Borland / Turbo Pascal Programlama Dili Dr. Fahri Vatansever  - Kitap
Borland / Turbo

Pascal Programlama Dili

3. Baskı, 
Kasım 2009
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
496
Barkod:
9789750211010
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Kitabın Fiyatı:
455,00
İndirimli (%79):
95,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
2. baskı
Temmuz 2005
310,00
25,00 (%92)
Kitabın Açıklaması
Yazılım dünyasına her geçer gün yeni programlama dilleri katılmaktadır. Ancak katılan her programlama dili genellikle bir önceki diller üzerine inşa edilmektedir. Bu nedenle; programcıların, komut ve program yapısı öğrenmekten ziyade, programlama mantığını kavramaları ve algoritma geliştirme tekniklerini ilerletmeleri gerekmektedir. Programlama mantığına ve eğitimine en uygun dillerden biri de PASCAL'dır.
PASCAL, günümüzün en popüler görsel programlama dillerinden olan DELPHI'nin tabanını oluşturur. DELPHI'nin bir diğer adı da Visual PASCAL olup, bu dili öğrenmek isteyenlerin öncelikle PASCAL'ı öğrenmeleri gerekir.
Bir dili öğrenmenin ve program yazma tekniklerini geliştirmenin yolu, bol bol program yazmaktır mantığından hareketle bu kitapta da PASCAL'ın program yapısı ve komutları basit bir dille anlatılmakta ve bol örneklerle desteklenmektedir. Konuları, konu anlatımları ve yazılan programları itibariyle kitap; Teknik – Meslek Liseleri, Meslek Yüksek Okulları ve Fakülte öğrencileriyle bu dili öğrenmek isteyen herkese hitap etmektedir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Pascal Editörü
.
Pascal Alfabesi
.
Pascal Operatörleri
.
Pascal'daki Bilgi Tipleri
.
Pascal Programlarının Yapısı
.
Blok ve Akış Komutları
.
Giriş (Okuma) – Çıkış (Yazma) Komutları
.
Metin Ekranı Komutları
.
Karar (Karşılaştırma) Komutları
.
Döngü (Çevrim) Komutları
.
Matematiksel Komutlar
.
Alfasayısal Komutlar
.
Ses Komutları
.
Dosyalama Komutları
.
Grafik Komutları
.
Sistem Komutları
.
Çevre Birimlerinin Kullanımı
.
Matematik Uygulama Programları
.
Elektronik Uygulama Programları
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
Bölüm 1 PASCAL EDİTÖRÜ
1.1. GİRİŞ 
19
1.2. BORLAND PASCAL 7.0 EDİTÖRÜ 
19
1.3. BORLAND PASCAL 7.0 GENEL MENÜLERİ 
20
1.3.1. FILE (Dosya) [Alt+F] menüsü 
20
1.3.2. EDIT (Düzen) [Alt+E] Menüsü 
21
1.3.3. SEARSH (Arama) [Alt+S] Menüsü 
21
1.3.4. RUN (Çalıştırma) [Alt+R] Menüsü 
22
1.3.5. COMPILE (Derleme) [Alt+C] Menüsü 
23
1.3.6. DEBUG (Doğrulama) [Alt+D] Menüsü 
23
1.3.7. TOOLS (Araçlar) [Alt+T] menüsü 
24
1.3.8. OPTIONS (Seçenekler) [Alt+O] menüsü 
24
1.3.9. WINDOW (Pencere) [Alt+W] menüsü 
25
1.3.10. HELP (Yardım) [Alt+H] menüsü 
26
1.4. BORLAND PASCAL 7.0 YEREL MENÜLERİ 
26
1.4.1. Yazım Editörü Yerel Menüsü 
27
1.4.2. Yardım Penceresi Yerel Menüsü 
27
1.4.3. Mesaj Penceresi Yerel Menüsü 
28
1.4.3. İzle Penceresi Yerel Menüsü 
28
1.5. KISAYOL TUŞLARI 
28
Sorular 
31
Bölüm 2 PASCAL ALFABESİ
2.1. HARFLER 
34
2.2. RAKAMLAR 
36
2.3. SEMBOLLER 
36
2.3.1. + (Artı) 
36
2.3.2. – (Eksi) 
38
2.3.3. * (Yıldız/Çarpı) 
39
2.3.4. / (Slaş/bölüm) 
39
2.3.5. = (Eşit) 
40
2.3.6. < > (Küçük/Büyük) 
42
2.3.7. # (Diyez) 
42
2.3.8. ‘ (Tek tırnak) 
43
2.3.9. ; (Noktalı Virgül) 
44
2.3.10. : (İki Nokta Üst Üste) 
44
2.3.11. $ (Dolar) 
45
2.3.12. @ (at) 
45
2.3.13. ^ (Üs) 
45
2.3.14. , (Virgül) 
46
2.3.15. . (Nokta) 
46
2.3.16. := (İki nokta üst üste-eşit) 
48
2.3.17. { } (Süslü Parantez) 
48
2.3.18. (* *) (Parantez-Yıldız) 
48
2.3.19. ( ) (Parantez) 
49
2.3.20. [ ] (Köşeli parantez) 
49
2.3.21. .. (İki nokta) 
50
Sorular 
52
Bölüm 3 PASCAL OPERATÖRLERİ
3.1. MATEMATİKSEL OPERATÖRLER 
55
3.2. KARŞILAŞTIRMA (İLİŞKİ) OPERATÖRLERİ 
58
3.3. MANTIKSAL (BOOLEAN) OPERATÖRLER 
59
3.4. BİTSEL(LOJİK) İŞLEM OPERATÖRLERİ 
61
3.5. ALFASAYISAL OPERATÖRLER 
63
3.6. İŞARETÇİ(POİNTER-GÖSTERGEÇ) OPERATÖRLERİ 
63
3.7. KÜME İŞLEM OPERATÖRLERİ 
63
Sorular 
65
Bölüm 4 PASCAL’DAKİ BİLGİ TİPLERİ
4.1. SAYISAL BİLGİ TİPLERİ 
67
4.1.1. Tamsayı Bilgi Tipleri 
67
4.1.2. Ondalıklı Sayı Bilgi Tipleri 
68
4.2. ALFASAYISAL BİLGİ TİPLERİ 
69
4.2.1. Char 
69
4.2.2. String 
69
4.3. BOOLEAN BİLGİ TİPLERİ 
70
4.4. BİLGİ TİPİNİN BOYUTU 
70
4.5. DİZİ/MATRİS TANIMLAMA 
70
4.6. KÜME TANIMLAMA 
71
4.7. TURBO PASCAL AYRICALIKLI (ANAHTAR/SAKLI) KELİMELERİ (RESERVED WORDS) 
71
Sorular 
72
Bölüm 5 PASCAL PROGRAMLARININ YAPISI
5.1. PASCAL PROGRAMLARININ GENEL YAPISI 
73
5.2. BAŞLIK BÖLÜMÜ 
74
5.3. TANIMLAMA VE BİLDİRİMLER BÖLÜMÜ 
76
5.3.1. Uses 
76
5.3.2. Label 
77
5.3.3. Const 
79
5.3.3.1. Bilgi Tipsiz Sabit Tanımlama 
80
5.3.3.2. Bilgi Tipli Sabit Tanımlama 
80
5.3.4. Type 
81
5.3.4.1. Özel Bilgi Tipi Tanımlama 
81
5.3.4.2. Bilgi(Kayıt/Veri) Alanı Tanımlama 
83
5.3.5. Var 
84
5.4. ALT PROGRAMLAR BÖLÜMÜ 
85
5.4.1. Procedure 
86
5.4.1.1. Parametresiz Procedure 
86
5.4.1.2. Parametreli Procedure 
87
5.4.1.2.1. Tam Aktarımlı Procedure 
88
5.4.1.2.2. Yarım Aktarımlı Procedure 
89
5.4.2. Function 
91
5.5. ANA PROGRAM 
93
Sorular 
95
Bölüm 6 BLOK VE AKIŞ KOMUTLARI
6.1. BEGIN 
97
6.2. END 
97
6.3. GOTO 
98
6.4. DELAY 
99
6.5. EXIT 
100
6.6. HALT 
101
Sorular 
102
Bölüm 7 GİRİŞ (OKUMA) / ÇIKIŞ (YAZMA) KOMUTLARI
7.1. GİRİŞ KOMUTLARI 
103
7.1.1. Readln 
103
7.1.2. ReadKey 
104
7.1.3. KeyPressed 
106
7.2. ÇIKIŞ KOMUTLARI 
106
7.2.1. Write/Writeln 
107
7.2.1.1. Alfasayısal Bilgilerin Yazdırılması 
107
7.2.1.2. Sayısal Bilgilerin Yazdırılması 
108
7.2.1.2.1. Tamsayıların Yazdırılması 
109
7.2.1.2.2. Ondalıklı Sayıların Yazdırılması 
109
7.2.1.3. Alfasayısal ve Sayısal Bilgilerin Birlikte Yazdırılması 
111
7.2.1.4. ASCII Karakterlerin Yazdırılması 
111
Sorular 
115
Bölüm 8 METİN EKRANI KOMUTLARI
8.1. GÖRÜNTÜ MODU İLE İLGİLİ KOMUTLAR 
117
8.1.1. TextMode 
117
8.1.2. LastMode 
118
8.2. KONTRAST KOMUTLARI 
118
8.2.1. NormVideo 
119
8.2.2. HighVideo 
120
8.2.3. LowVideo 
120
8.3. RENK KOMUTLARI 
120
8.3.1. TextColor 
121
8.3.2. TextBackground 
121
8.4. EKRAN TEMİZLEME KOMUTU 
122
8.4.1. ClrScr 
122
8.5. EKRAN KONUM KOMUTLARI 
122
8.5.1. GotoXY 
122
8.5.2. Window 
124
8.5.3. WhereX 
126
8.5.4. WhereY 
126
8.6. SATIR EKLEME/SİLME KOMUTLARI 
127
8.6.1. InsLine 
127
8.6.2. DelLine 
127
Sorular 
130
Bölüm 9 KARAR (KARŞILAŞTIRMA) KOMUTLARI
9.1. IF-THEN-ELSE 
131
9.1.1. If-Then(Yarım form) 
131
9.1.2. If-Then-Else(Tam Form) 
132
9.1.3. If-Then-Else If-Else(Çok Koşullu Form) 
133
9.2. CASE-OF 
140
Sorular 
145
Bölüm 10 DÖNGÜ (ÇEVRİM) KOMUTLARI
10.1. FOR-DO 
147
10.2. WHILE-DO 
150
10.3. REPEAT-UNTIL 
153
10.4. DÖNGÜ KONTROL KOMUTLARI 
160
10.4.1. Break 
160
10.4.2. Continue 
161
Sorular 
169
Bölüm 11 MATEMATİKSEL KOMUTLAR
11.1. LOGARİTMİK KOMUTLAR 
171
11.1.1. Ln 
171
11.1.2. Exp 
172
11.2. TRİGONOMETRİK KOMUTLAR 
172
11.2.1. Sin 
173
11.2.2. Cos 
173
11.2.3. ArcTan 
174
11.2.4. Pi 
174
11.3. SAYI BİÇİMLENDİRME FONKSİYONLARI 
175
11.3.1. Round 
175
11.3.2. Trunc 
176
11.3.3. Int 
177
11.3.4. Frac 
177
11.4. ARTTIRMA-AZALTMA KOMUTLARI 
178
11.4.1. Inc 
178
11.4.2. Dec 
179
11.5. RASGELE SAYI ÜRETİM(RANDOM) KOMUTLARI 
180
11.5.1. Randomize 
180
11.5.2. Random 
181
11.6. BYTE İŞLEMLERİ KOMUTLARI 
184
11.6.1. Lo 
184
11.6.2. Hi 
184
11.6.3. Swap 
184
11.7. DİZİ İŞLEMLERİ KOMUTLARI 
185
11.7.1. Low 
185
11.7.2. High 
186
11.8. DİĞER KOMUTLAR 
187
11.6.1. Abs 
187
11.6.2. Sqr 
188
11.6.3. Sqrt 
188
11.6.4. Odd 
189
Sorular 
205
Bölüm 12 ALFASAYISAL KOMUTLAR
12.1. LENGTH 
209
12.2. CHR 
210
12.3. ORD 
211
12.4. SUCC 
212
12.5. PRED 
212
12.6. COPY 
213
12.7. CONCAT 
215
12.8. INSERT 
217
12.9. DELETE 
217
12.10. POS 
218
12.11. FILLCHAR 
219
12.12. DÖNÜŞÜM KOMUTLARI 
220
12.12.1. UpCase 
220
12.12.2. Str 
222
12.12.3. Val 
223
Sorular 
229
Bölüm 13 SES KOMUTLARI
13.1. SOUND 
231
13.2. NOSOUND 
231
Sorular 
236
Bölüm 14 KÜTÜPHANELER (UNIT’LER)
Sorular 
249
Bölüm 15 DOSYALAMA KOMUTLARI
15.1. GİRİŞ 
251
15.2. DOSYA TANIMLAMA 
251
15.3. DOSYALAMA KOMUTLARI 
252
15.3.1. Assign 
252
15.3.2. Rewrite 
252
15.3.3. Reset 
253
15.3.4. Close 
253
15.3.5. EOF 
253
15.3.6. FileSize 
254
15.3.7. Seek 
254
15.3.8. FilePos 
255
15.3.9. Write 
256
15.3.10. Read 
256
15.3.11. Truncate 
256
15.4. RASGELE ERİŞİMLİ DOSYALARIN GENEL KULLANIMI 
257
15.5. RASGELE ERİŞİMLİ DOSYA ÖRNEKLERİ 
257
Sorular 
300
Bölüm 16 GRAFİK KOMUTLARI
16.1. GRAFİK MODUNA GEÇME VE AYARLAMA KOMUTLARI 
301
16.1.1. DetectGraph 
303
16.1.2. InitGraph 
304
16.1.3. CloseGraph 
305
16.1.4. RestoreCRTMode 
306
16.1.5. SetGraphMode 
306
16.1.6. GraphDefaults 
307
16.1.7. GraphResult 
307
16.1.8. GraphErrorMsg 
307
16.2. GRAFİK EKRANI KOMUTLARI 
309
16.2.1. ClearDevice 
309
16.2.2. SetViewPort 
309
16.2.3. ClearViewPort 
311
16.2.4. MoveTo 
311
16.2.5. MoveRel 
312
16.3. RENK VE DESEN KOMUTLARI 
313
16.3.1. SetColor 
313
16.3.2. SetBkColor 
313
16.3.3. FloodFill 
314
16.3.4. SetFillStyle 
314
16.3.5. SetFillPattern 
316
16.3.6. FillPatternType 
316
16.4. DOĞRUSAL ÇİZİM KOMUTLARI 
317
16.4.1. Line 
317
16.4.2. LineTo 
321
16.4.3. LineRel 
322
16.4.4. SetLineStyle 
323
16.4.5. SetWriteMode 
325
16.5. DAİRESEL ÇİZİM KOMUTLARI 
326
16.5.1. Circle 
326
16.5.2. Arc 
332
16.5.3. PieSlice 
336
16.5.4. Ellipse 
337
16.5.5. FillEllipse 
340
16.5.6. Sector 
341
16.6. ÇOKGENSEL ÇİZİM KOMUTLARI 
342
16.6.1. RecTangle 
342
16.6.2. Bar 
344
16.6.3. Bar3D 
345
16.6.4. DrawPoly 
348
16.6.5. FillPoly 
349
16.7. NOKTASAL ÇİZİM KOMUTLARI 
350
16.7.1. PutPixel 
350
16.8. YAZI KOMUTLARI 
353
16.8.1. OutText 
353
16.8.2. OutTextXY 
353
16.8.3. SetTextStyle 
355
16.8.4. SetTextJustify 
357
16.9. BİLGİ EDİNME KOMUTLARI 
359
16.10. GÖRÜNTÜ İŞLEME KOMUTLARI 
362
16.10.1. ImageSize 
362
16.10.2. GetImage 
363
16.10.3. PutImage 
363
Sorular 
368
Bölüm 17 SİSTEM KOMUTLARI
17.1. GİRİŞ 
369
17.2. SÜRÜCÜ KOMUTLARI 
369
17.2.1. DiskSize 
369
17.2.2. DiskFree 
370
17.3. ZAMAN KOMUTLARI 
370
17.3.1. GetTime 
370
17.3.2. SetTime 
371
17.3.3. GetDate 
371
17.3.4. SetDate 
371
17.3.5. PackTime 
372
17.3.6. UnpackTime 
373
17.4. DİZİN KOMUTLARI 
373
17.4.1. GetDir 
373
17.4.2. ChDir 
373
17.4.3. MkDir 
373
17.4.4. RmDir 
374
17.5. DOSYA KOMUTLARI 
374
17.5.1. GetFTime 
374
17.5.2. SetFTime 
375
17.5.3. GetFAttr 
376
17.5.4. SetFAttr 
377
17.5.5. Erase 
377
17.5.6. Rename 
377
17.5.7. FindFirst 
378
17.5.8. FindNext 
379
17.5.9. FSearch 
381
17.5.10. FExpand 
382
17.5.11. FSplit 
382
17.6. DOS İLE İLGİLİ KOMUTLAR 
383
17.6.1.DOSVersion 
383
17.6.2. DOSError 
384
Sorular 
385
Bölüm 18 ÇEVRE BİRİMLERİN KULLANIMI
18.1. GİRİŞ 
387
18.2. YAZICI 
387
18.3. FARE (MOUSE) 
388
18.3.1. Fareyi Görünür Hale Getirmek 
389
18.3.2. Fareyi Gizlemek 
389
18.3.3. Ekrandaki İmleci İptal Etmek 
389
18.3.4. Farenin Konumunu Öğrenmek 
389
18.3.5. Farenin Hangi Tuşuna Basıldığını Öğrenmek 
390
18.4. EKRAN 
391
18.4.1. Bellek Kullanımı ile İlgili Bazı Komutlar 
391
18.4.1.1. GetMem 
391
18.4.1.2. FreeMem 
391
18.4.1.3. Move 
391
18.4.1.4. Ptr 
392
18.4.2. Ekran İçin Yer Ayırmak 
392
18.4.3. Ekranı Kopyalamak 
392
18.4.4. Ekranı Yapıştırmak 
392
18.4.5. Ekran İçin Ayrılan Yeri Boşaltmak 
392
18.5. PORTLAR 
392
18.5.1. Bilgisayardaki Portlar 
392
18.5.1.2. Seri Port 
392
18.5.1.1. Paralel Port 
393
18.5.2. Port Komutları 
394
18.5.2.1. Port 
395
Bölüm 19 MATEMATİK UYGULAMA PROGRAMLARI
19.1. GEOMETRİ PAKET PROGRAMI 
399
19.2. KARMAŞIK(COMPLEX) SAYI İŞLEM PROGRAMI 
407
19.3. MATRİS(LİNEER CEBİR) İŞLEMLERİ PROGRAMI 
411
19.4. SAYISAL TÜREV PROGRAMI 
419
19.5. SAYISAL INTEGRAL PROGRAMI 
424
19.6. YAKLAŞIK KÖK PROGRAMI 
431
19.7. LİNEER DENKLEM SİSTEMLERİ PROGRAMI 
440
19.8. ENTERPOLASYON PROGRAMI 
447
19.9. DİFERANSİYEL DENKLEMLER PROGRAMI 
450
Bölüm 20 ELEKTRONİK UYGULAMA PROGRAMLARI
20.1. PARALEL PORT İLE YÜRÜYEN IŞIKLAR PROGRAMI 
459
20.2. PARALEL PORT VE 7447 ENTEGRESİYLE GÖSTERGE PROGRAMI 
461
20.3. PARALEL PORT İLE 0-9999 ARASI YUKARI SAYICI PROGRAMI 
461
20.4. PARALEL PORT İLE DİJİTAL SAAT PROGRAMI 
462
20.5. PARALEL PORT İLE MORSE TELSİZİ 
463
20.6. 8255 İLE YÜRÜYEN IŞIKLAR PROGRAMI 
464
20.7. ADIM(STEP) MOTORU KONTROL PROGRAMI 
472
20.8. KAYAN YAZI PANOSU PROGRAMI 
473
EK-A ASCII Karakter Tablosu 
477
EK-B DERLEYİCİ YÖNLENDİRMELERİ 
481
EK-C HATA MESAJLARI 
482
Kaynaklar 
489
Dizin 
491