Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
İdari Yargı Kararlarına Karşı Başvuru Yolları
(Fransa–Türkiye: Mukayeseli Bir Deneme)
Aralık 2017 / 1. Baskı / 544 Syf.
Fiyatı: 99.90 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Adlî yargının yanında ikinci bir yargı düzeni olarak idarî yargı düzenine 1868 yılında Şuray-ı Devletin kuruluşu ile ilk adım atılmıştır. İdarî yargıya esas geçiş, 1924 Anayasasının düzenlemesi uyarınca 1925 yılında yürürlüğe giren 669 sayılı Şuray-ı Devlet Kanunu mucibince Danıştay'ın 1927 yılında fiilen görev yapmaya başlamasıyla olmuştur. Bu tarihten günümüze kadar Danıştay (idarî yargı yerleri) idarenin yargısal denetiminde önemli bir görev icra etmiştir.

1868 yılında Şuray-ı Devlet kurulurken Fransız hukukundan esinlenilmiştir. 1925 tarihli 669 sayılı kanun yapılırken de Fransız hukukundan etkilenilmiştir. Bu tarihten günümüze kadar idare hukuku ve idarî yargılama hukuku alanındaki gelişmeler, Fransız idare hukuku ile etkileşim içinde meydana gelmiştir. Bu etkileşim halen de devam etmektedir. Bu eserde idari yargı kararlarına karşı başvuru yolları konusu, Fransa ile mukayeseli bir şekilde ele alınmaktadır. Böylece ülkemizdeki gelişmeler ile Fransa'da ki gelişmeleri karşılaştırmak mümkün olacaktır.

Kararlara karşı başvuru yolları (kanun yolları), yargılama hukukunun önemli bir kısmını oluşturmasına rağmen, ülkemizde bu alandaki çalışmalar çok az sayıdadır. Eserin bu boşluğu bir nebze olsun dolduracağını düşünerek kaleme almış bulunuyoruz. Faydalı olur ümidiyle.

Konu Başlıkları
Fransa ve Türkiye'de İdarî Yargının Gelişimi
Fransa ve Türkiye'de İdarî Yargı Teşkilâtı
Fransa'da Kararlara Karşı Başvuru Yolları
Türkiye'de Başvuru Yollarının Tarihi Seyri
Türkiye'de Kararlara Karşı Başvuru Yolları
Barkod: 9789750245909
Yayın Tarihi: Aralık 2017
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 544
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

Prof. Dr. Ramazan Çağlayan
ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİAdı Soyadı : Prof. Dr. Ramazan ÇAĞLAYAN
Doğum Tarihi : 21.08.1968
Doğum Yeri : Samsun–1;1; Vezirköprü.
I.ÖĞRENİM DURUMU
Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl
Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1992
Y. Lisans Hukuk (Kamu Hukuku) Marmara Üniversitesi SBE 1994
Doktora Hukuk (Kamu Hukuku) İstanbul Üniversitesi SBE 1999
Doçent Hukuk (İdare Hukuku) Kırıkkale Üniversitesi 2008
Prof. Hukuk (İdare Hukuku) Kırıkkale Üniversitesi 2013

II.AKADEMİK GÖREVLER
Görev Unvanı Görev Yeri Yıl
Arş. Gör. Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi 1993–1999
Dr.Arş. Gör. Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi 1999–1999
Y.Doç.Dr. Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi 1999–2004
Y.Doç. Dr. Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2004–1;1;2008
Doç. Dr. Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2008–1;1;2013
Prof. Hukuk (İdare Hukuku) Kırıkkale Üniversitesi 2013

III.İDARİ GÖREVLER
1 1. Kamu Hukuku Bölüm Başkan Yardımcılığı 2007–1;1;2009
2. 2. Rektörlük Hukuk Danışmanlığı 2010–1;1;
3. 3. Yükseköğretim Kurulu 1. Hukuk Müşavirliği 2008–1;1;2009
4. 4. BOTAŞ Genel Müdürlüğü Hukuk Danışmanlığı 2010–1;1;2011
5 5. Halter Federasyonu Disiplin Kurulu Üyeliği 2008–1;1;2010
6. 6. Hukuk Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği 2008–1;1;
8. 7. Adalet Meslek Yüksek OkuluYönetim Kurulu Üyeliği 2011–1;1;
9. 8. Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği 2011–1;1;2013
10 9. Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcılığı 2011–1;1;
11. 10. Üniversite Senato Üyeliği 2010–1;1;…).
12 11. Başbakanlık Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu Üyeliği (2012–1;1;…) 2012–1;1;…).
13 12. Geçlik ve Spor Bakanlığı–1;1; Sportif Değerlendirme Kurulu Üyeliği 2012–1;1;…).


IV. BİLİMSEL ÇALIŞMALAR
A. KİTAPLAR
1. İdari yargı Kararlarının Sonuçları Ve Uygulanması, 3.Baskı, Ankara 2004. (Doktora Tezi)
2.İdari Yargıda Kanun Yolları, 2.Baskı, Ankara 2006.
3. İdari Yaptırımlar Hukuku, Ankara 2006.
4. Spor Hukuku, Ankara 2007.
5. Tarihsel, Teorik ve Pratik Yönleriyle İdarenin Kusursuz Sorumluluğu, Ankara 2007.
6.Yükseköğretim Mevzuatı, (Prof. Dr. Enver BOZKURT birlikte) Ankara 2005
7–1;1; İdarî Yargılama Hukuku–1;1;Temel Bilgiler, Ankara 2013
8–1;1; İdare Hukuku Dersleri–1;1;Temel Bilgiler, Ankara 2013
9–1;1;İdare Hukuku Dersleri, 2. Baskı, Ankara 2014.
10–1;1; İdarî Yargılama Hukuku, 5. Baskı Ankara 2014
B. MAKALELER
a. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1–1;1; “İdari Yargıda Yargılamanın Yenilenmesi Sebepleri ve Sınırlılığı”, AÜEHFD, C.VI, S.1–1;1;4, 2002, s.61–1;1;76.
2–1;1; “Türk Hukukunda İdarenin Takdir Yetkisinin Yargısal Denetimi, EHFD, C.VII, S.3–1;1;4, 2003, s.171–1;1;208
3–1;1; “İdari Yargılama Usulünde Tanık Delilinin Yeri”, SÜHFD, 2004, Sayı.3–1;1;4, s.195–1;1;206.
4–1;1;“İdari Eylemden Doğan Tam Yargı Davalarında Dava Açma Süreleri”, AÜEHFD, C.IX, S.3–1;1;4, 2005, s.17–1;1;33.
5–1;1; “İdari İşlemin Geri Alınması Üzerine”, AÜEHFD, C.IV, S.1–1;1;2, 2000, s.43–1;1;58
6–1;1; “İlim ve Edebiyat Eserlerinde İktibas ve İntihal Üzerine”, e–1;1;akademi, Hukuk, Ekonomi ve Siyasal Bilimler Aylık İnternet Dergisi, Nisan 2008, Sayı.74
7–1;1; “Disiplin Cezalarının Uygulanması ve İtiraz”, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.III, Sayı.1, Yıl.2008, s.19–1;1;28.
8–1;1;“Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Verdiği Para Cezalarının Uygulanması Sorunu Üzerine”, (B.Fatih DOĞAN ile birlikte) Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (Prof. Dr. Attila ÖZER’e Armağan) Ankara 2010, s.565.

b. Ulusal Bilimsel Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1–1;1; “İdari Yargıda Kesin Hüküm”, AÜEHFD, C.III, S.1, 1999, s.123–1;1;141.
2–1;1; “İptal Edilen Düzenleyici İşlemin Yerine Eskisi Yürürlüğe Girer mi?”, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Dergisi, S.14, 2001.
3–1;1; “İdare Hukukunda Olumsuz İşlem Yaklaşımı”, Prof. Dr. Ömer TEOMAN’a 55. Yaş Günü Armağanı, C.II, İstanbul 2002.
4–1;1; “Etkin Yargısal Korunma ve İdari Yargı”, Prof. Dr. Ünal Tekinalp Armağanı, İstanbul 2003.
5–1;1; “İdari Yaptırımlar İçin Öngörülen Yargısal Denetimin İçeriği Üzerine”, Prof. Dr. Bilge Öztan’a Armağan, Ankara 2008, s.1221
6–1;1; “Yargıçların Siyasal Tarafsızlığı:Yargıçlar Hükümeti Üzerine”, Prof. Dr. Hüseyin HATEMİ’ye Armağan, İstanbul 2009.
7–1;1; “Türkiye’de İdari Yargının Dünü, Bugünü ve Yarını” , Stratejik Boyut, Y.2, Sy.5, 2009.
8–1;1; “İdari Yaptırımlarda Görevli Mahkeme Sorunu”, Prof. Dr. Fırat ÖZTAN’a Armağan, Ankara 2010.
9–1;1; “Türkiye’de Askeri Yargı ve Askeri Vesayet”, Stratejik Boyut, Yıl.2, Sayı.7, 2010
10. “Kamulaştırma İşleminin İptali ve Mülkiyetin Âkibeti”, İÜHFM, C.LXIX, Sayı.1–1;1;2, 2011.
11. “Yeni Anayasa ve İdari Teşkilat”, Liberal Düşünce, sy.66, 2012.
c. Tercüme Bilimsel Makaleler
1–1;1;“Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin ‘Yusuf Çelebi c.Turquie’ Kararı ve Kısa Bir Değerlendirme”, AÜEHFD–1;1;14, C.V, Sayı1–1;1;4, 2001, s.623–1;1;632
2–1;1; “İdari Yargıcın Yeni Emir Verme Yetkisi Üzerine”, AÜEHFD, C.VIII, S.1–1;1;2, 2004, s.651–1;1;675
3–1;1;“4 Ekim 1958 Fransız Anayasası (Anayasaya Ekli Diğer Metinler), Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, Sayı.10, İstanbul 2005, s.127–1;1;143.
4–1;1; “1861 Tunus Anayasası (Üzerine), EÜHFD, C.X, S.3–1;1;4, 2006, s.573–1;1;594.
5. (Mimarî Eserlerde) Fikrî Haklar, EÜHFD, C.XIV, Sayı.1–1;1;2, 2010, s.383–1;1;406.
d. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Eserler
1–1;1; “Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanmasına İlişkin 4483 Sayılı Kanun Hakkında Bir Değerlendirme”, Kamu Personeli Sorunları Sempozyumu, Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 4–1;1;5 Nisan 2003.
2–1;1; “İdare Hukukunda Tahkim Usulü ve Kapsamı”, Özel Hukuk ve Anayasa Mahkemesi Kararları Sempozyumu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Mart 2004.
3–1;1; “Sağlık Hizmetlerinde İdarenin Kusursuz Sorumluluğu”, Erzincan 1. Hukuk Sempozyumu–1;1;Sağlık Hukuku, Erzincan Hukuk Fakültesi, 15–1;1;16 Mayıs 2006.
4–1;1; “Sağlık Hizmetlerinde İdarî Sorumluluk”, Roche Sağlık Günleri, İstanbul 2007.


e.ULUSLARARASI KONGRE TEBLİĞİ (Tam metin yayınlanmış)
1–1;1; “Türkiye’de Askerî Yargının Dünü Bugünü ve Yarını, Uluslararası Anayasa Kongresi, İstanbul 11–1;1;14 Mayıs 2011.
2–1;1; “Sağlık Hizmetlerinde İdari Sorumluluk”, KKTC Girne–1;1;Amerikan Üniversitesi Sağlık Hukuku Sempozyumu, 2–1;1;3 Mart 2009, Girne–1;1;KKTC.

f.ULUSAL KONGRE TEBLİĞİ (Tam metin yayınlanmış)
1–1;1; “Risk İlkesi Gereğince İdarenin Kusursuz Sorumluluğu Bağlamında Sosyal Risk İlkesi”, Sorumluluk ve Tazminat hukuku Sempozyumu, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 28–1;1;29 Mayıs 2009 Ankara.
2–1;1; “Türk Hukukunda İlaç Araştırmalarında Etik kurulların Niteliği”, Ankara Barosu II. Sağlık Hukuku Kurultayı, 7–1;1;8 Kasım 2008 Ankara.
3–1;1; “İnsanilik Unsuru Açısından Hadımlaştırma Cezası”, Ankara Barosu III. Sağlık Hukuku Kurultayı, 7–1;1;8 Mayıs 2010.
4–1;1; “Dişhekiminin Etik ve Hukuk Bağlamında Sorumluluğu”, Ankara Barosu IV. Sağlık Hukuku Kurultayı, Ankara 2012.
5–1;1; “Sağlık Hizmetlerinden Kaynaklanan İdarî uyuşmazlıkların Çözümünde Yargı Dışı Yöntemler (Tahkim,Sulh, Uzlaştırma), Ankara Barosu V. Sağlık Hukuku Kurultayı, 12–1;1;kasım2013, Ankara 2014.

E.ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTI DÜZENLEME
1–1;1; Uluslararası Çeviribilim ve Terimbilim Kurultayı, 20–1;1;21 Ekim 2011, Kırıkkale Üniversitesi
E.KONFERANSLAR VE PANELLER
1. Tebligat Hukuku Kuralları, Rekabet Kurumu 2009 Ankara (Konferans)
2. İdari Yaptırımlar, Rekabet Kurumu, 2010 Ankara (Konferans)
3.Kamu Personeli Etik Kuralları, Kırıkkale Valiliği 2010 Kırıkkale (Konferans)
4.Hukuka Bağlı İdare, Kamu Hukukçuları Derneği, 2010 Ankara (Panel)
5. “İdare Hukukuna İlişkin Terimlerin Fransızcadan Türkçeye Çevirisinde Karşılaşılan Güçlükler, (Panel). Uluslararası Çeviribilim ve Terimbilim Kurultayı, 20–1;1;21 Ekim 2011, Kırıkkale Üniversitesi.
6. Uluslararası Çeviribilim ve Terimbilim Kurultayı, 20–1;1;21 Ekim 2011, Kırıkkale Üniversitesi (Oturum Başkanı)
7.Çevre Hukuku Bakımından Kızılırmak”, Nehrimiz Kızılırmak Sempozyumu, 22 Mayıs 2008, (Panel)
8.”Bilgi Edinme Hakkı”, Bilgi Edinme Semineri (Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü, 4 Mart 2011 (Seminer)
9. “Memurların Sorumluluğu”, Sağlıkta Haklar, Sorunlar ve Sorumluluklar, 1.Ulusal Kongresi, 21–1;1;24 Eylül 2010 Trabzon (panel)
10.”Sağlık Hizmet Kusurlarında Uzlaşma Prosedürü”, 2 Mart 2012, Türk Hukuk Kurumu Ankara (Panel)
11. –1;1;Türkiye’nin İdari Yapısı ve Yerinden Yönetim İlkesi, Stratejik Düşünce Enstitüsü, “Yeni Anayasada Temel Sorunlar ve Çözüm Önerileri” Sempozyumu, 21 Ocak 2012, Ankara.
12. –1;1; “Türkiye’de İdari Yargı”, Demokratikleşme Sürecinde Hukukun Üstünlüğü ve Yargı Konferansı, SDE, 25–1;1;26. 02.2010 Ankara.
13. –1;1; “Yerinden Yönetim Modelleri”, 2012 Liberal Düşünce Kongresi “Hangi Liberalizm?”, 2 –1;1; 4 Kasım 2012 Ürgüp, Nevşehir,
14. Köy–1;1;Mahalle Muhtarlıklarımızın Anayasadaki Yeri ve Önemi, 6.10.2012, Muhtarlar Konfederasyonu, Ankara (Panel).
 
Yorumlarınızda kitabı neden beğendiğinizi veya beğenmediğinizi açık bir şekilde belirtiniz.
Yaşar Güçlü
Ocak 2010
46.90 TL
İndirimli: 36.90 TL (%21)
Sepete Ekle
Yakup Bal ...
Haziran 2003
120.00 TL
İndirimli: 49.90 TL (%58)
Sepete Ekle
N. Münci Çakmak
Şubat 2018
53.50 TL
Sepete Ekle
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2018