Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Uygulamalı Finansal Analiz
Finansal Tablolar – Analiz Yöntemleri Finansal Tabloların Yorumlanması
Eylül 2016 / 1. Baskı / 198 Syf.
Fiyatı: 26.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Eserde, tüm işletme yapıları itibari ile borç-alacak-stok-nakit-risk yönetimleri incelendikten sonra işletmelerin sahip olmaları gereken finansal durum tablosu ve gelir tablosu kapsamındaki ana tablolar ile tüm yardımcı tabloların elde edilmeleri ile ilgili süreçler, basit ve sade bir dille anlatılmıştır.

Eser, üniversitelerde okutulmakta olan, ilgili derse yönelik olarak hazırlanmıştır. Ancak anlatım dilinin sade olması ve içerdiği bol örnekler sayesinde bu konuda kendini geliştirmek isteyenlere de hitap etmektedir.

Konu Başlıkları
Finansal Tablolar ve Özellikleri
Ana Tablolar ve Yardımcı Tablolar
Finansal Tabloların Düzenlenmesi
Finansal Analiz
Finansal Analiz Yöntemleri
Oran Analizi
İşletme Sermayesi
İşletmelerde Nakit –Borç–Alacak–Stok Yönetimi
Finansal Planlama
Proforma Gelir Tablosu
Nakit Bütçeleri
Sermaye Bütçelemesi
Barkod: 9789750239229
Yayın Tarihi: Eylül 2016
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 198
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
Önsöz  5
Birinci Bölüm  
FİNANSAL TABLOLAR  
1. FİNANSAL TABLOLAR  11
1.1. Finansal Tablolar Kavramı  11
1.2. Finansal Tabloların Özellikleri  11
1.3. Finansal Tablolara Ait Temel İlkeler  12
1.4. Finansal Tablolar  13
1.4.1. Bilanço –Finansal Durum Tablosu  13
1.4.1.1. Bilanço Hesapları  14
1.4.1.1.1. Tek Düzen Hesap Planı  22
1.4.1.1.2. Bilanço İlkeleri  40
1.4.1.1.2.1. Varlıklar ile İlgili İlkeler  40
1.4.1.1.2.2. Yabancı Kaynaklar ile İlgili İlkeler  42
1.4.1.1.2.3. Özkaynaklar ile İlgili İlkeler  42
1.4.2. Gelir Tablosu  43
1.4.2.1. Gelir Tablosu Hesapları  43
1.4.2.2. Gelir Tablosu İlkeleri  45
1.4.3. Satılan Malın Maliyeti Tablosu  46
1.4.3.1. Satılan Malın Maliyeti Tablosu Hesapları  46
1.4.4. Fon Akım Tablosu  47
1.4.4.1. Fon Akım Tablosu Düzenlenmesi  47
1.4.4.2. Fon Akım Tablosu Çeşitleri  48
1.4.4.2.1. Fon Akım Tablosu  48
1.4.4.2.1.1. Fon Kaynakları  49
1.4.4.2.1.2. Fon Kullanımları  50
1.4.4.3. Nakit Akım Tablosu  50
1.4.4.4. Net İşletme Sermayesi Değişim Tablosu  53
1.4.4.5. Kar Dağıtım Tablosu  54
1.4.4.5.1. Kar Dağıtım Tablosunda Yer Alan Hesaplar  54
1.4.5. Özkaynaklar Değişim Tablosu  56
1.5. Finansal Tabloların Düzeltilmesi  57
1.5.1. Düzeltme Gerektiren Konular  57
1.5.2. Açıklama Gerektiren Konular  57
1.5.3. Bilançoda Düzeltmeler  58
1.5.3.1. Aktif Hesaplarile İlgili Düzeltme İşlemleri  58
1.5.3.2. Pasif Hesaplar ile İlgili Düzeltme İşlemleri  62
1.5.4. Gelir Tablosu Hesapları ile İlgili Düzeltme İşlemleri  64
İkinci Bölüm  
FİNANSAL ANALİZ  
2. FİNANSAL ANALİZ  67
2.1. Finansal Analiz Kavramı  67
2.2. Finansal Analiz Türleri  67
2.3. Finansal Analizde Aşamalar  69
2.4. Analiz Yöntemleri  69
2.4.1. Karşılaştırmalı Tablolar Analizi (Yatay Analiz)  69
2.4.2. Yüzde Yöntemi ile Analiz (Dikey Analiz)  71
2.4.3. Eğilim Yüzdeleri Yöntemi ile Analiz (Trend Analizi)  73
2.4.4. Oran Analizi (Rasyo Analizi)  74
2.4.4.1. Likidite Oranları  75
2.4.4.1.1. Cari Oran  75
2.4.4.1.2. Asit Test Oranı (Likidite Oranı)  76
2.4.4.1.3. Nakit Oranı (Disponibilite Oranı)  76
2.4.4.2. Mali Yapı Oranları  76
2.4.4.2.1. Borçların Aktif Toplamına Oranı (Finansal Kaldıraç Oranı)  77
2.4.4.2.2. Özkaynakların, Aktif Toplamına Oranı  78
2.4.4.2.3. Özkaynakların, Toplam Yabancı Kaynaklara Oranı (Finansman Oranı)  78
2.4.4.2.4. Kısa Vadeli Yabancı Kaynakların, Toplam Kaynaklara Oranı  78
2.4.4.2.5. Uzun Vadeli Yabancı Kaynakların Toplam Kaynaklara Oranı  78
2.4.4.2.6. Borçların, Maddi Öz Varlığa Oranı  79
2.4.4.2.7. Otofinansman Oranı  79
2.4.4.2.8. Duran Varlıkların, Özkaynaklara Oranı  79
2.4.4.2.9. Duran Varlıkların, Devamlı Sermayeye Oranı  79
2.4.4.2.10. Maddi Duran Varlıkların Özkaynaklara Oranı (Yatırım Oranı)  80
2.4.4.3. Faaliyet Oranları  80
2.4.4.3.1. Stok Devir Hızı Oranı  80
2.4.4.3.2. Alacakdevir Hızı Oranı  82
2.4.4.3.3. Borç Devir Hızı Oranı  82
2.4.4.3.4. Nakit Döngüsü  82
2.4.4.3.5. Hazır Değerler Devir Hızı Oranı  83
2.4.4.3.6. Net Çalışma (İşletme) Sermayesi Devir Hızı Oranı  83
2.4.4.3.7. Dönen Varlıklar Devir Hızı Oranı  83
2.4.4.3.8. Duran Varlıklar Devir Hızı Oranı  83
2.4.4.3.9. Toplam Aktifler Devir Hızı Oranı  84
2.4.4.3.10. Özkaynaklar Devir Hızı Oranı  84
2.4.4.4. Karlılık Oranları  84
2.4.4.4.1. Kar ile Satışlar Arasındaki İlişkiyi Gösteren Oranlar  85
2.4.4.4.2. Mali Rantabilite Oranı (Özsermayenin Karlılığı Oranı)  85
2.4.4.4.3. Ekonomik Rantabilite Oranı  86
2.4.4.4.4. Faizleri Karşılama Oranı  86
2.4.4.4.5. Fiyat Kazanç Oranı  86
2.4.4.4.6. Başa Baş Noktası (Kara Geçiş Noktası)  86
2.4.4.5. Piyasa Temelli Oranlar  87
2.4.4.5.1. Fiyat Kazanç Oranı  88
2.4.4.5.2. Temettü Getirisi  88
2.4.4.5.3. Piyasa Değeri / Defter Değeri Oranı  89
2.5. Oran Analizi Uygulama  89
2.6. İŞLETME SERMAYESİ  91
2.6.1. İşletme Sermayesinin Yönetimi  93
2.6.2. İşletme Sermayesinin Miktarının Belirlenmesi  94
2.6.3. Optimal Sermaye Yapısı  96
2.6.3.1. Optimal Sermaye Yapısı ile İlgili Yaklaşımlar  97
2.6.3.1.1. Net Gelir Yaklaşımı  97
2.6.3.1.2. Net Faaliyet Geliri Yaklaşımı  98
2.6.3.1.3. Geleneksel Yaklaşım  98
2.6.3.1.4. Modigliani–Miller Yaklaşımı  98
2.6.3.2. Sermaye Maliyeti  98
2.6.3.2.1. Özkaynak Maliyetleri  99
2.6.3.2.1.1. Adi Hisse Senedi Maliyeti  99
2.6.3.2.1.2. Gordon Büyüme Modeli  100
2.6.3.2.1.3. Finansal Varlık Fiyatlandırma Modeli  100
2.6.3.2.1.4. İmtiyazlı Hisse Senedi Maliyeti  102
2.6.3.2.1.5. Dağıtılmayan Karların Maliyeti  102
2.6.3.2.2. Yabancı Kaynak Maliyetleri  102
2.6.3.2.3. Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti  104
2.7. İşletmelerde Nakit Yönetimi  105
2.8. Alacak Yönetimi  107
2.9. Stok Yönetimi  108
2.10. Borç Yönetimi  111
2.11. Risk Analizi  111
2.12. Gelir Analizi  112
Üçüncü Bölüm  
FİNANSAL PLANLAMA  
3. FİNANSAL PLANLAMA  113
3.1. Finansal Planlama Araçları  114
3.1.1. Proforma Bilanço  114
3.1.1.1. Proforma Bilançonun Hazırlanmasında Kullanılan Tahmin Yöntemleri  115
3.1.1.1.1. Yüzde Yöntemi  115
3.1.1.1.2. Oran Yöntemi  115
3.1.1.1.3. Regresyon Yöntemi  115
3.1.2. Proforma Gelir Tablosu  118
3.1.3. Nakit Bütçeleri  118
3.1.4. Sermaye Bütçelemesi  120
3.1.4.1. Statik Yöntemler  121
3.1.4.2. Dinamik Yöntemler  121
EKLER  123
Ek 1: Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 1) Finansal Tabloların Sunuluşu  123
Ek 2: TMS 1: Finansal Tabloların Sunuluşu (Değişiklik)  152
Ek 3: TMS 27: Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar  162
Ek 4: Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II–14.1)  172
Ek 5: Finansal Tablolar  184
Ek 6: Oranlar  193
Kaynakça  197
Kavram Dizini  199
 


Umut Burak Geyikçi
Aralık 2020
30.00 TL
Sepete Ekle
Esra Gür
Aralık 2020
20.00 TL
Sepete Ekle
Hamza Kahriman ...
Aralık 2020
25.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
Önsöz  5
Birinci Bölüm  
FİNANSAL TABLOLAR  
1. FİNANSAL TABLOLAR  11
1.1. Finansal Tablolar Kavramı  11
1.2. Finansal Tabloların Özellikleri  11
1.3. Finansal Tablolara Ait Temel İlkeler  12
1.4. Finansal Tablolar  13
1.4.1. Bilanço –Finansal Durum Tablosu  13
1.4.1.1. Bilanço Hesapları  14
1.4.1.1.1. Tek Düzen Hesap Planı  22
1.4.1.1.2. Bilanço İlkeleri  40
1.4.1.1.2.1. Varlıklar ile İlgili İlkeler  40
1.4.1.1.2.2. Yabancı Kaynaklar ile İlgili İlkeler  42
1.4.1.1.2.3. Özkaynaklar ile İlgili İlkeler  42
1.4.2. Gelir Tablosu  43
1.4.2.1. Gelir Tablosu Hesapları  43
1.4.2.2. Gelir Tablosu İlkeleri  45
1.4.3. Satılan Malın Maliyeti Tablosu  46
1.4.3.1. Satılan Malın Maliyeti Tablosu Hesapları  46
1.4.4. Fon Akım Tablosu  47
1.4.4.1. Fon Akım Tablosu Düzenlenmesi  47
1.4.4.2. Fon Akım Tablosu Çeşitleri  48
1.4.4.2.1. Fon Akım Tablosu  48
1.4.4.2.1.1. Fon Kaynakları  49
1.4.4.2.1.2. Fon Kullanımları  50
1.4.4.3. Nakit Akım Tablosu  50
1.4.4.4. Net İşletme Sermayesi Değişim Tablosu  53
1.4.4.5. Kar Dağıtım Tablosu  54
1.4.4.5.1. Kar Dağıtım Tablosunda Yer Alan Hesaplar  54
1.4.5. Özkaynaklar Değişim Tablosu  56
1.5. Finansal Tabloların Düzeltilmesi  57
1.5.1. Düzeltme Gerektiren Konular  57
1.5.2. Açıklama Gerektiren Konular  57
1.5.3. Bilançoda Düzeltmeler  58
1.5.3.1. Aktif Hesaplarile İlgili Düzeltme İşlemleri  58
1.5.3.2. Pasif Hesaplar ile İlgili Düzeltme İşlemleri  62
1.5.4. Gelir Tablosu Hesapları ile İlgili Düzeltme İşlemleri  64
İkinci Bölüm  
FİNANSAL ANALİZ  
2. FİNANSAL ANALİZ  67
2.1. Finansal Analiz Kavramı  67
2.2. Finansal Analiz Türleri  67
2.3. Finansal Analizde Aşamalar  69
2.4. Analiz Yöntemleri  69
2.4.1. Karşılaştırmalı Tablolar Analizi (Yatay Analiz)  69
2.4.2. Yüzde Yöntemi ile Analiz (Dikey Analiz)  71
2.4.3. Eğilim Yüzdeleri Yöntemi ile Analiz (Trend Analizi)  73
2.4.4. Oran Analizi (Rasyo Analizi)  74
2.4.4.1. Likidite Oranları  75
2.4.4.1.1. Cari Oran  75
2.4.4.1.2. Asit Test Oranı (Likidite Oranı)  76
2.4.4.1.3. Nakit Oranı (Disponibilite Oranı)  76
2.4.4.2. Mali Yapı Oranları  76
2.4.4.2.1. Borçların Aktif Toplamına Oranı (Finansal Kaldıraç Oranı)  77
2.4.4.2.2. Özkaynakların, Aktif Toplamına Oranı  78
2.4.4.2.3. Özkaynakların, Toplam Yabancı Kaynaklara Oranı (Finansman Oranı)  78
2.4.4.2.4. Kısa Vadeli Yabancı Kaynakların, Toplam Kaynaklara Oranı  78
2.4.4.2.5. Uzun Vadeli Yabancı Kaynakların Toplam Kaynaklara Oranı  78
2.4.4.2.6. Borçların, Maddi Öz Varlığa Oranı  79
2.4.4.2.7. Otofinansman Oranı  79
2.4.4.2.8. Duran Varlıkların, Özkaynaklara Oranı  79
2.4.4.2.9. Duran Varlıkların, Devamlı Sermayeye Oranı  79
2.4.4.2.10. Maddi Duran Varlıkların Özkaynaklara Oranı (Yatırım Oranı)  80
2.4.4.3. Faaliyet Oranları  80
2.4.4.3.1. Stok Devir Hızı Oranı  80
2.4.4.3.2. Alacakdevir Hızı Oranı  82
2.4.4.3.3. Borç Devir Hızı Oranı  82
2.4.4.3.4. Nakit Döngüsü  82
2.4.4.3.5. Hazır Değerler Devir Hızı Oranı  83
2.4.4.3.6. Net Çalışma (İşletme) Sermayesi Devir Hızı Oranı  83
2.4.4.3.7. Dönen Varlıklar Devir Hızı Oranı  83
2.4.4.3.8. Duran Varlıklar Devir Hızı Oranı  83
2.4.4.3.9. Toplam Aktifler Devir Hızı Oranı  84
2.4.4.3.10. Özkaynaklar Devir Hızı Oranı  84
2.4.4.4. Karlılık Oranları  84
2.4.4.4.1. Kar ile Satışlar Arasındaki İlişkiyi Gösteren Oranlar  85
2.4.4.4.2. Mali Rantabilite Oranı (Özsermayenin Karlılığı Oranı)  85
2.4.4.4.3. Ekonomik Rantabilite Oranı  86
2.4.4.4.4. Faizleri Karşılama Oranı  86
2.4.4.4.5. Fiyat Kazanç Oranı  86
2.4.4.4.6. Başa Baş Noktası (Kara Geçiş Noktası)  86
2.4.4.5. Piyasa Temelli Oranlar  87
2.4.4.5.1. Fiyat Kazanç Oranı  88
2.4.4.5.2. Temettü Getirisi  88
2.4.4.5.3. Piyasa Değeri / Defter Değeri Oranı  89
2.5. Oran Analizi Uygulama  89
2.6. İŞLETME SERMAYESİ  91
2.6.1. İşletme Sermayesinin Yönetimi  93
2.6.2. İşletme Sermayesinin Miktarının Belirlenmesi  94
2.6.3. Optimal Sermaye Yapısı  96
2.6.3.1. Optimal Sermaye Yapısı ile İlgili Yaklaşımlar  97
2.6.3.1.1. Net Gelir Yaklaşımı  97
2.6.3.1.2. Net Faaliyet Geliri Yaklaşımı  98
2.6.3.1.3. Geleneksel Yaklaşım  98
2.6.3.1.4. Modigliani–Miller Yaklaşımı  98
2.6.3.2. Sermaye Maliyeti  98
2.6.3.2.1. Özkaynak Maliyetleri  99
2.6.3.2.1.1. Adi Hisse Senedi Maliyeti  99
2.6.3.2.1.2. Gordon Büyüme Modeli  100
2.6.3.2.1.3. Finansal Varlık Fiyatlandırma Modeli  100
2.6.3.2.1.4. İmtiyazlı Hisse Senedi Maliyeti  102
2.6.3.2.1.5. Dağıtılmayan Karların Maliyeti  102
2.6.3.2.2. Yabancı Kaynak Maliyetleri  102
2.6.3.2.3. Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti  104
2.7. İşletmelerde Nakit Yönetimi  105
2.8. Alacak Yönetimi  107
2.9. Stok Yönetimi  108
2.10. Borç Yönetimi  111
2.11. Risk Analizi  111
2.12. Gelir Analizi  112
Üçüncü Bölüm  
FİNANSAL PLANLAMA  
3. FİNANSAL PLANLAMA  113
3.1. Finansal Planlama Araçları  114
3.1.1. Proforma Bilanço  114
3.1.1.1. Proforma Bilançonun Hazırlanmasında Kullanılan Tahmin Yöntemleri  115
3.1.1.1.1. Yüzde Yöntemi  115
3.1.1.1.2. Oran Yöntemi  115
3.1.1.1.3. Regresyon Yöntemi  115
3.1.2. Proforma Gelir Tablosu  118
3.1.3. Nakit Bütçeleri  118
3.1.4. Sermaye Bütçelemesi  120
3.1.4.1. Statik Yöntemler  121
3.1.4.2. Dinamik Yöntemler  121
EKLER  123
Ek 1: Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 1) Finansal Tabloların Sunuluşu  123
Ek 2: TMS 1: Finansal Tabloların Sunuluşu (Değişiklik)  152
Ek 3: TMS 27: Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar  162
Ek 4: Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II–14.1)  172
Ek 5: Finansal Tablolar  184
Ek 6: Oranlar  193
Kaynakça  197
Kavram Dizini  199
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021