Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
100 Soruda Kent Konseyi
Ocak 2018 / 1. Baskı / 368 Syf.
Fiyatı: 51.00 TL
İndirimli: 24.90 TL (%52)
Stokta sınırlı sayıda bulunmaktadır (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 2. Şubat 2020 55.00 TL -     Sepete Ekle
   

Bu kitap, Kent Konseylerini doğuran süreci ve bu süreçteki mihenk taşları olan, ulusal ve ulusal üstü belgeleri, kavramları ve tanımları ele almış, ardından konseylerin hukuki alt yapısı, oluşumu, genel kurulunun görevlerini, yürütme kurulunun misyonu, genel sekreterin pozisyonu ve diğer bileşenleri arasındaki ilişkiyi, kitabın son bölümünde ise, güncel sorunlar ve bunlara dair tavsiyeler ele alınmaktadır.

Kitaba ek olarak, TKKB dönem başkanlarının uygulamanın içinden örneklerini içeren yazıları, "kent sözlüğü" ve mevzuat yer almaktadır.

Bu eser, Kent Konseyleri ile uğraşanlar için temel bir başvuru kaynağıdır. Başlıklar, TKKB tarafından yapılan toplantılarda, uygulamanın içinden gelenlerin yönelttiği soruların derlenmesi ile oluşturulmuştur.

Konu Başlıkları
Kent Konseylerinin Yapısı ve Oluşumu
Kent Konseylerinin Mali Yapısı, Kurumsal İlişkisi ve Diğer Meseleleri
Barkod: 9789750246463
Yayın Tarihi: Ocak 2018
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 13x19
Sayfa Sayısı: 368
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
TKKB Başkanı’nın Takdimi  7
İlk Not  9
İlk Önsöz  11
Başlarken…  13
Kısaltmalar  25
BİRİNCİ BÖLÜM:
TEMEL KAVRAMLAR
1. İnsan Haklarının Tarihsel Süreçte Geçirdiği Evreler Nelerdir?  29
2. Dayanışma Hakları Hakkında Bilgi Verir misiniz?  30
3. “Kentli” Kimdir?  33
4. Kentli Hakları ve Hukuki Dayanakları Nelerdir?  35
5. Uluslararası Sözleşmelerde Belirlenen Kent Yaşamına Yönelik Temel İlkelerin En Önemlileri Hangileridir?  38
6. Kent Konseylerinin Kentli Hakları Bakımından Önemi Nedir?  41
7. Kentlilik Bilinci İle Kent Konseyinin Sağlıklı İşleyişi Arasında Nasıl Bir Bağ Vardır?  44
8. “Yerinden Yönetim” Ne Demektir?  46
9. Yerel Yönetimler ile Demokrasi Arasındaki İlişki Nasıl Açıklanabilir?  47
10. İdari Yerinden Yönetim İle Siyasal Yerinden Yönetim Arasındaki Farklar Nelerdir?  49
11. İdari Yerinden Yönetimin Türleri Nelerdir?  51
12. Yerel Yönetimlerin Varlık Nedenleri Nelerdir?  53
13. Yerel Yönetimlerin Anayasal Boyutları Nelerdir?  55
14. Yerinden Yönetim İlkesinin Fayda ve Zararları Nelerdir?  57
15. Gündem 21 Nedir?  59
16. Yerel Gündem 21 Nedir?  62
17. Dünyada Yerel Gündem 21 Uygulamaları Nelerdir?  64
18. Türkiye'deki Yerel Gündem 21 Uygulamaları Nelerdir?  67
19. Yerel Gündem 21 ile Kent Konseylerinin Bağlantısı Nedir?  70
20. Yönetişim Nedir?  72
21. Kent Konseyleri Yönetişim Anlayışının Bir Sonucu mudur?  75
22. Avrupa Kentsel Şartı Hakkında Bilgi Verir misiniz?  77
23. Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı Hakkında Bilgi
Verir misiniz?  80
24. Aalborg Şartı Hakkında Bilgi Verir misiniz?  83
25. Yurttaşların Yönetime Katılımı Ne Demektir?  83
26. Katılımın Türleri Nelerdir?  91
27. Gündem 21 İle Katılım Arasında Ne Tür Bir İlişki Vardır?  94
28. Dünyada Yerel Yönetimlerde Halk Katılımı Konusunda Ne Tür Mekanizmalar Mevcuttur?  98
29. Yerel Demokrasi Kültürünün Gelişmesinde Kent Konseyinin Etkisi Nedir?  103
30. Binyıl Kalkınma Hedefleri İle Kent Konseyleri Arasında Bir Bağ Var mıdır?  106
31. Kentsel Alanda Engelli Bireylerin Hakları Nelerdir?  110
İKİNCİ BÖLÜM:
KENT KONSEYLERİNİN YAPISI VE OLUŞUMU
32. Kent Konseyi’nin Hukuki Çerçevesi Nedir?  115
33. Kent Konseyleri Nasıl Oluşur?  117
34. Kent Konseyinin Görevleri Nelerdir?  126
35. Kent Konseyinde Neler Konuşulur?  130
37. Kent Konseyinin Çalışma Usülu Hakkında Bilgi Verir misiniz?  131
38. Kent Konseyinin Çalışma Prensipleri Nelerdir?  131
39. Kent Konseyinin Organları Nelerdir?  132
40. Kent Konseyinin Üyeleri Kimlerdir?  133
41. “Mahallin En Büyük Mülki İdare Amiri Veya Temsilcisi” İfadesinden Kast Edilen Kimlerdir?  143
42. “Belediye Başkanı veya Temsilcisi” İfadesini Nasıl Anlamalıyız?  143
43. “Sayısı 10’u Geçmemek Üzere İllerde Valiler, İlçelerde Kaymakamlar Tarafından Belirlenecek Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Temsilcileri” İfadesini İzah Eder misiniz?  144
44. “Mahalle Sayısı Yirmiye Kadar Olan Belediyelerde Bütün Mahalle Muhtarları, Diğer Belediyelerde Belediye Başkanının Çağrısı Üzerine Toplanan Mahalle Muhtarlarının Toplam Muhtar Sayısının Yüzde 30’unu Geçmemek ve 20’den Az Olmamak Üzere Kendi Aralarından Seçecekleri Temsilcileri” İfadesinin Kapsamı ve İçeriği Ne Olmalıdır?  144
45. “Beldede Teşkilatını Kurmuş Olan Siyasi Partilerin Temsilcileri” İfadesini Nasıl Yorumlamalıyız?  145
46. “Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarının, Sendikaların, Noterlerin, Baroların ve İlgili Dernekler İle Vakıfların Temsilcileri” İfadesi Hakkındaki Düşünceniz Nedir?  146
47. Genel Kurul Hangi Dönemlerde Toplanır?  151
48. Genel Kurula Kim Başkanlık Eder?  152
49. İlk Kez Kurulacak Kent Konseyinin Teşekkülü Nasıl Olacaktır?  152
50. Daha Önce Teşekkül Etmiş Bir Kent Konseyinin Seçimsiz Genel Kurul Toplantısı Nasıl Olacaktır?  152
51. Daha Önce Teşekkül Etmiş Bir Kent Konseyinin Seçimli Genel Kurul Toplantısı Nasıl Olacaktır?  153
52. Kent Konseyi Başkanının Seçimi Nasıl Olacaktır?  154
53. Kent Konseyi Başkanına Vekâlet Var mıdır?  156
54. Kent Konseyi Başkanını Görevleri Nelerdir?  156
55. Genel Kurul Dışından Biri Kent Konseyi Başkanı Olabilir mi?  156
56. Yürütme Kurulunun Görevleri Nelerdir?  158
57. Kent Konseyi Meclisleri Hangileridir?  158
58. Kadın Meclisi Hakkında Bilgi Verir misiniz?  159
59. Gençlik Meclisi Hakkında Bilgi Verir misiniz?  159
60. Çocuk Meclisi Hakkında Bilgi Verir misiniz?  160
61. Çalışma Grupları Nasıl Kurulur?  161
62. Kent Konseyleri Kararları Belediye Açısından Bağlayıcı mıdır?  162
63. Kent Konseyi Genel Sekreterinin Seçilmesi Nasıl Olur?  163
64. Kent Konseyi Genel Sekreterinin Görevleri Nelerdir?  164
65. Kent Konseyi Yönetmeliğinden Önce Kurulmuş Konseylerin Uyum Süreci Hakkında Bilgi Verir misinİz?  164
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:
KENT KONSEYLERİNİN MALİ YAPISI,
KURUMSAL İLİŞKİSİ VE DİĞER MESELELERİ
66. Kent Konseylerine Belediyeden Kaynak Ayırmak
Mümkün müdür?  169
67. Mali Yapı Hakkında Bilgi Verir misiniz?  169
68. Personel Yapısı Hakkında Bilgi Verir misiniz?  171
69. Kent Konseyinde Genel Sekreter Olarak Görev Yapan Kişiye Belediye Bütçesinden Maaş Ödenebilir mi?  172
70. Belediye, Kent Konseyi Toplantıları İçin Harcırah
Ödeyebilir mi?  173
71. Kent Konseylerine Diğer Kamu Kurumlarından Kaynak Tahsisi Mümkün müdür?  175
72. Kent Konseylerinin Seçim İşlerine Dair Nasıl Bir İzlek Önerirsiniz?  175
73. Kent Konseyinin Hukuk Metinleri Dışında, Doğası Gereği Yapması Gerekenler Var mıdır?  179
74. Kent Konseyi Başkanı Nelere Dikkat Etmelidir?  181
75. Belediye Başkanı Kent Konseyi Başkanı Olabilir mi?  183
76. Kent Konseyinin Bileşenleri İle İlişkisi Nasıl Olmaldır?  184
77. Belediyeler Kent Konseyi Birimleri Kurabilir mi?  185
78. Kent Konseyleri Bağış Kabul Edebilir mi?  186
79. Kent Konseyinin Dava Açma Ehliyeti Nedir?  188
80. Kent Konseyleri Avukat Tutabilir mi?  208
81. Kent Konseyleri Kurumlar İle Protokol İmzalayabilir mi?  208
82. Kent Konseylerine Danışman Almak Mümkün müdür?  209
83. Kent Konseyleri Biriliği, Platformu Olabilir mi?  218
84. Türkiye Kent Konseyleri Birliği (TKKB) Hakkında Bilgi
Verir misiniz?  219
85. TKKB’ye Üyelik Nasıl Olur?  221
86. TKKB’nin Organları Nelerdir?  221
87. TKKB İle Kent Konseyleri Arasındaki İlişki Ne Düzeydedir?  221
88. Aynı Kent İçerisindeki Kent Konseyleri Arasındaki İlişki Nasıldır?  222
89. “Büyükşehir Kent Konseyi” Kurulabilir mi?  223
90. Büyükşehir Kent Konseyine Dair Bir Öneriniz Var mıdır?  225
91. Kent Konseyi Seçimlerinin Mahiyeti ve İtiraz Hakkında Bilgi Verir misiniz?  225
92. Kent Konseyi Yönergesini Hazırlarken Nelere Dikkat Edilmelidir?  226
93. Kent Konseyi Farkındalığı İçin Neler Yapılmalıdır?  235
94. Kent Konseyinin Bir Çalışmada Paydaşları Kimler Olabilir?  236
95. Kent Konseyi Kararlarının Mahiyeti Nedir?  237
96. Kent Konseyi Kurulmamasının Sonuçları Nelerdir?  238
97. Yeni Büyükşehir Modelinin Kent Konseylerine Etkisi Var mıdır?  240
98. Kent Konseyleri İle İligili Son Gelişmeler Nelerdir?  243
99. Kent Konseylerinin Örnek Uygulamaları Nelerdir,
Anlatır mısınız?  246
100. Kent Konseyleri Hakkındaki Son Değerlendirmeniz ve Önerileriniz Nelerdir?  248
KİTABA EK / 1. BÖLÜM:
TKKB DÖNEM BAŞKANLARININ YAZILARI
TKKB DÖNEM BAŞKANLARININ YAZILARI  251
KENT KONSEYLERİ FİKRİNİN DOĞUŞU  253
Sedat Yücel TKKB 2.Dönem Başkanı  253
KENT KONSEYİ VE SİVİL ALAN  261
SAİM YAVUZ TKKB (3.Dönem) Başkanı  261
KENT KONSEYİ VE BELEDİYE İLİŞKİLERİ  267
Zeynep Arıkan ÖZBAŞ TKKB 4.Dönem Başkanı  267
KENT KONSEYİ VE TARİH BİLİNCİ  274
Yusuf Sabri DİŞLİ TKKB 4.Dönem Başkanı  274
TKKB’nin KISA TARİHİ  279
Hasan SOYGÜZEL TKKB 6.Dönem Başkanı  279
KENT KONSEYLERİ VE KADIN MECLİSLERİ  288
Gülay AKTAŞÇI TKKB 7.Dönem Başkanı  288
TKKB MİSYONU VE ŞEHİRCİLİK ŞURASI  293
Necati BİNİCİ TKKB Kurucu ve 8. Dönem Başkanı  293
GELECEKTE KENT KONSEYLERİ  300
Nuray AKÇASOY TKKB 9. Dönem Başkanı  300
KİTABA EK / 2. BÖLÜM:
MEVZUAT VE DİĞER METİNLER
5393 S. BELEDİYE KANUNU 76. MADDE.  307
KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ  308
İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYE HİZMETLERİNE GÖNÜLLÜ KATILIM YÖNETMELİĞİ  317
GENELGELER  322
GÖRÜŞLER  326
TKKB İLKE VE ESASLARI  336
KİTABA EK / 3. BÖLÜM:
KENT TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ  343
Kaynakça  363
 


M. Lamih Çelik
Av.M.Lamih ÇELİK

19.11.1973 tarihinde Şanlıurfa/Merkezde doğdu.İlk–;;;;1;1;1;1;orta–;;;;1;1;1;1;lise öğrenimini Şanlıurfa’da,yüksek öğrenimini ise Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 1996 yılında tamamladı.Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Taşınmaz Geliştirme anabilim dalında Yüksek lisansını 2012 yılında tamamladı.

1998 yılında Şanlıurfa Belediyesinde Avukat olarak göreve başladı ve halen Büyükşehir Belediyesinde Teftiş Kurulu Başkanı olarak görevine devam ettirmektedir.Evli ve üç çocuk babasıdır.

Eserleri:

TBB Disiplin Kurulu Kararları Işığında Avukatlık Meslek Kuralları(2.baskı), Seçkin Yayıncılık, Ankara–;;;;1;1;1;1;2011

Uygulamaya yönelik Kabahatler Kanunu Yorumu(Cüneyd Altıparmak ile), Yerel Yönetimler Eğitim ve Kültür Derneği yayını,Ankara–;;;;1;1;1;1;2008

Sayıştay Kararları ışığında Temsil–;;;;1;1;1;1;Tören ve Ağırlama Giderleri mevzuatı (Zeki Ertaş ile) Mahalli İdareler Derneği yayını –;;;;1;1;1;1;2009

İçtihatlı İdari Yargılama Mevzuatı,Şanlıurfa Barosu yayını–;;;;1;1;1;1;2009

Belediye Sorunları Rehberi (Sadettin Doğanyiğit&İrfan Güvendi&Av.M.Lamih ÇELİK ) (4.baskı) Seçkin Yayıncılık, Ankara–;;;;1;1;1;1;2013

Zabıtanın Cep Kitabı (Av.Veli Böke ile )Türkiye Belediyeler Birliği yayını–;;;;1;1;1;1;Ankara–;;;;1;1;1;1;2010

Mezarlık Mevzuatı Türkiye Belediyeler Birliği yayını–;;;;1;1;1;1;Ankara–;;;;1;1;1;1;2010

63 soruda Yeni Büyükşehir Yapısı (Cüneyd Altıparmak ile) Şanlıurfa Kent Konseyi yayınları Şanlıurfa–;;;;1;1;1;1;2013

84 soruda İmar Kirliliğine neden olma suçu (Cüneyd Altıparmak ile) Seçkin yayınları–;;;;1;1;1;1;Ankara–;;;;1;1;1;1;2013

Hukuki Açıdan 100 Soruda Yeni Büyükşehir Belediye Modeli (Cüneyd Altıparmak ile) (2.baskı) Seçkin yayınları–;;;;1;1;1;1;Ankara–;;;;1;1;1;1;2013
Mithat Arman Karasu ...
Şubat 2020
55.00 TL
Sepete Ekle
Bahtiyar Akyılmaz ...
Eylül 2020
119.00 TL
Sepete Ekle
Canan Yavuz
Haziran 2020
55.00 TL
Sepete Ekle
Kemal Gözler
Haziran 2020
85.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
TKKB Başkanı’nın Takdimi  7
İlk Not  9
İlk Önsöz  11
Başlarken…  13
Kısaltmalar  25
BİRİNCİ BÖLÜM:
TEMEL KAVRAMLAR
1. İnsan Haklarının Tarihsel Süreçte Geçirdiği Evreler Nelerdir?  29
2. Dayanışma Hakları Hakkında Bilgi Verir misiniz?  30
3. “Kentli” Kimdir?  33
4. Kentli Hakları ve Hukuki Dayanakları Nelerdir?  35
5. Uluslararası Sözleşmelerde Belirlenen Kent Yaşamına Yönelik Temel İlkelerin En Önemlileri Hangileridir?  38
6. Kent Konseylerinin Kentli Hakları Bakımından Önemi Nedir?  41
7. Kentlilik Bilinci İle Kent Konseyinin Sağlıklı İşleyişi Arasında Nasıl Bir Bağ Vardır?  44
8. “Yerinden Yönetim” Ne Demektir?  46
9. Yerel Yönetimler ile Demokrasi Arasındaki İlişki Nasıl Açıklanabilir?  47
10. İdari Yerinden Yönetim İle Siyasal Yerinden Yönetim Arasındaki Farklar Nelerdir?  49
11. İdari Yerinden Yönetimin Türleri Nelerdir?  51
12. Yerel Yönetimlerin Varlık Nedenleri Nelerdir?  53
13. Yerel Yönetimlerin Anayasal Boyutları Nelerdir?  55
14. Yerinden Yönetim İlkesinin Fayda ve Zararları Nelerdir?  57
15. Gündem 21 Nedir?  59
16. Yerel Gündem 21 Nedir?  62
17. Dünyada Yerel Gündem 21 Uygulamaları Nelerdir?  64
18. Türkiye'deki Yerel Gündem 21 Uygulamaları Nelerdir?  67
19. Yerel Gündem 21 ile Kent Konseylerinin Bağlantısı Nedir?  70
20. Yönetişim Nedir?  72
21. Kent Konseyleri Yönetişim Anlayışının Bir Sonucu mudur?  75
22. Avrupa Kentsel Şartı Hakkında Bilgi Verir misiniz?  77
23. Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı Hakkında Bilgi
Verir misiniz?  80
24. Aalborg Şartı Hakkında Bilgi Verir misiniz?  83
25. Yurttaşların Yönetime Katılımı Ne Demektir?  83
26. Katılımın Türleri Nelerdir?  91
27. Gündem 21 İle Katılım Arasında Ne Tür Bir İlişki Vardır?  94
28. Dünyada Yerel Yönetimlerde Halk Katılımı Konusunda Ne Tür Mekanizmalar Mevcuttur?  98
29. Yerel Demokrasi Kültürünün Gelişmesinde Kent Konseyinin Etkisi Nedir?  103
30. Binyıl Kalkınma Hedefleri İle Kent Konseyleri Arasında Bir Bağ Var mıdır?  106
31. Kentsel Alanda Engelli Bireylerin Hakları Nelerdir?  110
İKİNCİ BÖLÜM:
KENT KONSEYLERİNİN YAPISI VE OLUŞUMU
32. Kent Konseyi’nin Hukuki Çerçevesi Nedir?  115
33. Kent Konseyleri Nasıl Oluşur?  117
34. Kent Konseyinin Görevleri Nelerdir?  126
35. Kent Konseyinde Neler Konuşulur?  130
37. Kent Konseyinin Çalışma Usülu Hakkında Bilgi Verir misiniz?  131
38. Kent Konseyinin Çalışma Prensipleri Nelerdir?  131
39. Kent Konseyinin Organları Nelerdir?  132
40. Kent Konseyinin Üyeleri Kimlerdir?  133
41. “Mahallin En Büyük Mülki İdare Amiri Veya Temsilcisi” İfadesinden Kast Edilen Kimlerdir?  143
42. “Belediye Başkanı veya Temsilcisi” İfadesini Nasıl Anlamalıyız?  143
43. “Sayısı 10’u Geçmemek Üzere İllerde Valiler, İlçelerde Kaymakamlar Tarafından Belirlenecek Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Temsilcileri” İfadesini İzah Eder misiniz?  144
44. “Mahalle Sayısı Yirmiye Kadar Olan Belediyelerde Bütün Mahalle Muhtarları, Diğer Belediyelerde Belediye Başkanının Çağrısı Üzerine Toplanan Mahalle Muhtarlarının Toplam Muhtar Sayısının Yüzde 30’unu Geçmemek ve 20’den Az Olmamak Üzere Kendi Aralarından Seçecekleri Temsilcileri” İfadesinin Kapsamı ve İçeriği Ne Olmalıdır?  144
45. “Beldede Teşkilatını Kurmuş Olan Siyasi Partilerin Temsilcileri” İfadesini Nasıl Yorumlamalıyız?  145
46. “Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarının, Sendikaların, Noterlerin, Baroların ve İlgili Dernekler İle Vakıfların Temsilcileri” İfadesi Hakkındaki Düşünceniz Nedir?  146
47. Genel Kurul Hangi Dönemlerde Toplanır?  151
48. Genel Kurula Kim Başkanlık Eder?  152
49. İlk Kez Kurulacak Kent Konseyinin Teşekkülü Nasıl Olacaktır?  152
50. Daha Önce Teşekkül Etmiş Bir Kent Konseyinin Seçimsiz Genel Kurul Toplantısı Nasıl Olacaktır?  152
51. Daha Önce Teşekkül Etmiş Bir Kent Konseyinin Seçimli Genel Kurul Toplantısı Nasıl Olacaktır?  153
52. Kent Konseyi Başkanının Seçimi Nasıl Olacaktır?  154
53. Kent Konseyi Başkanına Vekâlet Var mıdır?  156
54. Kent Konseyi Başkanını Görevleri Nelerdir?  156
55. Genel Kurul Dışından Biri Kent Konseyi Başkanı Olabilir mi?  156
56. Yürütme Kurulunun Görevleri Nelerdir?  158
57. Kent Konseyi Meclisleri Hangileridir?  158
58. Kadın Meclisi Hakkında Bilgi Verir misiniz?  159
59. Gençlik Meclisi Hakkında Bilgi Verir misiniz?  159
60. Çocuk Meclisi Hakkında Bilgi Verir misiniz?  160
61. Çalışma Grupları Nasıl Kurulur?  161
62. Kent Konseyleri Kararları Belediye Açısından Bağlayıcı mıdır?  162
63. Kent Konseyi Genel Sekreterinin Seçilmesi Nasıl Olur?  163
64. Kent Konseyi Genel Sekreterinin Görevleri Nelerdir?  164
65. Kent Konseyi Yönetmeliğinden Önce Kurulmuş Konseylerin Uyum Süreci Hakkında Bilgi Verir misinİz?  164
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:
KENT KONSEYLERİNİN MALİ YAPISI,
KURUMSAL İLİŞKİSİ VE DİĞER MESELELERİ
66. Kent Konseylerine Belediyeden Kaynak Ayırmak
Mümkün müdür?  169
67. Mali Yapı Hakkında Bilgi Verir misiniz?  169
68. Personel Yapısı Hakkında Bilgi Verir misiniz?  171
69. Kent Konseyinde Genel Sekreter Olarak Görev Yapan Kişiye Belediye Bütçesinden Maaş Ödenebilir mi?  172
70. Belediye, Kent Konseyi Toplantıları İçin Harcırah
Ödeyebilir mi?  173
71. Kent Konseylerine Diğer Kamu Kurumlarından Kaynak Tahsisi Mümkün müdür?  175
72. Kent Konseylerinin Seçim İşlerine Dair Nasıl Bir İzlek Önerirsiniz?  175
73. Kent Konseyinin Hukuk Metinleri Dışında, Doğası Gereği Yapması Gerekenler Var mıdır?  179
74. Kent Konseyi Başkanı Nelere Dikkat Etmelidir?  181
75. Belediye Başkanı Kent Konseyi Başkanı Olabilir mi?  183
76. Kent Konseyinin Bileşenleri İle İlişkisi Nasıl Olmaldır?  184
77. Belediyeler Kent Konseyi Birimleri Kurabilir mi?  185
78. Kent Konseyleri Bağış Kabul Edebilir mi?  186
79. Kent Konseyinin Dava Açma Ehliyeti Nedir?  188
80. Kent Konseyleri Avukat Tutabilir mi?  208
81. Kent Konseyleri Kurumlar İle Protokol İmzalayabilir mi?  208
82. Kent Konseylerine Danışman Almak Mümkün müdür?  209
83. Kent Konseyleri Biriliği, Platformu Olabilir mi?  218
84. Türkiye Kent Konseyleri Birliği (TKKB) Hakkında Bilgi
Verir misiniz?  219
85. TKKB’ye Üyelik Nasıl Olur?  221
86. TKKB’nin Organları Nelerdir?  221
87. TKKB İle Kent Konseyleri Arasındaki İlişki Ne Düzeydedir?  221
88. Aynı Kent İçerisindeki Kent Konseyleri Arasındaki İlişki Nasıldır?  222
89. “Büyükşehir Kent Konseyi” Kurulabilir mi?  223
90. Büyükşehir Kent Konseyine Dair Bir Öneriniz Var mıdır?  225
91. Kent Konseyi Seçimlerinin Mahiyeti ve İtiraz Hakkında Bilgi Verir misiniz?  225
92. Kent Konseyi Yönergesini Hazırlarken Nelere Dikkat Edilmelidir?  226
93. Kent Konseyi Farkındalığı İçin Neler Yapılmalıdır?  235
94. Kent Konseyinin Bir Çalışmada Paydaşları Kimler Olabilir?  236
95. Kent Konseyi Kararlarının Mahiyeti Nedir?  237
96. Kent Konseyi Kurulmamasının Sonuçları Nelerdir?  238
97. Yeni Büyükşehir Modelinin Kent Konseylerine Etkisi Var mıdır?  240
98. Kent Konseyleri İle İligili Son Gelişmeler Nelerdir?  243
99. Kent Konseylerinin Örnek Uygulamaları Nelerdir,
Anlatır mısınız?  246
100. Kent Konseyleri Hakkındaki Son Değerlendirmeniz ve Önerileriniz Nelerdir?  248
KİTABA EK / 1. BÖLÜM:
TKKB DÖNEM BAŞKANLARININ YAZILARI
TKKB DÖNEM BAŞKANLARININ YAZILARI  251
KENT KONSEYLERİ FİKRİNİN DOĞUŞU  253
Sedat Yücel TKKB 2.Dönem Başkanı  253
KENT KONSEYİ VE SİVİL ALAN  261
SAİM YAVUZ TKKB (3.Dönem) Başkanı  261
KENT KONSEYİ VE BELEDİYE İLİŞKİLERİ  267
Zeynep Arıkan ÖZBAŞ TKKB 4.Dönem Başkanı  267
KENT KONSEYİ VE TARİH BİLİNCİ  274
Yusuf Sabri DİŞLİ TKKB 4.Dönem Başkanı  274
TKKB’nin KISA TARİHİ  279
Hasan SOYGÜZEL TKKB 6.Dönem Başkanı  279
KENT KONSEYLERİ VE KADIN MECLİSLERİ  288
Gülay AKTAŞÇI TKKB 7.Dönem Başkanı  288
TKKB MİSYONU VE ŞEHİRCİLİK ŞURASI  293
Necati BİNİCİ TKKB Kurucu ve 8. Dönem Başkanı  293
GELECEKTE KENT KONSEYLERİ  300
Nuray AKÇASOY TKKB 9. Dönem Başkanı  300
KİTABA EK / 2. BÖLÜM:
MEVZUAT VE DİĞER METİNLER
5393 S. BELEDİYE KANUNU 76. MADDE.  307
KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ  308
İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYE HİZMETLERİNE GÖNÜLLÜ KATILIM YÖNETMELİĞİ  317
GENELGELER  322
GÖRÜŞLER  326
TKKB İLKE VE ESASLARI  336
KİTABA EK / 3. BÖLÜM:
KENT TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ  343
Kaynakça  363
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020