Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Bulut Bilişim
Haziran 2017 / 1. Baskı / 168 Syf.
Fiyatı: 25.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Bu kitapta Bulut bilişim sistemlerinin temelleri, kullandığı teknolojiler ve uygulamalarından bahsedilmektedir. Ayrıca sanallaştırma ve bulut bilişimin gerek kullanıcılara gerekse sektöre olan etkisini ortaya koymak için iki adet ölçek geliştirme çalışmasına yer verilmiştir.Bu sayede ülkemizde servis sağlayıcı ve hizmet alıcı firmaların bulut bilişime bakışı incelenmiştir.

Bu çalışmalar ülkemizde bulut bilişimin sektör yansımalarını ölçmek için IDC Türkiye ile ortaklaşa yürütülmüştür. Geliştirilen ölçeklerden ilki bulut bilişim servis sağlayıcı firmaların sektörün ülkemizdeki durumu ve yansımalarını ölçmeye yöneliktir. İkincisi ise bulut bilişim kullanıcılarının tutumlarını ölçmeye yöneliktir.

Bu bağlamda her iki ölçeğe ait geçerlilik ve güvenirlik analizleri yapılmış ve kitapta yer verilmiştir.

Konu Başlıkları
Temel Kavramlar
Bulut Bilişim Mimarisi ve Hizmet Yapısı
Sanallaştırma Teknolojileri
Bulut Bilişim Hizmet Yapısı
Bulut Bilişimde Güvenlik
Bulut Sistemlerine Yönelik Saldırılar ve Savunma Yöntemleri
Bulut Bilişim Hizmet Ortamları ve Ortam Seçimi
Bulut Bilişim Uygulamaları Kapsamı
Bulut Bilişim Başarı Hikâyeleri ve Geleceği
Ülkemizde Bulut Bilişim Açısından Servis Sağlayıcı ve Hizmet Alıcılarının İncelenmesi
Barkod: 9789750243400
Yayın Tarihi: Haziran 2017
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 14x20
Sayfa Sayısı: 168
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Şekiller Listesi  15
Tablolar Listesi  17
BÖLÜM 1:
TEMEL KAVRAMLAR
1.1. Bulut Bilişim Nedir?  19
1.2. Bulut Bilişimin Özellikleri  21
1.3. Klasik Bilgi Teknoloji Altyapısı  23
1.4. Bulut Bilgi Teknolojisi Altyapısı  24
BÖLÜM 2:
BULUT BİLİŞİM MİMARİSİ VE HİZMET YAPISI
2.1. Bulut Bilişim Mimarisi  27
2.1.1. İstemci  27
2.1.2. Uygulama  28
2.1.3. Platform  28
2.1.4. Altyapı  28
2.1.5. Sunucu  29
2.2. Bulut Bilişim Hizmet Yapısı  29
2.2.1. Hizmet Sağlayıcılar(Servis Sağlayıcı)  29
2.2.2. Hizmet Geliştiriciler(Servis Geliştiriciler)  31
2.2.3. Hizmet Alıcılar(Tüketici)  31
BÖLÜM 3:
SANALLAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ
3.1. Donanım Sanallaştırma  34
3.1.1. Hipervizör Katmanı  36
3.1.2. Kullanılan Başlıca Donanım Sanallaştırma Teknolojileri  41
3.1.2.1. Microsoft Hyper–V  41
3.1.2.1.1. Windows Hypervisor  42
3.1.2.1.2. Sanal Bölüm (Partition)  42
3.1.2.1.3. Ana Bölüm (Parent Partition)  43
3.1.2.1.4. Alt Bölüm (Child Partition)  43
3.1.2.1.5. Sanallaştırma Yığını (Virtualization Stack)  43
3.1.2.1.6. Sanal Makine (Virtual Machine)  44
3.1.2.1.7. Sanal Servis Sağlayıcı (Virtual Service Provider, VSP)  44
3.1.2.1.8. Sanal Servis İstemcisi (Virtual Service Client, VSC)  44
3.1.2.1.9. VMBus  44
3.1.2.2. Vmware ESX  45
3.1.2.3. Citrix Xen Server  46
3.2. Oturum Sanallaştırma  47
3.3. Masaüstü Sanallaştırma  47
3.4. Uygulama Sanallaştırma  48
BÖLÜM 4:
BULUT BİLİŞİM HİZMET YAPISI
4.1. Bulut Bilişim Hizmet Modelleri  49
4.1.1. Servis Olarak Altyapı (IaaS)  49
4.1.2. Servis Olarak Platform(PaaS)  50
4.1.3. Servis Olarak Yazılım (SaaS)  52
4.1.4. Hizmet Olarak İletişim(CaaS)  54
4.1.5. Hizmet Olarak Ağ(NaaS)  55
4.2. BULUT BİLİŞİM HİZMET SINIFLARI  55
4.2.1. Genel Bulut (Public Cloud)  56
4.2.2. Özel Bulut (Private Cloud)  57
4.2.3. Topluluk Bulut (Community Cloud)  58
4.2.4. Karma Bulut (Hybrid Cloud)  59
BÖLÜM 5:
BULUT BİLİŞİMDE GÜVENLİK
5.1. GÜVENLİ BULUT BİLİŞİM  62
5.2. BULUT BİLİŞİMDE OYUNCU–ROL İLİŞKİ MODELİ  64
5.2.1. Bulut Sistemi Oyuncuları  64
5.2.1.1. Hizmet Alıcılar (Kullanıcılar)  65
5.2.1.2. Hizmet Sağlayıcıları  65
5.2.1.3. Hukuki Boyut  66
5.2.1.4. Saldırganlar  66
5.2.2. BULUT MODELİ OYUNCULARI ARASI İLİŞKİLER  68
5.2.2.1. Temel İlişki Durumu (Kullanıcı–Sağlayıcı)  68
5.2.2.2. Olağan Durum (Kullanıcı–Sağlayıcı–Hukukçu)  68
5.2.2.3. Elektronik Savaş Durumu (Sağlayıcılar–Kullanıcılar–Saldırıcılar)  69
Caydırma Etkisi (Hukukçu–Saldırıcı)  69
5.3. BULUT MİMARİSİ GÜVENLİĞİ  70
5.3.1. Sistem Taraflı Güvenlik  70
5.3.2. Uygulama Geliştirici Tarafında Güvenlik  71
5.3.3. Kullanıcı Tarafında Güvenlik  72
5.4. BULUT MİMARİLER ÜZERİNDEKİ GÜVENLİK RİSKLERİ  73
5.4.1. Bulut Mimariler Üzerindeki Gizlilik Riskleri  74
5.4.2. Bulut Mimariler Üzerindeki Veri Bütünlüğü Riskleri  74
BÖLÜM 6:
BULUT SİSTEMLERİNE YÖNELİK SALDIRILAR VE SAVUNMA YÖNTEMLERİ
6.1. BULUT BİLİŞİM SİSTEMLERİNE YÖNELİK SALDIRILAR  77
6.1.1. DDOS Saldırıları (Dağıtık Hizmet Engelleme Saldırıları)  79
6.1.2. Yan Kanal Saldırıları (Side Channel Attacks )  80
6.1.3. Ortadaki Adam Saldırıları(Man–In–The–Middle Attacks)  80
6.1.4. Veri İhlali ve Veri Kaybı  81
6.1.4.1. Wikileaks Saldırıları  82
6.1.4.2. Wikileaks Saldırıları  83
6.1.4.3. Wikileaks ve Türkiye  83
6.1.5. Hesap ve Hizmetlere Yönelik Korsanlık  84
6.2. BULUT SALDIRILARINDAN KORUNMAK İÇİN GELİŞTİRİLEN YÖNTEMLER  85
6.2.1. Kimlik Yönetimi  85
6.2.2. Kullanıcı Doğrulama  85
6.2.3. Erişim Kontrolü  86
6.2.4. Veri Şifreleme  86
6.2.5. Veri Aktarımı  87
BÖLÜM 7:
BULUT BİLİŞİM HİZMET ORTAMLARI VE
ORTAM SEÇİMİ
7.1. Bulut Bilişim Ortamları  91
7.1.1. Amazon Cloud Services  91
7.1.2. Microsoft Windows Azure  93
7.1.3. Diğer Ortamlar  95
7.1.3.1. Google App Engine  95
7.1.3.2. Sun Cloud  96
7.1.3.3. Caspio  96
7.1.3.4. Cloudify  96
7.1.3.5. Force.com  96
7.1.3.6. Heroku  97
7.1.3.7. App Scale  97
7.1.3.8. Orange Scape  97
7.1.3.9. Nimbus  97
7.1.3.10. Engine Yard  98
7.1.3.11. Vertebra  98
7.1.3.12. Rackspace  98
7.1.3.13. Rollbase  98
7.1.3.14. Eucalyptus  98
7.1.3.15. Open Shift  99
7.2. Bulut Bilişim Ortam Seçimindeki Genel Kriterler  99
7.2.1. Tercih Ettiğin Bulut Bilişim Şirketi Genel Olarak Güçlü ve Güvenilir mi?  100
7.2.2. İşletmenizi Anlıyorlar mı?  101
7.2.3. Size İhtiyacınız Olan Bilgileri Sunuyorlar mı?  101
7.2.4. Faturalandırma Açık ve Tam mı?  101
7.2.5. Teknolojileri İhtiyaçlarınızı Karşılıyor mu?  101
7.2.6. Karma Çözümleri Destekleyebiliyorlar mı?  102
7.2.7. Güvenlik Konusunu Ciddi Şekilde Ele Alıyorlar mı?  102
7.3. Bulut Bilişim Ortam Seçimindeki Teknik Kriterler  103
BÖLÜM 8:
BULUT BİLİŞİM UYGULAMALARI KAPSAMI
8.1. Eğitim  107
8.2. Sağlık  110
8.3. İş–Ekonomi  111
8.4. Bilimsel  111
8.5. Diğer Uygulama Alanları  111
BÖLÜM 9:
BULUT BİLİŞİM BAŞARI HİKÂYELERİ VE GELECEĞİ
9.1. Bulut Bilişimde Birkaç Başarı Hikâyesi  113
9.2. Bulut Bilişimin Geleceği  115
9.3. Bulut Bilişimi Aktif Kullanma Yöntemleri  116
9.4. Bulut Bilişime Geçiş Sırasında Yanlış Bilinen Konular  117
BÖLÜM 10:
ÜLKEMİZDE BULUT BİLİŞİM AÇISINDAN SERVİS SAĞLAYICI VE HİZMET ALICILARININ İNCELENMESİ
10.1. Materyal Ve Metot  121
10.2. Sonuçlar  125
10.3. Değerlendirme  131
10.4. Tartışma  147
10.5. Sonuç  149
10.6. Ekler  151
Ek–1: Bulut Bilişim Hizmet Alıcı Ölçek Cevapları Yüzdelik
Dağılımları  151
Ek–2: Bulut Bilişim Servis Sağlayıcı Ölçek Cevapları Yüzdelik Dağılımları  153
Kaynakça  155
 


Metin Turan
Mayıs 2019
33.50 TL
Sepete Ekle
Rıdvan Erbaş
Ocak 2018
45.00 TL
Sepete Ekle
Yunus Bölükbaş
Ağustos 2017
40.00 TL
Sepete Ekle
Metin Turan
Şubat 2017
27.50 TL
İndirimli: 14.90 TL (%45)
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Şekiller Listesi  15
Tablolar Listesi  17
BÖLÜM 1:
TEMEL KAVRAMLAR
1.1. Bulut Bilişim Nedir?  19
1.2. Bulut Bilişimin Özellikleri  21
1.3. Klasik Bilgi Teknoloji Altyapısı  23
1.4. Bulut Bilgi Teknolojisi Altyapısı  24
BÖLÜM 2:
BULUT BİLİŞİM MİMARİSİ VE HİZMET YAPISI
2.1. Bulut Bilişim Mimarisi  27
2.1.1. İstemci  27
2.1.2. Uygulama  28
2.1.3. Platform  28
2.1.4. Altyapı  28
2.1.5. Sunucu  29
2.2. Bulut Bilişim Hizmet Yapısı  29
2.2.1. Hizmet Sağlayıcılar(Servis Sağlayıcı)  29
2.2.2. Hizmet Geliştiriciler(Servis Geliştiriciler)  31
2.2.3. Hizmet Alıcılar(Tüketici)  31
BÖLÜM 3:
SANALLAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ
3.1. Donanım Sanallaştırma  34
3.1.1. Hipervizör Katmanı  36
3.1.2. Kullanılan Başlıca Donanım Sanallaştırma Teknolojileri  41
3.1.2.1. Microsoft Hyper–V  41
3.1.2.1.1. Windows Hypervisor  42
3.1.2.1.2. Sanal Bölüm (Partition)  42
3.1.2.1.3. Ana Bölüm (Parent Partition)  43
3.1.2.1.4. Alt Bölüm (Child Partition)  43
3.1.2.1.5. Sanallaştırma Yığını (Virtualization Stack)  43
3.1.2.1.6. Sanal Makine (Virtual Machine)  44
3.1.2.1.7. Sanal Servis Sağlayıcı (Virtual Service Provider, VSP)  44
3.1.2.1.8. Sanal Servis İstemcisi (Virtual Service Client, VSC)  44
3.1.2.1.9. VMBus  44
3.1.2.2. Vmware ESX  45
3.1.2.3. Citrix Xen Server  46
3.2. Oturum Sanallaştırma  47
3.3. Masaüstü Sanallaştırma  47
3.4. Uygulama Sanallaştırma  48
BÖLÜM 4:
BULUT BİLİŞİM HİZMET YAPISI
4.1. Bulut Bilişim Hizmet Modelleri  49
4.1.1. Servis Olarak Altyapı (IaaS)  49
4.1.2. Servis Olarak Platform(PaaS)  50
4.1.3. Servis Olarak Yazılım (SaaS)  52
4.1.4. Hizmet Olarak İletişim(CaaS)  54
4.1.5. Hizmet Olarak Ağ(NaaS)  55
4.2. BULUT BİLİŞİM HİZMET SINIFLARI  55
4.2.1. Genel Bulut (Public Cloud)  56
4.2.2. Özel Bulut (Private Cloud)  57
4.2.3. Topluluk Bulut (Community Cloud)  58
4.2.4. Karma Bulut (Hybrid Cloud)  59
BÖLÜM 5:
BULUT BİLİŞİMDE GÜVENLİK
5.1. GÜVENLİ BULUT BİLİŞİM  62
5.2. BULUT BİLİŞİMDE OYUNCU–ROL İLİŞKİ MODELİ  64
5.2.1. Bulut Sistemi Oyuncuları  64
5.2.1.1. Hizmet Alıcılar (Kullanıcılar)  65
5.2.1.2. Hizmet Sağlayıcıları  65
5.2.1.3. Hukuki Boyut  66
5.2.1.4. Saldırganlar  66
5.2.2. BULUT MODELİ OYUNCULARI ARASI İLİŞKİLER  68
5.2.2.1. Temel İlişki Durumu (Kullanıcı–Sağlayıcı)  68
5.2.2.2. Olağan Durum (Kullanıcı–Sağlayıcı–Hukukçu)  68
5.2.2.3. Elektronik Savaş Durumu (Sağlayıcılar–Kullanıcılar–Saldırıcılar)  69
Caydırma Etkisi (Hukukçu–Saldırıcı)  69
5.3. BULUT MİMARİSİ GÜVENLİĞİ  70
5.3.1. Sistem Taraflı Güvenlik  70
5.3.2. Uygulama Geliştirici Tarafında Güvenlik  71
5.3.3. Kullanıcı Tarafında Güvenlik  72
5.4. BULUT MİMARİLER ÜZERİNDEKİ GÜVENLİK RİSKLERİ  73
5.4.1. Bulut Mimariler Üzerindeki Gizlilik Riskleri  74
5.4.2. Bulut Mimariler Üzerindeki Veri Bütünlüğü Riskleri  74
BÖLÜM 6:
BULUT SİSTEMLERİNE YÖNELİK SALDIRILAR VE SAVUNMA YÖNTEMLERİ
6.1. BULUT BİLİŞİM SİSTEMLERİNE YÖNELİK SALDIRILAR  77
6.1.1. DDOS Saldırıları (Dağıtık Hizmet Engelleme Saldırıları)  79
6.1.2. Yan Kanal Saldırıları (Side Channel Attacks )  80
6.1.3. Ortadaki Adam Saldırıları(Man–In–The–Middle Attacks)  80
6.1.4. Veri İhlali ve Veri Kaybı  81
6.1.4.1. Wikileaks Saldırıları  82
6.1.4.2. Wikileaks Saldırıları  83
6.1.4.3. Wikileaks ve Türkiye  83
6.1.5. Hesap ve Hizmetlere Yönelik Korsanlık  84
6.2. BULUT SALDIRILARINDAN KORUNMAK İÇİN GELİŞTİRİLEN YÖNTEMLER  85
6.2.1. Kimlik Yönetimi  85
6.2.2. Kullanıcı Doğrulama  85
6.2.3. Erişim Kontrolü  86
6.2.4. Veri Şifreleme  86
6.2.5. Veri Aktarımı  87
BÖLÜM 7:
BULUT BİLİŞİM HİZMET ORTAMLARI VE
ORTAM SEÇİMİ
7.1. Bulut Bilişim Ortamları  91
7.1.1. Amazon Cloud Services  91
7.1.2. Microsoft Windows Azure  93
7.1.3. Diğer Ortamlar  95
7.1.3.1. Google App Engine  95
7.1.3.2. Sun Cloud  96
7.1.3.3. Caspio  96
7.1.3.4. Cloudify  96
7.1.3.5. Force.com  96
7.1.3.6. Heroku  97
7.1.3.7. App Scale  97
7.1.3.8. Orange Scape  97
7.1.3.9. Nimbus  97
7.1.3.10. Engine Yard  98
7.1.3.11. Vertebra  98
7.1.3.12. Rackspace  98
7.1.3.13. Rollbase  98
7.1.3.14. Eucalyptus  98
7.1.3.15. Open Shift  99
7.2. Bulut Bilişim Ortam Seçimindeki Genel Kriterler  99
7.2.1. Tercih Ettiğin Bulut Bilişim Şirketi Genel Olarak Güçlü ve Güvenilir mi?  100
7.2.2. İşletmenizi Anlıyorlar mı?  101
7.2.3. Size İhtiyacınız Olan Bilgileri Sunuyorlar mı?  101
7.2.4. Faturalandırma Açık ve Tam mı?  101
7.2.5. Teknolojileri İhtiyaçlarınızı Karşılıyor mu?  101
7.2.6. Karma Çözümleri Destekleyebiliyorlar mı?  102
7.2.7. Güvenlik Konusunu Ciddi Şekilde Ele Alıyorlar mı?  102
7.3. Bulut Bilişim Ortam Seçimindeki Teknik Kriterler  103
BÖLÜM 8:
BULUT BİLİŞİM UYGULAMALARI KAPSAMI
8.1. Eğitim  107
8.2. Sağlık  110
8.3. İş–Ekonomi  111
8.4. Bilimsel  111
8.5. Diğer Uygulama Alanları  111
BÖLÜM 9:
BULUT BİLİŞİM BAŞARI HİKÂYELERİ VE GELECEĞİ
9.1. Bulut Bilişimde Birkaç Başarı Hikâyesi  113
9.2. Bulut Bilişimin Geleceği  115
9.3. Bulut Bilişimi Aktif Kullanma Yöntemleri  116
9.4. Bulut Bilişime Geçiş Sırasında Yanlış Bilinen Konular  117
BÖLÜM 10:
ÜLKEMİZDE BULUT BİLİŞİM AÇISINDAN SERVİS SAĞLAYICI VE HİZMET ALICILARININ İNCELENMESİ
10.1. Materyal Ve Metot  121
10.2. Sonuçlar  125
10.3. Değerlendirme  131
10.4. Tartışma  147
10.5. Sonuç  149
10.6. Ekler  151
Ek–1: Bulut Bilişim Hizmet Alıcı Ölçek Cevapları Yüzdelik
Dağılımları  151
Ek–2: Bulut Bilişim Servis Sağlayıcı Ölçek Cevapları Yüzdelik Dağılımları  153
Kaynakça  155
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021