Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Kooperatiflerde Genel Kurul İşlemleri
Ocak 2012 / 1. Baskı / 304 Syf.
Fiyatı: 55.00 TL
İndirimli: 39.90 TL (%28)
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Kooperatifin ortakları tarafından bağımsız olarak ve kendi serbest iradeleriyle karar alıp yönetilmesini sağlayan genel kurul, bütün ortakları temsil eden en yetkili organdır. Kooperatifin gerek devlet, gerekse diğer kuruluşlarla ‘Özerklik ve bağımsızlık’ ilkesi çerçevesinde, anlaşma ve işbirliğinin ve yönetiminin sağlanması, genel kurul aracılığıyla gerçekleşir. Eser, genel kurul hakkında kapsamlı bilgiler içermektedir.

Genel Kurul hazırlık çalışmaları, genel kurul günü yapılan çalışmalar ve genel kuruldan sonra yapılan çalışmaların ayrıntılı olarak yer aldığı kitap, genel kurul iptal davalarına ilişkin bilgileri, bilirkişi raporu örnekleri ve konuya ilişkin Yargıtay içtihatlarını da içermektedir.

Genel Kurul, hazırlık çalışmaları ve genel kuruldan sonra yapılan çalışmalar esnasında kullanılan yazışma ve belge örnekleriyle, genel kurula ilişkin mevzuat da kitapta yer almaktadır.

Konu Başlıkları
Genel Bilgiler
Genel Kurula Hazırlık Çalışmaları
Genel Kurul Günü Yapılan Çalışmalar
Genel Kuruldan Sonra Yapılan Çalışmalar
Genel Kurul Bozma (İptal) Davaları
Genel Kurulla İlgili Mevzuat
Barkod: 9789750217821
Yayın Tarihi: Ocak 2012
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 304
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Sunuş  5
Kısaltmalar Cetveli  11
Birinci Bölüm
GENEL BİLGİLER
GENEL BİLGİLER  13
1. Kooperatifin Tanımı  13
2. Kooperatifçiliğin Özellikleri  13
3. Kooperatifçiliğin Yararları  14
4. Kooperatifçilik İlkeleri  15
4.1. Gönüllü ve Serbest Giriş-Çıkış İlkesi  16
4.2. Demokratik Yönetim İlkesi  16
4.3. Ortağın Ekonomik Katılımı İlkesi  16
4.4. Özerklik ve Bağımsızlık İlkesi  16
4.5. Eğitim, Öğretim ve Bilgilendirme İlkesi  17
4.6. Kooperatifler Arası İşbirliği İlkesi  17
4.7. Topluma Karşı Sorumluluk İlkesi  17
5. Kooperatiflerle Şirketler ve Dernekler Arasındaki Farklar  17
5.1. Kooperatiflerle, Şirketler Arasındaki Farklar  17
5.2. Kooperatiflerle, Dernekler Arasındaki Farklar  18
6. Kooperatif Türleri  18
7. Kooperatiflerin Mevzuat İçindeki Yeri  19
İkinci Bölüm
GENEL KURUL
GENEL BİLGİLER  21
1. Genel Kurul Yapmaya Yetkili Olanlar  21
2. Genel Kurula Çağrı Zamanı, Şekli ve Süresi  21
3. Genel Kurullarda Çoğunluk (Nisap)  22
4. Genel Kurullarda Oy Hakkı ve Temsil  23
5. Genel Kurulda Bütün Ortakların Hazır Bulunması  25
6. Genel Kurulun Devir ve Terk Edemeyeceği Yetkiler  26
7. Genel Kurulların Ertelenme Nedenleri  28
8. Genel Kurulların İptal Nedenleri  29
Yazışma Belge Örnekleri  31
- Vekaletname hk  31
Üçüncü Bölüm
GENEL KURUL ÇALIŞMALARI
A. GENEL KURULA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI  33
1. Genel Kurul Toplantısı İçin Yönetim Kurulu Kararı Alınması  33
2. Genel Kurul Gündeminin ve Belgelerin Hazırlanması  33
2.1. Genel Kurul Gündeminin Hazırlanması  34
2.2. Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma Raporunun Hazırlanması  40
2.3. Denetim Kurulu Raporunun Hazırlanması  41
2.4. Envanter, Bilanço ve Gelir-Gider Farkı Hesabının Hazırlanması  42
2.5. Çalışma Programı ve Tahmini Bütçenin Hazırlanması  43
2.6. Gündemde Yer Alan Diğer Konularla İlgili Belgelerin Hazırlanması  44
2.7. Ortaklar Cetvelinin Hazırlanması  45
2.8. Kooperatif Bilgi Formunun Hazırlanması  45
2.9. Genel Kurul Yapılan Yıla Ait Yevmiye Defterinin Açılış ve Kapanış Noter Tasdikleri  45
3. Bakanlık Temsilcisi Görevlendirilmesi İçin Müracaat Edilmesi  46
Yazışma Belge Örnekleri  47
-Genel Kurul İçin Temsilci Görevlendirilmesi hk.  47
-Genel Kurul Kararı hk.  48
-Gündem hk.  49
-Yıllık Çalışma Raporu hk.  50
-Denetçiler Raporu hk.  55
-Kooperatif ve Üst Kuruluşları Genel Durum Bildirim Formu  60
-Genel Kuruldan En Az 20 Gün Önce Gündeme Alınması İstenen Konular ile İlgili Başvuru hk.  62
-Genel Kurulda Gündem Maddelerinin Görüşülmesine Geçilmeden Önce Gündeme Eklenmesi İstenen Hususlar ile İlgili Verilecek Önerge hk.  63
B. GENEL KURUL GÜNÜ YAPILAN ÇALIŞMALAR  64
1. Toplantı Salonunun Hazırlanması  64
2. Vekaletlerin Birleştirilmesi  64
3. Bakanlık Temsilcilerinin Gelmesinin Beklenmesi  64
4. Çoğunluğun Sağlanmasının Beklenmesi  64
5. Genel Kurul Tutanağının Yazılması  65
6. Ortak Sayısı 500 Kişiyi Geçen Kooperatiflerde Seçimle İlgili Hazırlık Çalışmaları  65
7. Divan Başkanının Görev ve Yetkileri  66
C. GENEL KURULDAN SONRA YAPILAN ÇALIŞMALAR  67
Genel Bilgi  67
1. Genel Kurul Tutanağının Tescil ve İlanının Sağlanması  68
2. Genel Kurul Sonrası Ortakların Genel Kurul Hakkında Bilgilendirilmesi  68
3. Genel Kurul Belgelerinin Muhafazası  68
Yazışma Belge Örnekleri  69
- Genel Kurul Tutanağı hk.  69
- Genel Kurulun Tescili hk.  70
Dördüncü Bölüm
GENEL KURUL BOZMA (İPTAL) DAVALARI
A. GENEL KURUL İPTAL DAVALARI  71
B. BİLİRKİŞİ RAPOR ÖRNEKLERİ  82
C. YARGITAY KARARLARI  170
GENEL KURULLA İLGİLİ MEVZUAT
A. KOOPERATİFLER KANUNU’NUN İLGİLİ MADDELERİ  225
B. KOOPERATİFLER KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN  229
C. KOOPERATİF ANASÖZLEŞMESİNİN İLGİLİ MADDELERİ  232
D. BAKANLIK YAZILARI  238
E. BAKANLIK TEBLİĞLERİ  247
-3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun Kooperatiflerde Uygulanmasına Dair Tebliğ  247
-Kooperatifler ve Üst Kuruluşlarının Genel Kurul Toplantılarına Bakanlık Temsilcisi Görevlendirilmesi İşlemlerinde Uyulması Gerekli Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğ  251
-Kooperatifler ve Üst Kuruluşları Yönetim Kurulu Üyelerinin Genel Kurul Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma Raporunun Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ  253
-Kooperatifler ve Üst Kuruluşları Denetim Kurulu Üyelerinin Genel Kurul Toplantılarına Sunacakları Denetim Kurulu Raporunun Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ  256
F. TÜZÜK  261
-Kooperatif ve Üst Kuruluşların Genel Kurullarında Bulundurulacak Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin Nitelik ve Görevleri Hakkında Tüzük  261
G. YAPI KOOPERATİFLERİ VE ÜST KURULUŞLARININ GENEL KURULLARINDA GÖREVLENDİRİLECEK BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ KILAVUZU  267
H. GENELGELER  275
Kavramlar Dizini  303
 


Fatih Bilgili ...
Ekim 2020
38.00 TL
İndirimli: 34.20 TL (%9)
Sepete Ekle
Mutlu Dinç ...
Ekim 2020
177.00 TL
İndirimli: 132.90 TL (%24)
Sepete Ekle
Mutlu Dinç ...
Ekim 2020
294.00 TL
İndirimli: 204.90 TL (%30)
Sepete Ekle
Mutlu Dinç ...
Ekim 2020
219.00 TL
İndirimli: 153.90 TL (%29)
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
Sunuş  5
Kısaltmalar Cetveli  11
Birinci Bölüm
GENEL BİLGİLER
GENEL BİLGİLER  13
1. Kooperatifin Tanımı  13
2. Kooperatifçiliğin Özellikleri  13
3. Kooperatifçiliğin Yararları  14
4. Kooperatifçilik İlkeleri  15
4.1. Gönüllü ve Serbest Giriş-Çıkış İlkesi  16
4.2. Demokratik Yönetim İlkesi  16
4.3. Ortağın Ekonomik Katılımı İlkesi  16
4.4. Özerklik ve Bağımsızlık İlkesi  16
4.5. Eğitim, Öğretim ve Bilgilendirme İlkesi  17
4.6. Kooperatifler Arası İşbirliği İlkesi  17
4.7. Topluma Karşı Sorumluluk İlkesi  17
5. Kooperatiflerle Şirketler ve Dernekler Arasındaki Farklar  17
5.1. Kooperatiflerle, Şirketler Arasındaki Farklar  17
5.2. Kooperatiflerle, Dernekler Arasındaki Farklar  18
6. Kooperatif Türleri  18
7. Kooperatiflerin Mevzuat İçindeki Yeri  19
İkinci Bölüm
GENEL KURUL
GENEL BİLGİLER  21
1. Genel Kurul Yapmaya Yetkili Olanlar  21
2. Genel Kurula Çağrı Zamanı, Şekli ve Süresi  21
3. Genel Kurullarda Çoğunluk (Nisap)  22
4. Genel Kurullarda Oy Hakkı ve Temsil  23
5. Genel Kurulda Bütün Ortakların Hazır Bulunması  25
6. Genel Kurulun Devir ve Terk Edemeyeceği Yetkiler  26
7. Genel Kurulların Ertelenme Nedenleri  28
8. Genel Kurulların İptal Nedenleri  29
Yazışma Belge Örnekleri  31
- Vekaletname hk  31
Üçüncü Bölüm
GENEL KURUL ÇALIŞMALARI
A. GENEL KURULA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI  33
1. Genel Kurul Toplantısı İçin Yönetim Kurulu Kararı Alınması  33
2. Genel Kurul Gündeminin ve Belgelerin Hazırlanması  33
2.1. Genel Kurul Gündeminin Hazırlanması  34
2.2. Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma Raporunun Hazırlanması  40
2.3. Denetim Kurulu Raporunun Hazırlanması  41
2.4. Envanter, Bilanço ve Gelir-Gider Farkı Hesabının Hazırlanması  42
2.5. Çalışma Programı ve Tahmini Bütçenin Hazırlanması  43
2.6. Gündemde Yer Alan Diğer Konularla İlgili Belgelerin Hazırlanması  44
2.7. Ortaklar Cetvelinin Hazırlanması  45
2.8. Kooperatif Bilgi Formunun Hazırlanması  45
2.9. Genel Kurul Yapılan Yıla Ait Yevmiye Defterinin Açılış ve Kapanış Noter Tasdikleri  45
3. Bakanlık Temsilcisi Görevlendirilmesi İçin Müracaat Edilmesi  46
Yazışma Belge Örnekleri  47
-Genel Kurul İçin Temsilci Görevlendirilmesi hk.  47
-Genel Kurul Kararı hk.  48
-Gündem hk.  49
-Yıllık Çalışma Raporu hk.  50
-Denetçiler Raporu hk.  55
-Kooperatif ve Üst Kuruluşları Genel Durum Bildirim Formu  60
-Genel Kuruldan En Az 20 Gün Önce Gündeme Alınması İstenen Konular ile İlgili Başvuru hk.  62
-Genel Kurulda Gündem Maddelerinin Görüşülmesine Geçilmeden Önce Gündeme Eklenmesi İstenen Hususlar ile İlgili Verilecek Önerge hk.  63
B. GENEL KURUL GÜNÜ YAPILAN ÇALIŞMALAR  64
1. Toplantı Salonunun Hazırlanması  64
2. Vekaletlerin Birleştirilmesi  64
3. Bakanlık Temsilcilerinin Gelmesinin Beklenmesi  64
4. Çoğunluğun Sağlanmasının Beklenmesi  64
5. Genel Kurul Tutanağının Yazılması  65
6. Ortak Sayısı 500 Kişiyi Geçen Kooperatiflerde Seçimle İlgili Hazırlık Çalışmaları  65
7. Divan Başkanının Görev ve Yetkileri  66
C. GENEL KURULDAN SONRA YAPILAN ÇALIŞMALAR  67
Genel Bilgi  67
1. Genel Kurul Tutanağının Tescil ve İlanının Sağlanması  68
2. Genel Kurul Sonrası Ortakların Genel Kurul Hakkında Bilgilendirilmesi  68
3. Genel Kurul Belgelerinin Muhafazası  68
Yazışma Belge Örnekleri  69
- Genel Kurul Tutanağı hk.  69
- Genel Kurulun Tescili hk.  70
Dördüncü Bölüm
GENEL KURUL BOZMA (İPTAL) DAVALARI
A. GENEL KURUL İPTAL DAVALARI  71
B. BİLİRKİŞİ RAPOR ÖRNEKLERİ  82
C. YARGITAY KARARLARI  170
GENEL KURULLA İLGİLİ MEVZUAT
A. KOOPERATİFLER KANUNU’NUN İLGİLİ MADDELERİ  225
B. KOOPERATİFLER KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN  229
C. KOOPERATİF ANASÖZLEŞMESİNİN İLGİLİ MADDELERİ  232
D. BAKANLIK YAZILARI  238
E. BAKANLIK TEBLİĞLERİ  247
-3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun Kooperatiflerde Uygulanmasına Dair Tebliğ  247
-Kooperatifler ve Üst Kuruluşlarının Genel Kurul Toplantılarına Bakanlık Temsilcisi Görevlendirilmesi İşlemlerinde Uyulması Gerekli Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğ  251
-Kooperatifler ve Üst Kuruluşları Yönetim Kurulu Üyelerinin Genel Kurul Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma Raporunun Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ  253
-Kooperatifler ve Üst Kuruluşları Denetim Kurulu Üyelerinin Genel Kurul Toplantılarına Sunacakları Denetim Kurulu Raporunun Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ  256
F. TÜZÜK  261
-Kooperatif ve Üst Kuruluşların Genel Kurullarında Bulundurulacak Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin Nitelik ve Görevleri Hakkında Tüzük  261
G. YAPI KOOPERATİFLERİ VE ÜST KURULUŞLARININ GENEL KURULLARINDA GÖREVLENDİRİLECEK BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ KILAVUZU  267
H. GENELGELER  275
Kavramlar Dizini  303
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020