Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
İzalei Şüyu, Ortaklığın Giderilmesi, Paylaşma Davaları
(En Son Yargıtay Kararları İle)
Kasım 2017 / 7. Baskı / 1280 Syf. / Ciltli

Baskısı tükenmiştir.
 

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 8. Haziran 2018 260.00 TL -     Sepete Ekle
   

Eserde her konu bir bölüm halinde ele alınmıştır. Bölümün hemen altında o konu ile ilgili mevzuata yer verilmiştir. Mevzuat kısmının hemen altında, konu ile ilgili açıklama ve Yargıtay ilgili daireleri tarafından verilmiş emsal kararlar yer almaktadır.

Kitabın son bölümünde mesleğe yeni başlamış kişiler için bir yol haritası niteliğinde iki bölüm yer almaktadır. Bunlardan birincisi A'dan Z'ye dava safhasıdır. İkincisi A'dan Z'ye satış memurluğu safhasıdır. Bu bölümler hem açıklama ve hem de uygulamada kullanılan örneklerden oluşmaktadır.

Bu eser içtihat ağırlıklı bir çalışmadır. Bu eseri hazırlamamızdaki amaç, ilgili kişilerin Yargıtay'ın son yıllarda vermiş olduğu yeni kararlara kolay ulaşmalarını sağlamaktır. Konu hakkında Yargıtay'ın ilgili daireleri tarafından son yıllarda verilmiş kararlar taranarak emsal nitelikte olanlar kitaba alınmıştır.

Konu Başlıkları
Genel Olarak
Görevli Mahkeme
Yetkili Mahkeme
Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Dönüştürülmesi
Dava Hakkı, Taraf Ehliyeti, Husumet ve Taraf Teşkili
Ortaklığın Giderilmesi Davası Açılamayacak Haller
Yargılama Usulü ve Usul İle İlgili Diğer Hususlar
Ön Sorun–Bekletici Mesele
Aynen Paylaşma Suretiyle Ortaklığın Giderilmesi
Satış Yolu ile Ortaklığın Giderilmesi ve Elde Edilen Paranın Paylaştırılması
İhale, İhalenin Yapılması, İhalenin Feshi ve Taşınmaz Malın Alıcıya Teslimi
Kat Mülkiyeti Kurulması Suretiyle Ortaklığın Giderilmesi
Yargılama Giderleri
Kanun Yolları
Paydaşlıktan Çıkarma
Ortaklığın Giderilmesi Davası
Barkod: 9789750245657
Yayın Tarihi: Kasım 2017
Baskı Sayısı:  7
Ebat: 17x25
Sayfa Sayısı: 1280
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Birinci Bölüm
GENEL OLARAK
 İLGİLİ MEVZUAT  13
 AÇIKLAMALAR  14
 İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  19
İkinci Bölüm
GÖREVLİ MAHKEME
 İLGİLİ MEVZUAT  67
 AÇIKLAMALAR  67
 İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  68
Üçüncü Bölüm
YETKİLİ MAHKEME
 İLGİLİ MEVZUAT  75
 AÇIKLAMALAR  76
 İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  77
Dördüncü Bölüm
ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİNİN PAYLI MÜLKİYETE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
 İLGİLİ MEVZUAT  83
 AÇIKLAMALAR  84
 İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  87
Beşinci Bölüm
DAVA HAKKI, TARAF EHLİYETİ, HUSUMET VE TARAF TEŞKİLİ
 İLGİLİ MEVZUAT  135
 AÇIKLAMALAR  136
 İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  139
Altıncı Bölüm
ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI AÇILAMAYACAK HALLER VE
ÖZEL KANUNLAR İLE GETİRİLEN DÜZENLEMELERİN ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ
DAVASINA ETKİSİ
 İLGİLİ MEVZUAT  265
 AÇIKLAMALAR  266
 İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  307
Yedinci Bölüm
YARGILAMA USULÜ VE USUL HUKUKU İLE İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR
 İLGİLİ MEVZUAT  405
 AÇIKLAMALAR  407
 İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  408
Sekizinci Bölüm
ÖN SORUN/BEKLETİCİ MESELE
 İLGİLİ MEVZUAT  535
 AÇIKLAMALAR  536
 İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  537
Dokuzuncu Bölüm
AYNEN PAYLAŞMA SURETİYLE ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ
 İLGİLİ MEVZUAT  647
 AÇIKLAMALAR  648
 İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  652
Onuncu Bölüm
SATIŞ YOLU İLE ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ VE
ELDE EDİLEN PARANIN PAYLAŞTIRILMASI
 İLGİLİ MEVZUAT  739
 AÇIKLAMALAR  740
 İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  747
Onbirinci Bölüm
İHALE, İHALENİN YAPILMASI, İHALENİN FESHİ VE
TAŞINMAZ MALIN ALICIYA TESLİMİ
 İLGİLİ MEVZUAT  915
 AÇIKLAMALAR  916
 İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  924
Onikinci Bölüm
KAT MÜLKİYETİ KURULMASI SURETİYLE ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ
 İLGİLİ MEVZUAT  1007
 AÇIKLAMALAR  1009
 İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  1011
Onüçüncü Bölüm
YARGILAMA GİDERLERİ
 İLGİLİ MEVZUAT  1023
 AÇIKLAMALAR  1026
 İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  1029
Ondördüncü Bölüm
KANUN YOLLARI
 İLGİLİ MEVZUAT  1113
 AÇIKLAMALAR  1119
 İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  1120
Onbeşinci Bölüm
PAYDAŞLIKTAN ÇIKARMA
 İLGİLİ MEVZUAT  1125
 AÇIKLAMALAR  1127
 İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  1136
ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI
 DAVA SAFHASI  1147
 SATIŞ MEMURLUĞU SAFHASI  1195
Yararlanılan Kaynaklar  1271
Kavramlar Dizini  1273
 


Zeynep Dönmez ...
Aralık 2018
45.00 TL
Sepete Ekle
Aydın Tekdoğan
Kasım 2018
125.00 TL
Sepete Ekle
Aydın Zevkliler ...
Kasım 2018
60.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Birinci Bölüm
GENEL OLARAK
 İLGİLİ MEVZUAT  13
 AÇIKLAMALAR  14
 İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  19
İkinci Bölüm
GÖREVLİ MAHKEME
 İLGİLİ MEVZUAT  67
 AÇIKLAMALAR  67
 İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  68
Üçüncü Bölüm
YETKİLİ MAHKEME
 İLGİLİ MEVZUAT  75
 AÇIKLAMALAR  76
 İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  77
Dördüncü Bölüm
ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİNİN PAYLI MÜLKİYETE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
 İLGİLİ MEVZUAT  83
 AÇIKLAMALAR  84
 İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  87
Beşinci Bölüm
DAVA HAKKI, TARAF EHLİYETİ, HUSUMET VE TARAF TEŞKİLİ
 İLGİLİ MEVZUAT  135
 AÇIKLAMALAR  136
 İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  139
Altıncı Bölüm
ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI AÇILAMAYACAK HALLER VE
ÖZEL KANUNLAR İLE GETİRİLEN DÜZENLEMELERİN ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ
DAVASINA ETKİSİ
 İLGİLİ MEVZUAT  265
 AÇIKLAMALAR  266
 İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  307
Yedinci Bölüm
YARGILAMA USULÜ VE USUL HUKUKU İLE İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR
 İLGİLİ MEVZUAT  405
 AÇIKLAMALAR  407
 İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  408
Sekizinci Bölüm
ÖN SORUN/BEKLETİCİ MESELE
 İLGİLİ MEVZUAT  535
 AÇIKLAMALAR  536
 İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  537
Dokuzuncu Bölüm
AYNEN PAYLAŞMA SURETİYLE ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ
 İLGİLİ MEVZUAT  647
 AÇIKLAMALAR  648
 İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  652
Onuncu Bölüm
SATIŞ YOLU İLE ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ VE
ELDE EDİLEN PARANIN PAYLAŞTIRILMASI
 İLGİLİ MEVZUAT  739
 AÇIKLAMALAR  740
 İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  747
Onbirinci Bölüm
İHALE, İHALENİN YAPILMASI, İHALENİN FESHİ VE
TAŞINMAZ MALIN ALICIYA TESLİMİ
 İLGİLİ MEVZUAT  915
 AÇIKLAMALAR  916
 İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  924
Onikinci Bölüm
KAT MÜLKİYETİ KURULMASI SURETİYLE ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ
 İLGİLİ MEVZUAT  1007
 AÇIKLAMALAR  1009
 İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  1011
Onüçüncü Bölüm
YARGILAMA GİDERLERİ
 İLGİLİ MEVZUAT  1023
 AÇIKLAMALAR  1026
 İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  1029
Ondördüncü Bölüm
KANUN YOLLARI
 İLGİLİ MEVZUAT  1113
 AÇIKLAMALAR  1119
 İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  1120
Onbeşinci Bölüm
PAYDAŞLIKTAN ÇIKARMA
 İLGİLİ MEVZUAT  1125
 AÇIKLAMALAR  1127
 İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  1136
ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI
 DAVA SAFHASI  1147
 SATIŞ MEMURLUĞU SAFHASI  1195
Yararlanılan Kaynaklar  1271
Kavramlar Dizini  1273
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2018