Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Banka veya Kredi Kartını Kötüye Kullanma Suçları
Ocak 2021 / 1. Baskı / 198 Syf.
Fiyatı: 62.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Bilişim teknolojisindeki hızlı gelişme ile internet bankacılığındaki artış beraberinde değişik yöntemlerle işlenebilen banka veya kredi kartlarını kötüye kullanmaya ilişkin suç tiplerini ortaya çıkarmaktadır. Banka veya kredi kartlarını kötüye kullanma suçları, zaman ve mekan tanımaksızın, modern çağın en hızlı ve kolay işlenebilen suçlarıdır. Banka veya kredi kartlarını kötüye kullanma suçlarında faillerin tespiti, delillerin toplanması ve faillerinin yakalanması teknik bir konu olup, teknolojik gelişmeler ve bilişim hukukundaki son gelişmeler doğrultusunda üç farklı suç tipine ilişkin delillerinin ve unsurlarının nasıl araştırılması gerektiği kitapta belirtilmiştir. Problemli alan olarak ortaya çıkan suçların dar ve geniş anlamda mağdurlarının kimler olduğu, zincirleme suçlar ile sahte kredi kartı oluşturmak ile kullanmak suçları arasındaki ilişki ile geçitli suç olup olmadıklarına ilişkin doktrinel görüşler ışığında suç genel teorisi açısından olması gereken hukuk çerçevesinde değerlendirmeler yapılmıştır. Gerçek banka veya kredi kartını kötüye kullanma suçunda şahsi cezasızlık nedenleri ile etkin pişmanlık halleri incelenmiş olup ayrıca banka veya kredi kartlarını kötüye kullanma suçları ile birlikte işlenebilen suçlar arasındaki ilişki Yargıtay kararları ışında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Konu Başlıkları
Genel Olarak Banka veya Kredi Kartı Kavramı ve Başkasına Ait Gerçek Bir Banka veya Kredi Kartını Kart Sahibinin Rızası Olmaksızın Kullanmak veya Kullandırmak
Başkalarına Ait Banka Hesaplarıyla İlişkilendirilerek Sahte Banka veya Kredi Kartını Üretmek, Satmak, Devretmek, Satın Almak veya Kabul Etmek
Sahte Oluşturulan veya Üzerinde Sahtecilik Yapılan Banka veya Kredi Kartını Kullanmak Suretiyle Kendisine veya Başkasına Yarar Sağlama
Banka veya Kredi Kartının Kötüye Kullanılması Suçunun Benzer Suçlarla İlişkisi
Yasak Cihaz veya Program Oluşturma, Bulundurma, Taşıma veya Satma Suçu
Barkod: 9789750265624
Yayın Tarihi: Ocak 2021
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 198
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  13
Birinci Bölüm
GENEL OLARAK BANKA VEYA KREDİ KARTI KAVRAMI VE BAŞKASINA AİT GERÇEK BİR BANKA VEYA KREDİ KARTINI KART SAHİBİNİN RIZASI OLMAKSIZIN KULLANMAK VEYA KULLANDIRMAK
I. GENEL OLARAK  15
II. TEKNİK BİLGİLER  19
III. BAŞKASINA AİT GERÇEK BİR BANKA VEYA KREDİ KARTINI KART SAHİBİNİN RIZASI OLMAKSIZIN KULLANMAK VEYA KULLANDIRMAK  20
A. Suçla Korunan Hukuki Değer  21
B. Suçun Unsurları  24
1. Maddi Unsuru  24
a. Suçun Faili  25
b. Suçun Mağduru  25
c. Suçun Konusu  29
d. Eylem  32
e. Suça Etki Eden Haller  39
2. Manevi Unsur  40
3. Hukuka Aykırılık  41
C. Suçun Özel Görünüş Şekilleri  42
1. Teşebbüs  42
2. İştirak  45
3. İçtima  46
D. Soruşturma ve Kovuşturmaya İlişkin Kurallar  57
1. Görev ve Yetki  57
2. Yaptırım  59
3. Zamanaşımı  63
4. Soruşturma Yöntemi  63
E. Banka veya Kredi Kartının Kötüye Kullanılması Suçunda Şahsi Cezasızlık ve Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanması  68
1. Banka veya Kredi Kartının Kötüye Kullanılması Suçunda Şahsi Cezasızlık Sebepleri  68
a. Haklarında Ayrılık Kararı Verilmemiş Eşlerden Biri  69
b. Üstsoy veya Altsoy veya bu Derecede Kayın Hısımlarından Biri veya Evlat Edinen veya Evlatlık  70
c. Aynı Konutta Beraber Yaşayan Kardeşler  70
2. Banka veya Kredi Kartının Kötüye Kullanılması Suçunda Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanması  70
İkinci Bölüm
BAŞKALARINA AİT BANKA HESAPLARIYLA İLİŞKİLENDİRİLEREK SAHTE BANKA VEYA KREDİ KARTINI ÜRETMEK, SATMAK, DEVRETMEK, SATIN ALMAK VEYA KABUL ETMEK
I. GENEL OLARAK  75
II. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER  77
III. SUÇUN UNSURLARI  80
A. Maddi Unsurları  80
1. Suçun Mağduru  80
2. Suçun Faili  81
3. Suçun Konusu  82
4. Eylem  85
5. Suça Etki Eden Haller  93
B. Manevi Unsur  93
C. Hukuka Aykırılık  94
IV. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ HALLERİ  94
A. Teşebbüs  94
B. İştirak  96
C. İçtima  98
V. SORUŞTURMA ve KOVUŞTURMAYA İLİŞKİN KURALLAR  101
A. Görev ve Yetki  101
B. Yaptırım  103
C. Zamanaşımı  104
D. Soruşturma Yöntemi  105
Üçüncü Bölüm
SAHTE OLUŞTURULAN VEYA ÜZERİNDE SAHTECİLİK YAPILAN BANKA VEYA KREDİ KARTINI KULLANMAK SURETİYLE KENDİSİNE VEYA BAŞKASINA YARAR SAĞLAMA
I. GENEL OLARAK  107
II. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER  109
II. SUÇUN UNSURLARI  112
A. Maddi Unsuru  112
1. Suçun Mağduru  112
2. Suçun Faili  113
3. Suçun Konusu  113
4. Eylem  114
5. Suça Etki Eden Nedenler  119
B. Manevi Unsur  119
C. Hukuka Aykırılık  120
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ HALLERİ  120
A. Teşebbüs  120
B. İştirak  121
C. İçtima  121
IV. SORUŞTURMA ve KOVUŞTURMAYA İLİŞKİN KURALLAR  131
A. Görev ve Yetki  131
B. Yaptırım  133
C. Zamanaşımı  134
D. Soruşturma Yöntemi  135
Dördüncü Bölüm
BANKA VEYA KREDİ KARTININ KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇUNUN BENZER SUÇLARLA İLİŞKİSİ
I. BANKA VEYA KREDİ KARTININ KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇUNUN DOLANDIRICILIK SUÇU İLE İLİŞKİSİ  141
II. BANKA VEYA KREDİ KARTININ KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇUNUN HIRSIZLIK SUÇU İLE İLİŞKİSİ  146
III. BANKA VEYA KREDİ KARTININ KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇUNUN BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU İLE İLİŞKİSİ  149
IV. BANKA VEYA KREDİ KARTININ KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇUNUN GÜVENİ KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇU İLE İLİŞKİSİ  151
V. BANKA VEYA KREDİ KARTININ KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇUNUN YAĞMA SUÇU İLE İLİŞKİSİ  154
Beşinci Bölüm
YASAK CİHAZ VEYA PROGRAM OLUŞTURMA, BULUNDURMA, TAŞIMA VEYA SATMA SUÇU
I. GENEL OLARAK  157
II. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER  157
III. SUÇUN UNSURLARI  158
A. Maddi Unsurları  159
1. Suçun Mağduru  159
2. Suçun Faili  159
3. Suçun Konusu  159
4. Eylem  161
5. Suça Etki Eden Haller  163
B. Manevi Unsur  164
C. Hukuka Aykırılık  166
IV. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ HALLERİ  167
A. Teşebbüs  167
B. İştirak  168
C. İçtima  169
V. SORUŞTURMAYA VE KOVUŞTURMAYA İLİŞKİN KURALLAR  172
A. Görev  172
B. Yaptırım  173
C. Zamanaşımı  174
D. Soruşturma Yöntemi  174
Sonuç  177
Kaynakça  185
Yazarın Yayınlanmış Eserleri  189
Kavramlar Dizini  193
Yazar Hakkında  197
 


Yüksel Günarslan
Eylül 2017
58.00 TL
İndirimli: 44.90 TL (%22)
Sepete Ekle
Hürriyet Sümer ...
Ocak 2021
149.00 TL
Sepete Ekle
Timur Demirbaş
Ocak 2021
68.00 TL
Sepete Ekle
Yiğit Gökçehan Koçoğlu
Ocak 2021
60.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  13
Birinci Bölüm
GENEL OLARAK BANKA VEYA KREDİ KARTI KAVRAMI VE BAŞKASINA AİT GERÇEK BİR BANKA VEYA KREDİ KARTINI KART SAHİBİNİN RIZASI OLMAKSIZIN KULLANMAK VEYA KULLANDIRMAK
I. GENEL OLARAK  15
II. TEKNİK BİLGİLER  19
III. BAŞKASINA AİT GERÇEK BİR BANKA VEYA KREDİ KARTINI KART SAHİBİNİN RIZASI OLMAKSIZIN KULLANMAK VEYA KULLANDIRMAK  20
A. Suçla Korunan Hukuki Değer  21
B. Suçun Unsurları  24
1. Maddi Unsuru  24
a. Suçun Faili  25
b. Suçun Mağduru  25
c. Suçun Konusu  29
d. Eylem  32
e. Suça Etki Eden Haller  39
2. Manevi Unsur  40
3. Hukuka Aykırılık  41
C. Suçun Özel Görünüş Şekilleri  42
1. Teşebbüs  42
2. İştirak  45
3. İçtima  46
D. Soruşturma ve Kovuşturmaya İlişkin Kurallar  57
1. Görev ve Yetki  57
2. Yaptırım  59
3. Zamanaşımı  63
4. Soruşturma Yöntemi  63
E. Banka veya Kredi Kartının Kötüye Kullanılması Suçunda Şahsi Cezasızlık ve Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanması  68
1. Banka veya Kredi Kartının Kötüye Kullanılması Suçunda Şahsi Cezasızlık Sebepleri  68
a. Haklarında Ayrılık Kararı Verilmemiş Eşlerden Biri  69
b. Üstsoy veya Altsoy veya bu Derecede Kayın Hısımlarından Biri veya Evlat Edinen veya Evlatlık  70
c. Aynı Konutta Beraber Yaşayan Kardeşler  70
2. Banka veya Kredi Kartının Kötüye Kullanılması Suçunda Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanması  70
İkinci Bölüm
BAŞKALARINA AİT BANKA HESAPLARIYLA İLİŞKİLENDİRİLEREK SAHTE BANKA VEYA KREDİ KARTINI ÜRETMEK, SATMAK, DEVRETMEK, SATIN ALMAK VEYA KABUL ETMEK
I. GENEL OLARAK  75
II. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER  77
III. SUÇUN UNSURLARI  80
A. Maddi Unsurları  80
1. Suçun Mağduru  80
2. Suçun Faili  81
3. Suçun Konusu  82
4. Eylem  85
5. Suça Etki Eden Haller  93
B. Manevi Unsur  93
C. Hukuka Aykırılık  94
IV. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ HALLERİ  94
A. Teşebbüs  94
B. İştirak  96
C. İçtima  98
V. SORUŞTURMA ve KOVUŞTURMAYA İLİŞKİN KURALLAR  101
A. Görev ve Yetki  101
B. Yaptırım  103
C. Zamanaşımı  104
D. Soruşturma Yöntemi  105
Üçüncü Bölüm
SAHTE OLUŞTURULAN VEYA ÜZERİNDE SAHTECİLİK YAPILAN BANKA VEYA KREDİ KARTINI KULLANMAK SURETİYLE KENDİSİNE VEYA BAŞKASINA YARAR SAĞLAMA
I. GENEL OLARAK  107
II. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER  109
II. SUÇUN UNSURLARI  112
A. Maddi Unsuru  112
1. Suçun Mağduru  112
2. Suçun Faili  113
3. Suçun Konusu  113
4. Eylem  114
5. Suça Etki Eden Nedenler  119
B. Manevi Unsur  119
C. Hukuka Aykırılık  120
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ HALLERİ  120
A. Teşebbüs  120
B. İştirak  121
C. İçtima  121
IV. SORUŞTURMA ve KOVUŞTURMAYA İLİŞKİN KURALLAR  131
A. Görev ve Yetki  131
B. Yaptırım  133
C. Zamanaşımı  134
D. Soruşturma Yöntemi  135
Dördüncü Bölüm
BANKA VEYA KREDİ KARTININ KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇUNUN BENZER SUÇLARLA İLİŞKİSİ
I. BANKA VEYA KREDİ KARTININ KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇUNUN DOLANDIRICILIK SUÇU İLE İLİŞKİSİ  141
II. BANKA VEYA KREDİ KARTININ KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇUNUN HIRSIZLIK SUÇU İLE İLİŞKİSİ  146
III. BANKA VEYA KREDİ KARTININ KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇUNUN BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU İLE İLİŞKİSİ  149
IV. BANKA VEYA KREDİ KARTININ KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇUNUN GÜVENİ KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇU İLE İLİŞKİSİ  151
V. BANKA VEYA KREDİ KARTININ KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇUNUN YAĞMA SUÇU İLE İLİŞKİSİ  154
Beşinci Bölüm
YASAK CİHAZ VEYA PROGRAM OLUŞTURMA, BULUNDURMA, TAŞIMA VEYA SATMA SUÇU
I. GENEL OLARAK  157
II. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER  157
III. SUÇUN UNSURLARI  158
A. Maddi Unsurları  159
1. Suçun Mağduru  159
2. Suçun Faili  159
3. Suçun Konusu  159
4. Eylem  161
5. Suça Etki Eden Haller  163
B. Manevi Unsur  164
C. Hukuka Aykırılık  166
IV. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ HALLERİ  167
A. Teşebbüs  167
B. İştirak  168
C. İçtima  169
V. SORUŞTURMAYA VE KOVUŞTURMAYA İLİŞKİN KURALLAR  172
A. Görev  172
B. Yaptırım  173
C. Zamanaşımı  174
D. Soruşturma Yöntemi  174
Sonuç  177
Kaynakça  185
Yazarın Yayınlanmış Eserleri  189
Kavramlar Dizini  193
Yazar Hakkında  197
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021