Obezite ile Mücadelede Mali Araçlar Aynur Topbaşlı, Halil Kete  - Kitap

Obezite ile Mücadelede Mali Araçlar

1. Baskı, 
Ocak 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
144
Barkod:
9786256637450
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
100,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Bu çalışmada obeziteyle mücadelede kullanılabilecek kamusal araçlara toplumun bakış açısının araştırılması ve obezite vergisinin toplumsal kabul edilebilirliğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca, obezite vergisi uygulanabilecek gıdaların belirlenebilmesi, olası bir verginin toplumun tüketimi üzerine etkisi, obezite vergisinin diğer politikalar içerisinde etkinliğinin belirlenmesi çalışmanın diğer amaçlarını oluşturmaktadır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Obezitenin Yaygınlığı, Nedenleri ve Sonuçları
.
Obezite ile Mücadelede Piyasa Başarısızlığı ve Devlet Müdahalesi
.
Obezite ile Mücadelede Obezite Vergileri
.
Obezite İle Mücadelede Kamu Mali Araçlarının Kabul Edilebilirliğine İlişkin Yapılan Anket Çalışmasının Değerlendirilmesi
Kitapla İlgili Kategoriler
Kitabın İçindekileri
1. BÖLÜM 
OBEZİTENİN YAYGINLIĞI, NEDENLERİ VE SONUÇLARI 
1.1 Obezite Kavramı 
1.2. Obezitenin Nedenleri 
1.4 Dünyada ve Türkiye’de Obezitenin Genel Durumu 
1.5 Obezitenin Sosyo–Ekonomik Sonuçları 
2. BÖLÜM 
OBEZİTE İLE MÜCADELEDE PİYASA BAŞARISIZLIĞI VE DEVLET MÜDAHALESİ 
2.1 Devletin Obezite ile Mücadele Etmesinin Bir Gereği: Paternalist Devlet Anlayışı 
2.2 Obezite ile Mücadelede Piyasa Aksaklıkları ve Obeziteye Devlet Müdahalesi 
Gereği 
2.3 Ekonomik ve Sosyal Yapı Farklılıklarının Obeziteyle İlişkisi 
2.4 Obeziteyle Mücadelede Özel Sektörün Kullandığı Araçlar 
2.5 Obezite ile Mücadelede Kamusal Çözümler 
3. BÖLÜM 
OBEZİTE İLE MÜCADELEDE OBEZİTE VERGİLERİ 
3.1 Obezite Vergisi Teorisi 
3.2 Obezite Vergisinin Amaçları 
3.3 Obezite Vergisinin Avantajları ve Dezavantajları 
3.4 Obezite Vergisinin Etkinliğine İlişkin Tartışmalar 
3.5 Obezite Vergisinin Bireyler Üzerinde Etkileri 
3.6 Obezite Vergisi Uygulamaları 
3.7 Obezite Vergisinde Kullanılan Yöntemler 
3.8 Türkiye’de Obeziteyle Mücadeleye Yönelik Vergi Uygulamaları 
3.9 Dünyada Obezite Vergisi 
4. BÖLÜM 
OBEZİTE İLE MÜCADELEDE KAMU MALİ ARAÇLARININ KABUL EDİLEBİLİRLİĞİNE İLİŞKİN YAPILAN ANKET ÇALIŞMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ 
4.1 Araştırma Sorunsalı, Amacı ve Önemi 
4.2 Araştırmanın Varsayımları 
4.3 Araştırmanın Sınırlılıkları 
4.4 Literatür Araştırması 
4.5 Araştırmanın Modeli ve Hipotezleri 
4.6 Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 
4.7 Araştırmanın Veri Toplama Yöntemi ve Aracı 
4.8 Verilerin Analizi