Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Destekten Yoksun Kalma Tazminatı
Kasım 2017 / 1. Baskı / 184 Syf.
Fiyatı: 57.90 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Söz konusu çalışmada, günümüzde oldukça geniş bir uygulama alanına sahip olan destekten yoksun kalma tazminatı incelenmiştir. Destekten yoksun kalma tazminatı zarar verici fiil sonucu ölüm olayının meydana gelmesi durumunda, ölen kişinin hayattayken yardımda bulunduğu veya ileride bulunacağı kişilerin mal varlıklarına yönelik meydana gelen zararların giderilmesini amaçlamaktadır. Özellikle ölümlü trafik kazalarında, iş kazalarında, hatalı tıbbi uygulamalarda gündeme gelen destekten yoksun kalma tazminatı, hayatta sıkça karşılaşılan bir tazminat türüdür.

Kitapta öncelikle destekten yoksun kalma tazminatının temel kavramları açıklanmış, daha sonra bu tazminatın özellikleri üzerinde durulmuştur. İlerleyen bölümlerde ise kimlerin destekten yoksun kalma tazminatını talep edebileceği ve tazminat miktarının belirlenme aşamaları ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Konular ele alınırken güncel gelişmeler göz önünde bulundurulmuş ve Yargıtay kararları ile teorik bilgiler desteklenmiştir.

Konu Başlıkları
Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Kanundaki Yeri
Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Özellikleri
Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Şartları
Destekten Yoksun Kalma Tazminat Miktarının Belirlenmesi
Destekten Yoksun Kalma Tazminatında Zararı Azaltan Haller
Destekten Yoksun Kalma Tazminatında Sorumluluk
Barkod: 9789750245954
Yayın Tarihi: Kasım 2017
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 184
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  9
Giriş  15
Birinci Bölüm
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATININ
KANUNDAKİ YERİ, AMACI VE ÖZELLİKLERİ
1. GENEL OLARAK DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI  17
1.1. Destek Kavramı  17
1.1.1. Gerçek Destek  20
1.1.2. Farazi Destek  21
1.2. Destekten Yoksunluk Kavramı  23
2. DESTEKTEN YOKSUN KALMANIN TAZMİNAT SORUMLULUĞUNA YOL AÇMASI  23
3. DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATININ KANUNDAKİ YERİ  24
4. DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATININ ÖZELLİKLERİ  29
4.1. Zarar Görenin Şahsına Özel, Bağımsız Bir Tazminat Talebi Olması  29
4.1.1. Genel Olarak  29
4.1.2. Bağımsız Bir Tazminat Talebi Olmasının Sonuçları  30
4.2. Malvarlığı Zararı Biçiminde Gerçekleşen Yansıma Zararın Tazminini Amaçlaması  36
4.3. İstisnai Bir Nitelik Taşıması  37
İkinci Bölüm
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATININ
ŞARTLARI VE DESTEK TALEP EDEBİLECEK KİŞİLER
1. DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATININ ŞARTLARI  41
1.1. Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Genel Şartları  41
1.1.1. Hukuka Aykırı Bir Fiil  41
1.1.2. Zarar  44
1.1.2.1. Maddi Zarar  45
1.1.2.2. Manevi Zarar  46
1.1.3. Uygun İlliyet Bağı  47
1.1.4. Kusur  49
1.1.4.1. Genel Olarak Kusur Kavramı  49
1.1.4.1.1. Kusursuz Sorumluluk Halleri  50
1.2. Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Özel Şartları  51
1.2.1. Destek Olan Kişinin Ölmesi  51
1.2.2. Desteklik İlişkisinin Bulunması  54
1.2.3. Destekle Bakım Gücünün Bulunması ve Destekten Yoksun Kalanın Bakım İhtiyacının Bulunması  55
1.2.3.1. Genel Olarak Bakma  55
1.2.3.2. Bakım Gücü  56
1.2.3.3. Bakım İhtiyacı  60
2. DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATINI TALEP EDEBİLECEK KİŞİLER  66
2.1. Nişanlılar  66
2.2. Eş  67
2.2.1. Resmi Nikâhlı Eş  67
2.2.2. Nikâhsız Birlikte Yaşayanlar  68
2.3. Anne – Baba  72
2.4. Çocuk  75
2.5. Kardeşler  78
Üçüncü Bölüm
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATINDA
ZARARIN BELİRLENMESİ, ZARARI AZALTAN
HALLER VE ZARARIN İSPATI
1. DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATINDA ZARARIN BELİRLENMESİ  81
1.1. Zararın Belirlenmesinde Dikkate Alınacak Unsurlar  81
1.1.1. Desteğin Geliri ve Diğer Gelir Değerlerinin Belirlenmesi  82
1.1.2. Desteğin Gelirinin Netleştirilmesi  91
1.1.3. Destek Görene Gelirden Ayrılacak Payın Belirlenmesi  92
1.1.3.1. Eşe Ayrılacak Pay  93
1.1.3.2. Çocuklara Ayrılacak Pay  95
1.1.3.3. Anne – Babaya Ayrılacak Pay  96
1.1.4. Bakım ve İhtiyaç Süresinin Belirlenmesi  99
1.1.4.1. Destek Bakımından Bakım Gücünün Süresi  100
1.1.4.1.1. Gerçek Desteğin Bakım Gücü Süresi  100
1.1.4.1.2. Farazi Desteğin Bakım Gücü Süresi  103
1.1.4.2. Destek Görenler Açısından Bakım İhtiyacının Süresi  104
1.1.4.2.1. Nişanlı Yönünden  105
1.1.4.2.2. Sağ Kalan Eş Yönünden  105
1.1.4.2.3. Anne–Baba Yönünden  108
1.1.4.2.4. Çocuklar Yönünden  108
1.1.4.2.5. Kardeşler Yönünden  111
1.2. Zararı Azaltan Haller  111
1.2.1. Destek Görenlerin Ölüm Sonrası Elde Ettikleri Menfaatlerin Denkleştirilmesi  112
1.2.1.1. Denkleştirme Kavramı  112
1.2.1.2. Denkleştirmeye Tabi Menfaatler  113
1.2.1.2.1. Miras Menfaatleri  113
1.2.1.2.2. Sigorta Tazminatları  117
1.2.1.2.2.1. Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından Yapılan Ödemeler  117
1.2.1.2.2.2 Can Sigortası  124
1.2.1.2.2.3. Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası  125
1.2.2. Ölen Desteğin Kusuru  128
1.2.3. Hayatta Kalanın Evlenme Olasılığı  132
1.2.3.1. Dul Kadının Yeniden Evlenme Olasılığı  133
1.2.3.2. Dul Erkeğin Evlenme Olasılığı  139
1.2.4. Ölen Desteğin Rızası  139
1.2.5. Üçüncü Kişinin Kusuru  141
1.2.6. Zarar Verenin Zor Duruma Düşecek Olması  141
1.2.7. Hatır İçin Taşıma  142
2. DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATINDA ZARARIN İSPATI  144
Dördüncü Bölüm
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATINDA
MÜTESELSİL SORUMLULUK, ÖDEME
BİÇİMİ VE UYGULANACAK FAİZ
1. DESTEK YOKSUN KALMA TAZMİNATINDA MÜTESELSİL SORUMLULUK  145
1.1. Müteselsil Sorumluluğu Doğuran Haller ve Sorumluluğun Sonuçları  145
1.1.1. Müteselsil Sorumluluğu Doğuran Haller  146
1.1.1.1. Birden Çok Kişinin Birlikte Bir Zarara Sebep Olması  146
1.1.1.2. Birden Çok Kişinin Aynı Zarardan Çeşitli Nedenlerle Sorumlu Olması  146
1.1.2. Müteselsil Sorumluluğun Sonuçları  147
1.1.2.1. Dış İlişkide  147
1.1.2.2. İç İlişkide  148
2. DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATINDA ÖDEME BİÇİMLERİ VE TAZMİNATA UYGULANACAK FAİZ  149
2.1. Destekten Yoksun Kalma Tazminatında Ödeme Biçimleri  149
2.1.1. İrat Şeklinde Ödeme  149
2.1.2. Sermaye Şeklinde Ödeme  152
2.2. Tazminata Uygulanacak Faiz  156
Sonuç  161
Ekler  171
Kaynakça  177
Kavramlar Dizini  183
 


Zeynep Dönmez ...
Aralık 2018
45.00 TL
Sepete Ekle
Aydın Zevkliler ...
Kasım 2018
60.00 TL
Sepete Ekle
Prof. Dr. M. Kemal Oğuzman ...
Kasım 2018
30.00 TL
Sepete Ekle
A. Dilşad Keskin ...
Kasım 2018
21.90 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  9
Giriş  15
Birinci Bölüm
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATININ
KANUNDAKİ YERİ, AMACI VE ÖZELLİKLERİ
1. GENEL OLARAK DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI  17
1.1. Destek Kavramı  17
1.1.1. Gerçek Destek  20
1.1.2. Farazi Destek  21
1.2. Destekten Yoksunluk Kavramı  23
2. DESTEKTEN YOKSUN KALMANIN TAZMİNAT SORUMLULUĞUNA YOL AÇMASI  23
3. DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATININ KANUNDAKİ YERİ  24
4. DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATININ ÖZELLİKLERİ  29
4.1. Zarar Görenin Şahsına Özel, Bağımsız Bir Tazminat Talebi Olması  29
4.1.1. Genel Olarak  29
4.1.2. Bağımsız Bir Tazminat Talebi Olmasının Sonuçları  30
4.2. Malvarlığı Zararı Biçiminde Gerçekleşen Yansıma Zararın Tazminini Amaçlaması  36
4.3. İstisnai Bir Nitelik Taşıması  37
İkinci Bölüm
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATININ
ŞARTLARI VE DESTEK TALEP EDEBİLECEK KİŞİLER
1. DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATININ ŞARTLARI  41
1.1. Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Genel Şartları  41
1.1.1. Hukuka Aykırı Bir Fiil  41
1.1.2. Zarar  44
1.1.2.1. Maddi Zarar  45
1.1.2.2. Manevi Zarar  46
1.1.3. Uygun İlliyet Bağı  47
1.1.4. Kusur  49
1.1.4.1. Genel Olarak Kusur Kavramı  49
1.1.4.1.1. Kusursuz Sorumluluk Halleri  50
1.2. Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Özel Şartları  51
1.2.1. Destek Olan Kişinin Ölmesi  51
1.2.2. Desteklik İlişkisinin Bulunması  54
1.2.3. Destekle Bakım Gücünün Bulunması ve Destekten Yoksun Kalanın Bakım İhtiyacının Bulunması  55
1.2.3.1. Genel Olarak Bakma  55
1.2.3.2. Bakım Gücü  56
1.2.3.3. Bakım İhtiyacı  60
2. DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATINI TALEP EDEBİLECEK KİŞİLER  66
2.1. Nişanlılar  66
2.2. Eş  67
2.2.1. Resmi Nikâhlı Eş  67
2.2.2. Nikâhsız Birlikte Yaşayanlar  68
2.3. Anne – Baba  72
2.4. Çocuk  75
2.5. Kardeşler  78
Üçüncü Bölüm
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATINDA
ZARARIN BELİRLENMESİ, ZARARI AZALTAN
HALLER VE ZARARIN İSPATI
1. DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATINDA ZARARIN BELİRLENMESİ  81
1.1. Zararın Belirlenmesinde Dikkate Alınacak Unsurlar  81
1.1.1. Desteğin Geliri ve Diğer Gelir Değerlerinin Belirlenmesi  82
1.1.2. Desteğin Gelirinin Netleştirilmesi  91
1.1.3. Destek Görene Gelirden Ayrılacak Payın Belirlenmesi  92
1.1.3.1. Eşe Ayrılacak Pay  93
1.1.3.2. Çocuklara Ayrılacak Pay  95
1.1.3.3. Anne – Babaya Ayrılacak Pay  96
1.1.4. Bakım ve İhtiyaç Süresinin Belirlenmesi  99
1.1.4.1. Destek Bakımından Bakım Gücünün Süresi  100
1.1.4.1.1. Gerçek Desteğin Bakım Gücü Süresi  100
1.1.4.1.2. Farazi Desteğin Bakım Gücü Süresi  103
1.1.4.2. Destek Görenler Açısından Bakım İhtiyacının Süresi  104
1.1.4.2.1. Nişanlı Yönünden  105
1.1.4.2.2. Sağ Kalan Eş Yönünden  105
1.1.4.2.3. Anne–Baba Yönünden  108
1.1.4.2.4. Çocuklar Yönünden  108
1.1.4.2.5. Kardeşler Yönünden  111
1.2. Zararı Azaltan Haller  111
1.2.1. Destek Görenlerin Ölüm Sonrası Elde Ettikleri Menfaatlerin Denkleştirilmesi  112
1.2.1.1. Denkleştirme Kavramı  112
1.2.1.2. Denkleştirmeye Tabi Menfaatler  113
1.2.1.2.1. Miras Menfaatleri  113
1.2.1.2.2. Sigorta Tazminatları  117
1.2.1.2.2.1. Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından Yapılan Ödemeler  117
1.2.1.2.2.2 Can Sigortası  124
1.2.1.2.2.3. Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası  125
1.2.2. Ölen Desteğin Kusuru  128
1.2.3. Hayatta Kalanın Evlenme Olasılığı  132
1.2.3.1. Dul Kadının Yeniden Evlenme Olasılığı  133
1.2.3.2. Dul Erkeğin Evlenme Olasılığı  139
1.2.4. Ölen Desteğin Rızası  139
1.2.5. Üçüncü Kişinin Kusuru  141
1.2.6. Zarar Verenin Zor Duruma Düşecek Olması  141
1.2.7. Hatır İçin Taşıma  142
2. DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATINDA ZARARIN İSPATI  144
Dördüncü Bölüm
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATINDA
MÜTESELSİL SORUMLULUK, ÖDEME
BİÇİMİ VE UYGULANACAK FAİZ
1. DESTEK YOKSUN KALMA TAZMİNATINDA MÜTESELSİL SORUMLULUK  145
1.1. Müteselsil Sorumluluğu Doğuran Haller ve Sorumluluğun Sonuçları  145
1.1.1. Müteselsil Sorumluluğu Doğuran Haller  146
1.1.1.1. Birden Çok Kişinin Birlikte Bir Zarara Sebep Olması  146
1.1.1.2. Birden Çok Kişinin Aynı Zarardan Çeşitli Nedenlerle Sorumlu Olması  146
1.1.2. Müteselsil Sorumluluğun Sonuçları  147
1.1.2.1. Dış İlişkide  147
1.1.2.2. İç İlişkide  148
2. DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATINDA ÖDEME BİÇİMLERİ VE TAZMİNATA UYGULANACAK FAİZ  149
2.1. Destekten Yoksun Kalma Tazminatında Ödeme Biçimleri  149
2.1.1. İrat Şeklinde Ödeme  149
2.1.2. Sermaye Şeklinde Ödeme  152
2.2. Tazminata Uygulanacak Faiz  156
Sonuç  161
Ekler  171
Kaynakça  177
Kavramlar Dizini  183
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2018