THEMIS – Medeni Hukuk Konu Kitabı C:I – Başlangıç Hükümleri, Kişiler Hukuku ve Aile Hukuku İsmail Ercan  - Kitap

THEMIS – Medeni Hukuk Konu Kitabı C:I – Başlangıç Hükümleri, Kişiler Hukuku ve Aile Hukuku

8. Baskı, 
Ağustos 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
304
Barkod:
9789750286322
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Kitabın Fiyatı:
370,00
İndirimli (%50):
185,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
9. baskı Yeni Baskı
Nisan 2024
370,00
296,00 (%20)
Kitabın Açıklaması
Medeni Hukuk adlı bu kitabım, yaklaşık on yedi yıl önce başladığım, ancak zamanla bir bütün olarak çıkarma isteğim nedeniyle ötelediğim, uzun ve yorucu bir çalışmanın ürünü. Bu kitapta işlenen konular yeterince özümsenirse ilgililere hukuk yaşamlarında yol gösterecek temel kavram ve kurumlar öğrenilmiş olacaktır.
Bu basıda kitap baştan sona gözden geçirilip kısaltılmış ve kitaba yeni tablo ve şemalar eklenmiştir. Ayrıca gelen öneriler doğrultusunda eşya hukuku ve miras hukuku bölümleri bu kitaptan çıkarılmış ve ayrı basılmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Başlangıç Hükümleri
.
Kişiler Hukuku
.
Aile Hukuku
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
v
1. Kısım
GİRİŞ VE BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ
1. Bölüm
GİRİŞ
I. HUKUK KAVRAMI 
2
A. Genel Olarak 
2
B. Türleri 
3
C. Hukuk Kurallarının Özellikleri 
4
II. MEDENİ HUKUK 
5
2. Bölüm
MEDENİ HUKUKUN KAYNAKLARI
I. YASA 
6
A. Genel Olarak 
6
B. Yasaların Uygulanması 
7
C. Yasaların Yorumlanması 
11
D. Yasalarda Boşluk Bulunması 
13
II. ÖRF VE ÂDET HUKUKU 
18
III. YARGICIN YARATTIĞI HUKUK 
19
IV. YARDIMCI KAYNAKLAR 
21
3. Bölüm
HUKUKSAL OLAY, EYLEM VE İŞLEMLER
I. GENEL OLARAK 
22
A. Hukuka Uygun Eylemler 
22
B. Hukuka Aykırı Eylemler 
24
II. HUKUKSAL İŞLEMLER 
24
A. Tanımı ve Unsurları 
24
B. Türleri 
26
D. Geçerlilik Koşulları 
33
E. Yokluk ve Geçersizlik 
35
4. Bölüm
HAKLAR
I. KAVRAM VE TÜRLERİ 
39
A. İleri Sürülebileceği Çevre Açısından 
39
B. Parayla Ölçülebilen Bir Değeri Olup Olmaması Açısından 
42
C. Kullanılmasının Etkisi Bakımından 
45
D. Kullanma Yetkisi Açısından 
47
E. Diğer Ayrımlar 
48
II. HAKLARIN KAZANILMASI 
49
III. HAKLARIN KORUNMASI 
50
A. Hakların Devlet Gücüyle Korunması 
50
B. Hak Sahibinin Hakkını Kendiliğinden Koruması 
53
IV. HAKLARIN YİTİRİLMESİ 
54
5. Bölüm
TEMEL HUKUK İLKELERİ
I. İYİ NİYET 
55
A. Kavram 
55
B. İyi Niyetin Aranacağı Kişi ve Zaman 
56
C. İyi Niyetin İspatı 
57
II. DÜRÜSTLÜK KURALI 
57
A. Genel Olarak 
57
B. Hakkın Kötüye Kullanılması (Dürüstlük Kuralına Aykırılık) 
59
2. Kısım
KİŞİLER HUKUKU
Giriş 
64
1. Bölüm
GERÇEK KİŞİLER
1. Ayrım KİŞİLİĞİN BAŞLANGICI VE SONA ERMESİ 
65
I. KİŞİLİĞİN BAŞLANGICI 
65
A. Doğum 
65
B. Ceninin Durumu 
65
C. Henüz Ana Rahmine Düşmemiş Olanların Durumu 
66
II. KİŞİLİĞİN SONA ERMESİ 
66
A. Ölüm 
66
B. Gaiplik 
68
2. Ayrım
HAK VE EYLEM (FİİL) EHLİYETİ
I. HAK EHLİYETİ 
72
A. Genel Olarak 
72
B. Hak Ehliyetinin Sınırlanması 
72
II. EYLEM (FİİL) EHLİYETİ 
73
A. Kavram 
73
B. Koşulları 
73
C. Eylem Ehliyeti Yönünden Kişilerin Ayrımı 
77
3. Ayrım
KİŞİLİK HAKKI VE KİŞİLİĞİN KORUNMASI
I. KİŞİLİK HAKKI 
87
A. Tanım ve Özellikleri 
87
B. Konusu 
88
C. Cesedin Durumu 
90
II. KİŞİLİĞİN KORUNMASI 
90
A. Hukuksal İşlemle Yapılan Saldırılara Karşı 
90
B. Hukuka Aykırı Eylemle Yapılan Saldırılara Karşı 
91
4. Ayrım
KİŞİSEL DURUMLAR
I. AD VE ADIN KORUNMASI 
99
A. Tanımı ve Türleri 
99
B. Adın Kazanılması 
100
C. Adın Değiştirilmesi 
102
II. HISIMLIK 
104
A. Kan Hısımlığı 
104
B. Kayın Hısımlığı 
106
C. Evlat Edinmeden Doğan Hısımlık 
107
III. YERLEŞİM YERİ 
108
A. Genel Olarak 
108
B. Türleri 
109
IV. KİŞİSEL DURUM KÜTÜKLERİ (SİCİLLERİ) 
111
A. Genel Olarak 
111
B. Düzeltmeler ve Değişiklikler 
112
D. Sorumluluk 
113
2. Bölüm
TÜZEL KİŞİLER
I. GENEL HÜKÜMLER 
114
A. Tanımı ve Unsurları 
114
B. Türleri 
115
C. Kuruluşu 
115
D. Tüzel Kişilerin Ehliyeti 
116
E. Tüzel Kişilerin Taraf ve Dava Ehliyeti, Yerleşim Yeri ve Uyrukluğu 
121
F. Sona Ermesi 
122
II. DERNEKLER 
123
A. Tanım ve Unsurları 
123
B. Türleri 
123
C. Derneklerin Kuruluşu 
124
D. Derneğin Organları 
130
E. Derneğin Faaliyetleri ve Gelirleri 
134
F. Derneklerin Örgütlenmesi 
135
G. Derneklerin Denetlenmesi 
136
H. Derneklerin Sona Ermesi 
136
III. VAKIFLAR 
138
A. Tanımı ve Unsurları 
138
B. Türleri 
139
C. Vakfın Kuruluşu 
140
D. Vakfın Organları 
142
E. Vakfın İşleyişi ve Faaliyetleri 
143
F. Vakfın Denetimi 
144
G. Vakfın Sona Ermesi 
144
3. Kısım
AİLE HUKUKU
Giriş 
148
1. Bölüm
NİŞANLILIK
I. KAVRAM VE HUKUKSAL NİTELİĞİ 
149
II. NİŞANLANMANIN KOŞULLARI 
149
A. Nişanlanma İradesinin Varlığı 
149
B. Nişanlanma Ehliyetinin Bulunması 
150
C. Nişanlanma Engellerinin Bulunmaması 
151
III. NİŞANLANMANIN YOKLUĞU VE GEÇERSİZLİĞİ 
152
IV. NİŞANLILIĞIN HÜKÜMLERİ 
153
V. NİŞANLILIĞIN SONA ERMESİ 
154
A. Kavram ve Nedenleri 
154
B. Nişanlılığın Sona Ermesinin Sonuçları 
155
2. Bölüm
EVLENME
I. TANIMI VE HUKUKSAL NİTELİĞİ 
160
II. KOŞULLARI 
160
A. Esasa İlişkin (Maddi) Koşullar 
160
B. Şekle İlişkin Koşullar 
165
III. EVLENMENİN YOKLUĞU VE GEÇERSİZLİĞİ 
166
A. Yokluk 
166
B. Butlan 
167
3. Bölüm
EVLİLİĞİN SONA ERMESİ
I. GENEL OLARAK 
175
II. ÖZEL BOŞANMA NEDENLERİ 
176
A. Zina 
176
B. Cana Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış 
178
C. Suç İşleme ve Haysiyetsiz Yaşam Sürme 
180
D. Terk 
181
E. Akıl Hastalığı 
183
III. GENEL BOŞANMA NEDENLERİ 
184
A. Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması 
184
B. Eşlerin Boşanma Konusunda Anlaşmaları 
185
C. Ortak Yaşamın Yeniden Kurulamaması (Eylemli Ayrılık) 
187
IV. BOŞANMA DAVASI 
188
A. Usul 
188
B. Karar 
189
4. Bölüm
EVLİLİĞİN GENEL HÜKÜMLERİ
I. EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
196
II. EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMSİLİ 
197
A. Genel Olarak 
197
B. Türleri 
197
C. Sorumluluk 
198
D. Temsil Yetkisinin Kaldırılması, Sınırlanması veya Geri Alınması 
198
IV. AİLE KONUTU 
199
A. Tanımı, Koşulları ve Özellikleri 
199
B. Aile Konutuyla İlgili Hukuksal İşlemler 
201
V. EŞLERİN HUKUKSAL İŞLEMLERİ 
203
VI. EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI 
203
A. Genel Olarak 
203
B. Ayrı Yaşama Hakkı 
203
D. Aile İçi Şiddete Karşı Koruma 
205
5. Bölüm
MAL REJİMLERİ
I. GENEL OLARAK 
208
II. TÜRLERİ 
209
A. Yasal Mal Rejimi – Seçimlik Mal Rejimi Ayırımı 
209
B. Olağan ve Olağanüstü Mal Rejimi Ayrımı 
209
III. MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİ 
210
IV. EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ 
211
A. Tanımı ve Genel Özellikleri 
211
B. Edinilmiş Mallar 
213
C. Kişisel Mallar 
214
D. Mal Rejiminin Başlaması ve Sona Ermesi 
216
E. Tasfiye 
217
V. SEÇİMLİK MAL REJİMLERİ 
225
A. Mal Ayrılığı 
225
B. Paylaşmalı Mal Ayrılığı 
225
C. Mal Ortaklığı 
225
6. Bölüm
NAFAKA
I. GENEL OLARAK 
226
II. TÜRLERİ 
227
A. Bakım Nafakası 
227
B. Tedbir Nafakası 
227
C. Yoksulluk Nafakası 
229
D. İştirak Nafakası 
231
E. Yardım Nafakası 
232
7. Bölüm
SOYBAĞI
I. KAVRAM VE TÜRLERİ 
235
II. SOYBAĞININ KURULMASI 
235
A. Çocuk ile Ana Arasında Soybağının Kurulması 
235
B. Çocuk ile Baba Arasında Soybağının Kurulması 
236
C. Evlat Edinme Yoluyla Soybağının Kurulması 
248
III. SOYBAĞININ HÜKÜMLERİ 
253
A. Soybağının Velayet Hakkına Bağlı Olmayan Hükümleri 
253
B. Velayet 
255
8. Bölüm
AİLE TOPLULUĞU
I. EV DÜZENİ 
259
A. Genel Olarak 
259
B. Ev Başkanlığı 
259
C. Altsoyun Denkleştirme Alacağı 
260
II. AİLE MALLARI 
261
A. Aile Vakfı 
261
B. Aile Malları Ortaklığı 
261
C. Aile Yurdu 
262
9. Bölüm
VESAYET
I. KAVRAM 
263
II. TÜRLERİ 
264
III. VESAYET ORGANLARI 
265
A. Genel Olarak 
265
B. Vesayet Dairelerinin Görevleri 
265
IV. VESAYETİ GEREKTİREN DURUMLAR 
267
A. Yaş Küçüklüğü 
268
B. Kısıtlama 
268
V. VASİ ATANMASI 
271
A. Genel Olarak 
271
B. Usul 
272
VI. VESAYETİN YÜRÜTÜLMESİ 
273
A. Vasinin Hakları 
273
B. Vasinin Görevleri 
273
VII. VESAYETİN SONA ERMESİ 
276
A. Vesayetin Sona Erdiren Nedenler 
276
B. Vasilik Görevini Sona Erdiren Nedenler 
277
C. Vesayetin Sona Ermesinin Sonuçları 
278
VIII. KAYYIMLIK VE YASAL DANIŞMANLIK 
278
A. Kayyımlık 
278
B. Yasal Danışmanlık 
280
IX. KORUMA AMACIYLA ÖZGÜRLÜĞÜN KISITLANMASI 
283
A. Genel Olarak 
283
B. Karar 
284
X. VESAYET ORGANLARININ SORUMLULUĞU 
285
A. Genel Olarak 
285
B. Sorumluluk Davası 
285
Kaynakça 
287