Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Uluslararası
Antalya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt:3 – Sayı:5 Haziran 2015
Haziran 2015 / 1. Baskı / 272 Syf.
Fiyatı: 44.50 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Yazımıza, sevindirici bir gelişmeyle başlamak isteriz. UAÜHFD olarak TÜBİTAK ULAKBİM Hukuk Veri Tabanı'na alınmamız için yaptığımız başvuru, ilgili komite tarafından kabul edilerek dergimizin 2013 yılından itibaren söz konusu veri tabanına alınması uygun görülmüştür. Sürecin arzu edilen şekilde gerçekleşmesinde maddi ve manevi katkılarını sunan tüm meslektaşlarımıza buradan teşekkür etmeyi tarihi bir yükümlülük olarak görmekteyiz. Teşvik edici bu gelişmenin, yayın kalitemizin nitelik ve nicelik olarak daha da üst düzeylere çıkarılmasında özenimizi ve gayretimizi daha da arttıracağını samimiyetle belirtmek isteriz.

UAÜHFD beşinci sayısı, öncekilerde olduğu gibi dolu bir içerikle hazırlandı. Bu sayıda, beşi hakem incelemesinden geçmiş ve biri İngilizce olmak üzere toplam dokuz makaleye yer verilmiştir. Diğer sayılarda olduğu gibi bu sayıda da (iki) çeviri çalışması ve güncel hukuki gelişmelere dair bölümümüz bulunmaktadır.

"Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Adaylara Yapılan Bağış ve Yardım Uygulamasının Değerlendirilmesi" konulu ilk hakemli makalede, yakın bir zamana kadar cumhurbaşkanının, TBMM yerine doğrudan seçmenler tarafından seçilmesi kapsamında gündeme gelen "Adaylara Yardım" konusu üzerine detaylı ve karşılaştırmalı açıklamalar yapılmaktadır. Eser, Anadolu Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr. Canatay Hacıköylü ve Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman Taraktaş tarafından kaleme alınmıştır.

Hakem incelemesinden geçen ikinci makale, Türk Borçlar Kanunu (m. 71) kapsamında düzenlenen tehlike sorumluluğuna ilişkin genel hükme, özel düzenlemeler getirilebilmesine cevaz verilmesi konusunu ve bununla ilgili sorunları ele almaktadır. Eser, Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde İdare Hukuku Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapan Doç. Dr. Mustafa Avcı'nın ve idarî yargı hâkim adayı Mehmet Celal Uzunkaya'nın ortak çalışmasıdır.

Fakültemizde akademik çalışmalarını sürdüren Yrd. Doç. Dr. Nazım Ziyadov, titiz ve detaylı bir çalışmayla bu sayıya katkı sağlıyor. Eserde, jüri yargılama usulünün Azerbaycan ceza yargılaması sisteminde gündeme gelmesine ve bu usulün mevcut olduğu sistemlerin birbirinden nasıl etkilendiğine ilişkin karşılaştırmalı tespitler yapılmakta, ayrıca Azerbaycan hukukunda jüri yargılaması usulünün uygulanmasına ilişkin çeşitli perspektifler sunulmaktadır.

Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Arş. Gör. Hande Özcan, soybağının tespiti üzerine ilginç bir konuyla beşinci sayıya katkı sağlıyor. Eser, soybağının kanundaki düzenlemelere göre kurulmasını ve yardımcı üreme teknikleri sonucu doğan çocuğun, soybağının nasıl tespit edileceğini incelemektedir.

Aynı fakültede anayasa hukuku alanında çalışmalarını yürüten Arş. Gör. Ahmet Mert Duygun, küllenmeye yüz tutmuş bir konunun, yakın zamanda Yunanistan'da iktidara gelen Syriza Hareketi tarafından yeniden alevlendirilmesi üzerine yaşanan Yunanistan'ın II. Dünya Savaşı'nda uğradığı zararların, Almanya tarafından tazmin edilmesi sorununu, geniş bir açıdan ele almaktadır.

Genel işlem şartları üzerine Türkiye'de ilk kez yazılan bir makale, fakültemizde ve aynı zamanda İsviçre Fribourg Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde çalışmalarına devam eden Doç. Dr. Erdem Büyüksağış tarafından kaleme alındı. Çalışmada, öz olarak, Türk Borçlar Kanunu ve Viyana Satım Sözleşmesi açısından çelişen genel işlem şartlarının hukuken ortaya çıkardığı sorunlar tartışılmakta ve bunların nasıl çözülmesi gerektiği üzerine nitelikli görüşler sunulmaktadır.

Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde görev yapan Prof. Dr. M. Alper Gümüş'ün çalışmasında, mal sigortalarında sigorta ettirenin sigorta menfaatinin bağlantılı olduğu malvarlığı değerinin sahibindeki değişimin sigorta sözleşmesine etkisiyle ilgili 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1470. maddesi, yürürlükten kalkan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1303. maddesiyle karşılaştırmalı olarak incelenmiş ve yeni hükmün içerdiği aksaklıklar ortaya konulmuştur.

Doç. Dr. Sezgin S. Çebi, bu sayımıza, fakültemiz bünyesinde 23.05.2013 tarihinde, o dönemdeki anayasa hazırlıkları kapsamında düzenlenen "Yeni Anayasaya Doğru" panelinde sunduğu bildirisiyle katkı sunmaktadır. Yazar, aradan geçen zamanı göz önünde tutarak, eserini yeniden gözden geçirmiş, gerekli ekleme ve düzeltmeleri yaparak yayına hazırlamıştır.

Dr. Yasin Aslan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin uluslararası askerî müdahalelerde görevlendirilmesinin iç hukuktaki dayanaklarını oluşturan, başta T.C. Anayasası (m. 92) hükmü ve buna bağlı olarak yapılan düzenlemelerin içerdiği bazı açık ve net olmayan noktalarda çıkan güncel tartışmaları kapsamlı bir şekilde irdelemektedir.

İstanbul Barosu avukatlarından Bengü Öz ve fakültemizde görev yapan Arş. Gör. Kerem Öz, nitelikli çeviri çalışmalarıyla beşinci sayıya katkı sağlıyorlar.

Güncel kısmında ilk olarak, vergi hukukunda sorumluluk konusunda önemli bir düzenleme getiren AATUHK mük. m.35/4-5 hükümlerini iptal eden Anayasa Mahkemesi kararına yer verilmiştir. Kararda, VUK m.10 hükmüyle ilgili özel-genel kanun tartışmaları anayasal ilkeler bağlamında ciddi şekilde sorgulanmaktadır. İkinci olarak, evli kadınların evlilik öncesi soyadını tek başına kullanmasını engelleyen Türk Medeni Kanunu (m. 187) hükmünü iptal eden Nisan 2015 karar tarihli Anayasa Mahkemesi kararı sunulmaktadır.

Dergimizin daha da nitelikli olmasında değerli eserleriyle ve fikirleriyle yolumuzu aydınlatan tüm akademisyenlere ve hukukçulara şükranlarımızı sunarız.

Konu Başlıkları
Hakemli Makaleler
Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Adaylara Yapılan Bağış ve Yardım Uygulamasının Değerlendirilmesi, Canatay HACIKÖYLÜ – Abdurrahman TARAKTAŞ
Tehlike Sorumluluğunun Genelleşmesine Yönelik Düzenleme Tercihi, Mustafa AVCI – Mehmet Celal UZUNKAYA
Azerbaycan Ceza Yargılamasında Jüri Sistemine İlişkin Beklentiler: Karşılaştırmalı Araştırma, Nazım ZİYADOV
Çocuğun Soybağının Kurulması ve Yardımcı Üreme Teknikleri Sonucu Soybağının Tespiti, Hande ÖZCAN
Yunanistan'ın Almanya ile Yaşadığı Savaş Tazminatı Tartışmasının Gündeme Getirdikleri: Federal Almanya Cumhuriyeti Nazi Almanyası'nın Devamı mı? Anayasa Hukuku ve Uluslararası Hukuk Açısından Bir Değerlendirme, Ahmet Mert DUYGUN
Makaleler
Borçlar Kanunu ve Viyana Satım Sözleşmesi Perspektifinden Çelişen Genel İşlem Şartları, Erdem BÜYÜKSAĞIŞ
Mal Sigortalarında Sigorta Ettirenin Sigorta Menfaatinin Bağlantılı Olduğu Malvarlığı Değerinin Sahibindeki Değişimin Sigorta Sözleşmesine Etkisi (6102 Sayılı TTK m.1470), Mustafa Alper GÜMÜŞ
Modern Ötesi Devlet ve Toplum Kavramı Işığında Yeni Anayasal Düzen ve Vaat Ettikleri, Sezgin Seymen ÇEBİ
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Uluslararası Askerî Müdahalelerde Görevlendirilmesinin İç Hukuktaki Dayanakları, M. Yasin ASLAN
Çeviriler
Konsey ve Üye Devletlerin Hükümet Temsilcilerinin 21.05.2014 Tarih ve Avrupa Birliği Spor Çalışma Planı (2014–2017) Konulu İlke Kararı, Çeviren: Bengü ÖZ
Haksız Zilyetlik ve Zamanaşımı, Robert MAGNUS – Hannes WAIS –Çeviren: Kerem ÖZ
Barkod: 2147721315063
Yayın Tarihi: Haziran 2015
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 272
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020