İnşaat İşlerinde Vergi, Muhasebe ve KDV İade Uygulamaları Kavram – Teori – Uygulama Muhammed Kutub Bağırgan  - Kitap

İnşaat İşlerinde Vergi, Muhasebe ve KDV İade Uygulamaları

Kavram – Teori – Uygulama

1. Baskı, 
Ekim 2022
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
480
Barkod:
9789750281266
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
445,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
İnşaat sektöründeki harcamaların belirli bir düzen ve kurallara uygun halde yapılması durumunda KDV iadesi olarak alınması mümkündür. Eser, bu konuda uzun yıllara dayalı mesleki tecrübesi olan (E) Vergi Müfettişi Muhammed Kutub BAĞIRGAN tarafından hazırlanmıştır.
Kitap, inşaat faaliyetinde bulunan firmalar, SMMM, YMM ve kamuda denetim yapan Vergi Müfettişleri ile Vergi Daireleri çalışanlarının elinde, vergilendirme rejimi olarak özel inşaat işlerinin vergi mevzuatındaki yerinin açıklanması, muhasebe uygulamalarının nasıl gerçekleşeceği ve nihayetinde KDV iadesi almak isteyen mükellefler adına nasıl bir yol izleyeceği yönünde detaylı açıklamaları içermektedir.
Kitapta, yap-sat, yap-kullan, kat (arsa) karşılığı yahut hasılat (gelir) karşılığı inşaat işleri ile yabancılara yapılan konut ve işyeri satışları, kentsel dönüşüm projeleri ve inşaat işlerinde yapılması gereken KDV tevkifatına yönelik vergisel düzenlemeleri, ayrıca sahada yaşanan teknik sorunlar ve bunlara karşı vergi idaresinin ve yargının bakış açısı hem özelgeler hem yargı kararları hem de örnekler ile birebir konunun muhataplarına aktarılmaktadır. Ayrıca özel inşaat işlerinin muhasebe uygulamalarını da örnekler yoluyla açıklayarak, tereddüt içeren tüm uygulamalar açıklığa kavuşturulmaktadır. Yine kitap içerisinde, nihayete erdirilen inşaat işlerine yönelik KDV iadelerinin nasıl talep edileceği, işlem adımları ve müphem konuların nasıl aydınlatılacağına dair özgün çözüm önerileri sunulmaktadır.
Ayrıca, aşağıdaki soruların yanıtlarını da bu kitapta bulabilirsiniz.
1- Arsa sahibiyim ve kat karşılığı teslim ettiğim arsa nedeniyle nasıl vergilendirilirim ?
2- İvazsız edindiğim arsanın müteahhide devri halinde hangi hallerde vergilendirilirim?
3- İkiz Ev, Devre Mülk, Temelden/Topraktan/Maketten ve Kat İrtifakı İle satış nasıl vergilendirilir?
4- Arsa Sahibi Firma Tarafından Yapılan Giderlerin Yansıtma Faturası İle Yapı Müteahhidine Yansıtılması Mümkün Müdür?
5- Arsa Sahibinin Arsa Payı Devri ile Müteahhidin Arsa Sahibine Bağımsız Bölüm Devrinde Tapu Harcı Nasıl Hesaplanır?
6- Konut Teslimlerinde KDV Oranı Nasıl Belirlenir?
7- İnşaat Halindeki (Natamam) Konutların Satışında KDV Nasıl Hesaplanır?
8- Arsa Sahibine teslim edilen bağımsız bölümler için Emsal Bedel nasıl hesaplanır?
9- Taşınmazların Hasılat (Gelir) Paylaşımı Karşılığı Devri Halinde Kazanç Nasıl Hesaplanır?
10- Kentsel Dönüşüm Kapsamında İnşa Edilen Konutlara ilişkin vergisel teşvikler nelerdir?
11- İnşaat işlemlerinde muhtemel KDV tevkifatına konu olabilecek hususlar nelerdir?
12- İnşaat işlemlerinde muhasebe sistemini nasıl kurgulamalıyım?
13- İşletmeden çekilen konutlar nasıl muhasebeleştirilir?
14- KDV iadesinde idarece yapılacak araştırmalar nelerdir?
15- KDV İade talebimi nasıl oluşturabilirim?
Kitabın Konu Başlıkları
.
İNŞAAT İŞLERİNİN VERGİSEL BOYUTU
.
İnşaat Ve İnşaat İşlerinin Tanımı Ve Bileşenleri
.
İnşaat (Yap – Sat Ve Yap – Kullan) İşlerinin Vergisel Boyutu
.
Kat (Arsa) Karşılığı İnşaat İşlerinin Hukuki Durumu Ve Vergisel Boyutu
.
Hasılat (Gelir) Paylaşım Modeline Göre Yapılan İnşaat İşlerinin Hukuki Durumu Ve Vergisel Boyutu
.
Kentsel Dönüşüm Projeleri Kapsamında Yapılan İnşaat İşlerinin Hukuki Durumu Ve Vergisel Boyutu
.
Yabancılara Konut Veya İşyeri Satışı
.
İnşaat İşlerinde Kdv Tevkifatı
.
İNŞAAT İŞLERİNE İLİŞKİN MUHASEBE UYGULAMALARI
.
İnşaat İşlerinde Muhasebe Sistemi
.
İnşaat İşlerinde Özellikli Muhasebe Uygulamaları
.
İnşaat Maliyetinin Hesaplanması Ve Muhasebeleştirilmesi
.
İNŞAAT İŞLERİNE İLİŞKİN İNDİRİMLİ ORAN KDV İADE SİSTEMİ
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
Birinci Kısım
ÖZEL İNŞAAT İŞLERİNİN VERGİSEL BOYUTU
Birinci Bölüm
İNŞAAT VE ÖZEL İNŞAAT İŞLERİNİN TANIMI VE BİLEŞENLERİ
I. İNŞAATIN TANIMI 
19
II. ÖZEL İNŞAAT İŞLERİNİN TANIMI, AYRIMI VE BİLEŞENLERİ 
20
İkinci Bölüm
ÖZEL İNŞAAT (YAP – SAT VE YAP – KULLAN) İŞLERİNİN
VERGİSEL BOYUTU
I. YAP – SAT ÖZEL İNŞAAT İŞLERİNİN VERGİSEL BOYUTU 
23
A. İşletmeye Dahil Arsanın Üzerine İnşaat Yapılması 
23
B. İşletmeye Dahil Olmayan Arsanın İşletmeye Dahil Edilerek İnşaat Yapılması 
25
C. Satın Alınan Arsa Üzerine İnşaat Yapılması 
27
D. İşletmeye Dahil Binanın Yıkılarak Yerine Yenisinin Yapılması 
29
E. Satın Alınan Binanın Yıkılarak Yerine Yenisinin Yapılması 
30
II. YAP – KULLAN ÖZEL İNŞAAT İŞLERİNİN VERGİSEL BOYUTU 
32
A. Vergi Mükellefiyeti Olan Firmalarca İhtiyaca İstinaden veya Yatırım Amaçlı Yapılacak İnşaatlar 
32
B. Vergi Mükellefiyeti Olmayanlarca Yatırım Amaçlı Yapılacak İnşaatlar 
33
1. Şahsi İhtiyaç Sınırının Aşılması Halinde Vergileme 
33
2. Şahsi İhtiyaç Sınırının Aşılmaması Halinde Vergileme 
36
Üçüncü Bölüm
KAT (ARSA) KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİNİN
HUKUKİ DURUMU VE VERGİSEL BOYUTU
I. KAT (ARSA) KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ 
39
A. Kat (Arsa) Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Hukuki Niteliği ve Önemi 
40
B. Kat (Arsa) Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Önemi 
42
C. Örnek Düzenlenme Şeklinde Kat (Arsa) Karşılığı Sözleşmesi 
43
II. KAT (ARSA) KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİNİN VERGİ MEVZUATI YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ 
48
A. Gelir ve Kurumlar Vergisi Yönünden 
48
1. Arsa Sahibinin Vergilendirilmesi 
49
a. Kurumlar Vergisi Mükellefi Olan Arsa Sahiplerinin Vergilendirilmesi 
49
aa. Taşınamaz Satış Kazanç İstisnası 
50
aaa. Taşınmazların Kat (Arsa) Karşılığı Devri Halinde Kazanç İstisnası 
53
b. Gerçek Kişi Arsa Sahiplerinin Vergilendirilmesi 
53
aa. Arsanın Ticari İşletmeye (Bilançoya) Dahil Olması Veya Arsa Alım Satım İşleminin Devamlı Olarak Yapılması Ayrıca Arsa Karşılığı Alınan Bağımsız Bölümlerin Ticari Organizasyon İçerisinde Satışı Durumu 
54
aaa. Ticari Organizasyonun Oluşmasında Devamlılık Kriteri ve Vergi İdaresinin Görüşü 
55
bbb. Ticari Organizasyonun Oluşmasında Devamlılık Kriterine İlişkin Vergi Yargısının Görüşü 
58
bb. Arsanın Ticari İşletmeye Dahil Olmaması ve Arsa Karşılığı Teslim Alınan Bağımsız Bölümlerin Devamlılık Kapsamı İçinde Satılmaması Durumu 
64
aaa. İvazsız (Karşılıksız) Edinilen Arsalar 
64
bbb. İvazlı Edinilen Arsalar 
65
i. Gayrimenkullerde İktisap Tarihi 
66
ccc. Değer Artış Kazancının Belirlenmesi 
68
ddd. Değer Artış Kazancının Beyanı 
72
2. Müteaahit Firmanın Vergilendirilmesi 
73
a. Vergilendirmeye İlişkin Genel Mevzuat 
73
b. Vergiyi Doğuran Olay 
81
3. Gelir veya Kurumlar Vergisi Yönünden Özellikli Hususlar 
82
a. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Gereği Fiilen Arsa Sahibine Ya Da Müteahhide Ait Olmayan Bağımsız Bölümlerin Satışında Vergileme 
83
b. Kat Karşılığı İnşaat İşlerinin Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşi Olup Olmadığı 
84
c. Müteahhit Tarafından Arsa Sahiplerine Yapılan Nakit ve Kira Ödemelerinin Durumu 
86
d. Müteahhit Tarafından Bağımsız Birimlerin Zamanında Teslim Edilememesi Nedeniyle Arsa Sahiplerine Yapılacak Tazminat Ödemelerinin Durumu 
90
e. Arsa Sahibinin Yükümlülüğünde Olan Ancak Müteahhit tarafından Yapılan Giderler 
91
f. Arsa Sahibinden Ayrıca Nakit Ödeme Alınması Durumu 
94
g. Kayıtdışı Çalışan Taşeron (Alt İşveren) Sorunu 
94
h. Arsa Sahibine Verilen Dairelerin Altsoya (Çocuklarına) Bedelsiz Devri 
96
ı. Kat Karşılığı Arsasını Müteahhide Veren Kooperatifin Kurumlar Vergisi Muafiyeti 
97
i. Arsa Sahibine Teslim Edilen Bağımsız Bölümlere İlişkin Düzenlenen Faturada Yer Alan KDV’nin Tahsil Edilmemesi Halinde Gider Kaydı 
101
j. İnşaat Devam Ederken Kat İrtifakı Kurulmak Suretiyle Yapılan Satışlar 
102
k. Temelden/Topraktan/Maketten Satış ve Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi 
104
l. Müteahhide Devredilecek Arsa için Gelir Stopajı Yapılıp Yapılmayacağı 
106
m. Devre Mülk Teslimleri 
106
n. Taşeronların Yaptıkları İşlemlerin Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşi Olması Durumunda Yapılması Gereken Vergi Kesintisi 
107
o. Arsa Sahibi Firma Tarafından Yapılan Giderlerin Yansıtma Faturası İle Yapı Müteahhidine Yansıtılması 
108
ö. Asgari İşçilikte Ortaya Çıkabilecek Fark İşçilik Tutarının Gider Yazılıp Yazılamayacağı 
109
p. Serbest Meslek Erbaplarının Yapacağı Özel Bina İnşaatının Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu 
111
B. Vergi Usul Kanunu Yönünden 
112
1. Belge Düzeni 
112
a. Fatura 
112
aa. Arsa Payı ve Arsa Payı Karşılığı Bağımsız Bölüm Faturası 
112
bb. Müteahhide Kalan Bağımsız Bölümlere İlişkin Satış Faturası 
113
b. Gider Pusulası 
114
2. İnşaat Maliyeti 
115
a. İnşaat Maliyetinin Unsurları 
115
b. Birim İnşaat Maliyetlerinin Hesaplanması 
118
c. Emsal Bedel Tespiti 
121
aa. İşletmeden Çekilen Bağımsız Bölümler İçin Emsal Bedel Hesaplaması 
122
C. Damga Vergisi Kanunu Yönünden 
126
1. Kat (Arsa) Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinin Damga Vergisi Kanunundaki Yeri ve Vergilendirilmesi 
127
2. Özel İnşaat İşlerine İlişkin Düzenlenecek Diğer Sözleşmeler 
128
D. Harçlar Kanunu Yönünden 
129
1. Tapu ve Kadastro İşlemleri 
129
a. Bağımsız Bölümlerin Alıcılara Devrinde Tapu Harcı 
130
b. Arsa Sahibinin Arsa Payı Devri ile Müteahhidin Arsa Sahibine Bağımsız Bölüm Devrinde Tapu Harcı 
131
c. 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Kapsamındaki Gayrimenkullerde Tapu Harcı 
132
d. Tapu ve Kadastro İşlemlerine Dair Diğer Harç Oranları 
133
e. Gayrimenkul Teslimlerinde Tapuda Gösterilen Bedele KDV’nin Dahil Olup Olmadığı 
135
2. Noter İşlemleri 
135
E. Katma Değer Vergisi Kanunu Yönünden 
136
a. 7104 Sayılı Kanun ve 18 No.lu Tebliğ Öncesi Arsa karşılığı İnşaat İşlerine İlişkin Uygulama 
137
aa. Arsa karşılığı İnşaat İşleri Trampa mı Değil mi? 
137
bb. Arsa Payı ve Bağımsız Bölüm Teslimlerinde Emsal Bedel Nedir? 
140
aaa. Eski Emsal Bedel Uygulamasının Danıştay Tarafından İptali 
142
b. 7104 Sayılı Kanun ve 18 No.lu Tebliğ Sonrası Arsa karşılığı İnşaat İşlerine İlişkin KDV Kanunu ve Tali Mevzuata Eklenen Mevzuat Hükümleri ve Uygulama 
143
aa. Arsa karşılığı İnşaat İşlerinin Trampa Olduğu Yasallaştı 
144
bb. Emsal Bedel Tespitinin Nasıl Yapılması Gerektiği Yasallaştı 
145
cc. 7104 Sayılı Kanun İle Getirilen Trampa ve Emsal Bedele İlişkin Düzenlemeleri Açıklayan 18 No.lu Tebliğ Hükümleri 
146
2. Vergiyi Doğuran Olay 
152
a. Müteahhit Tarafından Kendisine Kalan Dairelerin Alıcılara Tesliminde Vergiyi Doğuran Olay 
152
b. Arsa Sahibinin Bağımsız Bölüm Karşılığı Müteahhide Arsa Payı Teslimi İle Müteahhidin Arsa Payı Karşılığı Arsa Sahibine Bağımsız Bölüm Teslimde Vergiyi Doğuran Olay 
154
c. Arsa Karşılığı Yapılan Bağımsız Bölüm Teslimlerinin KDV Beyanında Gösterilmesi 
156
3. Arsa ve Bağımsız Bölümlerin KDV Oranı 
156
a. Müteahhide Teslim Edilen Arsa Payına İlişkin KDV Oranı 
156
b. Müteahhit Tarafından Arsa Sahibine ve Diğer Alıcılara Konut Teslimlerine İlişkin KDV Oranı 
157
aa. Konutlarda Net Alan Tespiti 
166
c. Müteahhit Tarafından Arsa Sahibine ve Diğer Alıcılara İşyeri Teslimlerine İlişkin KDV Oranı 
168
4. Örnek Emsal Bedel Hesaplaması 
169
5. KDV Yönünden Özellikli Hususlar 
178
a. İnşaat Tamamlanmadan Arsa Tapusunun Müteahhide Devri 
178
b. Arsa Sahibinin Kurumlar Vergisi Mükellefi Olması Halinde Arsa Payı Devri ve Elde Edilen Bağımsız Bölümlerin Satışı Nedeniyle KDVK’nun 17/4–r Kapsamında İstisnadan Yararlanması 
179
aa. Aktife Kayıtlı Arsanın Devri Halinde 
179
bb. Arsa Karşılığı Alınan Bağımsız Bölümlerin Devri Halinde 
181
c. Gayrimenkul Teslimlerinde Tapuda Gösterilen Bedele KDV’nin Dahil Olup Olmadığı 
182
d. Prefabrik Yapılarda KDV Oranı 
182
e. Tapu Sicilinde Kargir Ev veya Bahçeli Ev Vasfına Haiz Taşınmazın Satışında KDV Oranı 
183
g. İki Katlı ya da Dubleks Evlerin KDV Durumu 
186
h. İkiz Evlerin KDV Durumu 
187
ı. Devre Mülk ve Devre Tatil Satışlarında KDV Durumu 
187
j. Bağımsız Bölüm Satışına Aracılık İşlemlerinde KDV 
192
k. Konutların İşyeri Olarak Kullanılması Halinde KDV 
192
l. Kat (Arsa) Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Kapsamında Üretilen Bağımsız Bölümlerin KDVK’nun 13/1–i Kapsamında Yabancılara Satışı 
194
aa. Arsa Sahibine Kalan Bağımsız Bölümlerin Yabancılara Satışı 
195
bb. Müteahhide Kalan Bağımsız Bölümlerin Yabancılara Satışı 
195
m. Satışlar Dolayısıyla Oluşması Muhtemel Kur ve Vade Farkları 
196
aa. Müteahhitlerce Alınan Avanslar İçin Kur Farkı Hesaplanır mı? 
198
bb. Müteahhitlerce Vadeli Satışlar Nedeniyle Oluşacak Alacaklar İçin Kur ve Vade Farkı Hesaplanması 
200
n. Kooperatif Üyelerine Düzenlenecek Faturada Yer Alması Gereken Matrahın Tespiti 
201
o. İmar Barışı İle Konuta Çevrilen Bağımsız Bölümler 
202
Dördüncü Bölüm
HASILAT (GELİR) PAYLAŞIM MODELİNE GÖRE YAPILAN
ÖZEL İNŞAAT İŞLERİNİN HUKUKİ DURUMU VE VERGİSEL BOYUTU
I. HASILAT (GELİR) PAYLAŞIM MODELİ 
203
A. Hasılat (Gelir) Paylaşım Modelinin Tanımı 
204
B. Hasılat (Gelir) Paylaşım Modelinin Hukuki Statüsü 
205
1. Hasılat (Gelir) Paylaşım Modelinin Hukukiliği Noktasında Yaşanan İhtilaflar 
207
a. Hasılat (Gelir) Paylaşım Sözleşmesi Bir Adi Ortaklık Sözleşmesi midir? 
207
b. Hasılat (Gelir) Paylaşım Sözleşmesi Bir Eser Sözleşmesi midir ? 
209
c. Hasılat (Gelir) Paylaşım Sözleşmesi Bir Satış Sözleşmesi midir ? 
210
C. Hasılat (Gelir) Paylaşım Modeli İle Kat (Arsa) Karşılığı İnşaat Modelinin Karşılaştırılması 
210
D. Hasılat (Gelir) Paylaşım Modelinin İş Akışı ve Uygulama Süreci 
212
II. HASILAT (GELİR) PAYLAŞIM MODELİNİN VERGİSEL BOYUTU 
216
A. Arsa Sahibinin Vergilendirilmesi 
217
1. Katma Değer Vergisi Kanunu Yönünden Değerlendirme 
217
a. Arsa Devir İşleminin Ticari Organizasyon Oluşturması 
218
b. Arsa Devir İşleminde Vergiyi Doğuran Olay 
219
aa. Arsa Tapusunun Müteahhide Devredilmediği Durumlarda Vergiyi Doğuran Olay 
220
aaa. Arsa İçin Vergiyi Doğuran Olay Alıcılara Yapılacak İlk Bağımsız Bölüm Tesliminde Mi Yoksa Her Bağımsız Bölüm Tesliminde Mi Ortaya Çıkacak? 
221
bbb. Arsa Tapusunun İnşaatın Başlangıcında veya İnşaat Aşamasında Müteahhide Devredildiği Durumlarda Vergiyi Doğuran Olay 
223
c. Arsa Payı Teslimi Açısından KDV Oranı 
224
d. Arsa Sahibinin Kurumlar Vergisi Mükellefi Olması Halinde KDVK’nun 17/4–r Kapsamında İstisnadan Yararlanması 
225
2. Gelir veya Kurumlar Vergisi Yönünden Değerlendirme 
227
a. Kurum veya Ferdi İşletme Aktifine Dahil Arsanın Teslimi 
228
aa. Arsanın Parçalar Halinde Teslimi Sonrası Oluşan Kazancın Tespiti 
229
bb. Taşınmazların Hasılat (Gelir) Paylaşımı Karşılığı Devri Halinde Kazanç İstisnası 
231
b. Aktife Dahil Olmayan Özel Mülke Konu Arsanın Teslimi 
232
aa. Arsa Tesliminin Ticari Faaliyet Kapsamına Girme İhtimali 
232
bb. Arsa Tesliminin Değer Artış Kazancı Kapsamına Girme İhtimali 
233
B. Hasılat (Gelir) Paylaşım Modeline İlişkin Örnek Uygulama 
237
Beşinci Bölüm
KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ KAPSAMINDA YAPILAN İNŞAAT İŞLERİNİN HUKUKİ DURUMU VE VERGİSEL BOYUTU
I. KENTSEL DÖNÜŞÜM 
247
II. KENTSEL DÖNÜŞÜM İÇİN BAŞVURU VE İŞLEM ADIMLARI 
248
III. KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDAKİ İNŞAAT İŞLERİNİN VERGİSEL BOYUTU 
249
A. İnşaat Uygulama Modellerine Göre Genel Vergileme Rejimleri 
250
B. Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Vergisel Teşvikler 
253
1. 6306 sayılı Kanun ile Getirilen Teşvikler ve Özellikli Hususlar 
254
a. Tapu ve Kadastro Harcı 
255
aa. Muafiyetin Hangi Tarihten İtibaren Kullanılması Gerektiğine Dair İdari Yaklaşım 
257
bb. Muafiyetin Tarafları Açısından İdari Yaklaşım 
257
cc. İdarenin Kentsel Dönüşüm Kapsamındaki Arsa veya Binanın İlk Maliklerce 3. Kişilere Satışında Muafiyet Uygulaması Açısından Yaklaşımı 
258
dd. İdarenin Kentsel Dönüşüm Kapsamındaki Kat (Arsa) Karşılığı İnşaat İşlerine İlişkin Arsa Sahipleri İle Müteahhitler Arasında Yapılan İşlemlerde Uygulanması Gereken Muafiyete İlişkin Yaklaşımı 
258
ee. İdarenin Kentsel Dönüşüm Kapsamındaki Kat (Arsa) Karşılığı İnşaat İşlerinde İnşa Edilen Bağımsız Bölümlerin 3. Kişilere Satışı İşlemlerinde Muafiyete İlişkin Yaklaşımı 
259
ff. İdarenin Tapuda Yapılacak Cins tashihi, Tevhit ve İfraz İşlemlerinde Muafiyete İlişkin Yaklaşımı 
261
b. Damga Vergisi 
262
aa. İstisnanın Hangi Tarih İtibariyle Uygulanacağına Dair İdari Yaklaşım 
262
bb. Uygulama Kapsamındaki Yapının veya Arsanın 3. Kişilere Satışında İstisna Uygulamasına İlişkin İdari Yaklaşım 
263
cc. İdarenin Kentsel Dönüşüm Kapsamındaki Kat (Arsa) Karşılığı İnşaat İşlerine İlişkin Arsa Sahipleri İle Müteahhitler Arasında Yapılan İşlemlerde Uygulanması Gereken İstisnaya İlişkin Yaklaşımı: 
263
dd. İdarenin Kentsel Dönüşüm Kapsamındaki Kat (Arsa) Karşılığı İnşaat İşlerinde İnşa Edilen Bağımsız Bölümlerin 3. Kişilere Satışı İşlemlerinde İstisnaya İlişkin Yaklaşımı: 
264
ee. Kentsel Dönüşüm Kapsamındaki Yapının Taahhüt Karşılığı Anahtar Teslim Şeklinde Müteahhide Yaptırılması Halinde Düzenlenecek Kağıtlarda İstisnaya İlişkin Yaklaşım 
264
ff. Taşeronlar İle Müteahhitler Arasında Yapılan Sözleşmelerde İstisnaya İlişkin İdari Yaklaşım 
265
gg. Hasılat (Gelir) Paylaşım Modeline Göre Yürütülen İnşaat İşlerinde İstisnaya İlişkin İdari Yaklaşım 
265
2. Katma Değer Vergisi Yönünden Sağlanan Teşvikler 
266
a. Kentsel Dönüşüm Kapsamında İnşa Edilen Konutların Tesliminde İndirimli KDV Oranı Desteği 
266
b. Riskli Yapılara Yönelik İnşaat Taahhüt Hizmetlerinde KDV Oranı Desteği 
269
3. Kira Yardımı Desteği 
270
Altıncı Bölüm
YABANCILARA KONUT VEYA İŞYERİ SATIŞI
I. YABANCILARA KONUT VEYA İŞYERİ SATIŞI 
273
A. İstisna Kapsamına Giren Taşınmazlar 
274
B. İstisna Kapsamına Giren Konut veya İşyerinin İlk Teslim Şartı 
274
1. Kat (Arsa) Karşılığı İnşaat İşlerine İlişkin Değerlendirme 
275
2. İstisna Hükmünün Yayımlandığı Tarihten Önce Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi İle Alınan Bağımsız Bölümler 
276
3. İnşa Edilip Bir Müddet Kiralanan Bağımsız Bölümlerin İstisna Kapsamında Satışı 
276
C. İstisnadan Yararlanacak Alıcılar 
277
D. İstisna Kapsamında Yapılan Satış Sırasında Müteahhitlerin Müşteriden Alması Gereken Belgeler 
278
1. Türk Vatandaşlarından Alınması Gereken Belgeler 
279
2. Yabancı Uyruklu Gerçek Kişilerden Alınması Gereken Belgeler 
279
3. Dar Mükellef Kurumlardan Alınması Gereken Belgeler 
279
E. Bedelin Türkiye’ye Getirilme Zamanı 
280
1. Bedelin Bir Kısmı veya Tamamının Yurt İçi Banka Kredilerinden Karşılanması 
281
2. Proje/Maketten/Topraktan Yapılan Satışlar 
281
F. Bedelin Türkiye’ye Getirildiğinin Tevsiki 
282
1. Bedelin Menkul Kıymet Olarak Türkiye’ye Getirilmesi 
283
G. Döviz Cinsi Bedel İçin Kur Farkı Hesaplanıp Hesaplanmayacağı 
284
2. En Geç Bir Yıl İçinde Tahsil Edilmesi Gereken Kalan Tutar İçin Kur Değerlemesi 
285
H. Alıcılar Tarafından Konut veya İş Yerinin Üç Yıl İçerisinde Elden Çıkarılması Durumunda Yapılacak İşlemler ve Uygulanacak Müeyyideler 
285
I. İstisnanın Usule Uygun Olarak Gerçekleşmemesi 
286
İ. İstisnanın Beyanı 
287
J. Yabancılara Yapılacak Bağımsız Bölüm Satışları Sonrası İade Sistemi 
287
1. İade İçin Aranan Belgeler 
289
2. Mahsuben İade 
290
3. Nakden İade 
290
Yedinci Bölüm
ÖZEL İNŞAAT İŞLERİNDE KDV TEVKİFATI
I. ÖZEL İNŞAAT İŞLERİNDE KDV TEVKİFATI 
293
A. KDV Tevkifatına İlişkin Genel Hükümler 
293
B. Özel İnşaat İşlerinde Yapılması Muhtemel Tevkifat Konuları 
295
1. Yapı Denetim Hizmetleri 
295
2. Temizlik, Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetleri 
297
3. Taşımacılık Hizmetleri 
297
a. Yük Taşımacılığı Hizmetleri 
297
b. Servis Taşımacılığı Hizmetleri 
298
4. İş Gücü Temin Hizmetleri 
298
5. Kule, Vinç ve İş Makinası vb. Temin Hizmetleri 
299
6. Ticari Reklam Hizmetleri 
300
7. Demir – Çelik Ürünlerinin Teslimleri 
301
C. Özel İnşaat ve Arsa Karşılığı İnşaat İşlerinde Tevkifat Yapılmayacak Hizmetler 
302
1. Yapım İşleri ile Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik–Mimarlık ve Etüt–Proje Hizmetleri 
302
2. Tevkifat Kapsamına Girmeyen Diğer Hizmetler 
304
D. İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Uygulaması 
305
E. Tevkifat Uygulamasında Sınır ve Belge Düzeni 
306
F. Müteahhitlerce 2 No.lu KDV Beyannamesinin Düzenlenmesi 
308
G. Matrahta Değişiklik Nedeniyle Yapılması Gereken Düzeltme İşlemleri 
309
H. Müteahhitlerce Fazla veya Yersiz Tevkif Edilen Vergilerin İadesi 
311
İkinci Kısım
ÖZEL İNŞAAT İŞLERİNE İLİŞKİN
MUHASEBE UYGULAMALARI
Birinci Bölüm
ÖZEL İNŞAAT İŞLERİNDE MUHASEBE SİSTEMİ
I. ÖZEL İNŞAAT İŞLERİNDE MUHASEBE SİSTEMİ 
313
A. Özel İnşaat İşlerinde Kullanılacak Maliyet Hesapları 
313
1. Özel İnşaat İşlerinde Maliyet Hesapları 
316
a. 150 – İlk Madde ve Malzeme Hesabı 
316
aa. 150 – İlk Madde ve Malzeme Hesabının Maliyet Unsurları 
317
bb. 150– İlk Madde ve Malzeme Hesabının İşleyişi 
321
aaa. İlk Madde ve Malzeme İadesi, İskonto ve Ciro Primi 
322
bbb. İlk Madde ve Malzemenin İşletmeden Çekilmesi 
324
ccc. İlk Madde ve Malzemede Yaşanan Kayıplar 
326
i. Zayi Olan Hammade (Değeri 0–TL olan mallar) 
326
ii. Değeri Düşen Hammadde 
329
iii. Fireler 
332
iv. Çalınan Hammadde 
333
iv. Stok Sayımları Sonucu Ortaya Çıkan Farklılıklar 
335
ddd. Satın Alınan, İşletmeye Dahil Olan veya Kat (Arsa) Karşılığı Temin Edilen Yahut Hasılat (Gelir) Paylaşım Usulüne Göre Temin Edilen Arsanın İMM’ye Kaydı 
336
i. Satın Alınan Arsa Üzerine İnşaat yapılması 
337
ii. Satın Alınan Arsa Üzerinde Bulunan Binanın Yıkılması ve Yerine Yenisinin Yapılması 
340
iii. İşletmeye Dahil Arsanın Üzerine İnşaat Yapılması 
342
iv. İşletmeye Dahil Binanın Yıkılarak Arsa Üzerine İnşaat Yapılması 
342
v. Kat (Arsa) Karşılığı Temin Edilen Arsanın Kaydı: 
343
vi. Hasılat (Gelir) Paylaşımı Karşılığı Temin Edilen Arsanın Kaydı: 
348
eee. Hurda İlk Madde Malzeme Satışı 
349
cc. 710 – Direk İlk Madde ve Malzeme Hesabının İşleyişi 
350
aaa. Üretime Sevk Edilen Malzemelerin İnşaat Maliyetine Aktarılması 
351
bbb. Kullanılmayan Malzemelerin Stoklara Alınması 
352
ccc. 710–DİMM Hesabının 711–DİMM Yansıtma Hesabıyla Maliyete Yüklenmesi 
352
b. 710 – Direk İşçilik Giderleri Hesabı 
353
aa. İşçilik Giderleri Muhasebe Kaydı 
353
bb. SGK Primlerinin Giderleştirilmesi 
355
cc. 720–DİG Hesabının 721–DİG Yansıtma Hesabıyla Maliyete Yüklenmesi 
357
c. 730 – Genel Üretim Giderleri Hesabı 
357
aa. Genel Üretim Giderlerinin Dağıtımı 
358
bb. Genel Üretim Giderlerine İlişkin Örnek Uygulamalar 
359
cc. 730–GÜG Hesabının 731–GÜG Yansıtma Hesabıyla Maliyete Yüklenmesi 
360
d. 151 – Yarı Mamul Üretim Hesabı 
360
e. 152 – Mamuller Hesabı 
362
f. 620 – Satılan Mamuller Maliyeti Hesabı (–) 
362
g. Maliyet Hesaplarının Akış Şeması 
363
İkinci Bölüm
ÖZEL İNŞAAT İŞLERİNDE ÖZELLİKLİ
MUHASEBE UYGULAMALARI
I. ÖZEL VE KAT (ARSA) KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİNDE ÖZELLİKLİ MUHASEBE UYGULAMALARI 
365
A. Yapı Denetim Firmaları Tarafından Düzenlenen Faturalardan KDV Tevkifatı Yapılması 
365
B. İş Makinaları Kiralama Faturalardan KDV Tevkifatı Yapılması 
367
C. Taşeronların Özel Vergileme Rejimine Tabi Olması Halinde Yapılması Gereken Gelir/Kurum Stopaj Kaydı 
368
D. İşletmeden Çekilen Bağımsız Bölümlere İlişkin Emsal Bedel Tespiti ve İnceleme Neticesinde Yapılması Muhtemel Tarhiyatlara İlişkin Kayıtlar 
369
E. Verilen Sipariş Avanslarının Makbuz Mukabili Yapılıp Yapılmaması 
377
F. Alınan Avanslar ve Gelecek Aylar ve Yıllara Ait Gelirler 
377
Üçüncü Bölüm
İNŞAAT MALİYETİNİN HESAPLANMASI VE
MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
I. İNŞA EDİLEN BAĞIMSIZ BÖLÜMLER İÇİN ÖRNEK MALİYET HESABI VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 
379
A. Müteahhidin Kendi Arsası Üzerine Yaptığı İnşaatlar (Yap–Sat) İçin Kazanç Hesabı ve Muhasebeleştirilmesi 
379
B. Kat Karşılığı Temin Edilen Arsalar Üzerine Yapılan İnşaatlar İçin Kazanç Hesabı ve Muhasebeleştirilmesi 
386
C. Hasılat (Gelir) Paylaşım Modeli İle Temin Edilen Arsalar Üzerine Yapılan İnşaatlar İçin Kazanç Hesabı ve Muhasebeleştirilmesi 
394
Üçüncü Kısım
ÖZEL İNŞAAT İŞLERİNE İLİŞKİN İNDİRİMLİ
ORAN KDV İADE SİSTEMİ
I. ÖZEL İNŞAAT İŞLERİNDE İNDİRİMLİ ORANA TABİ KONUT TESLİMLERİ NEDENİYLE İADE 
405
A. İndirimli Orana Tabi Konut Teslimlerinde İade Uygulaması 
407
1. İade Türleri 
408
a. Yılı İçinde Mahsuben ve Nakden İade 
408
aa. Mahsubu Talep Edilebilecek Borçlar 
408
cc. Vergi İnceleme Raporuna Göre Mahsuben İade 
413
dd. Yılı İçinde Nakden İade İşlemi 
413
b. Yılı İçinde İade Edilmeyen Vergilerin İadesi 
414
2. İade Hesabına Dahil Edilebilecek Yüklenilen KDV’nin Hesaplanması 
416
a. Stoklarda Yer Alan Mallar 
418
b. Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler 
418
c. Sonradan Düzenlenen veya Temin Edilen Belgeler 
419
d. Stok Affı İle Yüklenilen KDV 
419
e. Yüklenim Hesabı Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 
420
3. İade Tutarının Hesaplanması 
421
a. Yılı İçinde Talep Edilen Mahsuben ve Nakden İade Tutarlarının Hesaplanması 
421
b. İzleyen Yıl İçerisinde Talep Edilen Nakden/Mahsuben İade Tutarlarının Hesaplanması 
423
c. Örnek İndirimli Oran İade Hesaplaması 
424
4. İade Uygulamasına İlişkin Diğer Hususlar 
429
a. Süresinden Sonra İade Talebinde Bulunulması 
429
b. Özel Hesap Dönemi Tayin Edilen Mükelleflerin İade Talepleri 
430
c. Önceki Yıllara Ait İade Edilmeyen Alt Sınır Tutarları 
430
d. İndirimli Orana Tabi Konut Teslimlerine İlişkin İade Talep Süresi 
430
e. YMM KDV İadesi Tasdik Raporuna Dayalı İadeler 
431
aa. Genel İade Sistemi 
431
bb. KDV İadesi Ön Kontrol Raporuna Dayalı İade Uygulaması 
432
f. Teminat Karşılığı İade 
433
aa. Teminat Türleri 
434
bb. Teminat Miktarları 
434
cc. Teminat Mektuplarının İadesi 
434
dd. Teminat Mektuplarının Teyidi 
435
ee. Artırımlı Teminat Uygulaması 
435
g. Vergi İnceleme Raporu ile İade 
436
II. İNDİRİMLİ ORAN İADE BAŞVURU SÜRECİ BEYAN VE LİSTELERİN OLUŞTURULMASI 
437
A. İade Taleplerinin Beyannamede Gösterilmesi 
437
1. Yılı İçinde İade Taleplerinin Beyannamede Gösterilmesi 
437
2. Yıllık İade Taleplerinin Beyannamede Gösterilmesi 
437
3. Yılı İçerisinde Mahsup Edilemeyen Tutarların Beyannamede Gösterilmesi 
438
B. İade Talebinde Aranan Belgeler 
439
1. İade Talep Dilekçesi 
441
2. Listelerin Oluşturulması 
442
a. İndirilecek KDV Listesi 
445
b. Yüklenilen KDV Listesi 
450
c. KDV Hesaplama Tablosu 
456
d. İndirimli Oran Hesaplama Tablosu 
458
e. Satış Faturaları Listesi 
460
III. İNDİRİMLİ ORAN KONUT TESLİMLERİNE İLİŞKİN ÖZELLİKLİ HUSUSLAR 
465
A. Kat (Arsa) Karşılığı İnşaat İşlerinde Arsa Nedeniyle Yüklenilen KDV’nin İadesi 
465
B. Mükellefiyetin Terk’i Sonrasında İade 
465
C. İade Talebi İçin Fiili Teslim Şartı 
465
D. Stokta Kalan Konutların Müteahhide Yahut Ortaklarına Devri 
466
E. Ortak Alanlarla İlgili İade Sorunu 
468
F. İmar Barışı İle Konuta Çevrilen Bağımsız Bölümler 
471
G. Yüklenilen KDV Tutarına Maliyetlere ve Karlılığa Yönelik İdarece Yapılan Araştırmalar 
471
H. Düzeltme Beyannamesi ile İade Miktarının Artırılması 
473
Kaynakça 
475
Kavram Dizini 
477
Özgeçmiş 
480