Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Ekonomik Göstergeler ve Yorumları
Teori – Uygulama
Eylül 2020 / 2. Baskı / 342 Syf.
Fiyatı: 54.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Ekonomik göstergeler genellikle semboller ve kısaltmalarla ifade edilirler. Fonksiyon, denklem, tablo, grafik veya istatistiki seri şeklinde sunulurlar. Bu kitap, ekonomik göstergelerin nasıl oluşturuldukları, nasıl sunuldukları ve nasıl yorumlanmaları gerektiği konularında okuyucuyu bilgilendirmeyi, iktisadi hayatta gerçekleşen geçmiş ve güncel verileri analiz edip yorumlamayı ve sonuç çıkarmayı amaçlamaktadır.

Eserde, temel düzeyde istatistiki analiz yöntemleri ile ilgili bilgiler verildikten sonra ana ekonomik ve sosyal göstergeler teorik ve uygulamalı analiz edilip anlatılmaktadır.

Anlatılan konuların daha kolay ve rahat anlaşılması için sade ve anlaşılır bir dil kullanılmış, güncel ve orijinal örnekler daha çok en büyük 20 ekonomi üzerinden verilmiştir. Ayrıca kitap içindeki dizin sayesinde metin içerisindeki konularla ilgili bilgilere de rahatlıkla ulaşabilir.

Kitap, üniversitelerdeki ilgili derse uygun olarak hazırlanmış olsa da, iktisadi faaliyette bulunanların, karar verme konumundaki bürokratların, akademisyenlerin, araştırmacıların ve politikacıların da başvurabilecekleri bir kitaptır.

Konu Başlıkları
Değişkenler, Fonksiyonlar, Denklemler
Tablolar, Grafikler, İstatistik Seriler
Nüfus
Milli Gelir, Büyüme
Fiyat, Fiyat Endeksi
Enflasyon, Faiz, Döviz, Döviz Kuru
İstihdam, İşsizlik,
Kamu Ekonomisi, Borçlanma
Ödemeler Bilançosu
Parasal Göstergeler
Borsa
Gelir Dağılımı, Yoksulluk
Barkod: 9789750261435
Yayın Tarihi: Eylül 2020
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 342
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Tablolar Listesi  19
Şekiller Listesi  23
1. DEĞİŞKENLER  25
KANTİTATİF DEĞİŞKENLER  25
KALİTATİF DEĞİŞKENLER  25
BAĞIMLI DEĞİŞKEN  25
BAĞIMSIZ DEĞİŞKEN  26
AKIM DEĞİŞKEN  26
STOK DEĞİŞKEN  26
ORAN DEĞİŞKEN  26
İÇSEL DEĞİŞKEN  27
DIŞSAL DEĞİŞKEN  27
KATSAYI PARAMETRESİ  27
2. İSTATİSTİK SERİLER  29
ZAMAN SERİLERİ  29
Artan Zaman Serileri  29
Azalan Zaman Serileri  30
Durağan ve Dalgalı Zaman Serileri  30
MEKÂN SERİLERİ  31
BÖLÜNME SERİLER  32
Kalitatif Bölünme Seriler  32
Kantitatif Bölünme Seriler  32
Basit Seriler  33
Frekans Seriler  33
Gruplanmış Seriler  34
YATAY KESİT SERİLERİ  34
KARMA SERİLER  35
KÜMÜLATİF SERİLER  35
3. FONKSİYONLAR, DENKLEMLER  37
FONKSİYONLAR  37
Doğru Yönlü Fonksiyon  37
Ters Yönlü Fonksiyon  38
İlgisiz Fonksiyon  38
DENKLEMLER  39
Tek Bağımsız Değişkenli Denklem  39
Çok Bağımsız Değişkenli Denklem  39
Üslü Denklem  39
Eşanlı Denklem  40
4. TABLOLAR, GRAFİKLER  41
TABLOLAR  41
GRAFİKLER  43
Basit Frekans Grafikler  43
Sütun ve Çubuk Grafikler  44
Daire Grafik  46
Alan Grafik  47
Özel Grafikler  47
VERİ TEMİN YERLERİ  49
5. NÜFUS  51
NÜFUSUN ÖNEMİ  51
OPTİMAL NÜFUS BÜYÜKLÜĞÜ  53
NÜFUS ARTIŞ ORANI  54
NÜFUSUN YAŞ GRUPLARINA DAĞILIMI  56
NÜFUSUN NİTELİĞİ  58
6. MİLLİ GELİR  63
MİLLİ GELİR BÜYÜKLÜKLERİ  63
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla  63
Gayri Safi Milli Hasıla  64
Safi Milli Hasıla  65
Milli Gelir  65
Kişisel Gelir  66
Harcanabilir Gelir  66
MİLLİ GELİR HESAPLAMA YÖNTEMLERİ  67
Üretim Yöntemi  67
Gelir Yöntemi  68
Harcama Yöntemi  68
NOMİNAL GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA  69
REEL GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA  69
Reel GSYH’yi Baz Yılı Fiyatlarıyla Hesaplama  69
Reel GSYH’yi Fiyat Endeksiyle Hesaplama  71
ABD DOLARI CİNSİNDEN GSYH  73
SATIN ALMA GÜCÜ PARİTESİYLE GSYH  74
KİŞİ BAŞINA GSMH  75
SATINALMA GÜCÜ PARİTESİYLE KİŞİ BAŞINA GSMH  76
7. BÜYÜME  77
TANIM  77
BÜYÜME – İŞSİZLİK İLİŞKİSİ  78
BÜYÜMEYE SOLOW’UN KATKISI  79
ULUSLARARASI KARŞILAŞTIRMA  81
8. FİYAT, FİYAT ENDEKSİ, ENFLASYON  85
FİYAT  85
Mikroekonomide Fiyat  86
Makroekonomide Fiyat  87
Nominal Fiyat – Reel Fiyat  88
FİYAT ENDEKSİ  89
Enflasyon Oranından Fiyat Endeksi Oluşturma  89
Fiyat Endeksinden Enflasyon Oranı Hesaplama  90
Fiyat Endeksinde Baz Yılı Değiştirme  91
Baz Yılı Etkisinin Olup Olmadığı  91
ENFLASYON  92
KAYNAĞINA GÖRE ENFLASYON  92
GSYH Deflatörü  93
TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE)  93
ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ (ÜFE)  97
Çekirdek Enflasyon  98
HIZINA GÖRE ENFLASYON  98
Sürünen Enflasyon  98
Yürüyen Enflasyon  99
Koşan Enflasyon  99
Dörtnala Koşan Enflasyon  99
Uçan Enflasyon  100
ENFLASYONUN SEBEPLERİ  101
Toplam Talebin Artması  101
Girdi Maliyetlerinin Artması  102
Mevsim Etkileri  103
İthal Malları Fiyatlarının Artması  104
Yapısal Faktörler  105
Fiyatların Artacağı Beklentisi  105
ANTİ–ENFLASYON POLİTİKALARI  107
ENFLASYON HESAPLAMA YÖNTEMLERİ  109
Laspeyres Endeksi  109
Paasche Endeksi  110
Fisher Endeksi  111
ULUSLARARASI KARŞILAŞTIRMA  112
9. FAİZ  113
FAİZİN TÜRLERİ  113
Basit Faiz  113
Bileşik Faiz  114
Sürekli Faiz  116
İnterbank Faiz Oranı  117
Reeskont Faiz Oranı  117
Politika Faizi  118
LIBOR  119
FAİZİN MİKROEKONOMİDEKİ ROLÜ  119
FAİZİN MAKROEKONOMİDEKİ ROLÜ  120
Ödünç Verilebilir Fonlar Piyasasını Dengeye Getirme  120
Para Piyasasını Dengeye Getirme  122
Makroekonomik Genel Dengenin Kurulmasını Sağlama  123
Politika Aracı Olma  124
FAİZ ORANI–ENFLASYON İLİŞKİSİ  124
FAİZ ORANI–DÖVİZ KURU İLİŞKİSİ  126
MERKEZ BANKASININ İNCE AYAR POLİTİKASI  128
ULUSLARARASI KARŞILAŞTIRMA  128
10. İSTİHDAM, İŞSİZLİK  131
ÇALIŞMA ÇAĞI NÜFUSU  131
İŞGÜCÜ  132
İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI  132
İSTİHDAM VE İSTİHDAM ORANI  133
EKSİK İSTİHDAM VE EKSİK İSTİHDAM ORANI  134
ATIL İŞGÜCÜ VE ATIL İŞGÜCÜ ORANI  134
KAYIT DIŞI İSTİHDAM  136
BAĞIMLILIK ORANI  137
ULUSLARARASI KARŞILAŞTIRMA  139
İSTİHDAMIN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI  140
İSTİHDAMIN KAMU VE ÖZEL KESİME DAĞILIMI  142
İSTİHDAMIN CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI  142
İSTİHDAMIN İŞTEKİ STATÜYE GÖRE DAĞILIMI  143
İSTİHDAMIN EKONOMİK SINIFLARA DAĞILIMI  145
İŞGÜCÜ MALİYETİ, İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİ, HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ  145
EĞİTİM–İSTİHDAM İLİŞKİSİ  147
İŞSİZLİK VE İŞSİZLİK ORANI  149
AÇIK İŞSİZLİK–GİZLİ İŞSİZLİK  150
İRADİ İŞSİZLİK–GAYRİİRADİ İŞSİZLİK  150
AÇIK İŞSİZLİĞİN TÜRLERİ  151
Geçici (Friksiyonel) İşsizlik  151
Yapısal İşsizlik  151
Mevsimsel İşsizlik  151
Konjonktürel İşsizlik  151
Doğal İşsizlik  151
İŞSİZLİĞİN MALİYETİ  152
İŞSİZLİĞİN SEBEPLERİ  152
Daralan Konjonktür ve Ekonomik Krizler  152
Nüfus Artışı ve Göç  152
Sermaye Yetersizliği ve Sermaye Yoğun Üretim  152
Net İhracatın Azalması  153
Vasıfsızlık–Verimsizlik  153
Ücretlerin, Faizlerin ve Vergilerin Yüksekliği  153
İçeridekiler–Dışarıdakiler  153
Histeri Etkisi  153
İŞSİZLİKLE MÜCADELE POLİTİKALARI  154
Pasif İstihdam Politikaları  154
Aktif İstihdam Politikaları  155
İŞSİZLİK – ENFLASYON İLİŞKİSİ: PHİLLİPS EĞRİSİ  156
ULUSLARARASI KARŞILAŞTIRMA  157
ÜCRET  158
Asgari Ücret  159
Nominal Ücret  160
Reel Ücret  160
ÜCRET–FİYAT SARMALI  161
11. DÖVİZ PİYASASI, DÖVİZ KURU  163
DÖVİZ VE DÖVİZ PİYASASI  163
Toptancı Döviz Piyasası  164
Perakende Döviz Piyasası  165
Spot Döviz Piyasası  165
Vadeli Döviz Piyasası  165
DÖVİZ KURU  165
Dolaysız Kur – Dolaylı Kur  165
Düz Kur – Çapraz Kur  166
Alış Kuru – Satış Kuru  166
Nominal Kur – Reel Kur  167
Nominal Efektif Kur – Reel Efektif Kur  170
ULUSLARARASI KARŞILAŞTIRMA  172
DÖVİZ KURU REJİMLERİ  174
Sabit Kur Rejimi  174
Dalgalı Kur Rejimi  175
Kontrollü Dalgalı Kur Rejimi  176
DÖVİZ KURU – ENFLASYON İLİŞKİSİ  177
DÖVİZ KURU – FAİZ ORANI İLİŞKİSİ  178
DEVALÜASYON  179
Devalüasyonun Başarılı Olma Şartları  179
Devalüasyonun J Eğrisi Etkisi  180
Türkiye’de Uygulanan Devalüasyonlar  181
REVALÜASYON  182
12. KAMU EKONOMİSİ  185
DEVLETİN EKONOMİDE ZORUNLU VARLIĞI: PİYASA BAŞARISIZLIKLARI  185
Kamusal Mallar  185
Dışsallıklar  186
Diğer Piyasa Başarısızlıkları  187
KAMU KESİMİNİN KAPSAMI  187
Merkezi Yönetim  187
Genel Yönetim  189
KAMU GELİRLERİ  189
Vergi  189
Resim  190
Harç  190
Diğer Gelirler  190
KAMU GİDERLERİ  192
İdari Sınıflandırma  192
Fonksiyonel Sınıflandırma  192
Ekonomik Sınıflandırma  192
KAMU GİDERLERİNİN ARTIŞ SEBEPLERİ  194
Sosyal Devlet Anlayışı  194
Silahlanma Yarışı, Savaşlar ve Terör  194
Ekonomik Büyüme Yarışı  195
Nüfus Artışı  195
Küresel Politikaları Etkileme Arzusu  195
KAMU KESİMİNİN EKONOMİDEKİ AĞIRLIĞI VE KAMU AÇIĞI  195
ULUSLARARASI KARŞILAŞTIRMA  196
BÜTÇE  199
Bütçe Türleri  199
Bütçe İlkeleri  199
Bütçe Dengesi  200
Bütçe Açığı Türleri  202
13. BORÇLANMA  205
BORÇLANMA VE TÜRLERİ  205
İç Borçlanma  205
Dış Borçlanma  205
Kısa Vadeli Borçlanma  206
Uzun Vadeli Borçlanma  206
BORÇ YÜKÜ  206
ULUSLARARASI KARŞILAŞTIRMA  207
14. ÖDEMELER BİLANÇOSU  213
ÖDEMELER BİLANÇOSU TANIMI VE KAPSAMI  213
ÖDEMELER BİLANÇOSU HESAPLARI  215
Cari İşlemler  215
Sermaye ve Finans  216
Net Hata ve Noksan  218
Rezerv Varlıklar  218
TÜRKİYE’NİN ÖDEMELER BİLANÇOSU  218
CARİ İŞLEMLER AÇIĞININ GSYH’YA ORANI  220
DIŞ TİCARET  221
DIŞ TİCARETE AİT BAZI ORANLAR  223
15. PARASAL GÖSTERGELER  225
PARASAL GÖSTERGELER  225
Emisyon Hacmi  225
Dolaşımdaki Para  225
Parasal Taban  225
Para Arzı  225
BANKACILIK GÖSTERGELERİ  228
Mevduat  228
Kredi  229
Faiz Oranı  229
Sermaye Yeterliliği  232
ULUSLARARASI REZERVLER  233
16. BORSA  235
BORSANIN DÜNYADA VE TÜRKİYE’DEKİ GELİŞİMİ  235
BORSANIN ÖNEMİ  236
BORSANIN GÖREVLERİ  237
BİRİNCİL VE İKİNCİL PİYASA OLMASI  238
BORSA TÜRLERİ  239
Menkul Kıymetler Borsası  239
Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası  239
Altın ve Kıymetli Madenler Borsası  240
BORSA İŞLEMLERİ  240
İşlem Gören Araçlar  240
Kota Alma ve İşlem Görme  240
Pay Alım Satımı  241
Emir Verme  241
BORSANIN RİSKLERİ  242
Yanlış Tercih Riski  242
Firmaya Ait Riskler  243
Piyasa Riski  243
Küresel Riskler  244
Spekülatif Saldırı Riski  245
Panik Riski  245
RİSK AZALTICI ÖNLEMLER  246
Kurumsal Önlemler  246
Bireysel Önlemler  247
BORSA İSTANBUL  247
BIST’in Organları  247
BIST’te İşlem Gören Endeksler  249
BIST’in Denetim ve Gözetim Faaliyeti  249
BIST’te Alınan Tedbirler  250
BIST’te Uygulanan Yaptırımlar  251
KÜRESEL BORSALAR  251
Amerikan Borsaları  252
New York Borsası  252
NASDAQ Borsası  253
Avrupa Borsaları  254
Londra Borsası  254
Euronext  255
Almanya Borsası  256
Asya Borsaları  256
Tokyo Borsası  256
Shanghai Borsası  257
Hong Kong Borsası  258
Singapur Borsası  259
Borsa İstanbul  259
17. GELİR DAĞILIMI  261
FONKSİYONEL GELİR DAĞILIMI  261
KİŞİSEL GELİR DAĞILIMI  263
SEKTÖREL GELİR DAĞILIMI  267
BÖLGESEL GELİR DAĞILIMI  268
MESLEKİ GELİR DAĞILIMI  270
GELİR DAĞILIMI EŞİTSİZLİKLERİNİN SEBEPLERİ  272
Çalışanların Niteliklerinin Farklı Olması  272
Servet Dağılımının Farklı Olması  273
Coğrafi Farklılıklar  273
Demografik Yapı  273
Küreselleşme  274
Göç  274
Devletin Rolü  275
Uygulanan Ekonomik Sistem  275
GELİR DAĞILIMI ADALETSİZLİKLERİNİ AZALTMA  276
Eğitim  276
Fırsat Eşitliği  276
Ücret Politikası  276
Vergi Politikası  276
Rekabeti Engelleyici Politikaların Ortadan Kaldırılması  277
18. YOKSULLUK  279
YOKSULLUK  279
Yoksulluk Sınırı  279
Yoksul Sayısı, Yoksulluk Oranı  281
Yoksulluk Açığı ve Yoksulluk Açığı Oranı  281
YOKSULLUK TÜRLERİ  283
Mutlak Yoksulluk  283
Göreli Yoksulluk  284
İnsani Yoksulluk  284
Çalışan Yoksulluğu  285
Kadın Yoksulluğu  285
YOKSULLUĞUN SEBEPLERİ  286
Ekonomik Sebepler  286
Siyasal Sebepler  286
Çevresel Sebepler  287
Toplumsal Sebepler  287
Diğer Sebepler  288
YOKSULLUKLA MÜCADELE  288
Doğrudan Mücadele  288
Dolaylı Mücadele  288
Kurumsal Düzenlemeler  289
TÜRKİYE’DE YOKSULLUK  289
DÜNYADA YOKSULLUK  290
19. BEKLENTİ VE GÜVEN ENDEKSLERİ  293
EKONOMİDE BEKLENTİLERİN VE GÜVENİN ÖNEMİ  293
BEKLENTİLERİ AÇIKLAYAN TEORİLER  295
Statik Beklentiler  295
Uyumlu Beklentiler  295
Rasyonel Beklentiler  295
GÜVEN ENDEKSLERİ  296
Ekonomik Güven Endeksi Hesaplama Yöntemi  297
Ekonomik Güven Endeksinin Alt Endeksleri  299
20. ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ  309
ZAMAN SERİSİ TANIMI VE TÜRLERİ  309
Artan Zaman Serisi  310
Azalan Zaman Serisi  310
Durgun ve Dalgalı Zaman Serileri  311
ZAMAN SERİLERİNİN HAREKETLERİ VE BİLEŞENLERİ  311
Trend  312
Mevsimsel Etkiler  325
Devri Etkiler  328
Düzensiz Hareketler  328
Kaynaklar  329
Kavramlar Dizini  337
 


Emine Kef ...
Aralık 2020
32.50 TL
Sepete Ekle
Mehmet Yiğit ...
Aralık 2020
24.00 TL
Sepete Ekle
Hamza Kahriman ...
Aralık 2020
25.00 TL
Sepete Ekle
Metin Berber ...
Kasım 2020
35.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Tablolar Listesi  19
Şekiller Listesi  23
1. DEĞİŞKENLER  25
KANTİTATİF DEĞİŞKENLER  25
KALİTATİF DEĞİŞKENLER  25
BAĞIMLI DEĞİŞKEN  25
BAĞIMSIZ DEĞİŞKEN  26
AKIM DEĞİŞKEN  26
STOK DEĞİŞKEN  26
ORAN DEĞİŞKEN  26
İÇSEL DEĞİŞKEN  27
DIŞSAL DEĞİŞKEN  27
KATSAYI PARAMETRESİ  27
2. İSTATİSTİK SERİLER  29
ZAMAN SERİLERİ  29
Artan Zaman Serileri  29
Azalan Zaman Serileri  30
Durağan ve Dalgalı Zaman Serileri  30
MEKÂN SERİLERİ  31
BÖLÜNME SERİLER  32
Kalitatif Bölünme Seriler  32
Kantitatif Bölünme Seriler  32
Basit Seriler  33
Frekans Seriler  33
Gruplanmış Seriler  34
YATAY KESİT SERİLERİ  34
KARMA SERİLER  35
KÜMÜLATİF SERİLER  35
3. FONKSİYONLAR, DENKLEMLER  37
FONKSİYONLAR  37
Doğru Yönlü Fonksiyon  37
Ters Yönlü Fonksiyon  38
İlgisiz Fonksiyon  38
DENKLEMLER  39
Tek Bağımsız Değişkenli Denklem  39
Çok Bağımsız Değişkenli Denklem  39
Üslü Denklem  39
Eşanlı Denklem  40
4. TABLOLAR, GRAFİKLER  41
TABLOLAR  41
GRAFİKLER  43
Basit Frekans Grafikler  43
Sütun ve Çubuk Grafikler  44
Daire Grafik  46
Alan Grafik  47
Özel Grafikler  47
VERİ TEMİN YERLERİ  49
5. NÜFUS  51
NÜFUSUN ÖNEMİ  51
OPTİMAL NÜFUS BÜYÜKLÜĞÜ  53
NÜFUS ARTIŞ ORANI  54
NÜFUSUN YAŞ GRUPLARINA DAĞILIMI  56
NÜFUSUN NİTELİĞİ  58
6. MİLLİ GELİR  63
MİLLİ GELİR BÜYÜKLÜKLERİ  63
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla  63
Gayri Safi Milli Hasıla  64
Safi Milli Hasıla  65
Milli Gelir  65
Kişisel Gelir  66
Harcanabilir Gelir  66
MİLLİ GELİR HESAPLAMA YÖNTEMLERİ  67
Üretim Yöntemi  67
Gelir Yöntemi  68
Harcama Yöntemi  68
NOMİNAL GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA  69
REEL GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA  69
Reel GSYH’yi Baz Yılı Fiyatlarıyla Hesaplama  69
Reel GSYH’yi Fiyat Endeksiyle Hesaplama  71
ABD DOLARI CİNSİNDEN GSYH  73
SATIN ALMA GÜCÜ PARİTESİYLE GSYH  74
KİŞİ BAŞINA GSMH  75
SATINALMA GÜCÜ PARİTESİYLE KİŞİ BAŞINA GSMH  76
7. BÜYÜME  77
TANIM  77
BÜYÜME – İŞSİZLİK İLİŞKİSİ  78
BÜYÜMEYE SOLOW’UN KATKISI  79
ULUSLARARASI KARŞILAŞTIRMA  81
8. FİYAT, FİYAT ENDEKSİ, ENFLASYON  85
FİYAT  85
Mikroekonomide Fiyat  86
Makroekonomide Fiyat  87
Nominal Fiyat – Reel Fiyat  88
FİYAT ENDEKSİ  89
Enflasyon Oranından Fiyat Endeksi Oluşturma  89
Fiyat Endeksinden Enflasyon Oranı Hesaplama  90
Fiyat Endeksinde Baz Yılı Değiştirme  91
Baz Yılı Etkisinin Olup Olmadığı  91
ENFLASYON  92
KAYNAĞINA GÖRE ENFLASYON  92
GSYH Deflatörü  93
TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE)  93
ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ (ÜFE)  97
Çekirdek Enflasyon  98
HIZINA GÖRE ENFLASYON  98
Sürünen Enflasyon  98
Yürüyen Enflasyon  99
Koşan Enflasyon  99
Dörtnala Koşan Enflasyon  99
Uçan Enflasyon  100
ENFLASYONUN SEBEPLERİ  101
Toplam Talebin Artması  101
Girdi Maliyetlerinin Artması  102
Mevsim Etkileri  103
İthal Malları Fiyatlarının Artması  104
Yapısal Faktörler  105
Fiyatların Artacağı Beklentisi  105
ANTİ–ENFLASYON POLİTİKALARI  107
ENFLASYON HESAPLAMA YÖNTEMLERİ  109
Laspeyres Endeksi  109
Paasche Endeksi  110
Fisher Endeksi  111
ULUSLARARASI KARŞILAŞTIRMA  112
9. FAİZ  113
FAİZİN TÜRLERİ  113
Basit Faiz  113
Bileşik Faiz  114
Sürekli Faiz  116
İnterbank Faiz Oranı  117
Reeskont Faiz Oranı  117
Politika Faizi  118
LIBOR  119
FAİZİN MİKROEKONOMİDEKİ ROLÜ  119
FAİZİN MAKROEKONOMİDEKİ ROLÜ  120
Ödünç Verilebilir Fonlar Piyasasını Dengeye Getirme  120
Para Piyasasını Dengeye Getirme  122
Makroekonomik Genel Dengenin Kurulmasını Sağlama  123
Politika Aracı Olma  124
FAİZ ORANI–ENFLASYON İLİŞKİSİ  124
FAİZ ORANI–DÖVİZ KURU İLİŞKİSİ  126
MERKEZ BANKASININ İNCE AYAR POLİTİKASI  128
ULUSLARARASI KARŞILAŞTIRMA  128
10. İSTİHDAM, İŞSİZLİK  131
ÇALIŞMA ÇAĞI NÜFUSU  131
İŞGÜCÜ  132
İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI  132
İSTİHDAM VE İSTİHDAM ORANI  133
EKSİK İSTİHDAM VE EKSİK İSTİHDAM ORANI  134
ATIL İŞGÜCÜ VE ATIL İŞGÜCÜ ORANI  134
KAYIT DIŞI İSTİHDAM  136
BAĞIMLILIK ORANI  137
ULUSLARARASI KARŞILAŞTIRMA  139
İSTİHDAMIN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI  140
İSTİHDAMIN KAMU VE ÖZEL KESİME DAĞILIMI  142
İSTİHDAMIN CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI  142
İSTİHDAMIN İŞTEKİ STATÜYE GÖRE DAĞILIMI  143
İSTİHDAMIN EKONOMİK SINIFLARA DAĞILIMI  145
İŞGÜCÜ MALİYETİ, İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİ, HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ  145
EĞİTİM–İSTİHDAM İLİŞKİSİ  147
İŞSİZLİK VE İŞSİZLİK ORANI  149
AÇIK İŞSİZLİK–GİZLİ İŞSİZLİK  150
İRADİ İŞSİZLİK–GAYRİİRADİ İŞSİZLİK  150
AÇIK İŞSİZLİĞİN TÜRLERİ  151
Geçici (Friksiyonel) İşsizlik  151
Yapısal İşsizlik  151
Mevsimsel İşsizlik  151
Konjonktürel İşsizlik  151
Doğal İşsizlik  151
İŞSİZLİĞİN MALİYETİ  152
İŞSİZLİĞİN SEBEPLERİ  152
Daralan Konjonktür ve Ekonomik Krizler  152
Nüfus Artışı ve Göç  152
Sermaye Yetersizliği ve Sermaye Yoğun Üretim  152
Net İhracatın Azalması  153
Vasıfsızlık–Verimsizlik  153
Ücretlerin, Faizlerin ve Vergilerin Yüksekliği  153
İçeridekiler–Dışarıdakiler  153
Histeri Etkisi  153
İŞSİZLİKLE MÜCADELE POLİTİKALARI  154
Pasif İstihdam Politikaları  154
Aktif İstihdam Politikaları  155
İŞSİZLİK – ENFLASYON İLİŞKİSİ: PHİLLİPS EĞRİSİ  156
ULUSLARARASI KARŞILAŞTIRMA  157
ÜCRET  158
Asgari Ücret  159
Nominal Ücret  160
Reel Ücret  160
ÜCRET–FİYAT SARMALI  161
11. DÖVİZ PİYASASI, DÖVİZ KURU  163
DÖVİZ VE DÖVİZ PİYASASI  163
Toptancı Döviz Piyasası  164
Perakende Döviz Piyasası  165
Spot Döviz Piyasası  165
Vadeli Döviz Piyasası  165
DÖVİZ KURU  165
Dolaysız Kur – Dolaylı Kur  165
Düz Kur – Çapraz Kur  166
Alış Kuru – Satış Kuru  166
Nominal Kur – Reel Kur  167
Nominal Efektif Kur – Reel Efektif Kur  170
ULUSLARARASI KARŞILAŞTIRMA  172
DÖVİZ KURU REJİMLERİ  174
Sabit Kur Rejimi  174
Dalgalı Kur Rejimi  175
Kontrollü Dalgalı Kur Rejimi  176
DÖVİZ KURU – ENFLASYON İLİŞKİSİ  177
DÖVİZ KURU – FAİZ ORANI İLİŞKİSİ  178
DEVALÜASYON  179
Devalüasyonun Başarılı Olma Şartları  179
Devalüasyonun J Eğrisi Etkisi  180
Türkiye’de Uygulanan Devalüasyonlar  181
REVALÜASYON  182
12. KAMU EKONOMİSİ  185
DEVLETİN EKONOMİDE ZORUNLU VARLIĞI: PİYASA BAŞARISIZLIKLARI  185
Kamusal Mallar  185
Dışsallıklar  186
Diğer Piyasa Başarısızlıkları  187
KAMU KESİMİNİN KAPSAMI  187
Merkezi Yönetim  187
Genel Yönetim  189
KAMU GELİRLERİ  189
Vergi  189
Resim  190
Harç  190
Diğer Gelirler  190
KAMU GİDERLERİ  192
İdari Sınıflandırma  192
Fonksiyonel Sınıflandırma  192
Ekonomik Sınıflandırma  192
KAMU GİDERLERİNİN ARTIŞ SEBEPLERİ  194
Sosyal Devlet Anlayışı  194
Silahlanma Yarışı, Savaşlar ve Terör  194
Ekonomik Büyüme Yarışı  195
Nüfus Artışı  195
Küresel Politikaları Etkileme Arzusu  195
KAMU KESİMİNİN EKONOMİDEKİ AĞIRLIĞI VE KAMU AÇIĞI  195
ULUSLARARASI KARŞILAŞTIRMA  196
BÜTÇE  199
Bütçe Türleri  199
Bütçe İlkeleri  199
Bütçe Dengesi  200
Bütçe Açığı Türleri  202
13. BORÇLANMA  205
BORÇLANMA VE TÜRLERİ  205
İç Borçlanma  205
Dış Borçlanma  205
Kısa Vadeli Borçlanma  206
Uzun Vadeli Borçlanma  206
BORÇ YÜKÜ  206
ULUSLARARASI KARŞILAŞTIRMA  207
14. ÖDEMELER BİLANÇOSU  213
ÖDEMELER BİLANÇOSU TANIMI VE KAPSAMI  213
ÖDEMELER BİLANÇOSU HESAPLARI  215
Cari İşlemler  215
Sermaye ve Finans  216
Net Hata ve Noksan  218
Rezerv Varlıklar  218
TÜRKİYE’NİN ÖDEMELER BİLANÇOSU  218
CARİ İŞLEMLER AÇIĞININ GSYH’YA ORANI  220
DIŞ TİCARET  221
DIŞ TİCARETE AİT BAZI ORANLAR  223
15. PARASAL GÖSTERGELER  225
PARASAL GÖSTERGELER  225
Emisyon Hacmi  225
Dolaşımdaki Para  225
Parasal Taban  225
Para Arzı  225
BANKACILIK GÖSTERGELERİ  228
Mevduat  228
Kredi  229
Faiz Oranı  229
Sermaye Yeterliliği  232
ULUSLARARASI REZERVLER  233
16. BORSA  235
BORSANIN DÜNYADA VE TÜRKİYE’DEKİ GELİŞİMİ  235
BORSANIN ÖNEMİ  236
BORSANIN GÖREVLERİ  237
BİRİNCİL VE İKİNCİL PİYASA OLMASI  238
BORSA TÜRLERİ  239
Menkul Kıymetler Borsası  239
Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası  239
Altın ve Kıymetli Madenler Borsası  240
BORSA İŞLEMLERİ  240
İşlem Gören Araçlar  240
Kota Alma ve İşlem Görme  240
Pay Alım Satımı  241
Emir Verme  241
BORSANIN RİSKLERİ  242
Yanlış Tercih Riski  242
Firmaya Ait Riskler  243
Piyasa Riski  243
Küresel Riskler  244
Spekülatif Saldırı Riski  245
Panik Riski  245
RİSK AZALTICI ÖNLEMLER  246
Kurumsal Önlemler  246
Bireysel Önlemler  247
BORSA İSTANBUL  247
BIST’in Organları  247
BIST’te İşlem Gören Endeksler  249
BIST’in Denetim ve Gözetim Faaliyeti  249
BIST’te Alınan Tedbirler  250
BIST’te Uygulanan Yaptırımlar  251
KÜRESEL BORSALAR  251
Amerikan Borsaları  252
New York Borsası  252
NASDAQ Borsası  253
Avrupa Borsaları  254
Londra Borsası  254
Euronext  255
Almanya Borsası  256
Asya Borsaları  256
Tokyo Borsası  256
Shanghai Borsası  257
Hong Kong Borsası  258
Singapur Borsası  259
Borsa İstanbul  259
17. GELİR DAĞILIMI  261
FONKSİYONEL GELİR DAĞILIMI  261
KİŞİSEL GELİR DAĞILIMI  263
SEKTÖREL GELİR DAĞILIMI  267
BÖLGESEL GELİR DAĞILIMI  268
MESLEKİ GELİR DAĞILIMI  270
GELİR DAĞILIMI EŞİTSİZLİKLERİNİN SEBEPLERİ  272
Çalışanların Niteliklerinin Farklı Olması  272
Servet Dağılımının Farklı Olması  273
Coğrafi Farklılıklar  273
Demografik Yapı  273
Küreselleşme  274
Göç  274
Devletin Rolü  275
Uygulanan Ekonomik Sistem  275
GELİR DAĞILIMI ADALETSİZLİKLERİNİ AZALTMA  276
Eğitim  276
Fırsat Eşitliği  276
Ücret Politikası  276
Vergi Politikası  276
Rekabeti Engelleyici Politikaların Ortadan Kaldırılması  277
18. YOKSULLUK  279
YOKSULLUK  279
Yoksulluk Sınırı  279
Yoksul Sayısı, Yoksulluk Oranı  281
Yoksulluk Açığı ve Yoksulluk Açığı Oranı  281
YOKSULLUK TÜRLERİ  283
Mutlak Yoksulluk  283
Göreli Yoksulluk  284
İnsani Yoksulluk  284
Çalışan Yoksulluğu  285
Kadın Yoksulluğu  285
YOKSULLUĞUN SEBEPLERİ  286
Ekonomik Sebepler  286
Siyasal Sebepler  286
Çevresel Sebepler  287
Toplumsal Sebepler  287
Diğer Sebepler  288
YOKSULLUKLA MÜCADELE  288
Doğrudan Mücadele  288
Dolaylı Mücadele  288
Kurumsal Düzenlemeler  289
TÜRKİYE’DE YOKSULLUK  289
DÜNYADA YOKSULLUK  290
19. BEKLENTİ VE GÜVEN ENDEKSLERİ  293
EKONOMİDE BEKLENTİLERİN VE GÜVENİN ÖNEMİ  293
BEKLENTİLERİ AÇIKLAYAN TEORİLER  295
Statik Beklentiler  295
Uyumlu Beklentiler  295
Rasyonel Beklentiler  295
GÜVEN ENDEKSLERİ  296
Ekonomik Güven Endeksi Hesaplama Yöntemi  297
Ekonomik Güven Endeksinin Alt Endeksleri  299
20. ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ  309
ZAMAN SERİSİ TANIMI VE TÜRLERİ  309
Artan Zaman Serisi  310
Azalan Zaman Serisi  310
Durgun ve Dalgalı Zaman Serileri  311
ZAMAN SERİLERİNİN HAREKETLERİ VE BİLEŞENLERİ  311
Trend  312
Mevsimsel Etkiler  325
Devri Etkiler  328
Düzensiz Hareketler  328
Kaynaklar  329
Kavramlar Dizini  337
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021