Adli Tıp Hukuku Dersleri Filiz Berberoğlu Yenipınar, Murat Akbaba  - Kitap
4. Baskı, 
Eylül 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
228
Barkod:
9789750287428
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
200,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
3. baskı
Eylül 2021
130,00
75,00 (%42)
Kitabın Açıklaması
Bu çalışma; üniversite öğrencilerine, adli tıp dersinin hukuki inceleme ve uygulamasına yönelik örneklerle, uygulamada ve pratikte kolaylık sağlayacak şekilde hazırlanmıştır.
Adli tıp, adli vakıayla ilgili olan tıp dalıdır. Adli tıp olayları ceza soruşturması ve yargılamaya konu olmuş olaylardır. Her hukukçu ve sağlık alanı bölümünde okuyan öğrencinin yararlanacağı şekilde genişletilip, güncellenerek hazırlanan çalışmada;
- Hukuki sorumluluk tanım ve kavramları nedir?
- Adli tıp nedir?
- Adli tıpta tanım ve kavramları ve uygulaması nasıldır?
- Örnek adli tıp raporları nasıl hazırlanır, hangi hususlar incelenir?
- Yüksek yargının bu alandaki kararları ne yöndedir?
Sorularının yanıtlarına yer verilmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Genel Bilgiler – Bilgi Notlu – Açıklamalı Tanım ve Kavramlar – Pratik Çalışmalar
.
Güncel Yargı Kararları
.
Örnek Adli Tıp Raporları
Kitabın İçindekileri
4. Baskıya Sunuş 
7
Kısaltmalar 
17
Birinci Bölüm
ADLİ TIP TIBBİ İNCELEME
I. ADLİ TIP – TANIM VE KAVRAMLAR 
19
A. Genel Bilgiler 
19
1. Adli Raporlarda Kullanılan Kavramlar ve Adli Raporlar Düzenlenirken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 
22
2. Basit Bir Tıbbi Müdahale İle Giderilebilecek Ölçüde Hafif Yaralanma 
23
3. Yaşamını Tehlikeye Sokacak Derecede Yaralanma 
23
4. Yüzde Sabit İze–Yüzünün Sürekli Değişikliğine Neden Olma 
23
5. Vücuttaki Kemik Kırıklarının Değerlendirilmesi 
23
6. Duyulardan veya Organlardan Birinin İşlevinin Sürekli Zayıflaması/Yitirilmesi 
24
7. Travma Sonrası Gelişen Ruhsal Bozuklukların, Travma Ağırlığının Belirlenmesi Açısından Değerlendirilmesi 
25
8. Zehirlenmelerde Yaralanma Ağırlığının Değerlendirilmesi 
25
9. Adli Otopsi 
26
II. ADLİ RAPOR DÜZENLENMESİ 
27
III. TÜRK CEZA KANUNUNDA ADLİ TIP 
30
A. Çocuk Zihinsel Gelişimi 
33
B. Akıl Hastalığı 
34
C. Adli Psikiyatri 
35
IV. TÜRK MEDENİ KANUNDA ADLİ TIP 
38
V. İSTİSMAR 
39
A. Tanım ve Kavram 
39
B. Tarihçe 
39
C. Epidemiyoloji 
40
VI. EPİDEMİYOLOJİ 
42
A. Anne Babaya İlişkin 
42
B. Çocuğa İlişkin 
43
VII. İSTİSMAR TANISI 
44
VIII. CİNSEL İSTİSMAR 
45
A. Adli Makamın Resmi Yazısı Olmadan Muayene Yapılmamalıdır. 
46
B. Aydınlatılmış Onam 
46
C. Öykü 
46
D. Muayene 
46
1. Fiziksel Muayene 
46
2. Genital Organların Muayenesi 
47
3. Hymen Muayenesi 
47
4. Anüs Muayenesi 
48
5. Oral Muayene 
48
IX. ADLİ TIPTA KEMİK YAŞI TESPİTİ 
50
A. Genel Bilgiler ve Rutin Adli Tıp Uygulamalarında Kemik Yaşı Tespiti 
51
1. 0–16 Yaş Arası 
52
2. 16–19 Yaş Arası 
53
3. 19–25 Yaş Arası 
53
4. 25–40 Yaş Arası 
53
5. 40 Yaş Sonrası 
53
B. Kemik Yaşı Tespitinde İnceleme Notları 
59
X. İŞKENCE 
60
A. İnsan Hakları ile İlgili Önemli 2 Uluslararası Protokol 
60
1. Minnesota Otopsi Protokolü 
60
2. İstanbul Protokolü 
60
VIII. DEPREM ETKİ VE SONUÇLARI 
61
A. Genel Bilgiler 
61
1. Doğal Afet Tanımı 
65
2. Afet ve Kriz Yönetimi 
66
İkinci Bölüm
HUKUKİ SORUMLULUK
TANIM VE KAVRAMLARI
I. HEKİMLİK SÖZLEŞMESİ 
69
A. Vekalet Sözleşmesi 
69
B. Hekimlik Sözleşmesinden Doğan Borçlar ve Sözleşmenin İhlalinden Kaynaklanan Sorumluluk 
70
C. Adli Tıp Kurumu'nun Tarihçesi 
71
II. TAZMİNAT SORUMLULUĞUNDA TANIM VE KAVRAMLAR 
72
A. Sorumluluk Kapsamı 
72
B. Mücbir Sebep 
75
C. Hukuka Uygunluk Sebepleri 
75
III. TIBBİ HAK VE SORUMLULUK TANIMLARI (AYDINLATILMIŞ ONAM, MALPRAKTİS) 
76
A. Genel İnceleme 
76
1. Hatalı Tıbbi Uygulama (Malpraktis) 
77
2. Komplikasyon 
78
3. Konsültasyon 
79
4. Tıbbi Hataların Genel Olarak Sebepleri. 
79
B. Hekimler ve Hasta Hakları 
80
1. Genel İnceleme 
80
2. Hekim Hakları 
80
3. Hasta Hakları 
82
C. Hastanın Tıbbi Müdahaleye Rıza Göstermiş Olması (Aydınlatılmış Onama) 
83
1. Yasal İnceleme 
83
2. Türk Tabipleri Birliği Hekimlik Meslek Etiği Kuralları, Madde 26 
84
3. Hastalıkla İlgili Belirti veya Bulguları Bildirme Yükümlülüğü 
86
V. HEKİM MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTA ŞİRKETİ 
86
VI. TIBBİ BİLİRKİŞİLİK 
87
VII. ADLİ TIP KURUMU – İDARİ YAPI – İHTİSAS DAİRELERİ. 
89
Üçüncü Bölüm
(UYGULAMADA PRATİK ÇALIŞMA)
ADLİ TIP İNCELEME ESASLARI YÜKSEK MAHKEME KARARLARI
I. ADLİ YARGI – HUKUK DAVALARI – YARGITAY KARARLARI 
93
II. ADLİ YARGI – CEZA DAVALARI 
103
Yargıtay Kararları 
103
III. İDARİ YARGI 
108
Yüksek Yargı Kararları 
108
Dördüncü Bölüm
UYGULAMA ADLİ TIP ÖRNEK RAPORLARI
Yaş Tespiti Raporu – I 
117
Yaş Tespiti Raporu – II 
119
Yaş Tespiti Raporu – III 
120
Yaş Tespiti Raporu – IV 
121
Yaş Tespiti Raporu – V 
122
Yaş Tespiti Raporu – VI 
123
Yaş Tespiti Raporu – VII 
124
Yaş Tespiti Raporu – VIII 
125
Yaş Tespiti Raporu – IX 
126
Yaş Tespiti Raporu – X 
127
Yaş Tespiti Raporu – XI 
128
Yaş Tespiti Raporu –XII 
129
Adli Tıp – Akıl Hastalığı Raporu 
130
Adli Tıp – Madde Bağımlılığı Raporu – I 
131
Adli Tıp – Madde Bağımlılığı Raporu – II 
132
Adli Tıp – Madde Bağımlılığı Raporu – III 
133
Adli Tıp – Ruhsal Hastalık Raporu – I 
134
Adli Tıp – Ruhsal Hastalık Raporu – II 
135
Adli Tıp – Aile İçi Şiddet Raporu 
136
Adli Tıp – Akıl Sağlığı İnceleme Raporu – I 
137
Adli Tıp – Akıl Sağlığı İnceleme Raporu – II 
138
Adli Tıp – Akıl Sağlığı İnceleme Raporu – III 
139
Adli Tıp – Akıl Sağlığı İnceleme Raporu – IV 
140
Adli Tıp – Akıl Sağlığı İnceleme Raporu – V 
141
Adli Tıp – 13 Yaşın Altında Küçüğün Kendini Savunabilme Durumu – İnceleme Raporu 
142
Adli Tıp – Sanık Küçük (10 yaş) – İnceleme Raporu 
143
Adli Tıp – Hayati Tehlike İnceleme Raporu – I (Yara Yeri, Sol Bacak Üst Tarafında Şişlik ve Ağrı Olduğu, Hayati Tehlikesinin Bulunmadığı) 
144
Adli Tıp – Hayati Tehlike İnceleme Raporu – II (Karın Sol Lateralinde Umblikus Superiomedialinde Yaklaşık 30 cm. Mesafede 6 mm. Çapında Şarapnel Giriş Deliği) 
146
Adli Tıp – Hayati Tehlike İnceleme Raporu – III (“Yüksekten Düşme”) 
148
Adli Tıp – Hayati Tehlike İnceleme Raporu – IV (Her İki Kaş Arasında Cilt–Cilt Altına Uzanan 3,5 cm.’lik Kesi) 
149
Adli Tıp – Hayati Tehlike İnceleme Raporu – V (İş Kazası) 
150
Adli Tıp – Hayati Tehlike İnceleme Raporu – VI (“Darp–Cebir” I) 
152
Adli Tıp – Hayati Tehlike İnceleme Raporu – VII (“Darp–Cebir” II) 
153
Adli Tıp – Hayati Tehlike İnceleme Raporu – VIII (“Yaralanma”) 
154
Adli Tıp – Hayati Tehlike İnceleme Raporu – IX (Trafik Kazası) 
155
Adli Tıp – Hayati Tehlike İnceleme Raporu – X (Sabit İz – Tekrar Gönderilmesi Gerektiği) 
156
Adli Tıp – Hayati Tehlike İnceleme Raporu – XI (Saptanan Kırığın, Hayat Fonksiyonlarını Hafif(1) Derecede Etkileyecek Nitelikte Olduğu) 
158
Adli Tıp – Hayati Tehlike İnceleme Raporu – XII (Kafada Pariyetal Bölgede 7 cm.’lik Scalp Kesisi Olduğu) 
159
Adli Tıp – Hayati Tehlike İnceleme Raporu – XIII (Sağ Skapula Üzerinde Yaklaşık 10x10 cm.’lik Kırmızı Ekimoz Olduğu) 
160
Adli Tıp – Hayati Tehlike İnceleme Raporu – XIV (“Trafik Kazası” Nedeniyle Oluştuğu Bildirilen “Boyunda ve Sırtta Ağrıya Neden Olan Yumuşak Doku Travması”) 
161
Adli Tıp – Hayati Tehlike İnceleme Raporu – XV (Sol Yan Tarafta Batına Nafiz Yaklaşık 6 cm.’lik Kesi Olduğu) 
162
Adli Tıp – Hayati Tehlike İnceleme Raporu – XVI (Koku Testi Yapılamadığı İçin Şahsın Şikayetinin Değerlendirilemediği) 
163
Adli Tıp – Hayati Tehlike İnceleme Raporu – XVII (Belde, Kalçada ve Sol Ayak Bileğinde Yumuşak Doku Travmaları”) 
164
Adli Tıp – Hayati Tehlike İnceleme Raporu – XVIII (“Nazal Kemikte Nondeplase Kırık ve Nazal Bölgede Yumuşak Doku Travması”) 
165
Adli Tıp – Hayati Tehlike İnceleme Raporu – XIX (Şahısta Darp–Cebir ile Oluşması Muhtemel Lezyona Rastlandığı) 
166
“Trafik Kazası” Nedeniyle Oluştuğu Bildirilen “Opere Edilmiş Sağ Femur Kırığı” 
168
Yaralanma – Sabit İz İnceleme Raporu 
169
Adli – Tıp Bilirkişi Raporu (İmza İncelemesi) 
171
Maluliyet – I 
172
Maluliyet – II 
174
Maluliyet – III 
176
Maluliyet – IV 
177
Maluliyet – V 
178
Kusur – Adli Tıp Raporu 
180
Adli Tıp – Cinsel Saldırı Raporu – I 
181
Adli Tıp – Cinsel Saldırı Raporu – II 
183
Adli Tıp – Cinsel Saldırı Raporu – III 
184
Cezai Ehliyet İncelemesi – I 
186
Cezai Ehliyet İncelemesi – II 
187
Cezai Ehliyet İncelemesi – III 
188
Cezai Ehliyet İncelemesi – IV (Antisosyal Kişilik Bozukluğu) 
189
Aile İçi Şiddet Suçları 
190
Çocuk Suçları – Cezai Ehliyetin İncelenmesi – I 
191
Çocuk Suçları – Cezai Ehliyetin İncelenmesi – II 
192
Çocuk Suçları – Cezai Ehliyetin İncelenmesi – III 
193
Çocuk Suçları – Cezai Ehliyetin İncelenmesi – IV 
194
Adli Travmatoloji Raporu – I 
195
Adli Travmatoloji Raporu – II 
196
Adli Travmatoloji Raporu – III 
198
Adli Travmatoloji Raporu – IV 
199
Adli Travmatoloji Raporu – V 
201
Adli Travmatoloji Raporu – VI 
202
Adli Travmatoloji Raporu – VII 
204
Adli Travmatoloji Raporu – VIII 
205
Adli Travmatoloji Raporu – IX 
207
Adli Travmatoloji Raporu – X 
208
Örnek Aydınlatılmış Onam Belgesi 
209
Örnek Aydınlatılmış Onamı Geri Çekme Tutanağı 
213
Otopsi Raporu 
214
Tıbbi Kimliklendirme 
214
Ben–Tatuaj–Deformite 
215
Genital ve Anal Bölge Muayenesi 
215
ADLİ TIP MEVZUAT – VERİ TABANI 
221
Kaynakça 
223