Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Hemşirelikte Tıbbi Uygulama Hataları ve Hukuki Sonuçları
Ocak 2016 / 1. Baskı / 240 Syf.
Fiyatı: 55.50 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Hukukun varlık nedeni kişilerdir ve hukuk düzeninde en önemli hak kişilik hakkıdır. Hemşirelik mesleği her ne kadar sağlık alanı içerisinde yer almış olsa da hukukla da iç-içedir. Hemşirenin tıbbi girişim sırasında tıp, etik ve hukuka uygun olarak ve doğru hareket etmesi görevleri arasındadır. Hemşirelik uygulamalarından kaynaklanan kişilik hakkı ihlallerini ifade eden tıbbi uygulama hataları hemşirenin kusuru oranında sorumluluğunu doğurmaktadır.

Bu kitapta hemşirelerin görev tanımları, tıbbi uygulamalardaki rolü ve sorumluluğu, tıbbi müdahalenin hukuka uygunluk şartları, hemşirelerin tıbbi uygulama hataları ve nedenleri dünyada tıbbi uygulama hataları, tıbbi uygulama hatalarının bilirkişilik değerlendirilmesi ve hemşirelerin tıbbi uygulama hatalarının ülkemizdeki hukuksal boyutu ve kişisel kusur, hizmet kusuru ve görev kusuru ayrımı irdelenmiştir. Hemşirelerin tıbbi uygulama hataları vücut bütünlüğü ihlali niteliğinde olduğundan ayrı başlıklar altında ceza hukuku, tazminat hukuku ve idare hukuku acısından Yargıtay ve Danıştay örnek kararlarıyla ele alınmıştır.

Konu Başlıkları
Hemşirelik ve Tıbbi Uygulamalar
Hemşirelikte Tıbbi Uygulama Hataları
Tıbbi Uygulama Hataları Nedeniyle Hemşirenin Sorumluluğu
Barkod: 9789750235979
Yayın Tarihi: Ocak 2016
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 240
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Özet  9
Abstract  11
İçindekiler  13
Kısaltmalar  17
Giriş  19
Birinci Bölüm
HEMŞİRELİK VE TIBBİ UYGULAMALAR
I. HEMŞİRELİK GÖREV TANIMI VE UYGULAMALARI  21
A. Hemşirelik Görev Tanımı  22
B. Hemşirelik Hizmetlerinin Kapsamı  24
C. Hemşirelik Görev Yetkileri  26
D. Hemşirelik Bakım Süreci ve Aşamaları  28
E. Hemşirelik Girişimleri  29
F. Hemşirelik Temel Rolleri  30
1. Uygulayıcı Rolü  30
2. Eğitici Rolü  30
3. Araştırıcı Rolü  31
4. Yönetici Rolü  31
5. Koordinatör Rolü  31
6. Savunucu Rolü  31
G. Meslekleşme ve Hemşirelik  31
H. Hemşirelik Mesleğinin Amacı  34
İ. Hemşirelerin Eğitim Sorumlulukları  35
II. TIBBİ MÜDAHALE VE UYGULAMA KAVRAMLARI  36
A. Hukuka Uygun Tıbbi Müdahale ve Unsurları  38
1. Tıbbi Müdahalenin Bir Sağlık Personeli Tarafından Yapılması  39
2. Tıbbi Müdahale Öncesi Aydınlatma ve Rızanın Alınması  40
3. Tıbbi Müdahalenin Hukuka Uygun Yapılması  43
4. Tıbbi Müdahalenin Mesleki Standart İçinde Yapılması  44
5. Tıbbi Müdahalenin Kamu Sağlığının Korunması Amacı  45
B. Tıbbi Uygulamalar ve Tıbbi Müdahale ile Karşılaştırılması  45
İkinci Bölüm
HEMŞİRELİKTE TIBBİ UYGULAMA HATALARI
I. TIBBİ MÜDAHALE VE UYGULAMA HATALARI  51
A. Hemşirelikte Tıbbi Hata Nedenleri  56
B. Hemşirelikte Tıbbi Hata Türleri  60
1. İnsan Kaynaklı Hatalar  62
a. İlaç Hataları  66
aa. İlaç Uygulama Hataları  70
bb. Dünyada İlaç Uygulama Hataları  78
b. İletişim Kaynaklı Hatalar  81
c. Dökümantosyandan Kaynaklı Hatalar  85
d. Mekanik Alet Kullanımına Bağlı Hatalar  86
2. Çalışma Ortamı Kaynaklı Hatalar  87
3. Sistem Kaynaklı Hatalar  92
C. Hasta Güvenliği ve Risk Analizi  95
D. Dünyada Tıbbi Uygulama Hataları  100
E. Türkiye’de Tıbbi Uygulama Hataları  103
II. TIBBİ UYGULAMA HATALARINDA BİLİRKİŞİLİK  107
A. Adli Tıp Kurumu Uygulamaları  112
B. Yüksek Sağlık Şurası Uygulamaları  115
C. Üniversite Anabilim Dalları Uygulamaları  118
D. Uzman Mütalaası  120
E. Adli Hemşireliğin Türkiye’de Bilirkişi Olarak Uygulanabilirliği  121
Üçüncü Bölüm
TIBBİ UYGULAMA HATALARI NEDENİYLE
HEMŞİRENİN SORUMLULUĞU
I. HEMŞİRENİN HUKUKİ SORUMLULUKLARI  125
A. Hemşirelerin Ceza Sorumluluğu  127
1. Kamu Görevlisi Hemşirelerin Ceza Yargılaması  139
2. Ceza Mahkemesi Kararının Etkisi  141
B. Hemşirelerin Tazminat Sorumluluğu  143
1. Hemşirelerin Haksız Fiilden Doğan Hukuki Sorumluluğu Şartları  146
a. Hukuka Aykırı Fiil  149
b. Kusur  151
c. Zarar  155
d. İlliyet Bağı  157
2. Kamu Görevlisi Hemşirenin Tazminat Sorumluluğu  159
a. İdare Hukukuna Göre Sorumluluk Şartları  160
b. İdare Hukukunda Sorumluluğun Kaynağı  160
aa. Kusur Sorumluluğu  161
aaa. Sağlık Hizmetinin Kuruluşu ve İşleyişi ile İlgili Kusur Sorumluluğu  163
bbb. Tıbbi Müdahalelerden Doğan Kusur Sorumluluğu  164
bb. Kusursuz Sorumluluk  165
cc. Özel Hastaneler Kapsamında İdarenin Sorumluluğu  167
c. Sorumluluğu Ortadan Kaldıran Haller  167
d. Hizmet Kusuru, Kişisel Kusur ve Görev Kusuru Ayrımı  167
e. Devletin Sorumlulara Rücu Hakkı  172
3. Haksız Fiilden Doğan Hukuki Sorumluluğun Sonuçları  174
a. Maddi Tazminat  175
aa. Genel Olarak  176
bb. Maddi Tazminatın İndirilebileceği Durumlar  180
b. Manevi Tazminat  181
aa. Ölüm Sebebiyle Manevi Tazminat  182
bb. Bedensel (Cismani) Zarar Sebebiyle Manevi Tazminat  182
cc. Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle Manevi Tazminat  182
4. Hemşirenin Sözleşmeye (Borca) Aykırılığı Nedeniyle Tazminat Sorumluluğu  185
a. Sorumluluk Şartları  190
b. Sorumsuzluk Anlaşmaları  192
c. Sorumluluğu Ortadan Kaldıran veya Azaltan Sebepler  193
aa. Mücbir Sebep  193
bb. Beklenmeyen Hal  194
cc. Zarar Görenin Davranışı  194
dd. Üçüncü Kişinin Davranışı  194
d. Yardımcı Şahısların Fiillerinden Sorumluluk  194
e. Adam Çalıştıranın Sorumluluğu  196
f. Yardımcı Kişilerin Fiillerinden Sorumluluk ile Adam Çalıştıranın Sorumluluğu Arasındaki Fark  197
g. Hemşirenin Birlikte Sorumluluğu  198
h. Zamanaşımı  201
C. Hemşirelerin İdari/Disiplin Sorumlulukları  204
II. HEMŞİRELERİN ETİK SORUMLULUKLARI  209
Sonuç ve Değerlendirme  213
Kaynakça  227
Kavram Dizini  239
 


Gürkan Sert
Mayıs 2019
49.90 TL
Sepete Ekle
Hakan Hakeri
Nisan 2019
280.00 TL
Sepete Ekle
Sabire Sanem Yılmaz
Nisan 2019
72.90 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Özet  9
Abstract  11
İçindekiler  13
Kısaltmalar  17
Giriş  19
Birinci Bölüm
HEMŞİRELİK VE TIBBİ UYGULAMALAR
I. HEMŞİRELİK GÖREV TANIMI VE UYGULAMALARI  21
A. Hemşirelik Görev Tanımı  22
B. Hemşirelik Hizmetlerinin Kapsamı  24
C. Hemşirelik Görev Yetkileri  26
D. Hemşirelik Bakım Süreci ve Aşamaları  28
E. Hemşirelik Girişimleri  29
F. Hemşirelik Temel Rolleri  30
1. Uygulayıcı Rolü  30
2. Eğitici Rolü  30
3. Araştırıcı Rolü  31
4. Yönetici Rolü  31
5. Koordinatör Rolü  31
6. Savunucu Rolü  31
G. Meslekleşme ve Hemşirelik  31
H. Hemşirelik Mesleğinin Amacı  34
İ. Hemşirelerin Eğitim Sorumlulukları  35
II. TIBBİ MÜDAHALE VE UYGULAMA KAVRAMLARI  36
A. Hukuka Uygun Tıbbi Müdahale ve Unsurları  38
1. Tıbbi Müdahalenin Bir Sağlık Personeli Tarafından Yapılması  39
2. Tıbbi Müdahale Öncesi Aydınlatma ve Rızanın Alınması  40
3. Tıbbi Müdahalenin Hukuka Uygun Yapılması  43
4. Tıbbi Müdahalenin Mesleki Standart İçinde Yapılması  44
5. Tıbbi Müdahalenin Kamu Sağlığının Korunması Amacı  45
B. Tıbbi Uygulamalar ve Tıbbi Müdahale ile Karşılaştırılması  45
İkinci Bölüm
HEMŞİRELİKTE TIBBİ UYGULAMA HATALARI
I. TIBBİ MÜDAHALE VE UYGULAMA HATALARI  51
A. Hemşirelikte Tıbbi Hata Nedenleri  56
B. Hemşirelikte Tıbbi Hata Türleri  60
1. İnsan Kaynaklı Hatalar  62
a. İlaç Hataları  66
aa. İlaç Uygulama Hataları  70
bb. Dünyada İlaç Uygulama Hataları  78
b. İletişim Kaynaklı Hatalar  81
c. Dökümantosyandan Kaynaklı Hatalar  85
d. Mekanik Alet Kullanımına Bağlı Hatalar  86
2. Çalışma Ortamı Kaynaklı Hatalar  87
3. Sistem Kaynaklı Hatalar  92
C. Hasta Güvenliği ve Risk Analizi  95
D. Dünyada Tıbbi Uygulama Hataları  100
E. Türkiye’de Tıbbi Uygulama Hataları  103
II. TIBBİ UYGULAMA HATALARINDA BİLİRKİŞİLİK  107
A. Adli Tıp Kurumu Uygulamaları  112
B. Yüksek Sağlık Şurası Uygulamaları  115
C. Üniversite Anabilim Dalları Uygulamaları  118
D. Uzman Mütalaası  120
E. Adli Hemşireliğin Türkiye’de Bilirkişi Olarak Uygulanabilirliği  121
Üçüncü Bölüm
TIBBİ UYGULAMA HATALARI NEDENİYLE
HEMŞİRENİN SORUMLULUĞU
I. HEMŞİRENİN HUKUKİ SORUMLULUKLARI  125
A. Hemşirelerin Ceza Sorumluluğu  127
1. Kamu Görevlisi Hemşirelerin Ceza Yargılaması  139
2. Ceza Mahkemesi Kararının Etkisi  141
B. Hemşirelerin Tazminat Sorumluluğu  143
1. Hemşirelerin Haksız Fiilden Doğan Hukuki Sorumluluğu Şartları  146
a. Hukuka Aykırı Fiil  149
b. Kusur  151
c. Zarar  155
d. İlliyet Bağı  157
2. Kamu Görevlisi Hemşirenin Tazminat Sorumluluğu  159
a. İdare Hukukuna Göre Sorumluluk Şartları  160
b. İdare Hukukunda Sorumluluğun Kaynağı  160
aa. Kusur Sorumluluğu  161
aaa. Sağlık Hizmetinin Kuruluşu ve İşleyişi ile İlgili Kusur Sorumluluğu  163
bbb. Tıbbi Müdahalelerden Doğan Kusur Sorumluluğu  164
bb. Kusursuz Sorumluluk  165
cc. Özel Hastaneler Kapsamında İdarenin Sorumluluğu  167
c. Sorumluluğu Ortadan Kaldıran Haller  167
d. Hizmet Kusuru, Kişisel Kusur ve Görev Kusuru Ayrımı  167
e. Devletin Sorumlulara Rücu Hakkı  172
3. Haksız Fiilden Doğan Hukuki Sorumluluğun Sonuçları  174
a. Maddi Tazminat  175
aa. Genel Olarak  176
bb. Maddi Tazminatın İndirilebileceği Durumlar  180
b. Manevi Tazminat  181
aa. Ölüm Sebebiyle Manevi Tazminat  182
bb. Bedensel (Cismani) Zarar Sebebiyle Manevi Tazminat  182
cc. Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle Manevi Tazminat  182
4. Hemşirenin Sözleşmeye (Borca) Aykırılığı Nedeniyle Tazminat Sorumluluğu  185
a. Sorumluluk Şartları  190
b. Sorumsuzluk Anlaşmaları  192
c. Sorumluluğu Ortadan Kaldıran veya Azaltan Sebepler  193
aa. Mücbir Sebep  193
bb. Beklenmeyen Hal  194
cc. Zarar Görenin Davranışı  194
dd. Üçüncü Kişinin Davranışı  194
d. Yardımcı Şahısların Fiillerinden Sorumluluk  194
e. Adam Çalıştıranın Sorumluluğu  196
f. Yardımcı Kişilerin Fiillerinden Sorumluluk ile Adam Çalıştıranın Sorumluluğu Arasındaki Fark  197
g. Hemşirenin Birlikte Sorumluluğu  198
h. Zamanaşımı  201
C. Hemşirelerin İdari/Disiplin Sorumlulukları  204
II. HEMŞİRELERİN ETİK SORUMLULUKLARI  209
Sonuç ve Değerlendirme  213
Kaynakça  227
Kavram Dizini  239
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2019