250 Soruda Koronavirüs (Covid–19) Sürecinde İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 7226, 7243, 7244, 7252 ve 7316 sayılı Kanunlara Göre  "Koronavirüs ve Çalışma Hayatı" Resul Kurt  - Kitap
250 Soruda

Koronavirüs (Covid–19) Sürecinde İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

7226, 7243, 7244, 7252 ve 7316 sayılı Kanunlara Göre "Koronavirüs ve Çalışma Hayatı"

3. Baskı, 
Mayıs 2021
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
13x19
Sayfa:
440
Barkod:
9789750269073
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Kitabın Fiyatı:
405,00
İndirimli (%96):
15,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
2. baskı
Ocak 2021
49,00
10,00 (%80)
Kitabın Açıklaması
Gördüğü yoğun ilgi üzerine, kısa sürede 3. baskısını yapan kitap, uzun yıllar iş ve sosyal güvenlik hukuku konularında çalışmalar yapan, akademik çalışmaları yanında uygulamaya dönük birikimini ulusal basında köşe yazıları ve televizyon programlarında yorumlayan, alanında eğitimler ve danışmanlıklar veren E. SGK Başmüfettişi Doç. Dr. Resul KURT son dönemde kendisine sorulan ve herkesin merak ettiği konulara ilişkin olarak bu kitabı hazırlamıştır.
Coronavirüsün ekonomik etkilerinin azaltılması amacıyla 7226, 7243, 7244 ve7316 sayılı kanunlarla düzenlemeler yapılmıştır.
Coronavirüs sürecinde işletmelerde faaliyetin tamamen veya kısmen durması nedeniyle personel politikalarının ne şekilde yürütülmesi gerektiği konusunda tereddütler yaşanmakta, iş yerlerinde iş yeri kurumsal kültürü ve her bir çalışanın bireysel durumu ve talebine göre istihdama yönelik ekonomik önlemler alınabilmektedir.
Buna göre evden/uzaktan çalışma, yıllık izin, ücretli idari izin, pandemi ücretsiz izin, nakdi ücret desteği, kısmi süreli çalışma, yarım çalışma, esnek çalışma, denkleştirme çalışması, kısa çalışma uygulaması ve telafi çalışması gibi yöntemlerle bu zor günlerde istihdam politikalarının işletilmesi mümkündür.
Bu çalışma özellikle coronavirüsle birlikte hayatımıza giren işsizlik ödeneği, ücret garanti fonu, kısa çalışma, ücretsiz izin, fesih yasağı, yarım ücret, evden çalışma, telafi çalışması, denkleştirme çalışması ve işyerlerinde Covid-19 kapsamında alınacak iş sağlığı ve güvenliği önlemleri gibi konuları ayrıntılı olarak soru-cevaplarla açıklamıştır.
Ayrıca, aşağıdaki sorulara benzer 250 sorunun yanıtı bulabilirsiniz.
-Covid-19 Salgın Sürecinde İşverenler Ne Yapmalı?
- Kısa Çalışma Ödeneğinde Hangi Şartlar Var?
- İşçi Kısa Çalışmayı Kabul Etmeyebilir Mi?
- Kısa Çalışmada İşçiye Yapılacak Ödemenin Tutarı Nasıl Hesaplanacak?
- Kısa Çalışma Ödeneğinde Maaş Farkı Verilebilir mi?
- 65 yaş ve Üstü ile Kronik Rahatsızlığı Olanlar Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanabilir mi?
- Telafi Çalışması nedir?
- İşveren Covid-19 Sürecinde Yıllık İzin Kullandırabilir mi?
- Uzaktan/ Evden Çalışmada Nelere Dikkat Edilmeli?
- Kimlere Ücretsiz İzinde Nakdi Ücret Desteği Verilecek?
Kitabın Konu Başlıkları
.
Koronavirüs Sürecinde İnsan Kaynakları Yönetimi
.
Geçici Fesih Yasağı
.
Kısa Çalışma
.
Ücretsiz İzin
.
Uzaktan – Evden Çalışma
.
İşsizlik Ödeneği
.
Ücret Garanti Fonu
.
Yarım Ücret
.
Telafi Çalışması
.
Denkleştirme Çalışması
.
Yıllık İzin
.
İşyerlerinde Covid–19 Kapsamında Alınacak İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri
.
Covid–19 Vakalarında İş Kazası Bildirimi
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
7
Tablolar Listesi 
25
Ek Belgeler Listesi 
27
Giriş 
29
Birinci Bölüm
UZAKTAN (TELE) ÇALIŞMA
I. UZAKTAN ÇALIŞMA UYGULAMASINA DAİR GENEL BİLGİLER 
35
II. GENERAL INFORMATION REGARDING REMOTE WORKING 
55
III. SORULARLA UZAKTAN/EVDEN ÇALIŞMA 
75
Soru 1: Uzaktan/evden çalışma nedir? 
75
Soru 2: Uzaktan/evden çalışan işçiye farklı işlem yapılabilir mi? 
75
Soru 3: Uzaktan çalışma iş sözleşmesinde hangi hususlar yer almalı? 
75
Soru 4: İş Kanununa göre şirketler uzaktan/evden çalışma yaptırılabilir mi? 
76
Soru 5: Koronavirüs döneminde evden çalışanlara ücret ödenmek zorunda mı? 
76
Soru 6: Uzaktan/evden çalışmada iş sağlığı ve güvenliği bakımından nelere dikkat edilmeli? 
77
Soru 7: Uzaktan/ evden çalışma iş sözleşmesinde hangi unsurlar olmalı? 
78
Soru 8: Uzaktan/evden çalışmada meydana gelen kazalar iş kazası sayılır mı? 
78
Soru 9: Uzaktan/evden çalışmada yemek ya da yemek ücreti verilmesi gerekir mi? 
80
Soru 10: Uzaktan/evden çalışmada yol parası verilmesi gerekir mi? 
81
Soru 11: Uzaktan/evden çalışmada çalışma ortamında nelere dikkat edilmelidir? 
81
Soru 12: Uzaktan/evden çalışmada ekranlı araçlarla çalışmada nelere dikkat edilmelidir? 
82
Soru 13: Uzaktan/evden çalışmada ekranlı araçlarla çalışırken gözlerin korunması için nelere dikkat edilmelidir? 
83
Soru 14: Uzaktan/evden çalışmada kas iskelet sisteminin korunması için nelere dikkat edilmelidir? 
84
Soru 15: Uzaktan/evden çalışmada dikkat edilmesi gereken iş güvenliği önlemleri nelerdir? 
84
İkinci Bölüm
PANDEMİ ÜCRETSİZ İZNİ VE GEÇİCİ FESİH YASAĞI
I. ÜCRETSİZ İZİN VE GEÇİCİ FESİH YASAĞI İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 
89
II. GENERAL INFORMATION REGARDIN THE UNPAID LEAVE AND PROVISIONAL BAN ON THE TERMINATION OF EMPLOYMENT CONTRACTS 
102
III. SORULARLA ÜCRETSİZ İZİN VE FESİH YASAĞI 
118
Soru 16: İşveren işçiyi tek taraflı olarak ücretsiz izne çıkartabilir mi? 
118
Soru 17: İşçi ücretsiz izin talep ettiğinde işveren vermek zorunda mı? 
119
Soru 18: Ücretsiz izin kıdem tazminatı ve yıllık izin hesabında dikkate alınır mı? 
119
Soru 19: Ev hizmetlerinde çalışanlar ile yabancı işçiler için 7244 sayılı Kanuna göre ücretsiz izin kullandırılabilir mi? 
120
Soru 20: 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamındaki işçiler ücretsiz izne çıkartılarak nakdi ücret desteğinden yararlanabilir mi? 
121
Soru 21: Ücretsiz izinde olan personele prim veya ikramiye ödenebilir mi? 
121
Soru 22: Aynı kişi hem ücretsiz izin hem de kısa çalışma ödeneği alabilir mi? 
122
Soru 23: 7244 sayılı Kanunla getirilen ücretsiz izinde olan çalışanlar için ise eksik gün kodu ne olmalıdır? 
123
Soru 24: 7244 sayılı kanuna göre ücretsiz izin nakdi ücret desteği nasıl verilecek? 
123
Soru 25: 7316 sayılı Kanunla yapılan düzenleme ile birlikte 2021 yılı Nisan ayı ve sonrası için nakdi ücret desteğinde neler değişti? 
124
Soru 26: 7244 sayılı kanuna göre ücretsiz izin kullandıran işverenler tarafından başvuru ve güncelleme işlemleri ne zamana kadar ve nasıl yapılacak? 
126
Soru 27: İş sözleşmesi devam ederken ücretsiz izne çıkartılan işçilerin nakdi ücret desteğine hak kazanması için hangi şartlar aranmaktadır? 
129
Soru 28: Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler nakdi ücret desteği alabilir mi? 
129
Soru 29: Kısa çalışma başvurusuna rağmen kısa çalışma ödeneğine hak kazanamayanların nakdi ücret desteği alabilmesi için ne yapılması gerekecek? 
130
Soru 30: 15/03/2020 tarihinden sonra iş sözleşmesi feshedilen ve İŞKUR’a başvurusu olmakla birlikte işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçilere nakdi ücret desteği ödenecek mi? 
130
Soru 31: 15/03/2020 tarihinden sonra iş sözleşmesi feshedilen ve İŞKUR’a başvurusu olmayan işçilere nakdi ücret desteği ödenecek mi? 
131
Soru 32: Daha önce hak ettiği işsizlik ödeneği süresini dolduruncaya kadar işsizlik ödeneği tekrar başlatılan işçilere nakdi ücret desteği ödenecek mi? 
131
Soru 33: Nakdi ücret desteğinin süresi nedir? 
132
Soru 34: Nakdi ücret desteğinin tutarı ne kadar olacaktır? 
132
Soru 35: Nakdi ücret desteğinden SGK primi ve vergi kesilir mi? 
133
Soru 36: Nakdi ücret desteği hangi ödeme kanalı ile ödenecek? 
133
Soru 37: Birden fazla işyerinde çalışırken ücretsiz izne ayrılanlara ödeme yapılacak mı? 
133
Soru 38: Analık sonrası ücretsiz izinde olan çalışanlar için eksik gün kodu ne olmalıdır? 
133
Soru 39: Bağ–Kur’lu olmasını gerektiren bir vergi kaydı olan SSK’lının ücretsiz izin veya kısa çalışmadan yararlanma imkânı var mıdır? Ücretsiz izne çıkarılırsa bu süreçte Bağ–Kur primi öder mi? 
134
Soru 40: Nakdi ücret desteğinin süresince genel sağlık sigortası primi ödemeleri yapılacak mı? 
134
Soru 41: Nakdi ücret desteğinden yararlanan işçinin fiilen çalıştırılabilecek mi? 
135
Soru 42: Nakdi ücret desteği hangi durumda kesilir? 
135
Soru 43: Nakdi ücret desteğinde yersiz veya fazla yararlanma durumunda kim sorumludur? 
135
Soru 44: İşçinin kusurundan dolayı yersiz veya fazla ödenen nakdi ücret desteğinden kim sorumludur? 
136
Soru 45: Nakdi ücret desteğine ilişkin iş ve işlemleri hangi kurum yerine getirecektir? 
136
Üçüncü Bölüm
YILLIK İZİN UYGULAMASI
I. YILLIK İZİN HAKKINDA GENEL BİLGİLER 
139
II. GENERAL INFORMATION REGARDING ANNUAL PAID LEAVE 
151
III. SORULARLA YILLIK İZİN UYGULAMASI 
164
Soru 46: İşçinin yıllık izne hak kazanması için en az ne kadar süreyle çalışması gerekir? 
164
Soru 47: İşçinin yıllık izin gün sayısı neye göre belirleniyor? 
164
Soru 48: Yer altı maden işlerinde çalışanlar için yıllık izin gün sayısı farklı mıdır? 
165
Soru 49: İşçiyi yıllık izin hakkından vazgeçebilir mi? 
165
Soru 50: Koronavirüs nedeniyle iş kapasitesinin düşmesi durumunda işveren işçiyi yıllık izne çıkartabilir mi? 
165
Soru 51: İşveren çalışanın talep ettiği izin kullanma tarihi ile bağlı mıdır? 
166
Soru 52: Koronavirüs nedeniyle kamu otoriteleri tarafından geçici süreyle kapatılan işyerinde zorlayıcı nedenle ücret ödeme yükümlülüğü var mıdır? 
166
Soru 53: Kullanılmayan yıllık izinler yanar mı? 
167
Soru 54: Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilebilir mi? 
167
Soru 55: Kullanılmayan yıllık izinlerin ücreti ödenebilir mi? 
167
Soru 56: Yıllık izne hak kazanmak için en az ne kadar çalışmış olmak gerekir? 
168
Soru 57: Yıllık izin bakımından çalışılmış gibi sayılan haller nelerdir? 
168
Soru 58: Mevsimlik işlerde çalışanların yıllık izin hakkı var mıdır? 
169
Soru 59: Yıllık ücretli izine hak kazanmak için gerekli sürenin hesabında hangi süreler dikkate alınır? 
169
Soru 60: Yıllık ücretli izin işveren tarafından bölünebilir mi? 
170
Soru 61: Yıllık izinde işverenler ücretsiz yol izni vermek zorunda mıdır? 
171
Soru 62: Yıllık izinde işçi başka bir işyerinde çalışabilir mi? 
171
Soru 63: Yıllık izin kullanmak isteyen işçi ne kadar süre önce işverene bildirmelidir? 
172
Soru 64: İşverenler yıllık ücretli izinlerin her yılın belli bir döneminde verilemesi tayin edebilir mi? 
172
Soru 65: Hangi işyerlerinde yıllık izin kurulu kurulmalıdır? 
173
Soru 66: Yıllık izin kurulunun görevleri nelerdir? 
174
Soru 67: Yıllık izin çizelgelerinde hangi bilgiler yer almalıdır? 
175
Soru 68: İşverenler işçilerin tümünü veya bir kısmını kapsayan toplu izin uygulayabilir mi? 
175
Soru 69: Yıllık izinde sigorta primleri yatırılır mı? 
176
Soru 70: Yıllık izinde kayıt tutmak gerekir mi? 
176
Soru 71: Yıllık izinde ücretin ödenmesi zorunlu mudur? 
178
Soru 72: Yıllık izin ücretinin hesaplanmasında hangi ücret temel alınmaktadır? 
178
Soru 73: Yıllık izinde avans ödenmesi zorunlu mudur? 
179
Soru 74: İşçinin hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait ücreti ne zaman ödenmelidir? 
179
Soru 75: Yıllık izin ücretinde zamanaşımı süresi kaç yıldır? 
180
Soru 76: Yıllık izinden geç dönmenin yaptırımı nedir? 
181
Soru 77: Kısmi süreli iş sözleşmesinde yıllık ücretli izin hakkı var mıdır? 
181
Soru 78: Yıllık ücretli izinde aynı işyerinde işe tekrar girmenin avantajı var mıdır? 
183
Soru 79: İşyeri veya iş sözleşmesinin devrinin yıllık ücretli izne etkisi var mıdır? 
183
Soru 80: Cumartesi günleri yıllık izinden düşülür mü? 
184
Soru 81: Hastalık nedeniyle rapor alınan süreler yıllık izinden düşülür mü? 
184
Soru 82: Hastalık nedeniyle rapor alınan süreler yıllık izin kıdemini etkiler mi? 
185
Soru 83: Yasal zorunluluğun ötesinde, yıllık izin hakkı neden tanınmaktadır? 
185
Soru 84: Yıllık izin en fazla kaç parça olarak kullanılabilir? 
186
Soru 85: Ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri yıllık izin süresinden düşülür mü? 
186
Dördüncü Bölüm
KISA ÇALIŞMA
I. KISA ÇALIŞMAYA DAİR GENEL BİLGİLER 
191
II. GENERAL INFORMATION REGARDING THE SHORT–WORK 
209
III. SORULARLA KISA ÇALIŞMA UYGULAMASI 
233
Soru 86: Kısa çalışma ödeneği nedir? 
233
Soru 87: Kısa çalışma ödeneği hangi hallerde ödenir? 
233
Soru 88: Kısa çalışma ödeneğinde “Genel Ekonomik Kriz” hangi durumları ifade etmektedir? 
233
Soru 89: Kısa çalışma ödeneğinde “Bölgesel Kriz” hangi durumları ifade etmektedir? 
233
Soru 90: Kısa çalışma ödeneğinde “Sektörel Kriz” hangi durumları ifade etmektedir? 
234
Soru 91: Kısa çalışma uygulaması bakımından “Zorlayıcı Sebepler” Nelerdir? 
234
Soru 92: Zorlayıcı sebeplerin varlığının işçi ve işveren sendikaları konfederasyonlarınca iddia edilmesi durumunda yönetim kurulu kararı aranır mı? 
234
Soru 93: Kısa çalışma uygulamasında bakımından Covid–19 “Zorlayıcı Sebep” olarak kabul edilecek midir? 
235
Soru 94: Koronavirüsten (Covid–19) kaynaklanan kısa çalışma başvurularında hangi neden seçilmelidir? 
235
Soru 95: Kısa Çalışma Talebi Nasıl Yapılacak? 
235
Soru 96: Kısa çalışma başvuruları İŞKUR’un hangi elektronik posta adresine gönderilecek? 
236
Soru 97: İşyerinde kısa çalışma uygulanabilmesi için iş müfettişi incelemesi gerekir mi? 
242
Soru 98: İşverene kısa çalışma talebinin sonucu nasıl bildirilecek? 
243
Soru 99: Kısa çalışma sonucunun işçilere duyurusu nasıl yapılacak? 
243
Soru 100: Kısa çalışma ödeneği kime ödenir? 
243
Soru 101: İşçi kendisi doğrudan kısa çalışma ödeneğinden yararlanmak için başvurabilir mi? 
244
Soru 102: İŞKUR tarafından işlemler tamamlandıktan sonra işçi listesi değiştirilebilir mi? 
244
Soru 103: Ne kadar süreyle kısa çalışma yapılabilir? 
244
Soru 104: Kısa çalışma talebi hangi kuruma yapılır? 
245
Soru 106: Kısa çalışma başvurusu hangi belgelerle yapılır? 
246
Soru 107: Koronavirüsten olumsuz etkilenen işyerleri kısa çalışma başvurusunda hangi belgeleri iletmelidir? 
246
Soru 108: Koronavirüs salgını sürecinde kamu otoriteleri tarafından kapatılanlar haricinde faaliyetine ara veren kuruluşlardan talep edilen evraklar hangileridir? 
247
Soru 109: Kısa çalışmanın ödeneğinden ne kadar yararlanılabilir? 
248
Soru 110: Emekliler ve kronik rahatsızlığı olanlar kısa çalışma ödeneğinden yararlanılabilir mi? 
248
Soru 111: İşyerinde faaliyetin tamamen durması halinde kaç kişi için kısa çalışmadan yararlanılabilir? 
248
Soru 112: İşyerinde kısa çalışmadan faydalanmak için en az kaç çalışan olmalıdır? 
248
Soru 113: Vergi ve SGK borcu olan işverenler kısa çalışma başvurusunda bulunabilir mi? 
249
Soru 114: Normal Çalışma Düzenine Dönülmesi Halinde Herhangi Bir SGK Prim Desteği Var mıdır? 
249
Soru 115: Esnaf ve şirket ortakları kısa çalışmadan yararlanabilir mi? 
250
Soru 116: Kısa çalışma ödeneği başvurusu yapıldıktan sonra süreç nasıl ilerlemektedir? 
250
Soru 117: İşverenin hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan fazla ödemeler kimden tahsil edilmektedir? 
250
Soru 118: Bakanlık İş Müfettişleri (Covid–19) sebebiyle işverenlerin yaptıkları zorlayıcı sebep gerekçeli kısa çalışma başvurularında uygunluk incelemesine devam ediyor mu? 
251
Soru 119: Son 60 gün koşulunun değerlendirilmesinde, eksik prim gün bildirimleri kesintiye sebep olmakta mıdır? 
251
Soru 120: Yabancı işçilere de kısa çalışma ödeneği veriliyor mu? 
251
Soru 121: Kısa çalışma uygulaması süresince çalışılmayan günler için eksik gün nedenleri SGK’ya hangi kodla bildirilir? 
252
Soru 122: Kısa çalışma ödeneği alan yabancı uyruklu sigortalılar için çalışılmayan günler SGK’ya nasıl bildirilir? 
253
Soru 123: Kısa çalışma ödeneği başvuru sırasında ücret bordroları eklenmeli midir? 
253
Soru 124: İşyerinin bir bölümünde faaliyetlerin kısmen durması, bir bölümünde tamamen durması söz konusuysa kısa çalışma talep formundaki hangi seçenek seçilmeli? 
253
Soru 125: İşyerinin tamamında faaliyetler durmuş ise kısa çalışma talep formundaki hangi yöntem seçilmelidir? 
254
Soru 126: İşyerinin bir bölümünde faaliyetler durmuş ise kısa çalışma talep formundaki hangi yöntem seçilmelidir? 
254
Soru 127: İşyerinin bir bölümünde çalışma süresinin azaltılması söz konusuysa kısa çalışma talep formundaki hangi yöntem seçilmelidir? 
254
Soru 128: Kısa çalışma ödeneği işsizlik sigortasından mahsup edilecek mi? 
255
Soru 129: İşçinin Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanabilmesi İçin hangi şartların yerine getirilmesi gerekmektedir? 
255
Soru 130: Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçinin daha önce çeşitli nedenlerle kesilmiş (yeni işe başlama vs.) son işsizlik ödeneğinden yararlanması mümkün müdür? 
255
Soru 131: Kısa Çalışmanın Erken Sona Ermesi durumunda işverenin ne yapması gerekir? 
256
Soru 132: Kısa çalışma için işçi onayı şart mıdır? 
256
Soru 133: Kısa çalışmadan yararlanması için işçinin kaç gün işsizlik sigortası primi ödemiş olması gerekiyor? 
256
Soru 134: Kısa çalışmaya başvurulduktan sonra hiç yararlanılmayacaksa başvuru iptal edilebilir mi? 
257
Soru 135: Kısa çalışma süresinde işçi çıkartılabilir mi? 
257
Soru 136: Kısa çalışma süresinde işçi rapor alabilir mi? 
258
Soru 137: Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmak için işçi açısından gerekli koşullar nelerdir? 
258
Soru 138: Kısa Çalışma Kapsamında Sigortalılara Hangi Yardımlar Yapılmaktadır? 
259
Soru 139: İŞKUR tarafından, başvurunun kabul edilmesi halinde işçilerin alacağı kısa çalışma ödeneği tutarı ne kadardır? 
259
Soru 140: Kısa çalışma ödeneği işçiye ne zaman ödenir? 
261
Soru 141: Kısa çalışma ödeneği alınan süre için hangi primler ödenir? 
264
Soru 142: Kısa çalışma kapsamındaki işçinin emeklilik primleri ödenecek midir? 
264
Soru 143: Kısa çalışma kapsamında geçen süreler için borçlanma yapılabilir mi? 
264
Soru 144: Kısa Çalışma Kapsamında isteğe bağlı sigorta primleri ödenebilir mi? 
265
Soru 145: Kısa çalışma ödenen süreler SGK’na hangi eksik gün gerekçesi ile bildirilmelidir? 
265
Soru 146: Kısa çalışma ödeneğinin süresi kaç ay uzatıldı? 
266
Soru 147: Çalışılmayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günlerine ilişkin ücret ve kısa çalışma ödeneği nasıl hesaplanacak? 
267
Soru 148: Kısa çalışma ödeneği sadece PTT kanalıyla mı ödenmektedir? 
267
Soru 149: Kısa çalışma ödeneği kapsamında hatalı ödenen fazla veya yersiz ödemeler tutarlar kimden tahsil edilecek? 
267
Soru 150: Kısa çalışmanın erken sona ermesi durumunda işverenlerin ne yapması gerekecektir? 
268
Soru 151: Kısa çalışmada normal çalışma düzenine geçilerek kısa çalışmanın bitirilecek olması durumunda ne yapılmalıdır? 
268
Soru 152: Kısa çalışma ödeneği hangi durumlarda kesilir? 
268
Soru 153: Kısa çalışma ödeneği haczedilebilir mi? 
269
Soru 154: İşverenin kısa çalışma ile ilgili kayıt tutma zorunluluğu var mıdır? 
269
Soru 155: Kısa çalışma ödeneğinden tüm işçiler yararlanabilir mi? 
270
Soru 156: Kısa çalışma ödeneğinden tüm işyerleri yararlanabilir mi? 
270
Soru 157: Kısa çalışma ödeneği başvurusunda işyerinde çalışan tüm işçiler için talepte bulunma zorunluluğu var mıdır? 
270
Soru 158: 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamındaki işçiler kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilir mi? 
271
Soru 159: Kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalıdan dolayı 7252 sayılı Kanunla getirilen normalleşme desteğinden yararlanılabilmesi için hangi şartlar gerekmektedir? 
271
Soru 160: İşçiler, işverenin kısa çalışma ödeneğine başvurmasını gerekçe göstererek iş akdini haklı nedenle feshedebilir mi? 
273
Soru 161: İşverenler kısa çalışma uygulanan dönemde işçilerin iş sözleşmesini feshedebilir mi? 
274
Soru 162: Kısa çalışma uygulanan dönemde işverenler işçilerin iş sözleşmesini hangi nedenlerle feshedebilir? 
274
Soru 163: İşverenin kısa çalışma başvurusunun kabul edilmesi halinde yapılması gerekenler nelerdir? 
276
Soru 164: İşyerinde faaliyetin tamamen durması halinde emekli olup çalışanlar ile kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan diğer işçilere yıllık izin kullandırılabilir mi? 
277
Soru 165: İşyerinde yöneticiler de dahil olmak üzere herkes kısa çalışmaya dahil edilebilir mi? 
277
Soru 166: Kısa çalışma ödeneği başlangıç tarihi olarak geriye dönük bir tarih yazılabilir mi? 
277
Soru 167: Covid–19 sebebiyle zorlayıcı nedenle Ekim ve Kasım aylarında Kısa Çalışma uygulanmak üzere başvuru yapılabilir mi? 
278
Soru 168: Kısa çalışma uygulamasının ön şartı olan, öncesinde bir hafta boyunca yarım ücret ödenmesi şart mıdır? 
278
Soru 169: Kısa çalışma uygulamasında neden 1 hafta boyunca yarım ücret ödenmesi gerekmektedir? 
280
Soru 170: Kısa çalışma uygulamasında ilk 1 hafta boyunca yarım ücret ödenmesinde SGK gün sayısı ve SGK primi nasıl hesaplanmaktadır? 
281
Soru 171: Kısa çalışma uygulamasına 24 Nisan itibariyle hak kazanan işyerinde asgari ücretle çalışan sigortalı için ilk 1 hafta boyunca yarım ücret ödenmesinde SGK gün sayısı ve SGK primi nasıl hesaplanmalıdır? 
282
Soru 172: Kısa çalışma uygulamasına 24 Nisan itibariyle hak kazanan işyerinde günlük iki yüz TL, aylık altı bin TL ücretle çalışan sigortalı için ilk 1 hafta boyunca yarım ücret ödenmesinde SGK gün sayısı ve SGK primi nasıl hesaplanmalıdır? 
283
Soru 173: İşverenin birden fazla işyeri olması durumunda tek başvuru yapılması mı gerekiyor? 
284
Soru 174: İşveren veya işçi hatasından dolayı çalışanlara yersiz veya fazla ödenen kısa çalışma ödenekleri işverenden tahsil edilirse işveren bu tutarları işçinin ücretinden mahsup edebilir mi? 
287
Soru 175: Kısa çalışma kapsamında verilen işçi listesinde işsizlik sigortasına hak kazanma şartlarını taşımayan personel olursa başvuru geçersiz mi sayılır? 
287
Soru 176: Kısa çalışma kapsamında her ay sonu İŞKUR’a puantaj verilmesi gerekir mi? 
288
Soru 177: Kısa Çalışma Ödeneğinden hangi işçiler Faydalanabilecek? 
288
Soru 178: Son 60 gün koşulunun değerlendirilmesinde, eksik prim gün bildirimleri kesintiye sebep olmakta mıdır? Örneğin rapor ve ücretsiz izin kullanan işçiler kısa çalışmadan yararlanabilir mi? 
288
Soru 179: Kısa çalışma ödeneğinden en fazla kaç ay yararlanılabilir, bu süre uzatılabilir mi? 
289
Soru 180: Kısa çalışma ödeneğinde çalıştırılmayan saatler haftada kaç güne karşılık gelecek? 
290
Soru 181: Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar veya ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından faaliyeti durdurulan işverenler hangi evrakları gönderilmelidir? 
290
Soru 182: İş Müfettişleri tarafından yapılacak uygunluk denetiminde işverenlerin ne yapması gerekir? 
292
Soru 183: Kısa çalışma uygulanan dönemde istihdam teşviklerinden yararlanılmaya devam edilecek mi? 
293
Soru 184: Kısa Çalışma ile birlikte İşbaşı Eğitim Programından yararlanılabilecek mi? 
293
Soru 185: Kısa çalışma süreleri yıllık izin hesabında dikkate alınır mı? 
294
Soru 186: Kısa çalışma süresinde işçi rapor aldığında ne olacak? 
294
Soru 187: Kısa çalışmanın başladığı tarihte şartları sağlayamayan işçiler için daha sonra başvuru yapılabilir mi? 
294
Soru 188: Kısa çalışma yapılan işyerlerinde tam zamanlı çalışan işçilerin bildirimi nasıl yapılacak? 
295
Soru 189: Kısa çalışma başvurusu yapan işverenlerin kısa çalışmaya başlamak için uygunluk incelemesinin bitmesinin beklenmesi gerekir mi? 
295
Soru 190: İşyerinin tamamen kapanması nedeniyle kısa çalışma başvuru yapılan ve başvurusu kabul edilen bir işyerinde işveren aynı zamanda yıllık izin kullandırabilir mi? 
295
Soru 191: Koronavirüs sebebiyle işyerinde birikmiş izinler kullandırılabilir mi? 
298
Soru 192: Kısa Çalışma Ödeneği ile işçinin ücreti arasında ki farkı işveren ödeyebilir mi? 
298
Soru 193: Kısa çalışma ödeneği alınırken işçiler sağlık hizmetlerinden yararlanılabilir mi? 
299
Soru 194: Evden çalışanlar için kısa çalışma ödeneği başvurusu yapılabilir mi? 
299
Soru 195: Evden çalışanlar için kısa çalışma ödeneğinde hangi SGK eksik gün kodu seçilmeli? 
299
Soru 196: Kısa çalışmadan yararlanabilmek için faaliyet ne kadar azaltılmalıdır? 
299
Soru 197: Haftalık çalışma süresi yüzde 20 düşen işyerleri kısa çalışmadan yararlanabilir mi? 
300
Soru 198: Daha önce farklı bir gerekçeyle kısa çalışmadan yararlanmış olan işyerleri Covid–19 kapsamında kısa çalışmadan yararlanabilir mi? 
300
Soru 199: Belediyelerin kurmuş oldukları şirketlerde çalışan işçiler kısa çalışmadan yararlanabilirler mi? 
300
Soru 200: Konkordato ilan etmiş bir işveren kısa çalışmadan faydalanabilir mi? 
300
Beşinci Bölüm
TELAFİ ÇALIŞMASI
I. TELAFİ ÇALIŞMASINA DAİR GENEL BİLGİLER 
305
II. GENERAL INFORMATION REGARDING COMPENSATION WORK 
309
III. SORULARLA TELAFİ ÇALIŞMASI 
313
Soru 201: Telafi çalışması nedir, hangi hallerde yaptırılabilir? 
313
Soru 202: Tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi mümkün müdür? 
313
Soru 203: Telafi çalışması için işçinin onayı gerekir mi? 
314
Soru 204: Telafi çalışması yaptıracak işverenlerin işçilere bildirmesi gerekir mi? 
314
Soru 205: Telafi çalışması hangi sürede yapılmalıdır? 
314
Soru 206: Telafi çalışması dört ay içinde yapılmadığı takdirde daha sonra yapılabilir mi? 
315
Soru 207: Telafi çalışması hangi zamanlarda yapılamaz? 
315
Soru 208: Telafi çalışması günde en fazla kaç saat yapılabilir? 
315
Soru 209: Telafi çalışmasında ücret ödenmesi gerekecek mi? 
316
Soru 210: Telafi çalışmasına aykırı davranışlara müeyyide uygulanacak mı? 
317
Altıncı Bölüm
DENKLEŞTİRME UYGULAMASI
I. DENKLEŞTİRME UYGULAMASI İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 
323
II. GENERAL INFORMATION ON THE APPLICATION OF EQUALIZATION 
328
III. SORULARLA DENKLEŞTİRME UYGULAMASI 
332
Soru 211: Denkleştirme uygulaması nedir, nasıl uygulanır? 
332
Soru 212: Denkleştirme uygulaması için işçinin yazılı onayı gerekir mi? 
333
Soru 213: Denkleştirme uygulamasının en geç hangi sürede tamamlanması gerekir? 
333
Soru 214: Denkleştirme uygulaması günde en fazla kaç saat yapılabilir? 
333
Soru 215: Koronavirüs sürecinde denkleştirme çalışması yapılabilir mi? 
334
Yedinci Bölüm
KORONAVİRÜS (Covid–19) KAPSAMINDA İŞYERLERİNDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER
I. KORONAVİRÜS (Covid–19) KAPSAMINDA İŞYERLERİNDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERE DAİR GENEL BİLGİLER 
337
II. GENERAL INFORMATION ON THE MEASURES TO BE TAKEN AT WORKPLACES WITHIN THE SCOPE OF CORONAVIRUS (Covid–19) EPIDEMIC 
357
III. SORULARLA KORONAVİRÜS (Covid–19) KAPSAMINDA İŞYERLERİNDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER 
375
Soru 216: Koronavirüsler Nedir? Koronavirüsler hayvanları veya insanları nasıl etkiler? 
375
Soru 217: COVID–19 (Yeni Koronavirüs Hastalığı) Nedir? Koronavirüs (Covid–19) belirtileri nelerdir? 
375
Soru 218: Koronavirüs (Covid–19) Nasıl Bulaşır? 
376
Soru 219: COVID–19 Enfeksiyonunda Kimler Daha Fazla Risk Altında? 
377
Soru 220: Koronavirüs (Covid–19) belirtileri ne zaman ortaya çıkıyor? 
377
Soru 221: Covid–19 (yeni koronavirüs hastalığı) tanısı nasıl konur? 
378
Soru 222: Koronavirüs (Covid–19) tedavisi nasıl yapılır? 
378
Soru 223: Koronavirüs bilgilendirme hattı var mıdır? 
378
Soru 224: Koronavirüs (Covid–19)’ten nasıl korunabilirim? 
379
Soru 225: İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Uyarınca COVID–19 ile İlgili Alınması Gereken Yasal Zorunluluklar Nelerdir? 
379
Soru 226: İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Uyarınca COVID–19 ile İlgili Maruziyet Riskinin Azaltılması İçin Alınması Gereken Önlemler Nelerdir? 
381
Soru 227: Koronavirüs (Covid–19) kapsamında işyerlerinde acil durumlarda alınması gereken tedbirler nelerdir? 
383
Soru 228: Bulaşıcı hastalıklar acil durum planında yer alması gereken konular nelerdir? 
384
Soru 229: İş yerine giriş ve çıkışlarda nelere dikkat edilmelidir? 
386
Soru 230: İşyerinde sosyal mesafe kuralları nasıl uygulanacak? 
386
Soru 231: İşyerinde klavye, ortak telefon gibi yoğun kirlenen yüzeyler nasıl temizlenmelidir? 
387
Soru 232: İşyerlerinde su sebilleri ve çay makineleri kullanmaya devam edilebilir mi? 
388
Soru 233: İşyerlerinde toplantı ve eğitimler devam edilebilir mi? 
388
Soru 234: İşyerlerinde yemekhane ve dinlenme alanlarında hangi kurallara uyulmalıdır? 
389
Soru 235: İşyerlerinde personel servislerinde hangi kurallara uyulmalıdır? 
390
Soru 236: İşyerlerinde koronavirüs (covid–19) bulaşması öncesinde alınması gereken tedbirler nelerdir? Çalışanların Hangi tür maske kullanması gerekir? 
391
Soru 237: İşyerlerinde herhangi bir çalışana koronavirüs (covid–19) bulaşması veya herhangi bir çalışanda hastalığın belirtileri ortaya çıkması durumunda halinde alınması gereken tedbirler nelerdir? 
397
Soru 239: İşyerinde Koronavirüs (Covid–19) Kapsamında Gerekli Tedbirler Alınmadığında Herhangi Bir Yaptırım Uygulanır Mı? 
400
Soru 240: İş kazası ve meslek hastalıklarında yapılması gerekenler nelerdir? 
400
Sekizinci Bölüm
İŞSİZLİK SİGORTASI VE ÜCRET GARANTİ FONU
I. İŞSİZLİK SİGORTASI VE İŞSİZLİK ÖDENEĞİ 
403
II. ÜCRET GARANTİ FONU 
415
III. GENERAL INFORMATION ON UNEMPLOYMENT INSURANCE AND UNEMPLOYMENT BENEFIT 
419
IV. WAGE GUARANTEE FUND 
426
Soru 241: Esnaflar için de işsizlik sigortası yardımları yapılmakta mıdır? 
428
Soru 242: İşsizlik sigortası primlerinin oranı nasıldır? 
428
Soru 243: İşsizlik ödeneğinin hangi matrah üzerinden alınmaktadır? 
428
Soru 244: İşsizlik ödeneğinden yararlanma koşulları nelerdir? 
428
Soru 245: İşsizlik ödeneğinin süresi nasıl belirlenmektedir? 
429
Soru 246: İşsizlik ödeneğinin miktarı nasıl belirlenmektedir? 
429
Soru 247: İşsizlik ödeneğinden hangi kesintiler yapılır? 
429
Soru 248: İşçinin emekli olması ve işsizlik ödeneği hiç almamış olması durumunda o ana kadar kesilen işsizlik sigortası primleri iade edilir mi? 
430
Soru 249: Ücret Garanti Fonundan hangi durumlarda işçiye ödeme yapılır? 
430
Soru 250: Ücret Garanti Fonundan işçiye en fazla kaç aylık ödeme yapılır? 
430
Kaynakça 
431
Özgeçmiş 
439