Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
MYO Müfredatına Uygun
Dış Ticaret ve Finansmanı
Mevzuat – Uygulamalar – Finansman
Ağustos 2014 / 1. Baskı / 342 Syf.
Fiyatı: 32.50 TL
İndirimli: 19.90 TL (%39)
Stokta sınırlı sayıda bulunmaktadır (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Bu kitapta dış ticaretle ilgili temel bilgilerle birlikte, dış ticaretin finansmanında en önemli unsurlarından biri olan krediler ile alternatif finansman araçlarına da geniş yer verilmiştir. Dolayısıyla bu kitap, dış ticaretle ilgili kişilerin ve firmaların yanında, özellikle Meslek Yüksekokullarında okutulan Dış Ticaret İşlemleri, Dış Ticaret Kredileri ve Dış Ticaret Finansmanı gibi dış ticarete yönelik derslerde başvurulacak bir kaynak olarak da tasarlanmıştır.

Bu kitap hazırlanırken mevzuatla ilgili teknik ve karmaşık konuların daha kolay anlaşılmasını sağlamak maksadıyla, detaylardan özenle kaçınılmış, mümkün olduğunca sade bir anlatımla temel bilgiler verilmeye çalışılmıştır.

Konu Başlıkları
Dış Ticaret Mevzuatı
Dış Ticarette Kullanılan Belgeler
Dış Ticarette Teslim Şekilleri
Dış Ticarette Ödeme Şekilleri
İhracat–İthalat
Yurt Dışından Sağlanan Krediler
Döviz Kredileri
Prefinansman Kredileri
Eximbank Kredileri
TL İhracat Kredileri
ECA Kredileri
Altın Kredileri
Gayri Nakdi Krediler
Forfaiting– Faktoring–Leasing
Barkod: 9789750229671
Yayın Tarihi: Ağustos 2014
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 13x19
Sayfa Sayısı: 342
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  5
Kısaltmalar  23
DIŞ TİCARET  25
DIŞ TİCARETLE İLGİLİ KAVRAMLAR  27
I. Efektif  27
II. Döviz  27
III. Türkiye’de Yerleşik Kişi  29
IV. Dışarıda Yerleşik Kişi  29
V. Türk Parası  29
VI. İç Kredi  30
VII. Döviz Kredisi  30
VIII. Dış Kredi  30
IX. Konvertibl Döviz  31
X. Non-Konvertibl Döviz  31
XI. Parite  31
XII. Kur  32
XIII. Arbitraj  32
XIV. Döviz Alım Belgesi (DAB)  33
XV. Döviz Satım Belgesi (DSB)  33
XVI. Türk Parası Transfer Belgesi  33
XVII. Muhabir Banka  33
XVIII. Rambursman Bankası  34
XIX. Damping  34
XX. Anti-Damping  35
XXI. Alivre Satış  35
XXII. Antrepo  35
XXIII. Aval  35
XXIV. Avarya  35
XXV. Demoraj  35
XXVI. Nakit Beyan Formu (NBF)  36
XXVII. Gümrük Beyannamesi (GB)  36
XXVIII. İhracatçı  36
XXIX. Fiili İhracat  37
MİLLETLERARASI TİCARET ODASI – ICC  39
DIŞ TİCARET MEVZUATI  41
I. Uluslararası Dış Ticaret Mevzuat  41
A. Milletlerarası Ticaret Odasının (ICC) Yayınladığı Broşürler  41
B. Devletlerarası İkili ve Çok Taraflı Anlaşmalar  42
II. Yurtiçi Dış Ticaret Mevzuatı  42
A. Türk Parası Kıymetini Koruma Mevzuatı (Kambiyo Mevzuatı)  43
B. Dış Ticaret Mevzuatı  44
DIŞ TİCARETTE KULLANILAN BELGELER  45
I. Konşimento (Bill of Lading)  46
II. Taşıma Belgeleri (Transport Documents)  46
III. Nakliyeci Makbuzları (Forwarder’s Receipts)  47
IV. Sigorta Belgeleri (Insurance Documents)  47
V. Fatura (Invoice)  47
A. Proforma Fatura (Proforma Invoice)  47
B. Ticari Fatura (Commercial Invoice)  48
VI. Menşe Şahadetnamesi (Certificate of Origin)  48
VII. Çeki Listesi (Certificate of Weight)  48
VIII. Koli (Ambalaj) Listesi (Packing List)  48
IX. Sağlık Raporu (Health Certificate)  48
X. Ekspertiz veya Analiz Raporu (Certificate of Quality or of Analysis)  49
XI. Gözetim Belgesi (Inspection Certificate)  49
XII. Helal Belgesi (Halal Certicate)  49
XIII. Radyasyon Belgesi (Radiation Certificate)  49
XIV. Veteriner Sertifikası (Veterinary Certificate)  49
XV. Dolaşım Belgeleri (Movement Cetificate)  50
A. ATR Dolaşım Belgesi (Movement Certificate-ATR)  50
B. EURO.1 Dolaşım Belgesi (Movement Certificate-EUR.1)  50
XVI. Uygunluk Belgeleri  51
DIŞ TİCARETTE TESLİM (SATIŞ) ŞEKİLLERİ  53
I. EXW-EX WORKS – Ticari İşletmede Teslim  54
II. FCA-FREE CARRIER – Taşıyıcıya Teslim  55
III. FAS-FREE ALONGSIDE SHIP – Gemi Doğrultusunda Teslim  55
IV. FOB-FREE ON BOARD – Gemi Bordasında Teslim  56
V. CF/CFR-COST AND FREIGHT – Mal Bedeli ve Navlun  56
VI. CIF-COST, INSURANCE AND FREIGHT – Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun  57
VII. CPT – CARRIAGE PAID TO NAMED PLACE OF DESTINATION - Varış Yerine Kadar Taşıma Ücreti Ödenmiş Olarak Teslim  57
VIII. CIP – CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO - Taşıma Ücreti ve Sigorta Ödenmiş Olarak Teslim  58
IX. DAP – DELIVERED AT PLACE - Yerinde Teslim  58
X. DAT – DELIVERED AT TERMINAL - Terminalde Teslim  58
XI. DDP - DELIVERED DUTY PAID - Gümrük Resmi Ödenmiş Olarak Teslim  59
KAMBİYO SENETLERİ  61
I. Çek  62
A. Çek Türleri ve Özellikleri  63
1. Seyahat Çeki (Travelers Cheque)  64
2. Eurocheque  65
a. Aktif Ülkeler  65
b. Pasif Ülkeler  66
3. International Money Order (IMO)  66
4. Banka Çeki  66
5. Şahıs Çeki  67
B. Çek Tahsili  68
1. İştira Etme  68
2. Tahsile Alma  69
II. Bono  69
III. Poliçe  71
DIŞ TİCARETTE ÖDEME ŞEKİLLERİ  79
I. Akreditifli Ödeme (Letter of Credit, Documentary Credit)  80
II. Vesaik Mukabili Ödeme (Collections, Cash Against Documents)  81
III. Mal Mukabili Ödeme (Cash Against Goods)  81
IV. Kabul Kredili Ödeme (Payment Against Acceptance)  82
V. Peşin Ödeme (Prepayment, Advance Payment)  83
VI. Banka Güvenceli Ödeme (Bank Payment Obligation)  84
İHRACAT  87
I. İhracat Mevzuatına İlişkin Genel Esaslar  87
II. Özelliği Olan İhracat İşlemleri  89
A. Ön İzne Bağlı İhracat  89
B. Kayda Bağlı İhracat  90
C. Konsinye İhracat  90
D. Yurt Dışı Fuar ve Sergilere Katılım ve İhracat  91
E. İthal Edilmiş Malın İhracı  92
F. Serbest Bölgelere Yapılacak İhracat  93
G. Transit Ticaret  93
H. Bedelsiz İhracat  93
II. İhracında Fon Kesintisi Aranan Mallar  94
A. Dolaylı Offset Yoluyla Yapılacak İhracat  95
B. Bağlı Muamele veya Takas Yoluyla Yapılacak İhracat  95
C. Ticari Kiralama Yoluyla Yapılacak İhracat  96
III. Alıcısı Tarafından Kabul Edilmeyen Mallar  96
IV. Alıcısına Teslim Edilemeyen Mallar ve Malların Terk Edilmesi  97
V. Yasak ve İhracı Ön İzne Bağlı Mallar  97
VI. İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi  97
A. Ödeme Şekilleri  97
B. İhracat Bedellerinin Tahsili  98
C. İhracat Bedelinin Efektif Olarak Tahsili  99
D. İmalatçı veya Tedarikçi Adına DAB Düzenlenmesi  100
E. İhracat Alacağının İskonto Edilmesi  100
F. Faktoring İşlemi  101
G. Mahsuben Ödeme  101
H. İhracat Bedellerinin Tasarrufu  102
İTHALAT  105
I. İthalat Mevzuatına İlişkin Genel Esaslar  105
II. İthalatla İlgili Kısıtlamalar  106
III. Ödeme Şekilleri  107
IV. İthalat Bedellerinin Ödenmesi  107
V. İthalat Hesaplarının Kapatılması  108
VI. Üçüncü Ülkelerdeki Bankalar Nezdinde Akreditif Açılması  109
GÖRÜNMEYEN İŞLEMLER  111
I. Döviz Kazandırıcı İşlemler  111
II. Döviz veya Türk Lirası Ödenmesini Gerektiren İşlemler  112
A. Tamir ve Montaj Hizmetleri  112
B. Teknik Yardım  113
C. Taahhüt İşleri  113
D. Telif Hakları  113
D. Kredi Kartı Anlaşmaları  113
E. Komisyonculuk ve Simsariye Giderleri  114
F. Banka Komisyon ve Masrafları  114
G. Temsil Masrafları  114
H. Gümrük Vergi ve Resimleri ile Benzeri Ücretler  115
I. Navlun  115
J. Sosyal Güvenlik ve Sosyal Sigorta  115
K. Hayat Sigortaları  115
L. Ticari Faaliyetlerden Sağlanan Kârlar  115
M. Kiralar  116
N. Vergiler ve Harçlar  116
DIŞ TİCARETTE MÜCBİR SEBEP HALLERİ  117
Mücbir Sebep Hallerinin Belgelendirilmesi  117
KREDİ GARANTİ FONU  119
AKREDİTİFLİ ÖDEME (Letter of Credit, Documentary Credit)  123
I. Akreditifin Tarafları ve Yükümlülükleri  123
A. Akreditif Amiri (İthalatçı): (Applicant)  123
B. Amir Banka (İthalatçının Bankası): (Issuing Bank)  124
C. Akreditif Lehdarı (İhracatçı): (Beneficiary)  125
D. Aracı Banka (İhracatçının Bankası): (Intermediary Bank)  125
1. İhbar Bankası (Advising Bank)  125
2. Teyit Bankası (Confirming Bank)  125
3. Rambursman Bankası (Reimbursing Bank)  125
II. Akreditifli Ödemenin İşleyişi  126
III. Akreditifte Bulunması Gereken Bilgiler  127
IV. Akreditif Çeşitleri  128
A. Kabilirücu (Dönülebilir)/ Gayri Kabilirücu (Dönülemez) Akreditifler  128
1. Kabilirücu Akreditifler (Revocable Documentary Credits)  128
2. Gayri Kabilirücu Akreditifler (Irrevocable Documentary Credits)  129
B. Teyitli / Teyitsiz Akreditifler  129
1. Teyitli Akreditif (Confirmed Documentary Credit)  129
2. Teyitsiz Akreditif (Unconfirmed Documentary Credit)  130
C. Rotatif Akreditifler (Revolving Documentary Credit)  130
D. Kullandırım Şekillerine Göre Akreditifler  132
1. İbrazında Ödemeli Akreditifler (Sight Payment Documantary Credits)  132
2. Vadeli Akreditifler (Deferred Payment Documentary Credit)  133
3. Kabul Kredili Akreditifler (Acceptance Documentary Credits)  133
4. İştira Akreditifleri (Negatiable Documentary Credit)  134
E. Karşılıklı Akreditif (Back – to – Back Documentary Credit)  135
F. Devredilebilir Akreditif (Transferable Documentary Credit)  135
G. Kırmızı Şartlı Akreditif (Red Clause Documentary Credit)  136
H. İhtiyat Akreditifi (Stand – By Letter of Credit)  136
I. Yeşil Şartlı Akreditif (Green Clause Letter of Credit)  137
YURT DIŞINDAN SAĞLANAN KREDİLER  139
I. Kredinin Kullanılması  139
II. Kreditörün Değişmesi  141
III. İhracat Kredi Kurumlarından Sağlanan Krediler  141
IV. Hazine Müsteşarlığına Bildirim Yapılacak Krediler  142
V. T.C. Merkez Bankasına Bildirim Yapılacak Krediler  144
VI. Yurt Dışından Borçlanma Olarak Kabul Edilen ve Edilmeyen Krediler  145
VII. Sendikasyon Kredileri İçerisindeki Türk Bankalarının Katılım Payı Üzerindeki Mali Yükümlülükler  147
A. Damga Vergisi ve Harçlar  147
B. Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu  147
VIII. Kredilerin Geri Ödenmesi  147
A. Damga Vergisi ve Harçlar  149
B. Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu  150
IX. Kredilerin Başka Bir Bankaya Aktarımı  150
X. Bankaların Borçlu Sıfatıyla Sağladıkları Krediler  150
XI. Katılım Bankalarının Sağladıkları Fonlar  151
FİRMALAR TARAFINDAN YURT DIŞINDAN SAĞLANAN KREDİLER  153
I. İhracat Faaliyetleri İçin Sağlanan Krediler  153
A. Kredinin Sağlanması  153
B. Kredinin Döviz Ödemesi Gerektiren İşlemlerde Kullanılması  154
C. Kredinin Türk Lirası Olarak Kullanılması  157
II. Transit Ticaretin Finansmanı İçin Sağlanan Krediler  157
III. Yurt Dışındaki İşlerle İlgili Olarak Sağlanan Krediler  158
IV. İthalatçılar Tarafından Kullanılan Ayni Krediler  161
V. İşletme İhtiyacı İçin Sağlanan Krediler  161
VI. İthalatın Finansmanı Amacıyla Sağlanan Krediler  163
VII. Yurt Dışından Alınacak Gemiler İçin Sağlanan Krediler  165
VIII. Yabancı Firmaların Yurt Dışından Sağladığı Krediler  165
IX. Türk Firmalarının Yurt Dışından Türk Lirası Kredi Alması  166
DÖVİZ KREDİLERİ  167
I. İhracatın Finansmanı İçin Açılacak Döviz Kredileri  168
A. Kredinin Döviz Olarak Kullanılması  168
B. Kredinin Türk Lirası Olarak Kullanılması  169
II. Transit Ticaretin Finansmanı Amacıyla Açılan Döviz Kredileri  170
III. Finansal Kiralama Şirketlerine Açılan Döviz Kredileri  172
IV. Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Döviz Kredisi Kullanılması  173
V. Kamu Kuruluşlarınca Teşvik Belgesiz Yatırım Malı Alımlarının Finansmanı Amacıyla Döviz Kredisi Kullanılması  174
VI. Kredilerin Kapatılması  174
VII. Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Kullanılacak Kredilerde Süre Uzatımı ve Vergi, Resim ve Harç İstisnası Uygulaması  174
VIII. Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Kullanılacak Ayni Kredilerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Uygulaması  175
IX. Yurt Dışındaki İşlerle İlgili Olarak Açılan Krediler  175
X. Uluslararası Yurt İçi İhaleler ile Savunma Sanayi Projelerini Üstlenen Firmalara Açılacak Döviz Kredileri  180
XI. Bakım, Onarım Hizmetleri İçin Açılacak Döviz Kredileri  181
XII. Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmelerinin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi Amacıyla Açılacak Döviz Kredileri  183
XIII. Yurt Dışında Yerleşik Firmalara Açılacak Döviz Kredileri  184
XIV. Döviz Üzerinden Düzenlenen Çeklerin ve Diğer Menkul Kıymetlerin İskonto-İştira Edilmesi  186
XV. Bankaların Birbirlerine Açacakları Krediler  190
XVI. Kredi Kartları Karşılığında Açılan Döviz Kredileri  190
PREFİNANSMAN KREDİLERİ  191
I. Prefinansman Kredilerinin Temini  191
II. Prefinansman Kredisinin Kullanımı  192
III. Vade  193
IV. Prefinansman Kredisinin Devredilmesi  194
V. Prefinansman Kredisinin Başka Bir Bankaya Aktarımı  195
VI. Prefinansman Kredilerinin Kapatılması  196
VII. Prefinansman Kredilerinin Mahsup Suretiyle Ödenmesi  196
A. İhracat Bedelleri İle Mahsup Edilmek Suretiyle Ödeme  196
B. Döviz Kazandırıcı Hizmet Bedelleriyle Mahsup Edilmek Suretiyle Ödeme  198
C. Prefinansman Kredisinin İhracat, Belge Kapsamındaki İhracat Sayılan Satış ve Teslimler İle Döviz Kazandırıcı Faaliyetlere İlişkin Bedellerle Tasfiyesi  199
DÖVİZ VE PREFİNANSMAN KREDİLERİYLE İLGİLİ ORTAK HUSUSLAR  201
EXİMBANK KREDİLERİ  205
I. Kısa Vadeli İhracat Kredileri  206
A. Reeskont Kredileri  207
B. Sevk Öncesi İhracat Kredileri  207
C. İhracata Hazırlık Kredileri  212
D. Dış Ticaret Şirketleri İhracat Kredisi  214
E. KOBİ İhracat Hazırlık Kredileri  215
F. Sevk Sonrası Reeskont Kredisi  216
G. İhracata Dönük Üretim Finansman Kredisi  220
II. Orta-Uzun Vadeli İhracat Kredileri  222
A. İhracata Yönelik İşletme Sermayesi Kredisi  222
B. İhracata Yönelik Yatırım Kredisi  224
C. Marka Kredisi  226
D. Avrupa Yatırım Bankası Kredisi  228
E. Yurt Dışı Mağazalar Yatırım Kredisi  230
F. Özellikli İhracat Kredisi  231
G. Gemi İnşa ve Finansman Programı  232
III. Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kapsamındaki Krediler  234
A. Turizm Kredisi  234
B. Uluslararası Nakliyat Pazarlama Kredisi  235
C. Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Teminat Mektubu Programı  236
D. Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Köprü Kredisi  238
E. Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kredisi  240
F. Yurt Dışı Fuar Katılım Kredisi  242
IV. İhracat Kredi Sigortası  244
A. Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası Programı  245
1. Ticari Riskler  247
2. Politik Riskler  247
B. Orta ve Uzun Vadeli İhracat Kredi Sigortası  249
C. Spesifik İhracat Kredi Sigortası Sevk Sonrası Risk Programı  250
D. Teminat Mektuplarının Haksız Nakde Çevrilme Sigortası  250
TÜRK LİRASI İHRACAT KREDİLERİ  253
I. Spot Krediler  254
II. Rotatif Krediler  254
III. Sevk Öncesi İhracat Kredileri (İhracata Hazırlık Kredileri)  255
IV. Sevk Sonrası İhracat Kredileri  255
V. İskonto Kredisi  256
A. Vadeli Akreditif İskontosu  257
B. Amir Banka Avalli Kabul Kredili Ödeme İskontosu  257
C. Banka Garantili Vadeli Vesaik Mukabili Ödeme İskontosu  258
VI. Ticari İşletme Kredileri  258
VI. İhracat Reeskont Kredisi  259
ECA (ÜLKE) KREDİLERİ  261
I. Kullanım (Kredi Çekiliş) Dönemi  262
II. Geri Ödeme Dönemi  262
YURT DIŞINA TÜRK LİRASI KREDİ AÇILMASI  265
I. Bankaların Açtığı Krediler  265
II. Firmalarca Yurt Dışındaki Ortaklıklarına Kredi Açılması  266
ALTIN KREDİLERİ  267
I. Bankalarca Altın Kredisi Açılması  267
II. Yurt Dışından Altın Kredisi Alınması  268
TEMİNAT MEKTUPLARI  271
I. Teminat Mektubunun Tarafları  271
II. Teminat Mektubunun Çeşitleri  273
III. Yurtdışı Banka Kontrgarantisine Karşılık Düzenlenen Dövizi Natık Teminat Mektupları  275
IV. İthalata İlişkin Peşin Ödeme Teminat Mektupları  277
V. Stand-By L/C (Garanti Akreditifleri)’ne Karşılık Verilen Dövizi Natık Teminat Mektupları  277
VI. Stand-By Akreditiflerin Teminat Mektuplarından Farkları  279
VII. Kontrgaranti Niteliğindeki Garanti Akreditifleri  279
GAYRİ NAKDİ KREDİLER  281
I. Türkiye’deki Firmaların Yurt Dışından Gayri Nakdi Kredi, Garanti ve Kefalet Sağlamaları  281
II. Türkiye’deki Bankaların Teminat Mektubu Düzenlemeleri, Garanti ve Kefalet Vermeleri  281
III. Bankalar Dışındaki Türkiye’de Yerleşik Kişilerce Verilen Teminat Mektubu, Garanti ve Kefaletler  284
IV. Gemi İpoteği Tesisi  284
V. Döviz Kazandırıcı Gayri Nakdi Krediler  284
A. Dövizi Natık Teminat Mektupları  284
B. Kontrgarantiler  285
VI. Gayri Nakdi İthalat Kredileri  285
A. Akreditifler  286
B. Aval – Kabul Kredileri  286
1. Kabul Kredisi  286
2. Aval Kredisi  287
C. Harici Garantiler  287
1. Süreli (Vadeli) Olarak Düzenlenen Harici Garantiler  288
2. Süresiz Olarak Düzenlenen Harici Garantiler  289
FORFAITING  291
I. Forfaiting İşleminin Tarafları ve İş Akışı  291
II. Forfaiting İşleminin Avantajları  293
III. Faiz ve Komisyon Uygulaması  293
IV. Forfaiter’in Yapacağı İncelemeler  293
FAKTORİNG  295
I. Faktoring Çeşitleri  295
A. Ulusal Faktoring – Uluslararası Faktoring (Domestic Factoring – International Factoring)  295
B. Açık Faktoring – Gizli Faktoring (Disclosed Factoring – Undisclosed Factoring)  296
C. Geleneksel Faktoring – Zahiri Faktoring (Old – Line Factoring – Recourse Factoring)  296
D. Vade Faktoringi – Peşin Faktoring (Maturity Factoring- Advance Factoring)  296
II. İşleyişi  297
III. Faktoring Uygulamasının Sağladığı Avantajlar  298
A. Satıcı Firma Açısından  298
B. Faktor Firma Açısından  299
C. Müşteriler Açısından  300
IV. Faktoring Şirketlerinin Yapamayacakları İşlemler  300
LEASING (FİNANSAL KİRALAMA)  303
I. Leasing Konusu Olabilecek Mallar  304
II. Mülkiyetin Devir Süresi  305
III. Leasing İşleminin Yapılışı  308
IV. Leasing’in Sağladığı Avantajlar  310
V. KDV Uygulaması ve Diğer Yasal Yükümlülükler  311
Ek 1: T.C. MERKEZ BANKASI TARAFINDAN KONVERTIBL OLARAK KABUL EDİLEN YABANCI PARALAR  313
Ek 2: İHRACI KAYDA BAĞLI MALLAR LİSTESİ  314
Ek 3: KANUN, KARARNAME VE ULUSLARARASI ANLAŞMALARLA İHRACI YASAKLANMIŞ MALLAR  316
ULUSLARARASI TİCARİ TERİMLER  317
Faydalanılan Kaynaklar  331
Kavramlar Dizini  337
  

İÇİNDEKİLER
Önsöz  5
Kısaltmalar  23
DIŞ TİCARET  25
DIŞ TİCARETLE İLGİLİ KAVRAMLAR  27
I. Efektif  27
II. Döviz  27
III. Türkiye’de Yerleşik Kişi  29
IV. Dışarıda Yerleşik Kişi  29
V. Türk Parası  29
VI. İç Kredi  30
VII. Döviz Kredisi  30
VIII. Dış Kredi  30
IX. Konvertibl Döviz  31
X. Non-Konvertibl Döviz  31
XI. Parite  31
XII. Kur  32
XIII. Arbitraj  32
XIV. Döviz Alım Belgesi (DAB)  33
XV. Döviz Satım Belgesi (DSB)  33
XVI. Türk Parası Transfer Belgesi  33
XVII. Muhabir Banka  33
XVIII. Rambursman Bankası  34
XIX. Damping  34
XX. Anti-Damping  35
XXI. Alivre Satış  35
XXII. Antrepo  35
XXIII. Aval  35
XXIV. Avarya  35
XXV. Demoraj  35
XXVI. Nakit Beyan Formu (NBF)  36
XXVII. Gümrük Beyannamesi (GB)  36
XXVIII. İhracatçı  36
XXIX. Fiili İhracat  37
MİLLETLERARASI TİCARET ODASI – ICC  39
DIŞ TİCARET MEVZUATI  41
I. Uluslararası Dış Ticaret Mevzuat  41
A. Milletlerarası Ticaret Odasının (ICC) Yayınladığı Broşürler  41
B. Devletlerarası İkili ve Çok Taraflı Anlaşmalar  42
II. Yurtiçi Dış Ticaret Mevzuatı  42
A. Türk Parası Kıymetini Koruma Mevzuatı (Kambiyo Mevzuatı)  43
B. Dış Ticaret Mevzuatı  44
DIŞ TİCARETTE KULLANILAN BELGELER  45
I. Konşimento (Bill of Lading)  46
II. Taşıma Belgeleri (Transport Documents)  46
III. Nakliyeci Makbuzları (Forwarder’s Receipts)  47
IV. Sigorta Belgeleri (Insurance Documents)  47
V. Fatura (Invoice)  47
A. Proforma Fatura (Proforma Invoice)  47
B. Ticari Fatura (Commercial Invoice)  48
VI. Menşe Şahadetnamesi (Certificate of Origin)  48
VII. Çeki Listesi (Certificate of Weight)  48
VIII. Koli (Ambalaj) Listesi (Packing List)  48
IX. Sağlık Raporu (Health Certificate)  48
X. Ekspertiz veya Analiz Raporu (Certificate of Quality or of Analysis)  49
XI. Gözetim Belgesi (Inspection Certificate)  49
XII. Helal Belgesi (Halal Certicate)  49
XIII. Radyasyon Belgesi (Radiation Certificate)  49
XIV. Veteriner Sertifikası (Veterinary Certificate)  49
XV. Dolaşım Belgeleri (Movement Cetificate)  50
A. ATR Dolaşım Belgesi (Movement Certificate-ATR)  50
B. EURO.1 Dolaşım Belgesi (Movement Certificate-EUR.1)  50
XVI. Uygunluk Belgeleri  51
DIŞ TİCARETTE TESLİM (SATIŞ) ŞEKİLLERİ  53
I. EXW-EX WORKS – Ticari İşletmede Teslim  54
II. FCA-FREE CARRIER – Taşıyıcıya Teslim  55
III. FAS-FREE ALONGSIDE SHIP – Gemi Doğrultusunda Teslim  55
IV. FOB-FREE ON BOARD – Gemi Bordasında Teslim  56
V. CF/CFR-COST AND FREIGHT – Mal Bedeli ve Navlun  56
VI. CIF-COST, INSURANCE AND FREIGHT – Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun  57
VII. CPT – CARRIAGE PAID TO NAMED PLACE OF DESTINATION - Varış Yerine Kadar Taşıma Ücreti Ödenmiş Olarak Teslim  57
VIII. CIP – CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO - Taşıma Ücreti ve Sigorta Ödenmiş Olarak Teslim  58
IX. DAP – DELIVERED AT PLACE - Yerinde Teslim  58
X. DAT – DELIVERED AT TERMINAL - Terminalde Teslim  58
XI. DDP - DELIVERED DUTY PAID - Gümrük Resmi Ödenmiş Olarak Teslim  59
KAMBİYO SENETLERİ  61
I. Çek  62
A. Çek Türleri ve Özellikleri  63
1. Seyahat Çeki (Travelers Cheque)  64
2. Eurocheque  65
a. Aktif Ülkeler  65
b. Pasif Ülkeler  66
3. International Money Order (IMO)  66
4. Banka Çeki  66
5. Şahıs Çeki  67
B. Çek Tahsili  68
1. İştira Etme  68
2. Tahsile Alma  69
II. Bono  69
III. Poliçe  71
DIŞ TİCARETTE ÖDEME ŞEKİLLERİ  79
I. Akreditifli Ödeme (Letter of Credit, Documentary Credit)  80
II. Vesaik Mukabili Ödeme (Collections, Cash Against Documents)  81
III. Mal Mukabili Ödeme (Cash Against Goods)  81
IV. Kabul Kredili Ödeme (Payment Against Acceptance)  82
V. Peşin Ödeme (Prepayment, Advance Payment)  83
VI. Banka Güvenceli Ödeme (Bank Payment Obligation)  84
İHRACAT  87
I. İhracat Mevzuatına İlişkin Genel Esaslar  87
II. Özelliği Olan İhracat İşlemleri  89
A. Ön İzne Bağlı İhracat  89
B. Kayda Bağlı İhracat  90
C. Konsinye İhracat  90
D. Yurt Dışı Fuar ve Sergilere Katılım ve İhracat  91
E. İthal Edilmiş Malın İhracı  92
F. Serbest Bölgelere Yapılacak İhracat  93
G. Transit Ticaret  93
H. Bedelsiz İhracat  93
II. İhracında Fon Kesintisi Aranan Mallar  94
A. Dolaylı Offset Yoluyla Yapılacak İhracat  95
B. Bağlı Muamele veya Takas Yoluyla Yapılacak İhracat  95
C. Ticari Kiralama Yoluyla Yapılacak İhracat  96
III. Alıcısı Tarafından Kabul Edilmeyen Mallar  96
IV. Alıcısına Teslim Edilemeyen Mallar ve Malların Terk Edilmesi  97
V. Yasak ve İhracı Ön İzne Bağlı Mallar  97
VI. İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi  97
A. Ödeme Şekilleri  97
B. İhracat Bedellerinin Tahsili  98
C. İhracat Bedelinin Efektif Olarak Tahsili  99
D. İmalatçı veya Tedarikçi Adına DAB Düzenlenmesi  100
E. İhracat Alacağının İskonto Edilmesi  100
F. Faktoring İşlemi  101
G. Mahsuben Ödeme  101
H. İhracat Bedellerinin Tasarrufu  102
İTHALAT  105
I. İthalat Mevzuatına İlişkin Genel Esaslar  105
II. İthalatla İlgili Kısıtlamalar  106
III. Ödeme Şekilleri  107
IV. İthalat Bedellerinin Ödenmesi  107
V. İthalat Hesaplarının Kapatılması  108
VI. Üçüncü Ülkelerdeki Bankalar Nezdinde Akreditif Açılması  109
GÖRÜNMEYEN İŞLEMLER  111
I. Döviz Kazandırıcı İşlemler  111
II. Döviz veya Türk Lirası Ödenmesini Gerektiren İşlemler  112
A. Tamir ve Montaj Hizmetleri  112
B. Teknik Yardım  113
C. Taahhüt İşleri  113
D. Telif Hakları  113
D. Kredi Kartı Anlaşmaları  113
E. Komisyonculuk ve Simsariye Giderleri  114
F. Banka Komisyon ve Masrafları  114
G. Temsil Masrafları  114
H. Gümrük Vergi ve Resimleri ile Benzeri Ücretler  115
I. Navlun  115
J. Sosyal Güvenlik ve Sosyal Sigorta  115
K. Hayat Sigortaları  115
L. Ticari Faaliyetlerden Sağlanan Kârlar  115
M. Kiralar  116
N. Vergiler ve Harçlar  116
DIŞ TİCARETTE MÜCBİR SEBEP HALLERİ  117
Mücbir Sebep Hallerinin Belgelendirilmesi  117
KREDİ GARANTİ FONU  119
AKREDİTİFLİ ÖDEME (Letter of Credit, Documentary Credit)  123
I. Akreditifin Tarafları ve Yükümlülükleri  123
A. Akreditif Amiri (İthalatçı): (Applicant)  123
B. Amir Banka (İthalatçının Bankası): (Issuing Bank)  124
C. Akreditif Lehdarı (İhracatçı): (Beneficiary)  125
D. Aracı Banka (İhracatçının Bankası): (Intermediary Bank)  125
1. İhbar Bankası (Advising Bank)  125
2. Teyit Bankası (Confirming Bank)  125
3. Rambursman Bankası (Reimbursing Bank)  125
II. Akreditifli Ödemenin İşleyişi  126
III. Akreditifte Bulunması Gereken Bilgiler  127
IV. Akreditif Çeşitleri  128
A. Kabilirücu (Dönülebilir)/ Gayri Kabilirücu (Dönülemez) Akreditifler  128
1. Kabilirücu Akreditifler (Revocable Documentary Credits)  128
2. Gayri Kabilirücu Akreditifler (Irrevocable Documentary Credits)  129
B. Teyitli / Teyitsiz Akreditifler  129
1. Teyitli Akreditif (Confirmed Documentary Credit)  129
2. Teyitsiz Akreditif (Unconfirmed Documentary Credit)  130
C. Rotatif Akreditifler (Revolving Documentary Credit)  130
D. Kullandırım Şekillerine Göre Akreditifler  132
1. İbrazında Ödemeli Akreditifler (Sight Payment Documantary Credits)  132
2. Vadeli Akreditifler (Deferred Payment Documentary Credit)  133
3. Kabul Kredili Akreditifler (Acceptance Documentary Credits)  133
4. İştira Akreditifleri (Negatiable Documentary Credit)  134
E. Karşılıklı Akreditif (Back – to – Back Documentary Credit)  135
F. Devredilebilir Akreditif (Transferable Documentary Credit)  135
G. Kırmızı Şartlı Akreditif (Red Clause Documentary Credit)  136
H. İhtiyat Akreditifi (Stand – By Letter of Credit)  136
I. Yeşil Şartlı Akreditif (Green Clause Letter of Credit)  137
YURT DIŞINDAN SAĞLANAN KREDİLER  139
I. Kredinin Kullanılması  139
II. Kreditörün Değişmesi  141
III. İhracat Kredi Kurumlarından Sağlanan Krediler  141
IV. Hazine Müsteşarlığına Bildirim Yapılacak Krediler  142
V. T.C. Merkez Bankasına Bildirim Yapılacak Krediler  144
VI. Yurt Dışından Borçlanma Olarak Kabul Edilen ve Edilmeyen Krediler  145
VII. Sendikasyon Kredileri İçerisindeki Türk Bankalarının Katılım Payı Üzerindeki Mali Yükümlülükler  147
A. Damga Vergisi ve Harçlar  147
B. Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu  147
VIII. Kredilerin Geri Ödenmesi  147
A. Damga Vergisi ve Harçlar  149
B. Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu  150
IX. Kredilerin Başka Bir Bankaya Aktarımı  150
X. Bankaların Borçlu Sıfatıyla Sağladıkları Krediler  150
XI. Katılım Bankalarının Sağladıkları Fonlar  151
FİRMALAR TARAFINDAN YURT DIŞINDAN SAĞLANAN KREDİLER  153
I. İhracat Faaliyetleri İçin Sağlanan Krediler  153
A. Kredinin Sağlanması  153
B. Kredinin Döviz Ödemesi Gerektiren İşlemlerde Kullanılması  154
C. Kredinin Türk Lirası Olarak Kullanılması  157
II. Transit Ticaretin Finansmanı İçin Sağlanan Krediler  157
III. Yurt Dışındaki İşlerle İlgili Olarak Sağlanan Krediler  158
IV. İthalatçılar Tarafından Kullanılan Ayni Krediler  161
V. İşletme İhtiyacı İçin Sağlanan Krediler  161
VI. İthalatın Finansmanı Amacıyla Sağlanan Krediler  163
VII. Yurt Dışından Alınacak Gemiler İçin Sağlanan Krediler  165
VIII. Yabancı Firmaların Yurt Dışından Sağladığı Krediler  165
IX. Türk Firmalarının Yurt Dışından Türk Lirası Kredi Alması  166
DÖVİZ KREDİLERİ  167
I. İhracatın Finansmanı İçin Açılacak Döviz Kredileri  168
A. Kredinin Döviz Olarak Kullanılması  168
B. Kredinin Türk Lirası Olarak Kullanılması  169
II. Transit Ticaretin Finansmanı Amacıyla Açılan Döviz Kredileri  170
III. Finansal Kiralama Şirketlerine Açılan Döviz Kredileri  172
IV. Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Döviz Kredisi Kullanılması  173
V. Kamu Kuruluşlarınca Teşvik Belgesiz Yatırım Malı Alımlarının Finansmanı Amacıyla Döviz Kredisi Kullanılması  174
VI. Kredilerin Kapatılması  174
VII. Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Kullanılacak Kredilerde Süre Uzatımı ve Vergi, Resim ve Harç İstisnası Uygulaması  174
VIII. Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Kullanılacak Ayni Kredilerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Uygulaması  175
IX. Yurt Dışındaki İşlerle İlgili Olarak Açılan Krediler  175
X. Uluslararası Yurt İçi İhaleler ile Savunma Sanayi Projelerini Üstlenen Firmalara Açılacak Döviz Kredileri  180
XI. Bakım, Onarım Hizmetleri İçin Açılacak Döviz Kredileri  181
XII. Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmelerinin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi Amacıyla Açılacak Döviz Kredileri  183
XIII. Yurt Dışında Yerleşik Firmalara Açılacak Döviz Kredileri  184
XIV. Döviz Üzerinden Düzenlenen Çeklerin ve Diğer Menkul Kıymetlerin İskonto-İştira Edilmesi  186
XV. Bankaların Birbirlerine Açacakları Krediler  190
XVI. Kredi Kartları Karşılığında Açılan Döviz Kredileri  190
PREFİNANSMAN KREDİLERİ  191
I. Prefinansman Kredilerinin Temini  191
II. Prefinansman Kredisinin Kullanımı  192
III. Vade  193
IV. Prefinansman Kredisinin Devredilmesi  194
V. Prefinansman Kredisinin Başka Bir Bankaya Aktarımı  195
VI. Prefinansman Kredilerinin Kapatılması  196
VII. Prefinansman Kredilerinin Mahsup Suretiyle Ödenmesi  196
A. İhracat Bedelleri İle Mahsup Edilmek Suretiyle Ödeme  196
B. Döviz Kazandırıcı Hizmet Bedelleriyle Mahsup Edilmek Suretiyle Ödeme  198
C. Prefinansman Kredisinin İhracat, Belge Kapsamındaki İhracat Sayılan Satış ve Teslimler İle Döviz Kazandırıcı Faaliyetlere İlişkin Bedellerle Tasfiyesi  199
DÖVİZ VE PREFİNANSMAN KREDİLERİYLE İLGİLİ ORTAK HUSUSLAR  201
EXİMBANK KREDİLERİ  205
I. Kısa Vadeli İhracat Kredileri  206
A. Reeskont Kredileri  207
B. Sevk Öncesi İhracat Kredileri  207
C. İhracata Hazırlık Kredileri  212
D. Dış Ticaret Şirketleri İhracat Kredisi  214
E. KOBİ İhracat Hazırlık Kredileri  215
F. Sevk Sonrası Reeskont Kredisi  216
G. İhracata Dönük Üretim Finansman Kredisi  220
II. Orta-Uzun Vadeli İhracat Kredileri  222
A. İhracata Yönelik İşletme Sermayesi Kredisi  222
B. İhracata Yönelik Yatırım Kredisi  224
C. Marka Kredisi  226
D. Avrupa Yatırım Bankası Kredisi  228
E. Yurt Dışı Mağazalar Yatırım Kredisi  230
F. Özellikli İhracat Kredisi  231
G. Gemi İnşa ve Finansman Programı  232
III. Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kapsamındaki Krediler  234
A. Turizm Kredisi  234
B. Uluslararası Nakliyat Pazarlama Kredisi  235
C. Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Teminat Mektubu Programı  236
D. Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Köprü Kredisi  238
E. Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kredisi  240
F. Yurt Dışı Fuar Katılım Kredisi  242
IV. İhracat Kredi Sigortası  244
A. Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası Programı  245
1. Ticari Riskler  247
2. Politik Riskler  247
B. Orta ve Uzun Vadeli İhracat Kredi Sigortası  249
C. Spesifik İhracat Kredi Sigortası Sevk Sonrası Risk Programı  250
D. Teminat Mektuplarının Haksız Nakde Çevrilme Sigortası  250
TÜRK LİRASI İHRACAT KREDİLERİ  253
I. Spot Krediler  254
II. Rotatif Krediler  254
III. Sevk Öncesi İhracat Kredileri (İhracata Hazırlık Kredileri)  255
IV. Sevk Sonrası İhracat Kredileri  255
V. İskonto Kredisi  256
A. Vadeli Akreditif İskontosu  257
B. Amir Banka Avalli Kabul Kredili Ödeme İskontosu  257
C. Banka Garantili Vadeli Vesaik Mukabili Ödeme İskontosu  258
VI. Ticari İşletme Kredileri  258
VI. İhracat Reeskont Kredisi  259
ECA (ÜLKE) KREDİLERİ  261
I. Kullanım (Kredi Çekiliş) Dönemi  262
II. Geri Ödeme Dönemi  262
YURT DIŞINA TÜRK LİRASI KREDİ AÇILMASI  265
I. Bankaların Açtığı Krediler  265
II. Firmalarca Yurt Dışındaki Ortaklıklarına Kredi Açılması  266
ALTIN KREDİLERİ  267
I. Bankalarca Altın Kredisi Açılması  267
II. Yurt Dışından Altın Kredisi Alınması  268
TEMİNAT MEKTUPLARI  271
I. Teminat Mektubunun Tarafları  271
II. Teminat Mektubunun Çeşitleri  273
III. Yurtdışı Banka Kontrgarantisine Karşılık Düzenlenen Dövizi Natık Teminat Mektupları  275
IV. İthalata İlişkin Peşin Ödeme Teminat Mektupları  277
V. Stand-By L/C (Garanti Akreditifleri)’ne Karşılık Verilen Dövizi Natık Teminat Mektupları  277
VI. Stand-By Akreditiflerin Teminat Mektuplarından Farkları  279
VII. Kontrgaranti Niteliğindeki Garanti Akreditifleri  279
GAYRİ NAKDİ KREDİLER  281
I. Türkiye’deki Firmaların Yurt Dışından Gayri Nakdi Kredi, Garanti ve Kefalet Sağlamaları  281
II. Türkiye’deki Bankaların Teminat Mektubu Düzenlemeleri, Garanti ve Kefalet Vermeleri  281
III. Bankalar Dışındaki Türkiye’de Yerleşik Kişilerce Verilen Teminat Mektubu, Garanti ve Kefaletler  284
IV. Gemi İpoteği Tesisi  284
V. Döviz Kazandırıcı Gayri Nakdi Krediler  284
A. Dövizi Natık Teminat Mektupları  284
B. Kontrgarantiler  285
VI. Gayri Nakdi İthalat Kredileri  285
A. Akreditifler  286
B. Aval – Kabul Kredileri  286
1. Kabul Kredisi  286
2. Aval Kredisi  287
C. Harici Garantiler  287
1. Süreli (Vadeli) Olarak Düzenlenen Harici Garantiler  288
2. Süresiz Olarak Düzenlenen Harici Garantiler  289
FORFAITING  291
I. Forfaiting İşleminin Tarafları ve İş Akışı  291
II. Forfaiting İşleminin Avantajları  293
III. Faiz ve Komisyon Uygulaması  293
IV. Forfaiter’in Yapacağı İncelemeler  293
FAKTORİNG  295
I. Faktoring Çeşitleri  295
A. Ulusal Faktoring – Uluslararası Faktoring (Domestic Factoring – International Factoring)  295
B. Açık Faktoring – Gizli Faktoring (Disclosed Factoring – Undisclosed Factoring)  296
C. Geleneksel Faktoring – Zahiri Faktoring (Old – Line Factoring – Recourse Factoring)  296
D. Vade Faktoringi – Peşin Faktoring (Maturity Factoring- Advance Factoring)  296
II. İşleyişi  297
III. Faktoring Uygulamasının Sağladığı Avantajlar  298
A. Satıcı Firma Açısından  298
B. Faktor Firma Açısından  299
C. Müşteriler Açısından  300
IV. Faktoring Şirketlerinin Yapamayacakları İşlemler  300
LEASING (FİNANSAL KİRALAMA)  303
I. Leasing Konusu Olabilecek Mallar  304
II. Mülkiyetin Devir Süresi  305
III. Leasing İşleminin Yapılışı  308
IV. Leasing’in Sağladığı Avantajlar  310
V. KDV Uygulaması ve Diğer Yasal Yükümlülükler  311
Ek 1: T.C. MERKEZ BANKASI TARAFINDAN KONVERTIBL OLARAK KABUL EDİLEN YABANCI PARALAR  313
Ek 2: İHRACI KAYDA BAĞLI MALLAR LİSTESİ  314
Ek 3: KANUN, KARARNAME VE ULUSLARARASI ANLAŞMALARLA İHRACI YASAKLANMIŞ MALLAR  316
ULUSLARARASI TİCARİ TERİMLER  317
Faydalanılan Kaynaklar  331
Kavramlar Dizini  337
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020