Teoriden Pratiğe İnsan – Bilgisayar Etkileşimi ve Kullanılabilirlik Mühendisliği Araştırma Örnekleri – Veri Toplama Araçları ISO 9241 Standartları Çerçevesi Prof. Dr. Kürşat Çağıltay  - Kitap
Teoriden Pratiğe

İnsan – Bilgisayar Etkileşimi ve Kullanılabilirlik Mühendisliği

Araştırma Örnekleri – Veri Toplama Araçları ISO 9241 Standartları Çerçevesi

2. Baskı, 
Ocak 2018
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
224
Barkod:
9789750245961
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
180,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
İlk baskısı 2011 yılında yapılan bu kitap alanının Türkiye'de yayınlanan ilk eseri olmuştur. Çeşitli üniversitelerin lisans ve yüksek lisans programlarında İnsan Bilgisayar Etkileşimi derslerinde okutulmaya başlanmış, ayrıca bu konuda çalışan özel şirketlerin sayısının artmasıyla kitap endüstrideki ilgili birimlerde de ilgi görmüştür. İlk baskının mevcudu tükendikten sonra gelen yoğun talepler doğrultusunda gözden geçirilmiş ve bazı bölümleri genişletilmiş olarak kitap 2. Baskısını yapmıştır.
İnsan Merkezli Bilişim Sistemlerini tasarlamak ve geliştirmek için gerekli "Dönüşümün" nasıl yapılacağını merak edenler, kafalarındaki pek çok sorunun cevabını bu kitapta bulabileceklerdir. Kısa bir dönemde yaşadığımız teknolojik gelişmeler ve İnsan Merkezli Bilişim Sistemleri geliştirilmesi alanında yaşananlar, yakın gelecekte bu alanda yapılacak çalışmalarda önemli bir artış sağlayacaktır. Dolayısı ile kitabın ele aldığı konular önümüzdeki dönemde çok daha fazla önem kazanacaktır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
İnsan Bilgisayar Etkileşimi
.
ISO 9241–151
.
Kullanılabilirlik
.
Kullanıcı Deneyimi
.
Kullanıcı Merkezli Tasarım
.
Etkileşim Tasarımı
.
Gestalt Prensipleri
.
Görev
.
Kullanıcı
.
Bağlam Analizi
.
Etkileşimin Psikolojisi
.
Kullanılabilirlik Testleri
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
Teşekkür 
9
Bölüm 1
İNSAN BİLGİSAYAR ETKİLEŞİMİ
ALANINA GENEL BAKIŞ
Giriş 
15
İnsan Bilgisayar Etkileşimi (İBE) Nedir? 
19
İBE’nin Kökleri Nereden Geliyor? 
20
Türkiye’deki Gelişmeler 
25
İBE Neden Önemli 
27
İBE Ana Bileşenleri 
31
Kullanılabilirlik Mühendisliği (Usability Engineering) 
34
Bölüm Sonu Etkinlikleri 
37
Bölüm 2
İNSAN BİLGİSAYAR ETKİLEŞİMİ:
FİZİKSEL VE FELSEFİ BOYUTU
Arayüz (Interface) 
40
Metaforlar 
47
Etkileşimin Yarattığı Sorunlar 
48
Etkileşime Felsefi Bakış Açıları: Norman ve Suchman 
50
Etkileşimin 7 Seviyesi ve Körfez Yaklaşımı 
51
Norman’ın Körfez Yaklaşımı 
53
7 Seviye Yaklaşımının Tasarıma Etkisi 
54
Gerçek Bir Etkileşememe Hikayesi 
55
Bölüm Sonu Etkinlikleri 
57
Bölüm 3
İNSAN BİLGİSAYAR ETKİLEŞİMİ:
BİLİŞSEL BOYUTU
Dağıtık Biliş Kuramı 
62
İnsanın Bilişsel Yapısı ve İBE ile İlişkisi 
63
Bilgi İşleme Modeli 
65
Algısal Ön İşlemci 
67
Algı Sistemi (Perception) 
67
Kısa Süreli (Aktif) Bellek 
68
Uzun Süreli Bellek 
69
Karar Verme, Tepki Seçme Merkezi 
69
Şema Yapıları (Schematic Structures) 
70
Otomatik ve Kontrollü İşlemler 
72
Zihinsel Modeller (Mental models) 
73
Bireysel Farklılıklar 
76
Psikoloji Disiplininin İBE Tasarımına Pratik Tavsiyeleri 
79
Gestalt Teorisi, Prensipleri ve Uygulaması 
83
Bölüm Sonu Etkinlikleri 
89
Bölüm 4
İNSAN BİLGİSAYAR ETKİLEŞİMİ: KULLANILABİLİRLİK
Kullanılabilirlik Nedir? 
91
Kullanılabilirlik Çalışmalarının Yararları 
93
Kullanılabilirlik Kavramı: Nedir, Ne Değildir? 
93
1. Kullanılabilirlik: Anlamsal Tanım (Semantic) Yaklaşımı 
94
2. Kullanılabilirlik: Arayüz Özellikleri (Feature Based) Tanım Yaklaşımı 
96
3. Kullanılabilirlik: İşlevsel (Operational) Tanım 
99
Kullanılabilirlik Derecesi ve Etkililik, Verimlilik, Memnuniyet İlişkisi 
103
Kullanılabilirliğin Ana Bileşenleri 
104
Kullanıcı 
105
Araç/Arayüz 
105
Görev 
105
Bağlam 
106
Arayüz Değerlendirme Yöntemleri ve Kullanılabilirlik Testleri 
106
Kullanılabilirlik Test Türleri 
107
Kullanılabilirlik Test Yaklaşımları 
108
Tasarım Rehberleri Kullanımı 
109
Uzman Değerlendirmeleri ve Sezgiseller (Heuristics) 
110
Deneysel Yaklaşım – Kullanıcı Testleri 
117
Test Öncesi Belirlenmesi Gerekenler 
118
Kullanılabilirlik Çalışmaları Sürecinde İzlenmesi Gereken Adımlar 
121
Uygulamadan Beklenen Hedeflerin Belirlenmesi 
121
Hedef Kitlenin Siteden Beklentilerinin Analizi 
122
Kullanıcı Profillerinin Çıkarılması 
122
Test öncesi ve sonrası kullanılacak enstrumanlar neler olacak? 
123
Testin Gerçekleştirilmesi 
124
Veri analizi 
124
Bulguların Raporlanması 
125
Kullanılabilirlik Testi Uzmanları ve Sahip Olmaları Gereken Özellikler 
126
Kullanılabilirlik Testi Tasarlanması 
126
Potansiyel Kullanıcı Profili (Persona) Analizi 
126
Test Esnasında Uygulanabilecek bir Protokol Örneği 
127
Bilişsel Teori ya da Bilişsel Model Temelli Yaklaşım 
128
Kullanılabilirlik Testi Yaklaşımları Arasındaki İlişki 
131
Kullanılabilirlik Testleri Yaklaşımlarının Avantaj ve Dezavantajları 
132
Kullanıcı Temelli Yaklaşımın Avantajları 
132
Kullanıcı Temelli Yaklaşımın Dezavantajları 
132
Uzman Temelli Yaklaşımın Avantajları 
133
Uzman Temelli Yaklaşımın Dezavantajları 
133
Model Temelli Yaklaşımın Avantajları 
134
Model Temelli Yaklaşımın Dezavantajları 
134
Kullanılabilirlik ve Göz Hareketlerini Takip Sistemi – Eye Tracker 
134
İnsan Bilgisayar Etkileşimi Laboratuvarları 
136
Bölüm Sonu Etkinlikleri 
139
Bölüm 5
KULLANILABİLİRLİK ÇALIŞMASI ÖRNEKLERİ
Çalışma–1: E–Devlet Siteleri Görme Engelliler için Erişilebilir mi? 
142
Çalışma–2: E–devlet Web Sitelerini Kullanmak ya da Kullanamamak: Vatandaş Açısından Kullanılabilirlik Sorunları ve Öneriler 
148
Çalışma–3: Göz Hareketlerini İzleme Yöntemiyle Üniversite Web Sayfalarının İncelenmesi 
160
Çalışma–4: Reklamlarda Bazı Mesajlar Algılanmıyor mu? Bir Göz Hareketlerini İzleme Çalışması 
170
Ek–1: SKÖ – Sistem Kullanılabilirlik Ölçeği–SKÖ (Hızlı ve Pratik) 
179
Ek–2: İBE ile ilgili uluslararası standartlar 
182
Ek–3: ISO 9241 – 151 Denetim Listesi 
184
Ek–4: İBE ile ilgili bazı kaynaklar ve Web siteleri 
192
Ek–5: Xerox Sezgiseller Aracı 
193
Ek–6: Kullanılabilirlik Testi Örnek Gözlem Formu 
210
Ek–7: Müşteri Memnuniyeti Anketi – QUIS (The Questionnaire for User Interaction Satisfaction) 
212
Kaynakça 
217
Kavramlar Dizini 
221