Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Liman İşletmeleri Hizmetlerinin İfasından Doğan Hukuki Sorumluluk
Yükleme / Boşaltma – Depolama – Kılavuzluk ve Römorkaj
Eylül 2017 / 1. Baskı / 162 Syf.
Fiyatı: 55.50 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Türk limancılık sektöründe ve uluslararası ticarette meydana gelen gelişmelere rağmen mevzuatımızda, denizyolu taşımacılığının temel yapı taşlarından biri olan limanların, hizmetlerinin ifası sırasındaki hukuki statüsü ve sorumluluklarına ilişkin hiçbir özel düzenleme bulunmamaktadır. Bu durum da gerek liman işletmelerinin gerekse liman işletmeleri ile etkileşim içerisinde olanların mağduriyetine neden olmaktadır.

Bu eksikliğin bir nebze olsun giderilebilmesi amacıyla çalışmada, liman işletmelerinin verdikleri temel hizmetler ile bu hizmetlerin ifası sırasındaki hukuki statüleri, yükümlülükleri ve sorumlulukları ele alınmıştır.

Bu kapsamda çalışmanın ilk bölümünde limanların tarihsel gelişimi üzerinde durulmuş; ikinci bölümünde liman işletmeleri tarafından verilen yükleme-boşaltma, depolama, kılavuzluk ve römorkaj hizmetlerinin teknik özellikleri belirtilmiş; üçüncü bölümünde liman işletmelerinin, hizmetlerinin ifası sırasında akdettiği sözleşmeler ile liman müşterilerine karşı bu sözleşmelerin ifasından doğan hukuki yükümlülük ve sorumlulukları üzerinde durulmuş; dördüncü bölümünde liman işletmelerinin, hizmetlerinin ifası sırasında zarar verdiği üçüncü kişilere karşı sorumluluğu ile taşıyanın yardımcısı sıfatını haiz olduğu hallerde, taşıyanın sahip olduğu sorumluluktan kurtulma ve sınırlı sorumluluk imkanlarından yararlanma hakkına sahip olup olmadıkları konusu incelenmiş ve son olarak beşinci bölümünde ise, liman hizmet tarifelerinin belirlenmesinde göz önüne alınması gereken hukuki sınırlamalar tespit edilmiştir.

Konu Başlıkları
Limanlar
Liman İşletmeleri Tarafından Verilen Hizmetler
Liman İşletmelerinin, Yükleme–Boşaltma, Depolama, Kılavuzluk ve Römorkaj Hizmetlerinin İfası Sırasında Akdettiği Sözleşmeler İle Liman Müşterilerine Karşı Bu Sözleşmelerin İfasından Doğan Hukuki Yükümlülük ve Sorumlulukları
Liman İşletmelerinin, Yükleme–Boşaltma, Depolama, Kılavuzluk ve Römorkaj Hizmetlerinin İfası Sırasında Zarar Verdiği Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluğu
Liman Hizmet Tarifesinin Belirlenmesi Sorunu
Barkod: 9789750244049
Yayın Tarihi: Eylül 2017
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 162
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar Listesi  13
Giriş  15
Birinci Bölüm
LİMANLAR
1.1. Limanların Tarihsel Gelişimi  19
1.2. Tarihi Süreçte Limanların Gelişimi ve Sınıflandırılması  20
1.3. Liman Tanımı  22
1.4. Limanların Genel Olarak Sınıflandırılması  24
1.4.1. Oluşum Şekillerine Göre Limanlar  24
1.4.2. İşlevleri ve Kullanılış Amaçlarına Göre Limanlar  25
1.4.3. Verdikleri Hizmete Göre Limanlar  25
1.4.4. Elleçledikleri Yükün Türüne Göre Limanlar  26
1.4.5. Sahiplerine Göre Limanlar  26
1.4.6. Yönetim Biçimlerine Göre Limanlar:  27
İkinci Bölüm
LİMAN İŞLETMELERİ TARAFINDAN VERİLEN HİZMETLER
2.1. Genel Olarak  29
2.2. Yükleme ve Boşaltma Hizmeti  30
2.2.1. Yükleme ve Boşaltma Metotları  31
2.2.2. Yükün Niteliklerine Göre Yükleme–Boşaltma İşinde Kullanılan Ekipmanlar  32
2.3. Depolama (Ardiye) Hizmeti  34
2.4. Kılavuzluk ve Romörkaj Hizmetleri  36
2.4.1. Genel Olarak Kılavuzluk ve Römorkaj  36
2.4.1.1. Kılavuzluk  36
2.4.1.2. Römorkaj  37
2.4.2. Liman Kılavuzluk ve Römorkajı  38
2.4.2.1. Liman Kılavuzluğu  38
2.4.2.2. Liman Römorkajı  39
Üçüncü Bölüm
LİMAN İŞLETMELERİNİN, YÜKLEME–BOŞALTMA,
DEPOLAMA, KILAVUZLUK VE RÖMORKAJ HİZMETLERİNİN İFASI
SIRASINDA AKDETTİĞİ SÖZLEŞMELER İLE LİMAN MÜŞTERİLERİNE
KARŞI BU SÖZLEŞMELERİN İFASINDAN DOĞAN HUKUKİ
YÜKÜMLÜLÜK VE SORUMLULUKLARI
3.1. Genel Olarak  41
3.2. İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşmelerde Borcun İfa Edilmemesinin Sonuçları  42
3.2.1. Genel Olarak Borcun İfa Edilmemesi Kavramı  42
3.2.2. Borcun Hiç İfa Edilmemesi  43
3.2.2.1. Genel Olarak  43
3.2.2.2. İmkansızlık  43
3.2.2.3. Alacaklının Temerrüdü  43
3.2.2.4. Borçlunun Temerrüdü  45
3.2.2.4.1. Borçlu Temerrüdünün Şartları  45
3.2.2.4.2. Borçlu Temerrüdünün Sonuçları  47
3.2.3. Borcun Gereği Gibi İfa Edilmemesi  52
3.2.4. Borcun Hiç veya Gereği Gibi İfa Edilmemesi Halinde Borçlunun Sorumluluğu  53
3.2.4.1. Genel Olarak  53
3.2.4.2. Aynen İfa  54
3.2.4.3. Tazminat  55
3.2.4.4. Sözleşmeden Dönme veya Fesih  57
3.2.4.5. Yardımcı Kişinin Fiilinden Sorumluluk  57
3.3. Yükleme–Boşaltma Sözleşmesi  58
3.3.1. Sözleşmenin Hukuki Niteliği  58
3.3.2. Liman İşletmesinin Yükümlülük ve Sorumlulukları  62
3.3.2.1. İşi Sadakat ve Özenle Yapma  63
3.3.2.2. İşi Kendisi Yapma veya Kendi Yönetimi Altında Yaptırma  66
3.3.2.3. Araç–Gereç ve Malzeme Sağlama  68
3.3.2.4. İhbarda (Bildirimde) Bulunma  68
3.3.2.5. İşe Zamanında Başlama ve Devam Etme  69
3.3.2.6. Ayıba Karşı Tekeffül  71
3.3.3. Zamanaşımı  73
3.4. Depolama Sözleşmesi  73
3.4.1. Sözleşmenin Hukuki Niteliği  73
3.4.2. Liman İşletmelerinin Yükümlülük ve Sorumlulukları  76
3.4.2.1. Eşyayı Kabul Yükümlülüğü  76
3.4.2.2. Eşyayı Muhafaza Yükümlülüğü  77
3.4.2.3. Özen Yükümlülüğü  78
3.4.2.4. Muayene ve İhbar Yükümlülüğü  79
3.4.2.5. Saklatanın Ardiyeye Girişine Müsaade Etme Yükümlülüğü  80
3.4.2.6. İade Yükümlülüğü  81
3.4.3. Zamanaşımı  82
3.5. Kılavuzluk ve Römorkaj Sözleşmeleri  83
3.5.1. Kılavuzluk ve Römorkaj Sözleşmelerinin Hukuki Niteliği  83
3.5.1.1. Kılavuzluk Sözleşmesinin Hukuki Niteliği  83
3.5.1.2. Römorkaj Sözleşmesinin Hukuki Niteliği  85
3.5.2. Liman İşletmelerinin Yükümlülük ve Sorumlulukları  86
3.5.2.1. Özen Yükümlülüğü  86
3.5.2.2. Sadakat Yükümlülüğü  88
3.5.2.3. Şahsen İfa Yükümlülüğü  89
3.5.3. Liman İşletmelerinin Kılavuzluk Hizmetlerinde Sınırlı Sorumluluğu  90
3.5.4. Zamanaşımı  92
3.6. Liman İşletmelerinin, “Uluslararası Ticarette Taşıma Terminali İşleticilerinin Sorumluluğu Hakkında Birleşmiş Milletler Sözleşmesi” Kapsamında Sorumluluğu  93
Dördüncü Bölüm
LİMAN İŞLETMELERİNİN, YÜKLEME–BOŞALTMA, DEPOLAMA,
KILAVUZLUK VE RÖMORKAJ HİZMETLERİNİN İFASI SIRASINDA
ZARAR VERDİĞİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI SORUMLULUĞU
4.1. Genel Olarak  95
4.2. Haksız Fiil Sorumluluğu  96
4.2.1. Haksız Fiil Kavramı ve Haksız Fiilin Unsurları  96
4.2.2. Haksız Fiilin Müeyyidesi  106
4.2.3. Adam Çalıştıranın Sorumluluğu  107
4.2.4. Zararın ve Tazminatın Hesaplanması ve Tazmini  109
4.2.4.1. Kusur Sorumluluğu Hallerinde  109
4.2.4.1.1. Maddi Zararın Hesaplanması ve Tazmini  110
4.2.4.1.2. Manevi Zararın Hesaplanması ve Tazmini  115
4.2.4.2. Kusursuz Sorumluluk Hallerinde  116
4.2.5. Zamanaşımı  116
4.3. Liman İşletmelerinin Taşıyanın İfa Yardımcısı (TTK’nın 1179/2. Maddesindeki İfade ile “Taşıyanın Adamı”) Sıfatıyla Hukuki Sorumluluğu  118
4.3.1. Genel Olarak  118
4.3.2. Liman İşletmelerinin “Taşıyanın Adamı” Sıfatını Kazanması  118
4.3.3. Liman İşletmelerinin, Taşıyanın Sorumluluktan Kurtulması ve Sınırlı Sorumluluk İmkanlarından Yararlanması  120
4.3.3.1. Genel Olarak  120
4.3.3.2. Ziya, Hasar ve Geç Teslim Kavramları  122
4.3.3.3. Himalaya Şartı  123
4.3.3.4. 6102 Sayılı TTK’nın 1190. Maddesinde Yer Alan Düzenleme  124
4.3.4. Taşıyanın Sorumsuzluk Halleri  128
4.3.4.1. Kendisinin ve Adamlarının Kusursuzluğunu İspatlaması  129
4.3.4.2. Mutlak Sorumsuzluk Halleri  129
4.3.4.2.1. Geminin Sevki ve Başkaca Teknik Yönetimindeki Kusur  129
4.3.4.2.2. Yangın  130
4.3.4.2.3. Denizde Kurtarma  131
4.3.4.2.4. Rotadan Sapma  132
4.3.4.2.5. Eşyanın Cins ve Değerinin Kasten Yanlış Bildirilmesi  132
4.3.4.3. Muhtemel Sorumsuzluk Halleri  133
4.3.5. Taşıyanın Tazminle Yükümlü Olduğu Zararın Belirlenmesi ve Sorumluluğun Üst Sınırı  135
4.3.5.1. Zararın Belirlenmesi  135
4.3.5.1.1. Yükün Ziya veya Hasara Uğraması Halinde Zararın Belirlenmesi  135
4.2.5.1.2. Yükün Geç Teslimi Halinde Zararın Belirlenmesi  138
4.2.5.2. Sorumluluk Sınırları  138
4.2.5.2.1. Genel Olarak  138
4.2.5.2.2. Yükün Ziya veya Hasarı Halinde  139
4.2.5.2.3. Yükün Geç Teslim Edilmesi Halinde  140
4.2.5.2.4. Sınırların Birlikte Uygulanması  140
4.2.6. Liman İşletmelerinin Sınırlı Sorumluluktan Yararlanma Hakkının Kaybı  141
4.2.7. Liman İşletmesine Karşı Açılacak Davalarda Hak Düşürücü Süre  142
Beşinci Bölüm
LİMAN HİZMET TARİFESİNİN BELİRLENMESİ SORUNU
5.1. Liman Hizmet Tarifeleri  145
5.2. Liman Hizmetleri Tarifesinin Belirlenmesi Konusunun 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. Maddesi Kapsamında Değerlendirilmesi  148
Sonuç  153
Kaynakça  155
Kavramlar Dizini  161
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar Listesi  13
Giriş  15
Birinci Bölüm
LİMANLAR
1.1. Limanların Tarihsel Gelişimi  19
1.2. Tarihi Süreçte Limanların Gelişimi ve Sınıflandırılması  20
1.3. Liman Tanımı  22
1.4. Limanların Genel Olarak Sınıflandırılması  24
1.4.1. Oluşum Şekillerine Göre Limanlar  24
1.4.2. İşlevleri ve Kullanılış Amaçlarına Göre Limanlar  25
1.4.3. Verdikleri Hizmete Göre Limanlar  25
1.4.4. Elleçledikleri Yükün Türüne Göre Limanlar  26
1.4.5. Sahiplerine Göre Limanlar  26
1.4.6. Yönetim Biçimlerine Göre Limanlar:  27
İkinci Bölüm
LİMAN İŞLETMELERİ TARAFINDAN VERİLEN HİZMETLER
2.1. Genel Olarak  29
2.2. Yükleme ve Boşaltma Hizmeti  30
2.2.1. Yükleme ve Boşaltma Metotları  31
2.2.2. Yükün Niteliklerine Göre Yükleme–Boşaltma İşinde Kullanılan Ekipmanlar  32
2.3. Depolama (Ardiye) Hizmeti  34
2.4. Kılavuzluk ve Romörkaj Hizmetleri  36
2.4.1. Genel Olarak Kılavuzluk ve Römorkaj  36
2.4.1.1. Kılavuzluk  36
2.4.1.2. Römorkaj  37
2.4.2. Liman Kılavuzluk ve Römorkajı  38
2.4.2.1. Liman Kılavuzluğu  38
2.4.2.2. Liman Römorkajı  39
Üçüncü Bölüm
LİMAN İŞLETMELERİNİN, YÜKLEME–BOŞALTMA,
DEPOLAMA, KILAVUZLUK VE RÖMORKAJ HİZMETLERİNİN İFASI
SIRASINDA AKDETTİĞİ SÖZLEŞMELER İLE LİMAN MÜŞTERİLERİNE
KARŞI BU SÖZLEŞMELERİN İFASINDAN DOĞAN HUKUKİ
YÜKÜMLÜLÜK VE SORUMLULUKLARI
3.1. Genel Olarak  41
3.2. İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşmelerde Borcun İfa Edilmemesinin Sonuçları  42
3.2.1. Genel Olarak Borcun İfa Edilmemesi Kavramı  42
3.2.2. Borcun Hiç İfa Edilmemesi  43
3.2.2.1. Genel Olarak  43
3.2.2.2. İmkansızlık  43
3.2.2.3. Alacaklının Temerrüdü  43
3.2.2.4. Borçlunun Temerrüdü  45
3.2.2.4.1. Borçlu Temerrüdünün Şartları  45
3.2.2.4.2. Borçlu Temerrüdünün Sonuçları  47
3.2.3. Borcun Gereği Gibi İfa Edilmemesi  52
3.2.4. Borcun Hiç veya Gereği Gibi İfa Edilmemesi Halinde Borçlunun Sorumluluğu  53
3.2.4.1. Genel Olarak  53
3.2.4.2. Aynen İfa  54
3.2.4.3. Tazminat  55
3.2.4.4. Sözleşmeden Dönme veya Fesih  57
3.2.4.5. Yardımcı Kişinin Fiilinden Sorumluluk  57
3.3. Yükleme–Boşaltma Sözleşmesi  58
3.3.1. Sözleşmenin Hukuki Niteliği  58
3.3.2. Liman İşletmesinin Yükümlülük ve Sorumlulukları  62
3.3.2.1. İşi Sadakat ve Özenle Yapma  63
3.3.2.2. İşi Kendisi Yapma veya Kendi Yönetimi Altında Yaptırma  66
3.3.2.3. Araç–Gereç ve Malzeme Sağlama  68
3.3.2.4. İhbarda (Bildirimde) Bulunma  68
3.3.2.5. İşe Zamanında Başlama ve Devam Etme  69
3.3.2.6. Ayıba Karşı Tekeffül  71
3.3.3. Zamanaşımı  73
3.4. Depolama Sözleşmesi  73
3.4.1. Sözleşmenin Hukuki Niteliği  73
3.4.2. Liman İşletmelerinin Yükümlülük ve Sorumlulukları  76
3.4.2.1. Eşyayı Kabul Yükümlülüğü  76
3.4.2.2. Eşyayı Muhafaza Yükümlülüğü  77
3.4.2.3. Özen Yükümlülüğü  78
3.4.2.4. Muayene ve İhbar Yükümlülüğü  79
3.4.2.5. Saklatanın Ardiyeye Girişine Müsaade Etme Yükümlülüğü  80
3.4.2.6. İade Yükümlülüğü  81
3.4.3. Zamanaşımı  82
3.5. Kılavuzluk ve Römorkaj Sözleşmeleri  83
3.5.1. Kılavuzluk ve Römorkaj Sözleşmelerinin Hukuki Niteliği  83
3.5.1.1. Kılavuzluk Sözleşmesinin Hukuki Niteliği  83
3.5.1.2. Römorkaj Sözleşmesinin Hukuki Niteliği  85
3.5.2. Liman İşletmelerinin Yükümlülük ve Sorumlulukları  86
3.5.2.1. Özen Yükümlülüğü  86
3.5.2.2. Sadakat Yükümlülüğü  88
3.5.2.3. Şahsen İfa Yükümlülüğü  89
3.5.3. Liman İşletmelerinin Kılavuzluk Hizmetlerinde Sınırlı Sorumluluğu  90
3.5.4. Zamanaşımı  92
3.6. Liman İşletmelerinin, “Uluslararası Ticarette Taşıma Terminali İşleticilerinin Sorumluluğu Hakkında Birleşmiş Milletler Sözleşmesi” Kapsamında Sorumluluğu  93
Dördüncü Bölüm
LİMAN İŞLETMELERİNİN, YÜKLEME–BOŞALTMA, DEPOLAMA,
KILAVUZLUK VE RÖMORKAJ HİZMETLERİNİN İFASI SIRASINDA
ZARAR VERDİĞİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI SORUMLULUĞU
4.1. Genel Olarak  95
4.2. Haksız Fiil Sorumluluğu  96
4.2.1. Haksız Fiil Kavramı ve Haksız Fiilin Unsurları  96
4.2.2. Haksız Fiilin Müeyyidesi  106
4.2.3. Adam Çalıştıranın Sorumluluğu  107
4.2.4. Zararın ve Tazminatın Hesaplanması ve Tazmini  109
4.2.4.1. Kusur Sorumluluğu Hallerinde  109
4.2.4.1.1. Maddi Zararın Hesaplanması ve Tazmini  110
4.2.4.1.2. Manevi Zararın Hesaplanması ve Tazmini  115
4.2.4.2. Kusursuz Sorumluluk Hallerinde  116
4.2.5. Zamanaşımı  116
4.3. Liman İşletmelerinin Taşıyanın İfa Yardımcısı (TTK’nın 1179/2. Maddesindeki İfade ile “Taşıyanın Adamı”) Sıfatıyla Hukuki Sorumluluğu  118
4.3.1. Genel Olarak  118
4.3.2. Liman İşletmelerinin “Taşıyanın Adamı” Sıfatını Kazanması  118
4.3.3. Liman İşletmelerinin, Taşıyanın Sorumluluktan Kurtulması ve Sınırlı Sorumluluk İmkanlarından Yararlanması  120
4.3.3.1. Genel Olarak  120
4.3.3.2. Ziya, Hasar ve Geç Teslim Kavramları  122
4.3.3.3. Himalaya Şartı  123
4.3.3.4. 6102 Sayılı TTK’nın 1190. Maddesinde Yer Alan Düzenleme  124
4.3.4. Taşıyanın Sorumsuzluk Halleri  128
4.3.4.1. Kendisinin ve Adamlarının Kusursuzluğunu İspatlaması  129
4.3.4.2. Mutlak Sorumsuzluk Halleri  129
4.3.4.2.1. Geminin Sevki ve Başkaca Teknik Yönetimindeki Kusur  129
4.3.4.2.2. Yangın  130
4.3.4.2.3. Denizde Kurtarma  131
4.3.4.2.4. Rotadan Sapma  132
4.3.4.2.5. Eşyanın Cins ve Değerinin Kasten Yanlış Bildirilmesi  132
4.3.4.3. Muhtemel Sorumsuzluk Halleri  133
4.3.5. Taşıyanın Tazminle Yükümlü Olduğu Zararın Belirlenmesi ve Sorumluluğun Üst Sınırı  135
4.3.5.1. Zararın Belirlenmesi  135
4.3.5.1.1. Yükün Ziya veya Hasara Uğraması Halinde Zararın Belirlenmesi  135
4.2.5.1.2. Yükün Geç Teslimi Halinde Zararın Belirlenmesi  138
4.2.5.2. Sorumluluk Sınırları  138
4.2.5.2.1. Genel Olarak  138
4.2.5.2.2. Yükün Ziya veya Hasarı Halinde  139
4.2.5.2.3. Yükün Geç Teslim Edilmesi Halinde  140
4.2.5.2.4. Sınırların Birlikte Uygulanması  140
4.2.6. Liman İşletmelerinin Sınırlı Sorumluluktan Yararlanma Hakkının Kaybı  141
4.2.7. Liman İşletmesine Karşı Açılacak Davalarda Hak Düşürücü Süre  142
Beşinci Bölüm
LİMAN HİZMET TARİFESİNİN BELİRLENMESİ SORUNU
5.1. Liman Hizmet Tarifeleri  145
5.2. Liman Hizmetleri Tarifesinin Belirlenmesi Konusunun 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. Maddesi Kapsamında Değerlendirilmesi  148
Sonuç  153
Kaynakça  155
Kavramlar Dizini  161
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020