Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Amprik Bir Yaklaşım
Stok Yönetimi
Stok Kontrolü, Etkin Stok Yönetimi ve Tam Zamanında Üretim
Ocak 2017 / 4. Baskı / 328 Syf.
Fiyatı: 24.90 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 3. Ocak 2014 15.90 TL 9.90 TL (%38)Sepete Ekle
   

Kitap, uzun yıllar üniversitelerde "Stok, Stok Yönetimi, Stok Kontrolü" derslerini anlatan, çeşitli kamu ve özel kuruluşlarda "Stok Yönetimi, Stok ve Depo Yöneticiliği" gibi konularda eğitimler veren yazarın notlarından, ders anlatımı / eğitim esnasında öğrencilerinden gelen sorulardan ve mesleki tecrübelerinden oluşmaktadır. Ayrıca, kitabın önceki baskılarının ardından gerek akademisyenlerden ve öğrencilerden gerekse kitabı kullanan okuyuculardan gelen istek ve öneriler de dikkate alınarak, kitabın daha kullanıcı dostu olması sağlanmıştır.

Stok, artan önemi nedeniyle iyi kontrol edilmeli hatta etkin bir biçimde yönetilmelidir. Yani stoklar, müşteri memnuniyeti sağlanacak şekilde tedarik, üretim / işlem ve talep uyumlu hale getirilip maliyetler minimize edilerek planlanmalı, koordine edilmeli ve denetlenmelidir. Bu hususta pek çok farklı yöntem olmakla birlikte bunların çoğu özellikle iş piyasasında bilinmemekte veya yeterince yararlanılmamaktadır.

Bu çalışma, stokun farklı yönleriyle incelendiği, kaynak eser olarak hazırlanmıştır. Kitabın önemli bir özelliği ise stok kontrol yöntemleri ve yeni stok yönetim türlerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesidir.

Yeni baskısı Bologna süreci de dikkate alınarak hazırlanan kitap, özellikle lojistik bölümlerinde ve bazı iktisadi programlarda ders kitabı, lisans üstü öğrenciler ve araştırmacılar tarafından da kaynak eser olarak olarak kullanılmaktadır.

Konu Başlıkları
Stokun Önemi
Stok Problemleri
Stok Maliyetleri
Stok Kontrol Yöntemleri
Etkin Stok Yönetimi
Tedarik Zinciri Yönetimi ve Lojistik
Malzeme İhtiyaç Planlama
Üretim Kaynakları Planlaması
Kapasite İhtiyaç Planlama
Kurumsal Kaynak Planlama
Tam Zamanında Üretim
Emanet (Negatif) Stok Sistemi
KOBİ'ler İçin Stok Yönetim Esasları
Barkod: 9789750240423
Yayın Tarihi: Ocak 2017
Baskı Sayısı:  4
Ebat: 13x19
Sayfa Sayısı: 328
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Şekiller Listesi  15
Tablolar Listesi  16
Giriş  17
I. Bölüm
STOK KAVRAMI VE ÖNEMİ
A. STOK KAVRAMI  23
1. Stok Kavramı  23
2. Stokun Fonksiyonları  25
3. Stokların Sınıflandırılması  29
3.1. Stokların Niteliği Bakımından Sınıflandırılması  29
3.2. Stokların Süreçte Bulunduğu Aşama Bakımından Sınıflandırılması  30
3.3. Stok Bulundurma Amacı Bakımından Stokların Sınıflandırılması  31
4. Stok Bulundurmanın Nedenleri  33
B. STOKUN ÖNEMİ VE AMAÇLARI  34
1. Stok Bulundurmanın Önemi  34
2. Stok Bulundurmanın Amaçları  35
3. Stok Bulundurmanın Yararları  37
4. Stok Bulundurmanın Sakıncaları  38
5. Stoklama İlkeleri  39
Bölüm Özeti  41
II. Bölüm
STOK MALİYETLERİ
A. STOK MALİYETLERİ  45
1. Stoklar ve İşletme Sorunları  45
2. Stok Problemleri  48
2.1. Sipariş Tekrarına Göre Stok Problemleri  49
2.2. Arz Kaynağına Göre Stok Problemleri  49
2.3. Talep Bilgisine Göre Stok Problemleri  50
2.4. Teslim Süresine Göre Stok Problemleri  50
2.5. Stok Sistemine Göre Stok Problemleri  51
B. STOK MALİYETLERİ  52
1. Stok Maliyetleri  52
1.1. Stok Kaleminin Maliyeti  52
1.2. Stok Bulundurma Maliyetleri  53
1.3. Sipariş Verme ve Teslim Sürecine İlişkin Maliyetler  54
1.4. Stoksuz Kalma Maliyeti  54
2. Stok Türleri ve Stok Maliyetleri  58
Bölüm Özeti  61
III. Bölüm
STOK KONTROLÜ
A. STOK KONTROLÜ KAVRAMI  65
1. Stok Kontrolü Kavramı  65
2. Stok Kontrolünün Önemi  67
3. Stok Kontrolünün Amacı  70
4. Stok Kontrolünün Yararları  71
B. STOK KONTROL SİSTEMİ  72
1. Stok Kontrol Sistemi  72
2. Stok Düzeyinin Zamana Bağlı Değişimi  75
3. Stok Kontrol Yöntemleri  77
Bölüm Özeti  78
IV. Bölüm
STOK KONTROL YÖNTEMLERİ (I)
A. STOK KONTROL YÖNTEMLERİ (I)  83
1. Gözle Kontrol Yöntemi  83
2. Çift Kutu Yöntemi  84
3. Optimum Raf Yöntemi  85
4. ABC Yöntemi  86
5. Maksimum–Minimum Stok Kontrol Yöntemi  89
6. Minimum Stok Kontrol Yöntemi  92
7. Stoksuz Kalma Halinde Stok Kontrolü Modeli  94
8. Sabit Sipariş Dönemi Modeli  96
9. Sabit Sipariş Miktarı Modeli  98
Bölüm Özeti  101
V. Bölüm
STOK KONTROL YÖNTEMLERİ (II)
A. STOK KONTROL YÖNTEMLERİ (II)  105
1. Ekonomik Sipariş Miktarı Modeli  105
2. İskontodan Faydalanma Durumunda Stok Kontrolü Modeli  109
3. Optimal Emniyet Stoku Modeli  111
4. Elde Stok Kalması Modeli  114
5. Ekonomik Üretim Miktarı Modeli  115
6. Bilgisayarlı Stok Kontrol Yöntemi  116
7. Elektronik Tablolar  117
8. Stok Kontrol Yöntemlerinin Karşılaştırmalı Değerlendirmesi  119
Bölüm Özeti  122
VI. Bölüm
STOK YÖNETİMİ
A. STOK YÖNETİMİ  127
1. Stok Yönetimi  127
2. Stok Yönetiminin Önemi  129
3. Stok Yönetiminin Amacı  130
4. Stok Yönetimi Organizasyonu  131
B. ETKİN STOK YÖNETİMİ  133
1. Etkin Stok Yönetimi  133
1.1. Etkin Stok Yönetim Sisteminin Kurulması  136
1.2. Stok Kontrol Yönteminin Belirlenmesi  136
1.3. Etkin Stok Yönetimi İçin Temel Görevler  138
1.3.1. Stokların Sınıflandırılması  138
1.3.2. Talep Tahmini  138
1.3.3. Stok Takip Sisteminin Oluşturulması  139
1.3.4. Stok Maliyetlerinin Doğru Hesaplanması  139
1.3.5. Tedarik Sürelerinin Sistematik Hale Getirilmesi  140
2. Etkin Stok Yönetimi İçin Öneriler  140
3. Etkin Stok Yönetiminde Stok Maliyetleri  141
4. Etkin Stok Yönetimi İçin Performans Ölçüleri  143
5. Etkin Stok Yönetiminin Sınırları  145
Bölüm Özeti  146
VII. Bölüm
STOK YÖNETİMİNDE
PAKET PROGRAM DESTEKLİ YÖNTEMLER (I)
A. STOK YÖNETİMİNDE PAKET PROGRAM DESTEKLİ YÖNTEMLER (I)  151
1. Malzeme İhtiyaç Planlama (MİP veya MRP)  152
1.1. MİP’nin Temel Kavramları  153
1.2. Malzeme İhtiyaç Planlama’nın Varsayımları  158
1.3. Malzeme İhtiyaç Planlama’nın Özellikleri  159
1.4. Malzeme İhtiyaç Planlama’nın Önemi  162
1.5. Malzeme İhtiyaç Planlama’nın Amaçları  163
1.6. Malzeme İhtiyaç Planlama’nın Yararları  164
2. Kapalı Çevrim Malzeme İhtiyaç Planlama  164
Bölüm Özeti  166
VIII. Bölüm
STOK YÖNETİMİNDE
PAKET PROGRAM DESTEKLİ YÖNTEMLER (II)
A. STOK YÖNETİMİNDE PAKET PROGRAM DESTEKLİ YÖNTEMLER (II)  171
1. Üretim Kaynakları Planlaması (MRP II)  171
1.1. Üretim Kaynakları Planlamasının Yazılım Yapısı ve Modülleri  175
1.2. Üretim Kaynakları Planlaması’nın Yararları  177
1.3. Üretim Kaynakları Planlaması’nın Sonuçları  178
1.4. Üretim Kaynakları Planlaması’nın Başarısızlık Faktörleri  178
2. Kapasite İhtiyaç Planlaması  179
3. Kurumsal Kaynak Planlama (KKP veya ERP)  180
3.1. Kurumsal Kaynak Planlama’nın Özellikleri  182
3.2. Kurumsal Kaynak Planlama’nın Yararları  184
Bölüm Özeti  188
IX. Bölüm
TEDARİK ZİNCİRİ VE LOJİSTİK
A. TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ VE LOJİSTİK  193
1. Stok Yönetiminin Tarihsel Gelişimi ve Tedarik Zinciri Yönetimi  193
2. Dağıtım Kanalı ve Lojistik  195
3. Tedarik Zinciri (TZ) Kavramı  196
B. TEDARİK ZİNCİRİ TASARIMI  199
1. Tedarik Zinciri (TZ) Tasarımı  199
1.1. TZ Tasarımının Amaçları  199
1.2. TZ Tasarımında Gözönünde Bulundurulacak Faktörler  200
1.3. Satınalma ve Üretim Odaklı TZ Tasarımı  200
1.4. Bilgi Paylaşımı ve Organizasyon Odaklı TZ Tasarımı  201
2. Tedarik Zinciri Aşamaları  202
3. Tedarik Zinciri Etkinliklerinin İyileştirilmesi  204
3.1. Tedarikçi Seçimi  205
3.2. Üretim Planlama  207
3.3. Depolama Yönetimi  207
3.4. Sevkiyat ve Dağıtım  208
3.5. Kurumsal Kaynak Planlaması ve Malzeme İhtiyaç Planlaması  209
Bölüm Özeti  210
X. Bölüm
TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ
A. TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ (TZY)  215
1. Tedarik Zinciri Yönetimi (TZY)  215
2. Malzeme Akışının Etkinliğinde Tedarik Zinciri Yönetiminin Önemi  216
3. Tedarik Zinciri Yönetiminin Yararları  219
4. Tedarik Zinciri ve Lojistik  221
5. Lojistik ve Lojistik Yönetimi  223
6. Tedarik Zinciri ve Lojistik Performans Faktörleri  226
Bölüm Özeti  232
XI. Bölüm
TAM ZAMANINDA ÜRETİM (I)
A. TAM ZAMANINDA ÜRETİM  237
1. Tam Zamanında Üretim Sistemi (TZÜ)  238
2. TZÜ Sisteminin Önemi  240
3. Tam Zamanında Üretim Sistemi’nin Amaçları  242
4. Tam Zamanında Üretim Sistemi’nin Özellikleri  245
5. Tam Zamanında Üretim Sistemi’nin Yararları  249
6. Tam Zamanında Üretim Sistemi’nin Elemanları  252
7. Tam Zamanında Üretim Sistemi’nin Aşamaları  254
Bölüm Özeti  258
XII. Bölüm
TAM ZAMANINDA ÜRETİM (II)
A. TAM ZAMANINDA ÜRETİM (II)  263
1. Tam Zamanında Üretim Sistemi Uygulaması  263
2. TZÜ’nün Başarı Faktörleri  265
3. İtme–Çekme Sistemleri ve TZÜ’de Kanban  267
4. Kanban Sisteminin İşleyişi  269
5. Kanban Sisteminin Önemi ve Yararları  272
B. STOK YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI  274
1. Emanet Stok Sistemi  274
2. Stok Yönetiminde Matematiksel Araçlar ve Paket Programlar  275
3. Yeni Stok Yönetimi Sistemlerinin Karşılaştırmalı Değerlendirmesi  277
Bölüm Özeti  282
XIII. Bölüm
DEPOLAMA YÖNETİMİ
A. DEPO KAVRAMI VE TÜRLERİ  287
1. Depo Kavramı  288
2. Depo Türleri  288
2.1. Depocunun Niteliğine Göre Depo Türleri  289
2.2. Dağıtım Zinciri Aşamasına Göre Depo Türleri  289
2.3. Ürünün Niteliğine Göre Depo Türleri  290
2.4. Deponun Niteliğine ve İşlevine Göre Depo Türleri  290
B. DEPOLAMA YÖNETİMİ  291
1. Depolama Kavramı ve İşlemleri  291
2. Depolamanın İşlevleri  292
3. Depolamanın Amaçları ve İlkeleri  293
4. Depo Tasarımı  294
5. Depo İstifleme Araçları  294
6. Depo Raf Sistemleri  295
7. Depo Maliyetleri  296
Bölüm Özeti  297
XIV. Bölüm
KOBİ’LER ÜZERİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI
A. KOBİ’LER ÜZERİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI  301
1. Araştırmanın Amacı  301
2. Araştırmanın Kapsamı  302
3. KOBİ Tanımı ve Kapsamı  303
4. KOBİ’lerin Ekonomik ve Sosyal Sisteme Katkıları  305
5. Araştırmanın Yöntemi  308
6. Sonuç ve Öneriler  309
Bölüm Özeti  315
Kaynakça  317
Kavram Dizini  325
 


 
Yorumlarınızda kitabı neden beğendiğinizi veya beğenmediğinizi açık bir şekilde belirtiniz.
Bülent Kobu
Kasım 2017
49.50 TL
Sepete Ekle
Mümin Ertürk
Ekim 2017
37.50 TL
Sepete Ekle
Esin Can
Ekim 2017
58.00 TL
Sepete Ekle
M. Şerif Şimşek ...
Eylül 2017
18.50 TL
Sepete Ekle
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2017