Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Bilimsel Görüşler ve Yargısal Kararlar Eşliğinde
Miras Hukukunda Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali Davaları
Ocak 2016 / 1. Baskı / 288 Syf.
Fiyatı: 74.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Vasiyetçi kişinin son arzularına saygı gereği ölümünden sonra yapılmasını ya da yapılmamasını istediği hususların şekil eksikliği nedeniyle iptali davalarının yoğunluğu gözlenmektedir. Kitap da ilgili bölümlerde; ölüme bağlı tasarruflardan sayılan miras sözleşmesi ve özellikle vasiyetnameleri içeren uyuşmazlıklara ilişkin davalar incelemeye konu edilmiştir. Özellikle; vasiyetname şekilleri; vasiyetnamenin şeklen iptali; belirli mal vasiyetinin yerine getirilmesi; vasiyetnamenin açılması ve okunmasının tespiti davalarına yer verilmiştir. Her konuya ilişkin uygulamayı yönlendiren öğreti görüşü ile Yargıtay Kararlarından sıkça söz edilmek suretiyle kitap pratikleştirilmiş ve yararlanmada kolaylık sağlanmıştır.

Kitabın giriş bölümünde; miras hukukuna ilişkin bazı kavramlar; ek bölümde ise; soru ve yanıtlı bilimsel görüş ve yargısal kararlardan derlenmiş çözümlere yer verilerek uygulayıcının kuşku ve tereddüdünün giderilmesi amaçlanmıştır.

Konu Başlıkları
Vasiyetname Şekilleri
Vasiyetnamenin Şeklen İptali Davası
Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali Davası
Belirli Mal Vasiyetinin Yerine Getirilmesi Davası
Vasiyetin Açılıp Okunduğunun Tespiti Davası
Miras Sözleşmesinin İptali Davası
Yargıtay Kararları
Barkod: 9789750235344
Yayın Tarihi: Ocak 2016
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 288
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  5
Giriş Bölümü  
MİRAS HUKUKUNDA KAVRAMLARIN TANIMI  
1. MEDENİ KANUN SİSTEMİ  17
2. MİRAS  17
3. MİRAS BIRAKAN  18
4. MİRASÇI  18
5. MİRASIN AÇILMASI VE EDİNİLMESİ  19
6. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN ÇEŞİTLERİ  23
7. VASİYETNAMEDE YORUM İLKELERİ  23
8. SAKLI PAYI ZEDELEYEN BELİRLİ MAL VASİYETİNİN TENKİSİ  25
9. 743 S. MK VE 4721 S. TMK HÜKÜMLERİNE GÖRE MİRASÇI, MİRAS VE SAKLI PAYLARI  27
a. Birinci Derece Mirasçı  27
b. Ana–Babanın Mirasçılığı  30
c. Büyük Ana ve Büyük Babanın Mirasçılığı  32
d. Sağ Kalan Eşin Mirasçılığı  33
e. Evlilik Dışı Hısımlar  35
f. Devletin Mirasçılığı  37
10. ZÜMRE–ÖLÜME BAĞLI TASARRUF–TASARRUF EDİLEBİLİR KISIM–SAKLI PAY VE SAKLI PAYLI MİRASÇI  39
a. Zümre  39
b. Ölüme Bağlı Tasarruf  40
c. Tasarruf Edilebilir Kısım  40
d. Saklı Pay  41
e. Saklı Paylı Mirasçı  42
Birinci Bölüm  
VASİYETNAME VE ŞEKİLLERİ  
1. GENEL OLARAK  47
2. RESMİ VASİYETNAME  47
a. Düzenlenmesi  47
(TMK m. 532; MK m. 479)  47
– Resmi Vasiyetname Düzenlemeye Yetkili Olan Görevliler  47
– Noter Yetkilisinin Düzenlediği Resmi Vasiyetnamenin Geçerlilik Koşulu  49
– Noter ve Adalet Bakanlığının Sorumluluğu  50
b. Memurun İşlevi  52
(TMK m. 533; MK m. 480)  52
–Okuma Yazma Bilen Vasiyetçinin Vasiyet Düzenlenmesinde Memurun İşlevi  52
–Vasiyetçinin Vasiyet Yaparken Kullandığı Sözlerin İspatı  56
–Okur Yazar Olanın, Okur Yazar Olmayanlara İlişkin Vasiyetname Düzenlettirmesi  56
c. Tanıkların Katılması  58
(TMK m. 534; MK m. 481)  58
–Vasiyetnamenin Noter Tarafından Okunması  58
–Vasiyetname Düzenlenirken Tanıkların Beyan Şekli  58
d. Miras Bırakan Tarafından Okunmaksızın ve İmzalanmaksızın Düzenleme  62
(TMK m. 535; MK m. 482)  62
– Tanıkların Vasiyetçiyi Ehil Görmeleri Geçerlilik Şartı Olduğu  62
– Vasiyetnamede Vasiyetçinin Beyan Eksikliği  65
e. Düzenlemeye Katılma Yasağı  66
(TMK m. 536; MK m. 483)  66
–Vasiyetname Düzenlemesine Katılma Yasağının Kapsamı  67
–Vasiyetname Düzenlenmesine Katılan Tanıkların Mutlaka Okur Yazar Olmaları Gerekir  68
–Resmi Vasiyetname İle Kimlere Kazandırmada Bulunulamayacağı  68
–Kazandırma Yasağını İhlal Eden Vasiyetnamenin İptal Sonucu  69
f. Vasiyetnamenin Saklanması  69
(TMK m. 537; MK m. 484)  69
–Noterler Sakladıkları Vasiyetnameyi Ne Zaman Hangi Makama Tevdi Ederler?  69
3. EL YAZILI VASİYETNAME  70
(TMK m. 538; MK m. 485)  70
–El Yazılı Vasiyetnamenin İçeriği ve Geçerliliği  70
–El Yazılı Vasiyetname Mutlaka Kağıt Üzerine mi Yazılmış Olmalıdır  75
–El Yazılı Vasiyetnamenin Tevdii ve Saklanması  76
–El Yazılı Vasiyetname Yapmanın Fayda ve Zararları  77
–Miras Bırakanın Ölümünden Sonra Vasiyetnameyi Teslim Zorunluluğu  77
4. SÖZLÜ VASİYET  78
a. Son Arzuları Anlatma  78
(TMK m. 539; MK m. 486)  78
–Sözlü Vasiyetin Mahiyeti ve Koşulları  78
–Sözlü Vasiyetçinin İki Tanığa Beyanı  82
–Vasiyetçinin Tanıklara Yüklediği Görev ve Şahitlerin Hukuki Konumu  82
–Sözlü Vasiyet Düzenlemesini Yüklenen Tanıklara İlişkin Yasaklar  82
b. Belgeleme  82
(TMK m. 540; MK m. 487)  82
–İki Tanığın Yasal Yükümlülüğü  83
–Tanıkların Vasiyetçinin Beyanını Yazmadan Doğrudan Hakime Bildirmeleri  85
–Askeri Hizmette Olanların Sözlü Vasiyeti  85
c. Hükümden Düşme  85
(TMK m. 541; MK m. 488)  85
–Sözlü Vasiyetin Geçici Bir Zaman İçin Hüküm İfade Etmesi  86
–Sözlü Vasiyetin Hükümsüzlüğünün Etkisi  86
–Sözlü Vasiyetnamenin İptal İle Hükümsüzlüğü  86
5. VASİYETTEN DÖNME  87
a. Yeni Vasiyetname ile  89
(TMK m. 542; MK m. 489)  89
–Yeni Bir Vasiyetname Yaparak Önceki Vasiyetten Dönme  89
–Vasiyetten Dönüş Aynı Şekilde Yapılmış Vasiyetname İle mi Mümkündür?  89
–Vasiyetten Dönmeden Dönülmesi Halinde İlk Vasiyetname Geçerli Olur mu?  90
–Vasiyetten Dönmenin Tamamen ya da Kısmen Olabileceği  90
b. Yok Etme ile  91
(TMK m. 543; MK m. 490)  91
–Vasiyetnamenin Miras Bırakan Tarafından Yok Edilmesi Suretiyle Dönülmesi  91
–Kaza veya Üçüncü Şahsın Kusuruyla Vasiyetnamenin Yok Olması  92
–Kaza veya Üçüncü Kişinin Kusuruyla Yok Olan Vasiyet İçeriğinin Tespiti  92
–Tazminat Hakkı  92
c. Sonraki Tasarruflar  93
(TMK m. 544; MK m. 491)  93
–Farklı Tarihli Vasiyetnamelerin Birbiriyle Bağdaşmaması  93
–Sonraki Vasiyetin Öncekini Tamamlaması  94
–Muayyen Mal Vasiyetinin Miras Bırakanın Bağdaşmayan Tasarrufuyla Ortadan Kalkması  94
İkinci Bölüm  
VASİYETNAMENİN ŞEKLEN İPTALİ DAVASI  
(TMK m. 502; 557/4)  
1. GİRİŞ  97
2. VASİYET EHLİYETİ  97
a. Vasiyet Yapma Ehliyeti  97
b. Vasiyet Ehliyetinden Yoksun Olmanın Sonucu  98
3. USUL HÜKÜMLERİ  98
a. Dava Açma Koşulları  98
b. Görev  99
c. Yetki  99
d. Davacı  99
e. Davalı  101
f. İstek Şekli  103
g. İspat Şekli  107
ğ. İptal Kararının Niteliği ve Etkisi  107
h. Dava Açma Süresi  108
4. DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ  109
YARGITAY KARARLARI  111
Üçüncü Bölüm  
ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN İPTALİ DAVASI  
(TMK m. 557–559)  
1. GİRİŞ  131
2. İPTAL DAVASI SEBEPLERİ  133
(TMK m. 557; MK m. 459)  133
a. İptal Sebeplerinin Sınırlı Olarak Sıralandığı  133
b. Yasada Sıralı İptal Sebepleri  135
– Tasarrufun Miras Bırakanın Tasarruf Ehliyetinin Bulunmadığı Sırada Yapılmış Olması  135
– Tasarrufun Yanılma, Aldatma, Korkutma veya Zorlama Sonucunda Yapılması  137
c. Tasarrufun İçeriği, Bağlandığı Koşullar veya Yüklemelerin Hukuka veya Ahlaka Aykırı Olması  142
d. Tasarruf Kanunda Öngörülen Şekillere Uyulmadan Yapılmışsa  145
3. DAVADA USUL HÜKÜMLERİ  146
a. Görev  146
b. Yetki  146
c. Davacı  146
d. Davalı  148
e. Dava Konusu ve İspat  149
f. Hak Düşürücü Süreler  151
g. İptal Kararının İçeriyi ve Etkisi  154
4. İPTAL DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ  159
YARGITAY KARARLARI  160
Dördüncü Bölüm  
BELİRLİ MAL VASİYETİNİN YERİNE GETİRİLMESİ DAVASI  
(TMK m. 517–519; 600–602)  
1. GİRİŞ  169
2. VASİYET ALACAKLISI OLABİLMENİN KOŞULLARI  171
3. VASİYETİ YERİNE GETİRME GÖREVLİSİ (TMK M. 550–556)  172
a. Atanma ve Ehliyet  172
(TMK m. 550; MK m. 497)  172
b. Görev ve Yetkileri  175
(TMK m. 552; MK m. 498)  175
c. Görevin Sona Ermesi  176
(TMK m. 554; MK m. –)  176
d. Denetlenmesi ve Sorumluluğu  177
(TMK m. 555, 556; MK. –)  177
4. DAVADA USUL HÜKÜMLERİ  178
a. Görev  178
b. Yetki  178
c. Davacı  179
d. Davalı  180
e. İstem  181
(TMK m. 600; MK m. 541)  181
– Özel Durumlar  182
(TMK m. 601; MK m. 542)  182
f. Dava Süresi (Zamanaşımı)  183
(TMK m. 602; MK m. 580)  183
5. ALACAKLI HAKLARININ DURUMU  184
a. Miras Bırakandan Alacaklı Olanlar  184
b. Vasiyet Alacaklısından Alacaklı Olanlar  184
c. Haklarda Ayniyet  184
6. MİRASÇILARIN VASİYETİ İFADAN SONRA VASİYET ALACAKLISINA KARŞI TENKİS VE GERİ İSTEME HAKKI  185
(TMK m. 604; MK m. 544)  185
7. BELİRLİ MAL BIRAKMANIN KONUSU  186
(TMK m. 517; MK m. 464)  186
8. BELİRLİ MAL VASİYETİNDE TESLİM BORCU  188
(TMK m. 518; MK m. 465)  188
9. TEREKE İLE İLGİSİ  189
(TMK m. 519; MK m. 466)  189
10. YEDEK MİRASÇI ATAMA  190
(TMK m. 520; MK m. 467)  190
11. ART MİRASÇI ATAMA  191
a. Belirlenmesi  191
(TMK m. 521; MK m. 468)  191
b. Art Mirasçıya Geçiş  194
(TMK m. 522; MK m. 469)  194
c. Güvence  194
(TMK m. 523; MK m. 470)  194
d. Hükümleri  196
aa. Ön Mirasçı Hakkında  196
(TMK m. 524; MK m. 471)  196
bb. Art Mirasçı Hakkında  196
(TMK m. 525; MK m. 472)  196
12. DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ  197
YARGITAY KARARLARI  198
Beşinci Bölüm  
VASİYETNAMENİN AÇILIP İLGİLİLERE OKUNDUĞUNUN  
TESPİTİ DAVASI (TMK m. 596–597)  
1. GİRİŞ  207
2. DAVADA USUL HÜKÜMLERİ  207
a. Görev  207
b. Yetki  207
c. Davacı  208
d. Davalı  208
e. İstek Kapsamı  208
3. VASİYETNAMENİN SULH HAKİMİNE TESLİMİ VE ALINACAK ÖNLEMLER  209
(TMK m. 595; MK m. 535)  209
4. VASİYETNAMENİN AÇILMASI  210
(TMK m. 596; MK m. 536)  210
5. VASİYETNAMENİN İLGİLİ KISMININ ONAYLI ÖRNEĞİNİN TEBLİĞİ VEYA İLAN YOLU İLE TEBLİĞ  212
(TMK m. 597; MK m. 537)  212
6. DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ  213
YARGITAY KARARLARI  214
Altıncı Bölüm  
MİRAS SÖZLEŞMESİNİN ORTADAN KALDIRILMASI DAVASI  
(TMK m. 545–549; 572–574)  
1. GİRİŞ  223
2. MİRAS SÖZLEŞMESİNDE ŞEKİL  223
3. MİRAS SÖZLEŞMESİNİN NİTELİĞİ  224
4. MİRAS SÖZLEŞMESİNİN ORTADAN KALDIRILMASI  225
a. Her Zaman Kaldırma Olanağı  225
b. Murisin Tek Taraflı İradesiyle Ortadan Kaldırma  226
c. Miras Sözleşmesinden Dönme Yoluyla Ortadan Kaldırma  227
d. Miras Bırakandan Önce Ölme Durumunda Kendiliğinden Ortadan Kalkma  227
e. Diğer Sebepler  228
5. TASARRUF EDİLEBİLİR KISMIN DARALMASI  228
6. DAVADA USUL HÜKÜMLERİ  229
a. Görev  229
b. Yetki  229
c. Davacı  229
d. Davalı  229
e. Dava Açma Koşulları  229
7. MİRAS SÖZLEŞMESİNDE TARAFLARIN HUKUKİ DURUMLARI  229
a. Miras Sözleşmesinde Miras Bırakanla Atanmış Mirasçının Durumları  229
b. Miras Sözleşmesinde Belirli Mal Bırakılan Kişinin Durumu  230
c. İtiraz (İptal) Olunması  231
d. Atanan Mirasçının Resmi Defter Düzenlenmesini İstemesi  231
e. Atanmış Mirasçıya Devredilen Malların Kapsamı  232
f. Hak ve Borçların Atanmış Mirasçının Mirasçılarına Geçmesi  232
8. MİRASTAN FERAGAT DURUMUNDA TENKİS VE GERİ VERME  232
a. Tenkis  232
b. Geri verme  233
9. DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ  233
YARGITAY KARARLARI  234
Ek Bölüm  
SORU VE YANITLARIYLA BİLİMSEL GÖRÜŞ VE  
YARGISAL KARARLARDAN DERLENMİŞ ÇÖZÜMLER  
1. Vasiyetnamenin açık olmadığı, muğlak olup, geniş tabirler kullanıldığı iddiası, vasiyetnamenin iptalini gerektiren bir neden midir?  239
2. Vasiyetnamede; “fakir ve kabiliyetli çocukların okutulması veya hayır işlerine tahsis ediyorum” ifadesi umumi tabir olup, yani genel ve geniş bir tabirle yapılan vasiyetnamenin kanunen geçerli olmadığı iddiası vasiyetnamenin iptali nedeni sayılabilir mi?  239
3. Vasiyetnamede vasiyetçinin, “bütün menkul mallarını vasiyet etmesini ve taşınmaz mallarının tapu numarası belirtilmeden filan köyde” şeklindeki ifadelerin iptal nedeni olması mümkün müdür?  240
4. Vasiyet tanıklarının “el yazısı ile şerh verip, imza etmeleri gerekirken” buna uymamaları bir iptal nedeni midir?  240
5. Okur yazar olmayan vasiyetçinin noterde düzenlettirdiği vasiyetnamede tanıkların vasiyetçiyi tasarrufa ehil gördüklerine ilişkin beyan şerhinin bulunmaması vasiyetnameyi şeklen geçersiz kılar mı?  240
6. Vasiyetnameye karşı muris muvazaası (mirastan mal kaçırma) hukuksal nedeniyle iptal davası açılabilir mi?  241
7. Vasiyetçinin birden çok vasiyetnamesinin bulunması, herhalde birisinin geçersizliğini gerektirir mi?  241
8. Hangi halde zaman sınırlamasına gerek duymadan vasiyetnamenin iptali ileri sürülebilir?  242
9. Vasiyetnamenin ifası için sulh hakimi vasiyeti yerine getirme görevlisi atayabilir mi?  242
10. Vasiyetnamede –evlenme yasağı– konulması şahsiyet hakkına aykırı olması nedeniyle iptalini gerektirir mi?  243
11. Vasiyetteki yükümlülük ile belirli mal vasiyeti arasında ne gibi farklar vardır?  243
12. Vasiyet alacaklısı, vasiyet konusu malın vasiyetçi tarafından temlik edilmesi tasarrufuna karşı muvazaa iddiasında bulunabilir mi?  244
13. Vasiyetin yerine getirilmesi davası kimlere karşı açılabilir?  245
14. Vasiyetnamenin yerine getirilmesi talebi dava konusu taşınmazın tapu kaydının iptali ve tescili niteliğinde midir?  246
15. Atanan mirasçı, vasiyetnamenin yerine getirilmesi davasını açmak zorunda mıdır?  246
16. Vasiyetnamenin açılması sırasında sulh hakiminin görevi nedir?  247
17. Vasiyet alacaklısının önce ölmesi nedeniyle vasiyetnamenin iptali istenebilir mi?  248
18. Vasiyetnamenin iptali davasının süresinde açılıp açılmadığı resen gözetilmeli midir?  249
19. Miras bırakan, terekesinde bulunmayan malı vasiyet edebilir mi?  250
20. Belirli mal vasiyet lehtarının vasiyetnamede ismen gösterilmesi zorunlu mudur?  251
21. Yasal mirasçı ile atanmış mirasçı lehine belirli mal vasiyetinde bulunulabilir mi?  251
22. Vasiyet konusu belirli malın miras bırakan tarafından satışının vaat edilmesi, vasiyet yükümlüsünü yerine getirme borcundan kurtarır mı?  252
23. Şartlı belirli mal vasiyetinde, vasiyet lehtarının malı kazanabilmesi için öngörülen şartın gerçekleşmesi zorunlu mudur?  252
24. Belirli mal vasiyet alacaklısı, doğrudan tapuya ibraz ettiği vasiyetname ile adına tapu intikali yaptırma olanağına sahip midir?  253
25. Atanmış mirasçının, vasiyetin yerine getirilmesi davası açmasında hukuki yararı var mıdır?  253
26. İptal edilen vasiyetname içeriğinin yerine getirilmesi hangi halde mümkün olabilir?  256
27. Vasiyetname ifa edilmese bile tenkis davası açılabilir mi?  256
28. Vasiyetnamenin açılması sırasında karşı çıkılmamış olması tenkis davası açmaya engel midir?  257
29. Resmi vasiyetnameyi vasiyetçinin “okudum” şeklindeki beyanı ne derece bağlayıcıdır?  257
30. Resmi vasiyetnamede tanıkların şerhi ne yönde olmalıdır?  258
31. Vasiyetnamede yer alan şart ve yükümlülük kavramları arasında ne gibi farklar vardır?  258
32. Ölüme bağlı tasarrufun iptali kararı kesinleşince davalı elindeki malların geri verilmesini sağlar mı?  260
33. Resmi vasiyetname içeriğinin tanıklara bildirilmesi zorunlu mudur?  261
34. Kanunda kişilere vasiyetname ile hangi tasarrufları yapabilme yetkisi verilmiştir?  261
35. El yazılı vasiyetnamedeki düzeltme ve eklemeler geçerli olur mu?  262
36. El yazısı vasiyetnamede çizintilerin varlığı vasiyetnameyi geçersiz kılar mı?  263
37. Görme özürlüler (körler) ve sağır–dilsizler resmi vasiyetname düzenletebilirler mi?  263
38. Mirastan çıkarma (ıskat) hükmünü kapsayan vasiyetnamenin iptali istenebilir mi?  263
39. Belirli mal bırakmayı içeren vasiyetten vasiyetçi hayatta yaptığı bir tasarrufla dönmüş sayılır mı?  264
40. Noter görevlisinin vasiyetçiyi hakaret etmesinden dolayı sorumluluğu için öncelikle devlet aleyhine idari yargıda dava mı açmak gerekir?  265
41. Ortak vasiyet nedir?Ortak vasiyet türleri nelerdir, Tahvil teorisi nedir?  265
42. Miras bırakanın sebepsiz zenginleşmesinden kaynaklanan borç tereke borcu mudur ve bundan mirasçılar sorumlu mudur?  267
43. El yazılı vasiyetnamenin kaç unsuru vardır?  268
44. Vasiyetnameye konu altsoya yapılan temlikin ifasının istenmesi mümkün müdür?  268
45. Atatürk’ün vasiyeti bozulamaz. Vasiyetnamenin yorumlanması, tespit davasına konu olamaz.  269
46. Vasiyet serbestisi hakkının kullanılması nasıl olur?  273
47. Vasiyetname ile vasiyetname tasarısı birbirinden hangi ölçütle ayrılır?  274
48. Uygulamada tanımıyla miras davaları ve ilgili yasa maddeleri çizelgesi  274
49. Miras hukukundaki çekişmesiz yargı işleri  276
50. Mirastan doğan davalarda yetki  276
Kaynakça  279
Kavramlar Dizini  281
Yazarın Yayınlanmış Eserleri  285
 


Mustafa Alper Gümüş
Haziran 2020
290.00 TL
Sepete Ekle
Ömer Uğur Gençcan
Haziran 2020
295.00 TL
Sepete Ekle
Hasan Çiftçi
Haziran 2020
95.00 TL
Sepete Ekle
Sezer Çabri
Mayıs 2020
190.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  5
Giriş Bölümü  
MİRAS HUKUKUNDA KAVRAMLARIN TANIMI  
1. MEDENİ KANUN SİSTEMİ  17
2. MİRAS  17
3. MİRAS BIRAKAN  18
4. MİRASÇI  18
5. MİRASIN AÇILMASI VE EDİNİLMESİ  19
6. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN ÇEŞİTLERİ  23
7. VASİYETNAMEDE YORUM İLKELERİ  23
8. SAKLI PAYI ZEDELEYEN BELİRLİ MAL VASİYETİNİN TENKİSİ  25
9. 743 S. MK VE 4721 S. TMK HÜKÜMLERİNE GÖRE MİRASÇI, MİRAS VE SAKLI PAYLARI  27
a. Birinci Derece Mirasçı  27
b. Ana–Babanın Mirasçılığı  30
c. Büyük Ana ve Büyük Babanın Mirasçılığı  32
d. Sağ Kalan Eşin Mirasçılığı  33
e. Evlilik Dışı Hısımlar  35
f. Devletin Mirasçılığı  37
10. ZÜMRE–ÖLÜME BAĞLI TASARRUF–TASARRUF EDİLEBİLİR KISIM–SAKLI PAY VE SAKLI PAYLI MİRASÇI  39
a. Zümre  39
b. Ölüme Bağlı Tasarruf  40
c. Tasarruf Edilebilir Kısım  40
d. Saklı Pay  41
e. Saklı Paylı Mirasçı  42
Birinci Bölüm  
VASİYETNAME VE ŞEKİLLERİ  
1. GENEL OLARAK  47
2. RESMİ VASİYETNAME  47
a. Düzenlenmesi  47
(TMK m. 532; MK m. 479)  47
– Resmi Vasiyetname Düzenlemeye Yetkili Olan Görevliler  47
– Noter Yetkilisinin Düzenlediği Resmi Vasiyetnamenin Geçerlilik Koşulu  49
– Noter ve Adalet Bakanlığının Sorumluluğu  50
b. Memurun İşlevi  52
(TMK m. 533; MK m. 480)  52
–Okuma Yazma Bilen Vasiyetçinin Vasiyet Düzenlenmesinde Memurun İşlevi  52
–Vasiyetçinin Vasiyet Yaparken Kullandığı Sözlerin İspatı  56
–Okur Yazar Olanın, Okur Yazar Olmayanlara İlişkin Vasiyetname Düzenlettirmesi  56
c. Tanıkların Katılması  58
(TMK m. 534; MK m. 481)  58
–Vasiyetnamenin Noter Tarafından Okunması  58
–Vasiyetname Düzenlenirken Tanıkların Beyan Şekli  58
d. Miras Bırakan Tarafından Okunmaksızın ve İmzalanmaksızın Düzenleme  62
(TMK m. 535; MK m. 482)  62
– Tanıkların Vasiyetçiyi Ehil Görmeleri Geçerlilik Şartı Olduğu  62
– Vasiyetnamede Vasiyetçinin Beyan Eksikliği  65
e. Düzenlemeye Katılma Yasağı  66
(TMK m. 536; MK m. 483)  66
–Vasiyetname Düzenlemesine Katılma Yasağının Kapsamı  67
–Vasiyetname Düzenlenmesine Katılan Tanıkların Mutlaka Okur Yazar Olmaları Gerekir  68
–Resmi Vasiyetname İle Kimlere Kazandırmada Bulunulamayacağı  68
–Kazandırma Yasağını İhlal Eden Vasiyetnamenin İptal Sonucu  69
f. Vasiyetnamenin Saklanması  69
(TMK m. 537; MK m. 484)  69
–Noterler Sakladıkları Vasiyetnameyi Ne Zaman Hangi Makama Tevdi Ederler?  69
3. EL YAZILI VASİYETNAME  70
(TMK m. 538; MK m. 485)  70
–El Yazılı Vasiyetnamenin İçeriği ve Geçerliliği  70
–El Yazılı Vasiyetname Mutlaka Kağıt Üzerine mi Yazılmış Olmalıdır  75
–El Yazılı Vasiyetnamenin Tevdii ve Saklanması  76
–El Yazılı Vasiyetname Yapmanın Fayda ve Zararları  77
–Miras Bırakanın Ölümünden Sonra Vasiyetnameyi Teslim Zorunluluğu  77
4. SÖZLÜ VASİYET  78
a. Son Arzuları Anlatma  78
(TMK m. 539; MK m. 486)  78
–Sözlü Vasiyetin Mahiyeti ve Koşulları  78
–Sözlü Vasiyetçinin İki Tanığa Beyanı  82
–Vasiyetçinin Tanıklara Yüklediği Görev ve Şahitlerin Hukuki Konumu  82
–Sözlü Vasiyet Düzenlemesini Yüklenen Tanıklara İlişkin Yasaklar  82
b. Belgeleme  82
(TMK m. 540; MK m. 487)  82
–İki Tanığın Yasal Yükümlülüğü  83
–Tanıkların Vasiyetçinin Beyanını Yazmadan Doğrudan Hakime Bildirmeleri  85
–Askeri Hizmette Olanların Sözlü Vasiyeti  85
c. Hükümden Düşme  85
(TMK m. 541; MK m. 488)  85
–Sözlü Vasiyetin Geçici Bir Zaman İçin Hüküm İfade Etmesi  86
–Sözlü Vasiyetin Hükümsüzlüğünün Etkisi  86
–Sözlü Vasiyetnamenin İptal İle Hükümsüzlüğü  86
5. VASİYETTEN DÖNME  87
a. Yeni Vasiyetname ile  89
(TMK m. 542; MK m. 489)  89
–Yeni Bir Vasiyetname Yaparak Önceki Vasiyetten Dönme  89
–Vasiyetten Dönüş Aynı Şekilde Yapılmış Vasiyetname İle mi Mümkündür?  89
–Vasiyetten Dönmeden Dönülmesi Halinde İlk Vasiyetname Geçerli Olur mu?  90
–Vasiyetten Dönmenin Tamamen ya da Kısmen Olabileceği  90
b. Yok Etme ile  91
(TMK m. 543; MK m. 490)  91
–Vasiyetnamenin Miras Bırakan Tarafından Yok Edilmesi Suretiyle Dönülmesi  91
–Kaza veya Üçüncü Şahsın Kusuruyla Vasiyetnamenin Yok Olması  92
–Kaza veya Üçüncü Kişinin Kusuruyla Yok Olan Vasiyet İçeriğinin Tespiti  92
–Tazminat Hakkı  92
c. Sonraki Tasarruflar  93
(TMK m. 544; MK m. 491)  93
–Farklı Tarihli Vasiyetnamelerin Birbiriyle Bağdaşmaması  93
–Sonraki Vasiyetin Öncekini Tamamlaması  94
–Muayyen Mal Vasiyetinin Miras Bırakanın Bağdaşmayan Tasarrufuyla Ortadan Kalkması  94
İkinci Bölüm  
VASİYETNAMENİN ŞEKLEN İPTALİ DAVASI  
(TMK m. 502; 557/4)  
1. GİRİŞ  97
2. VASİYET EHLİYETİ  97
a. Vasiyet Yapma Ehliyeti  97
b. Vasiyet Ehliyetinden Yoksun Olmanın Sonucu  98
3. USUL HÜKÜMLERİ  98
a. Dava Açma Koşulları  98
b. Görev  99
c. Yetki  99
d. Davacı  99
e. Davalı  101
f. İstek Şekli  103
g. İspat Şekli  107
ğ. İptal Kararının Niteliği ve Etkisi  107
h. Dava Açma Süresi  108
4. DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ  109
YARGITAY KARARLARI  111
Üçüncü Bölüm  
ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN İPTALİ DAVASI  
(TMK m. 557–559)  
1. GİRİŞ  131
2. İPTAL DAVASI SEBEPLERİ  133
(TMK m. 557; MK m. 459)  133
a. İptal Sebeplerinin Sınırlı Olarak Sıralandığı  133
b. Yasada Sıralı İptal Sebepleri  135
– Tasarrufun Miras Bırakanın Tasarruf Ehliyetinin Bulunmadığı Sırada Yapılmış Olması  135
– Tasarrufun Yanılma, Aldatma, Korkutma veya Zorlama Sonucunda Yapılması  137
c. Tasarrufun İçeriği, Bağlandığı Koşullar veya Yüklemelerin Hukuka veya Ahlaka Aykırı Olması  142
d. Tasarruf Kanunda Öngörülen Şekillere Uyulmadan Yapılmışsa  145
3. DAVADA USUL HÜKÜMLERİ  146
a. Görev  146
b. Yetki  146
c. Davacı  146
d. Davalı  148
e. Dava Konusu ve İspat  149
f. Hak Düşürücü Süreler  151
g. İptal Kararının İçeriyi ve Etkisi  154
4. İPTAL DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ  159
YARGITAY KARARLARI  160
Dördüncü Bölüm  
BELİRLİ MAL VASİYETİNİN YERİNE GETİRİLMESİ DAVASI  
(TMK m. 517–519; 600–602)  
1. GİRİŞ  169
2. VASİYET ALACAKLISI OLABİLMENİN KOŞULLARI  171
3. VASİYETİ YERİNE GETİRME GÖREVLİSİ (TMK M. 550–556)  172
a. Atanma ve Ehliyet  172
(TMK m. 550; MK m. 497)  172
b. Görev ve Yetkileri  175
(TMK m. 552; MK m. 498)  175
c. Görevin Sona Ermesi  176
(TMK m. 554; MK m. –)  176
d. Denetlenmesi ve Sorumluluğu  177
(TMK m. 555, 556; MK. –)  177
4. DAVADA USUL HÜKÜMLERİ  178
a. Görev  178
b. Yetki  178
c. Davacı  179
d. Davalı  180
e. İstem  181
(TMK m. 600; MK m. 541)  181
– Özel Durumlar  182
(TMK m. 601; MK m. 542)  182
f. Dava Süresi (Zamanaşımı)  183
(TMK m. 602; MK m. 580)  183
5. ALACAKLI HAKLARININ DURUMU  184
a. Miras Bırakandan Alacaklı Olanlar  184
b. Vasiyet Alacaklısından Alacaklı Olanlar  184
c. Haklarda Ayniyet  184
6. MİRASÇILARIN VASİYETİ İFADAN SONRA VASİYET ALACAKLISINA KARŞI TENKİS VE GERİ İSTEME HAKKI  185
(TMK m. 604; MK m. 544)  185
7. BELİRLİ MAL BIRAKMANIN KONUSU  186
(TMK m. 517; MK m. 464)  186
8. BELİRLİ MAL VASİYETİNDE TESLİM BORCU  188
(TMK m. 518; MK m. 465)  188
9. TEREKE İLE İLGİSİ  189
(TMK m. 519; MK m. 466)  189
10. YEDEK MİRASÇI ATAMA  190
(TMK m. 520; MK m. 467)  190
11. ART MİRASÇI ATAMA  191
a. Belirlenmesi  191
(TMK m. 521; MK m. 468)  191
b. Art Mirasçıya Geçiş  194
(TMK m. 522; MK m. 469)  194
c. Güvence  194
(TMK m. 523; MK m. 470)  194
d. Hükümleri  196
aa. Ön Mirasçı Hakkında  196
(TMK m. 524; MK m. 471)  196
bb. Art Mirasçı Hakkında  196
(TMK m. 525; MK m. 472)  196
12. DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ  197
YARGITAY KARARLARI  198
Beşinci Bölüm  
VASİYETNAMENİN AÇILIP İLGİLİLERE OKUNDUĞUNUN  
TESPİTİ DAVASI (TMK m. 596–597)  
1. GİRİŞ  207
2. DAVADA USUL HÜKÜMLERİ  207
a. Görev  207
b. Yetki  207
c. Davacı  208
d. Davalı  208
e. İstek Kapsamı  208
3. VASİYETNAMENİN SULH HAKİMİNE TESLİMİ VE ALINACAK ÖNLEMLER  209
(TMK m. 595; MK m. 535)  209
4. VASİYETNAMENİN AÇILMASI  210
(TMK m. 596; MK m. 536)  210
5. VASİYETNAMENİN İLGİLİ KISMININ ONAYLI ÖRNEĞİNİN TEBLİĞİ VEYA İLAN YOLU İLE TEBLİĞ  212
(TMK m. 597; MK m. 537)  212
6. DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ  213
YARGITAY KARARLARI  214
Altıncı Bölüm  
MİRAS SÖZLEŞMESİNİN ORTADAN KALDIRILMASI DAVASI  
(TMK m. 545–549; 572–574)  
1. GİRİŞ  223
2. MİRAS SÖZLEŞMESİNDE ŞEKİL  223
3. MİRAS SÖZLEŞMESİNİN NİTELİĞİ  224
4. MİRAS SÖZLEŞMESİNİN ORTADAN KALDIRILMASI  225
a. Her Zaman Kaldırma Olanağı  225
b. Murisin Tek Taraflı İradesiyle Ortadan Kaldırma  226
c. Miras Sözleşmesinden Dönme Yoluyla Ortadan Kaldırma  227
d. Miras Bırakandan Önce Ölme Durumunda Kendiliğinden Ortadan Kalkma  227
e. Diğer Sebepler  228
5. TASARRUF EDİLEBİLİR KISMIN DARALMASI  228
6. DAVADA USUL HÜKÜMLERİ  229
a. Görev  229
b. Yetki  229
c. Davacı  229
d. Davalı  229
e. Dava Açma Koşulları  229
7. MİRAS SÖZLEŞMESİNDE TARAFLARIN HUKUKİ DURUMLARI  229
a. Miras Sözleşmesinde Miras Bırakanla Atanmış Mirasçının Durumları  229
b. Miras Sözleşmesinde Belirli Mal Bırakılan Kişinin Durumu  230
c. İtiraz (İptal) Olunması  231
d. Atanan Mirasçının Resmi Defter Düzenlenmesini İstemesi  231
e. Atanmış Mirasçıya Devredilen Malların Kapsamı  232
f. Hak ve Borçların Atanmış Mirasçının Mirasçılarına Geçmesi  232
8. MİRASTAN FERAGAT DURUMUNDA TENKİS VE GERİ VERME  232
a. Tenkis  232
b. Geri verme  233
9. DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ  233
YARGITAY KARARLARI  234
Ek Bölüm  
SORU VE YANITLARIYLA BİLİMSEL GÖRÜŞ VE  
YARGISAL KARARLARDAN DERLENMİŞ ÇÖZÜMLER  
1. Vasiyetnamenin açık olmadığı, muğlak olup, geniş tabirler kullanıldığı iddiası, vasiyetnamenin iptalini gerektiren bir neden midir?  239
2. Vasiyetnamede; “fakir ve kabiliyetli çocukların okutulması veya hayır işlerine tahsis ediyorum” ifadesi umumi tabir olup, yani genel ve geniş bir tabirle yapılan vasiyetnamenin kanunen geçerli olmadığı iddiası vasiyetnamenin iptali nedeni sayılabilir mi?  239
3. Vasiyetnamede vasiyetçinin, “bütün menkul mallarını vasiyet etmesini ve taşınmaz mallarının tapu numarası belirtilmeden filan köyde” şeklindeki ifadelerin iptal nedeni olması mümkün müdür?  240
4. Vasiyet tanıklarının “el yazısı ile şerh verip, imza etmeleri gerekirken” buna uymamaları bir iptal nedeni midir?  240
5. Okur yazar olmayan vasiyetçinin noterde düzenlettirdiği vasiyetnamede tanıkların vasiyetçiyi tasarrufa ehil gördüklerine ilişkin beyan şerhinin bulunmaması vasiyetnameyi şeklen geçersiz kılar mı?  240
6. Vasiyetnameye karşı muris muvazaası (mirastan mal kaçırma) hukuksal nedeniyle iptal davası açılabilir mi?  241
7. Vasiyetçinin birden çok vasiyetnamesinin bulunması, herhalde birisinin geçersizliğini gerektirir mi?  241
8. Hangi halde zaman sınırlamasına gerek duymadan vasiyetnamenin iptali ileri sürülebilir?  242
9. Vasiyetnamenin ifası için sulh hakimi vasiyeti yerine getirme görevlisi atayabilir mi?  242
10. Vasiyetnamede –evlenme yasağı– konulması şahsiyet hakkına aykırı olması nedeniyle iptalini gerektirir mi?  243
11. Vasiyetteki yükümlülük ile belirli mal vasiyeti arasında ne gibi farklar vardır?  243
12. Vasiyet alacaklısı, vasiyet konusu malın vasiyetçi tarafından temlik edilmesi tasarrufuna karşı muvazaa iddiasında bulunabilir mi?  244
13. Vasiyetin yerine getirilmesi davası kimlere karşı açılabilir?  245
14. Vasiyetnamenin yerine getirilmesi talebi dava konusu taşınmazın tapu kaydının iptali ve tescili niteliğinde midir?  246
15. Atanan mirasçı, vasiyetnamenin yerine getirilmesi davasını açmak zorunda mıdır?  246
16. Vasiyetnamenin açılması sırasında sulh hakiminin görevi nedir?  247
17. Vasiyet alacaklısının önce ölmesi nedeniyle vasiyetnamenin iptali istenebilir mi?  248
18. Vasiyetnamenin iptali davasının süresinde açılıp açılmadığı resen gözetilmeli midir?  249
19. Miras bırakan, terekesinde bulunmayan malı vasiyet edebilir mi?  250
20. Belirli mal vasiyet lehtarının vasiyetnamede ismen gösterilmesi zorunlu mudur?  251
21. Yasal mirasçı ile atanmış mirasçı lehine belirli mal vasiyetinde bulunulabilir mi?  251
22. Vasiyet konusu belirli malın miras bırakan tarafından satışının vaat edilmesi, vasiyet yükümlüsünü yerine getirme borcundan kurtarır mı?  252
23. Şartlı belirli mal vasiyetinde, vasiyet lehtarının malı kazanabilmesi için öngörülen şartın gerçekleşmesi zorunlu mudur?  252
24. Belirli mal vasiyet alacaklısı, doğrudan tapuya ibraz ettiği vasiyetname ile adına tapu intikali yaptırma olanağına sahip midir?  253
25. Atanmış mirasçının, vasiyetin yerine getirilmesi davası açmasında hukuki yararı var mıdır?  253
26. İptal edilen vasiyetname içeriğinin yerine getirilmesi hangi halde mümkün olabilir?  256
27. Vasiyetname ifa edilmese bile tenkis davası açılabilir mi?  256
28. Vasiyetnamenin açılması sırasında karşı çıkılmamış olması tenkis davası açmaya engel midir?  257
29. Resmi vasiyetnameyi vasiyetçinin “okudum” şeklindeki beyanı ne derece bağlayıcıdır?  257
30. Resmi vasiyetnamede tanıkların şerhi ne yönde olmalıdır?  258
31. Vasiyetnamede yer alan şart ve yükümlülük kavramları arasında ne gibi farklar vardır?  258
32. Ölüme bağlı tasarrufun iptali kararı kesinleşince davalı elindeki malların geri verilmesini sağlar mı?  260
33. Resmi vasiyetname içeriğinin tanıklara bildirilmesi zorunlu mudur?  261
34. Kanunda kişilere vasiyetname ile hangi tasarrufları yapabilme yetkisi verilmiştir?  261
35. El yazılı vasiyetnamedeki düzeltme ve eklemeler geçerli olur mu?  262
36. El yazısı vasiyetnamede çizintilerin varlığı vasiyetnameyi geçersiz kılar mı?  263
37. Görme özürlüler (körler) ve sağır–dilsizler resmi vasiyetname düzenletebilirler mi?  263
38. Mirastan çıkarma (ıskat) hükmünü kapsayan vasiyetnamenin iptali istenebilir mi?  263
39. Belirli mal bırakmayı içeren vasiyetten vasiyetçi hayatta yaptığı bir tasarrufla dönmüş sayılır mı?  264
40. Noter görevlisinin vasiyetçiyi hakaret etmesinden dolayı sorumluluğu için öncelikle devlet aleyhine idari yargıda dava mı açmak gerekir?  265
41. Ortak vasiyet nedir?Ortak vasiyet türleri nelerdir, Tahvil teorisi nedir?  265
42. Miras bırakanın sebepsiz zenginleşmesinden kaynaklanan borç tereke borcu mudur ve bundan mirasçılar sorumlu mudur?  267
43. El yazılı vasiyetnamenin kaç unsuru vardır?  268
44. Vasiyetnameye konu altsoya yapılan temlikin ifasının istenmesi mümkün müdür?  268
45. Atatürk’ün vasiyeti bozulamaz. Vasiyetnamenin yorumlanması, tespit davasına konu olamaz.  269
46. Vasiyet serbestisi hakkının kullanılması nasıl olur?  273
47. Vasiyetname ile vasiyetname tasarısı birbirinden hangi ölçütle ayrılır?  274
48. Uygulamada tanımıyla miras davaları ve ilgili yasa maddeleri çizelgesi  274
49. Miras hukukundaki çekişmesiz yargı işleri  276
50. Mirastan doğan davalarda yetki  276
Kaynakça  279
Kavramlar Dizini  281
Yazarın Yayınlanmış Eserleri  285
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020