Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Kovuşturma Evresinde Belge Delillerinin İkamesi ve Değerlendirilmesi
– Ceza Hukuku Monografileri –
Ocak 2021 / 1. Baskı / 173 Syf.
Fiyatı: 55.00 TL
Stoktan hemen gönderilir.
 
Sepete Ekle
   

Ceza muhakemesi ithama konu vakıaların deliller nazarında ispatı faaliyeti üzerine inşa edilmektedir. Vakıaların sanığa izafe edilebilirliğini sağlayan deliller nitelik olarak objektif iseler de değerlendirmeye tabi tutuldukları ölçüde subjektif açıdan da ele alınırlar. Bu durum ispat faaliyetinin nispi mahiyet taşıdığını da göstermektedir. Delillerin serbestçe değerlendirilmesi ve vicdani ispat sisteminin geçerli olduğu Ceza Muhakemesi Kanunu'nda delil hiyerarşisi benimsenmemiş olup, vakıayı temsil edebilir olan ve hukuka uygun yollarla elde edilip çelişmeli muhakeme ilkesi gereğince duruşmada tartışılan her türlü beyan, belge ve belirti delil olarak kabul edilmektedir.

Belge delili, maddi vakıayı belirli şekilde ve belirli bir nesnenin üzerine aktararak tespit eden temsili bir ispat aracı olması nedeniyle delil sınıflandırmasında önemli konuma sahiptir. Her ne kadar kendi içerisinde tasnife tabi tutulsa da ceza muhakemesi açısından belge, vakıaya ilişkin bilgi veren ve temsil edici özelliği olan her türlü nesnedir. Bu bağlamda ceza muhakemesi hukuku açısından belge kavramının ifade ettiği anlam kapsayıcı olarak kabul edilmelidir.

Çalışmamızda birinci bölümde delillerin sınıflandırılması hakkında genel bilgiler verilmiş olup ceza muhakemesinde delillerin ikamesi ve değerlendirilmesine ilişkin ilkeler ile muhakeme evrelerine göre delillerin değerlendirilmesi konuları incelenmiştir. İkinci bölümde ise belge delilleri etraflıca tahlil edilmiştir. Çalışmamızda tüm bu konular nazari olarak incelenirken mahkeme kararlarından da olabildiğince yararlanılmıştır.

Konu Başlıkları
Ceza Muhakemesinde Delillerin Sınıflandırılması
Delil İkamesi ve Değerlendirilmesine İlişkin İlkeler İle Muhakeme Evrelerine Göre Delil Değerlendirilmesi
Belge Delillerinin Tanımı, Türleri, Toplanma Zamanı
Belge ve Kağıtları İnceleme Yetkisi İle Belge Delillerinin İkamesi ve Değerlendirilmesi
Barkod: 9789750264849
Yayın Tarihi: Ocak 2021
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 173
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar Dizini  13
Özet  15
Giriş  17
Birinci Bölüm
CEZA MUHAKEMESİNDE DELİLLERİN SINIFLANDIRILMASI,
DELİL İKAMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLKELER İLE
MUHAKEME EVRELERİNE GÖRE DELİL DEĞERLENDİRİLMESİ
I. DELİLLERİN SINIFLANDIRILMASI  21
A. Genel Olarak Delillerin Sınıflandırılması  21
B. Delillerin İfade Ettiği Değer Bakımından Sınıflandırılması  25
C. Delillerin Konu Bakımından Sınıflandırılması  28
II. DELİL DEĞERLENDİRME İLKELERİ  30
A. Delillerin Re’sen İncelenmesi  31
B. Delillerin Serbestçe Değerlendirilmesi ve Vicdani İspat Sistemi  33
C. Vasıtasızlık İlkesi  37
D. Delillerin Kolektif Olarak İncelenmesi  41
E. Çelişmeli Muhakeme İlkesi  43
F. Silahların Eşitliği İlkesi  46
III. MUHAKEME EVRELERİNE GÖRE DELİL DEĞERLENDİRİLMESİ  48
A. Soruşturma Evresinde Delillerin Değerlendirilmesi  48
B. Kovuşturma Evresinde Delillerin Değerlendirilmesi  54
1. Genel Olarak  54
2. Süjelere Doğrudan Soru Sorulması  57
3. Süjelere Delile Karşı Söyleyeceklerinin Sorulması – Çelişme Yöntemiyle Tartıştırma  60
4. Tarafların Yüzleştirilmesi  63
5. Delillerin Bir Bütün Olarak Değerlendirilmesi  65
İkinci Bölüm
BELGE DELİLLERİNİN TANIMI, TÜRLERİ, TOPLANMA ZAMANI,
BELGE VE KAĞITLARI İNCELEME YETKİSİ İLE
BELGE DELİLLERİNİN İKAMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
I. KAVRAM  67
A. Ceza Muhakemesi Açısından Belge Kavramının İfade Ettiği Anlam  68
B. Belge Nitelemesinde Bir Sorunsal: ‘‘Okunabiliyor Olma’’ Kriteri  70
II. BELGE DELİLLERİNİN TÜRLERİ  73
A. Belgelerin Şekli Açıdan Sınıflandırılması  73
1. Yazılı Belgeler  74
a. Resmi Belgeler  76
b. Özel Belgeler  78
c. Günlükler ve Hatıra Defterleri  79
ca. Günlük ve Hatıra Defteri Kavramı  80
cb. Özel Hayatın Gizliliği Bağlamında Günlüklerin ve Hatıra Defterlerinin Delil Olma Değeri  81
2. Şekil Tespit Eden Belgeler  85
3. Ses ve Görüntü Tespit Eden Belgeler  86
4. Elektronik Verilerin Niteliği  89
B. Belgelerin İspat İşlevi Açısından Sınıflandırılması  92
1. Adi Yazılı Belgeler  92
2. Aksi Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Belgeler  93
3. Sahteliği Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Belgeler  95
C. Adli Tutanaklar  98
1. Kolluk Tutanakları  98
2. Cumhuriyet Başsavcılığı Nezdinde Tutulan Tutanaklar  99
3. Hakim, Mahkeme ve Duruşma Tutanakları  101
III. BELGE DELİLLERİNİN TOPLANMA ZAMANI İLE BELGE VE KAĞITLARI İNCELEME YETKİSİ  103
A. Belge Delillerinin Toplanma Zamanı  103
B. Belge ve Kağıtları İnceleme Yetkisi  105
IV. BELGE DELİLLERİNİN İKAMESİ  107
A. Duruşmada Okunamayacak Belgeler  109
1. Ceza Muhakemesinde Beyan Deliline Üstünlük Tanıyan Bir Hüküm:
CMK. m.210/1  111
2. Elkonulamayacak Mektup ve Belgeler  113
3. Müdafi İle Şüpheli veya Sanık Arasındaki Yazışmaların İçeriği  114
4. İçeriği Devlet Sırrı Niteliğinde Olan Belgeler  116
B. Duruşmada Okunması Zorunlu Olan Belgeler  118
C. Duruşmada Okunması İle Yetinilebilecek Belgeler  122
1. Genel Olarak  122
2. İfade Sahibine Ulaşılamaması Nedeniyle Tutanak Okunması  124
3. Tanığın Duruşmada Dinlenmesine Gerek Görülmemesi Hali  126
4. Re’sen Araştırma İlkesinin Bir İstisnası: Tarafların Anlaşması Suretiyle İfade Almadan Vazgeçilmesi  127
5. Görüş ve Açıklama İçeren Metinlerin Okunması  129
6. Duruşmada Okunması İle Yetinilebilecek Belgeler ve Vasıtasızlık İlkesi  131
D. Duruşmada Dinleme veya Sorgu Yanında Belge Okunması  132
1. Tanığın İfade Tutanaklarının Okunması  133
a. Hatırlatma Amacıyla Okunma  133
b. Çelişki Nedeniyle Okunma  135
2. Sanığın İfade Tutanaklarının Okunması  138
3. Duruşmada Dinleme veya Sorgu Yanında Belge Okunmasını Düzenleyen Hükümlerin Niteliği  141
V. BELGE DELİLLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ  143
Sonuç  145
Kaynakça  157
Yararlanılan Mahkeme Kararları  165
Kavramlar Dizini  171
 


Durmuş Tezcan ...
Mart 2021
90.00 TL
İndirimli: 81.00 TL (%10)
Sepete Ekle
Mert Asker Yüksektepe
Şubat 2021
115.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar Dizini  13
Özet  15
Giriş  17
Birinci Bölüm
CEZA MUHAKEMESİNDE DELİLLERİN SINIFLANDIRILMASI,
DELİL İKAMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLKELER İLE
MUHAKEME EVRELERİNE GÖRE DELİL DEĞERLENDİRİLMESİ
I. DELİLLERİN SINIFLANDIRILMASI  21
A. Genel Olarak Delillerin Sınıflandırılması  21
B. Delillerin İfade Ettiği Değer Bakımından Sınıflandırılması  25
C. Delillerin Konu Bakımından Sınıflandırılması  28
II. DELİL DEĞERLENDİRME İLKELERİ  30
A. Delillerin Re’sen İncelenmesi  31
B. Delillerin Serbestçe Değerlendirilmesi ve Vicdani İspat Sistemi  33
C. Vasıtasızlık İlkesi  37
D. Delillerin Kolektif Olarak İncelenmesi  41
E. Çelişmeli Muhakeme İlkesi  43
F. Silahların Eşitliği İlkesi  46
III. MUHAKEME EVRELERİNE GÖRE DELİL DEĞERLENDİRİLMESİ  48
A. Soruşturma Evresinde Delillerin Değerlendirilmesi  48
B. Kovuşturma Evresinde Delillerin Değerlendirilmesi  54
1. Genel Olarak  54
2. Süjelere Doğrudan Soru Sorulması  57
3. Süjelere Delile Karşı Söyleyeceklerinin Sorulması – Çelişme Yöntemiyle Tartıştırma  60
4. Tarafların Yüzleştirilmesi  63
5. Delillerin Bir Bütün Olarak Değerlendirilmesi  65
İkinci Bölüm
BELGE DELİLLERİNİN TANIMI, TÜRLERİ, TOPLANMA ZAMANI,
BELGE VE KAĞITLARI İNCELEME YETKİSİ İLE
BELGE DELİLLERİNİN İKAMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
I. KAVRAM  67
A. Ceza Muhakemesi Açısından Belge Kavramının İfade Ettiği Anlam  68
B. Belge Nitelemesinde Bir Sorunsal: ‘‘Okunabiliyor Olma’’ Kriteri  70
II. BELGE DELİLLERİNİN TÜRLERİ  73
A. Belgelerin Şekli Açıdan Sınıflandırılması  73
1. Yazılı Belgeler  74
a. Resmi Belgeler  76
b. Özel Belgeler  78
c. Günlükler ve Hatıra Defterleri  79
ca. Günlük ve Hatıra Defteri Kavramı  80
cb. Özel Hayatın Gizliliği Bağlamında Günlüklerin ve Hatıra Defterlerinin Delil Olma Değeri  81
2. Şekil Tespit Eden Belgeler  85
3. Ses ve Görüntü Tespit Eden Belgeler  86
4. Elektronik Verilerin Niteliği  89
B. Belgelerin İspat İşlevi Açısından Sınıflandırılması  92
1. Adi Yazılı Belgeler  92
2. Aksi Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Belgeler  93
3. Sahteliği Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Belgeler  95
C. Adli Tutanaklar  98
1. Kolluk Tutanakları  98
2. Cumhuriyet Başsavcılığı Nezdinde Tutulan Tutanaklar  99
3. Hakim, Mahkeme ve Duruşma Tutanakları  101
III. BELGE DELİLLERİNİN TOPLANMA ZAMANI İLE BELGE VE KAĞITLARI İNCELEME YETKİSİ  103
A. Belge Delillerinin Toplanma Zamanı  103
B. Belge ve Kağıtları İnceleme Yetkisi  105
IV. BELGE DELİLLERİNİN İKAMESİ  107
A. Duruşmada Okunamayacak Belgeler  109
1. Ceza Muhakemesinde Beyan Deliline Üstünlük Tanıyan Bir Hüküm:
CMK. m.210/1  111
2. Elkonulamayacak Mektup ve Belgeler  113
3. Müdafi İle Şüpheli veya Sanık Arasındaki Yazışmaların İçeriği  114
4. İçeriği Devlet Sırrı Niteliğinde Olan Belgeler  116
B. Duruşmada Okunması Zorunlu Olan Belgeler  118
C. Duruşmada Okunması İle Yetinilebilecek Belgeler  122
1. Genel Olarak  122
2. İfade Sahibine Ulaşılamaması Nedeniyle Tutanak Okunması  124
3. Tanığın Duruşmada Dinlenmesine Gerek Görülmemesi Hali  126
4. Re’sen Araştırma İlkesinin Bir İstisnası: Tarafların Anlaşması Suretiyle İfade Almadan Vazgeçilmesi  127
5. Görüş ve Açıklama İçeren Metinlerin Okunması  129
6. Duruşmada Okunması İle Yetinilebilecek Belgeler ve Vasıtasızlık İlkesi  131
D. Duruşmada Dinleme veya Sorgu Yanında Belge Okunması  132
1. Tanığın İfade Tutanaklarının Okunması  133
a. Hatırlatma Amacıyla Okunma  133
b. Çelişki Nedeniyle Okunma  135
2. Sanığın İfade Tutanaklarının Okunması  138
3. Duruşmada Dinleme veya Sorgu Yanında Belge Okunmasını Düzenleyen Hükümlerin Niteliği  141
V. BELGE DELİLLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ  143
Sonuç  145
Kaynakça  157
Yararlanılan Mahkeme Kararları  165
Kavramlar Dizini  171
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021