Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
C# Programcıları için
Visual Studio 2012
OOP – Windows Programlama – ASP. Net
Kasım 2013 / 1. Baskı / 327 Syf.

Baskısı tükenmiştir.
 
   

Birçok bilgisayar kullanıcısı ihtiyaçlara ve taleplere uygun yazılım geliştirmeyi istemektedir. Ancak, büyük bir hevesle bu işe başlamış olanların çoğu zor / karışık / zaman alıcı olduğunu gördüğü yazılım geliştirme işini maalesef bırakmıştır. İyi bir yazılımcının en önemli özelliği sabırlı olması ve bu işi severek yapmasıdır.

Eğer yazılım işine ilk defa başlayacaksınız, kitabı adım adım takip etmeniz halinde konuları daha hızlı ve daha kolay öğrenebilirsiniz. Öğrendiğiniz konuları Visual Studio 2012 platformunda yazarak öğrendiklerinizi pekiştirebilir ve Visual Studio 2012’yi öğrenebilirsiniz.

Kitap, konular C# .Net yazılım dili üzerinden anlatılmakta ve kitapta Windows uygulamalar, Asp .Net, HTML5, CSS3, ADO .Net, Web Servis, Registry, Active Directory, Ajax gibi bir çok konuya da yer verilmektedir.

Konu Başlıkları
.Net Kavramı
OOP
Windows Programlama
Web Programlama (Asp .Net)
HTML5
CSS3
ADO .NET
XML
XML Web Servis
AJAX
Barkod: 9789750226403
Yayın Tarihi: Kasım 2013
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 327
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: CD

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  5
Bölüm 1: .NET KAVRAMI  13
.NET Kavramı  15
C# .Net ile Neler Yapabiliriz  16
C# Hello World  19
Visual Studio .Net Projesi Başlatma  22
Değişkenler ve Veritipleri  25
Operatörler  28
Kontrol Yapıları  29
IF Kontrol Yapısı  29
Switch Kontrol Yapısı  32
Akış Kontrolleri  34
Boolean Operatör  34
Eşitlik Operatörü  34
Eşitsizlik Operatörü  34
NOT Operatörü  34
AND Operatörü  35
OR Operatörü  35
XOR (eXclusive OR)  35
Kısa Devre Mantık Operatörleri  36
GOTO İfadesi  36
Döngüler  36
For Döngüsü  37
Foreach Döngüsü  38
While Döngüsü  39
DoEvents Methodu  40
Tip Dönüşümleri  41
Enumeration (Enum) Kullanımı  42
Struct Yapısı  45
Arrays (Diziler)  46
Çok Boyutlu Diziler  48
Jagged (Düzensiz) Diziler  48
Arraylist Sınıfı  50
Add Methodu  50
AddRange Methodu  50
Capacity Methodu  50
Clear Methodu  51
Contains Methodu  51
Sort Methodu  52
Prosedürler ve Fonksiyonlar  52
OUT ifadesi  56
Debug ve Hata İzleme  57
Hata Ayıklama (Break)  58
Hata İzleme  59
ArgumentException Hatası  62
DivideByZeroException Hatası  63
OwerFlow Exception Hatası  63
Finally  65
Bölüm 2: OOP  67
Nesne Tabanlı Programlama  69
Nesne Tabanlı Programlama Nedir?  69
Kalıtım (Inheritance – Miras Alma)  72
Constructor  74
Destructors  75
Methodlar  76
Static Methodlar  79
Interface (Arayüz)  80
Namespace (Ad Alanları)  82
Bölüm 3: WINDOWS PROGRAMLAMA  83
Windows Programlama  85
Event (Olaylar)  87
Button Kontrolü  89
Label Kontrolü  90
LinkLabel Kontrolü  91
TextBox Kontrolü  91
RadioButton Kontrolü  93
CheckBox Kontrolü  95
RichTextBox Kontrolü  96
ListBox ve CheckedListBox Kontrolü  98
ListView Kontrolü  100
TreeView Kontrolü  102
TabControl Kontrolü  105
MenuStrip Kontrolü  106
ToolStrip Kontrol  110
Timer Kontrolü  112
DateTimePicker Kontrol  113
ComboBox Kontrolü  114
ContextMenuStrip Kontrol  116
PictureBox Kontrolü  118
ToolTip Kontrol  119
StatusStrip Kontrol  120
Dialog Pencereleri  121
Folderbrowserdialog Penceresi  124
Notifyicon Kontrol  124
MaskedTextBox Kontrol  127
PerformanceCounter Kontrol  128
ProgressBar Kontrol  129
WebBrowser Kontrol  129
FileSystemWatcher Kontrol  131
TrackBar Kontrol  133
ErrorProvider Kontrol  134
EventLog Kontrol  134
HelpProvider Kontrol  136
Bölüm 4: WEB PROGRAMLAMA  137
Web Programlama  139
HTML 5  140
Sayfa İçeriği Blokları  144
  145
 145
HTML Web Formları  145
  146
  147
  147
  147
 148
  149
  149
  149
CSS3  149
CSS3-Borders  150
CSS3-Background  152
CSS3-Text Effect  153
CSS3-Fonts  154
CSS3-2D Transform  156
CSS3-A Link  159
CSS- Seçiciler  160
CSS- Multiple Columns  162
CSS – DIV Position  164
Static  164
Relative  164
Absolute  165
ASP .NET  166
Web Uygulamalarına Genel Bakış  166
Basit Bir Aspx Web Sayfası Oluşturma  167
Server Kontroller  169
Adrotator  171
FileUpload  173
Image / Image Map  174
Literal  176
Localize  177
Multiview - View  178
Validation Kontrol  179
CompareValidator  180
RangeValidator  183
RequiredFieldValidator  184
RegularExpressionValidator  185
CustomValidator  186
ValidationSummary  187
State Management (Durum Yönetimi)  188
ViewState  188
Cookies (Çerezler)  188
Session  190
Master Page  191
Site Navigation  193
Menü  193
Site Map Path  195
Treeview  196
Bölüm 5: ADO .NET VERİTABANI  199
Veritabanı Nedir?  201
Veritabanı Programlama  211
Ado .Net Veritabanına Bağlantı  212
SqlDataAdapter Sınıfı  216
SqlCommand Sınıfı  219
SqlDataReader Sınıfı  221
Veritabanı Yardımcı Satırlar  222
Stored Procedure  224
BLOB  229
Lınq  231
Where  235
Group By  236
Order By  238
Take  239
Distinct  239
Union  240
Intersect  241
Except  241
Join  242
Stored Procedure  245
Bölüm 6: XML  249
XML Nedir?  251
XML Öznitelikler  253
XSL  254
XSLT  257
WEB Servis  261
Merkez Bankasında Döviz Bilgisi Çekmek  266
7. Bölüm: INPUT / OUTPUT  269
Windows Registry  271
Text Dosyaları  274
Active Directory (Ldap) İşlemleri  275
SMTP Email Gönderme  280
Bölüm 8: AJAX CONTROL TOOLKIT  283
Ajax  285
Ajax Control Toolkit  286
Accordion  288
AjaxFileUpload  289
AlwaysVisibleControlExtender  290
AnimationExtender  291
AutoComplete  292
CalendarExtender  294
ColorPickerExtender  295
AreaChart / BarChart / BubbleChart / LineChart / PieChart  295
BalloonPopupExtender  296
Editör  297
HtmlEditorExtender  298
Seadragon  300
Bölüm 9: UYGULAMA  305
Makale Uygulama  307
Kavramlar Dizini  325
 


Lütfi Koray Yitmen
Eylül 2020
29.00 TL
Sepete Ekle
Fahrettin Erdinç
Ağustos 2020
38.00 TL
Sepete Ekle
İlker Arslan
Temmuz 2020
44.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  5
Bölüm 1: .NET KAVRAMI  13
.NET Kavramı  15
C# .Net ile Neler Yapabiliriz  16
C# Hello World  19
Visual Studio .Net Projesi Başlatma  22
Değişkenler ve Veritipleri  25
Operatörler  28
Kontrol Yapıları  29
IF Kontrol Yapısı  29
Switch Kontrol Yapısı  32
Akış Kontrolleri  34
Boolean Operatör  34
Eşitlik Operatörü  34
Eşitsizlik Operatörü  34
NOT Operatörü  34
AND Operatörü  35
OR Operatörü  35
XOR (eXclusive OR)  35
Kısa Devre Mantık Operatörleri  36
GOTO İfadesi  36
Döngüler  36
For Döngüsü  37
Foreach Döngüsü  38
While Döngüsü  39
DoEvents Methodu  40
Tip Dönüşümleri  41
Enumeration (Enum) Kullanımı  42
Struct Yapısı  45
Arrays (Diziler)  46
Çok Boyutlu Diziler  48
Jagged (Düzensiz) Diziler  48
Arraylist Sınıfı  50
Add Methodu  50
AddRange Methodu  50
Capacity Methodu  50
Clear Methodu  51
Contains Methodu  51
Sort Methodu  52
Prosedürler ve Fonksiyonlar  52
OUT ifadesi  56
Debug ve Hata İzleme  57
Hata Ayıklama (Break)  58
Hata İzleme  59
ArgumentException Hatası  62
DivideByZeroException Hatası  63
OwerFlow Exception Hatası  63
Finally  65
Bölüm 2: OOP  67
Nesne Tabanlı Programlama  69
Nesne Tabanlı Programlama Nedir?  69
Kalıtım (Inheritance – Miras Alma)  72
Constructor  74
Destructors  75
Methodlar  76
Static Methodlar  79
Interface (Arayüz)  80
Namespace (Ad Alanları)  82
Bölüm 3: WINDOWS PROGRAMLAMA  83
Windows Programlama  85
Event (Olaylar)  87
Button Kontrolü  89
Label Kontrolü  90
LinkLabel Kontrolü  91
TextBox Kontrolü  91
RadioButton Kontrolü  93
CheckBox Kontrolü  95
RichTextBox Kontrolü  96
ListBox ve CheckedListBox Kontrolü  98
ListView Kontrolü  100
TreeView Kontrolü  102
TabControl Kontrolü  105
MenuStrip Kontrolü  106
ToolStrip Kontrol  110
Timer Kontrolü  112
DateTimePicker Kontrol  113
ComboBox Kontrolü  114
ContextMenuStrip Kontrol  116
PictureBox Kontrolü  118
ToolTip Kontrol  119
StatusStrip Kontrol  120
Dialog Pencereleri  121
Folderbrowserdialog Penceresi  124
Notifyicon Kontrol  124
MaskedTextBox Kontrol  127
PerformanceCounter Kontrol  128
ProgressBar Kontrol  129
WebBrowser Kontrol  129
FileSystemWatcher Kontrol  131
TrackBar Kontrol  133
ErrorProvider Kontrol  134
EventLog Kontrol  134
HelpProvider Kontrol  136
Bölüm 4: WEB PROGRAMLAMA  137
Web Programlama  139
HTML 5  140
Sayfa İçeriği Blokları  144
  145
 145
HTML Web Formları  145
  146
  147
  147
  147
 148
  149
  149
  149
CSS3  149
CSS3-Borders  150
CSS3-Background  152
CSS3-Text Effect  153
CSS3-Fonts  154
CSS3-2D Transform  156
CSS3-A Link  159
CSS- Seçiciler  160
CSS- Multiple Columns  162
CSS – DIV Position  164
Static  164
Relative  164
Absolute  165
ASP .NET  166
Web Uygulamalarına Genel Bakış  166
Basit Bir Aspx Web Sayfası Oluşturma  167
Server Kontroller  169
Adrotator  171
FileUpload  173
Image / Image Map  174
Literal  176
Localize  177
Multiview - View  178
Validation Kontrol  179
CompareValidator  180
RangeValidator  183
RequiredFieldValidator  184
RegularExpressionValidator  185
CustomValidator  186
ValidationSummary  187
State Management (Durum Yönetimi)  188
ViewState  188
Cookies (Çerezler)  188
Session  190
Master Page  191
Site Navigation  193
Menü  193
Site Map Path  195
Treeview  196
Bölüm 5: ADO .NET VERİTABANI  199
Veritabanı Nedir?  201
Veritabanı Programlama  211
Ado .Net Veritabanına Bağlantı  212
SqlDataAdapter Sınıfı  216
SqlCommand Sınıfı  219
SqlDataReader Sınıfı  221
Veritabanı Yardımcı Satırlar  222
Stored Procedure  224
BLOB  229
Lınq  231
Where  235
Group By  236
Order By  238
Take  239
Distinct  239
Union  240
Intersect  241
Except  241
Join  242
Stored Procedure  245
Bölüm 6: XML  249
XML Nedir?  251
XML Öznitelikler  253
XSL  254
XSLT  257
WEB Servis  261
Merkez Bankasında Döviz Bilgisi Çekmek  266
7. Bölüm: INPUT / OUTPUT  269
Windows Registry  271
Text Dosyaları  274
Active Directory (Ldap) İşlemleri  275
SMTP Email Gönderme  280
Bölüm 8: AJAX CONTROL TOOLKIT  283
Ajax  285
Ajax Control Toolkit  286
Accordion  288
AjaxFileUpload  289
AlwaysVisibleControlExtender  290
AnimationExtender  291
AutoComplete  292
CalendarExtender  294
ColorPickerExtender  295
AreaChart / BarChart / BubbleChart / LineChart / PieChart  295
BalloonPopupExtender  296
Editör  297
HtmlEditorExtender  298
Seadragon  300
Bölüm 9: UYGULAMA  305
Makale Uygulama  307
Kavramlar Dizini  325
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020