Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Sosyal Bilimlerde
Nitel Araştırma Yöntemleri
Ekim 2013 / 9. Baskı / 446 Syf.

Baskısı tükenmiştir.
 

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 10. Ekim 2016 29.90 TL -     Sepete Ekle
   

Nitel araştırma konusunda kavramsal bir temel oluşturan ve bu kapsamda çeşitli yöntem ve süreçleri tanıtan bu kitap, üniversitelerin çeşitli lisans ve lisansüstü programların araştırma yöntemleri derslerinde ana veya yardımcı ders kitabı haline gelmiştir. Bunun yanında öğretmenler, insan kaynakları uzmanları, şirket yöneticileri, araştırma şirketi çalışanları gibi farklı uygulayıcı grupları tarafından da araştırma tasarımı ve yürütülmesi süreçlerinde sık başvurulan bir kaynak olmuştur.

On dört yıl önce yapılan ilk baskısından bu güne kitap önemli ölçüde genişletilmiş ve zenginleştirilmiştir. En kapsamlı değişiklikler ve yenilikler kitabın elinizdeki 9. Baskısında yer almaktadır. Dil ve anlatım açısından baştan sona gözden geçirilen kitaba alandaki gelişmeler doğrultusunda iki yeni bölüm eklenmiş, her bölüm sonuna konuların daha iyi anlaşılabilmesi için "bölüm sonu değerlendirme soruları ve etkinlikler" eklenmiştir.

Konu Başlıkları
Araştırma Yöntemlerinde Dönüşümler ve Nitel Araştırma
Nitel Araştırma Desenleri ve Süreci
Nitel Araştırmada Etik
Nitel Araştırmada Örneklem
Nitel Veri Toplama Yöntemleri: Görüşme, Odak Grup, Gözlem, Doküman Analizi, Mecaz
Nitel Veri Analizi
Nitel Araştırmada Geçerlik ve Güvenirlik
Durum Çalışması ve Eylem Araştırması
Karma Yöntem Araştırmaları
Nitel Araştırma Sonuçlarının Uygulanması
Barkod: 9789750226038
Yayın Tarihi: Ekim 2013
Baskı Sayısı:  9
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 446
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
9. Baskıya Önsöz  7
Beşinci Baskıya Önsöz  9
İkinci Baskıya Önsöz  11
Önsöz  13
Tablolar Listesi  22
Şekiller Listesi  23
1. Bölüm: BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİNDE TEMEL DÖNÜŞÜMLER
Düşüşteki Bilimsel Paradigmanın Resmi  27
Yükselen Bilimsel Paradigmanın Resmi  31
Sosyal Bilimlerde Paradigmatik Dönüşüm  33
Tartışma Soruları ve Etkinlikler  36
2. Bölüm: NİTEL ARAŞTIRMANIN BİLİMSEL ARAŞTIRMA GELENEĞİ İÇİNDEKİ YERİ
Nitel Araştırmanın Kuramsal Temelleri  41
Nitel Araştırmanın Temel Özellikleri  45
Nitel ve Nicel Araştırma Yöntemlerinin Karşılaştırılması  54
Tartışma Soruları ve Etkinlikler  72
3. Bölüm: NİTEL ARAŞTIRMA DESENLERİ
Kültür Analizi  76
Olgubilim  78
Kuram Oluşturma  82
Durum Çalışması  83
Eylem Araştırması  84
Tartışma Soruları ve Etkinlikler  87
4. Bölüm: NİTEL ARAŞTIRMA SÜRECİ
Nitel Araştırmanın Temel Aşamaları  91
Nitel Araştırma Soruları  99
Nitel Araştırmada Çeşitleme  102
Nitel Araştırmacının Davranışına İlişkin Bazı İlkeler  103
Tartışma Soruları ve Etkinlikler  107
5. Bölüm: NİTEL ARAŞTIRMADA ETİK
Araştırma ve Etik  111
Ahlak ve Etik  112
Bilimsel Araştırmada Etik  114
Pozitivist ve Yorumlamacı  116
Etik  118
Araştırma Etiği  121
Tartışma Soruları ve Etkinlikler  124
6. Bölüm: NİTEL ARAŞTIRMADA ÖRNEKLEM
Bilimsel Araştırma ve Örneklem Seçimi  129
Olasılık Temelli Örnekleme Yöntemleri  132
Amaçlı Örnekleme Yöntemleri  135
Örneklem Büyüklüğü Ne Kadar Olmalı?  142
Tartışma Soruları ve Etkinlikler  143
7. Bölüm: GÖRÜŞME
Görüşmenin Temel Özellikleri  147
Görüşme Formunun Hazırlanması  155
Görüşmenin Yapılması  168
Tartışma Soruları ve Etkinlikler  176
8. Bölüm: ODAK GRUP GÖRÜŞMESİ
Odak Grup Görüşmesinin Temel Özellikleri  179
Tarihsel Bir Bakışla Odak Grup Görüşmesi  181
Odak Grup Görüşmesi Süreci  182
Odak Grup Görüşmesinin Güçlü ve Zayıf Yönleri  191
Tartışma Soruları ve Etkinlikler  195
9. Bölüm: GÖZLEM
Gözlemin Temel Özellikleri  199
Gözlem Formunun Hazırlanması  205
Gözlemin Yapılması  209
Tartışma Soruları ve Etkinlikler  213
10. Bölüm: DOKÜMAN İNCELEMESİ
Doküman İncelemesinin Temel Özellikleri  217
Doküman İncelemesinin Aşamaları  223
Tartışma Soruları ve Etkinlikler  231
11. Bölüm: MECAZLAR YOLUYLA NİTEL VERİ TOPLAMA
Mecaz: Tanım ve İçerik  237
Mecaz, Bilim ve Araştırma  240
Mecazların Nitel Veri Toplamada Kullanılması  242
Tartışma Soruları ve Etkinlikler  248
12. Bölüm: NİTEL VERİ ANALİZİ
Kavramsal Çerçeve  253
Betimsel Analiz  256
İçerik Analizi  259
Raporlaştırma  273
Nitel Verilerin Sayısal Analizi  274
Nitel Veri Analizinde Bilgisayarın Kullanılması  282
Tartışma Soruları ve Etkinlikler  284
13. Bölüm: NİTEL ARAŞTIRMADA GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK
Nitel Araştırmada Geçerlik  289
Nitel Araştırmada Güvenirlik  293
Geçerliği ve Güvenirliği Sağlamak Amacıyla Kullanılan Stratejiler  298
Geçerlik  307
Tartışma Soruları ve Etkinlikler  309
14. Bölüm: DURUM (ÖRNEK OLAY) ÇALIŞMASI
Durum Çalışmasının Bir Araştırma Yöntemi Olarak Gelişmesi  314
Durum Çalışmasının Plânlanması  316
Durum Çalışmasında Geçerlik  324
Durum Çalışması Desenleri  326
Tartışma Soruları ve Etkinlikler  328
15. Bölüm: EYLEM ARAŞTIRMASI
Eylem Araştırması Türleri  334
Eylem Araştırması Süreci  335
Eylem Araştırmasının Öğretimde Kullanılması  343
Tartışma Soruları ve Etkinlikler  344
16. Bölüm: KARMA YÖNTEM ARAŞTIRMALARI
Karma Yöntem Araştırmalarının Temelleri  351
Karma Yöntem Araştırma Desenleri  354
Karma Yöntem Araştırma Süreci  360
Karma Yöntem Araştırmalarının Geleceği  363
Tartışma Soruları ve Etkinlikler  365
17. Bölüm: NİTEL ARAŞTIRMA SONUÇLARININ BİLİME VE UYGULAMAYA KATKISI
Nitel Araştırma Sonuçlarının Bilimsel Alanyazına Katkısı  369
Nitel Araştırma Sonuçlarının Uygulamada Kullanılması  372
Tartışma Soruları ve Etkinlikler  379
EKLER
Ek 1 Öğretmen Performansının Değerlendirilmesi Konusunda Yapılan Bir Araştırmada Kullanılan Öğretmen Görüşme Formu  383
Ek 2 Öğrenme Süreçleri Konusunda Yapılan Bir Araştırmada Kullanılan Öğretmen ve Öğrenci Görüşme Formları  387
Ek 3 Öğretmenlerde Program Okuryazarlığı Konusunda Yapılmış Bir Araştırmada Kullanılan Görüşme Formu  393
Ek 4 Öğrenme Süreçleri Konusunda Yapılan Bir Araştırmada Kullanılan Gözlem Formu  399
Ek 5 Öğrenme Süreçleri Konusunda Yapılan Bir Araştırmada Görüşme, Gözlem ve Doküman Verisi Analiz  401
Ek 6 Öğretmenlerde Program Okuryazarlığı Konusunda Yapılmış Bir Araştırmada Elde Edilen Görüşme Verilerinden Bir Kesit  405
Ek 7 Bir Nitel Araştırmada Bulunması Gereken Özellikler  413
Ek 8 Nitel Araştırma Yöntemlerinin Kullanıldığı Araştırmalardan Bazı Örnekler  417
Ek 9 Nitel ve Nicel Araştırma Yöntemlerinin Birlikte Kullanıldığı Araştırmalardan Bazı Örnekler  427
Kaynaklar  433
Kavramlar Dizini  441
İsimler Dizini  445
Yazarlar Hakkında  447
 


Prof. Dr. Ali Yıldırım
1984 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim Bölümü'nden mezun olmuştur. 1986–1;1;1993 yılları arasında ABD’de Columbia University’de, Eğitim Programları ve Öğretim alanında master ve doktora öğrenimi görmüştür. 1993’ten bu yana Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin Eğitim Bilimleri Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Halen lisans ve lisansüstü düzeyde öğretmenlik mesleği, öğretimde planlama, sınıf yönetimi, çalışma ve düşünme becerileri, araştırma yöntemleri, öğretim araştırmaları dersleri vermektedir. Öğretmen yetiştirme yanında, program geliştirme ve değerlendirme, sosyal bilgiler öğretimi, öğretim yöntem ve teknikleri, çalışma ve düşünme becerileri alanlarında çalışmalar yapmaktadır. Dünya Bankası tarafından desteklenen çeşitli eğitim ve araştırma projelerinde (Milli Eğitimi Geliştirme Projesi, Endüstriyel Okullar Projesi, Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi Projesi, Aile Eğitim Programları, vb.) danışmanlık yapmıştır. Halen doktora düzeyinde verdiği dersler yanında çeşitli seminerler, danışmanlıklar ve konferanslar yoluyla nitel araştırma yöntemlerinin yaygınlaşması ve yapılan araştırmaların niteliğinin arttırılması çalışmalarını devam ettirmektedir.
Türker Baş ...
Şubat 2017
24.90 TL
Sepete Ekle
Ali Yıldırım ...
Ekim 2016
29.90 TL
Sepete Ekle
M. Yaşar Özden ...
Ekim 2016
28.00 TL
Sepete Ekle
Ahmet Güler ...
Ağustos 2015
38.50 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
9. Baskıya Önsöz  7
Beşinci Baskıya Önsöz  9
İkinci Baskıya Önsöz  11
Önsöz  13
Tablolar Listesi  22
Şekiller Listesi  23
1. Bölüm: BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİNDE TEMEL DÖNÜŞÜMLER
Düşüşteki Bilimsel Paradigmanın Resmi  27
Yükselen Bilimsel Paradigmanın Resmi  31
Sosyal Bilimlerde Paradigmatik Dönüşüm  33
Tartışma Soruları ve Etkinlikler  36
2. Bölüm: NİTEL ARAŞTIRMANIN BİLİMSEL ARAŞTIRMA GELENEĞİ İÇİNDEKİ YERİ
Nitel Araştırmanın Kuramsal Temelleri  41
Nitel Araştırmanın Temel Özellikleri  45
Nitel ve Nicel Araştırma Yöntemlerinin Karşılaştırılması  54
Tartışma Soruları ve Etkinlikler  72
3. Bölüm: NİTEL ARAŞTIRMA DESENLERİ
Kültür Analizi  76
Olgubilim  78
Kuram Oluşturma  82
Durum Çalışması  83
Eylem Araştırması  84
Tartışma Soruları ve Etkinlikler  87
4. Bölüm: NİTEL ARAŞTIRMA SÜRECİ
Nitel Araştırmanın Temel Aşamaları  91
Nitel Araştırma Soruları  99
Nitel Araştırmada Çeşitleme  102
Nitel Araştırmacının Davranışına İlişkin Bazı İlkeler  103
Tartışma Soruları ve Etkinlikler  107
5. Bölüm: NİTEL ARAŞTIRMADA ETİK
Araştırma ve Etik  111
Ahlak ve Etik  112
Bilimsel Araştırmada Etik  114
Pozitivist ve Yorumlamacı  116
Etik  118
Araştırma Etiği  121
Tartışma Soruları ve Etkinlikler  124
6. Bölüm: NİTEL ARAŞTIRMADA ÖRNEKLEM
Bilimsel Araştırma ve Örneklem Seçimi  129
Olasılık Temelli Örnekleme Yöntemleri  132
Amaçlı Örnekleme Yöntemleri  135
Örneklem Büyüklüğü Ne Kadar Olmalı?  142
Tartışma Soruları ve Etkinlikler  143
7. Bölüm: GÖRÜŞME
Görüşmenin Temel Özellikleri  147
Görüşme Formunun Hazırlanması  155
Görüşmenin Yapılması  168
Tartışma Soruları ve Etkinlikler  176
8. Bölüm: ODAK GRUP GÖRÜŞMESİ
Odak Grup Görüşmesinin Temel Özellikleri  179
Tarihsel Bir Bakışla Odak Grup Görüşmesi  181
Odak Grup Görüşmesi Süreci  182
Odak Grup Görüşmesinin Güçlü ve Zayıf Yönleri  191
Tartışma Soruları ve Etkinlikler  195
9. Bölüm: GÖZLEM
Gözlemin Temel Özellikleri  199
Gözlem Formunun Hazırlanması  205
Gözlemin Yapılması  209
Tartışma Soruları ve Etkinlikler  213
10. Bölüm: DOKÜMAN İNCELEMESİ
Doküman İncelemesinin Temel Özellikleri  217
Doküman İncelemesinin Aşamaları  223
Tartışma Soruları ve Etkinlikler  231
11. Bölüm: MECAZLAR YOLUYLA NİTEL VERİ TOPLAMA
Mecaz: Tanım ve İçerik  237
Mecaz, Bilim ve Araştırma  240
Mecazların Nitel Veri Toplamada Kullanılması  242
Tartışma Soruları ve Etkinlikler  248
12. Bölüm: NİTEL VERİ ANALİZİ
Kavramsal Çerçeve  253
Betimsel Analiz  256
İçerik Analizi  259
Raporlaştırma  273
Nitel Verilerin Sayısal Analizi  274
Nitel Veri Analizinde Bilgisayarın Kullanılması  282
Tartışma Soruları ve Etkinlikler  284
13. Bölüm: NİTEL ARAŞTIRMADA GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK
Nitel Araştırmada Geçerlik  289
Nitel Araştırmada Güvenirlik  293
Geçerliği ve Güvenirliği Sağlamak Amacıyla Kullanılan Stratejiler  298
Geçerlik  307
Tartışma Soruları ve Etkinlikler  309
14. Bölüm: DURUM (ÖRNEK OLAY) ÇALIŞMASI
Durum Çalışmasının Bir Araştırma Yöntemi Olarak Gelişmesi  314
Durum Çalışmasının Plânlanması  316
Durum Çalışmasında Geçerlik  324
Durum Çalışması Desenleri  326
Tartışma Soruları ve Etkinlikler  328
15. Bölüm: EYLEM ARAŞTIRMASI
Eylem Araştırması Türleri  334
Eylem Araştırması Süreci  335
Eylem Araştırmasının Öğretimde Kullanılması  343
Tartışma Soruları ve Etkinlikler  344
16. Bölüm: KARMA YÖNTEM ARAŞTIRMALARI
Karma Yöntem Araştırmalarının Temelleri  351
Karma Yöntem Araştırma Desenleri  354
Karma Yöntem Araştırma Süreci  360
Karma Yöntem Araştırmalarının Geleceği  363
Tartışma Soruları ve Etkinlikler  365
17. Bölüm: NİTEL ARAŞTIRMA SONUÇLARININ BİLİME VE UYGULAMAYA KATKISI
Nitel Araştırma Sonuçlarının Bilimsel Alanyazına Katkısı  369
Nitel Araştırma Sonuçlarının Uygulamada Kullanılması  372
Tartışma Soruları ve Etkinlikler  379
EKLER
Ek 1 Öğretmen Performansının Değerlendirilmesi Konusunda Yapılan Bir Araştırmada Kullanılan Öğretmen Görüşme Formu  383
Ek 2 Öğrenme Süreçleri Konusunda Yapılan Bir Araştırmada Kullanılan Öğretmen ve Öğrenci Görüşme Formları  387
Ek 3 Öğretmenlerde Program Okuryazarlığı Konusunda Yapılmış Bir Araştırmada Kullanılan Görüşme Formu  393
Ek 4 Öğrenme Süreçleri Konusunda Yapılan Bir Araştırmada Kullanılan Gözlem Formu  399
Ek 5 Öğrenme Süreçleri Konusunda Yapılan Bir Araştırmada Görüşme, Gözlem ve Doküman Verisi Analiz  401
Ek 6 Öğretmenlerde Program Okuryazarlığı Konusunda Yapılmış Bir Araştırmada Elde Edilen Görüşme Verilerinden Bir Kesit  405
Ek 7 Bir Nitel Araştırmada Bulunması Gereken Özellikler  413
Ek 8 Nitel Araştırma Yöntemlerinin Kullanıldığı Araştırmalardan Bazı Örnekler  417
Ek 9 Nitel ve Nicel Araştırma Yöntemlerinin Birlikte Kullanıldığı Araştırmalardan Bazı Örnekler  427
Kaynaklar  433
Kavramlar Dizini  441
İsimler Dizini  445
Yazarlar Hakkında  447
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2018