Cemal Kaşıkçı Olayı Bağlamında Konsüler Dokunulmazlık ve Bağışıklıklar Sultan Şuanur Şimşek  - Kitap
Cemal Kaşıkçı Olayı Bağlamında

Konsüler Dokunulmazlık ve Bağışıklıklar

1. Baskı, 
Ağustos 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
151
Barkod:
9786052643655
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
216,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Yakın zamanda yaşanan Cemal Kaşıkçı Olayı, kamuoyunu yakından ilgilendiren ancak birçok cevaplanmamış sorulara sahip bir olay olarak karşımıza çıkmaktadır. Söz konusu olay hakkında araştırma yaparken Türkiye'deki mevcut literatürde konsolosluk hukukuna dair düzenlemeleri ele alan çok az sayıda çalışmanın olması üzerine işbu eseri ortaya koyma imkanı buldum. Elinizdeki bu eser, 2022 yılında yazdığım aynı isimli yüksek lisans tezinin güncel halini ele almaktadır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Konsolosluğun Tarihi Gelişimi ve Günümüzde Konsolosluk İlişkilerinin İşleyişi
.
Konsüler Dokunulmazlık ve Bağışıklıklar
.
Cemal Kaşıkçı Olayı'nın Konsolosluk Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi
.
Cemal Kaşıkçı Olayı Bağlamında Sorumluluğa Dair Değerlendirmeler
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ 
5
İÇİNDEKİLER 
7
KISALTMALAR DİZİNİ 
9
GİRİŞ 
11
BİRİNCİ BÖLÜM
KONSOLOSLUĞUN TARİHİ GELİŞİMİ VE GÜNÜMÜZDE
KONSOLOSLUK İLİŞKİLERİNİN İŞLEYİŞİ
A. Konsolos ve Konsolosluğun Tanımı 
15
B. Konsolosluğun Doğuşu ve Tarihçesi 
16
1. Antikçağ Dönemi 
16
2. Yargıç Konsolos Dönemi 
19
3. Modern Dönem 
23
C. Konsolosluk İlişkilerinin Kurulması 
25
D. Konsolosluk İlişkilerinin Sona Ermesi 
28
E. Konsolosluğun Görevleri 
30
F. Konsolosluk Mensupları 
36
1. Konsolosluk Memurları 
37
a. Meslekten Konsolosluk Memurları 
37
b. Fahri Konsolosluk Memurları 
39
c. Konsolosluk Şefinin Göreve Başlaması 
40
d. Konsolosluk Şefleri Arasında Öncelik Sırası 
44
2. Konsolosluk Hizmetlileri 
45
3. Konsolosluk Hizmet Personelleri 
46
4. Konsolosluk Mensuplarının Görevinin Sona Ermesi 
46
G. Konsolosluk Hukukunun ve Diplomasi Hukukunun Karşılaştırmalı Olarak
İncelenmesi 
49
İKİNCİ BÖLÜM
KONSÜLER DOKUNULMAZLIK VE BAĞIŞIKLIKLAR
A. Dokunulmazlık, Bağışıklık ve Ayrıcalık Kavramları 
53
B. Konsolosluk Teşkilatı ile İlgili Dokunulmazlık ve Bağışıklıklar 
59
1. Bina ve Araç Dokunulmazlığı 
59
2. Arşiv ve Belge Dokunulmazlığı 
66
3. Yargı Bağışıklığı 
67
4. Vergi Bağışıklığı 
71
5. Gümrük Bağışıklığı 
72
6. Haberleşme Serbestliği 
73
7. Seyahat Serbestliği 
77
8. Gönderen Devlet Uyrukları ile Temas 
79
9. Ölüm, Vesayet veya Kayyımlık ile Deniz ve Uçak Kazaları Hakkında Bilgi
Verme 
82
10. Kabul Eden Devlet Makamlarıyla Temas 
83
11. Ulusal Bayrak ve Arma Kullanma 
84
C. Konsolosluk Mensupları ile İlgili Dokunulmazlık ve Bağışıklıklar 
85
1. Kişi Dokunulmazlığı 
85
2. Yargı Bağışıklığı 
90
3. Vergi Bağışıklığı 
95
4. Gümrük Bağışıklığı 
98
5. Yabancıların Kayıt ve Oturma İzninden Bağışıklık 
100
6. Çalışma İzninden Bağışıklık 
101
7. Sosyal Sigorta Rejiminden Bağışıklık 
103
8. Türk Hukukunda Ele Alınan Bazı Dokunulmazlık ve Bağışıklıklar 
105
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
CEMAL KAŞIKÇI OLAYI’NIN KONSOLOSLUK HUKUKU
BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
A. Cemal Kaşıkçı Olayı 
107
B. Cemal Kaşıkçı Olayının Konsüler Dokunulmazlık ve Bağışıklıklar
Bağlamında Değerlendirilmesi 
112
1. Bina ve Araç Dokunulmazlığı Bağlamında Değerlendirilmesi 
112
2. Kişi Dokunulmazlığı Bağlamında Değerlendirilmesi 
116
3. Yargı Bağışıklığı Bağlamında Değerlendirilmesi 
122
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
CEMAL KAŞIKÇI OLAYI BAĞLAMINDA SORUMLULUĞA DAİR DEĞERLENDİRMELER
A. Cemal Kaşıkçı Olayının Uluslararası Sorumluluk Hukuku Bağlamında
Değerlendirilmesi 
125
1. Devletlerin Uluslararası Sorumluluğu 
125
a. Suudi Arabistan’ın Sorumluluğu 
126
b. Türkiye’nin Sorumluluğu 
131
2. Bireylerin Uluslararası Sorumluluğu 
134
B. Cemal Kaşıkçı Olayının Yargı Yetkisi Bağlamında Değerlendirilmesi 
135
SONUÇ 
139
KAYNAKLAR 
141