Terazi Aylık Hukuk Dergisi (100. Özel Sayı) Aralık 2014 Mutlu Dinç

Terazi Aylık Hukuk Dergisi (100. Özel Sayı) Aralık 2014

Mutlu Dinç (Editör)

1. Baskı, 
Aralık 2014
Ürün Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
19x27
Sayfa:
896
Barkod:
1306980214123
Kapak Türü:
Ciltli
Fiyatı:
193,00
Stoktan hemen gönderilir.
Ürün Açıklaması
Değerli Okurlarımız,
Bu sayının ‘Editörden’ bölümünde maalesef dergide öne çıkan ve ilginizi çekebilecek makaleler hakkında bilgi veremiyoruz. Çünkü bu sayıda, birbirinden ilginç 100 farklı makaleyi, bu sınırlı alanımızda size anlatabilecek yeterli yerimiz yok.
Evet, 100. sayıyı 100 makaleyle çıkarıp siz değerli okuyucularımıza bir sürpriz yapmak istedik. Belki bu sayıyı 100 makaleyle ciltli olarak elinize almak size sürpriz oldu, fakat böyle iddialı bir sayıyı çıkarma sürecinin zorluğu da bizim için sürpriz oldu.
Ekim ayındaki yayın kurulu toplantımızda 100. sayımızda nasıl farklı bir çalışma yapabileceğimizi konuşurken 100 makaleyle kutlama fikri ortaya çıktı. Araştırdık, bu kapsama yakın hazırlanmış armağanlar vardı, fakat bir dergi sayısı olarak kimse böyle iddialı bir sayıya kalkışmamıştı, üstelik iki ay gibi kısa bir sürede!
Hızla çalışmaya başladık, daha önce irtibatta olduğumuz, irtibatta olmadığımız ama başarılı çalışmalarını yakından takip ettiğimiz pek çok yazarı aradık. Büyük kısmı 100. sayıda yer almaktan mutluluk duyacağını belirtti, bir kısmı vakit darlığı/iş yoğunluğu nedeniyle katkıda bulunamayacağını iletti. Bizim ulaşamadığımız ama diğer yazarlardan duyup, böyle kapsamlı bir projede yer almak isteyen pek çok yazar da bizimle irtibata geçerek makalesini iletmek istediğini söyledi.
Bizim için en sevindirici olan ise, 2006 yılında yayına başladığımızda, daha çok akademisyenlerden oluşan küçük bir yazar havuzu var iken, 100. sayımızda, ‘hadi yapalım’ deyince 111 yazarın 100 makaleyle katkıda bulunduğu kocaman bir sayı çıkarmak ve dergimizin 8 yılda hukuk yazınına ne kadar ciddi bir ivme kazandırdığını görmek oldu.
Adeta bir borsa endeksi gibi her gün bize gelen, hakemden olumlu/olumsuz dönen, yayın kurulunun düzeltme talep ettiği makalelerin sayısını heyecanla takip ettik. Hele 100 sayısının civarına geldiğimizde bir gün 101 olan, ertesi gün 98’e inen makaleler bizi bazen rahatlattı, bazen de telaşa sürükledi.
Onaylanan makalelerin edit edilmesi, redaksiyondan geçirilmesi, özet ve anahtar kelimelerin İngilizceye çevrilmesi/ kontrol edilmesi, sayfa düzeni, kapak tasarımı derken çok yoğun bir 2 ayı bitirdik, fakat sayı bitmedi. :(
Siz okuyucularımıza biraz mahcup olduk ama bir ay gecikmeyle 2014 Aralık sayımızı sizlere sunuyoruz. Umarız siz de 100. sayımızı okurken, bizim hazırlık sürecinde aldığımız kadar keyif alırsınız.
Tüm THD ekibi olarak hepinizin 2015 yılını kutlar, sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini dileriz. Daha nice 100. sayılarda buluşmak üzere. (Önsöz’den)
Ürün Konu Başlıkları
.
Yrd. Doç. Dr. Güçlü AKYÜREK: İnsan Üzerinde Deney Suçu (TCK m.90) ve Klinik Araştırmalar Etik Kurulları
.
Halil ÇIĞLI: Yargıtay Kararları Çerçevesinde, Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasında Daha Önceden Kasıtlı Bir Suçtan Mahkûm Olmama Şartına İlişkin Bir Değerlendirme
.
Yrd. Doç. Dr. Olgun DEĞİRMENCİ: Askerî Ceza Kanununda Düzenlenen Ortak Nitelikli Hâller
.
Prof. Dr. Dr. h.c. Hakan HAKERİ – Doç. Dr. Fatih YAĞMUR – Harun AKKAYA Esra ÜNAL – Seyfullah SARI – Feyzullah ERDEM – Berna DURMUŞ – Ufuk BULUĞ: İkili İntihar Girişimi Durumunda Birinin Hayatta Kaldığı Olgularda Yasal Süreç
.
Adem KARTAL: Makul Sürede Yargılanma Hakkı ve Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Yolu ile İnsan Hakları Tazminat Komisyonunun Söz Konusu Hakkı Korumadaki İşlevleri
.
Halil ÖZDEMİR: 1479 Sayılı Bağ–Kur Yasasına Göre Sosyal Güvenlik Kurumunun Rücu Alacağı
.
Doç. Dr. Hayrunnisa ÖZDEMİR: Yargıtay Kararları Işığında Türk Medeni Hukukunda Yardım Nafakası
.
Dr. Ali Erdem SEVDİM: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde Kabul Edilebilirlik Kriteri Olarak Benimsenen “Önemli Olmayan Zarar İlkesi” ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Kılıç–Türkiye Kararı
.
Tuba BİRİNCİ UZUN: Eser Sözleşmelerinde Keşif Bedeli ve İş Sahibinin Keşif Bedelinin Aşırı Derecede Aşılmasına Karşı Korunması
.
Yrd. Doç. Dr. Sevgi BOZKURT YAŞAR: Amerikan Hukukunda Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluk Rejimi
.
Yrd. Doç. Dr. Umut YENİOCAK: Çocuğun Vasiyetname Yoluyla Tanınması (Yargıtay Kararı İncelemesi)
.
Akif YILDIRIM – Halil İbrahim DURSUN: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 53. Madde Düzenlemesinin Türk Hukukuna Etkisi
.
Doç. Dr. Süleyman YILMAZ: Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) Çerçevesinde Hasarın İntikali
.
Yrd. Doç. Dr. Özge YÜCEL: Çocuğun Bağımsız Temsilinde Farklı Bir Yol: Çocuk Savunmanlığı ve Çocuk Baroları
.
Dr. Abdullah ÇELİK: İmar Planlarında Kamu Hizmetine Ayrılan Taşınmazların Makul Sürede Kamulaştırılmamasının Mülkiyet Hakkına Etkileri ve Buna İlişkin Bir Anayasa Mahkemesi Kararının İncelemesi
.
Abdullah ÖMERCİOĞLU: Kolejyal Yürütme ve Türkiye’de Uygulanabilirlik Sorunu
.
Coşkun ÖZBUDAK: Bireysel Başvuru Kararlarında Ayrımcılık Yasağı
.
Ferhat YILDIZ: Cumhurbaşkanının Cezai Sorumluluğu
.
İlker Hasan DUMAN: İnşaatçı İpoteği
.
Mahir Ersin GERMEÇ: Kat Mülkiyetli Taşınmazlarda Kurul Kararlarının İptali Davası
.
Erhan GÜNAY: Mirasta Denkleştirme (İade) Davası
.
Gizem HALİS: Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Şekil ve Şekle Aykırılık
.
Hayal TERECİ: Ömür Boyu Gelir Sözleşmesi ve Ölünceye Kadar Bakım Sözleşmesi
.
Sema GÜLEÇ UÇAKHAN: Yargıtay 10. Hukuk Dairesinin Görüşü Doğrultusunda Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 21’inci Maddesi Gereği Rücu Davalarında Dış Tavan Hesabı
.
Kazım USLU: Cemaat Vakıflarının Yönetim Sorunu
.
M. Serhat YENER: Çalıştırılanlara ve İşçilere Yardım Vakıflarında Bireysel Emeklilik Sistemine Geçiş Üzerinde Düşünceler
.
Önder EGE: Medeni Usul Hukukunda Soybağı Tespiti İçin İnceleme Yapılması ve Gizli Babalık Testleri Olgusu
.
Fatih KARAMERCAN: HMK Döneminde Yargılama Usulünün Yanlış Tespit Edilmesinin Doğurduğu ve Doğuracağı Sonuçlar
.
Emre KIYAK: Hukuk Yargılamasında Dokuz Sorun ve Çözüm Önerileri
.
Efrail AYDEMİR: Taşınmaz Mal Simsarlığı İlişkisinde Sözleşmelerin Kurulması ve Konusu
.
Merve HAKİMOĞLU: Yargı Kararları Işığında Avukatın Vekillikten İstifası ve İstifanın Hukuki Sonuçları
.
Ahmet KAZĞURT: 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Hükümlerine Göre Taşınır Satış Sözleşmesinde Satıcının Ayıptan Doğan Sorumluluğu
.
Mehmet SARI: Barter Şirketleri, Üyelik İlişkisi Sebebiyle, Üyelerinin Borçlarından Dolayı Haciz İhbarnameleriyle Sorumlu Tutulabilir mi?
.
Soner ALTAŞ: Anonim Şirketlerde Farklılaştırılmış Teselsül İlkesi
.
Doç. Dr. Hayri BOZGEYİK – Doç. Dr. Mahmut YAVAŞİ: Karşılaştırmalı Hukukta ve Uygulamada Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması
.
Erkan ÖZDEMİR: Tür (Nev’i) Değiştiren Şirketlerin Kamu İhale Hukuku Karşısındaki Durumu
.
Ezgi ULGA: Ticaret Hukukunda Özel İspat Vasıtası Olarak Fatura
.
Ufuk ÜNLÜ: Ticaret Şirketlerinin Birleşmesi ve Bölünmesi
.
Mustafa YAVUZ: Anonim ve Limited Şirketlerde Genel Kurul Kararlarının Ortaklar Üzerindeki Etkisi
.
Doç. Dr. Halil YILMAZ: Senedin (Bononun) Talil Edilmesi
.
Prof. Dr. Ercan AKYİĞİT: Maden İşyerlerinde Çalışma Süreleri ve Fazla Çalışma
.
Gökhan BEDİR: İşsizlik Sigortası Kanununa Göre İşsizlik Ödeneğine Hak Kazanma Şartları
.
Mahmut ÇOLAK: Kalp Krizinin İş Kazası Açısından Değerlendirilmesi
.
Prof. Dr. Şükran ERTÜRK – Asiye ŞAHİN EMİR: İşyeri Hekimlerinin ve İş Güvenliği Uzmanlarının Eğitiminde ve Çalışma Koşullarında Ortaya Çıkan Sorunlar
.
Sultan KÖYSÜREN GENÇ: Rödövans Sözleşmeleri ve Ruhsat Sahibinin Sorumluluğunun İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Yönünden Değerlendirilmesi
.
Cumhur Sinan ÖZDEMİR: İşçinin Ücret Alacağı ve Belirsiz Alacak Davası
.
Celal ŞAHBUDAK: Engelli İşçi Çalıştırma Zorunluluğu Çerçevesinde Hizmet Alımı İhalelerinde Tekliflerin Hazırlanması ve Değerlendirilmesi Sorunu
.
Kazım Yücel DÖNMEZ: Maaş ve Ücret Haczi
.
Murat ŞİMŞEK: İflasın Ertelenmesinde Leasing (Finansal Kiralama) Kiracısı Şirketlerin Karşılaştıkları Haksız ve Hukuksuz Bir Durum
.
Talih UYAR: İhtiyati Haciz Kararı Verilebilmesinin Bağlı Olduğu Koşullar (İİK m.257)
.
Mustafa ALBAYRAK: Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Ceza İstinaf Kanun Yolu
.
Hüsnü ALDEMİR: Tutuklama
.
Murat AYDIN: Piramit Satış Sistemlerinin Ceza Hukuku Açısından Değerlendirilmesi
.
Hasan DURSUN: Nüfuz Dolandırıcılığı Suçu (TCK m.158–2)
.
Ömer Uğur GENÇCAN: Çocuğun Çocuk Koruma Kanununa Göre Korunması
.
Yrd. Doç. Dr. Fehmi Şener GÜLSEREN: Askeri Ceza Hukukunda Üst veya Amire Fiilen Taarruz Suçu Üzerine Bir İnceleme
.
Dr. Halil GÜNER: Çocuk Sanıklarda Taksirin ve Bilinçli Taksirin Uygulanabilirliği
.
Ali İhsan İPEK: Türk Hukukunda Çocuk Haklarına Dair Uluslararası Sözleşmelerin Çocuk Hukukuna Etkileri
.
Doç. Dr. Ali KARAGÜLMEZ: Karşılaştırmalı Hukuk Ekseninde Suç Mağduruna Yaklaşımlar
.
Çev: Nurullah KARAKAŞ: ABD Federal Yüksek Mahkemesi’nin Bir Suç Soruşturması Kapsamında Polis Memurlarının Şüphelinin Bulunabileceği Yönünde İhbar Aldıkları Evde Arama Yapmak İçin Evin Zilini Çalıp Ev Sahibinin Rızasını Almadan O Evde Arama Yapmalarına Dair Kararı: Jeremy Carroll v. Andrew Carman, Et Ux. (574 U.S.–2014)
.
Necati MERAN: “Belli Haklardan Yoksun Bırakılma” Güvenlik Tedbiri
.
Hüsamettin UĞUR: Özelleştirme Uygulamalarının Mühür Bozma Suçuna Etkisi
.
Murat ARAPGİRLİ: 6552 Sayılı Kanun Sonrası Hizmet Alımı İhalelerinde Kıdem Tazminatı
.
Salim DEMİREL: İhaleye Fesat Karıştırma Suçunun Maddi Unsurunun 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Açısından Değerlendirilmesi
.
Yaşar GÜÇLÜ: İdari Para Cezası Türleri ve İş Kanununda Yer Alan İdari Para Cezalarının Nitelendirilmesi
.
Yrd. Doç. Dr. Aytaç ÖZELÇİ: Güncel Yargı Kararları Işığında, Karayolları Trafik Kanununun 110’uncu Maddesinin Uygulanmasına Yönelik Değerlendirmeler
.
Nezih SÜTÇÜ: Anayasa Değişikliği Yapılarak İdari Yargılama Usulü Kanununun Yürürlükten Kaldırılması Zorunluluğu
.
Prof. Dr. Bülent ÇİÇEKLİ: 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Türk Yabancılar ve Mülteci Hukukuna Getirdiği Yenilikler
.
Gülcan KARAKAŞ: Uluslararası Ceza Mahkemesinin Etkinliği Tartışması
.
Suat ŞİMŞEK: Kamu Hizmeti İçin Terk Edilen Fakat Terk Amacına Uygun Kullanılmayan Yerlerin Eski Malike İadesi: AİHM İçtihatları ve Mülkiyet Hakkı Açısından Bir Değerlendirme
.
Prof. Dr. Zafer ZEYTİN: Milletlerarası Mal Satım Sözleşmelerinde Sözleşmenin Esaslı İhlali
.
Sadettin DOĞANYİĞİT: Emlak Vergisi Özelinde Muafiyetler ve Mükellefin Ödeme İstekliliği
.
Rüknettin KUMKALE: Vergisel Sorunların Kökenleri ve Ekonomiye Etkisi
.
Prof. Dr. Ersan ŞEN – Nilüfer YENİCE: VUK (Vergi Usul Kanunu) m.359–a–2 ve m.359
.
b Mukayesesi
.
İmdat TÜRKAY: Bilirkişilik Müessesesi ve Bilirkişi Ücretinin Vergilendirilmesi
.
Şule DİLMAÇ: Patent Lisans Sözleşmesi
.
İlhami GÜNEŞ: Patentin Hukuki İşlemlere Konu Edilmesi; Devri, Lisansa Konu Edilmesi ve Zorunlu Lisans
.
Muktedir LALE: Yasal Hakkın Kullanılması Bağlamında Tasarım Tescillerinde Kötüniyet
.
Dr. Temel NAL: Dijital Kitapta Telif Sorunları
.
Ünsal PİROĞLU: Fotoğrafik Eserlerde Telif Hakları
.
Dr. Güzide SOYDEMİR: İkinci Ekran Uygulamaları ve Örtülü Reklam
.
Dr. Cahit SULUK: Türkiye’de İlaçların Patent ve Diğer Fikri Mülkiyet Hakları ile Korunması
.
Dilek ŞAHİNCİ: Reklamda Başkasına Ait Tescilli Markanın Kullanımının Tükenme İlkesi Açısından Değerlendirilmesi
.
Tuğba KAYA SAL: Tüketici Hakem Heyetlerinde Yaşanan Sorunlar
.
Mehmet Akif TUTUMLU: Tüketici Uyuşmazlıklarında Kısmî Dava ve Belirsiz Alacak Davası Uygulaması
.
Gültezer HATIRNAZ EROL: Hasta Hakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Getirdiği Değişiklikler ve Yenilikler Hakkında Değerlendirme
.
Prof. Dr. H. Tamer İNAL: Tıbbî ve Cerrahî Uygulamada Malpraktis ve Komplikasyondan Doğan Sorumluluk
.
Prof. Dr. Ahmet Nezih KÖK: Şiddetin Kıskacında Hekim Hakları ve Vekâlet Sözleşmesinin Farklı Yorumu
.
Kerem YILMAZ: Hukuki Sonuçları Bakımından Defansif Tıbbın, Tıbbi Uygulama Hataları Çerçevesinde Değerlendirilmesi
.
Prof. Dr. Oğuz POLAT: Bilirkişilik ve Adli Tıbbın Yargıdaki Önemi
.
Özkan GÜLTEKİN: Hâkimler ve Savcılar Hakkında Yapılan Disiplin Soruşturmaları ile Bu Soruşturmalarda Görülen Eksiklikler
.
Prof. Dr. Tülin Günşen İÇLİ: Suça Maruz Kalma Korkusunun Bireysel ve Sosyal Yaşama Etkileri
.
Dursun KARAMAN: Seçim Hakkında Genel Bilgiler
.
Yusuf MEMİŞ: Adlî Yargının Kayıp–Kaçak Bedeline Bakış Açısı
.
Selda Güner NİŞANCI: Taşınır Kültür Varlıklarının Korunması ve Cezai Yaptırımlar
.
Cengiz OTACI: Hukukta Değişim, Süreklilik ve Yoruma Yüklenen Fonksiyon
.
Dr. Servet YETİM: Sayısal Gündem 2020, Sosyal Medya ve Hukuki Sorunlar
.
Prof. Dr. Mehmet YÜKSEL: Osmanlı Hukukunda Kadı ve Kadılık Müessesesi
.
Galip DOĞAN: MONTESQUIEU (1689 – 1755)
.
Remzi ÖZMEN: Mevzuat Hazırlama ve Değiştirme Üzerine –I–
Yorumlar