Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Taşınmazların Anonim Şirketlere Sermaye Olarak Konulması
– Ticaret Hukuku Monografileri –
Ocak 2021 / 1. Baskı / 160 Syf.
Fiyatı: 52.00 TL
Stoktan hemen gönderilir.
 
Sepete Ekle
   

Sermaye anonim şirketler için olmazsa olmaz unsurlardan bir tanesidir. Kanun koyucu mukayeseli hukukta da olduğu gibi anonim şirketlere nakdi sermaye konulabilmesinin yanında ayni sermaye getirilebilmesini mümkün kılmıştır. Bu noktada, ayni sermaye niteliğinde olan taşınmazlar anonim şirketlere sermaye olarak getirilebilecektir.

Bununla birlikte anonim şirketlere ayni sermaye getirilmesi, taşınmazlar özelinde birtakım ek düzenlemelere tabi olup, bu çalışmada taşınmazların anonim şirketlere sermaye olarak konulması konusu incelenmiştir.

Konu Başlıkları
Anonim Şirketlerde Ayni Sermaye
Taşınmazlar ve Ayni Sermaye Yeterlilikleri
Sınırlı Ayni Haklar ve Ayni Sermaye Yeterlilikleri
Ayni Sermaye Borcunun İfa Edilmemesi
Barkod: 9789750264870
Yayın Tarihi: Ocak 2021
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 160
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  11
Giriş  13
I. ANONİM ŞİRKETLERDE AYNİ SERMAYE VE AYNİ SERMAYE OLARAK TAŞINMAZLAR  15
A. ANONİM ŞİRKETLERDE AYNİ SERMAYE  15
1. Genel Olarak Sermaye Kavramı  15
2. Anonim Şirketlerde Sermaye  16
3. Sermayenin Fonksiyonları  19
4. Sermayenin Unsurları  21
a. Genel Olarak  21
b. Belirli ve Paylara Bölünmüş Olması  21
c. Nakit Olarak İfade Edilmesi  23
d. Tamamen Taahhüt Edilmiş Olması  24
5. Sermaye – Malvarlığı İlişkisi  24
6. Sermaye Olarak Getirilebilecek Değerler  25
a. Genel Olarak  25
b. Nakdi Sermaye – Ayni Sermaye Ayrımı  26
7. Ayni Sermayenin Temel Özellikleri  29
a. Genel Olarak  29
b. Maddi Edim Niteliğinde Olması  30
c. Nakden Değerlendirilebilmesi  31
d. Devredilebilir Olması  32
e. Üzerinde Sınırlı Ayni Hak, Haciz veya Tedbir Bulunmaması  34
(1) Genel Olarak  34
(2) Sınırlı Ayni Haklar Açısından Değerlendirme  35
(3) Haciz ve Tedbir Açısından Değerlendirme  37
B. AYNİ SERMAYE OLARAK TAŞINMAZLAR  38
1. Taşınmazlar ve Ayni Sermaye Yeterlilikleri  38
a. Taşınmaz Kavramı  38
b. Taşınmaz Mülkiyetinin Kazanılması  40
c. Genel Olarak Taşınmazlar  41
(1) Arazi  41
(2) Bağımsız ve Sürekli Haklar  43
i. Bir İrtifak Hakkı Bulunmalıdır  44
ii. İrtifak Hakkı Bağımsız Nitelikte Olmalıdır  44
iii. İrtifak Hakkı Sürekli Olmalıdır  44
iv. Hak Sahibi Olan Kişinin Talep Etmesi  45
(3) Kat Mülkiyetine Konu Olan Bağımsız Bölümler  45
d. Taşınmazların Ayni Sermaye Yeterlilikleri  46
2. Tapusuz Taşınmazların Niteliği ve Ayni Sermaye Yeterlilikleri  49
a. Genel Olarak Tapusuz Taşınmazlar  49
b. Tapusuz Taşınmazların Ayni Sermaye Yeterlilikleri  50
3. Taşınmazların Üzerindeki Sınırlı Ayni Haklar ve Ayni Sermaye Yeterlilikleri  51
a. Sınırlı Ayni Hak Kavramı  51
b. Genel Olarak Sınırlı Ayni Haklar  52
(1) İrtifak Hakları  52
i. Genel Olarak  52
ii. Eşyaya Bağlı İrtifak Hakları  53
iii. Kişiye Bağlı Olan İrtifak Hakları  54
(a) El Değiştirmesi Mümkün Olmayan İrtifak Hakları  54
aa. İntifa Hakkı  54
bb. Oturma Hakkı  56
(b) El Değiştirebilen İrtifak Hakları  57
aa. Üst Hakkı  58
bb. Kaynak Hakkı  60
iv. Diğer Düzensiz İrtifaklar  61
(2) Taşınmaz Yükü  63
(3) Taşınmaz Rehni  65
c. Sınırlı Ayni Hakların Ayni Sermaye Yeterlilikleri  66
II. TAŞINMAZLARIN SERMAYE OLARAK KONULMASI  69
A. GENEL OLARAK MUKAYESELİ HUKUKTA DURUM  69
1. Fransız Hukuku  69
2. İsviçre Hukuku  70
3. AB Hukuku  72
B. TÜRK HUKUKUNDA TAŞINMAZLARIN AYNİ SERMAYE OLARAK KONULMASI  73
1. Sermaye Olarak Taahhüdü  73
a. Genel Olarak  73
b. Sermaye Koyma Taahhüdünün Hukuki Niteliği  74
(1) Genel Olarak Sermaye Koyma Borcu  74
(2) Sermaye Taahhüdünün Hukuki Niteliği  75
c. Sermaye Taahhüdünün Şekli  76
(1) Esas Sözleşmeye Kaydı  76
i. Genel Olarak  76
ii. Esas Sözleşmede Yer Alması Gereken Bilgiler  77
(2) Şerh Talebi  78
d. Değerlemeye Tabi Tutulması  84
(1) Genel Olarak  84
(2) Değerleme Sürecinin Başlatılması  85
(3) Değerleme Raporunun İçeriği  88
i. Adil ve Uygun Değerleme Yapılması  88
ii. Değerin Tespit Anı  89
iii. Raporda Yer Alacak Hususlar  89
(4) Değerleme Raporuna İtiraz  91
i. Genel Olarak  91
ii. İtiraz Edebilecek Kişiler  92
iii. İtirazın Süresi  93
iv. Mahkeme Onayına Tabi Haller  95
v. Mahkeme Onayının Etkisi  96
(5) Düşük veya Aşırı Değerleme  98
i. Genel Olarak  98
ii. Esas Sözleşmede Düşük veya Aşırı Değerin Belirlenmesi  99
iii. Bilirkişi Raporunda Düşük veya Aşırı Değerin Belirlenmesi  100
(6) Bilirkişi Raporunun Sicil Dosyasına Konulması  101
2. Taşınmazların Sermaye Olarak Konulması Borcunun Muacceliyeti ve İfası  102
a. Genel Olarak  102
b. Edimin Muacceliyeti  102
c. Sermaye Borcunun İfası ve Tescilsiz İktisap Görüşü  104
d. Tapuya Tescilde Bulunulması  109
e. İhtiyati Tedbir  111
C. AYNİ SERMAYE KONULMASINDA KANUNUN DOLANILMASININ ENGELLENMESİ  112
1. Genel Olarak  112
2. Kuruluş Sırasında Aynın Devralınması  114
3. Kuruluştan Sonra İki Yıl İçinde Aynın Devralınması  115
4. Finansal Yardım Yasağı  118
D. ZAMANAŞIMI  121
E. SERMAYE ARTIRIMI SÜRECİNDE ÖZELLİKLİ DURUMLAR  121
1. Genel Olarak  121
2. Önceki Sermaye Taahhütlerinin Ödenmiş Olması Ön Şartının Ayni Sermaye Taahhütleri Bakımından Uygulanabilirliği  123
3. Sermayeye Dönüştürülmemiş Olan Bir Serbest İç Kaynak Bulunmaması Ön Şartı ve İç Kaynaklardan Sermaye Artırımının Taşınmazlar Açısından Uygulanabilirliği  125
4. Sermaye Artırımında Taşınmazların Esas Sözleşmede Belirtilmesi Sorunu  127
III. AYNİ SERMAYE BORCUNUN İFA EDİLMEMESİ  129
A. İRADE SAKATLIĞI  129
1. Genel Olarak  129
2. Şirketin Ticaret Siciline Tescilden Sonra  130
3. Şirketin Ticaret Siciline Tescilden Önce  131
B. FİİL EHLİYETİNDEN YOKSUNLUK  132
C. KANUNİ ŞEKİL ŞARTINA AYKIRILIK  133
1. Genel Olarak  133
2. Tescil Engeli Teşkil Etmesi ve Ticaret Sicilinin İnceleme Yetkisi  133
3. Sermaye Koyma Borcunun Geçersizliğine Yol Açması  134
D. İMKANSIZLIK  135
1. Genel Olarak  135
2. Baştan Objektif İmkansızlık  135
3. Sonradan İmkânsızlık  136
4. Şirketin Tam Tasarrufuna Geçmesinden Sonraki İmkânsızlık  137
E. AYIPLI İFA VE ZAPTA KARŞI TEKEFFÜL  138
1. Genel Olarak  138
2. Hasar ve Yararın Şirkete Geçişi  139
3. Ayıplı İfa  140
4. Zapta Karşı Sorumluluk  143
F. TEMERRÜT VE ISKAT  146
1. Genel Olarak  146
2. Temerrüdün Sonuçlarının Taşınmazların Ayni Sermaye Borcunda Uygulanabilirliği  146
3. Iskat Müessesesinin Uygulanabilirliği  148
Sonuç  149
Kaynakça  153
Kavramlar Dizini  158
Özgeçmiş  160
 


Ömer Teoman
Şubat 2021
120.00 TL
Sepete Ekle
Mutlu Dinç ...
Şubat 2021
177.00 TL
İndirimli: 123.90 TL (%30)
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  11
Giriş  13
I. ANONİM ŞİRKETLERDE AYNİ SERMAYE VE AYNİ SERMAYE OLARAK TAŞINMAZLAR  15
A. ANONİM ŞİRKETLERDE AYNİ SERMAYE  15
1. Genel Olarak Sermaye Kavramı  15
2. Anonim Şirketlerde Sermaye  16
3. Sermayenin Fonksiyonları  19
4. Sermayenin Unsurları  21
a. Genel Olarak  21
b. Belirli ve Paylara Bölünmüş Olması  21
c. Nakit Olarak İfade Edilmesi  23
d. Tamamen Taahhüt Edilmiş Olması  24
5. Sermaye – Malvarlığı İlişkisi  24
6. Sermaye Olarak Getirilebilecek Değerler  25
a. Genel Olarak  25
b. Nakdi Sermaye – Ayni Sermaye Ayrımı  26
7. Ayni Sermayenin Temel Özellikleri  29
a. Genel Olarak  29
b. Maddi Edim Niteliğinde Olması  30
c. Nakden Değerlendirilebilmesi  31
d. Devredilebilir Olması  32
e. Üzerinde Sınırlı Ayni Hak, Haciz veya Tedbir Bulunmaması  34
(1) Genel Olarak  34
(2) Sınırlı Ayni Haklar Açısından Değerlendirme  35
(3) Haciz ve Tedbir Açısından Değerlendirme  37
B. AYNİ SERMAYE OLARAK TAŞINMAZLAR  38
1. Taşınmazlar ve Ayni Sermaye Yeterlilikleri  38
a. Taşınmaz Kavramı  38
b. Taşınmaz Mülkiyetinin Kazanılması  40
c. Genel Olarak Taşınmazlar  41
(1) Arazi  41
(2) Bağımsız ve Sürekli Haklar  43
i. Bir İrtifak Hakkı Bulunmalıdır  44
ii. İrtifak Hakkı Bağımsız Nitelikte Olmalıdır  44
iii. İrtifak Hakkı Sürekli Olmalıdır  44
iv. Hak Sahibi Olan Kişinin Talep Etmesi  45
(3) Kat Mülkiyetine Konu Olan Bağımsız Bölümler  45
d. Taşınmazların Ayni Sermaye Yeterlilikleri  46
2. Tapusuz Taşınmazların Niteliği ve Ayni Sermaye Yeterlilikleri  49
a. Genel Olarak Tapusuz Taşınmazlar  49
b. Tapusuz Taşınmazların Ayni Sermaye Yeterlilikleri  50
3. Taşınmazların Üzerindeki Sınırlı Ayni Haklar ve Ayni Sermaye Yeterlilikleri  51
a. Sınırlı Ayni Hak Kavramı  51
b. Genel Olarak Sınırlı Ayni Haklar  52
(1) İrtifak Hakları  52
i. Genel Olarak  52
ii. Eşyaya Bağlı İrtifak Hakları  53
iii. Kişiye Bağlı Olan İrtifak Hakları  54
(a) El Değiştirmesi Mümkün Olmayan İrtifak Hakları  54
aa. İntifa Hakkı  54
bb. Oturma Hakkı  56
(b) El Değiştirebilen İrtifak Hakları  57
aa. Üst Hakkı  58
bb. Kaynak Hakkı  60
iv. Diğer Düzensiz İrtifaklar  61
(2) Taşınmaz Yükü  63
(3) Taşınmaz Rehni  65
c. Sınırlı Ayni Hakların Ayni Sermaye Yeterlilikleri  66
II. TAŞINMAZLARIN SERMAYE OLARAK KONULMASI  69
A. GENEL OLARAK MUKAYESELİ HUKUKTA DURUM  69
1. Fransız Hukuku  69
2. İsviçre Hukuku  70
3. AB Hukuku  72
B. TÜRK HUKUKUNDA TAŞINMAZLARIN AYNİ SERMAYE OLARAK KONULMASI  73
1. Sermaye Olarak Taahhüdü  73
a. Genel Olarak  73
b. Sermaye Koyma Taahhüdünün Hukuki Niteliği  74
(1) Genel Olarak Sermaye Koyma Borcu  74
(2) Sermaye Taahhüdünün Hukuki Niteliği  75
c. Sermaye Taahhüdünün Şekli  76
(1) Esas Sözleşmeye Kaydı  76
i. Genel Olarak  76
ii. Esas Sözleşmede Yer Alması Gereken Bilgiler  77
(2) Şerh Talebi  78
d. Değerlemeye Tabi Tutulması  84
(1) Genel Olarak  84
(2) Değerleme Sürecinin Başlatılması  85
(3) Değerleme Raporunun İçeriği  88
i. Adil ve Uygun Değerleme Yapılması  88
ii. Değerin Tespit Anı  89
iii. Raporda Yer Alacak Hususlar  89
(4) Değerleme Raporuna İtiraz  91
i. Genel Olarak  91
ii. İtiraz Edebilecek Kişiler  92
iii. İtirazın Süresi  93
iv. Mahkeme Onayına Tabi Haller  95
v. Mahkeme Onayının Etkisi  96
(5) Düşük veya Aşırı Değerleme  98
i. Genel Olarak  98
ii. Esas Sözleşmede Düşük veya Aşırı Değerin Belirlenmesi  99
iii. Bilirkişi Raporunda Düşük veya Aşırı Değerin Belirlenmesi  100
(6) Bilirkişi Raporunun Sicil Dosyasına Konulması  101
2. Taşınmazların Sermaye Olarak Konulması Borcunun Muacceliyeti ve İfası  102
a. Genel Olarak  102
b. Edimin Muacceliyeti  102
c. Sermaye Borcunun İfası ve Tescilsiz İktisap Görüşü  104
d. Tapuya Tescilde Bulunulması  109
e. İhtiyati Tedbir  111
C. AYNİ SERMAYE KONULMASINDA KANUNUN DOLANILMASININ ENGELLENMESİ  112
1. Genel Olarak  112
2. Kuruluş Sırasında Aynın Devralınması  114
3. Kuruluştan Sonra İki Yıl İçinde Aynın Devralınması  115
4. Finansal Yardım Yasağı  118
D. ZAMANAŞIMI  121
E. SERMAYE ARTIRIMI SÜRECİNDE ÖZELLİKLİ DURUMLAR  121
1. Genel Olarak  121
2. Önceki Sermaye Taahhütlerinin Ödenmiş Olması Ön Şartının Ayni Sermaye Taahhütleri Bakımından Uygulanabilirliği  123
3. Sermayeye Dönüştürülmemiş Olan Bir Serbest İç Kaynak Bulunmaması Ön Şartı ve İç Kaynaklardan Sermaye Artırımının Taşınmazlar Açısından Uygulanabilirliği  125
4. Sermaye Artırımında Taşınmazların Esas Sözleşmede Belirtilmesi Sorunu  127
III. AYNİ SERMAYE BORCUNUN İFA EDİLMEMESİ  129
A. İRADE SAKATLIĞI  129
1. Genel Olarak  129
2. Şirketin Ticaret Siciline Tescilden Sonra  130
3. Şirketin Ticaret Siciline Tescilden Önce  131
B. FİİL EHLİYETİNDEN YOKSUNLUK  132
C. KANUNİ ŞEKİL ŞARTINA AYKIRILIK  133
1. Genel Olarak  133
2. Tescil Engeli Teşkil Etmesi ve Ticaret Sicilinin İnceleme Yetkisi  133
3. Sermaye Koyma Borcunun Geçersizliğine Yol Açması  134
D. İMKANSIZLIK  135
1. Genel Olarak  135
2. Baştan Objektif İmkansızlık  135
3. Sonradan İmkânsızlık  136
4. Şirketin Tam Tasarrufuna Geçmesinden Sonraki İmkânsızlık  137
E. AYIPLI İFA VE ZAPTA KARŞI TEKEFFÜL  138
1. Genel Olarak  138
2. Hasar ve Yararın Şirkete Geçişi  139
3. Ayıplı İfa  140
4. Zapta Karşı Sorumluluk  143
F. TEMERRÜT VE ISKAT  146
1. Genel Olarak  146
2. Temerrüdün Sonuçlarının Taşınmazların Ayni Sermaye Borcunda Uygulanabilirliği  146
3. Iskat Müessesesinin Uygulanabilirliği  148
Sonuç  149
Kaynakça  153
Kavramlar Dizini  158
Özgeçmiş  160
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021