Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Vergi Hukukunda
Sahte Belge Düzenleme ve Kullanma Suçları
Ocak 2020 / 1. Baskı / 288 Syf.
Fiyatı: 72.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Vergi Usul Kanunu kapsamında yer alan "vergi kaçakçılığı suçları" içinde sayılan "sahte fatura düzenlemek ve sahte fatura kullanmak suçları" kitabın asıl konusunu oluşturmakla birlikte yeri geldikçe vergi kaçakçılığı sayılan diğer fiillere de yer verilmiştir.

Kitabın ilk bölümünde; sahte belge düzenleme ve kullanma suçlarının niteliğinden, ikinci bölümde; soruşturma koşulu olan vergi değerlendirme komisyonu mütalaasından, üçüncü bölümde; davaya dair yargılama sürecinde araştırılacak olan hususlardan, dördüncü bölümde; hüküm kurulurken mahkemelerce yapılan hatalı işlemlerden, ek bölümde ise; konularına ve tarih sıralarına göre sistemleştirilmiş Yargıtay kararlarından söz edilmiştir.

Konu Başlıkları
Sahte Fatura Düzenleme ve Kullanma Suçu
Defter ve Belgeleri İbraz Etmeme
Güncel Yargıtay Kararları
Barkod: 9789750258510
Yayın Tarihi: Ocak 2020
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 288
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Giriş  13
CGK ÇÖZÜMLEDİĞİ ANA UYUŞMAZLIK NEDİR?  13
CGK’DE UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMÜ İÇİN DEĞİNİLEN DİĞER HUSUSLAR NELERDİR?  13
Genel Olarak Vergi Cezaları Türleri ve Nitelikleri  13
Sahte Fatura Kullanma Suçunun Açıklanması  14
Vergi Belgelerindeki Sahteciliğin Amacı  14
Sahteciliğin Yapılma Şekilleri  15
TCK ve VUK’da Sahte Belge Düzenlemek, Kullanmak Suçlarının Karşılaştırılması  16
VUK’da Düzenlenen Faturanın Tanımı ve Şekli  18
VUK m. 227’de “Faturanın Hiç Düzenlenmemiş Sayılması”  19
VUK m. 231’de “Faturanın Hiç Düzenlenmemiş Sayılması”  21
VUK m. 3’te “Vergi Kanunlarının Uygulanması ve İspat”  21
Somut Uyuşmazlık Konusunun Değerlendirilmesi  24
Birinci Bölüm
SAHTE BELGE DÜZENLEME VE
KULLANMA SUÇLARININ NİTELİĞİ
GİRİŞ  31
İlgili Yasal Hükümler  32
I. VUK m. 359 KAPSAMINDAKİ SUÇLAR  33
1. Maddenin a–1 Hükmü  33
2. Maddenin a–2 Hükmü  33
3. Maddenin b Hükmü  34
4. Maddenin c Hükmü  34
II. TANIMLAR  35
1. Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge  35
a. Tanımı  35
b. Muhteviyatı İtibariyle Sahte Fatura Düzenlemenin Koşulları  38
c. Muhteviyatı İtibariyle Sahte Fatura Kullanmanın Koşullar  38
d. Suçların Farklı ve Bağımsız Olduğu  38
e. Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenlemek Suçunun Faili  40
f. Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenlemek Suçunun Konusu  40
g. Sahte Belge Düzenleyen İle Kullananın Aynı Kişi Olması  40
ğ. Örnekli Uygulama  41
2. Sahte Belge  42
a. Tanımı  42
b. Sahte Belge Düzenlemek ve Sahte Belgeyi Kullanmak Fiillerinin Maddi Unsurunun Ön Şartı ve Seçimlik Hareketler  44
c. Vergi Ziyaının Suçun Unsuru Olmadığı  47
d. Suçtan Sorumluluk  48
Gerçek Kişiler  48
Tüzel Kişiler  49
Tüzel Kişiliği Olmayan İşyerlerinde Sorumluluk  51
Tüzel Kişiliğin Devredilmiş Olduğu Savunması  52
İş Yeri Faaliyetini Kendisinin Yürütmediği Savunması  53
Muhasebecinin Sorumluluğu  54
e. Sahte Belge ile Muhteviyatı İtibariyle Sahte Belge Farklılığı  55
III. SUÇUN KONUSU  55
1. Suç Konusu Belgelerin Düzenlendiği Yasa Hükmü  55
2. Özel Belge Niteliği ve Özel Kanun Uygulaması  56
3. Belgenin Niteliği ve Kullanım Gayesinin Suçun Oluşmasına Tesiri  57
4. Vergi Kaçırma Suçunun Yasal Dayanağı  58
5. Fatura İçeriğinin Suç Unsurunun Tespiti Yönüyle İncelenmeyeceği  59
*İlgili Yasal Hükümler  60
IV. SUÇ TARİHİ  64
1. Önemi  64
2. Suç Tarihindeki Farklılık  65
V. CEZALAR VE UYGULAMADAKİ SORUNLAR  68
1. Sahte ve Yanıltıcı Belge Düzenlenmesi ve Kullanılması Nedeniyle Uygulanacak Cezalar ve Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunlar  68
2. Madde Fıkralarına Göre Ceza Miktarları  70
VI. DEFTER VE BELGELERİ İBRAZ ETMEME SUÇU  71
1. Yasal Dayanak  71
2. Suçun Konusu  71
3. Suçun Oluşma Koşulları  72
4. Suç Tarihi  73
VII. HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZA GEREKTİREN DİĞER VERGİ SUÇLARI  73
*İlgili Yasal Hükümler  73
1. Vergi Mahremiyeti Suçunun Unsurları  75
a. Fail  75
b. Maddi Unsur  75
c. Manevi Unsur  76
d. Hukuka Uygunluk Nedenleri  76
e. Ceza  77
2. Mükelleflerin Özel İşlerini Yapan Memurlar  77
*İlgili Yasa Maddesi  77
İkinci Bölüm
SORUŞTURMA KOŞULU OLAN
MÜTALAANIN BULUNMASI GEREĞİ
İlgili Yasal Hükümler  79
Vergi İncelemeleri  79
I. DAVA ŞARTI OLARAK MÜTALAA  82
1. Vergi Değerlendirme Komisyonundan Mütalaa Alınma Zorunluluğu  82
2. Kişi Hakkında Mütalaadaki Suça Uygun Açılmış Bir Dava Yoksa  85
3. Mütalaanın C. savcılığına Bildirilmesi  87
4. Mütalaa Yoksa Yargılamanın Durması Kararı Verilmesi  87
5. Mütalaa Gerekmeyen Suçlar  89
6. Uygulamada Mütalaanın İçeriği  89
7. Mütalaa Hem Fiil Hem Fail Hakkında Verilmiş Olmalıdır  89
8. Mütalaanın Bağlayıcı Olup Olmadığı  90
9. VUK m. 367 Hükmünün Anayasa Mahkemesince değerlendirilmesi  90
a. İlk Derece Mahkemesinin İptal Yönüyle Başvurusunun Gerekçesi (Özet)  90
b. Anayasa Mahkemesinin m. 367’in Anayasaya Aykırı Olmadığına Dair Kararı (Özet)  91
Üçüncü Bölüm
DAVADA ARAŞTIRILACAK OLAN HUSUSLAR
I. YAZI VE İMZA ARAŞTIRMA VE İNCELEMESİ  93
1. Failin Suç Konusu Belge İle İlgisinin Olmadığını Savunması  93
2. Karşıt İnceleme Raporunun Araştırılması  94
3. İlgili Kişilerin Tanık Olarak Dinlenmeleri  95
4. Gerçeğin Kuşkuya Yer Bırakmayacak Şekilde Araştırılması  96
II. HUKUKA AYKIRI ARAMA VE EL KOYMA SONCUNDA DELİLLERİN ELDE EDİLMESİ  98
İlgili Yasal Hükümler  98
1. Vergi Kaçakçılığı Suçlarında Arama  99
a. Aramada Yasal Dayanak  100
b. Vergisel Aramanın Niteliği  100
2. Vergisel Aramanın Koşulları  100
a. Vergisel Arama İçin Vergi Kaçakçılığı Şüphesi Bulunmalıdır  101
b. Vergisel Aramaya İhtiyaç Duyulması ve İnceleme Elemanlarınca Talep Yapılması  102
c. Vergisel Arama Kararını Vermeye Sulh Ceza Hakimi Yetkilidir  103
3. Vergisel Aramada Usul  103
a. VUK Hükümleri Yönüyle Vergisel Aramada Usul  103
b. CMK’ya Göre Aramada Usul  104
4. Vergisel Aramanın Sonuçları  107
a. Vergi İdaresi Yönüyle Sonuçları  108
b. Mükellef Yönüyle Sonuçları  108
c. İhbarcı Yönüyle Sonuçları  108
5. Vergi Kaçakçılığı Suçlarında Hukuka Aykırı Elde Edilmiş Deliller  108
III. VERGİ MAHKEMESİ HÜKMÜNÜN CEZA MAHKEMESİNİ BAĞLAYICI OLUP OLMADIĞI  110
IV. VERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇLARINDA DAVA ZAMANAŞIMI  111
V. SUÇUN ZİNCİRLEME ŞEKLİNDE İŞLENMESİ  115
1. Bir Takvim Yılı Dışında Sahte Fatura Düzenlenmesi veya Kullanılmışsa  115
2. Bir Takvim Yılında Yalnızca Aynı Tarihte Birden Fazla Sahte Fatura Düzenlenmiş ya da Kullanılmış Olması  116
3. Uygulamayı Yönlendiren CGK Kararı  117
4. Öğretiye Göre Zincirleme Suçun Oluşmadığı Haller  118
VI. VERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇUNDA İÇTİMA  119
1. TCK Uygulamasında İçtima  119
2. Vergi Kaçakçılığı Suçunda İçtima  120
3. İçtima ve Tekerrür Yönüyle Birleştirme Yasağı  121
VII. SUÇUN İŞTİRAK HALİNDE İŞLENMESİ  121
1. TCK’da İştirake İlişkin Kavramların Anlamı  121
2. VUK Uygulamasında İştirak ve Ceza Belirlenmesi  123
VIII. SAHTE BELGENİN YOKLUĞUNA RAĞMEN SUÇUN SAİR DELİLLERLE İSPATI  124
Dördüncü Bölüm
HÜKÜM KURULURKEN YAPILAN HATALI İŞLEMLER
1. SUÇ TARİHİ  125
2. BİRDEN ÇOK SUÇ NEDENİYLE TEK HÜKÜM KURULMASI  126
3. SOMUT GEREKÇE KURULMAMASI  127
4. YASAL OLMAYAN GEREKÇE İLE HAGB YER OLMADIĞINA KARAR VERİLMESİ  128
5. İNFAZI KISITLAYACAK ŞEKİLDE HÜKÜM KURULMASI  129
6. İDDİANAMEDE AÇIKLANAN FİİL DIŞINA ÇIKILARAK HÜKÜM KURULMASI  130
7. GEREKÇE İLE HÜKÜM FIKRASI ARASINDA ÇELİŞKİ YARATILMASI  133
8. TAKDİRİ İNDİRİM  133
9. ZİNCİRLEME SUÇ HÜKMÜNÜN UYGULANMASINDA ÇELİŞKİ  135
10. HÜKMÜN SON BÖLÜMÜNDE YANILTICI İFADE BULUNMASI  136
11. SUÇ KONUSU SAHTE BELGELERİN (FATURALARIN) DOSYADA KANIT OLARAK BULUNDURULMASI  136
12. CEZA UYGULAMASINDA HATALI HESAPLAMA YAPILMASI  136
13. TEMEL CEZANIN BELİRLENMESİNDE HATALI GEREKÇE OLUŞTURULARAK HÜKÜM KURULMASI:  138
14. HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA KARAR VERİLİP VERİLMEYECEĞİNİN HÜKÜMDE TARTIŞILMAMASI  139
15. ERTELEME KOŞULLARININ KARAR YERİNDE TARTIŞILMAMASI  140
16. DAVAYA KATILMA  140
17. YARGILAMA GİDERİ  141
18. VEKALET ÜCRETİ  141
19. ZAMANAŞIMI NEDENİ YERİNE MÜTALAA YOKLUĞU NEDENİYLE DÜŞME KARARI VERİLMESİ  142
20. BİR CEZA UYUŞMAZLIĞININ ÇÖZÜMÜ ŞEKLİ  143
Ek Bölüm
KONULARINA GÖRE SİSTEMLEŞTİRİLMİŞ
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI
1. SUÇ VASFINDA YANILGIYA DÜŞÜLMESİ İLE İLGİLİ KARARLAR  145
2. SUÇ TARİHİ İLE İLGİLİ KARARLAR  152
3. ZİNCİRLEME SUÇ HÜKMÜ İLE İLGİLİ KARARLAR  153
4. SUÇA İŞTİRAK İLE İLGİLİ KARARLAR  155
5. GERÇEĞİN ORTAYA ÇIKARTILMASI VE EKSİK ARAŞTIRMA İLE İLGİLİ KARARLAR  156
6. ZAMANAŞIMI İLE İLGİLİ KARARLAR  192
7. AÇILMAMIŞ DAVADAN HÜKÜM KURULMASI İLE İLGİLİ KARARLAR  208
8. HUKUKA AYKIRI ARAMA VE EL KOYMA İLE İLGİLİ KARARLAR  212
9. DAVA ŞARTI MÜTALAA ALINMASI İLE İLGİLİ KARARLAR  223
10. SAHTE BELGENİN YOKLUĞUNA RAĞMEN SUÇUN DİĞER DELİLLERLE İSPATI  227
11. DEFTER VE BELGELERİ İBRAZ ETMEME SUÇU İLE İLGİLİ KARARLAR  266
12. HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI İLE İLGİLİ KARARLAR  277
Kaynakça  279
Yazarın Yayınlanmış Eserleri  280
 


Neylan Ziyalar
Haziran 2020
50.00 TL
Sepete Ekle
Hamza Şahin
Haziran 2020
145.00 TL
Sepete Ekle
Sulhi Dönmezer ...
Haziran 2020
60.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Giriş  13
CGK ÇÖZÜMLEDİĞİ ANA UYUŞMAZLIK NEDİR?  13
CGK’DE UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMÜ İÇİN DEĞİNİLEN DİĞER HUSUSLAR NELERDİR?  13
Genel Olarak Vergi Cezaları Türleri ve Nitelikleri  13
Sahte Fatura Kullanma Suçunun Açıklanması  14
Vergi Belgelerindeki Sahteciliğin Amacı  14
Sahteciliğin Yapılma Şekilleri  15
TCK ve VUK’da Sahte Belge Düzenlemek, Kullanmak Suçlarının Karşılaştırılması  16
VUK’da Düzenlenen Faturanın Tanımı ve Şekli  18
VUK m. 227’de “Faturanın Hiç Düzenlenmemiş Sayılması”  19
VUK m. 231’de “Faturanın Hiç Düzenlenmemiş Sayılması”  21
VUK m. 3’te “Vergi Kanunlarının Uygulanması ve İspat”  21
Somut Uyuşmazlık Konusunun Değerlendirilmesi  24
Birinci Bölüm
SAHTE BELGE DÜZENLEME VE
KULLANMA SUÇLARININ NİTELİĞİ
GİRİŞ  31
İlgili Yasal Hükümler  32
I. VUK m. 359 KAPSAMINDAKİ SUÇLAR  33
1. Maddenin a–1 Hükmü  33
2. Maddenin a–2 Hükmü  33
3. Maddenin b Hükmü  34
4. Maddenin c Hükmü  34
II. TANIMLAR  35
1. Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge  35
a. Tanımı  35
b. Muhteviyatı İtibariyle Sahte Fatura Düzenlemenin Koşulları  38
c. Muhteviyatı İtibariyle Sahte Fatura Kullanmanın Koşullar  38
d. Suçların Farklı ve Bağımsız Olduğu  38
e. Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenlemek Suçunun Faili  40
f. Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenlemek Suçunun Konusu  40
g. Sahte Belge Düzenleyen İle Kullananın Aynı Kişi Olması  40
ğ. Örnekli Uygulama  41
2. Sahte Belge  42
a. Tanımı  42
b. Sahte Belge Düzenlemek ve Sahte Belgeyi Kullanmak Fiillerinin Maddi Unsurunun Ön Şartı ve Seçimlik Hareketler  44
c. Vergi Ziyaının Suçun Unsuru Olmadığı  47
d. Suçtan Sorumluluk  48
Gerçek Kişiler  48
Tüzel Kişiler  49
Tüzel Kişiliği Olmayan İşyerlerinde Sorumluluk  51
Tüzel Kişiliğin Devredilmiş Olduğu Savunması  52
İş Yeri Faaliyetini Kendisinin Yürütmediği Savunması  53
Muhasebecinin Sorumluluğu  54
e. Sahte Belge ile Muhteviyatı İtibariyle Sahte Belge Farklılığı  55
III. SUÇUN KONUSU  55
1. Suç Konusu Belgelerin Düzenlendiği Yasa Hükmü  55
2. Özel Belge Niteliği ve Özel Kanun Uygulaması  56
3. Belgenin Niteliği ve Kullanım Gayesinin Suçun Oluşmasına Tesiri  57
4. Vergi Kaçırma Suçunun Yasal Dayanağı  58
5. Fatura İçeriğinin Suç Unsurunun Tespiti Yönüyle İncelenmeyeceği  59
*İlgili Yasal Hükümler  60
IV. SUÇ TARİHİ  64
1. Önemi  64
2. Suç Tarihindeki Farklılık  65
V. CEZALAR VE UYGULAMADAKİ SORUNLAR  68
1. Sahte ve Yanıltıcı Belge Düzenlenmesi ve Kullanılması Nedeniyle Uygulanacak Cezalar ve Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunlar  68
2. Madde Fıkralarına Göre Ceza Miktarları  70
VI. DEFTER VE BELGELERİ İBRAZ ETMEME SUÇU  71
1. Yasal Dayanak  71
2. Suçun Konusu  71
3. Suçun Oluşma Koşulları  72
4. Suç Tarihi  73
VII. HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZA GEREKTİREN DİĞER VERGİ SUÇLARI  73
*İlgili Yasal Hükümler  73
1. Vergi Mahremiyeti Suçunun Unsurları  75
a. Fail  75
b. Maddi Unsur  75
c. Manevi Unsur  76
d. Hukuka Uygunluk Nedenleri  76
e. Ceza  77
2. Mükelleflerin Özel İşlerini Yapan Memurlar  77
*İlgili Yasa Maddesi  77
İkinci Bölüm
SORUŞTURMA KOŞULU OLAN
MÜTALAANIN BULUNMASI GEREĞİ
İlgili Yasal Hükümler  79
Vergi İncelemeleri  79
I. DAVA ŞARTI OLARAK MÜTALAA  82
1. Vergi Değerlendirme Komisyonundan Mütalaa Alınma Zorunluluğu  82
2. Kişi Hakkında Mütalaadaki Suça Uygun Açılmış Bir Dava Yoksa  85
3. Mütalaanın C. savcılığına Bildirilmesi  87
4. Mütalaa Yoksa Yargılamanın Durması Kararı Verilmesi  87
5. Mütalaa Gerekmeyen Suçlar  89
6. Uygulamada Mütalaanın İçeriği  89
7. Mütalaa Hem Fiil Hem Fail Hakkında Verilmiş Olmalıdır  89
8. Mütalaanın Bağlayıcı Olup Olmadığı  90
9. VUK m. 367 Hükmünün Anayasa Mahkemesince değerlendirilmesi  90
a. İlk Derece Mahkemesinin İptal Yönüyle Başvurusunun Gerekçesi (Özet)  90
b. Anayasa Mahkemesinin m. 367’in Anayasaya Aykırı Olmadığına Dair Kararı (Özet)  91
Üçüncü Bölüm
DAVADA ARAŞTIRILACAK OLAN HUSUSLAR
I. YAZI VE İMZA ARAŞTIRMA VE İNCELEMESİ  93
1. Failin Suç Konusu Belge İle İlgisinin Olmadığını Savunması  93
2. Karşıt İnceleme Raporunun Araştırılması  94
3. İlgili Kişilerin Tanık Olarak Dinlenmeleri  95
4. Gerçeğin Kuşkuya Yer Bırakmayacak Şekilde Araştırılması  96
II. HUKUKA AYKIRI ARAMA VE EL KOYMA SONCUNDA DELİLLERİN ELDE EDİLMESİ  98
İlgili Yasal Hükümler  98
1. Vergi Kaçakçılığı Suçlarında Arama  99
a. Aramada Yasal Dayanak  100
b. Vergisel Aramanın Niteliği  100
2. Vergisel Aramanın Koşulları  100
a. Vergisel Arama İçin Vergi Kaçakçılığı Şüphesi Bulunmalıdır  101
b. Vergisel Aramaya İhtiyaç Duyulması ve İnceleme Elemanlarınca Talep Yapılması  102
c. Vergisel Arama Kararını Vermeye Sulh Ceza Hakimi Yetkilidir  103
3. Vergisel Aramada Usul  103
a. VUK Hükümleri Yönüyle Vergisel Aramada Usul  103
b. CMK’ya Göre Aramada Usul  104
4. Vergisel Aramanın Sonuçları  107
a. Vergi İdaresi Yönüyle Sonuçları  108
b. Mükellef Yönüyle Sonuçları  108
c. İhbarcı Yönüyle Sonuçları  108
5. Vergi Kaçakçılığı Suçlarında Hukuka Aykırı Elde Edilmiş Deliller  108
III. VERGİ MAHKEMESİ HÜKMÜNÜN CEZA MAHKEMESİNİ BAĞLAYICI OLUP OLMADIĞI  110
IV. VERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇLARINDA DAVA ZAMANAŞIMI  111
V. SUÇUN ZİNCİRLEME ŞEKLİNDE İŞLENMESİ  115
1. Bir Takvim Yılı Dışında Sahte Fatura Düzenlenmesi veya Kullanılmışsa  115
2. Bir Takvim Yılında Yalnızca Aynı Tarihte Birden Fazla Sahte Fatura Düzenlenmiş ya da Kullanılmış Olması  116
3. Uygulamayı Yönlendiren CGK Kararı  117
4. Öğretiye Göre Zincirleme Suçun Oluşmadığı Haller  118
VI. VERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇUNDA İÇTİMA  119
1. TCK Uygulamasında İçtima  119
2. Vergi Kaçakçılığı Suçunda İçtima  120
3. İçtima ve Tekerrür Yönüyle Birleştirme Yasağı  121
VII. SUÇUN İŞTİRAK HALİNDE İŞLENMESİ  121
1. TCK’da İştirake İlişkin Kavramların Anlamı  121
2. VUK Uygulamasında İştirak ve Ceza Belirlenmesi  123
VIII. SAHTE BELGENİN YOKLUĞUNA RAĞMEN SUÇUN SAİR DELİLLERLE İSPATI  124
Dördüncü Bölüm
HÜKÜM KURULURKEN YAPILAN HATALI İŞLEMLER
1. SUÇ TARİHİ  125
2. BİRDEN ÇOK SUÇ NEDENİYLE TEK HÜKÜM KURULMASI  126
3. SOMUT GEREKÇE KURULMAMASI  127
4. YASAL OLMAYAN GEREKÇE İLE HAGB YER OLMADIĞINA KARAR VERİLMESİ  128
5. İNFAZI KISITLAYACAK ŞEKİLDE HÜKÜM KURULMASI  129
6. İDDİANAMEDE AÇIKLANAN FİİL DIŞINA ÇIKILARAK HÜKÜM KURULMASI  130
7. GEREKÇE İLE HÜKÜM FIKRASI ARASINDA ÇELİŞKİ YARATILMASI  133
8. TAKDİRİ İNDİRİM  133
9. ZİNCİRLEME SUÇ HÜKMÜNÜN UYGULANMASINDA ÇELİŞKİ  135
10. HÜKMÜN SON BÖLÜMÜNDE YANILTICI İFADE BULUNMASI  136
11. SUÇ KONUSU SAHTE BELGELERİN (FATURALARIN) DOSYADA KANIT OLARAK BULUNDURULMASI  136
12. CEZA UYGULAMASINDA HATALI HESAPLAMA YAPILMASI  136
13. TEMEL CEZANIN BELİRLENMESİNDE HATALI GEREKÇE OLUŞTURULARAK HÜKÜM KURULMASI:  138
14. HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA KARAR VERİLİP VERİLMEYECEĞİNİN HÜKÜMDE TARTIŞILMAMASI  139
15. ERTELEME KOŞULLARININ KARAR YERİNDE TARTIŞILMAMASI  140
16. DAVAYA KATILMA  140
17. YARGILAMA GİDERİ  141
18. VEKALET ÜCRETİ  141
19. ZAMANAŞIMI NEDENİ YERİNE MÜTALAA YOKLUĞU NEDENİYLE DÜŞME KARARI VERİLMESİ  142
20. BİR CEZA UYUŞMAZLIĞININ ÇÖZÜMÜ ŞEKLİ  143
Ek Bölüm
KONULARINA GÖRE SİSTEMLEŞTİRİLMİŞ
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI
1. SUÇ VASFINDA YANILGIYA DÜŞÜLMESİ İLE İLGİLİ KARARLAR  145
2. SUÇ TARİHİ İLE İLGİLİ KARARLAR  152
3. ZİNCİRLEME SUÇ HÜKMÜ İLE İLGİLİ KARARLAR  153
4. SUÇA İŞTİRAK İLE İLGİLİ KARARLAR  155
5. GERÇEĞİN ORTAYA ÇIKARTILMASI VE EKSİK ARAŞTIRMA İLE İLGİLİ KARARLAR  156
6. ZAMANAŞIMI İLE İLGİLİ KARARLAR  192
7. AÇILMAMIŞ DAVADAN HÜKÜM KURULMASI İLE İLGİLİ KARARLAR  208
8. HUKUKA AYKIRI ARAMA VE EL KOYMA İLE İLGİLİ KARARLAR  212
9. DAVA ŞARTI MÜTALAA ALINMASI İLE İLGİLİ KARARLAR  223
10. SAHTE BELGENİN YOKLUĞUNA RAĞMEN SUÇUN DİĞER DELİLLERLE İSPATI  227
11. DEFTER VE BELGELERİ İBRAZ ETMEME SUÇU İLE İLGİLİ KARARLAR  266
12. HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI İLE İLGİLİ KARARLAR  277
Kaynakça  279
Yazarın Yayınlanmış Eserleri  280
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020