücret desteği, kısmi süreli çalışma, yarım çalışma, esnek çalışma, denkleştirme çalışması, kısa çalışma uygulaması ve telafi çalışması gibi yöntemlerle bu zor günlerde istihdam politikalarının işletilmesi mümkündür.

Bu çalışma özellikle coronavirüsle birlikte hayatımıza giren işsizlik ödeneği, ücret garanti fonu, kısa çalışma, ücretsiz izin, fesih yasağı, yarım ücret, evden çalışma, telafi çalışması, denkleştirme çalışması ve işyerlerinde Covid-19 kapsamında alınacak iş sağlığı ve güvenliği önlemleri gibi konuları ayrıntılı olarak soru-cevaplarla açıklamıştır.

Ayrıca, aşağıdaki sorulara benzer 250 sorunu yanıtı bulabilirsiniz.
-Covid-19 Salgın Sürecinde İşverenler Ne Yapmalı?
- Kısa Çalışma Ödeneğinde Hangi Şartlar Var?
- İşçi Kısa Çalışmayı Kabul Etmeyebilir Mi?
- Kısa Çalışmada İşçiye Yapılacak Ödemenin Tutarı Nasıl Hesaplanacak?
- Kısa Çalışma Ödeneğinde Maaş Farkı Verilebilir mi?
- 65 yaş ve Üstü ile Kronik Rahatsızlığı Olanlar Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanabilir mi?
- Telafi Çalışması nedir?
- İşveren Covid-19 Sürecinde Yıllık İzin Kullandırabilir mi?
- Uzaktan/ Evden Çalışmada Nelere Dikkat Edilmeli?
- Kimlere Ücretsiz İzinde Nakdi Ücret Desteği Verilecek?

Konu Başlıkları
Koronavirüs Sürecinde İnsan Kaynakları Uygulamaları
İşsizlik Ödeneği
Ücret Garanti Fonu
Kısa Çalışma
Yarım Ücret
Ücretsiz İzin
Fesih Yasağı
Uzaktan – Evden Çalışma
Telafi Çalışması
Denkleştirme Çalışması
Yıllık İzin
İşyerlerinde Covid–19 Kapsamında Alınacak İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri
Covid – 19 Vakalarında İş Kazası Bildirimi
Barkod: 9789750264429
Yayın Tarihi: Ocak 2021
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 13x19
Sayfa Sayısı: 378
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Tablolar Listesi  25
Ek Belgeler Listesi  27
Giriş  29
Birinci Bölüm
EVDEN/UZAKTAN ÇALIŞMA
I. UZAKTAN ÇALIŞMA UYGULAMASINA DAİR GENEL BİLGİLER  35
II. GENERAL INFORMATION REGARDING REMOTE WORKING  41
III. SORULARLA UZAKTAN/EVDEN ÇALIŞMA  48
Soru 1: Uzaktan/evden çalışma nedir?  48
Soru 2: Uzaktan/evden çalışan işçiye farklı işlem yapılabilir mi?  48
Soru 3: Uzaktan çalışma iş sözleşmesinde hangi hususlar yer almalı?  48
Soru 4: İş Kanununa göre şirketler uzaktan/evden çalışma yaptırılabilir mi?  49
Soru 5: Koronavirüs döneminde evden çalışanlara ücret ödenmek zorunda mı?  49
Soru 6: Uzaktan/evden çalışmada iş sağlığı ve güvenliği bakımından nelere dikkat edilmeli?  49
Soru 7: Uzaktan/ evden çalışma iş sözleşmesinde hangi unsurlar olmalı?  50
Soru 8: Uzaktan/evden çalışmada meydana gelen kazalar iş kazası sayılır mı?  51
Soru 9: Uzaktan/evden çalışmada yemek ya da yemek ücreti verilmesi gerekir mi?  52
Soru 10: Uzaktan/evden çalışmada yol parası verilmesi gerekir mi?  53
Soru 11: Uzaktan/evden çalışmada çalışma ortamında nelere dikkat edilmelidir?  53
Soru 12: Uzaktan/evden çalışmada ekranlı araçlarla çalışmada nelere dikkat edilmelidir?  54
Soru 13: Uzaktan/evden çalışmada ekranlı araçlarla çalışırken gözlerin korunması için nelere dikkat edilmelidir?  55
Soru 14: Uzaktan/evden çalışmada kas iskelet sisteminin korunması için nelere dikkat edilmelidir?  56
Soru 15: Uzaktan/evden çalışmada dikkat edilmesi gereken iş güvenliği önlemleri nelerdir?  56
İkinci Bölüm
ÜCRETSİZ İZİN VE İŞ SÖZLEŞMELERİNİN
GEÇİCİ FESİH YASAĞI
I. ÜCRETSİZ İZİN VE GEÇİCİ FESİH YASAĞI İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER  59
II. GENERAL INFORMATION REGARDIN THE UNPAID LEAVE AND PROVISIONAL BAN ON THE TERMINATION OF EMPLOYMENT CONTRACTS  70
III. SORULARLA ÜCRETSİZ İZİN VE FESİH YASAĞI  84
Soru 16: İşveren işçiyi tek taraflı olarak ücretsiz izne çıkartabilir mi?  84
Soru 17: İşçi ücretsiz izin talep ettiğinde işveren vermek zorunda mı?  85
Soru 18: Ücretsiz izin kıdem tazminatı ve yıllık izin hesabında dikkate alınır mı?  85
Soru 19: Ev hizmetlerinde çalışanlar ile yabancı işçiler için 7244 sayılı Kanuna göre ücretsiz izin kullandırılabilir mi?  86
Soru 20: 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamındaki işçiler ücretsiz izne çıkartılarak nakdi ücret desteğinden yararlanabilir mi?  87
Soru 21: Ücretsiz izinde olan personele prim veya ikramiye ödenebilir mi?  87
Soru 22: Aynı kişi hem ücretsiz izin hem de kısa çalışma ödeneği alabilir mi?  88
Soru 23: 7244 sayılı Kanunla getirilen ücretsiz izinde olan çalışanlar için ise eksik gün kodu ne olmalıdır?  89
Soru 24: 7244 sayılı kanuna göre ücretsiz izin nakdi ücret desteği nasıl verilecek?  89
Soru 25: İşveren, Nakdi Ücret Desteğinin uygulama süresi kapsamında gerekli bilgileri nasıl bildirecek?  90
Soru 26: 7244 sayılı kanuna göre ücretsiz izin kullandıran işverenler tarafından başvuru ve güncelleme işlemleri ne zamana kadar ve nasıl yapılacak?  90
Soru 27: İş sözleşmesi devam ederken ücretsiz izne çıkartılan işçilerin nakdi ücret desteğine hak kazanması için hangi şartlar aranmaktadır?  93
Soru 28: Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler nakdi ücret desteği alabilir mi?  93
Soru 29: Kısa çalışma başvurusuna rağmen kısa çalışma ödeneğine hak kazanamayanların nakdi ücret desteği alabilmesi için ne yapılması gerekecek?  94
Soru 30: 15/03/2020 tarihinden sonra iş sözleşmesi feshedilen ve İŞKUR’a başvurusu olmakla birlikte işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçilere nakdi ücret desteği ödenecek mi?  94
Soru 31: 15/03/2020 tarihinden sonra iş sözleşmesi feshedilen ve İŞKUR’a başvurusu olmayan işçilere nakdi ücret desteği ödenecek mi?  95
Soru 32: Daha önce hak ettiği işsizlik ödeneği süresini dolduruncaya kadar işsizlik ödeneği tekrar başlatılan işçilere nakdi ücret desteği ödenecek mi?  95
Soru 33: Nakdi ücret desteğinin süresi nedir?  95
Soru 34: Nakdi ücret desteğinin tutarı ne kadar olacaktır?  96
Soru 35: Nakdi ücret desteğinden SGK primi ve Vergi Kesilir mi?  96
Soru 36: Nakdi ücret desteği hangi ödeme kanalı ile ödenecek?  96
Soru 37: Birden fazla işyerinde çalışırken ücretsiz izne ayrılanlara ödeme yapılacak mı?  97
Soru 38: Analık sonrası ücretsiz izinde olan çalışanlar için eksik gün kodu ne olmalıdır?  97
Soru 39: Bağ–Kurlu olmasını gerektiren bir vergi kaydı olan SSK’lının ücretsiz izin veya kısa çalışmadan yararlanma imkanı var mıdır? Ücretsiz izne çıkarılırsa bu süreçte Bağ–Kur primi öder mi?  97
Soru 40: Nakdi ücret desteğinin süresince genel sağlık sigortası primi ödemeleri yapılacak mı?  98
Soru 41: Nakdi ücret desteğinden yararlanan işçinin fiilen çalıştırılabilecek mi?  98
Soru 42: Nakdi ücret desteği hangi durumda kesilir?  99
Soru 43: Nakdi ücret desteğinde yersiz veya fazla yararlanma durumunda kim sorumludur?  99
Soru 44: İşçinin kusurundan dolayı yersiz veya fazla ödenen nakdi ücret desteğinden kim sorumludur?  99
Soru 45: Nakdi ücret desteğine ilişkin iş ve işlemleri hangi kurum yerine getirecektir?  100
Üçüncü Bölüm
YILLIK İZİN UYGULAMASI
I. YILLIK İZİN HAKKINDA GENEL BİLGİLER  103
II. GENERAL INFORMATION REGARDING ANNUAL PAID LEAVE  114
III. SORULARLA YILLIK İZİN UYGULAMASI  124
Soru 46: İşçinin yıllık izne hak kazanması için en az ne kadar süreyle çalışması gerekir?  124
Soru 47: İşçinin yıllık izin gün sayısı neye göre belirleniyor?  125
Soru 48: Yer altı maden işlerinde çalışanlar için yıllık izin gün sayısı farklı mıdır?  125
Soru 49: İşçiyi yıllık izin hakkından vazgeçebilir mi?  125
Soru 50: Koronavirüs nedeniyle iş kapasitesinin düşmesi durumunda işveren işçiyi yıllık izne çıkartabilir mi?  126
Soru 51: İşveren çalışanın talep ettiği izin kullanma tarihi ile bağlı mıdır?  126
Soru 52: Koronavirüs nedeniyle kamu otoriteleri tarafından geçici süreyle kapatılan işyerinde zorlayıcı nedenle ücret ödeme yükümlülüğü var mıdır?  127
Soru 53: Kullanılmayan yıllık izinler yanar mı?  127
Soru 54: Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilebilir mi?  127
Soru 55: Kullanılmayan yıllık izinlerin ücreti ödenebilir mi?  128
Soru 56: Yıllık izne hak kazanmak için en az ne kadar çalışmış olmak gerekir?  128
Soru 57: Yıllık izin bakımından çalışılmış gibi sayılan haller nelerdir?  129
Soru 58: Mevsimlik işlerde çalışanların yıllık izin hakkı var mıdır?  130
Soru 59: Yıllık ücretli izine hak kazanmak için gerekli sürenin hesabında hangi süreler dikkate alınır?  130
Soru 60: Yıllık ücretli izin işveren tarafından bölünebilir mi?  131
Soru 61: Yıllık izinde işverenler ücretsiz yol izni vermek zorunda mıdır?  131
Soru 62: Yıllık izinde işçi başka bir işyerinde çalışabilir mi?  132
Soru 63: Yıllık izin kullanmak isteyen işçi ne kadar süre önce işverene bildirmelidir?  133
Soru 64: İşverenler yıllık ücretli izinlerin her yılın belli bir döneminde verilemesi tayin edebilir mi?  133
Soru 65: Hangi işyerlerinde yıllık izin kurulu kurulmalıdır?  133
Soru 66: Yıllık izin kurulunun görevleri nelerdir?  135
Soru 67: Yıllık izin çizelgelerinde hangi bilgiler yer almalıdır?  135
Soru 68: İşverenler işçilerin tümünü veya bir kısmını kapsayan toplu izin uygulayabilir mi?  136
Soru 69: Yıllık izinde sigorta primleri yatırılır mı?  137
Soru 70: Yıllık izinde kayıt tutmak gerekir mi?  137
Soru 71: Yıllık izinde ücretin ödenmesi zorunlu mudur?  138
Soru 72: Yıllık izin ücretinin hesaplanmasında hangi ücret temel alınmaktadır?  139
Soru 73: Yıllık izinde avans ödenmesi zorunlu mudur?  140
Soru 74: işçinin hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait ücreti ne zaman ödenmelidir?  140
Soru 75: Yıllık izin ücretinde zamanaşımı süresi kaç yıldır?  141
Soru 76: Yıllık izinden geç dönmenin yaptırımı nedir?  141
Soru 77: Kısmi süreli iş sözleşmesinde yıllık ücretli izin hakkı var mıdır?  142
Soru 78: Yıllık ücretli izinde aynı işyerinde işe tekrar girmenin avantajı var mıdır?  143
Soru 79: İşyeri veya iş sözleşmesinin devrinin yıllık ücretli izne etkisi var mıdır?  144
Soru 80: Cumartesi günleri yıllık izinden düşülür mü?  145
Soru 81: Hastalık nedeniyle rapor alınan süreler yıllık izinden düşülür mü?  145
Soru 82: Hastalık nedeniyle rapor alınan süreler yıllık izin kıdemini etkiler mi?  145
Soru 83: Yasal zorunluluğun ötesinde, yıllık izin hakkı neden tanınmaktadır?  146
Soru 84: Yıllık izin en fazla kaç parça olarak kullanılabilir?  146
Soru 85: Ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri yıllık izin süresinden düşülür mü?  146
Dördüncü Bölüm
KISA ÇALIŞMA
I. KISA ÇALIŞMAYA DAİR GENEL BİLGİLER  153
II. GENERAL INFORMATION REGARDING THE SHORT–WORK  161
III. SORULARLA KISA ÇALIŞMA UYGULAMASI  173
Soru 86: Kısa çalışma ödeneği nedir?  173
Soru 87: Kısa çalışma ödeneği hangi hallerde ödenir?  173
Soru 88: Kısa çalışma ödeneğinde “Genel Ekonomik Kriz” hangi durumları ifade etmektedir?  173
Soru 89: Kısa çalışma ödeneğinde “Bölgesel Kriz” hangi durumları ifade etmektedir?  173
Soru 90: Kısa çalışma ödeneğinde “Sektörel Kriz” hangi durumları ifade etmektedir?  174
Soru 91: Kısa çalışma uygulaması bakımından “Zorlayıcı Sebepler” Nelerdir?  174
Soru 92: Zorlayıcı sebeplerin varlığının işçi ve işveren sendikaları konfederasyonlarınca iddia edilmesi durumunda yönetim kurulu kararı aranır mı?  174
Soru 93: Kısa çalışma uygulamasında bakımından Covid–19 “Zorlayıcı Sebep” olarak kabul edilecek midir?  175
Soru 94: Koronavirüsten (Covid–19) kaynaklanan kısa çalışma başvurularında hangi neden seçilmelidir?  175
Soru 95: Kısa Çalışma Talebi Nasıl Yapılacak?  175
Soru 96: Kısa çalışma başvuruları İŞKUR’un hangi elektronik posta adresine gönderilecek?  176
Soru 97: İşyerinde kısa çalışma uygulanabilmesi için iş müfettişi incelemesi gerekir mi?  182
Soru 98: İşverene kısa çalışma talebinin sonucu nasıl bildirilecek?  183
Soru 99: Kısa çalışma sonucunun işçilere duyurusu nasıl yapılacak?  183
Soru 100: Kısa çalışma ödeneği kime ödenir?  183
Soru 101: İşçi kendisi doğrudan kısa çalışma ödeneğinden yararlanmak için başvurabilir mi?  184
Soru 102: İŞKUR tarafından işlemler tamamlandıktan sonra işçi listesi değiştirilebilir mi?  184
Soru 103: Ne kadar süreyle kısa çalışma yapılabilir?  184
Soru 104: Kısa çalışma talebi hangi kuruma yapılır?  185
Soru 105: Kısa çalışmadan yararlanabilmek için işyerindeki çalışma süresinin ne kadar azaltılması gerekir?  185
Soru 106: Kısa çalışma başvurusu hangi belgelerle yapılır?  186
Soru 107: Koronavirüsten olumsuz etkilenen işyerleri kısa çalışma başvurusunda hangi belgeleri iletmelidir?  186
Soru 108: Koronavirüs salgını sürecinde kamu otoriteleri tarafından kapatılanlar haricinde faaliyetine ara veren kuruluşlardan talep edilen evraklar hangileridir?  187
Soru 109: Kısa çalışmanın ödeneğinden ne kadar yararlanılabilir?  187
Soru 110: Emekliler ve kronik rahatsızlığı olanlar kısa çalışma ödeneğinden yararlanılabilir mi?  188
Soru 111: İşyerinde faaliyetin tamamen durması halinde kaç kişi için kısa çalışmadan yararlanılabilir?  188
Soru 112: İşyerinde kısa çalışmadan faydalanmak için en az kaç çalışan olmalıdır?  188
Soru 113: Vergi ve SGK borcu olan işverenler kısa çalışma başvurusunda bulunabilir mi?  188
Soru 114: Normal Çalışma Düzenine Dönülmesi Halinde Herhangi Bir SGK Prim Desteği Var mıdır?  189
Soru 115: Esnaf ve şirket ortakları kısa çalışmadan yararlanabilir mi?  189
Soru 116: Kısa çalışma ödeneği başvurusu yapıldıktan sonra süreç nasıl ilerlemektedir?  190
Soru 117: İşverenin hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan fazla ödemeler kimden tahsil edilmektedir?  190
Soru 118: Bakanlık İş Müfettişleri (Covid–19) sebebiyle işverenlerin yaptıkları zorlayıcı sebep gerekçeli kısa çalışma başvurularında uygunluk incelemesine devam ediyor mu?  191
Soru 119: Son 60 gün koşulunun değerlendirilmesinde, eksik prim gün bildirimleri kesintiye sebep olmakta mıdır?  191
Soru 120: Yabancı işçilere de kısa çalışma ödeneği veriliyor mu?  191
Soru 121: Kısa çalışma uygulaması süresince çalışılmayan günler için eksik gün nedenleri SGK’ya hangi kodla bildirilir?  192
Soru 122: Kısa çalışma ödeneği alan yabancı uyruklu sigortalılar için çalışılmayan günler SGK’ya nasıl bildirilir?  193
Soru 123: Kısa çalışma ödeneği başvuru sırasında ücret bordroları eklenmeli midir?  193
Soru 124: İşyerinin bir bölümünde faaliyetlerin kısmen durması, bir bölümünde tamamen durması söz konusuysa kısa çalışma talep formundaki hangi seçenek seçilmeli?  193
Soru 125: İşyerinin tamamında faaliyetler durmuş ise kısa çalışma talep formundaki hangi yöntem seçilmelidir?  194
Soru 126: İşyerinin bir bölümünde faaliyetler durmuş ise kısa çalışma talep formundaki hangi yöntem seçilmelidir?  194
Soru 127: İşyerinin bir bölümünde çalışma süresinin azaltılması söz konusuysa kısa çalışma talep formundaki hangi yöntem seçilmelidir?  194
Soru 128: Kısa çalışma ödeneği işsizlik sigortasından mahsup edilecek mi?  194
Soru 129: İşçinin Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanabilmesi İçin hangi şartların yerine getirilmesi gerekmektedir?  195
Soru 130: Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçinin daha önce çeşitli nedenlerle kesilmiş (yeni işe başlama vs.) son işsizlik ödeneğinden yararlanması mümkün müdür?  195
Soru 131: Kısa Çalışmanın Erken Sona Ermesi durumunda işverenin ne yapması gerekir?  196
Soru 132: Kısa çalışma için işçi onayı şart mıdır?  196
Soru 133: Kısa çalışmadan yararlanması için işçinin kaç gün işsizlik sigortası primi ödemiş olması gerekiyor?  196
Soru 134: Kısa çalışmaya başvurulduktan sonra hiç yararlanılmayacaksa başvuru iptal edilebilir mi?  197
Soru 135: Kısa çalışma süresinde işçi çıkartılabilir mi?  197
Soru 136: Kısa çalışma süresinde işçi rapor alabilir mi?  198
Soru 137: Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmak için işçi açısından gerekli koşullar nelerdir?  198
Soru 138: Kısa Çalışma Kapsamında Sigortalılara Hangi Yardımlar Yapılmaktadır?  199
Soru 139: İŞKUR tarafından, başvurunun kabul edilmesi halinde işçilerin alacağı kısa çalışma ödeneği tutarı ne kadardır?  199
Soru 140: Kısa çalışma ödeneği işçiye ne zaman ödenir?  201
Soru 141: Kısa çalışma ödeneği alınan süre için hangi primler ödenir?  204
Soru 142: Kısa çalışma kapsamındaki işçinin emeklilik primleri ödenecek midir?  204
Soru 143: Kısa çalışma kapsamında geçen süreler için borçlanma yapılabilir mi?  204
Soru 144: Kısa Çalışma Kapsamında isteğe bağlı sigorta primleri ödenebilir mi?  205
Soru 145: Kısa çalışma ödenen süreler SGK’na hangi eksik gün gerekçesi ile bildirilmelidir?  205
Soru 146: Kısa çalışma ödeneğinin süresi kaç ay uzatıldı?  206
Soru 147: Çalışılmayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günlerine ilişkin ücret ve kısa çalışma ödeneği nasıl hesaplanacak?  207
Soru 148: Kısa çalışma ödeneği sadece PTT kanalıyla mı ödenmektedir?  207
Soru 149: Kısa çalışma ödeneği kapsamında hatalı ödenen fazla veya yersiz ödemeler tutarlar kimden tahsil edilecek?  207
Soru 150: Kısa çalışmanın erken sona ermesi durumunda işverenlerin ne yapması gerekecektir?  208
Soru 151: Kısa çalışmada normal çalışma düzenine geçilerek kısa çalışmanın bitirilecek olması durumunda ne yapılmalıdır?  208
Soru 152: Kısa çalışma ödeneği hangi durumlarda kesilir?  208
Soru 153: Kısa çalışma ödeneği haczedilebilir mi?  209
Soru 154: İşverenin kısa çalışma ile ilgili kayıt tutma zorunluluğu var mıdır?  209
Soru 155: Kısa çalışma ödeneğinden tüm işçiler yararlanabilir mi?  210
Soru 156: Kısa çalışma ödeneğinden tüm işyerleri yararlanabilir mi?  210
Soru 157: Kısa çalışma ödeneği başvurusunda işyerinde çalışan tüm işçiler için talepte bulunma zorunluluğu var mıdır?  210
Soru 158: 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamındaki işçiler kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilir mi?  211
Soru 159: Kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalıdan dolayı 7252 sayılı Kanunla getirilen normalleşme desteğinden yararlanılabilmesi için hangi şartlar gerekmektedir?  211
Soru 160: İşçiler, işverenin kısa çalışma ödeneğine başvurmasını gerekçe göstererek iş akdini haklı nedenle feshedebilir mi?  213
Soru 161: İşverenler kısa çalışma uygulanan dönemde işçilerin iş sözleşmesini feshedebilir mi?  214
Soru 162: Kısa çalışma uygulanan dönemde işverenler işçilerin iş sözleşmesini hangi nedenlerle feshedebilir?  214
Soru 163: İşverenin kısa çalışma başvurusunun kabul edilmesi halinde yapılması gerekenler nelerdir?  216
Soru 164: İşyerinde faaliyetin tamamen durması halinde emekli olup çalışanlar ile kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan diğer işçilere yıllık izin kullandırılabilir mi?  217
Soru 165: İşyerinde yöneticiler de dahil olmak üzere herkes kısa çalışmaya dahil edilebilir mi?  217
Soru 166: Kısa çalışma ödeneği başlangıç tarihi olarak geriye dönük bir tarih yazılabilir mi?  217
Soru 167: Covid–19 sebebiyle zorlayıcı nedenle Ekim ve Kasım aylarında Kısa Çalışma uygulanmak üzere başvuru yapılabilir mi?  218
Soru 168: Kısa çalışma uygulamasının ön şartı olan, öncesinde bir hafta boyunca yarım ücret ödenmesi şart mıdır?  218
Soru 169: Kısa çalışma uygulamasında neden 1 hafta boyunca yarım ücret ödenmesi gerekmektedir?  221
Soru 170: Kısa çalışma uygulamasında ilk 1 hafta boyunca yarım ücret ödenmesinde SGK gün sayısı ve SGK primi nasıl hesaplanmaktadır?  221
Soru 171: Kısa çalışma uygulamasına 24 Nisan itibariyle hak kazanan işyerinde asgari ücretle çalışan sigortalı için ilk 1 hafta boyunca yarım ücret ödenmesinde SGK gün sayısı ve SGK primi nasıl hesaplanmalıdır?  222
Soru 172: Kısa çalışma uygulamasına 24 Nisan itibariyle hak kazanan işyerinde günlük iki yüz TL, aylık altı bin TL ücretle çalışan sigortalı için ilk 1 hafta boyunca yarım ücret ödenmesinde SGK gün sayısı ve SGK primi nasıl hesaplanmalıdır?  223
Soru 173: İşverenin birden fazla işyeri olması durumunda tek başvuru yapılması mı gerekiyor?  224
Soru 174: İşveren veya İşçi Hatasından Dolayı Çalışanlara Yersiz veya Fazla Ödenen Kısa Çalışma Ödenekleri İşverenden Tahsil Edilirse İşveren Bu Tutarları İşçinin Ücretinden Mahsup Edebilir mi?  227
Soru 175: Kısa çalışma kapsamında verilen işçi listesinde işsizlik sigortasına hak kazanma şartlarını taşımayan personel olursa başvuru geçersiz mi sayılır?  227
Soru 176: Kısa çalışma kapsamında her ay sonu İŞKUR’a puantaj verilmesi gerekir mi?  228
Soru 177: Kısa Çalışma Ödeneğinden hangi işçiler Faydalanabilecek?  228
Soru 178: Son 60 gün koşulunun değerlendirilmesinde, eksik prim gün bildirimleri kesintiye sebep olmakta mıdır? Örneğin rapor ve ücretsiz izin kullanan işçiler kısa çalışmadan yararlanabilir mi?  228
Soru 179: Kısa çalışma ödeneğinden en fazla kaç ay yararlanılabilir, bu süre uzatılabilir mi?  229
Soru 180: Kısa çalışma ödeneğinde çalıştırılmayan saatler haftada kaç güne karşılık gelecek?  230
Soru 181: Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar veya ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından faaliyeti durdurulan işverenler hangi evrakları gönderilmelidir?  231
Soru 182: İş Müfettişleri tarafından yapılacak uygunluk denetiminde işverenlerin ne yapması gerekir?  232
Soru 183: Kısa çalışma uygulanan dönemde istihdam teşviklerinden yararlanılmaya devam edilecek mi?  233
Soru 184: Kısa Çalışma ile birlikte İşbaşı Eğitim Programından yararlanılabilecek mi?  234
Soru 185: Kısa çalışma süreleri yıllık izin hesabında dikkate alınır mı?  234
Soru 186: Kısa çalışma süresinde işçi rapor aldığında ne olacak?  234
Soru 187: Kısa çalışmanın başladığı tarihte şartları sağlayamayan işçiler için daha sonra başvuru yapılabilir mi?  235
Soru 188: Kısa çalışma yapılan işyerlerinde tam zamanlı çalışan işçilerin bildirimi nasıl yapılacak?  235
Soru 189: Kısa çalışma başvurusu yapan işverenlerin kısa çalışmaya başlamak için uygunluk incelemesinin bitmesinin beklenmesi gerekir mi?  235
Soru 190: İşyerinin tamamen kapanması nedeniyle kısa çalışma başvuru yapılan ve başvurusu kabul edilen bir işyerinde işveren aynı zamanda yıllık izin kullandırabilir mi?  236
Soru 191: Koronavirüs sebebiyle işyerinde birikmiş izinler kullandırılabilir mi?  239
Soru 192: Kısa Çalışma Ödeneği ile işçinin ücreti arasında ki farkı işveren ödeyebilir mi?  239
Soru 193: Kısa çalışma ödeneği alınırken işçiler sağlık hizmetlerinden yararlanılabilir mi?  239
Soru 194: Evden çalışanlar için kısa çalışma ödeneği başvurusu yapılabilir mi?  240
Soru 195: Evden çalışanlar için kısa çalışma ödeneğinde hangi SGK eksik gün kodu seçilmeli?  240
Soru 196: Kısa çalışmadan yararlanabilmek için faaliyet ne kadar azaltılmalıdır?  240
Soru 197: Haftalık çalışma süresi yüzde 20 düşen işyerleri kısa çalışmadan yararlanabilir mi?  240
Soru 198: Daha önce farklı bir gerekçeyle kısa çalışmadan yararlanmış olan işyerleri Covid–19 kapsamında kısa çalışmadan yararlanabilir mi?  241
Soru 199: Belediyelerin kurmuş oldukları şirketlerde çalışan işçiler kısa çalışmadan yararlanabilirler mi?  241
Soru 200: Konkordato ilan etmiş bir işveren kısa çalışmadan faydalanabilir mi?  241
Beşinci Bölüm
TELAFİ ÇALIŞMASI
I. TELAFİ ÇALIŞMASINA DAİR GENEL BİLGİLER  245
II. GENERAL INFORMATION REGARDING COMPENSATION WORK  249
III. SORULARLA TELAFİ ÇALIŞMASI  253
Soru 201: Telafi çalışması nedir, hangi hallerde yaptırılabilir?  253
Soru 202: Tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi mümkün müdür?  253
Soru 203: Telafi çalışması için işçinin onayı gerekir mi?  254
Soru 204: Telafi çalışması yaptıracak işverenlerin işçilere bildirmesi gerekir mi?  254
Soru 205: Telafi çalışması hangi sürede yapılmalıdır?  254
Soru 206: Telafi çalışması dört ay içinde yapılmadığı takdirde daha sonra yapılabilir mi?  255
Soru 207: Telafi çalışması hangi zamanlarda yapılamaz?  255
Soru 208: Telafi çalışması günde en fazla kaç saat yapılabilir?  255
Soru 209: Telafi çalışmasında ücret ödenmesi gerekecek mi?  256
Soru 210: Telafi çalışmasına aykırı davranışlara müeyyide uygulanacak mı?  257
Altıncı Bölüm
DENKLEŞTİRME UYGULAMASI
I. DENKLEŞTİRME UYGULAMASI İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER  263
II. GENERAL INFORMATION ON THE APPLICATION OF EQUALIZATION  268
III. SORULARLA DENKLEŞTİRME UYGULAMASI  272
Soru 211: Denkleştirme uygulaması nedir, nasıl uygulanır?  272
Soru 212: Denkleştirme uygulaması için işçinin yazılı onayı gerekir mi?  272
Soru 213: Denkleştirme uygulamasının en geç hangi sürede tamamlanması gerekir?  273
Soru 214: Denkleştirme uygulaması günde en fazla kaç saat yapılabilir?  273
Soru 215: Koronavirüs sürecinde denkleştirme çalışması yapılabilir mi?  273
Yedinci Bölüm
KORONAVİRÜS (Covid–19) KAPSAMINDA İŞYERLERİNDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER
I. KORONAVİRÜS (Covid–19) KAPSAMINDA İŞYERLERİNDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERE DAİR GENEL BİLGİLER  277
II. GENERAL INFORMATION ON THE MEASURES TO BE TAKEN AT WORKPLACES WITHIN THE SCOPE OF CORONAVIRUS (Covid–19) EPIDEMIC  297
III. SORULARLA KORONAVİRÜS (Covid–19) KAPSAMINDA İŞYERLERİNDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER  315
Soru 216: Koronavirüsler Nedir? Koronavirüsler hayvanları veya insanları nasıl etkiler?  315
Soru 217: COVID–19 (Yeni Koronavirüs Hastalığı) Nedir? Koronavirüs (Covid–19) belirtileri nelerdir?  315
Soru 218: Koronavirüs (Covid–19) Nasıl Bulaşır?  316
Soru 219: COVID–19 Enfeksiyonunda Kimler Daha Fazla Risk Altında?  317
Soru 220: Koronavirüs (Covid–19) belirtileri ne zaman ortaya çıkıyor?  317
Soru 221: Covid–19 (yeni koronavirüs hastalığı) tanısı nasıl konur?  318
Soru 222: Koronavirüs (Covid–19) tedavisi nasıl yapılır?  318
Soru 223: Koronavirüs bilgilendirme hattı var mıdır?  318
Soru 224: Koronavirüs (Covid–19)’ten nasıl korunabilirim?  319
Soru 225: İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Uyarınca COVID–19 İle İlgili Alınması Gereken Yasal Zorunluluklar Nelerdir?  319
Soru 226: İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Uyarınca COVID–19 İle İlgili Maruziyet Riskinin Azaltılması İçin Alınması Gereken Önlemler Nelerdir?  321
Soru 227: Koronavirüs (Covid–19) kapsamında işyerlerinde acil durumlarda alınması gereken tedbirler nelerdir?  323
Soru 228: Bulaşıcı hastalıklar acil durum planında yer alması gereken konular nelerdir?  324
Soru 229: İş yerine giriş ve çıkışlarda nelere dikkat edilmelidir?  326
Soru 230: İşyerinde sosyal mesafe kuralları nasıl uygulanacak?  326
Soru 231: İşyerinde klavye, ortak telefon gibi yoğun kirlenen yüzeyler nasıl temizlenmelidir?  327
Soru 232: İşyerlerinde su sebilleri ve çay makineleri kullanmaya devam edilebilir mi?  328
Soru 233: İşyerlerinde toplantı ve eğitimler devam edilebilir mi?  328
Soru 234: İşyerlerinde yemekhane ve dinlenme alanlarında hangi kurallara uyulmalıdır?  329
Soru 235: İşyerlerinde personel servislerinde hangi kurallara uyulmalıdır?  330
Soru 236: İşyerlerinde koronavirüs (covid–19) bulaşması öncesinde alınması gereken tedbirler nelerdir? Çalışanların Hangi tür maske kullanması gerekir?  331
Soru 237: İşyerlerinde herhangi bir çalışana koronavirüs (covid–19) bulaşması veya herhangi bir çalışanda hastalığın belirtileri ortaya çıkması durumunda halinde alınması gereken tedbirler nelerdir?  337
Soru 238: İşyerindeki çalışması sırasında herhangi bir çalışanda testin pozitif çıkması durumunda işyerinde hangi tedbirler alınmalıdır?  339
Soru 239: İşyerinde Koronavirüs (Covid–19) Kapsamında Gerekli Tedbirler Alınmadığında Herhangi Bir Yaptırım Uygulanır Mı?  340
Soru 240: İş kazası ve meslek hastalıklarında yapılması gerekenler nelerdir?  340
Sekizinci Bölüm
İŞSİZLİK SİGORTASI VE ÜCRET GARANTİ FONU
I. İŞSİZLİK SİGORTASI VE İŞSİZLİK ÖDENEĞİ  343
II. ÜCRET GARANTİ FONU  355
III. GENERAL INFORMATION ON UNEMPLOYMENT INSURANCE AND UNEMPLOYMENT BENEFIT  359
IV. WAGE GUARANTEE FUND  365
Soru 241: Esnaflar için de işsizlik sigortası yardımları yapılmakta mıdır?  368
Soru 242: İşsizlik sigortası primlerinin oranı nasıldır?  368
Soru 243: İşsizlik ödeneğinin hangi matrah üzerinden alınmaktadır?  368
Soru 244: İşsizlik ödeneğinden yararlanma koşulları nelerdir?  368
Soru 245: İşsizlik ödeneğinin süresi nasıl belirlenmektedir?  369
Soru 246: İşsizlik ödeneğinin miktarı nasıl belirlenmektedir?  369
Soru 247: İşsizlik ödeneğinden hangi kesintiler yapılır?  369
Soru 248: İşçinin emekli olması ve işsizlik ödeneği hiç almamış olması durumunda o ana kadar kesilen işsizlik sigortası primleri iade edilir mi?  370
Soru 249: Ücret Garanti Fonundan hangi durumlarda işçiye ödeme yapılır?  370
Soru 250: Ücret Garanti Fonundan işçiye en fazla kaç aylık ödeme yapılır?  370
Kaynakça  371
Özgeçmiş  377
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Tablolar Listesi  25
Ek Belgeler Listesi  27
Giriş  29
Birinci Bölüm
EVDEN/UZAKTAN ÇALIŞMA
I. UZAKTAN ÇALIŞMA UYGULAMASINA DAİR GENEL BİLGİLER  35
II. GENERAL INFORMATION REGARDING REMOTE WORKING  41
III. SORULARLA UZAKTAN/EVDEN ÇALIŞMA  48
Soru 1: Uzaktan/evden çalışma nedir?  48
Soru 2: Uzaktan/evden çalışan işçiye farklı işlem yapılabilir mi?  48
Soru 3: Uzaktan çalışma iş sözleşmesinde hangi hususlar yer almalı?  48
Soru 4: İş Kanununa göre şirketler uzaktan/evden çalışma yaptırılabilir mi?  49
Soru 5: Koronavirüs döneminde evden çalışanlara ücret ödenmek zorunda mı?  49
Soru 6: Uzaktan/evden çalışmada iş sağlığı ve güvenliği bakımından nelere dikkat edilmeli?  49
Soru 7: Uzaktan/ evden çalışma iş sözleşmesinde hangi unsurlar olmalı?  50
Soru 8: Uzaktan/evden çalışmada meydana gelen kazalar iş kazası sayılır mı?  51
Soru 9: Uzaktan/evden çalışmada yemek ya da yemek ücreti verilmesi gerekir mi?  52
Soru 10: Uzaktan/evden çalışmada yol parası verilmesi gerekir mi?  53
Soru 11: Uzaktan/evden çalışmada çalışma ortamında nelere dikkat edilmelidir?  53
Soru 12: Uzaktan/evden çalışmada ekranlı araçlarla çalışmada nelere dikkat edilmelidir?  54
Soru 13: Uzaktan/evden çalışmada ekranlı araçlarla çalışırken gözlerin korunması için nelere dikkat edilmelidir?  55
Soru 14: Uzaktan/evden çalışmada kas iskelet sisteminin korunması için nelere dikkat edilmelidir?  56
Soru 15: Uzaktan/evden çalışmada dikkat edilmesi gereken iş güvenliği önlemleri nelerdir?  56
İkinci Bölüm
ÜCRETSİZ İZİN VE İŞ SÖZLEŞMELERİNİN
GEÇİCİ FESİH YASAĞI
I. ÜCRETSİZ İZİN VE GEÇİCİ FESİH YASAĞI İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER  59
II. GENERAL INFORMATION REGARDIN THE UNPAID LEAVE AND PROVISIONAL BAN ON THE TERMINATION OF EMPLOYMENT CONTRACTS  70
III. SORULARLA ÜCRETSİZ İZİN VE FESİH YASAĞI  84
Soru 16: İşveren işçiyi tek taraflı olarak ücretsiz izne çıkartabilir mi?  84
Soru 17: İşçi ücretsiz izin talep ettiğinde işveren vermek zorunda mı?  85
Soru 18: Ücretsiz izin kıdem tazminatı ve yıllık izin hesabında dikkate alınır mı?  85
Soru 19: Ev hizmetlerinde çalışanlar ile yabancı işçiler için 7244 sayılı Kanuna göre ücretsiz izin kullandırılabilir mi?  86
Soru 20: 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamındaki işçiler ücretsiz izne çıkartılarak nakdi ücret desteğinden yararlanabilir mi?  87
Soru 21: Ücretsiz izinde olan personele prim veya ikramiye ödenebilir mi?  87
Soru 22: Aynı kişi hem ücretsiz izin hem de kısa çalışma ödeneği alabilir mi?  88
Soru 23: 7244 sayılı Kanunla getirilen ücretsiz izinde olan çalışanlar için ise eksik gün kodu ne olmalıdır?  89
Soru 24: 7244 sayılı kanuna göre ücretsiz izin nakdi ücret desteği nasıl verilecek?  89
Soru 25: İşveren, Nakdi Ücret Desteğinin uygulama süresi kapsamında gerekli bilgileri nasıl bildirecek?  90
Soru 26: 7244 sayılı kanuna göre ücretsiz izin kullandıran işverenler tarafından başvuru ve güncelleme işlemleri ne zamana kadar ve nasıl yapılacak?  90
Soru 27: İş sözleşmesi devam ederken ücretsiz izne çıkartılan işçilerin nakdi ücret desteğine hak kazanması için hangi şartlar aranmaktadır?  93
Soru 28: Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler nakdi ücret desteği alabilir mi?  93
Soru 29: Kısa çalışma başvurusuna rağmen kısa çalışma ödeneğine hak kazanamayanların nakdi ücret desteği alabilmesi için ne yapılması gerekecek?  94
Soru 30: 15/03/2020 tarihinden sonra iş sözleşmesi feshedilen ve İŞKUR’a başvurusu olmakla birlikte işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçilere nakdi ücret desteği ödenecek mi?  94
Soru 31: 15/03/2020 tarihinden sonra iş sözleşmesi feshedilen ve İŞKUR’a başvurusu olmayan işçilere nakdi ücret desteği ödenecek mi?  95
Soru 32: Daha önce hak ettiği işsizlik ödeneği süresini dolduruncaya kadar işsizlik ödeneği tekrar başlatılan işçilere nakdi ücret desteği ödenecek mi?  95
Soru 33: Nakdi ücret desteğinin süresi nedir?  95
Soru 34: Nakdi ücret desteğinin tutarı ne kadar olacaktır?  96
Soru 35: Nakdi ücret desteğinden SGK primi ve Vergi Kesilir mi?  96
Soru 36: Nakdi ücret desteği hangi ödeme kanalı ile ödenecek?  96
Soru 37: Birden fazla işyerinde çalışırken ücretsiz izne ayrılanlara ödeme yapılacak mı?  97
Soru 38: Analık sonrası ücretsiz izinde olan çalışanlar için eksik gün kodu ne olmalıdır?  97
Soru 39: Bağ–Kurlu olmasını gerektiren bir vergi kaydı olan SSK’lının ücretsiz izin veya kısa çalışmadan yararlanma imkanı var mıdır? Ücretsiz izne çıkarılırsa bu süreçte Bağ–Kur primi öder mi?  97
Soru 40: Nakdi ücret desteğinin süresince genel sağlık sigortası primi ödemeleri yapılacak mı?  98
Soru 41: Nakdi ücret desteğinden yararlanan işçinin fiilen çalıştırılabilecek mi?  98
Soru 42: Nakdi ücret desteği hangi durumda kesilir?  99
Soru 43: Nakdi ücret desteğinde yersiz veya fazla yararlanma durumunda kim sorumludur?  99
Soru 44: İşçinin kusurundan dolayı yersiz veya fazla ödenen nakdi ücret desteğinden kim sorumludur?  99
Soru 45: Nakdi ücret desteğine ilişkin iş ve işlemleri hangi kurum yerine getirecektir?  100
Üçüncü Bölüm
YILLIK İZİN UYGULAMASI
I. YILLIK İZİN HAKKINDA GENEL BİLGİLER  103
II. GENERAL INFORMATION REGARDING ANNUAL PAID LEAVE  114
III. SORULARLA YILLIK İZİN UYGULAMASI  124
Soru 46: İşçinin yıllık izne hak kazanması için en az ne kadar süreyle çalışması gerekir?  124
Soru 47: İşçinin yıllık izin gün sayısı neye göre belirleniyor?  125
Soru 48: Yer altı maden işlerinde çalışanlar için yıllık izin gün sayısı farklı mıdır?  125
Soru 49: İşçiyi yıllık izin hakkından vazgeçebilir mi?  125
Soru 50: Koronavirüs nedeniyle iş kapasitesinin düşmesi durumunda işveren işçiyi yıllık izne çıkartabilir mi?  126
Soru 51: İşveren çalışanın talep ettiği izin kullanma tarihi ile bağlı mıdır?  126
Soru 52: Koronavirüs nedeniyle kamu otoriteleri tarafından geçici süreyle kapatılan işyerinde zorlayıcı nedenle ücret ödeme yükümlülüğü var mıdır?  127
Soru 53: Kullanılmayan yıllık izinler yanar mı?  127
Soru 54: Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilebilir mi?  127
Soru 55: Kullanılmayan yıllık izinlerin ücreti ödenebilir mi?  128
Soru 56: Yıllık izne hak kazanmak için en az ne kadar çalışmış olmak gerekir?  128
Soru 57: Yıllık izin bakımından çalışılmış gibi sayılan haller nelerdir?  129
Soru 58: Mevsimlik işlerde çalışanların yıllık izin hakkı var mıdır?  130
Soru 59: Yıllık ücretli izine hak kazanmak için gerekli sürenin hesabında hangi süreler dikkate alınır?  130
Soru 60: Yıllık ücretli izin işveren tarafından bölünebilir mi?  131
Soru 61: Yıllık izinde işverenler ücretsiz yol izni vermek zorunda mıdır?  131
Soru 62: Yıllık izinde işçi başka bir işyerinde çalışabilir mi?  132
Soru 63: Yıllık izin kullanmak isteyen işçi ne kadar süre önce işverene bildirmelidir?  133
Soru 64: İşverenler yıllık ücretli izinlerin her yılın belli bir döneminde verilemesi tayin edebilir mi?  133
Soru 65: Hangi işyerlerinde yıllık izin kurulu kurulmalıdır?  133
Soru 66: Yıllık izin kurulunun görevleri nelerdir?  135
Soru 67: Yıllık izin çizelgelerinde hangi bilgiler yer almalıdır?  135
Soru 68: İşverenler işçilerin tümünü veya bir kısmını kapsayan toplu izin uygulayabilir mi?  136
Soru 69: Yıllık izinde sigorta primleri yatırılır mı?  137
Soru 70: Yıllık izinde kayıt tutmak gerekir mi?  137
Soru 71: Yıllık izinde ücretin ödenmesi zorunlu mudur?  138
Soru 72: Yıllık izin ücretinin hesaplanmasında hangi ücret temel alınmaktadır?  139
Soru 73: Yıllık izinde avans ödenmesi zorunlu mudur?  140
Soru 74: işçinin hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait ücreti ne zaman ödenmelidir?  140
Soru 75: Yıllık izin ücretinde zamanaşımı süresi kaç yıldır?  141
Soru 76: Yıllık izinden geç dönmenin yaptırımı nedir?  141
Soru 77: Kısmi süreli iş sözleşmesinde yıllık ücretli izin hakkı var mıdır?  142
Soru 78: Yıllık ücretli izinde aynı işyerinde işe tekrar girmenin avantajı var mıdır?  143
Soru 79: İşyeri veya iş sözleşmesinin devrinin yıllık ücretli izne etkisi var mıdır?  144
Soru 80: Cumartesi günleri yıllık izinden düşülür mü?  145
Soru 81: Hastalık nedeniyle rapor alınan süreler yıllık izinden düşülür mü?  145
Soru 82: Hastalık nedeniyle rapor alınan süreler yıllık izin kıdemini etkiler mi?  145
Soru 83: Yasal zorunluluğun ötesinde, yıllık izin hakkı neden tanınmaktadır?  146
Soru 84: Yıllık izin en fazla kaç parça olarak kullanılabilir?  146
Soru 85: Ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri yıllık izin süresinden düşülür mü?  146
Dördüncü Bölüm
KISA ÇALIŞMA
I. KISA ÇALIŞMAYA DAİR GENEL BİLGİLER  153
II. GENERAL INFORMATION REGARDING THE SHORT–WORK  161
III. SORULARLA KISA ÇALIŞMA UYGULAMASI  173
Soru 86: Kısa çalışma ödeneği nedir?  173
Soru 87: Kısa çalışma ödeneği hangi hallerde ödenir?  173
Soru 88: Kısa çalışma ödeneğinde “Genel Ekonomik Kriz” hangi durumları ifade etmektedir?  173
Soru 89: Kısa çalışma ödeneğinde “Bölgesel Kriz” hangi durumları ifade etmektedir?  173
Soru 90: Kısa çalışma ödeneğinde “Sektörel Kriz” hangi durumları ifade etmektedir?  174
Soru 91: Kısa çalışma uygulaması bakımından “Zorlayıcı Sebepler” Nelerdir?  174
Soru 92: Zorlayıcı sebeplerin varlığının işçi ve işveren sendikaları konfederasyonlarınca iddia edilmesi durumunda yönetim kurulu kararı aranır mı?  174
Soru 93: Kısa çalışma uygulamasında bakımından Covid–19 “Zorlayıcı Sebep” olarak kabul edilecek midir?  175
Soru 94: Koronavirüsten (Covid–19) kaynaklanan kısa çalışma başvurularında hangi neden seçilmelidir?  175
Soru 95: Kısa Çalışma Talebi Nasıl Yapılacak?  175
Soru 96: Kısa çalışma başvuruları İŞKUR’un hangi elektronik posta adresine gönderilecek?  176
Soru 97: İşyerinde kısa çalışma uygulanabilmesi için iş müfettişi incelemesi gerekir mi?  182
Soru 98: İşverene kısa çalışma talebinin sonucu nasıl bildirilecek?  183
Soru 99: Kısa çalışma sonucunun işçilere duyurusu nasıl yapılacak?  183
Soru 100: Kısa çalışma ödeneği kime ödenir?  183
Soru 101: İşçi kendisi doğrudan kısa çalışma ödeneğinden yararlanmak için başvurabilir mi?  184
Soru 102: İŞKUR tarafından işlemler tamamlandıktan sonra işçi listesi değiştirilebilir mi?  184
Soru 103: Ne kadar süreyle kısa çalışma yapılabilir?  184
Soru 104: Kısa çalışma talebi hangi kuruma yapılır?  185
Soru 105: Kısa çalışmadan yararlanabilmek için işyerindeki çalışma süresinin ne kadar azaltılması gerekir?  185
Soru 106: Kısa çalışma başvurusu hangi belgelerle yapılır?  186
Soru 107: Koronavirüsten olumsuz etkilenen işyerleri kısa çalışma başvurusunda hangi belgeleri iletmelidir?  186
Soru 108: Koronavirüs salgını sürecinde kamu otoriteleri tarafından kapatılanlar haricinde faaliyetine ara veren kuruluşlardan talep edilen evraklar hangileridir?  187
Soru 109: Kısa çalışmanın ödeneğinden ne kadar yararlanılabilir?  187
Soru 110: Emekliler ve kronik rahatsızlığı olanlar kısa çalışma ödeneğinden yararlanılabilir mi?  188
Soru 111: İşyerinde faaliyetin tamamen durması halinde kaç kişi için kısa çalışmadan yararlanılabilir?  188
Soru 112: İşyerinde kısa çalışmadan faydalanmak için en az kaç çalışan olmalıdır?  188
Soru 113: Vergi ve SGK borcu olan işverenler kısa çalışma başvurusunda bulunabilir mi?  188
Soru 114: Normal Çalışma Düzenine Dönülmesi Halinde Herhangi Bir SGK Prim Desteği Var mıdır?  189
Soru 115: Esnaf ve şirket ortakları kısa çalışmadan yararlanabilir mi?  189
Soru 116: Kısa çalışma ödeneği başvurusu yapıldıktan sonra süreç nasıl ilerlemektedir?  190
Soru 117: İşverenin hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan fazla ödemeler kimden tahsil edilmektedir?  190
Soru 118: Bakanlık İş Müfettişleri (Covid–19) sebebiyle işverenlerin yaptıkları zorlayıcı sebep gerekçeli kısa çalışma başvurularında uygunluk incelemesine devam ediyor mu?  191
Soru 119: Son 60 gün koşulunun değerlendirilmesinde, eksik prim gün bildirimleri kesintiye sebep olmakta mıdır?  191
Soru 120: Yabancı işçilere de kısa çalışma ödeneği veriliyor mu?  191
Soru 121: Kısa çalışma uygulaması süresince çalışılmayan günler için eksik gün nedenleri SGK’ya hangi kodla bildirilir?  192
Soru 122: Kısa çalışma ödeneği alan yabancı uyruklu sigortalılar için çalışılmayan günler SGK’ya nasıl bildirilir?  193
Soru 123: Kısa çalışma ödeneği başvuru sırasında ücret bordroları eklenmeli midir?  193
Soru 124: İşyerinin bir bölümünde faaliyetlerin kısmen durması, bir bölümünde tamamen durması söz konusuysa kısa çalışma talep formundaki hangi seçenek seçilmeli?  193
Soru 125: İşyerinin tamamında faaliyetler durmuş ise kısa çalışma talep formundaki hangi yöntem seçilmelidir?  194
Soru 126: İşyerinin bir bölümünde faaliyetler durmuş ise kısa çalışma talep formundaki hangi yöntem seçilmelidir?  194
Soru 127: İşyerinin bir bölümünde çalışma süresinin azaltılması söz konusuysa kısa çalışma talep formundaki hangi yöntem seçilmelidir?  194
Soru 128: Kısa çalışma ödeneği işsizlik sigortasından mahsup edilecek mi?  194
Soru 129: İşçinin Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanabilmesi İçin hangi şartların yerine getirilmesi gerekmektedir?  195
Soru 130: Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçinin daha önce çeşitli nedenlerle kesilmiş (yeni işe başlama vs.) son işsizlik ödeneğinden yararlanması mümkün müdür?  195
Soru 131: Kısa Çalışmanın Erken Sona Ermesi durumunda işverenin ne yapması gerekir?  196
Soru 132: Kısa çalışma için işçi onayı şart mıdır?  196
Soru 133: Kısa çalışmadan yararlanması için işçinin kaç gün işsizlik sigortası primi ödemiş olması gerekiyor?  196
Soru 134: Kısa çalışmaya başvurulduktan sonra hiç yararlanılmayacaksa başvuru iptal edilebilir mi?  197
Soru 135: Kısa çalışma süresinde işçi çıkartılabilir mi?  197
Soru 136: Kısa çalışma süresinde işçi rapor alabilir mi?  198
Soru 137: Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmak için işçi açısından gerekli koşullar nelerdir?  198
Soru 138: Kısa Çalışma Kapsamında Sigortalılara Hangi Yardımlar Yapılmaktadır?  199
Soru 139: İŞKUR tarafından, başvurunun kabul edilmesi halinde işçilerin alacağı kısa çalışma ödeneği tutarı ne kadardır?  199
Soru 140: Kısa çalışma ödeneği işçiye ne zaman ödenir?  201
Soru 141: Kısa çalışma ödeneği alınan süre için hangi primler ödenir?  204
Soru 142: Kısa çalışma kapsamındaki işçinin emeklilik primleri ödenecek midir?  204
Soru 143: Kısa çalışma kapsamında geçen süreler için borçlanma yapılabilir mi?  204
Soru 144: Kısa Çalışma Kapsamında isteğe bağlı sigorta primleri ödenebilir mi?  205
Soru 145: Kısa çalışma ödenen süreler SGK’na hangi eksik gün gerekçesi ile bildirilmelidir?  205
Soru 146: Kısa çalışma ödeneğinin süresi kaç ay uzatıldı?  206
Soru 147: Çalışılmayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günlerine ilişkin ücret ve kısa çalışma ödeneği nasıl hesaplanacak?  207
Soru 148: Kısa çalışma ödeneği sadece PTT kanalıyla mı ödenmektedir?  207
Soru 149: Kısa çalışma ödeneği kapsamında hatalı ödenen fazla veya yersiz ödemeler tutarlar kimden tahsil edilecek?  207
Soru 150: Kısa çalışmanın erken sona ermesi durumunda işverenlerin ne yapması gerekecektir?  208
Soru 151: Kısa çalışmada normal çalışma düzenine geçilerek kısa çalışmanın bitirilecek olması durumunda ne yapılmalıdır?  208
Soru 152: Kısa çalışma ödeneği hangi durumlarda kesilir?  208
Soru 153: Kısa çalışma ödeneği haczedilebilir mi?  209
Soru 154: İşverenin kısa çalışma ile ilgili kayıt tutma zorunluluğu var mıdır?  209
Soru 155: Kısa çalışma ödeneğinden tüm işçiler yararlanabilir mi?  210
Soru 156: Kısa çalışma ödeneğinden tüm işyerleri yararlanabilir mi?  210
Soru 157: Kısa çalışma ödeneği başvurusunda işyerinde çalışan tüm işçiler için talepte bulunma zorunluluğu var mıdır?  210
Soru 158: 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamındaki işçiler kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilir mi?  211
Soru 159: Kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalıdan dolayı 7252 sayılı Kanunla getirilen normalleşme desteğinden yararlanılabilmesi için hangi şartlar gerekmektedir?  211
Soru 160: İşçiler, işverenin kısa çalışma ödeneğine başvurmasını gerekçe göstererek iş akdini haklı nedenle feshedebilir mi?  213
Soru 161: İşverenler kısa çalışma uygulanan dönemde işçilerin iş sözleşmesini feshedebilir mi?  214
Soru 162: Kısa çalışma uygulanan dönemde işverenler işçilerin iş sözleşmesini hangi nedenlerle feshedebilir?  214
Soru 163: İşverenin kısa çalışma başvurusunun kabul edilmesi halinde yapılması gerekenler nelerdir?  216
Soru 164: İşyerinde faaliyetin tamamen durması halinde emekli olup çalışanlar ile kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan diğer işçilere yıllık izin kullandırılabilir mi?  217
Soru 165: İşyerinde yöneticiler de dahil olmak üzere herkes kısa çalışmaya dahil edilebilir mi?  217
Soru 166: Kısa çalışma ödeneği başlangıç tarihi olarak geriye dönük bir tarih yazılabilir mi?  217
Soru 167: Covid–19 sebebiyle zorlayıcı nedenle Ekim ve Kasım aylarında Kısa Çalışma uygulanmak üzere başvuru yapılabilir mi?  218
Soru 168: Kısa çalışma uygulamasının ön şartı olan, öncesinde bir hafta boyunca yarım ücret ödenmesi şart mıdır?  218
Soru 169: Kısa çalışma uygulamasında neden 1 hafta boyunca yarım ücret ödenmesi gerekmektedir?  221
Soru 170: Kısa çalışma uygulamasında ilk 1 hafta boyunca yarım ücret ödenmesinde SGK gün sayısı ve SGK primi nasıl hesaplanmaktadır?  221
Soru 171: Kısa çalışma uygulamasına 24 Nisan itibariyle hak kazanan işyerinde asgari ücretle çalışan sigortalı için ilk 1 hafta boyunca yarım ücret ödenmesinde SGK gün sayısı ve SGK primi nasıl hesaplanmalıdır?  222
Soru 172: Kısa çalışma uygulamasına 24 Nisan itibariyle hak kazanan işyerinde günlük iki yüz TL, aylık altı bin TL ücretle çalışan sigortalı için ilk 1 hafta boyunca yarım ücret ödenmesinde SGK gün sayısı ve SGK primi nasıl hesaplanmalıdır?  223
Soru 173: İşverenin birden fazla işyeri olması durumunda tek başvuru yapılması mı gerekiyor?  224
Soru 174: İşveren veya İşçi Hatasından Dolayı Çalışanlara Yersiz veya Fazla Ödenen Kısa Çalışma Ödenekleri İşverenden Tahsil Edilirse İşveren Bu Tutarları İşçinin Ücretinden Mahsup Edebilir mi?  227
Soru 175: Kısa çalışma kapsamında verilen işçi listesinde işsizlik sigortasına hak kazanma şartlarını taşımayan personel olursa başvuru geçersiz mi sayılır?  227
Soru 176: Kısa çalışma kapsamında her ay sonu İŞKUR’a puantaj verilmesi gerekir mi?  228
Soru 177: Kısa Çalışma Ödeneğinden hangi işçiler Faydalanabilecek?  228
Soru 178: Son 60 gün koşulunun değerlendirilmesinde, eksik prim gün bildirimleri kesintiye sebep olmakta mıdır? Örneğin rapor ve ücretsiz izin kullanan işçiler kısa çalışmadan yararlanabilir mi?  228
Soru 179: Kısa çalışma ödeneğinden en fazla kaç ay yararlanılabilir, bu süre uzatılabilir mi?  229
Soru 180: Kısa çalışma ödeneğinde çalıştırılmayan saatler haftada kaç güne karşılık gelecek?  230
Soru 181: Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar veya ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından faaliyeti durdurulan işverenler hangi evrakları gönderilmelidir?  231
Soru 182: İş Müfettişleri tarafından yapılacak uygunluk denetiminde işverenlerin ne yapması gerekir?  232
Soru 183: Kısa çalışma uygulanan dönemde istihdam teşviklerinden yararlanılmaya devam edilecek mi?  233
Soru 184: Kısa Çalışma ile birlikte İşbaşı Eğitim Programından yararlanılabilecek mi?  234
Soru 185: Kısa çalışma süreleri yıllık izin hesabında dikkate alınır mı?  234
Soru 186: Kısa çalışma süresinde işçi rapor aldığında ne olacak?  234
Soru 187: Kısa çalışmanın başladığı tarihte şartları sağlayamayan işçiler için daha sonra başvuru yapılabilir mi?  235
Soru 188: Kısa çalışma yapılan işyerlerinde tam zamanlı çalışan işçilerin bildirimi nasıl yapılacak?  235
Soru 189: Kısa çalışma başvurusu yapan işverenlerin kısa çalışmaya başlamak için uygunluk incelemesinin bitmesinin beklenmesi gerekir mi?  235
Soru 190: İşyerinin tamamen kapanması nedeniyle kısa çalışma başvuru yapılan ve başvurusu kabul edilen bir işyerinde işveren aynı zamanda yıllık izin kullandırabilir mi?  236
Soru 191: Koronavirüs sebebiyle işyerinde birikmiş izinler kullandırılabilir mi?  239
Soru 192: Kısa Çalışma Ödeneği ile işçinin ücreti arasında ki farkı işveren ödeyebilir mi?  239
Soru 193: Kısa çalışma ödeneği alınırken işçiler sağlık hizmetlerinden yararlanılabilir mi?  239
Soru 194: Evden çalışanlar için kısa çalışma ödeneği başvurusu yapılabilir mi?  240
Soru 195: Evden çalışanlar için kısa çalışma ödeneğinde hangi SGK eksik gün kodu seçilmeli?  240
Soru 196: Kısa çalışmadan yararlanabilmek için faaliyet ne kadar azaltılmalıdır?  240
Soru 197: Haftalık çalışma süresi yüzde 20 düşen işyerleri kısa çalışmadan yararlanabilir mi?  240
Soru 198: Daha önce farklı bir gerekçeyle kısa çalışmadan yararlanmış olan işyerleri Covid–19 kapsamında kısa çalışmadan yararlanabilir mi?  241
Soru 199: Belediyelerin kurmuş oldukları şirketlerde çalışan işçiler kısa çalışmadan yararlanabilirler mi?  241
Soru 200: Konkordato ilan etmiş bir işveren kısa çalışmadan faydalanabilir mi?  241
Beşinci Bölüm
TELAFİ ÇALIŞMASI
I. TELAFİ ÇALIŞMASINA DAİR GENEL BİLGİLER  245
II. GENERAL INFORMATION REGARDING COMPENSATION WORK  249
III. SORULARLA TELAFİ ÇALIŞMASI  253
Soru 201: Telafi çalışması nedir, hangi hallerde yaptırılabilir?  253
Soru 202: Tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi mümkün müdür?  253
Soru 203: Telafi çalışması için işçinin onayı gerekir mi?  254
Soru 204: Telafi çalışması yaptıracak işverenlerin işçilere bildirmesi gerekir mi?  254
Soru 205: Telafi çalışması hangi sürede yapılmalıdır?  254
Soru 206: Telafi çalışması dört ay içinde yapılmadığı takdirde daha sonra yapılabilir mi?  255
Soru 207: Telafi çalışması hangi zamanlarda yapılamaz?  255
Soru 208: Telafi çalışması günde en fazla kaç saat yapılabilir?  255
Soru 209: Telafi çalışmasında ücret ödenmesi gerekecek mi?  256
Soru 210: Telafi çalışmasına aykırı davranışlara müeyyide uygulanacak mı?  257
Altıncı Bölüm
DENKLEŞTİRME UYGULAMASI
I. DENKLEŞTİRME UYGULAMASI İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER  263
II. GENERAL INFORMATION ON THE APPLICATION OF EQUALIZATION  268
III. SORULARLA DENKLEŞTİRME UYGULAMASI  272
Soru 211: Denkleştirme uygulaması nedir, nasıl uygulanır?  272
Soru 212: Denkleştirme uygulaması için işçinin yazılı onayı gerekir mi?  272
Soru 213: Denkleştirme uygulamasının en geç hangi sürede tamamlanması gerekir?  273
Soru 214: Denkleştirme uygulaması günde en fazla kaç saat yapılabilir?  273
Soru 215: Koronavirüs sürecinde denkleştirme çalışması yapılabilir mi?  273
Yedinci Bölüm
KORONAVİRÜS (Covid–19) KAPSAMINDA İŞYERLERİNDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER
I. KORONAVİRÜS (Covid–19) KAPSAMINDA İŞYERLERİNDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERE DAİR GENEL BİLGİLER  277
II. GENERAL INFORMATION ON THE MEASURES TO BE TAKEN AT WORKPLACES WITHIN THE SCOPE OF CORONAVIRUS (Covid–19) EPIDEMIC  297
III. SORULARLA KORONAVİRÜS (Covid–19) KAPSAMINDA İŞYERLERİNDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER  315
Soru 216: Koronavirüsler Nedir? Koronavirüsler hayvanları veya insanları nasıl etkiler?  315
Soru 217: COVID–19 (Yeni Koronavirüs Hastalığı) Nedir? Koronavirüs (Covid–19) belirtileri nelerdir?  315
Soru 218: Koronavirüs (Covid–19) Nasıl Bulaşır?  316
Soru 219: COVID–19 Enfeksiyonunda Kimler Daha Fazla Risk Altında?  317
Soru 220: Koronavirüs (Covid–19) belirtileri ne zaman ortaya çıkıyor?  317
Soru 221: Covid–19 (yeni koronavirüs hastalığı) tanısı nasıl konur?  318
Soru 222: Koronavirüs (Covid–19) tedavisi nasıl yapılır?  318
Soru 223: Koronavirüs bilgilendirme hattı var mıdır?  318
Soru 224: Koronavirüs (Covid–19)’ten nasıl korunabilirim?  319
Soru 225: İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Uyarınca COVID–19 İle İlgili Alınması Gereken Yasal Zorunluluklar Nelerdir?  319
Soru 226: İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Uyarınca COVID–19 İle İlgili Maruziyet Riskinin Azaltılması İçin Alınması Gereken Önlemler Nelerdir?  321
Soru 227: Koronavirüs (Covid–19) kapsamında işyerlerinde acil durumlarda alınması gereken tedbirler nelerdir?  323
Soru 228: Bulaşıcı hastalıklar acil durum planında yer alması gereken konular nelerdir?  324
Soru 229: İş yerine giriş ve çıkışlarda nelere dikkat edilmelidir?  326
Soru 230: İşyerinde sosyal mesafe kuralları nasıl uygulanacak?  326
Soru 231: İşyerinde klavye, ortak telefon gibi yoğun kirlenen yüzeyler nasıl temizlenmelidir?  327
Soru 232: İşyerlerinde su sebilleri ve çay makineleri kullanmaya devam edilebilir mi?  328
Soru 233: İşyerlerinde toplantı ve eğitimler devam edilebilir mi?  328
Soru 234: İşyerlerinde yemekhane ve dinlenme alanlarında hangi kurallara uyulmalıdır?  329
Soru 235: İşyerlerinde personel servislerinde hangi kurallara uyulmalıdır?  330
Soru 236: İşyerlerinde koronavirüs (covid–19) bulaşması öncesinde alınması gereken tedbirler nelerdir? Çalışanların Hangi tür maske kullanması gerekir?  331
Soru 237: İşyerlerinde herhangi bir çalışana koronavirüs (covid–19) bulaşması veya herhangi bir çalışanda hastalığın belirtileri ortaya çıkması durumunda halinde alınması gereken tedbirler nelerdir?  337
Soru 238: İşyerindeki çalışması sırasında herhangi bir çalışanda testin pozitif çıkması durumunda işyerinde hangi tedbirler alınmalıdır?  339
Soru 239: İşyerinde Koronavirüs (Covid–19) Kapsamında Gerekli Tedbirler Alınmadığında Herhangi Bir Yaptırım Uygulanır Mı?  340
Soru 240: İş kazası ve meslek hastalıklarında yapılması gerekenler nelerdir?  340
Sekizinci Bölüm
İŞSİZLİK SİGORTASI VE ÜCRET GARANTİ FONU
I. İŞSİZLİK SİGORTASI VE İŞSİZLİK ÖDENEĞİ  343
II. ÜCRET GARANTİ FONU  355
III. GENERAL INFORMATION ON UNEMPLOYMENT INSURANCE AND UNEMPLOYMENT BENEFIT  359
IV. WAGE GUARANTEE FUND  365
Soru 241: Esnaflar için de işsizlik sigortası yardımları yapılmakta mıdır?  368
Soru 242: İşsizlik sigortası primlerinin oranı nasıldır?  368
Soru 243: İşsizlik ödeneğinin hangi matrah üzerinden alınmaktadır?  368
Soru 244: İşsizlik ödeneğinden yararlanma koşulları nelerdir?  368
Soru 245: İşsizlik ödeneğinin süresi nasıl belirlenmektedir?  369
Soru 246: İşsizlik ödeneğinin miktarı nasıl belirlenmektedir?  369
Soru 247: İşsizlik ödeneğinden hangi kesintiler yapılır?  369
Soru 248: İşçinin emekli olması ve işsizlik ödeneği hiç almamış olması durumunda o ana kadar kesilen işsizlik sigortası primleri iade edilir mi?  370
Soru 249: Ücret Garanti Fonundan hangi durumlarda işçiye ödeme yapılır?  370
Soru 250: Ücret Garanti Fonundan işçiye en fazla kaç aylık ödeme yapılır?  370
Kaynakça  371
Özgeçmiş  377
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021