Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt:5 Sayı:1/1 Nisan 2020
Arş. Gör. Ceren Damar Şenel Armağanı – 1
Haziran 2020 / 1. Baskı / 1328 Syf.
Fiyatı: 165.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Yirmi yılı aşkın geçmişe sahip olan Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından hazırlanan dergi; hukuk alanındaki ulusal ve uluslararası çalışmaları hukukçulara, konunun uzmanlarına, mahkemelere ve hukuka ilgi duyanlara duyurmayı amaçlamaktadır.

Dergide hukukun teorik ve uygulamalı alanlarında yazılmış makalelere, derlemelere, olay ve karar incelemelerine, çevirilere yer verilecektir.

Hem özel hukuk hem de kamu hukuku alanındaki çalışmalar dergide yer alacaktır. Ayrıca hukukla yakından ilişkili alanlarda, örneğin siyasal bilim, siyasal felsefe, sosyoloji ve iktisat konularında yazılmış yazılar da yer alabilecektir.

Derginin bazı sayıları da "armağan sayısı" olarak düşünülmektedir.

Konu Başlıkları
Türk Medeni Kanunu Işığında Alacak Rehni, Av. Hayriye ACIROĞLU
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Tüzel Kişiler Tarafından Yapılan Bireysel Başvurularda Kişi Yönünden Yetki, Arş. Gör. Abdullah ADA– Arş. Gör. Burkay Can KARA
Uluslararası Para Sisteminin Geçmişi, Bugünü ve Geleceği, Doç. Dr. Ece C. AKDOĞAN
Ücret Ödemesinin İspatı, Öğr. Gör. H. Sena AKKIŞLA
Rödövans Sözleşmesinden Doğan Devlet Hakkının Hukuki Niteliği ve Yükümlüsü, Hüseyin AMİKLİOĞLU
Avalde Eşin Rızasının Aranmasına Gerek Bulunmadığına İlişkin Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kurulu Kararının Değerlendirilmesi, Arş. Gör. Deniz Onur ARAS
Muvazzaf Askerlik, Emeklilik ve Evlilik Sebebiyle İş Sözleşmesinin Feshinde İşçinin Bildirimde Bulunma (Feshi İhbar) Yükümlülüğü, Prof. Dr. Kadir ARICI
İş Güvencesi Kapsamındaki Kadın İşçinin İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Hamilelik Nedeniyle Feshinde İşe Başlatmama Tazminatı Yanında Ayrımcılık Tazminatının da Talep Edilebilmesi Üzerine Düşünceler, Prof. Dr. Muhittin ASTARLI
Türk Ticaret Kanunu'nun 5–A Maddesi Çerçevesinde Menfi Tespit Davaları Sorunu, Prof. Dr. Murat ATALI– Doç. Dr. Ersin ERDOĞAN
Güvenli Üçüncü Ülke Uygulamaları: Uygulamanın Dayanakları, Eleştirileri ve Hukukiliği, Arş. Gör. Ogün Erşan AYDINLI
Yenilenebilir Enerji Alanında Yurttaş Enerji Toplulukları (Bürgerenergiegesellschaft): Yerel Kabul Edilebilirlik Açısından Almanya Örneği, Arş. Gör. Zeynep Nihal AYDINOĞLU
Organ veya Doku Verme Borcu Altına Giren Kişinin Cayması, Doç. Dr. Emel BADUR
Eziyet Suçu, Dr. Sevi BAKIM
Kişiliğin Korunması Kapsamında Ölümden Sonra Hatıranın Korunması Teorisi, Doç. Dr. Gamze TURAN BAŞARA
4857 Sayılı İş Kanunu Bağlamında Çalışan Sağlık Verilerinin İşleme Koşulları, Av. Dilek Gökçe BAŞDAĞ
Üçüncü Kişi İpoteğinde Taşınmaz Malikinin Borcu İfası ve İfanın Hukuki Sonuçları, Arş. Gör. Aziz Erman BAYRAM
İdare Hukuku Açısından Sağlık Hakkı ve Sağlık Hizmeti, Arş. Gör. Simge DEMİR BAYRAM
Roma Hukukunda İş İlişkilerinin Gelişimi Çerçevesinde Opera Kavramı ve İşçinin Bizzat Çalışma Borcu, Arş. Gör. Setenay BAYTEMİR
Vasiyete Konu Eşyanın Üçüncü Kişinin Mülkiyetinde Olması Durumunda Tedarik Vasiyetinin Yerine Getirilmesi, Arş. Gör. Ayşe Merve BELGE
Sendika Genel Kurul Kararlarının Hukuki Niteliği ve Buna Bağlı Sonuçlar, Dr. Öğr. Üyesi Mehtap YÜCEL BODUR – Prof. Dr. Aydın BAŞBUĞ
Sosyal Güvenlik Hukuku Bakımından Acil Sağlık Hizmetlerinin Sunumu, Dr. Öğr. Gör., Av. Alptekin Burak BOYDAK
İdarenin Kusursuz Sorumluluğu Kapsamında Mesleki Risk İlkesi, Dr. Melike Özge ÇEBİ BUĞDAYCI
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Takdir Yetkisi Doktrini Mahkemenin Etkililiğini Zayıflatmakta mıdır, Muhafaza Etmekte midir? Kıvılcım Ceren BÜKEN (LL.M.)
Koronavirüs Salgınının İş Sözleşmesi ile İşçi İşveren İlişkilerine Etkisi ve Sonuçları, Prof. Dr. Talat CANBOLAT – Dr. Hasan KAYIRGAN
Eğitim ve Öğretim Hakkının Engellenmesi Suçu, Arş. Gör. Selami CİN
Türk Hukukunda Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Limited Şirket Müdürlerinin Hukuki Statüsü, Dr. Öğr. Üyesi Orhan Ersun CİVAN
Sivil İtaatsizliğin Demokratik Potansiyeli, Arş. Gör. Elif Can ÇALICI
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Kişisel Verilerin Korunması, Arş. Gör. Ayla ÇALIŞKAN
İşçi Lehine Yorum İlkesi, Arş. Gör. Yiğitcan ÇANKAYA
Türkiye'de Geçici Koruma Rejimine Tabi Yabancılara Sağlanan Hizmetlere İlişkin Hukuki Çerçeve, Dr. F. Elif ÇELİK
İstinaf Yargılaması Sonucu Verilen Kararların Kanun Yolu Denetimi, Arş. Gör. Ezgi ÇIRAK
Sosyalist ve İslami Anayasaların Başlangıç Kısımlarında İdeoloji, Arş. Gör. Furkan ÇİRKİN
Türk Ceza Hukukunda Genel Ahlakın Cinsiyetçi Yorumu, Öğr. Gör. Duygu MERKİ ÇOKSEZEN
Kanun Dışı Grev ve Lokavtın Tespiti ve Uygulamada Hukuki Hüküm ve Sonuçları, Prof. Dr. Fevzi DEMİR
2002 Yolcuların ve Bagajlarının Deniz Yolu ile Taşınmasına İlişkin Atina Sözleşmesi'ne Göre Yolcu Manevi Tazminat İsteyebilir mi? Doç. Dr. İsmail DEMİR
Türk Medeni Hukuku'nun Yazılı Olmayan Kaynağı; Örf ve Âdet Hukuku, Dr. Remzi DEMİR
Ceza Hakiminin Vicdani Kanaati Üzerine Bir Değerlendirme, Dr. Öğr. Üyesi M. Balkan DEMİRDAL
Çocuğun Soyadı Meselesine Dair Verilen Güncel Yargı Kararları Üzerine Bir İnceleme, Av. Büşra DOĞAN
Kamu Görevlisi Disiplin Hukukunda Masumiyet Karinesi ve Şüpheden Sanık Yararlanır (In Dubio Pro Reo) İlkelerinin Uygulanması, Dr. Öğr. Üyesi Eser US DOĞAN – Dr. Öğr. Üyesi Özge YÜCEL DERİCİLER
"Uber" Platformu Çalışanlarının Hukuki Statülerine İlişkin Yaklaşımlar, Dr. Öğr. Üyesi Sevil DOĞAN
Vergi Uyuşmazlıkları Bakımından Makul Sürede Yargılanma Hakkı, Arş. Gör. Simay DOĞMUŞ
Yasa Koyucunun Suç ve Ceza Siyasetini Belirleme Yetkisinin Anayasal Denetimi, Arş. Gör. Hilal DÜZENLİ
Türk İş Hukuku Sisteminde Çocuğun Korunması, Dr. Canan ERDOĞAN – Dr. Belkıs VURAL ÇELENK
İşverenin İşçiyi Gözetme Borcu Bağlamında İş İlişkisinde Fiziksel Şiddetin Önlenmesi, Arş. Gör. Çağla ERDOĞAN – Arş. Gör. Zehra Betül KULP
Ceza Muhakemesi Hukukunda Uzlaştırma Usulü, Dr. Öğr. Üyesi A. Uğur ERİŞ
Grev Yasakları ve Erteleme, Av. Tolga ERKOÇKAR
Barkod: 2458820220043
Yayın Tarihi: Haziran 2020
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 1328
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020