Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Muris Muvazaası Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davaları
Eylül 2020 / 4. Baskı / 1160 Syf. / Ciltli
Fiyatı: 270.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 3. Şubat 2019 250.00 TL 149.90 TL (%41)Sepete Ekle
   

Bu eser, hukukçuların konu hakkındaki ihtiyaçları dikkate alınarak ve uygulamaya yönelik olarak hazırlanmıştır. Önemli olan hususlar için okuyucunun dikkatini çekmek üzere dikkat bölümleri oluşturulmuştur. Okuyucuya kolaylık sağlamak amacıyla açıklamaların hemen altında o konuyla ilgili emsal kararlara yer verilmiştir.

Avukatlar, iddia ve savunmalarını kanıtlamak için konuyla ilgili emsal kararlara ihtiyaç duymaktadırlar. Söz konusu ihtiyaçlar dikkate alınarak hazırlanan bu eser, içtihat ağırlıklı bir çalışmadır. Eserin hazırlanmasındaki amaç, hukukçuların konuyla ilgili en güncel emsal kararlara kolayca ulaşmalarını sağlamaktır.

Bu çerçevede konu hakkında Yargıtay'ın ilgili hukuk daireleri ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından son yıllarda verilmiş kararların tamamı taranarak emsal nitelikte olanlara eserde yer verilmiştir. Eserde yer alan içtihatlar yeni tarihliden eski tarihliye göre sıralanmıştır.

Konu Başlıkları
Muvazaa ve Muvazaa Çeşitleri
Muris Muvazaası Nedeni ile İptal Edilemeyen İşlemler
Muris Muvazaası
Görevli ve Yetkili Mahkeme
Muvazaa İle Bazı Hukuki İşlemler Arasındaki Ayrım
Usul Hukuku ile İlgili Hükümler
Yargılama Harç ve Giderleri
Kanun Yolları
Örnekler
Gerekçeli Mahkeme Kararları
Barkod: 9789750261459
Yayın Tarihi: Eylül 2020
Baskı Sayısı:  4
Ebat: 17x25
Sayfa Sayısı: 1160
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Birinci Bölüm
MUVAZAA VE MUVAZAA ÇEŞİTLERİ
I. MUVAZAA  13
Açıklamalar  13
1. Giriş  13
2. Muvazaanın Tanım ve Hukuki Niteliği  14
3. İyiniyetli Kazanımların Durumu  16
4. Muvazaada Bulunması Gerekli Olan Unsurlar  16
a. Muvazaa Anlaşması  17
b. Görünüşteki İşlem  17
c. Gizli işlem  17
d. Aldatma Kastı  17
II. MUVAZAA ÇEŞİTLERİ  18
Açıklamalar  18
1. Adi (Mutlak) Muvazaa  18
2. Nisbi Muvazaa  19
İkinci Bölüm
MURİS MUVAZAASI NEDENİ İLE İPTAL EDİLEMEYEN İŞLEMLER
1. Bağışlama Yolu İle Yapılan Kazandırmalar  27
2. Gerçek Satış İle Yapılan Kazandırmalar  29
3. Gizli Bağış Yolu İle Yapılan Kazandırmalar  34
4. İntifa Hakkı Tesisi  40
5. İyiniyetle Bağdaşmayan Durumlar  41
6. İyiniyetli Üçüncü Kişiler Adına Yapılan Tesciller  46
7. Kadastro Kanunundaki Özel Düzenlemeler  51
8. Kooperatif Ortaklık Payının Devri  56
9. Mahkeme Kararına İstinaden Yapılan Tesciller  61
10. Minnet Sonucu Yapılan Temlik  62
11. Mirasçılar Arasında Hak Dengesi Gözetilerek Yapılan Paylaştırma  68
12. Motorlu Taşıt Satış ve Tescili İşlemleri  75
13. Şirket Ortaklık Payının Devri  77
14. Tapuya Kayıtlı Olmayan Taşınmazların Devri  84
15. Taşınırların Devri İşlemi  89
16. Tüm Mirasçıları Kapsar Şekilde Paylaştırma Yapılması  91
17. Üçüncü Kişiden Alınan Taşınmazın Doğrudan Mirasçı Adına Tescili  94
18. Vasiyetname Yolu İle Yapılan Kazandırmalar  95
Üçüncü Bölüm
MURİS MUVAZAASI
Açıklamalar  97
1. Genel Olarak  97
2. Muris Muvazaasında Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi  105
3. Tapu İptali ve Tescil  109
4. Ecrimisil Talebi  110
Dördüncü Bölüm
GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME
Açıklamalar  115
1. Görevli Mahkeme  115
2. Yetkili Mahkeme  119
Açıklama  119
Beşinci Bölüm
MUVAZAA İLE BAZI HUKUKİ İŞLEMLER ARASINDAKİ AYRIM
Açıklamalar  127
1. Muvazaa ile İnançlı İşlem Arasındaki Ayrım  127
2. Muvazaa ile Namı Müstear Kurumu Arasındaki Ayrım  128
3. Muvazaa ile İptal Davası Arasındaki Ayrım  129
4. Muris Muvazaası ile Önalım Hakkı Arasındaki İlişki  129
5. Muris Muvazaası ve Tenkis Davası Arasındaki Ayrım  131
Altıncı Bölüm
USUL HUKUKU İLE İLGİLİ HÜKÜMLER
Açıklamalar  139
I. Genel Olarak  139
1. Mirasbırakan Hayatta İken Dava Açılamaz  139
2. Muvazaalı Hukuki İşlemden Zarar Gören Mirasçılar Dava Açabilir  141
3. Vefat Eden Kök Mirasçı Yerine Vefat Eden Kişinin Mirasçıları Dava Açabilir  142
4. Ölen Kişi Adına Tescil İstenilemez  144
5. Tüm Mirasçıların Payları Oranında Tescil Talep Edilmesi  146
6. Terekeye Temsilci Atanması  151
7. Dava Kayıt Malikine Karşı Açılır  152
8. Davanın Devamı Esnasında Taşınmazın Devri  153
9. Tapu İptal ve Tescil Talebi  154
10. İhtiyati Tedbir İstemi  156
11. Haksız Fiil Kuralları Çerçevesinde Tazminat Davası  157
12. Terditli Dava Açılması  163
II. Taraflar  167
1. Davacı  167
2. Davalı  171
3. Elbirliği Mülkiyetinde Terekeye Temsilci Atanması  171
4. İspat  179
5. Yargılamada Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar  194
a. İnfazda Tereddüt Doğurmayacak Şekilde Hüküm Kurulmalı  194
b. Murisin Gerçek İradesi Araştırılmalı  197
c. Ehliyet Konusu Muvazaadan Önce Araştırılması Gereken Bir Husustur  200
d. İptal Davasında, Tescil İsteği  209
e. Aşırı Nispetsizlik Muvazaa İçin Karinesi Oluşturur  212
f. Satış Bedeli İle Keşfen Belirlenen Bedel Arasındaki Fark Tek Başına Muvazaası Olgusunun Kanıtı Sayılamaz  220
g. Yapılan İşlem Hayatın Olağan Akışına Uygun Olmalıdır  224
6. Zamanaşımı  226
Yedinci Bölüm
YARGILAMA HARÇ VE GİDERLERİ
Açıklamalar  237
1. Yargılama Harçları  240
2. Yargılama Masrafları  246
3. Vekâlet Ücreti  252
Sekizinci Bölüm
KANUN YOLLARI
I. OLAĞAN KANUN YOLU  259
A. İstinaf  259
B. Temyiz  259
ÖRNEKLER
DAVA DİLEKÇELERİ  261
TENSİP VE ÖN İNCELEME TUTANAKLARI  274
HUKUKİ YAZIŞMA (MÜZEKKERE) ÖRNEKLERİ  283
GEREKÇELİ MAHKEME KARARLARI  289
YARGITAY DAİRE KARARLARI  307
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI  1111
Yararlanılan Kaynaklar  1157
Kavramlar Dizini  1159
 


Kemale Leyla Aslan Bingöl
Ekim 2020
22.00 TL
İndirimli: 19.80 TL (%10)
Sepete Ekle
Mehmet Ayan
Ekim 2020
58.00 TL
İndirimli: 52.20 TL (%10)
Sepete Ekle
Aydın Tekdoğan
Eylül 2020
290.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Birinci Bölüm
MUVAZAA VE MUVAZAA ÇEŞİTLERİ
I. MUVAZAA  13
Açıklamalar  13
1. Giriş  13
2. Muvazaanın Tanım ve Hukuki Niteliği  14
3. İyiniyetli Kazanımların Durumu  16
4. Muvazaada Bulunması Gerekli Olan Unsurlar  16
a. Muvazaa Anlaşması  17
b. Görünüşteki İşlem  17
c. Gizli işlem  17
d. Aldatma Kastı  17
II. MUVAZAA ÇEŞİTLERİ  18
Açıklamalar  18
1. Adi (Mutlak) Muvazaa  18
2. Nisbi Muvazaa  19
İkinci Bölüm
MURİS MUVAZAASI NEDENİ İLE İPTAL EDİLEMEYEN İŞLEMLER
1. Bağışlama Yolu İle Yapılan Kazandırmalar  27
2. Gerçek Satış İle Yapılan Kazandırmalar  29
3. Gizli Bağış Yolu İle Yapılan Kazandırmalar  34
4. İntifa Hakkı Tesisi  40
5. İyiniyetle Bağdaşmayan Durumlar  41
6. İyiniyetli Üçüncü Kişiler Adına Yapılan Tesciller  46
7. Kadastro Kanunundaki Özel Düzenlemeler  51
8. Kooperatif Ortaklık Payının Devri  56
9. Mahkeme Kararına İstinaden Yapılan Tesciller  61
10. Minnet Sonucu Yapılan Temlik  62
11. Mirasçılar Arasında Hak Dengesi Gözetilerek Yapılan Paylaştırma  68
12. Motorlu Taşıt Satış ve Tescili İşlemleri  75
13. Şirket Ortaklık Payının Devri  77
14. Tapuya Kayıtlı Olmayan Taşınmazların Devri  84
15. Taşınırların Devri İşlemi  89
16. Tüm Mirasçıları Kapsar Şekilde Paylaştırma Yapılması  91
17. Üçüncü Kişiden Alınan Taşınmazın Doğrudan Mirasçı Adına Tescili  94
18. Vasiyetname Yolu İle Yapılan Kazandırmalar  95
Üçüncü Bölüm
MURİS MUVAZAASI
Açıklamalar  97
1. Genel Olarak  97
2. Muris Muvazaasında Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi  105
3. Tapu İptali ve Tescil  109
4. Ecrimisil Talebi  110
Dördüncü Bölüm
GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME
Açıklamalar  115
1. Görevli Mahkeme  115
2. Yetkili Mahkeme  119
Açıklama  119
Beşinci Bölüm
MUVAZAA İLE BAZI HUKUKİ İŞLEMLER ARASINDAKİ AYRIM
Açıklamalar  127
1. Muvazaa ile İnançlı İşlem Arasındaki Ayrım  127
2. Muvazaa ile Namı Müstear Kurumu Arasındaki Ayrım  128
3. Muvazaa ile İptal Davası Arasındaki Ayrım  129
4. Muris Muvazaası ile Önalım Hakkı Arasındaki İlişki  129
5. Muris Muvazaası ve Tenkis Davası Arasındaki Ayrım  131
Altıncı Bölüm
USUL HUKUKU İLE İLGİLİ HÜKÜMLER
Açıklamalar  139
I. Genel Olarak  139
1. Mirasbırakan Hayatta İken Dava Açılamaz  139
2. Muvazaalı Hukuki İşlemden Zarar Gören Mirasçılar Dava Açabilir  141
3. Vefat Eden Kök Mirasçı Yerine Vefat Eden Kişinin Mirasçıları Dava Açabilir  142
4. Ölen Kişi Adına Tescil İstenilemez  144
5. Tüm Mirasçıların Payları Oranında Tescil Talep Edilmesi  146
6. Terekeye Temsilci Atanması  151
7. Dava Kayıt Malikine Karşı Açılır  152
8. Davanın Devamı Esnasında Taşınmazın Devri  153
9. Tapu İptal ve Tescil Talebi  154
10. İhtiyati Tedbir İstemi  156
11. Haksız Fiil Kuralları Çerçevesinde Tazminat Davası  157
12. Terditli Dava Açılması  163
II. Taraflar  167
1. Davacı  167
2. Davalı  171
3. Elbirliği Mülkiyetinde Terekeye Temsilci Atanması  171
4. İspat  179
5. Yargılamada Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar  194
a. İnfazda Tereddüt Doğurmayacak Şekilde Hüküm Kurulmalı  194
b. Murisin Gerçek İradesi Araştırılmalı  197
c. Ehliyet Konusu Muvazaadan Önce Araştırılması Gereken Bir Husustur  200
d. İptal Davasında, Tescil İsteği  209
e. Aşırı Nispetsizlik Muvazaa İçin Karinesi Oluşturur  212
f. Satış Bedeli İle Keşfen Belirlenen Bedel Arasındaki Fark Tek Başına Muvazaası Olgusunun Kanıtı Sayılamaz  220
g. Yapılan İşlem Hayatın Olağan Akışına Uygun Olmalıdır  224
6. Zamanaşımı  226
Yedinci Bölüm
YARGILAMA HARÇ VE GİDERLERİ
Açıklamalar  237
1. Yargılama Harçları  240
2. Yargılama Masrafları  246
3. Vekâlet Ücreti  252
Sekizinci Bölüm
KANUN YOLLARI
I. OLAĞAN KANUN YOLU  259
A. İstinaf  259
B. Temyiz  259
ÖRNEKLER
DAVA DİLEKÇELERİ  261
TENSİP VE ÖN İNCELEME TUTANAKLARI  274
HUKUKİ YAZIŞMA (MÜZEKKERE) ÖRNEKLERİ  283
GEREKÇELİ MAHKEME KARARLARI  289
YARGITAY DAİRE KARARLARI  307
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI  1111
Yararlanılan Kaynaklar  1157
Kavramlar Dizini  1159
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020