İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Yüksek Lisans Tezleri Dizisi No: 16 Çakışan Deniz Alanlarında Yer Alan Hidrokarbon Kaynakların Ortak Geliştirilmesi Doğu Akdeniz'de Pratik Çözüm Şerife Sena Poçanoğlu  - Kitap
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Yüksek Lisans Tezleri Dizisi No: 16

Çakışan Deniz Alanlarında Yer Alan Hidrokarbon Kaynakların Ortak Geliştirilmesi Doğu Akdeniz'de Pratik Çözüm

1. Baskı, 
Şubat 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
162
Barkod:
9786254327612
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
210,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Hidrokarbon kaynakların çakışan deniz alanlarındaki mevcudiyeti, devletler arasında deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına yönelik uyuşmazlıklara sebep olmaktadır. Nihai sınırlandırmanın yapılmadığı hallerde ise devletlerin birtakım yükümlülükleri vardır. Bu kapsamda devletler, işbirliği ve iyi niyet ilkelerine uygun hareket etmelidir. Bu ilkelere dayanılarak 1982 tarihli Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'nde "pratik çözüm getiren geçici düzenlemelere girmek" ve "nihai anlaşmanın akdini tehlikeye düşürmemek veya engellememek" için her türlü çabayı gösterme yükümlülüğü hüküm altına alınmıştır. Çakışan deniz alanlarında hidrokarbon kaynakların yer aldığı durumlarda uygulamada en çok karşılaşılan geçici düzenleme ise ortak geliştirme rejimidir. Çalışmada, çakışan deniz alanlarındaki hidrokarbon kaynakların ortak geliştirilmesi uygulamadaki örnekler dikkate alınarak ele alınmıştır. Ortaya konular bilgiler ışığında, Türkiye'nin ve KKTC'nin Doğu Akdeniz'de taraf olduğu uyuşmazlıklar bağlamında ortak geliştirme alanlarının kurulması değerlendirilmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Çakışan Deniz Alanlarında Yer Alan Hidrokarbon Kaynaklara Yönelik Faaliyetler
.
Geçici Düzenleme Olarak Çakışan Deniz Alanlarında Ortak Geliştirme
.
Doğu Akdeniz'de Olası Ortak Geliştirme Andlaşmaları: Türkiye ve KKTC Bakımından Değerlendirme
Kitapla İlgili Kategoriler
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER 
Giriş 
Birinci Bölüm 
Çakışan Deniz Alanlarında Yer Alan Hidrokarbon Kaynaklara Yönelik Faaliyetler 
I. Çakışan Deniz Alanları 
A. Kıta Sahanlığı 
B. Münhasır Ekonomik Bölge 
C. Kıyıdaş Devletlerin Kıta Sahanlıklarının ve/veya Münhasır Ekonomik Bölgelerinin Çakışması 
II. Çakışan Deniz Alanlarında Yer Alan Hidrokarbon Kaynaklara İlişkin Hukuki Çerçeve 
A. Genel Olarak 
B. BMDHS'nin 74. ve 83. Maddelerinin Ortak Üçüncü Fıkrasında Düzenlenen Yükümlülükler 
1. Hazırlık Çalışmaları 
2. Yükümlülükler 
İkinci Bölüm 
Geçici Düzenleme Olarak Çakışan Deniz Alanlarında Ortak Geliştirme 
I. Ortak Geliştirme Kavramı 
A. Ortak Geliştirme Kavramının Tarihi 
B. Tanımı 
II. Ortak Geliştirme Alanı 
A. Ortak Geliştirme Alanının Kurulması İçin Gerekli Şartlar 
1. Çakışan Deniz Alanının Varlığı 
2. Taraf Devletlerin Siyasi İradesi 
B. Ortak Geliştirme Alanının Kurulmasını Etkileyen Etmenler 
1. Ekonomik Etmenler 
2. İç Siyasi Görüşler 
3. Devletlerarası İlişkiler 
4. Tarihsel Etmenler 
5. Kültürel Etmenler 
6. Güvenlik Endişesi 
7. Diğer Etmenler 
III. Ortak Geliştirme Andlaşmaları 
A. Ortak Geliştirme Andlaşmalarının Temel Unsurları 
1. Ortak Geliştirme Alanının Belirlenmesi 
2. Yönetimin Yapısı 
3. Hakların Korunması 
4. Kazancın Paylaşılması ve Masrafların Karşılanması 
5. Uygulanacak Hukuk ve Yargı Yetkisi 
6. Andlaşmanın Sona Ermesi 
7. Uyuşmazlıkların Çözümü 
B. Ortak Geliştirme Andlaşmalarının İşlevsel Karakteri 
Üçüncü Bölüm 
Doğu Akdeniz'de Olası Ortak Geliştirme Andlaşmaları: 
Türkiye ve KKTC Bakımından Değerlendirme 
I. Doğu Akdeniz'de Çakışan Deniz Alanları 
A. Türkiye'nin Kıta Sahanlığı ile Diğer Devletlerin Deniz Alanlarına İlişkin İddialarının Çakışması 
1. Türkiye'nin Kıta Sahanlığı 
B. KKTC'nin Kıta Sahanlığı ile GKRY'nin Deniz Alanlarına İlişkin İddialarının Çakışması 
II. Türkiye, Yunanistan, KKTC ve GKRY'nin Çakışan Deniz Alanlarında Yer Alan Hidrokarbon Kaynaklara İlişkin Faaliyetleri ve Yükümlülükleri 
III. Doğu Akdeniz'de Ortak Geliştirme Alanlarının Kurulması 
A. Türkiye'nin Taraf Olduğu Uyuşmazlıklar Bakımından Değerlendirme 
B. KKTC GKRY Uyuşmazlığı Bakımından Değerlendirme 
Sonuç