Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Açıklamalı – İçtihatlı
Ticari İşletme ve Şirketler
(3 Cilt)
Mayıs 2017 / 3. Baskı / 3448 Syf.
Fiyatı: 595.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 1. Mart 2007 280.00 TL 50.00 TL (%83)Sepete Ekle
   
3 kitabı beraber alın İNDİRİMDEN yararlanın!
 
230.00 TL
+

 

 

215.00 TL
+

 

 

595.00 TL
=

 

 

1040.00 TL
849.90 TL
Sepete Ekle
 
2 kitabı beraber alın İNDİRİMDEN yararlanın!
 
230.00 TL
+

 

 

595.00 TL
=

 

 

825.00 TL
699.90 TL
Sepete Ekle
 

Şirketler Hukuku konusunda kapsamlı olarak hazırlanmış eserde; açıklamalarda öncelikle maddenin bir önceki Kanun ile ilişkisi ele alınmış, doğrudan eski kanundan gelen maddeler belirtilmiş, yeni ihdas edilen maddelerin dayanak noktaları tanımlanmıştır.

Özellikle yeni getirilen kavram ve müesseseler açıklama kısmında detaylı olarak tanıtılmış, uygulamasının nasıl olacağı, yazarın Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Üye ve Başkanı olarak edindiği deneyiminden kaynaklanan bakış açısı ve doktrinde yer alan görüşler ışığında yorumlanmıştır.

Kitapta, maddeler yorumlanırken sadece madde metninin açıklanmasıyla yetinilmemiş, maddeyi ilgilendiren diğer temel kanunlar, usul kanunları ve TTK içerisindeki ilgili maddelerle ilişkiler de kurulmuştur.

Okuyucuya örnek teşkil etmesi amacıyla, eserde güncelliğini koruyan Yargıtay kararlarına olay bazında mümkün olduğunca yer verilmiştir, böylece okuyucunun zihninde konuların somutlaştırılması hedeflenmiştir.

Tekrardan kaçınmak maksadıyla Yargıtay kararları, ilgili her bir maddenin altına ayrı ayrı konulmamış, onun yerine temel bir madde altında tam metne, diğer maddelerde ise sadece alakalı kısma yer verilmiştir.

Kanunun uygulanmasında ikincil mevzuatının önemi nedeniyle, Ticaret Sicili Yönetmeliği ve ilgili tebliğler ilgili madde altında belirtilmiş ve kitabın sonunda okuyucuya sunulmuştur.


Konu Başlıkları
Türk Ticaret Kanunu, Başlangıç
Ticari İşletme, Tacir
Ticaret Sicili
Ticaret Unvanı ve İşletme Adı
Haksız Rekabet
Ticari Defterler
Cari Hesap
Acentelik
Ticaret Şirketleri, Genel Hükümler
Kollektif Şirket
Şirketin Niteliği ve Kuruluşu
Ortaklar Arasındaki İlişkiler
Şirketin ve Ortakların Üçüncü Kişilerle İlişkileri
Şirketin Sona Ermesi ve Ortağın Ayrılması
Tasfiye
Komandit Şirket
Şirketin Niteliği ve Kuruluşu
Ortaklar Arasındaki İlişkiler
Şirketin ve Ortakların Üçüncü Kişilerle Olan İlişkileri
Şirketin Sona Ermesi ve Tasfiyesi
Anonim Şirket
Genel Hükümler, Kuruluş ve Temel İlkeler
Yönetim Kurulu
Denetleme
Genel Kurul
Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi
Pay ve Sermaye Koyma Borcu
Pay Bedelini İfa Borcu ve İfa Etmemenin Sonuçları
Menkul Kıymetler
İntifa Senetleri
Borçlanma Senetleriyle Alma ve Değiştirme Hakkını İçeren Menkul Kıymetler
Kâr, Kazanç ve Tasfiye Payı
Şirketin Finansal Tabloları, Yedek Akçeler
Sona Erme ve Tasfiye
Hukuki Sorumluluk
Cezai Sorumluluk
Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket
Limited Şirket
Şirket Sözleşmesinin Değiştirilmesi
Ortakların Hak ve Borçları
Şirketin Organları
Sona Erme ve Ayrılma
Barkod: 9789750242823
Yayın Tarihi: Mayıs 2017
Baskı Sayısı:  3
Ebat: 17x25
Sayfa Sayısı: 3448
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -
Takım: 3 Cilt

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Üçüncü Basıya Önsöz  7
Kısaltmalar  17
Eski – Yeni Madde Karşılaştırma Tablosu  21
TÜRK TİCARET KANUNU
BAŞLANGIÇ
Madde No  Sayfa No
A) Kanunun uygulama alanı 1  43
I – Ticari hükümler  43
AÇIKLAMALAR  44
KARARLAR  48
II – Ticari örf ve âdet 2  207
AÇIKLAMALAR  208
KARARLAR  209
III – Ticari işler 3  223
AÇIKLAMALAR  223
KARARLAR  224
IV – Ticari davalar, çekişmesiz yargı işleri ve delilleri 4  230
1. Genel olarak  230
AÇIKLAMALAR  231
KARARLAR  233
2. Ticari davalar ve çekişmesiz yargı işlerinin görüleceği mahkemeler 5  415
AÇIKLAMALAR  416
KARARLAR  420
B) Çeşitli hükümler 6  533
I – Zamanaşımı  533
AÇIKLAMALAR  533
KARARLAR  535
II – Teselsül karinesi 7  570
AÇIKLAMALAR  571
KARARLAR  572
III – Ticari işlerde faiz 8  602
1. Oran serbestisi ve bileşik faizin şartları  602
AÇIKLAMALAR  602
KARARLAR  608
2. Uygulanacak hükümler 9  623
AÇIKLAMALAR  623
KARARLAR  628
3. Faizin başlangıcı 10  650
AÇIKLAMALAR  650
KARARLAR  653
BİRİNCİ KİTAP
Ticari İşletme
BİRİNCİ KISIM
Tacir
Madde No  Sayfa No
A) Ticari işletme 11  687
1. Bütünlük ilkesi  687
AÇIKLAMALAR  687
KARARLAR  689
B) Tacir 12  697
I – Gerçek kişiler  697
1. Genel olarak  697
AÇIKLAMALAR  697
KARARLAR  699
2. Küçük ve kısıtlılar 13  706
AÇIKLAMALAR  706
KARARLAR  707
3. Ticaret yapmaktan menedilenler 14  708
AÇIKLAMALAR  708
KARARLAR  709
4. Esnaf 15  709
AÇIKLAMALAR  709
KARARLAR  710
II – Tüzel kişiler 16  713
AÇIKLAMALAR  714
KARARLAR  716
III – Donatma iştiraki 17  722
AÇIKLAMALAR  723
C) Tacir olmanın hükümleri 18  723
I – Genel olarak  723
AÇIKLAMALAR  724
KARARLAR  725
II – Özel olarak 19  738
1. Ticari iş karinesi  738
AÇIKLAMALAR  738
KARARLAR  739
2. Ücret isteme hakkı 20  743
AÇIKLAMALAR  743
KARARLAR  744
3. Fatura ve teyit mektubu 21  752
AÇIKLAMALAR  752
KARARLAR  755
4. Ücret ve sözleşme cezasının indirilmesi 22  779
AÇIKLAMALAR  779
KARARLAR  780
5. Ticari satış ve mal değişimi 23  802
AÇIKLAMALAR  803
KARARLAR  806
İKİNCİ KISIM
Ticaret Sicili
Madde No  Sayfa No
A) Kuruluş 24  833
I – Genel olarak  833
AÇIKLAMALAR  834
KARARLAR  836
II – Yönetim 25  837
AÇIKLAMALAR  837
KARARLAR  838
III – Yönetmelik 26  839
AÇIKLAMALAR  839
B) Tescil 27  840
I – Şartları  840
1. İstem  840
AÇIKLAMALAR  841
KARARLAR  843
2. İlgililer 28  847
AÇIKLAMALAR  847
KARARLAR  848
3. İstemin şekli 29  852
AÇIKLAMALAR  853
4. Süre 30  854
AÇIKLAMALAR  854
KARARLAR  855
5. Değişiklikler 31  856
AÇIKLAMALAR  856
KARARLAR  857
II – Sicil müdürünün görevleri 32  860
1. İnceleme görevi ve geçici tescil  860
AÇIKLAMALAR  860
KARARLAR  863
2. Tescile davet ve ceza 33  868
AÇIKLAMALAR  869
KARARLAR  870
3. İtiraz 34  874
AÇIKLAMALAR  874
KARARLAR  875
III – Açıklık 35  886
AÇIKLAMALAR  887
KARARLAR  887
IV – Sonuçları 36  889
1. Tescil ve ilanın üçüncü kişilere etkisi  889
AÇIKLAMALAR  890
KARARLAR  892
2. Görünüşe güven 37  895
AÇIKLAMALAR  895
KARARLAR  898
3. Sorumluluk 38  900
AÇIKLAMALAR  900
KARARLAR  901
ÜÇÜNCÜ KISIM
Ticaret Unvanı ve İşletme Adı
Madde No  Sayfa No
A) Ticaret unvanı 39  903
I – Kullanma zorunluluğu  903
1. Genel olarak  903
AÇIKLAMALAR  903
KARARLAR  907
2. Tescil 40  911
AÇIKLAMALAR  912
KARARLAR  914
II – Ticaret unvanının şekli 41  919
1. Gerçek kişiler  919
AÇIKLAMALAR  919
KARARLAR  920
2. Tüzel kişiler 42  923
a) Kollektif ve komandit şirketler  923
AÇIKLAMALAR  924
KARARLAR  924
b) Anonim, limited ve kooperatif şirketler 43  925
AÇIKLAMALAR  926
KARARLAR  927
c) Tacir sayılan diğer tüzel kişiler ve donatma iştiraki 44  929
AÇIKLAMALAR  929
d) Ortak hükümler 45  931
AÇIKLAMALAR  931
KARARLAR  932
3. Ekler 46  935
AÇIKLAMALAR  935
KARARLAR  937
4. Ticaret unvanının devamı 47  938
AÇIKLAMALAR  938
KARARLAR  939
5. Şubeler 48  941
AÇIKLAMALAR  941
KARARLAR  943
6. Ticaret unvanının devri 49  946
AÇIKLAMALAR  947
KARARLAR  948
III – Ticaret unvanının korunması 50  950
1. İlke  950
AÇIKLAMALAR  950
KARARLAR  951
2. Bildirim ve ceza 51  958
AÇIKLAMALAR  959
3. Unvanına tecavüz edilen kimsenin hakları 52  960
AÇIKLAMALAR  960
KARARLAR  961
B) İşletme adı 53  977
AÇIKLAMALAR  977
KARARLAR  979
DÖRDÜNCÜ KISIM
Haksız Rekabet
Madde No  Sayfa No
A) Genel olarak 54  981
I – Amaç ve ilke  981
AÇIKLAMALAR  982
KARARLAR  984
II – Dürüstlük kuralına aykırı davranışlar, ticari uygulamalar 55  1045
AÇIKLAMALAR  1053
KARARLAR  1054
B) Hukuki sorumluluk 56  1109
I – Çeşitli davalar  1109
AÇIKLAMALAR  1110
KARARLAR  1111
II – Çalıştıranın sorumluluğu 57  1147
AÇIKLAMALAR  1147
KARARLAR  1147
III – Basın, yayın, iletişim ve bilişim kuruluşlarının sorumluluğu 58  1151
AÇIKLAMALAR  1152
KARARLAR  1153
IV – Kararın ilanı 59  1158
AÇIKLAMALAR  1159
KARARLAR  1159
V – Zamanaşımı 60  1161
AÇIKLAMALAR  1161
KARARLAR  1162
VI – İhtiyati tedbirler 61  1167
AÇIKLAMALAR  1167
KARARLAR  1168
C) Ceza sorumluluğu 62  1171
I – Cezayı gerektiren fiiller  1171
AÇIKLAMALAR  1171
KARARLAR  1172
II – Tüzel kişilerin cezai sorumluluğu 63  1174
AÇIKLAMALAR  1174
BEŞİNCİ KISIM
Ticari Defterler
Madde No  Sayfa No
A) Defter tutma ve envanter 64  1203
I – Defter tutma yükümlülüğü  1203
AÇIKLAMALAR  1204
KARARLAR  1208
II – Defterlerin tutulması 65  1220
AÇIKLAMALAR  1220
KARARLAR  1222
III – Envanter 66  1222
AÇIKLAMALAR  1223
KARARLAR  1224
IV – Envanteri kolaylaştırıcı yöntemler 67  1230
AÇIKLAMALAR  1231
KARARLAR  1232
B) Açılış bilançosu, yılsonu finansal tabloları 68  1234
I – Genel hükümler  1234
1. Düzenleme yükümü  1234
AÇIKLAMALAR  1234
KARARLAR  1235
2. Düzenlemeye ilişkin ilkeler 69  1238
AÇIKLAMALAR  1238
KARARLAR  1239
3. Dil ve para birimi 70  1240
AÇIKLAMALAR  1240
KARARLAR  1240
4. İmza 71  1241
AÇIKLAMALAR  1241
II – Kalemlere ilişkin ilkeler 72  1242
1. Tamlık ve mahsup yasağı  1242
AÇIKLAMALAR  1242
KARARLAR  1242
2. Bilançonun içeriği 73  1243
AÇIKLAMALAR  1243
KARARLAR  1243
3. Aktifleştirme yasağı 74  1245
AÇIKLAMALAR  1246
KARARLAR  1246
4. Karşılıklar 75  1249
AÇIKLAMALAR  1249
5. Dönem ayırıcı hesaplar 76  1249
AÇIKLAMALAR  1250
6. Sorumluluk ilişkileri 77  1250
AÇIKLAMALAR  1250
III – Değerleme ilkeleri 78  1250
1. Genel değerleme ilkeleri  1250
AÇIKLAMALAR  1251
Madde No  Sayfa No
2. Varlıklar ile borçların değerleme ölçüleri 79  1251
AÇIKLAMALAR  1252
3. İktisap ve üretim değerleri 80  1252
AÇIKLAMALAR  1252
4. Değerlemeyi basitleştirici yöntemler 81  1252
AÇIKLAMALAR  1252
C) Saklama ve ibraz 82  1253
I – Belgelerin saklanması, saklama süresi  1253
AÇIKLAMALAR  1254
KARARLAR  1256
II – Hukuki uyuşmazlıklarda ibraz 83  1283
AÇIKLAMALAR  1284
KARARLAR  1285
III – Uyuşmazlıklarda suret alınması 84  1290
AÇIKLAMALAR  1291
IV – Defterlerin tümüyle incelenmesi 85  1291
AÇIKLAMALAR  1292
KARARLAR  1292
V – Görüntü ve veri taşıyıcılara aktarılmış belgelerin ibrazı 86  1292
AÇIKLAMALAR  1292
VI – Ticarete yeni başlayanlar için uygulama 87  1293
AÇIKLAMALAR  1293
KARARLAR  1293
VII – Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun yetkisi 88  1294
AÇIKLAMALAR  1295
ALTINCI KISIM
Cari Hesap
A) Tanım ve şekil 89  1297
AÇIKLAMALAR  1297
KARARLAR  1298
B) Hükümleri 90  1305
I – Genel olarak  1305
AÇIKLAMALAR  1305
KARARLAR  1307
II – Özel durumlar 91  1309
1. Ticari senetler  1309
AÇIKLAMALAR  1309
KARARLAR  1309
2. Ücret ve giderler 92  1310
AÇIKLAMALAR  1310
3. Hesap dışında kalan alacaklar 93  1310
AÇIKLAMALAR  1310
III – Bakiye 94  1311
1. Belirlenmesi  1311
AÇIKLAMALAR  1312
KARARLAR  1313
2. Faiz 95  1314
AÇIKLAMALAR  1314
Madde No  Sayfa No
3. Bileşik faiz ve sözleşme ile belirlenebilecek hükümler 96  1315
AÇIKLAMALAR  1315
IV – Bütünlük ilkesi 97  1316
AÇIKLAMALAR  1316
C) Cari hesabın sona ermesi 98  1316
I – Genel olarak  1316
AÇIKLAMALAR  1317
KARARLAR  1317
II – Ölüm ve kısıtlılık hâlleri 99  1318
AÇIKLAMALAR  1318
D) Bakiyenin haczi 100  1318
AÇIKLAMALAR  1319
E) Zamanaşımı 101  1320
AÇIKLAMALAR  1320
KARARLAR  1320
YEDİNCİ KISIM
Acentelik
A) Genel olarak 102  1323
I – Tanımı  1323
AÇIKLAMALAR  1323
KARARLAR  1324
II – Uygulama alanı 103  1335
AÇIKLAMALAR  1335
KARARLAR  1336
III – İnhisar 104  1337
AÇIKLAMALAR  1337
KARARLAR  1337
B) Acentenin yetkileri 105  1339
I – Genel olarak  1339
AÇIKLAMALAR  1339
KARARLAR  1341
II – Özel ve yazılı yetki gerektiren hâller 106  1347
AÇIKLAMALAR  1347
KARARLAR  1348
III – Sözleşme yapma yetkisi 107  1348
AÇIKLAMALAR  1348
KARARLAR  1349
IV – Yetkisizlik 108  1351
AÇIKLAMALAR  1351
KARARLAR  1352
C) Acentenin borçları 109  1353
I – Genel olarak  1353
AÇIKLAMALAR  1353
KARARLAR  1353
II – Haber verme yükümlülüğü 110  1357
AÇIKLAMALAR  1357
III – Önlemler 111  1357
AÇIKLAMALAR  1358
Madde No  Sayfa No
IV – Ödeme borcu 112  1359
AÇIKLAMALAR  1359
KARARLAR  1360
D) Acentenin hakları 113  1362
I – Ücret  1362
1. Ücrete hak kazandıran işlemler  1362
AÇIKLAMALAR  1362
KARARLAR  1364
2. Ücrete hak kazanma zamanı 114  1368
AÇIKLAMALAR  1369
KARARLAR  1370
3. Ücretin miktarı 115  1370
AÇIKLAMALAR  1370
KARARLAR  1371
4. Ücretin ödeme zamanı 116  1373
AÇIKLAMALAR  1373
KARARLAR  1374
II – Olağanüstü giderlerin karşılanması 117  1375
AÇIKLAMALAR  1375
KARARLAR  1375
III – Faiz isteme hakkı 118  1376
AÇIKLAMALAR  1377
IV – Hapis hakkı 119  1377
AÇIKLAMALAR  1377
E) Müvekkilin borçları 120  1378
AÇIKLAMALAR  1379
F) Acentelik sözleşmesinin sona ermesi 121  1379
I – Sebepleri  1379
AÇIKLAMALAR  1380
KARARLAR  1381
II – Denkleştirme istemi 122  1382
AÇIKLAMALAR  1383
KARARLAR  1385
III – Rekabet yasağı anlaşması 123  1398
AÇIKLAMALAR  1399
KARARLAR  1399
İKİNCİ KİTAP
Ticaret Şirketleri
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
A) Türleri 124  1403
AÇIKLAMALAR  1403
KARARLAR  1404
B) Tüzel kişilik ve ehliyet 125  1404
AÇIKLAMALAR  1404
KARARLAR  1405
Madde No  Sayfa No
C) Uygulanacak kanun hükümleri 126  1407
AÇIKLAMALAR  1407
KARARLAR  1408
D) Sermaye koyma borcu 127  1409
I – Konusu  1409
AÇIKLAMALAR  1410
KARARLAR  1411
II – Hükmü 128  1411
1. Genel olarak  1411
AÇIKLAMALAR  1412
KARARLAR  1415
2. Temerrüt faizi 129  1420
AÇIKLAMALAR  1420
3. Sorumlu olma 130  1421
AÇIKLAMALAR  1422
4. Karineler 131  1422
AÇIKLAMALAR  1423
KARARLAR  1423
5. Faiz ve ücret alma hakkı 132  1424
AÇIKLAMALAR  1424
KARARLAR  1425
E) Ortakların kişisel alacaklıları 133  1425
AÇIKLAMALAR  1426
KARARLAR  1427
F) Birleşme, bölünme ve tür değiştirme 134  1431
I – Uygulama alanı ve kavramlar  1431
1. Uygulama alanı  1431
AÇIKLAMALAR  1431
KARARLAR  1432
2. Kavramlar 135  1433
AÇIKLAMALAR  1433
II – Birleşme 136  1434
1. Genel hükümler  1434
a) İlke  1434
AÇIKLAMALAR  1435
KARARLAR  1436
b) Geçerli birleşmeler 137  1437
AÇIKLAMALAR  1438
c) Tasfiye hâlindeki bir şirketin birleşmeye katılması 138  1439
AÇIKLAMALAR  1439
KARARLAR  1439
d) Sermayenin kaybı veya borca batıklık hâlinde birleşmeye katılma 139  1440
AÇIKLAMALAR  1440
2. Ortaklık payları ve hakları 140  1441
a) Ortaklık payının ve haklarının korunması  1441
AÇIKLAMALAR  1441
b) Ayrılma akçesi 141  1442
AÇIKLAMALAR  1442
3. Sermaye artırımı, yeni kuruluş ve ara bilanço 142  1443
a) Sermaye artırımı  1443
AÇIKLAMALAR  1443
Madde No  Sayfa No
b) Yeni kuruluş 143  1444
AÇIKLAMALAR  1444
c) Ara bilanço 144  1444
AÇIKLAMALAR  1444
4. Birleşme sözleşmesi ve birleşme raporu 145  1445
a) Birleşme sözleşmesi  1445
aa) Birleşme sözleşmesinin yapılması  1445
AÇIKLAMALAR  1445
bb) Birleşme sözleşmesinin içeriği 146  1446
AÇIKLAMALAR  1447
b) Birleşme raporu 147  1447
AÇIKLAMALAR  1448
c) Birleşme sözleşmesinin ve birleşme raporunun denetlenmesi 148  1448
AÇIKLAMALAR  1448
5. İnceleme hakkı ve malvarlığında değişiklikler 149  1448
a) İnceleme hakkı  1448
AÇIKLAMALAR  1449
b) Malvarlığındaki değişikliklerle ilgili bilgiler 150  1450
AÇIKLAMALAR  1450
c) Birleşme kararı 151  1451
AÇIKLAMALAR  1452
6. Kesinleşmeye ilişkin hükümler 152  1453
a) Ticaret siciline tescil  1453
AÇIKLAMALAR  1454
b) Hukuki sonuçlar 153  1454
AÇIKLAMALAR  1455
c) İlan 154  1456
AÇIKLAMALAR  1456
7. Sermaye şirketlerinin kolaylaştırılmış şekilde birleşmesi 155  1456
a) Uygulama alanı  1456
AÇIKLAMALAR  1457
b) Kolaylıklar 156  1457
AÇIKLAMALAR  1458
8. Alacaklıların ve çalışanların korunması 157  1458
a) Alacakların teminat altına alınması  1458
AÇIKLAMALAR  1459
KARARLAR  1460
b) Ortakların kişisel sorumlulukları ve iş ilişkilerinin geçmesi 158  1462
AÇIKLAMALAR  1462
III – Bölünme 159  1464
1. Genel hükümler  1464
a) İlke  1464
AÇIKLAMALAR  1464
KARARLAR  1466
b) Geçerli bölünmeler 160  1467
AÇIKLAMALAR  1467
c) Şirket paylarının ve haklarının korunması 161  1467
AÇIKLAMALAR  1468
2. Bölünmenin uygulanmasına ilişkin hükümler 162  1469
a) Sermayenin azaltılması  1469
AÇIKLAMALAR  1470
Madde No  Sayfa No
b) Sermaye artırımı 163  1471
AÇIKLAMALAR  1471
c) Yeni kuruluş 164  1472
AÇIKLAMALAR  1472
d) Ara bilanço 165  1472
AÇIKLAMALAR  1473
3. Bölünme belgelerini inceleme hakkı 166  1473
a) Bölünme sözleşmesi ve bölünme planı  1473
aa) Genel olarak  1473
AÇIKLAMALAR  1474
bb) Bölünme sözleşmesinin ve bölünme planının içeriği 167  1474
AÇIKLAMALAR  1475
b) Bölünmenin dışında kalan malvarlığı 168  1475
AÇIKLAMALAR  1476
c) Bölünme raporu 169  1476
aa) İçerik  1476
AÇIKLAMALAR  1477
bb) Bölünme sözleşmesinin veya bölünme planının ve bölünme raporunun denetlenmesi 170  1477
AÇIKLAMALAR  1477
d) İnceleme hakkı 171  1478
AÇIKLAMALAR  1478
e) Malvarlığındaki değişikliklerle ilgili bilgiler 172  1479
AÇIKLAMALAR  1479
4. Bölünme kararı 173  1479
AÇIKLAMALAR  1479
5. Korunmaya ilişkin hükümler 174  1480
a) Alacaklıların korunması  1480
aa) Çağrı  1480
AÇIKLAMALAR  1480
bb) Alacakların teminat altına alınması 175  1481
AÇIKLAMALAR  1481
b) Sorumluluk 176  1482
aa) Bölünmeye katılan şirketlerin ikinci derecede sorumluluğu  1482
AÇIKLAMALAR  1482
bb) Ortakların kişisel sorumluluğu 177  1483
AÇIKLAMALAR  1483
6. İş ilişkilerinin geçmesi 178  1484
AÇIKLAMALAR  1484
7. Ticaret siciline tescil ve geçerlilik 179  1486
AÇIKLAMALAR  1486
IV – Tür değiştirme 180  1486
1. Genel hükümler  1486
a) İlke  1486
AÇIKLAMALAR  1487
KARARLAR  1487
b) Geçerli tür değiştirmeler 181  1488
AÇIKLAMALAR  1488
c) Kollektif ve komandit şirketlerin tür değiştirmelerine ilişkin özel düzenleme 182  1488
AÇIKLAMALAR  1489
2. Şirket payının ve haklarının korunması 183  1490
AÇIKLAMALAR  1490
Madde No  Sayfa No
3. Kuruluş ve ara bilanço 184  1491
AÇIKLAMALAR  1491
4. Tür değiştirme planı 185  1492
AÇIKLAMALAR  1492
5. Tür değiştirme raporu 186  1493
AÇIKLAMALAR  1493
6. Tür değiştirme planının ve tür değiştirme raporunun denetlenmesi 187  1494
AÇIKLAMALAR  1494
7. İnceleme hakkı 188  1494
AÇIKLAMALAR  1494
8. Tür değiştirme kararı ve tescil 189  1495
AÇIKLAMALAR  1496
9. Alacaklıların ve çalışanların korunması 190  1497
AÇIKLAMALAR  1497
V – Ortak hükümler 191  1497
1. Ortaklık paylarının ve ortaklık haklarının incelenmesi  1497
AÇIKLAMALAR  1499
2. Birleşmenin, bölünmenin ve tür değiştirmenin iptali ve eksikliklerin sonuçları 192  1500
AÇIKLAMALAR  1500
3. Sorumluluk 193  1502
AÇIKLAMALAR  1502
VI – Ticari işletme ile ilgili birleşme ve tür değiştirme 194  1504
AÇIKLAMALAR  1504
KARARLAR  1506
G) Şirketler topluluğu 195  1507
I – Hâkim ve bağlı şirket  1507
AÇIKLAMALAR  1509
II – Pay ve oy oranlarının hesaplanması 196  1513
AÇIKLAMALAR  1513
III – Karşılıklı iştirak 197  1515
AÇIKLAMALAR  1515
IV – Bildirim, tescil ve ilan yükümlülükleri 198  1516
AÇIKLAMALAR  1516
V – Bağlı ve hâkim şirketlerin raporları 199  1518
AÇIKLAMALAR  1520
VI – Bağlı şirketler hakkında bilgi alma 200  1522
AÇIKLAMALAR  1522
VII – Hakların donması 201  1523
AÇIKLAMALAR  1523
VIII – Sorumluluk 202  1524
1. Hâkimiyetin hukuka aykırı kullanılması  1524
AÇIKLAMALAR  1527
2. Tam hâkimiyet hâlinde 203  1532
a) Talimat  1532
AÇIKLAMALAR  1532
b) İstisna 204  1533
AÇIKLAMALAR  1533
c) Bağlı şirketin organlarının şirkete ve pay sahiplerine karşı sorumsuzluğu 205  1534
AÇIKLAMALAR  1534
d) Şirket alacaklılarının dava hakkı 206  1534
AÇIKLAMALAR  1535
Madde No  Sayfa No
IX – Çeşitli hükümler 207  1536
1. Özel denetim  1536
AÇIKLAMALAR  1536
2. Satın alma hakkı 208  1537
AÇIKLAMALAR  1537
3. Güvenden doğan sorumluluk 209  1538
AÇIKLAMALAR  1538
H) Gümrük ve Ticaret Bakanlığının düzenleme ve denetleme yetkisi 210  1539
AÇIKLAMALAR  1541
KARARLAR  1544
İKİNCİ KISIM
Kollektif Şirket
BİRİNCİ BÖLÜM
Şirketin Niteliği ve Kuruluşu
A) Tanım 211  1549
AÇIKLAMALAR  1549
KARARLAR  1551
B) Sözleşme 212  1554
I – Şekil  1554
AÇIKLAMALAR  1555
KARARLAR  1555
II – Zorunlu kayıtlar 213  1557
AÇIKLAMALAR  1557
KARARLAR  1561
III – Noksanlıklar 214  1562
AÇIKLAMALAR  1562
KARARLAR  1563
C) Tescil 215  1564
I – Yükümlülük  1564
AÇIKLAMALAR  1564
KARARLAR  1565
II – Yükümlülüğün yerine getirilmemesi 216  1565
AÇIKLAMALAR  1566
KARARLAR  1567
İKİNCİ BÖLÜM
Ortaklar Arasındaki İlişkiler
A) Sözleşme serbestisi 217  1569
AÇIKLAMALAR  1569
KARARLAR  1570
B) Şirketin yönetimi 218  1570
I – Yönetimin kime ait olduğu  1570
1. Genel olarak  1570
AÇIKLAMALAR  1571
KARARLAR  1572
Madde No  Sayfa No
2. Görevden alma 219  1576
a) Şirket sözleşmesiyle atama  1576
AÇIKLAMALAR  1577
KARARLAR  1578
b) Ortaklar kararıyla atama 220  1581
AÇIKLAMALAR  1581
3. Yönetim işlerinde yalnız başına veya birlikte hareket 221  1582
AÇIKLAMALAR  1582
KARARLAR  1583
4. Diğer ortakların itirazı 222  1584
AÇIKLAMALAR  1584
II – Yönetimin kapsamı 223  1586
AÇIKLAMALAR  1587
KARARLAR  1588
III – Faiz verme borcu 224  1590
AÇIKLAMALAR  1590
C) Denetim 225  1591
AÇIKLAMALAR  1591
KARARLAR  1592
D) Oy hakkı ve kararlar 226  1592
AÇIKLAMALAR  1592
E) Kâr payı hakkı ve zarara katılma 227  1594
I – Finansal tablolarının çıkarılması  1594
AÇIKLAMALAR  1595
KARARLAR  1596
II – Ortağın istemleri 228  1598
AÇIKLAMALAR  1598
KARARLAR  1600
III– Zarar payı 229  1603
AÇIKLAMALAR  1603
F) Rekabet yasağı 230  1604
I – Kural  1604
AÇIKLAMALAR  1604
KARARLAR  1605
II – Aykırı hareket 231  1607
AÇIKLAMALAR  1608
KARARLAR  1609
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Şirketin ve Ortakların Üçüncü Kişilerle İlişkileri
A) Tüzel kişiliğin kazanılması 232  1610
AÇIKLAMALAR  1610
KARARLAR  1611
B) Temsil 233  1611
I – Kapsam  1611
AÇIKLAMALAR  1612
KARARLAR  1613
II – Hükümleri 234  1614
AÇIKLAMALAR  1614
KARARLAR  1615
Madde No  Sayfa No
III – Temsil yetkisinin kaldırılması 235  1616
AÇIKLAMALAR  1617
C) Şirket alacaklılarının durumu 236  1617
I – Ortakların kişisel sorumluluğu  1617
AÇIKLAMALAR  1618
KARARLAR  1618
II– Sorumluluğun derecesi 237  1620
AÇIKLAMALAR  1621
KARARLAR  1623
III – Mahkeme kararı 238  1626
AÇIKLAMALAR  1626
KARARLAR  1628
IV– İflas 239  1628
1. Şirketin iflası  1628
AÇIKLAMALAR  1628
2. Şirketin ve ortakların iflası 240  1630
AÇIKLAMALAR  1630
KARARLAR  1631
3. Ortakların hakları 241  1632
AÇIKLAMALAR  1632
V – Takas 242  1633
AÇIKLAMALAR  1633
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Şirketin Sona Ermesi ve Ortağın Ayrılması
A) Sona erme 243  1634
I – Sebepleri  1634
1. Genel olarak  1634
AÇIKLAMALAR  1634
KARARLAR  1638
2. İstisnalar 244  1641
AÇIKLAMALAR  1641
3. Haklı sebepler 245  1642
AÇIKLAMALAR  1642
KARARLAR  1644
4. Özel durumlar 246  1648
a) Sermaye koyma borcunun yerine getirilmemesi  1648
AÇIKLAMALAR  1648
KARARLAR  1650
b) Karine 247  1651
AÇIKLAMALAR  1651
KARARLAR  1652
5. Kişisel alacaklıların durumu 248  1653
a) Şirket süresinin uzatılması hâlinde itiraz hakkı  1653
AÇIKLAMALAR  1653
b) Haciz ve şirketin feshini isteme hakkı 249  1654
AÇIKLAMALAR  1655
KARARLAR  1656
II – Hükümleri 250  1657
Madde No  Sayfa No
1. Tescil ve ilan  1657
AÇIKLAMALAR  1658
KARARLAR  1658
2. Ortakların yönetim haklarının sona ermesi 251  1659
AÇIKLAMALAR  1659
KARARLAR  1660
3. Geçici yönetim 252  1661
AÇIKLAMALAR  1661
B) Ortakların şirketten ayrılması 253  1662
I – Özel durumlar  1662
1. Ortağın ölümü  1662
AÇIKLAMALAR  1663
KARARLAR  1665
2. Ortağın iflası 254  1668
AÇIKLAMALAR  1668
KARARLAR  1669
3. Haklı sebepler 255  1669
AÇIKLAMALAR  1669
KARARLAR  1671
4. Fesih ihbarı 256  1674
AÇIKLAMALAR  1674
KARARLAR  1676
5. İki kişilik şirkette 257  1677
a) Haklı sebeplerin varlığında  1677
AÇIKLAMALAR  1677
KARARLAR  1678
b) Diğer sebeplerin varlığında 258  1681
AÇIKLAMALAR  1681
KARARLAR  1681
II – Hükümler 259  1682
1. Tescil  1682
AÇIKLAMALAR  1682
KARARLAR  1683
2. Ayrılan ortağın payı 260  1687
a) Hesaplama şekli  1687
AÇIKLAMALAR  1687
KARARLAR  1688
b) Ödeme şekli 261  1691
AÇIKLAMALAR  1692
KARARLAR  1692
c) Ödeme zamanı 262  1693
AÇIKLAMALAR  1693
KARARLAR  1693
d) Tamamlanmamış işler 263  1694
AÇIKLAMALAR  1694
KARARLAR  1695
e) Zamanaşımı 264  1696
AÇIKLAMALAR  1696
f) Özel durumlar 265  1697
AÇIKLAMALAR  1697
g) Zamanaşımının kesilmesi 266  1698
AÇIKLAMALAR  1698
BEŞİNCİ BÖLÜM
Tasfiye
Madde No  Sayfa No
A) Genel hükümler 267  1698
I – Sözleşme serbestisi  1698
1. Kural  1698
AÇIKLAMALAR  1699
KARARLAR  1699
2. Ortakların kararlarına uyma zorunluluğu 268  1701
AÇIKLAMALAR  1702
KARARLAR  1702
II – Tüzel kişiliğin devamı 269  1703
AÇIKLAMALAR  1704
KARARLAR  1704
III – İflas 270  1706
AÇIKLAMALAR  1706
IV – Şirket alacaklılarının rüçhan hakkı 271  1707
AÇIKLAMALAR  1707
KARARLAR  1708
B) Tasfiye memurları 272  1708
I – Genel olarak  1708
AÇIKLAMALAR  1708
II – Seçim ve atama 273  1709
AÇIKLAMALAR  1709
KARARLAR  1710
III – Görevden alma 274  1713
1. Tasfiye memuru olan ortaklar  1713
a) Sona ermeden önce atanma  1713
AÇIKLAMALAR  1713
KARARLAR  1714
b) Sona ermeden sonra atama 275  1714
AÇIKLAMALAR  1715
KARARLAR  1715
2. Ortak olmayan tasfiye memurları 276  1715
AÇIKLAMALAR  1716
KARARLAR  1716
3. Mahkemece atanan tasfiye memurları 277  1716
AÇIKLAMALAR  1717
IV – İşlem biçimine ilişkin hükümler 278  1717
1. Birlikte hareket  1717
AÇIKLAMALAR  1718
2. Devir yasağı ve vekil etme 279  1719
AÇIKLAMALAR  1719
3. Temsil 280  1720
AÇIKLAMALAR  1721
KARARLAR  1722
4. Yalnız başına hareket 281  1724
AÇIKLAMALAR  1724
5. Yetkilerin genişletilmesi veya daraltılması 282  1725
AÇIKLAMALAR  1725
KARARLAR  1726
Madde No  Sayfa No
V – Tescil ve ilan 283  1726
AÇIKLAMALAR  1727
VI– Ücret 284  1727
AÇIKLAMALAR  1728
KARARLAR  1728
VII – Sorumluluk 285  1730
AÇIKLAMALAR  1730
KARARLAR  1731
C) Tasfiye işleri 286  1733
I – Koruma önlemleri  1733
AÇIKLAMALAR  1733
KARARLAR  1734
II – Defter tutma yükümlülüğü 287  1734
1. Başlangıç envanteri ve bilançosu  1734
AÇIKLAMALAR  1735
KARARLAR  1735
2. Defterler 288  1736
AÇIKLAMALAR  1736
3. Son bilanço 289  1737
AÇIKLAMALAR  1737
KARARLAR  1739
4. Saklama zorunluluğu 290  1740
AÇIKLAMALAR  1740
III – Tasfiyenin amacı 291  1741
AÇIKLAMALAR  1741
KARARLAR  1742
IV – Yeni işler 292  1742
1. Kural  1742
AÇIKLAMALAR  1743
2. İstisna 293  1743
AÇIKLAMALAR  1743
V – Varlıkların paraya çevrilmesi 294  1744
1. Ayrı ayrı satış  1744
AÇIKLAMALAR  1744
KARARLAR  1745
2. Toptan satış 295  1745
AÇIKLAMALAR  1745
KARARLAR  1746
3. Paranın yatırılması 296  1746
AÇIKLAMALAR  1747
VI – Borçların ödenmesi 297  1747
AÇIKLAMALAR  1747
KARARLAR  1748
VII – Ortakların ek ödemeleri 298  1748
AÇIKLAMALAR  1749
VIII – Tasfiyeden arta kalanın dağıtılması 299  1749
1. Geçici ödemeler  1749
AÇIKLAMALAR  1749
2. Son dağıtma 300  1750
AÇIKLAMALAR  1750
IX – Ortakların denetleme hakkı 301  1751
Madde No  Sayfa No
1. Bilgi isteme hakkı  1751
AÇIKLAMALAR  1751
KARARLAR  1752
2. Defterleri inceleme hakkı 302  1753
AÇIKLAMALAR  1753
X – Tasfiyenin sonu 303  1753
AÇIKLAMALAR  1754
KARARLAR  1754
ÜÇÜNCÜ KISIM
Komandit Şirket
BİRİNCİ BÖLÜM
Şirketin Niteliği ve Kuruluşu
A) Tanımı 304  1757
AÇIKLAMALAR  1757
KARARLAR  1758
B) Uygulanacak hükümler 305  1761
AÇIKLAMALAR  1761
KARARLAR  1762
C) Sözleşme 306  1762
I – Yorum  1762
AÇIKLAMALAR  1762
II– Komanditerlerin sermaye koyma borcu 307  1763
AÇIKLAMALAR  1763
KARARLAR  1764
İKİNCİ BÖLÜM
Ortaklar Arasındaki İlişkiler
A) Sözleşme serbestisi 308  1764
AÇIKLAMALAR  1764
KARARLAR  1765
B) Komanditerlerin hukuki durumu 309  1767
I – Yönetim  1767
AÇIKLAMALAR  1767
KARARLAR  1768
II – Denetleme 310  1769
AÇIKLAMALAR  1769
III – Rekabet yasağı 311  1771
AÇIKLAMALAR  1771
IV – Kâr ve zarar 312  1771
1. Genel olarak  1771
AÇIKLAMALAR  1772
KARARLAR  1772
2. Geri verilmesi zorunlu olmayan faizler ve kâr payları 313  1774
a) Usulüne göre tahakkuk ettirilmiş olanlar  1774
AÇIKLAMALAR  1774
Madde No  Sayfa No
b) Usulsüz tahakkuk ettirilmiş olanlar 314  1774
AÇIKLAMALAR  1775
V – Ortaklığın geçişi 315  1775
1. Devir hâlinde  1775
AÇIKLAMALAR  1775
KARARLAR  1776
2. Ölüm hâlinde 316  1777
AÇIKLAMALAR  1777
KARARLAR  1778
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Şirketin ve Ortakların Üçüncü Kişilerle Olan İlişkileri
A) Uygulanacak hükümler 317  1778
AÇIKLAMALAR  1778
B) Şirketin temsili 318  1779
AÇIKLAMALAR  1779
KARARLAR  1780
C) Komanditer ortağın sorumluluğu 319  1780
I – Genel olarak  1780
AÇIKLAMALAR  1781
II – İstisnalar 320  1781
1. Adı şirketin unvanında bulunan komanditer  1781
AÇIKLAMALAR  1781
2. Şirket adına işlemde bulunan komanditer 321  1782
AÇIKLAMALAR  1782
III – Alacaklıların durumu 322  1783
1. Takip imkânı  1783
AÇIKLAMALAR  1784
KARARLAR  1785
2. Sermayenin azaltılması 323  1785
AÇIKLAMALAR  1785
3. İflas 324  1786
a) Şirketin iflası  1786
AÇIKLAMALAR  1786
b) Komanditelerin sorumluluğu 325  1787
AÇIKLAMALAR  1787
KARARLAR  1788
c) Komanditerin iflası 326  1790
AÇIKLAMALAR  1790
4. Takas 327  1790
AÇIKLAMALAR  1791
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Şirketin Sona Ermesi ve Tasfiyesi
A) Uygulanacak hükümler 328  1791
AÇIKLAMALAR  1792
KARARLAR  1794
DÖRDÜNCÜ KISIM
Anonim Şirket
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler, Kuruluş ve Temel İlkeler
Madde No  Sayfa No
A) Genel Hükümler 329  1799
I – Tanım  1799
AÇIKLAMALAR  1799
KARARLAR  1802
II – Özel kanunlara bağlı anonim şirketler 330  1819
AÇIKLAMALAR  1819
III – Amaç ve konu 331  1820
AÇIKLAMALAR  1820
KARARLAR  1821
IV – En az sermaye tutarı 332  1822
AÇIKLAMALAR  1822
V – Devletin gözetimi 333  1825
1. İzin  1825
AÇIKLAMALAR  1825
KARARLAR  1826
2. Kamu tüzel kişilerinin yönetim kurulunda temsili 334  1826
AÇIKLAMALAR  1827
KARARLAR  1828
B) Kuruluş 335  1829
I – Kurucu işlem  1829
AÇIKLAMALAR  1829
II – Kuruluş belgeleri 336  1831
AÇIKLAMALAR  1831
III – Kurucular 337  1832
1. Tanım  1832
AÇIKLAMALAR  1833
2. Asgari sayı 338  1833
AÇIKLAMALAR  1835
KARARLAR  1836
IV – Esas sözleşme 339  1836
1. İçerik  1836
AÇIKLAMALAR  1838
KARARLAR  1839
2. Emredici hükümler 340  1844
AÇIKLAMALAR  1844
KARARLAR  1845
V – Taahhüdün onaylanması 341  1846
AÇIKLAMALAR  1846
KARARLAR  1846
VI – Ayni sermaye 342  1849
1. Ayni sermaye konulabilecek malvarlığı unsurları  1849
AÇIKLAMALAR  1849
2. Değer biçme 343  1850
AÇIKLAMALAR  1851
KARARLAR  1853
Madde No  Sayfa No
VII – Pay bedellerinin ödenmesi 344  1855
1. Nakdî sermaye  1855
AÇIKLAMALAR  1855
KARARLAR  1856
2. Ödeme yeri 345  1857
AÇIKLAMALAR  1857
3. Halka arzedilecek paylar 346  1858
AÇIKLAMALAR  1860
VIII – Primli paylar 347  1861
AÇIKLAMALAR  1862
KARARLAR  1863
IX – Kurucu menfaatleri 348  1864
AÇIKLAMALAR  1864
KARARLAR  1866
X – Kurucular beyanı 349  1878
XI – Halka arz taahhüdü 350  1878
AÇIKLAMALAR  1878
XII – İşlem denetçisi raporu 351  1879
AÇIKLAMALAR  1879
XIII – Kuruluştan önce pay taahhüdünün devri 352  1879
AÇIKLAMALAR  1879
KARARLAR  1880
XIV – Fesih davası 353  1880
AÇIKLAMALAR  1882
KARARLAR  1883
XV – Şirketin tescili ve ilanı 354  1883
AÇIKLAMALAR  1884
KARARLAR  1886
XVI – Tüzel kişiliğin kazanılması 355  1888
AÇIKLAMALAR  1888
KARARLAR  1889
C) Kanuna karşı hile 356  1893
AÇIKLAMALAR  1894
KARARLAR  1895
D) Temel ilkeler 357  1898
I – Eşit işlem ilkesi  1898
AÇIKLAMALAR  1898
II – Pay sahiplerinin şirkete borçlanma yasağı 358  1899
AÇIKLAMALAR  1899
KARARLAR  1901
İKİNCİ BÖLÜM
Yönetim Kurulu
A) Genel olarak 359  1905
I – Atama ve seçim  1905
1. Üyelerin sayısı ve nitelikleri  1905
AÇIKLAMALAR  1905
KARARLAR  1908
2. Belirli grupların yönetim kurulunda temsil edilmesi 360  1912
AÇIKLAMALAR  1913
Madde No  Sayfa No
3. Sigorta 361  1915
AÇIKLAMALAR  1916
4. Görev süresi 362  1917
AÇIKLAMALAR  1917
KARARLAR  1919
II – Üyeliğin boşalması 363  1923
AÇIKLAMALAR  1923
KARARLAR  1925
III – Görevden alma 364  1931
AÇIKLAMALAR  1931
KARARLAR  1932
B) Yönetim ve temsil 365  1935
I – Genel olarak  1935
1. Esas  1935
AÇIKLAMALAR  1935
KARARLAR  1938
2. Görev dağılımı 366  1946
AÇIKLAMALAR  1947
KARARLAR  1948
3. Yönetimin devri 367  1949
AÇIKLAMALAR  1949
KARARLAR  1951
4. Ticari mümessil ve vekiller 368  1956
AÇIKLAMALAR  1956
KARARLAR  1957
5. Özen ve bağlılık yükümlülüğü 369  1958
AÇIKLAMALAR  1959
KARARLAR  1961
II. Temsil yetkisi 370  1962
1. Genel olarak  1962
AÇIKLAMALAR  1962
KARARLAR  1963
2. Kapsam ve sınırlar 371  1965
AÇIKLAMALAR  1966
KARARLAR  1971
3. İmza şekli 372  1996
AÇIKLAMALAR  1996
KARARLAR  1997
4. Tescil ve ilan 373  1999
AÇIKLAMALAR  1999
KARARLAR  2000
III – Görevler ve yetkiler 374  2002
1. Genel olarak  2002
AÇIKLAMALAR  2002
2. Devredilemez görev ve yetkiler 375  2004
AÇIKLAMALAR  2006
KARARLAR  2010
3. Sermayenin kaybı, borca batık olma durumu 376  2010
a) Çağrı ve bildirim yükümü  2010
AÇIKLAMALAR  2013
KARARLAR  2014
Madde No  Sayfa No
b) İflasın ertelenmesi 377  2025
AÇIKLAMALAR  2025
KARARLAR  2026
4. Riskin erken saptanması ve yönetimi 378  2030
AÇIKLAMALAR  2030
5. Şirketin kendi paylarını iktisap veya rehin olarak kabul etmesi 379  2031
a) Genel olarak  2031
AÇIKLAMALAR  2034
KARARLAR  2035
b) Kanuna karşı hile 380  2037
AÇIKLAMALAR  2037
KARARLAR  2038
c) Yakın ve ciddi bir kaybın önlenmesi 381  2039
AÇIKLAMALAR  2040
d) İstisnalar 382  2041
AÇIKLAMALAR  2041
e) İvazsız iktisap 383  2042
AÇIKLAMALAR  2042
f) Elden çıkarma 384  2043
AÇIKLAMALAR  2043
g) Aykırı iktisap hâlinde elden çıkarma 385  2044
AÇIKLAMALAR  2044
h) Sermayenin azaltılması 386  2044
AÇIKLAMALAR  2045
ı) Saklı tutulan hükümler 387  2045
AÇIKLAMALAR  2045
i) Kendi paylarını taahhüt yasağı 388  2046
AÇIKLAMALAR  2046
j) Hakların kullanılması 389  2047
AÇIKLAMALAR  2048
IV – Yönetim kurulu toplantıları 390  2048
1. Kararlar  2048
AÇIKLAMALAR  2049
KARARLAR  2052
2. Batıl kararlar 391  2057
AÇIKLAMALAR  2058
KARARLAR  2060
3. Bilgi alma ve inceleme hakkı 392  2061
AÇIKLAMALAR  2062
4. Müzakereye katılma yasağı 393  2064
AÇIKLAMALAR  2064
KARARLAR  2066
V– Yönetim kurulu üyelerinin mali hakları 394  2067
AÇIKLAMALAR  2067
KARARLAR  2068
VI – Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı 395  2071
AÇIKLAMALAR  2071
KARARLAR  2075
VII – Rekabet yasağı 396  2081
AÇIKLAMALAR  2082
KARARLAR  2083
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Denetleme
Madde No  Sayfa No
A) Genel olarak 397  2090
AÇIKLAMALAR  2091
B) Konu ve kapsam 398  2095
AÇIKLAMALAR  2096
C) Denetçi 399  2098
I – Seçim, görevden alma ve sözleşmenin feshi  2098
AÇIKLAMALAR  2099
KARARLAR  2103
II – Denetçi olabilecekler 400  2106
AÇIKLAMALAR  2107
D) İbraz yükümü ve bilgi alma hakkı 401  2108
AÇIKLAMALAR  2109
E) Denetim raporu 402  2110
AÇIKLAMALAR  2111
F) Görüş yazıları 403  2112
AÇIKLAMALAR  2113
G) Denetçilerin sır saklamadan doğan sorumluluğu 404  2114
AÇIKLAMALAR  2115
KARARLAR  2116
H) Şirket ile denetçi arasındaki görüş ayrılıkları 405  2117
AÇIKLAMALAR  2117
I) Topluluk ilişkileri için özel denetçi denetimi 406  2118
AÇIKLAMALAR  2119
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Genel Kurul
A) Genel olarak 407  2119
AÇIKLAMALAR  2120
KARARLAR  2123
B) Görev ve yetkileri 408  2128
AÇIKLAMALAR  2129
KARARLAR  2131
C) Toplantılar 409  2132
AÇIKLAMALAR  2133
KARARLAR  2134
D) Çağrı 410  2135
I – Yetki  2135
1. Yetkili ve görevli organlar  2135
AÇIKLAMALAR  2135
KARARLAR  2136
2. Azlık 411  2140
a) Genel olarak  2140
AÇIKLAMALAR  2140
KARARLAR  2142
Madde No  Sayfa No
b) Mahkemenin izni 412  2144
AÇIKLAMALAR  2144
KARARLAR  2146
II – Gündem 413  2151
AÇIKLAMALAR  2151
KARARLAR  2152
III – Çağrının şekli 414  2157
1. Genel olarak  2157
AÇIKLAMALAR  2157
KARARLAR  2158
2. Genel kurula katılmaya yetkili olan pay sahipleri 415  2162
AÇIKLAMALAR  2163
3. Çağrısız genel kurul 416  2164
AÇIKLAMALAR  2165
KARARLAR  2165
E) Toplantının yapılması 417  2169
I – Hazır bulunanlar listesi  2169
AÇIKLAMALAR  2170
KARARLAR  2172
II – Toplantı ve karar nisabı 418  2175
AÇIKLAMALAR  2175
KARARLAR  2176
III – Toplantı başkanlığı ve iç yönerge 419  2178
AÇIKLAMALAR  2178
IV – Toplantının ertelenmesi 420  2179
AÇIKLAMALAR  2180
KARARLAR  2181
V – Esas sözleşme değişikliklerinde toplantı ve karar nisapları 421  2189
AÇIKLAMALAR  2191
KARARLAR  2194
VI – Tutanak 422  2198
AÇIKLAMALAR  2199
KARARLAR  2200
VII – Kararların etkisi 423  2202
AÇIKLAMALAR  2202
KARARLAR  2203
VIII – Bilançonun onaylanmasına ilişkin karar 424  2203
AÇIKLAMALAR  2203
KARARLAR  2204
F) Pay sahibinin kişisel hakları 425  2217
I – Genel kurula katılma  2217
1. İlke  2217
AÇIKLAMALAR  2218
KARARLAR  2218
2. Şirkete karşı yetkili olma 426  2219
AÇIKLAMALAR  2219
KARARLAR  2220
3. Pay sahibinin temsili 427  2221
a) Genel olarak  2221
AÇIKLAMALAR  2221
KARARLAR  2222
Madde No  Sayfa No
b) Organın temsilcisi, bağımsız temsilci ve kurumsal temsilci 428  2222
AÇIKLAMALAR  2223
c) Tevdi eden temsilcisi 429  2226
AÇIKLAMALAR  2227
d) Bildirge 430  2228
AÇIKLAMALAR  2228
e) Bildirim 431  2228
AÇIKLAMALAR  2229
4. Birden çok hak sahibi 432  2230
AÇIKLAMALAR  2231
II – Yetkisiz katılma 433  2231
AÇIKLAMALAR  2232
KARARLAR  2233
III – Oy hakkı 434  2234
1. İlke  2234
AÇIKLAMALAR  2236
2. Oy hakkının doğumu 435  2240
AÇIKLAMALAR  2240
3. Oydan yoksunluk 436  2241
AÇIKLAMALAR  2241
KARARLAR  2242
IV – Bilgi alma ve inceleme hakkı 437  2256
AÇIKLAMALAR  2257
KARARLAR  2259
V – Özel denetim isteme hakkı 438  2261
1. Genel kurulun kabulü  2261
AÇIKLAMALAR  2261
KARARLAR  2263
2. Genel kurulun reddi 439  2264
AÇIKLAMALAR  2265
3. Atama 440  2266
AÇIKLAMALAR  2266
KARARLAR  2266
4. Görev 441  2267
AÇIKLAMALAR  2268
KARARLAR  2269
5. Rapor 442  2269
AÇIKLAMALAR  2270
6. İşleme konulma ve açıklama 443  2270
AÇIKLAMALAR  2271
KARARLAR  2271
7. Giderler 444  2271
AÇIKLAMALAR  2272
G) Genel kurul kararlarının iptali 445  2272
I – İptal sebepleri  2272
AÇIKLAMALAR  2273
KARARLAR  2273
II – İptal davası açabilecek kişiler 446  2315
AÇIKLAMALAR  2316
KARARLAR  2317
Madde No  Sayfa No
H) Butlan 447  2324
AÇIKLAMALAR  2324
KARARLAR  2325
I) Çeşitli hükümler 448  2333
I – İlan, teminat ve kanun yolu  2333
AÇIKLAMALAR  2334
KARARLAR  2335
II – Kararın yürütülmesinin geri bırakılması 449  2336
AÇIKLAMALAR  2336
KARARLAR  2338
III – Kararın etkisi 450  2341
AÇIKLAMALAR  2341
KARARLAR  2342
IV – Kötüniyetle iptal ve butlan davası açanların sorumluluğu 451  2343
AÇIKLAMALAR  2343
KARARLAR  2344
BEŞİNCİ BÖLÜM
Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi
BİRİNCİ AYIRIM
Genel Olarak
Madde No  Sayfa No
A) İlke 452  2361
AÇIKLAMALAR  2361
KARARLAR  2362
B) Usul 453  2369
I – Gümrük ve Ticaret Bakanlığının izni ve genel kurul kararı  2369
AÇIKLAMALAR  2369
KARARLAR  2369
II – İmtiyazlı pay sahipleri özel kurulu 454  2370
AÇIKLAMALAR  2371
KARARLAR  2375
III – Tescil 455  2376
AÇIKLAMALAR  2376
KARARLAR  2377
İKİNCİ AYIRIM
Özel Değişiklikler
A) Sermayenin artırılması 456  2378
I – Ortak hükümler  2378
1. Genel olarak  2378
AÇIKLAMALAR  2379
KARARLAR  2381
2. Yönetim kurulunun beyanı 457  2389
AÇIKLAMALAR  2391
3. Denetleme raporu 458  2392
AÇIKLAMALAR  2392
II – Sermaye taahhüdü yoluyla artırım 459  2392
1. Esas sermaye sisteminde  2392
AÇIKLAMALAR  2392
2. Kayıtlı sermaye sisteminde 460  2393
AÇIKLAMALAR  2394
3. Rüçhan hakkı 461  2396
AÇIKLAMALAR  2398
KARARLAR  2401
III – İç kaynaklardan sermaye artırımı 462  2405
AÇIKLAMALAR  2406
IV – Şarta bağlı sermaye artırımı 463  2407
1. İlke  2407
AÇIKLAMALAR  2408
Madde No  Sayfa No
2. Sınırlar 464  2409
AÇIKLAMALAR  2409
3. Esas sözleşmedeki dayanak 465  2410
AÇIKLAMALAR  2411
4. Pay sahiplerinin korunması 466  2412
AÇIKLAMALAR  2412
5. Değiştirme veya alım hakkını haiz bulunan kişilerin korunması 467  2413
AÇIKLAMALAR  2413
6. Sermaye artırımının gerçekleştirilmesi 468  2414
a) Hakların kullanılması, sermaye taahhüdü  2414
AÇIKLAMALAR  2414
b) Uygunluğun doğrulanması 469  2415
AÇIKLAMALAR  2415
c) Esas sözleşmenin uygun duruma getirilmesi 470  2415
AÇIKLAMALAR  2415
d) Ticaret siciline tescil 471  2416
AÇIKLAMALAR  2416
7. Esas sözleşmeden çıkarma 472  2417
AÇIKLAMALAR  2417
B) Esas sermayenin azaltılması 473  2418
I – Karar  2418
AÇIKLAMALAR  2419
KARARLAR  2421
II – Alacaklılara çağrı 474  2423
AÇIKLAMALAR  2423
III – Kararların yerine getirilmesi 475  2424
AÇIKLAMALAR  2425
ALTINCI BÖLÜM
Pay ve Sermaye Koyma Borcu
BİRİNCİ AYIRIM
Pay
A) Genel hükümler 476  2426
I – Asgari itibarî değer  2426
AÇIKLAMALAR  2427
KARARLAR  2428
II – Payların bölünememesi 477  2460
AÇIKLAMALAR  2460
KARARLAR  2461
B) İmtiyazlı paylar 478  2463
I – Tanım  2463
AÇIKLAMALAR  2463
KARARLAR  2466#NLI
 


Selma Çetiner ...
Ekim 2017
36.90 TL
Sepete Ekle
Muhammed Cihan Güvenç
Mayıs 2018
42.00 TL
Sepete Ekle
Onur Zorluer
Mayıs 2018
36.00 TL
Sepete Ekle
Özgür Küçüktaşdemir
Nisan 2018
107.50 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Üçüncü Basıya Önsöz  7
Kısaltmalar  17
Eski – Yeni Madde Karşılaştırma Tablosu  21
TÜRK TİCARET KANUNU
BAŞLANGIÇ
Madde No  Sayfa No
A) Kanunun uygulama alanı 1  43
I – Ticari hükümler  43
AÇIKLAMALAR  44
KARARLAR  48
II – Ticari örf ve âdet 2  207
AÇIKLAMALAR  208
KARARLAR  209
III – Ticari işler 3  223
AÇIKLAMALAR  223
KARARLAR  224
IV – Ticari davalar, çekişmesiz yargı işleri ve delilleri 4  230
1. Genel olarak  230
AÇIKLAMALAR  231
KARARLAR  233
2. Ticari davalar ve çekişmesiz yargı işlerinin görüleceği mahkemeler 5  415
AÇIKLAMALAR  416
KARARLAR  420
B) Çeşitli hükümler 6  533
I – Zamanaşımı  533
AÇIKLAMALAR  533
KARARLAR  535
II – Teselsül karinesi 7  570
AÇIKLAMALAR  571
KARARLAR  572
III – Ticari işlerde faiz 8  602
1. Oran serbestisi ve bileşik faizin şartları  602
AÇIKLAMALAR  602
KARARLAR  608
2. Uygulanacak hükümler 9  623
AÇIKLAMALAR  623
KARARLAR  628
3. Faizin başlangıcı 10  650
AÇIKLAMALAR  650
KARARLAR  653
BİRİNCİ KİTAP
Ticari İşletme
BİRİNCİ KISIM
Tacir
Madde No  Sayfa No
A) Ticari işletme 11  687
1. Bütünlük ilkesi  687
AÇIKLAMALAR  687
KARARLAR  689
B) Tacir 12  697
I – Gerçek kişiler  697
1. Genel olarak  697
AÇIKLAMALAR  697
KARARLAR  699
2. Küçük ve kısıtlılar 13  706
AÇIKLAMALAR  706
KARARLAR  707
3. Ticaret yapmaktan menedilenler 14  708
AÇIKLAMALAR  708
KARARLAR  709
4. Esnaf 15  709
AÇIKLAMALAR  709
KARARLAR  710
II – Tüzel kişiler 16  713
AÇIKLAMALAR  714
KARARLAR  716
III – Donatma iştiraki 17  722
AÇIKLAMALAR  723
C) Tacir olmanın hükümleri 18  723
I – Genel olarak  723
AÇIKLAMALAR  724
KARARLAR  725
II – Özel olarak 19  738
1. Ticari iş karinesi  738
AÇIKLAMALAR  738
KARARLAR  739
2. Ücret isteme hakkı 20  743
AÇIKLAMALAR  743
KARARLAR  744
3. Fatura ve teyit mektubu 21  752
AÇIKLAMALAR  752
KARARLAR  755
4. Ücret ve sözleşme cezasının indirilmesi 22  779
AÇIKLAMALAR  779
KARARLAR  780
5. Ticari satış ve mal değişimi 23  802
AÇIKLAMALAR  803
KARARLAR  806
İKİNCİ KISIM
Ticaret Sicili
Madde No  Sayfa No
A) Kuruluş 24  833
I – Genel olarak  833
AÇIKLAMALAR  834
KARARLAR  836
II – Yönetim 25  837
AÇIKLAMALAR  837
KARARLAR  838
III – Yönetmelik 26  839
AÇIKLAMALAR  839
B) Tescil 27  840
I – Şartları  840
1. İstem  840
AÇIKLAMALAR  841
KARARLAR  843
2. İlgililer 28  847
AÇIKLAMALAR  847
KARARLAR  848
3. İstemin şekli 29  852
AÇIKLAMALAR  853
4. Süre 30  854
AÇIKLAMALAR  854
KARARLAR  855
5. Değişiklikler 31  856
AÇIKLAMALAR  856
KARARLAR  857
II – Sicil müdürünün görevleri 32  860
1. İnceleme görevi ve geçici tescil  860
AÇIKLAMALAR  860
KARARLAR  863
2. Tescile davet ve ceza 33  868
AÇIKLAMALAR  869
KARARLAR  870
3. İtiraz 34  874
AÇIKLAMALAR  874
KARARLAR  875
III – Açıklık 35  886
AÇIKLAMALAR  887
KARARLAR  887
IV – Sonuçları 36  889
1. Tescil ve ilanın üçüncü kişilere etkisi  889
AÇIKLAMALAR  890
KARARLAR  892
2. Görünüşe güven 37  895
AÇIKLAMALAR  895
KARARLAR  898
3. Sorumluluk 38  900
AÇIKLAMALAR  900
KARARLAR  901
ÜÇÜNCÜ KISIM
Ticaret Unvanı ve İşletme Adı
Madde No  Sayfa No
A) Ticaret unvanı 39  903
I – Kullanma zorunluluğu  903
1. Genel olarak  903
AÇIKLAMALAR  903
KARARLAR  907
2. Tescil 40  911
AÇIKLAMALAR  912
KARARLAR  914
II – Ticaret unvanının şekli 41  919
1. Gerçek kişiler  919
AÇIKLAMALAR  919
KARARLAR  920
2. Tüzel kişiler 42  923
a) Kollektif ve komandit şirketler  923
AÇIKLAMALAR  924
KARARLAR  924
b) Anonim, limited ve kooperatif şirketler 43  925
AÇIKLAMALAR  926
KARARLAR  927
c) Tacir sayılan diğer tüzel kişiler ve donatma iştiraki 44  929
AÇIKLAMALAR  929
d) Ortak hükümler 45  931
AÇIKLAMALAR  931
KARARLAR  932
3. Ekler 46  935
AÇIKLAMALAR  935
KARARLAR  937
4. Ticaret unvanının devamı 47  938
AÇIKLAMALAR  938
KARARLAR  939
5. Şubeler 48  941
AÇIKLAMALAR  941
KARARLAR  943
6. Ticaret unvanının devri 49  946
AÇIKLAMALAR  947
KARARLAR  948
III – Ticaret unvanının korunması 50  950
1. İlke  950
AÇIKLAMALAR  950
KARARLAR  951
2. Bildirim ve ceza 51  958
AÇIKLAMALAR  959
3. Unvanına tecavüz edilen kimsenin hakları 52  960
AÇIKLAMALAR  960
KARARLAR  961
B) İşletme adı 53  977
AÇIKLAMALAR  977
KARARLAR  979
DÖRDÜNCÜ KISIM
Haksız Rekabet
Madde No  Sayfa No
A) Genel olarak 54  981
I – Amaç ve ilke  981
AÇIKLAMALAR  982
KARARLAR  984
II – Dürüstlük kuralına aykırı davranışlar, ticari uygulamalar 55  1045
AÇIKLAMALAR  1053
KARARLAR  1054
B) Hukuki sorumluluk 56  1109
I – Çeşitli davalar  1109
AÇIKLAMALAR  1110
KARARLAR  1111
II – Çalıştıranın sorumluluğu 57  1147
AÇIKLAMALAR  1147
KARARLAR  1147
III – Basın, yayın, iletişim ve bilişim kuruluşlarının sorumluluğu 58  1151
AÇIKLAMALAR  1152
KARARLAR  1153
IV – Kararın ilanı 59  1158
AÇIKLAMALAR  1159
KARARLAR  1159
V – Zamanaşımı 60  1161
AÇIKLAMALAR  1161
KARARLAR  1162
VI – İhtiyati tedbirler 61  1167
AÇIKLAMALAR  1167
KARARLAR  1168
C) Ceza sorumluluğu 62  1171
I – Cezayı gerektiren fiiller  1171
AÇIKLAMALAR  1171
KARARLAR  1172
II – Tüzel kişilerin cezai sorumluluğu 63  1174
AÇIKLAMALAR  1174
BEŞİNCİ KISIM
Ticari Defterler
Madde No  Sayfa No
A) Defter tutma ve envanter 64  1203
I – Defter tutma yükümlülüğü  1203
AÇIKLAMALAR  1204
KARARLAR  1208
II – Defterlerin tutulması 65  1220
AÇIKLAMALAR  1220
KARARLAR  1222
III – Envanter 66  1222
AÇIKLAMALAR  1223
KARARLAR  1224
IV – Envanteri kolaylaştırıcı yöntemler 67  1230
AÇIKLAMALAR  1231
KARARLAR  1232
B) Açılış bilançosu, yılsonu finansal tabloları 68  1234
I – Genel hükümler  1234
1. Düzenleme yükümü  1234
AÇIKLAMALAR  1234
KARARLAR  1235
2. Düzenlemeye ilişkin ilkeler 69  1238
AÇIKLAMALAR  1238
KARARLAR  1239
3. Dil ve para birimi 70  1240
AÇIKLAMALAR  1240
KARARLAR  1240
4. İmza 71  1241
AÇIKLAMALAR  1241
II – Kalemlere ilişkin ilkeler 72  1242
1. Tamlık ve mahsup yasağı  1242
AÇIKLAMALAR  1242
KARARLAR  1242
2. Bilançonun içeriği 73  1243
AÇIKLAMALAR  1243
KARARLAR  1243
3. Aktifleştirme yasağı 74  1245
AÇIKLAMALAR  1246
KARARLAR  1246
4. Karşılıklar 75  1249
AÇIKLAMALAR  1249
5. Dönem ayırıcı hesaplar 76  1249
AÇIKLAMALAR  1250
6. Sorumluluk ilişkileri 77  1250
AÇIKLAMALAR  1250
III – Değerleme ilkeleri 78  1250
1. Genel değerleme ilkeleri  1250
AÇIKLAMALAR  1251
Madde No  Sayfa No
2. Varlıklar ile borçların değerleme ölçüleri 79  1251
AÇIKLAMALAR  1252
3. İktisap ve üretim değerleri 80  1252
AÇIKLAMALAR  1252
4. Değerlemeyi basitleştirici yöntemler 81  1252
AÇIKLAMALAR  1252
C) Saklama ve ibraz 82  1253
I – Belgelerin saklanması, saklama süresi  1253
AÇIKLAMALAR  1254
KARARLAR  1256
II – Hukuki uyuşmazlıklarda ibraz 83  1283
AÇIKLAMALAR  1284
KARARLAR  1285
III – Uyuşmazlıklarda suret alınması 84  1290
AÇIKLAMALAR  1291
IV – Defterlerin tümüyle incelenmesi 85  1291
AÇIKLAMALAR  1292
KARARLAR  1292
V – Görüntü ve veri taşıyıcılara aktarılmış belgelerin ibrazı 86  1292
AÇIKLAMALAR  1292
VI – Ticarete yeni başlayanlar için uygulama 87  1293
AÇIKLAMALAR  1293
KARARLAR  1293
VII – Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun yetkisi 88  1294
AÇIKLAMALAR  1295
ALTINCI KISIM
Cari Hesap
A) Tanım ve şekil 89  1297
AÇIKLAMALAR  1297
KARARLAR  1298
B) Hükümleri 90  1305
I – Genel olarak  1305
AÇIKLAMALAR  1305
KARARLAR  1307
II – Özel durumlar 91  1309
1. Ticari senetler  1309
AÇIKLAMALAR  1309
KARARLAR  1309
2. Ücret ve giderler 92  1310
AÇIKLAMALAR  1310
3. Hesap dışında kalan alacaklar 93  1310
AÇIKLAMALAR  1310
III – Bakiye 94  1311
1. Belirlenmesi  1311
AÇIKLAMALAR  1312
KARARLAR  1313
2. Faiz 95  1314
AÇIKLAMALAR  1314
Madde No  Sayfa No
3. Bileşik faiz ve sözleşme ile belirlenebilecek hükümler 96  1315
AÇIKLAMALAR  1315
IV – Bütünlük ilkesi 97  1316
AÇIKLAMALAR  1316
C) Cari hesabın sona ermesi 98  1316
I – Genel olarak  1316
AÇIKLAMALAR  1317
KARARLAR  1317
II – Ölüm ve kısıtlılık hâlleri 99  1318
AÇIKLAMALAR  1318
D) Bakiyenin haczi 100  1318
AÇIKLAMALAR  1319
E) Zamanaşımı 101  1320
AÇIKLAMALAR  1320
KARARLAR  1320
YEDİNCİ KISIM
Acentelik
A) Genel olarak 102  1323
I – Tanımı  1323
AÇIKLAMALAR  1323
KARARLAR  1324
II – Uygulama alanı 103  1335
AÇIKLAMALAR  1335
KARARLAR  1336
III – İnhisar 104  1337
AÇIKLAMALAR  1337
KARARLAR  1337
B) Acentenin yetkileri 105  1339
I – Genel olarak  1339
AÇIKLAMALAR  1339
KARARLAR  1341
II – Özel ve yazılı yetki gerektiren hâller 106  1347
AÇIKLAMALAR  1347
KARARLAR  1348
III – Sözleşme yapma yetkisi 107  1348
AÇIKLAMALAR  1348
KARARLAR  1349
IV – Yetkisizlik 108  1351
AÇIKLAMALAR  1351
KARARLAR  1352
C) Acentenin borçları 109  1353
I – Genel olarak  1353
AÇIKLAMALAR  1353
KARARLAR  1353
II – Haber verme yükümlülüğü 110  1357
AÇIKLAMALAR  1357
III – Önlemler 111  1357
AÇIKLAMALAR  1358
Madde No  Sayfa No
IV – Ödeme borcu 112  1359
AÇIKLAMALAR  1359
KARARLAR  1360
D) Acentenin hakları 113  1362
I – Ücret  1362
1. Ücrete hak kazandıran işlemler  1362
AÇIKLAMALAR  1362
KARARLAR  1364
2. Ücrete hak kazanma zamanı 114  1368
AÇIKLAMALAR  1369
KARARLAR  1370
3. Ücretin miktarı 115  1370
AÇIKLAMALAR  1370
KARARLAR  1371
4. Ücretin ödeme zamanı 116  1373
AÇIKLAMALAR  1373
KARARLAR  1374
II – Olağanüstü giderlerin karşılanması 117  1375
AÇIKLAMALAR  1375
KARARLAR  1375
III – Faiz isteme hakkı 118  1376
AÇIKLAMALAR  1377
IV – Hapis hakkı 119  1377
AÇIKLAMALAR  1377
E) Müvekkilin borçları 120  1378
AÇIKLAMALAR  1379
F) Acentelik sözleşmesinin sona ermesi 121  1379
I – Sebepleri  1379
AÇIKLAMALAR  1380
KARARLAR  1381
II – Denkleştirme istemi 122  1382
AÇIKLAMALAR  1383
KARARLAR  1385
III – Rekabet yasağı anlaşması 123  1398
AÇIKLAMALAR  1399
KARARLAR  1399
İKİNCİ KİTAP
Ticaret Şirketleri
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
A) Türleri 124  1403
AÇIKLAMALAR  1403
KARARLAR  1404
B) Tüzel kişilik ve ehliyet 125  1404
AÇIKLAMALAR  1404
KARARLAR  1405
Madde No  Sayfa No
C) Uygulanacak kanun hükümleri 126  1407
AÇIKLAMALAR  1407
KARARLAR  1408
D) Sermaye koyma borcu 127  1409
I – Konusu  1409
AÇIKLAMALAR  1410
KARARLAR  1411
II – Hükmü 128  1411
1. Genel olarak  1411
AÇIKLAMALAR  1412
KARARLAR  1415
2. Temerrüt faizi 129  1420
AÇIKLAMALAR  1420
3. Sorumlu olma 130  1421
AÇIKLAMALAR  1422
4. Karineler 131  1422
AÇIKLAMALAR  1423
KARARLAR  1423
5. Faiz ve ücret alma hakkı 132  1424
AÇIKLAMALAR  1424
KARARLAR  1425
E) Ortakların kişisel alacaklıları 133  1425
AÇIKLAMALAR  1426
KARARLAR  1427
F) Birleşme, bölünme ve tür değiştirme 134  1431
I – Uygulama alanı ve kavramlar  1431
1. Uygulama alanı  1431
AÇIKLAMALAR  1431
KARARLAR  1432
2. Kavramlar 135  1433
AÇIKLAMALAR  1433
II – Birleşme 136  1434
1. Genel hükümler  1434
a) İlke  1434
AÇIKLAMALAR  1435
KARARLAR  1436
b) Geçerli birleşmeler 137  1437
AÇIKLAMALAR  1438
c) Tasfiye hâlindeki bir şirketin birleşmeye katılması 138  1439
AÇIKLAMALAR  1439
KARARLAR  1439
d) Sermayenin kaybı veya borca batıklık hâlinde birleşmeye katılma 139  1440
AÇIKLAMALAR  1440
2. Ortaklık payları ve hakları 140  1441
a) Ortaklık payının ve haklarının korunması  1441
AÇIKLAMALAR  1441
b) Ayrılma akçesi 141  1442
AÇIKLAMALAR  1442
3. Sermaye artırımı, yeni kuruluş ve ara bilanço 142  1443
a) Sermaye artırımı  1443
AÇIKLAMALAR  1443
Madde No  Sayfa No
b) Yeni kuruluş 143  1444
AÇIKLAMALAR  1444
c) Ara bilanço 144  1444
AÇIKLAMALAR  1444
4. Birleşme sözleşmesi ve birleşme raporu 145  1445
a) Birleşme sözleşmesi  1445
aa) Birleşme sözleşmesinin yapılması  1445
AÇIKLAMALAR  1445
bb) Birleşme sözleşmesinin içeriği 146  1446
AÇIKLAMALAR  1447
b) Birleşme raporu 147  1447
AÇIKLAMALAR  1448
c) Birleşme sözleşmesinin ve birleşme raporunun denetlenmesi 148  1448
AÇIKLAMALAR  1448
5. İnceleme hakkı ve malvarlığında değişiklikler 149  1448
a) İnceleme hakkı  1448
AÇIKLAMALAR  1449
b) Malvarlığındaki değişikliklerle ilgili bilgiler 150  1450
AÇIKLAMALAR  1450
c) Birleşme kararı 151  1451
AÇIKLAMALAR  1452
6. Kesinleşmeye ilişkin hükümler 152  1453
a) Ticaret siciline tescil  1453
AÇIKLAMALAR  1454
b) Hukuki sonuçlar 153  1454
AÇIKLAMALAR  1455
c) İlan 154  1456
AÇIKLAMALAR  1456
7. Sermaye şirketlerinin kolaylaştırılmış şekilde birleşmesi 155  1456
a) Uygulama alanı  1456
AÇIKLAMALAR  1457
b) Kolaylıklar 156  1457
AÇIKLAMALAR  1458
8. Alacaklıların ve çalışanların korunması 157  1458
a) Alacakların teminat altına alınması  1458
AÇIKLAMALAR  1459
KARARLAR  1460
b) Ortakların kişisel sorumlulukları ve iş ilişkilerinin geçmesi 158  1462
AÇIKLAMALAR  1462
III – Bölünme 159  1464
1. Genel hükümler  1464
a) İlke  1464
AÇIKLAMALAR  1464
KARARLAR  1466
b) Geçerli bölünmeler 160  1467
AÇIKLAMALAR  1467
c) Şirket paylarının ve haklarının korunması 161  1467
AÇIKLAMALAR  1468
2. Bölünmenin uygulanmasına ilişkin hükümler 162  1469
a) Sermayenin azaltılması  1469
AÇIKLAMALAR  1470
Madde No  Sayfa No
b) Sermaye artırımı 163  1471
AÇIKLAMALAR  1471
c) Yeni kuruluş 164  1472
AÇIKLAMALAR  1472
d) Ara bilanço 165  1472
AÇIKLAMALAR  1473
3. Bölünme belgelerini inceleme hakkı 166  1473
a) Bölünme sözleşmesi ve bölünme planı  1473
aa) Genel olarak  1473
AÇIKLAMALAR  1474
bb) Bölünme sözleşmesinin ve bölünme planının içeriği 167  1474
AÇIKLAMALAR  1475
b) Bölünmenin dışında kalan malvarlığı 168  1475
AÇIKLAMALAR  1476
c) Bölünme raporu 169  1476
aa) İçerik  1476
AÇIKLAMALAR  1477
bb) Bölünme sözleşmesinin veya bölünme planının ve bölünme raporunun denetlenmesi 170  1477
AÇIKLAMALAR  1477
d) İnceleme hakkı 171  1478
AÇIKLAMALAR  1478
e) Malvarlığındaki değişikliklerle ilgili bilgiler 172  1479
AÇIKLAMALAR  1479
4. Bölünme kararı 173  1479
AÇIKLAMALAR  1479
5. Korunmaya ilişkin hükümler 174  1480
a) Alacaklıların korunması  1480
aa) Çağrı  1480
AÇIKLAMALAR  1480
bb) Alacakların teminat altına alınması 175  1481
AÇIKLAMALAR  1481
b) Sorumluluk 176  1482
aa) Bölünmeye katılan şirketlerin ikinci derecede sorumluluğu  1482
AÇIKLAMALAR  1482
bb) Ortakların kişisel sorumluluğu 177  1483
AÇIKLAMALAR  1483
6. İş ilişkilerinin geçmesi 178  1484
AÇIKLAMALAR  1484
7. Ticaret siciline tescil ve geçerlilik 179  1486
AÇIKLAMALAR  1486
IV – Tür değiştirme 180  1486
1. Genel hükümler  1486
a) İlke  1486
AÇIKLAMALAR  1487
KARARLAR  1487
b) Geçerli tür değiştirmeler 181  1488
AÇIKLAMALAR  1488
c) Kollektif ve komandit şirketlerin tür değiştirmelerine ilişkin özel düzenleme 182  1488
AÇIKLAMALAR  1489
2. Şirket payının ve haklarının korunması 183  1490
AÇIKLAMALAR  1490
Madde No  Sayfa No
3. Kuruluş ve ara bilanço 184  1491
AÇIKLAMALAR  1491
4. Tür değiştirme planı 185  1492
AÇIKLAMALAR  1492
5. Tür değiştirme raporu 186  1493
AÇIKLAMALAR  1493
6. Tür değiştirme planının ve tür değiştirme raporunun denetlenmesi 187  1494
AÇIKLAMALAR  1494
7. İnceleme hakkı 188  1494
AÇIKLAMALAR  1494
8. Tür değiştirme kararı ve tescil 189  1495
AÇIKLAMALAR  1496
9. Alacaklıların ve çalışanların korunması 190  1497
AÇIKLAMALAR  1497
V – Ortak hükümler 191  1497
1. Ortaklık paylarının ve ortaklık haklarının incelenmesi  1497
AÇIKLAMALAR  1499
2. Birleşmenin, bölünmenin ve tür değiştirmenin iptali ve eksikliklerin sonuçları 192  1500
AÇIKLAMALAR  1500
3. Sorumluluk 193  1502
AÇIKLAMALAR  1502
VI – Ticari işletme ile ilgili birleşme ve tür değiştirme 194  1504
AÇIKLAMALAR  1504
KARARLAR  1506
G) Şirketler topluluğu 195  1507
I – Hâkim ve bağlı şirket  1507
AÇIKLAMALAR  1509
II – Pay ve oy oranlarının hesaplanması 196  1513
AÇIKLAMALAR  1513
III – Karşılıklı iştirak 197  1515
AÇIKLAMALAR  1515
IV – Bildirim, tescil ve ilan yükümlülükleri 198  1516
AÇIKLAMALAR  1516
V – Bağlı ve hâkim şirketlerin raporları 199  1518
AÇIKLAMALAR  1520
VI – Bağlı şirketler hakkında bilgi alma 200  1522
AÇIKLAMALAR  1522
VII – Hakların donması 201  1523
AÇIKLAMALAR  1523
VIII – Sorumluluk 202  1524
1. Hâkimiyetin hukuka aykırı kullanılması  1524
AÇIKLAMALAR  1527
2. Tam hâkimiyet hâlinde 203  1532
a) Talimat  1532
AÇIKLAMALAR  1532
b) İstisna 204  1533
AÇIKLAMALAR  1533
c) Bağlı şirketin organlarının şirkete ve pay sahiplerine karşı sorumsuzluğu 205  1534
AÇIKLAMALAR  1534
d) Şirket alacaklılarının dava hakkı 206  1534
AÇIKLAMALAR  1535
Madde No  Sayfa No
IX – Çeşitli hükümler 207  1536
1. Özel denetim  1536
AÇIKLAMALAR  1536
2. Satın alma hakkı 208  1537
AÇIKLAMALAR  1537
3. Güvenden doğan sorumluluk 209  1538
AÇIKLAMALAR  1538
H) Gümrük ve Ticaret Bakanlığının düzenleme ve denetleme yetkisi 210  1539
AÇIKLAMALAR  1541
KARARLAR  1544
İKİNCİ KISIM
Kollektif Şirket
BİRİNCİ BÖLÜM
Şirketin Niteliği ve Kuruluşu
A) Tanım 211  1549
AÇIKLAMALAR  1549
KARARLAR  1551
B) Sözleşme 212  1554
I – Şekil  1554
AÇIKLAMALAR  1555
KARARLAR  1555
II – Zorunlu kayıtlar 213  1557
AÇIKLAMALAR  1557
KARARLAR  1561
III – Noksanlıklar 214  1562
AÇIKLAMALAR  1562
KARARLAR  1563
C) Tescil 215  1564
I – Yükümlülük  1564
AÇIKLAMALAR  1564
KARARLAR  1565
II – Yükümlülüğün yerine getirilmemesi 216  1565
AÇIKLAMALAR  1566
KARARLAR  1567
İKİNCİ BÖLÜM
Ortaklar Arasındaki İlişkiler
A) Sözleşme serbestisi 217  1569
AÇIKLAMALAR  1569
KARARLAR  1570
B) Şirketin yönetimi 218  1570
I – Yönetimin kime ait olduğu  1570
1. Genel olarak  1570
AÇIKLAMALAR  1571
KARARLAR  1572
Madde No  Sayfa No
2. Görevden alma 219  1576
a) Şirket sözleşmesiyle atama  1576
AÇIKLAMALAR  1577
KARARLAR  1578
b) Ortaklar kararıyla atama 220  1581
AÇIKLAMALAR  1581
3. Yönetim işlerinde yalnız başına veya birlikte hareket 221  1582
AÇIKLAMALAR  1582
KARARLAR  1583
4. Diğer ortakların itirazı 222  1584
AÇIKLAMALAR  1584
II – Yönetimin kapsamı 223  1586
AÇIKLAMALAR  1587
KARARLAR  1588
III – Faiz verme borcu 224  1590
AÇIKLAMALAR  1590
C) Denetim 225  1591
AÇIKLAMALAR  1591
KARARLAR  1592
D) Oy hakkı ve kararlar 226  1592
AÇIKLAMALAR  1592
E) Kâr payı hakkı ve zarara katılma 227  1594
I – Finansal tablolarının çıkarılması  1594
AÇIKLAMALAR  1595
KARARLAR  1596
II – Ortağın istemleri 228  1598
AÇIKLAMALAR  1598
KARARLAR  1600
III– Zarar payı 229  1603
AÇIKLAMALAR  1603
F) Rekabet yasağı 230  1604
I – Kural  1604
AÇIKLAMALAR  1604
KARARLAR  1605
II – Aykırı hareket 231  1607
AÇIKLAMALAR  1608
KARARLAR  1609
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Şirketin ve Ortakların Üçüncü Kişilerle İlişkileri
A) Tüzel kişiliğin kazanılması 232  1610
AÇIKLAMALAR  1610
KARARLAR  1611
B) Temsil 233  1611
I – Kapsam  1611
AÇIKLAMALAR  1612
KARARLAR  1613
II – Hükümleri 234  1614
AÇIKLAMALAR  1614
KARARLAR  1615
Madde No  Sayfa No
III – Temsil yetkisinin kaldırılması 235  1616
AÇIKLAMALAR  1617
C) Şirket alacaklılarının durumu 236  1617
I – Ortakların kişisel sorumluluğu  1617
AÇIKLAMALAR  1618
KARARLAR  1618
II– Sorumluluğun derecesi 237  1620
AÇIKLAMALAR  1621
KARARLAR  1623
III – Mahkeme kararı 238  1626
AÇIKLAMALAR  1626
KARARLAR  1628
IV– İflas 239  1628
1. Şirketin iflası  1628
AÇIKLAMALAR  1628
2. Şirketin ve ortakların iflası 240  1630
AÇIKLAMALAR  1630
KARARLAR  1631
3. Ortakların hakları 241  1632
AÇIKLAMALAR  1632
V – Takas 242  1633
AÇIKLAMALAR  1633
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Şirketin Sona Ermesi ve Ortağın Ayrılması
A) Sona erme 243  1634
I – Sebepleri  1634
1. Genel olarak  1634
AÇIKLAMALAR  1634
KARARLAR  1638
2. İstisnalar 244  1641
AÇIKLAMALAR  1641
3. Haklı sebepler 245  1642
AÇIKLAMALAR  1642
KARARLAR  1644
4. Özel durumlar 246  1648
a) Sermaye koyma borcunun yerine getirilmemesi  1648
AÇIKLAMALAR  1648
KARARLAR  1650
b) Karine 247  1651
AÇIKLAMALAR  1651
KARARLAR  1652
5. Kişisel alacaklıların durumu 248  1653
a) Şirket süresinin uzatılması hâlinde itiraz hakkı  1653
AÇIKLAMALAR  1653
b) Haciz ve şirketin feshini isteme hakkı 249  1654
AÇIKLAMALAR  1655
KARARLAR  1656
II – Hükümleri 250  1657
Madde No  Sayfa No
1. Tescil ve ilan  1657
AÇIKLAMALAR  1658
KARARLAR  1658
2. Ortakların yönetim haklarının sona ermesi 251  1659
AÇIKLAMALAR  1659
KARARLAR  1660
3. Geçici yönetim 252  1661
AÇIKLAMALAR  1661
B) Ortakların şirketten ayrılması 253  1662
I – Özel durumlar  1662
1. Ortağın ölümü  1662
AÇIKLAMALAR  1663
KARARLAR  1665
2. Ortağın iflası 254  1668
AÇIKLAMALAR  1668
KARARLAR  1669
3. Haklı sebepler 255  1669
AÇIKLAMALAR  1669
KARARLAR  1671
4. Fesih ihbarı 256  1674
AÇIKLAMALAR  1674
KARARLAR  1676
5. İki kişilik şirkette 257  1677
a) Haklı sebeplerin varlığında  1677
AÇIKLAMALAR  1677
KARARLAR  1678
b) Diğer sebeplerin varlığında 258  1681
AÇIKLAMALAR  1681
KARARLAR  1681
II – Hükümler 259  1682
1. Tescil  1682
AÇIKLAMALAR  1682
KARARLAR  1683
2. Ayrılan ortağın payı 260  1687
a) Hesaplama şekli  1687
AÇIKLAMALAR  1687
KARARLAR  1688
b) Ödeme şekli 261  1691
AÇIKLAMALAR  1692
KARARLAR  1692
c) Ödeme zamanı 262  1693
AÇIKLAMALAR  1693
KARARLAR  1693
d) Tamamlanmamış işler 263  1694
AÇIKLAMALAR  1694
KARARLAR  1695
e) Zamanaşımı 264  1696
AÇIKLAMALAR  1696
f) Özel durumlar 265  1697
AÇIKLAMALAR  1697
g) Zamanaşımının kesilmesi 266  1698
AÇIKLAMALAR  1698
BEŞİNCİ BÖLÜM
Tasfiye
Madde No  Sayfa No
A) Genel hükümler 267  1698
I – Sözleşme serbestisi  1698
1. Kural  1698
AÇIKLAMALAR  1699
KARARLAR  1699
2. Ortakların kararlarına uyma zorunluluğu 268  1701
AÇIKLAMALAR  1702
KARARLAR  1702
II – Tüzel kişiliğin devamı 269  1703
AÇIKLAMALAR  1704
KARARLAR  1704
III – İflas 270  1706
AÇIKLAMALAR  1706
IV – Şirket alacaklılarının rüçhan hakkı 271  1707
AÇIKLAMALAR  1707
KARARLAR  1708
B) Tasfiye memurları 272  1708
I – Genel olarak  1708
AÇIKLAMALAR  1708
II – Seçim ve atama 273  1709
AÇIKLAMALAR  1709
KARARLAR  1710
III – Görevden alma 274  1713
1. Tasfiye memuru olan ortaklar  1713
a) Sona ermeden önce atanma  1713
AÇIKLAMALAR  1713
KARARLAR  1714
b) Sona ermeden sonra atama 275  1714
AÇIKLAMALAR  1715
KARARLAR  1715
2. Ortak olmayan tasfiye memurları 276  1715
AÇIKLAMALAR  1716
KARARLAR  1716
3. Mahkemece atanan tasfiye memurları 277  1716
AÇIKLAMALAR  1717
IV – İşlem biçimine ilişkin hükümler 278  1717
1. Birlikte hareket  1717
AÇIKLAMALAR  1718
2. Devir yasağı ve vekil etme 279  1719
AÇIKLAMALAR  1719
3. Temsil 280  1720
AÇIKLAMALAR  1721
KARARLAR  1722
4. Yalnız başına hareket 281  1724
AÇIKLAMALAR  1724
5. Yetkilerin genişletilmesi veya daraltılması 282  1725
AÇIKLAMALAR  1725
KARARLAR  1726
Madde No  Sayfa No
V – Tescil ve ilan 283  1726
AÇIKLAMALAR  1727
VI– Ücret 284  1727
AÇIKLAMALAR  1728
KARARLAR  1728
VII – Sorumluluk 285  1730
AÇIKLAMALAR  1730
KARARLAR  1731
C) Tasfiye işleri 286  1733
I – Koruma önlemleri  1733
AÇIKLAMALAR  1733
KARARLAR  1734
II – Defter tutma yükümlülüğü 287  1734
1. Başlangıç envanteri ve bilançosu  1734
AÇIKLAMALAR  1735
KARARLAR  1735
2. Defterler 288  1736
AÇIKLAMALAR  1736
3. Son bilanço 289  1737
AÇIKLAMALAR  1737
KARARLAR  1739
4. Saklama zorunluluğu 290  1740
AÇIKLAMALAR  1740
III – Tasfiyenin amacı 291  1741
AÇIKLAMALAR  1741
KARARLAR  1742
IV – Yeni işler 292  1742
1. Kural  1742
AÇIKLAMALAR  1743
2. İstisna 293  1743
AÇIKLAMALAR  1743
V – Varlıkların paraya çevrilmesi 294  1744
1. Ayrı ayrı satış  1744
AÇIKLAMALAR  1744
KARARLAR  1745
2. Toptan satış 295  1745
AÇIKLAMALAR  1745
KARARLAR  1746
3. Paranın yatırılması 296  1746
AÇIKLAMALAR  1747
VI – Borçların ödenmesi 297  1747
AÇIKLAMALAR  1747
KARARLAR  1748
VII – Ortakların ek ödemeleri 298  1748
AÇIKLAMALAR  1749
VIII – Tasfiyeden arta kalanın dağıtılması 299  1749
1. Geçici ödemeler  1749
AÇIKLAMALAR  1749
2. Son dağıtma 300  1750
AÇIKLAMALAR  1750
IX – Ortakların denetleme hakkı 301  1751
Madde No  Sayfa No
1. Bilgi isteme hakkı  1751
AÇIKLAMALAR  1751
KARARLAR  1752
2. Defterleri inceleme hakkı 302  1753
AÇIKLAMALAR  1753
X – Tasfiyenin sonu 303  1753
AÇIKLAMALAR  1754
KARARLAR  1754
ÜÇÜNCÜ KISIM
Komandit Şirket
BİRİNCİ BÖLÜM
Şirketin Niteliği ve Kuruluşu
A) Tanımı 304  1757
AÇIKLAMALAR  1757
KARARLAR  1758
B) Uygulanacak hükümler 305  1761
AÇIKLAMALAR  1761
KARARLAR  1762
C) Sözleşme 306  1762
I – Yorum  1762
AÇIKLAMALAR  1762
II– Komanditerlerin sermaye koyma borcu 307  1763
AÇIKLAMALAR  1763
KARARLAR  1764
İKİNCİ BÖLÜM
Ortaklar Arasındaki İlişkiler
A) Sözleşme serbestisi 308  1764
AÇIKLAMALAR  1764
KARARLAR  1765
B) Komanditerlerin hukuki durumu 309  1767
I – Yönetim  1767
AÇIKLAMALAR  1767
KARARLAR  1768
II – Denetleme 310  1769
AÇIKLAMALAR  1769
III – Rekabet yasağı 311  1771
AÇIKLAMALAR  1771
IV – Kâr ve zarar 312  1771
1. Genel olarak  1771
AÇIKLAMALAR  1772
KARARLAR  1772
2. Geri verilmesi zorunlu olmayan faizler ve kâr payları 313  1774
a) Usulüne göre tahakkuk ettirilmiş olanlar  1774
AÇIKLAMALAR  1774
Madde No  Sayfa No
b) Usulsüz tahakkuk ettirilmiş olanlar 314  1774
AÇIKLAMALAR  1775
V – Ortaklığın geçişi 315  1775
1. Devir hâlinde  1775
AÇIKLAMALAR  1775
KARARLAR  1776
2. Ölüm hâlinde 316  1777
AÇIKLAMALAR  1777
KARARLAR  1778
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Şirketin ve Ortakların Üçüncü Kişilerle Olan İlişkileri
A) Uygulanacak hükümler 317  1778
AÇIKLAMALAR  1778
B) Şirketin temsili 318  1779
AÇIKLAMALAR  1779
KARARLAR  1780
C) Komanditer ortağın sorumluluğu 319  1780
I – Genel olarak  1780
AÇIKLAMALAR  1781
II – İstisnalar 320  1781
1. Adı şirketin unvanında bulunan komanditer  1781
AÇIKLAMALAR  1781
2. Şirket adına işlemde bulunan komanditer 321  1782
AÇIKLAMALAR  1782
III – Alacaklıların durumu 322  1783
1. Takip imkânı  1783
AÇIKLAMALAR  1784
KARARLAR  1785
2. Sermayenin azaltılması 323  1785
AÇIKLAMALAR  1785
3. İflas 324  1786
a) Şirketin iflası  1786
AÇIKLAMALAR  1786
b) Komanditelerin sorumluluğu 325  1787
AÇIKLAMALAR  1787
KARARLAR  1788
c) Komanditerin iflası 326  1790
AÇIKLAMALAR  1790
4. Takas 327  1790
AÇIKLAMALAR  1791
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Şirketin Sona Ermesi ve Tasfiyesi
A) Uygulanacak hükümler 328  1791
AÇIKLAMALAR  1792
KARARLAR  1794
DÖRDÜNCÜ KISIM
Anonim Şirket
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler, Kuruluş ve Temel İlkeler
Madde No  Sayfa No
A) Genel Hükümler 329  1799
I – Tanım  1799
AÇIKLAMALAR  1799
KARARLAR  1802
II – Özel kanunlara bağlı anonim şirketler 330  1819
AÇIKLAMALAR  1819
III – Amaç ve konu 331  1820
AÇIKLAMALAR  1820
KARARLAR  1821
IV – En az sermaye tutarı 332  1822
AÇIKLAMALAR  1822
V – Devletin gözetimi 333  1825
1. İzin  1825
AÇIKLAMALAR  1825
KARARLAR  1826
2. Kamu tüzel kişilerinin yönetim kurulunda temsili 334  1826
AÇIKLAMALAR  1827
KARARLAR  1828
B) Kuruluş 335  1829
I – Kurucu işlem  1829
AÇIKLAMALAR  1829
II – Kuruluş belgeleri 336  1831
AÇIKLAMALAR  1831
III – Kurucular 337  1832
1. Tanım  1832
AÇIKLAMALAR  1833
2. Asgari sayı 338  1833
AÇIKLAMALAR  1835
KARARLAR  1836
IV – Esas sözleşme 339  1836
1. İçerik  1836
AÇIKLAMALAR  1838
KARARLAR  1839
2. Emredici hükümler 340  1844
AÇIKLAMALAR  1844
KARARLAR  1845
V – Taahhüdün onaylanması 341  1846
AÇIKLAMALAR  1846
KARARLAR  1846
VI – Ayni sermaye 342  1849
1. Ayni sermaye konulabilecek malvarlığı unsurları  1849
AÇIKLAMALAR  1849
2. Değer biçme 343  1850
AÇIKLAMALAR  1851
KARARLAR  1853
Madde No  Sayfa No
VII – Pay bedellerinin ödenmesi 344  1855
1. Nakdî sermaye  1855
AÇIKLAMALAR  1855
KARARLAR  1856
2. Ödeme yeri 345  1857
AÇIKLAMALAR  1857
3. Halka arzedilecek paylar 346  1858
AÇIKLAMALAR  1860
VIII – Primli paylar 347  1861
AÇIKLAMALAR  1862
KARARLAR  1863
IX – Kurucu menfaatleri 348  1864
AÇIKLAMALAR  1864
KARARLAR  1866
X – Kurucular beyanı 349  1878
XI – Halka arz taahhüdü 350  1878
AÇIKLAMALAR  1878
XII – İşlem denetçisi raporu 351  1879
AÇIKLAMALAR  1879
XIII – Kuruluştan önce pay taahhüdünün devri 352  1879
AÇIKLAMALAR  1879
KARARLAR  1880
XIV – Fesih davası 353  1880
AÇIKLAMALAR  1882
KARARLAR  1883
XV – Şirketin tescili ve ilanı 354  1883
AÇIKLAMALAR  1884
KARARLAR  1886
XVI – Tüzel kişiliğin kazanılması 355  1888
AÇIKLAMALAR  1888
KARARLAR  1889
C) Kanuna karşı hile 356  1893
AÇIKLAMALAR  1894
KARARLAR  1895
D) Temel ilkeler 357  1898
I – Eşit işlem ilkesi  1898
AÇIKLAMALAR  1898
II – Pay sahiplerinin şirkete borçlanma yasağı 358  1899
AÇIKLAMALAR  1899
KARARLAR  1901
İKİNCİ BÖLÜM
Yönetim Kurulu
A) Genel olarak 359  1905
I – Atama ve seçim  1905
1. Üyelerin sayısı ve nitelikleri  1905
AÇIKLAMALAR  1905
KARARLAR  1908
2. Belirli grupların yönetim kurulunda temsil edilmesi 360  1912
AÇIKLAMALAR  1913
Madde No  Sayfa No
3. Sigorta 361  1915
AÇIKLAMALAR  1916
4. Görev süresi 362  1917
AÇIKLAMALAR  1917
KARARLAR  1919
II – Üyeliğin boşalması 363  1923
AÇIKLAMALAR  1923
KARARLAR  1925
III – Görevden alma 364  1931
AÇIKLAMALAR  1931
KARARLAR  1932
B) Yönetim ve temsil 365  1935
I – Genel olarak  1935
1. Esas  1935
AÇIKLAMALAR  1935
KARARLAR  1938
2. Görev dağılımı 366  1946
AÇIKLAMALAR  1947
KARARLAR  1948
3. Yönetimin devri 367  1949
AÇIKLAMALAR  1949
KARARLAR  1951
4. Ticari mümessil ve vekiller 368  1956
AÇIKLAMALAR  1956
KARARLAR  1957
5. Özen ve bağlılık yükümlülüğü 369  1958
AÇIKLAMALAR  1959
KARARLAR  1961
II. Temsil yetkisi 370  1962
1. Genel olarak  1962
AÇIKLAMALAR  1962
KARARLAR  1963
2. Kapsam ve sınırlar 371  1965
AÇIKLAMALAR  1966
KARARLAR  1971
3. İmza şekli 372  1996
AÇIKLAMALAR  1996
KARARLAR  1997
4. Tescil ve ilan 373  1999
AÇIKLAMALAR  1999
KARARLAR  2000
III – Görevler ve yetkiler 374  2002
1. Genel olarak  2002
AÇIKLAMALAR  2002
2. Devredilemez görev ve yetkiler 375  2004
AÇIKLAMALAR  2006
KARARLAR  2010
3. Sermayenin kaybı, borca batık olma durumu 376  2010
a) Çağrı ve bildirim yükümü  2010
AÇIKLAMALAR  2013
KARARLAR  2014
Madde No  Sayfa No
b) İflasın ertelenmesi 377  2025
AÇIKLAMALAR  2025
KARARLAR  2026
4. Riskin erken saptanması ve yönetimi 378  2030
AÇIKLAMALAR  2030
5. Şirketin kendi paylarını iktisap veya rehin olarak kabul etmesi 379  2031
a) Genel olarak  2031
AÇIKLAMALAR  2034
KARARLAR  2035
b) Kanuna karşı hile 380  2037
AÇIKLAMALAR  2037
KARARLAR  2038
c) Yakın ve ciddi bir kaybın önlenmesi 381  2039
AÇIKLAMALAR  2040
d) İstisnalar 382  2041
AÇIKLAMALAR  2041
e) İvazsız iktisap 383  2042
AÇIKLAMALAR  2042
f) Elden çıkarma 384  2043
AÇIKLAMALAR  2043
g) Aykırı iktisap hâlinde elden çıkarma 385  2044
AÇIKLAMALAR  2044
h) Sermayenin azaltılması 386  2044
AÇIKLAMALAR  2045
ı) Saklı tutulan hükümler 387  2045
AÇIKLAMALAR  2045
i) Kendi paylarını taahhüt yasağı 388  2046
AÇIKLAMALAR  2046
j) Hakların kullanılması 389  2047
AÇIKLAMALAR  2048
IV – Yönetim kurulu toplantıları 390  2048
1. Kararlar  2048
AÇIKLAMALAR  2049
KARARLAR  2052
2. Batıl kararlar 391  2057
AÇIKLAMALAR  2058
KARARLAR  2060
3. Bilgi alma ve inceleme hakkı 392  2061
AÇIKLAMALAR  2062
4. Müzakereye katılma yasağı 393  2064
AÇIKLAMALAR  2064
KARARLAR  2066
V– Yönetim kurulu üyelerinin mali hakları 394  2067
AÇIKLAMALAR  2067
KARARLAR  2068
VI – Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı 395  2071
AÇIKLAMALAR  2071
KARARLAR  2075
VII – Rekabet yasağı 396  2081
AÇIKLAMALAR  2082
KARARLAR  2083
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Denetleme
Madde No  Sayfa No
A) Genel olarak 397  2090
AÇIKLAMALAR  2091
B) Konu ve kapsam 398  2095
AÇIKLAMALAR  2096
C) Denetçi 399  2098
I – Seçim, görevden alma ve sözleşmenin feshi  2098
AÇIKLAMALAR  2099
KARARLAR  2103
II – Denetçi olabilecekler 400  2106
AÇIKLAMALAR  2107
D) İbraz yükümü ve bilgi alma hakkı 401  2108
AÇIKLAMALAR  2109
E) Denetim raporu 402  2110
AÇIKLAMALAR  2111
F) Görüş yazıları 403  2112
AÇIKLAMALAR  2113
G) Denetçilerin sır saklamadan doğan sorumluluğu 404  2114
AÇIKLAMALAR  2115
KARARLAR  2116
H) Şirket ile denetçi arasındaki görüş ayrılıkları 405  2117
AÇIKLAMALAR  2117
I) Topluluk ilişkileri için özel denetçi denetimi 406  2118
AÇIKLAMALAR  2119
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Genel Kurul
A) Genel olarak 407  2119
AÇIKLAMALAR  2120
KARARLAR  2123
B) Görev ve yetkileri 408  2128
AÇIKLAMALAR  2129
KARARLAR  2131
C) Toplantılar 409  2132
AÇIKLAMALAR  2133
KARARLAR  2134
D) Çağrı 410  2135
I – Yetki  2135
1. Yetkili ve görevli organlar  2135
AÇIKLAMALAR  2135
KARARLAR  2136
2. Azlık 411  2140
a) Genel olarak  2140
AÇIKLAMALAR  2140
KARARLAR  2142
Madde No  Sayfa No
b) Mahkemenin izni 412  2144
AÇIKLAMALAR  2144
KARARLAR  2146
II – Gündem 413  2151
AÇIKLAMALAR  2151
KARARLAR  2152
III – Çağrının şekli 414  2157
1. Genel olarak  2157
AÇIKLAMALAR  2157
KARARLAR  2158
2. Genel kurula katılmaya yetkili olan pay sahipleri 415  2162
AÇIKLAMALAR  2163
3. Çağrısız genel kurul 416  2164
AÇIKLAMALAR  2165
KARARLAR  2165
E) Toplantının yapılması 417  2169
I – Hazır bulunanlar listesi  2169
AÇIKLAMALAR  2170
KARARLAR  2172
II – Toplantı ve karar nisabı 418  2175
AÇIKLAMALAR  2175
KARARLAR  2176
III – Toplantı başkanlığı ve iç yönerge 419  2178
AÇIKLAMALAR  2178
IV – Toplantının ertelenmesi 420  2179
AÇIKLAMALAR  2180
KARARLAR  2181
V – Esas sözleşme değişikliklerinde toplantı ve karar nisapları 421  2189
AÇIKLAMALAR  2191
KARARLAR  2194
VI – Tutanak 422  2198
AÇIKLAMALAR  2199
KARARLAR  2200
VII – Kararların etkisi 423  2202
AÇIKLAMALAR  2202
KARARLAR  2203
VIII – Bilançonun onaylanmasına ilişkin karar 424  2203
AÇIKLAMALAR  2203
KARARLAR  2204
F) Pay sahibinin kişisel hakları 425  2217
I – Genel kurula katılma  2217
1. İlke  2217
AÇIKLAMALAR  2218
KARARLAR  2218
2. Şirkete karşı yetkili olma 426  2219
AÇIKLAMALAR  2219
KARARLAR  2220
3. Pay sahibinin temsili 427  2221
a) Genel olarak  2221
AÇIKLAMALAR  2221
KARARLAR  2222
Madde No  Sayfa No
b) Organın temsilcisi, bağımsız temsilci ve kurumsal temsilci 428  2222
AÇIKLAMALAR  2223
c) Tevdi eden temsilcisi 429  2226
AÇIKLAMALAR  2227
d) Bildirge 430  2228
AÇIKLAMALAR  2228
e) Bildirim 431  2228
AÇIKLAMALAR  2229
4. Birden çok hak sahibi 432  2230
AÇIKLAMALAR  2231
II – Yetkisiz katılma 433  2231
AÇIKLAMALAR  2232
KARARLAR  2233
III – Oy hakkı 434  2234
1. İlke  2234
AÇIKLAMALAR  2236
2. Oy hakkının doğumu 435  2240
AÇIKLAMALAR  2240
3. Oydan yoksunluk 436  2241
AÇIKLAMALAR  2241
KARARLAR  2242
IV – Bilgi alma ve inceleme hakkı 437  2256
AÇIKLAMALAR  2257
KARARLAR  2259
V – Özel denetim isteme hakkı 438  2261
1. Genel kurulun kabulü  2261
AÇIKLAMALAR  2261
KARARLAR  2263
2. Genel kurulun reddi 439  2264
AÇIKLAMALAR  2265
3. Atama 440  2266
AÇIKLAMALAR  2266
KARARLAR  2266
4. Görev 441  2267
AÇIKLAMALAR  2268
KARARLAR  2269
5. Rapor 442  2269
AÇIKLAMALAR  2270
6. İşleme konulma ve açıklama 443  2270
AÇIKLAMALAR  2271
KARARLAR  2271
7. Giderler 444  2271
AÇIKLAMALAR  2272
G) Genel kurul kararlarının iptali 445  2272
I – İptal sebepleri  2272
AÇIKLAMALAR  2273
KARARLAR  2273
II – İptal davası açabilecek kişiler 446  2315
AÇIKLAMALAR  2316
KARARLAR  2317
Madde No  Sayfa No
H) Butlan 447  2324
AÇIKLAMALAR  2324
KARARLAR  2325
I) Çeşitli hükümler 448  2333
I – İlan, teminat ve kanun yolu  2333
AÇIKLAMALAR  2334
KARARLAR  2335
II – Kararın yürütülmesinin geri bırakılması 449  2336
AÇIKLAMALAR  2336
KARARLAR  2338
III – Kararın etkisi 450  2341
AÇIKLAMALAR  2341
KARARLAR  2342
IV – Kötüniyetle iptal ve butlan davası açanların sorumluluğu 451  2343
AÇIKLAMALAR  2343
KARARLAR  2344
BEŞİNCİ BÖLÜM
Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi
BİRİNCİ AYIRIM
Genel Olarak
Madde No  Sayfa No
A) İlke 452  2361
AÇIKLAMALAR  2361
KARARLAR  2362
B) Usul 453  2369
I – Gümrük ve Ticaret Bakanlığının izni ve genel kurul kararı  2369
AÇIKLAMALAR  2369
KARARLAR  2369
II – İmtiyazlı pay sahipleri özel kurulu 454  2370
AÇIKLAMALAR  2371
KARARLAR  2375
III – Tescil 455  2376
AÇIKLAMALAR  2376
KARARLAR  2377
İKİNCİ AYIRIM
Özel Değişiklikler
A) Sermayenin artırılması 456  2378
I – Ortak hükümler  2378
1. Genel olarak  2378
AÇIKLAMALAR  2379
KARARLAR  2381
2. Yönetim kurulunun beyanı 457  2389
AÇIKLAMALAR  2391
3. Denetleme raporu 458  2392
AÇIKLAMALAR  2392
II – Sermaye taahhüdü yoluyla artırım 459  2392
1. Esas sermaye sisteminde  2392
AÇIKLAMALAR  2392
2. Kayıtlı sermaye sisteminde 460  2393
AÇIKLAMALAR  2394
3. Rüçhan hakkı 461  2396
AÇIKLAMALAR  2398
KARARLAR  2401
III – İç kaynaklardan sermaye artırımı 462  2405
AÇIKLAMALAR  2406
IV – Şarta bağlı sermaye artırımı 463  2407
1. İlke  2407
AÇIKLAMALAR  2408
Madde No  Sayfa No
2. Sınırlar 464  2409
AÇIKLAMALAR  2409
3. Esas sözleşmedeki dayanak 465  2410
AÇIKLAMALAR  2411
4. Pay sahiplerinin korunması 466  2412
AÇIKLAMALAR  2412
5. Değiştirme veya alım hakkını haiz bulunan kişilerin korunması 467  2413
AÇIKLAMALAR  2413
6. Sermaye artırımının gerçekleştirilmesi 468  2414
a) Hakların kullanılması, sermaye taahhüdü  2414
AÇIKLAMALAR  2414
b) Uygunluğun doğrulanması 469  2415
AÇIKLAMALAR  2415
c) Esas sözleşmenin uygun duruma getirilmesi 470  2415
AÇIKLAMALAR  2415
d) Ticaret siciline tescil 471  2416
AÇIKLAMALAR  2416
7. Esas sözleşmeden çıkarma 472  2417
AÇIKLAMALAR  2417
B) Esas sermayenin azaltılması 473  2418
I – Karar  2418
AÇIKLAMALAR  2419
KARARLAR  2421
II – Alacaklılara çağrı 474  2423
AÇIKLAMALAR  2423
III – Kararların yerine getirilmesi 475  2424
AÇIKLAMALAR  2425
ALTINCI BÖLÜM
Pay ve Sermaye Koyma Borcu
BİRİNCİ AYIRIM
Pay
A) Genel hükümler 476  2426
I – Asgari itibarî değer  2426
AÇIKLAMALAR  2427
KARARLAR  2428
II – Payların bölünememesi 477  2460
AÇIKLAMALAR  2460
KARARLAR  2461
B) İmtiyazlı paylar 478  2463
I – Tanım  2463
AÇIKLAMALAR  2463
KARARLAR  2466#NLI
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2018