Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Bir İnançlı İşlem Türü Olarak
Teminat Amaçlı Alacağın Temliki
Haziran 2017 / 1. Baskı / 224 Syf.
Fiyatı: 62.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Krize açık bir ekonominin hakim olduğu ülkemizde, gerek yatırım yapmak gerekse de var olan borçları kapatmak amacı ile kredi kullanımı zaruri hale dönüşmüştür. Kredi kurumları ise bir yandan aktif ve pasif portföye dahil etmek yolu ile müşteri kitlesini arttırmayı, bir yandan da kredinin dönüşünü garanti altına almayı hedeflemektedir. Kredi kurumları bu iki temel hedefin gerçekleşmesi için ise klasik teminat enstrümanlarında ısrarcı olmamakta ve daha hızlı bir teminat yöntemi olan teminat amaçlı alacağın temliki kurumuna yönelmektedir.

Bu çalışmayla, uygulamada büyük önem kazanan teminat amaçlı alacağın temliki kurumu; diğer teminatlara nazaran fayda ve sakıncaları, teminat kurumları arasındaki yeri, işlemin temel yapısı, tarafların hak ve borçları, uygulanacak hükümler ve yorum teknikleri açısından derinlemesine ele alınarak incelenmiştir.

Konu Başlıkları
İnançlı İşlem Kavramı, Görünüş Biçimleri ve Benzer Kavramlardan Ayırt Edilmesi
Bir İnançlı İşlem Türü Olarak Teminat Amaçlı Alacağın Temliki Kavramının Somutlaştırılması
Teminat Amaçlı Alacağın Temliki İşleminin Hükümleri ve Sona Erme Halleri
Barkod: 9789750243189
Yayın Tarihi: Haziran 2017
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 224
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Birinci Baskıya Önsöz  5
Teşekkür  9
Kısaltmalar  17
GİRİŞ  19
BİRİNCİ BÖLÜM
İNANÇLI İŞLEM KAVRAMI, GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ VE BENZER KAVRAMLARDAN AYIRT EDİLMESİ
I. GENEL OLARAK  23
II. İNANÇLI İŞLEM KAVRAMI  24
A. Kavramı ve Tanımı  24
B. İnançlı İşlemin Temel Yapısı  26
1. İnanç Sözleşmesi  27
2. Tasarruf İşlemi  31
C. İnançlı İşlemin Hukuki Yapısı  33
1. Genel Olarak  33
2. Bozucu Şarta Bağlı Kazandırıcı İşlem Teorisi  34
3. Nisbi Hukuki Durum Teorisi  35
4. Şekli Hukuki Durum Teorisi  35
5. Hakkın Bütün Olarak Devri Teorisi  35
D. İnançlı İşlemin Konusu  37
1. Ayni Haklar  37
a. Taşınırlar (Menkuller)  37
b. Taşınmazlar (Gayrimenkuller)  38
c. Sınırlı Ayni Haklar  42
2. Alacak Hakları  43
3. Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hakları  43
E. İnançlı Kazandırma Şekilleri  43
1. İnançlı İşleme Konu Hakkın İnanan Tarafından Kazandırılması  44
a. Devren İktisap Suretiyle İnançlı Kazandırmalar  44
b. Tesisen İktisap Suretiyle İnançlı Kazandırma  44
2. Hakkın Üçüncü Şahıstan Kazanılması  44
F. İnançlı İşlemlerin Çeşitleri  45
1. Genel Olarak  45
2. Takip Edilen Amaç Bakımından  46
a. Saf İnançlı İşlemler  46
aa. Alacağın veya Ticari Senetlerin Tahsil Amacı İle İnançlı Devri  47
ab. Yönetme Amacı İle Yapılan İnançlı Devir  48
b. Karma İnançlı İşlemler  49
ba. Teminat Amaçlı Alacak Devri  51
bb. Teminat Amaçlı Mülkiyet Devri  51
bc. Teminat Amaçlı Ciro  52
III. İNANÇLI İŞLEMLERİN GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  53
A. İnançlı İşlemlerin Yapılma Nedenleri  53
1. Gizlemek Amacıyla Yapılan İnançlı İşlemler  53
2. Teminat Amaçlı Yapılan İnançlı Devirler  53
3. Alacaklıdan Mal Kaçırma Amacı İle Yapılan İnançlı İşlemler  54
4. Kanunların Elverişsiz Hükümleri Nedeni İle Yapılan İnançlı İşlemler  55
5. Alacağın Tahsili Veya Bir Malın İdaresi Amacı İle Yapılan İnançlı İşlemler  55
IV. İNANÇLI İŞLEMLERİN BENZER KAVRAMLARDAN AYIRT EDİLMESİ  56
A. Muvazaa İle İnançlı İşlemlerin Karşılaştırılması  56
B. Nam–ı Müstear  58
C. Temsil İle İnançlı İşlemlerin Karşılaştırılması  60
D. Kanuna Karşı Hile İle İnançlı İşlemlerin Karşılaştırılması  61
İKİNCİ BÖLÜM
BİR İNANÇLI İŞLEM TÜRÜ OLARAK TEMİNAT AMAÇLI ALACAĞIN TEMLİKİ KAVRAMININ SOMUTLAŞTIRILMASI
I. TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ  63
A. Tanımı  63
B. Hukuki Niteliği  64
II. TEMİNAT AMAÇLI ALACAĞIN TEMLİKİNİN TERCİH EDİLME NEDENLERİ, FAYDA VE SAKINCALARI  65
A. Genel Olarak  65
B. Tercih Edilme Nedenleri  66
C. Fayda ve Sakıncaları  68
1. Faydaları  68
2. Sakıncaları  68
III. TEMİNAT AMAÇLI ALACAĞIN TEMLİKİNİN DİĞER TEMİNATLAR ARASINDAKİ YERİ VE BENZER İŞLEMLERDEN AYIRT EDİLMESİ  69
A. Teminat Amaçlı Alacağın Temlikinin Diğer Teminatlar Arasındaki Yeri  69
1. Genel Olarak  69
2. Ayni ve Şahsi Teminatlar Yönünden  70
a. Şahsi Teminatlar Yönünden  70
b. Ayni Teminatlar Yönünden  72
3. Bağımlı (Fer’i) ve Bağımsız Teminatlar Yönünden  74
4. Teminatın Borçlu Veya Üçüncü Kişi Tarafından Sağlanması Yönünden  75
5. Kanunda Öngörülmesi Veya Öngörülmemesi Yönünden  75
B. Benzer İşlemlerden Ayırt Edilmesi  77
1. Alacak Rehni  77
2. İfa Yerine ve İfa Uğruna Temlik  82
IV. TEMİNAT AMAÇLI ALACAĞIN TEMLİKİNİN GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  88
A. Münferit Temlik  88
B. Toptan Temlik  88
C. Çerçeve Temlik  90
V. TEMİNAT AMAÇLI ALACAĞIN TEMLİKİNİN KONUSU  90
A. Genel Olarak  90
B. Teminat Amaçlı Alacağın Temlikine Konu Olabilecek Alacaklar  93
1. Mevcut Alacaklar  93
a. Geçersiz Sebebe Dayanan Alacakların Teminaten Temliki  93
b. Sona Ermiş Alacakların Teminaten Temliki  94
c. Eksik Borçlara İlişkin Alacakların Teminaten Temliki  94
d. Temlik Edilmiş Bir Alacağın Teminaten Temliki  95
e. İnanılanın Borçlusu Olduğu Alacağın Teminaten Temliki  95
f. İşverenin Hizmet Sözleşmesinden Doğan İşin Görülmesine Yönelik Alacak Hakkı  96
2. Şarta ve Süreye Bağlı Alacaklar  98
3. Müstakbel Alacaklar  99
C. Teminat Amaçlı Alacağın Temlikine Konu Olamayacak Alacaklar  103
1. Kanunun Öngördüğü Temlik Edilemeyen Alacaklar  103
a. Manevi Tazminat Hakkının Temliki Sorunu  103
b. Emekli Sandığı Kanunundaki Temlik Yasağı  109
c. Ödünç (Âriyet) Alanın Ödünç Konusu Şeyi Kullanma Hakkı  110
d. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinde Bakım Alacaklısının Hakkı  110
e. İşçi Ücretinin Saklı Kısmı  110
f. Hâsılat (Ürün) Kiracısının Kullanma Hakkı  111
g. Konut ve Çatılı İşyeri Kirası Kapsamına Giren Kira Sözleşmesinden Doğan Kiracının Kullanma Hakkı  111
2. İşin Niteliği Gereği Temlik Edilemeyen Alacaklar  112
3. Sözleşme Gereği Temlik Edilemeyen Alacaklar  115
4. Temlik Yasağına Uymamanın Hüküm ve Sonuçları  116
VI. TEMİNAT AMAÇLI ALACAĞIN TEMLİKİ İŞLEMİNİN TEMEL YAPISI  118
A. Tarafları  118
1. İnanan  118
2. İnanılan  119
B. İnanç Sözleşmesi  120
1. Tanımı ve Unsurları  120
a. Tanımı  120
b. Unsurları  120
ba. Mevcut Veya Müstakbel Bir Alacağın Temlikinin Taahhüt Edilmesi  120
bb. Alacağın Temlikinin Bir Alacağı Teminat Altına Almak Amacı İle Taahhüt Edilmesi  121
bc. İnanılanın Alacak Hakkını Sözleşme İle Kararlaştırılan Amaca Uygun Kullanmayı ve Bir Kez Söz Konusu Amaç Gerçekleşince Hakkı ya da Artık Değeri İade Etmeyi Taahhüt Etmesi  121
bd. Tarafların Anlaşması  123
2. Hukuki Niteliği  124
a. Teminat Sözleşmesidir  124
b. Sui Generis Sözleşmedir  125
c. Eksik İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşmedir  127
3. Fer’ilik Meselesi  128
4. İnanç Sözleşmesinin Şekli ve İspatı Meselesi  129
C. Alacağın Temlikine Yönelik İşlem  131
1. Genel Olarak  131
2. Alacağın Temliki Sözleşmesi  132
a. Kavram  132
b. Unsurları  134
ba. Geçerli Bir Sözleşmenin Varlığı  134
bb. Temlik Edilen Alacak Hakkının Mevcut Olması  135
bc. Temlik Engelinin Bulunmaması  136
c. Hukuki Niteliği  136
ca. Alacağın Temliki Hukuki Bir İşlemdir  136
cb. Alacağın Temliki Sözleşmeye Dayalı Bir İşlemdir  136
cc. Alacağın Temliki Bir Tasarruf İşlemidir  137
3. Alacağın Temlikinin Soyut Veya İlli Olma Niteliği  139
VII. UYGULANACAK HÜKÜMLER  141
A. İnanç Sözleşmesine Uygulanacak Hükümler  141
1. İnanç Sözleşmesinin İlk Elden Uygulanması ve Sözleşmenin Yorumu  141
2. İnanç Sözleşmesinde Yer Alan Boşlukların Tamamlanması ve Kıyasen Uygulanabilecek Hükümler  145
a. İnanç Sözleşmesinde Yer Alan Boşlukların Tamamlanması Meselesi  145
b. Kıyasen Uygulanabilecek Hükümler  150
ba. Genel Olarak  150
bb. Rehin Hükümlerinin Uygulanabilirliği  151
bc. Vekâlet Sözleşmesi Hükümlerinin Uygulanabilirliği  153
bd. TBK. m. 97 Hükmünün Uygulanabilirliği  156
B. Alacağın Temliki İşlemine Uygulanacak Hükümler  159
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TEMİNAT AMAÇLI ALACAĞIN TEMLİKİ İŞLEMİNİN HÜKÜMLERİ VE SONA ERME HALLERİ
I. İÇ İLİŞKİ BAKIMINDAN TARAFLARIN HAK VE BORÇLARI  165
A. İnanılanın Hak ve Borçları  165
1. İnanılanın Hakları  165
2. İnanılanın Borçları  165
a. Genel Olarak  165
b. İnanılanın Borçları  166
ba. İnanç Sözleşmesine Konu Hakkı Özenle İdare ve Muhafaza Etme Borcu  166
bb. Teminat Amacının Gerekli Kılmadığı Tasarruflardan Kaçınma Borcu  171
bc. Borcun Tümüyle İfa Edilmesi Halinde, İnanç Sözleşmesine Konu Alacağın İnanana İadeten Temliki Borcu  174
bd. Temel Borcun Teminat Konusu Alacağa Başvurmak Suretiyle Tahsil Edilmesi Halinde, Alacağı Aşan Kısmını İnanana İade Borcu  177
B. İnananın Hak ve Borçları  184
1. İnananın Hakları  184
2. İnananın Borçları  185
a. Genel Olarak  185
aa. Teminaten Temlike Konu Alacağı İnanılana Devretme Borcu  186
ab. Alacak Hakkına İlişkin Bilgi ve Belgeleri İnanılana Verme Borcu  186
ac. Teminatını Tehlikeye Düşürecek veya Zarara Uğratacak Davranışlardan Kaçınma Borcu  187
ad. Asıl Alacağı Karşılamak Üzere Teminaten Temlike Konu Alacağa Başvurulmasına Katlanma ve Alacak Değerinin, Asıl Alacağı Karşılamadığı Oranda İnanılana Ödemede Bulunma Borcu  187
II. DIŞ İLİŞKİ BAKIMINDAN TARAFLARIN ÜÇÜNCÜ KİŞİLER KARŞISINDAKİ DURUMU  189
A. Genel Olarak  189
B. İnanılanın Üçüncü Kişiler Karşısındaki Durumu  190
1. Teminaten Temlike Konu Alacağın İnanılan İle Üçüncü Kişi Arasında Akdedilen Bir Sözleşmeye Konu Edilmesi Halinde İşlemin Geçerliliği Meselesi  190
2. İnananın Korunması Sorunu  191
a. Genel Olarak  191
b. İnananın TBK. m. 49/f. II Hükmünden Faydalanma İmkânı  192
c. İnananın TBK. m. 509 Hükmünden Faydalanma İmkânı  193
ca. TBK. m. 509 Hükmünün Öngördüğü Düzen  194
cb. Teminat Amaçlı alacağın Temliki İşlemlerinde TBK. m. 509 Hükmünden Faydalanma İmkânı  196
C. Üçüncü Kişi Borçlunun Korunması  201
III. TEMİNAT AMAÇLI ALACAĞIN TEMLİKİ İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ VE SONA ERMEYE BAĞLANAN HUKUKİ SONUÇLAR  203
A. Sona Erme Sebepleri  203
1. Genel Olarak  203
2. Sona Erme Sebepleri  205
a. Amacın Gerçekleşmesi  205
b. Kararlaştırılan Sürenin Dolması  205
c. İnanç Sözleşmesinin Hükümsüzlüğü  206
ca. Hükümsüzlük  206
cb. Fesih Hali  206
d. Taraflardan Birinin Ölümü  207
da. İnanılanın Ölümü  207
db. İnananın Ölümü  208
3. Sona Ermenin Sonuçları  208
Sonuç  211
Kaynakça  215
Kavram Dizini  223
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Birinci Baskıya Önsöz  5
Teşekkür  9
Kısaltmalar  17
GİRİŞ  19
BİRİNCİ BÖLÜM
İNANÇLI İŞLEM KAVRAMI, GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ VE BENZER KAVRAMLARDAN AYIRT EDİLMESİ
I. GENEL OLARAK  23
II. İNANÇLI İŞLEM KAVRAMI  24
A. Kavramı ve Tanımı  24
B. İnançlı İşlemin Temel Yapısı  26
1. İnanç Sözleşmesi  27
2. Tasarruf İşlemi  31
C. İnançlı İşlemin Hukuki Yapısı  33
1. Genel Olarak  33
2. Bozucu Şarta Bağlı Kazandırıcı İşlem Teorisi  34
3. Nisbi Hukuki Durum Teorisi  35
4. Şekli Hukuki Durum Teorisi  35
5. Hakkın Bütün Olarak Devri Teorisi  35
D. İnançlı İşlemin Konusu  37
1. Ayni Haklar  37
a. Taşınırlar (Menkuller)  37
b. Taşınmazlar (Gayrimenkuller)  38
c. Sınırlı Ayni Haklar  42
2. Alacak Hakları  43
3. Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hakları  43
E. İnançlı Kazandırma Şekilleri  43
1. İnançlı İşleme Konu Hakkın İnanan Tarafından Kazandırılması  44
a. Devren İktisap Suretiyle İnançlı Kazandırmalar  44
b. Tesisen İktisap Suretiyle İnançlı Kazandırma  44
2. Hakkın Üçüncü Şahıstan Kazanılması  44
F. İnançlı İşlemlerin Çeşitleri  45
1. Genel Olarak  45
2. Takip Edilen Amaç Bakımından  46
a. Saf İnançlı İşlemler  46
aa. Alacağın veya Ticari Senetlerin Tahsil Amacı İle İnançlı Devri  47
ab. Yönetme Amacı İle Yapılan İnançlı Devir  48
b. Karma İnançlı İşlemler  49
ba. Teminat Amaçlı Alacak Devri  51
bb. Teminat Amaçlı Mülkiyet Devri  51
bc. Teminat Amaçlı Ciro  52
III. İNANÇLI İŞLEMLERİN GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  53
A. İnançlı İşlemlerin Yapılma Nedenleri  53
1. Gizlemek Amacıyla Yapılan İnançlı İşlemler  53
2. Teminat Amaçlı Yapılan İnançlı Devirler  53
3. Alacaklıdan Mal Kaçırma Amacı İle Yapılan İnançlı İşlemler  54
4. Kanunların Elverişsiz Hükümleri Nedeni İle Yapılan İnançlı İşlemler  55
5. Alacağın Tahsili Veya Bir Malın İdaresi Amacı İle Yapılan İnançlı İşlemler  55
IV. İNANÇLI İŞLEMLERİN BENZER KAVRAMLARDAN AYIRT EDİLMESİ  56
A. Muvazaa İle İnançlı İşlemlerin Karşılaştırılması  56
B. Nam–ı Müstear  58
C. Temsil İle İnançlı İşlemlerin Karşılaştırılması  60
D. Kanuna Karşı Hile İle İnançlı İşlemlerin Karşılaştırılması  61
İKİNCİ BÖLÜM
BİR İNANÇLI İŞLEM TÜRÜ OLARAK TEMİNAT AMAÇLI ALACAĞIN TEMLİKİ KAVRAMININ SOMUTLAŞTIRILMASI
I. TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ  63
A. Tanımı  63
B. Hukuki Niteliği  64
II. TEMİNAT AMAÇLI ALACAĞIN TEMLİKİNİN TERCİH EDİLME NEDENLERİ, FAYDA VE SAKINCALARI  65
A. Genel Olarak  65
B. Tercih Edilme Nedenleri  66
C. Fayda ve Sakıncaları  68
1. Faydaları  68
2. Sakıncaları  68
III. TEMİNAT AMAÇLI ALACAĞIN TEMLİKİNİN DİĞER TEMİNATLAR ARASINDAKİ YERİ VE BENZER İŞLEMLERDEN AYIRT EDİLMESİ  69
A. Teminat Amaçlı Alacağın Temlikinin Diğer Teminatlar Arasındaki Yeri  69
1. Genel Olarak  69
2. Ayni ve Şahsi Teminatlar Yönünden  70
a. Şahsi Teminatlar Yönünden  70
b. Ayni Teminatlar Yönünden  72
3. Bağımlı (Fer’i) ve Bağımsız Teminatlar Yönünden  74
4. Teminatın Borçlu Veya Üçüncü Kişi Tarafından Sağlanması Yönünden  75
5. Kanunda Öngörülmesi Veya Öngörülmemesi Yönünden  75
B. Benzer İşlemlerden Ayırt Edilmesi  77
1. Alacak Rehni  77
2. İfa Yerine ve İfa Uğruna Temlik  82
IV. TEMİNAT AMAÇLI ALACAĞIN TEMLİKİNİN GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  88
A. Münferit Temlik  88
B. Toptan Temlik  88
C. Çerçeve Temlik  90
V. TEMİNAT AMAÇLI ALACAĞIN TEMLİKİNİN KONUSU  90
A. Genel Olarak  90
B. Teminat Amaçlı Alacağın Temlikine Konu Olabilecek Alacaklar  93
1. Mevcut Alacaklar  93
a. Geçersiz Sebebe Dayanan Alacakların Teminaten Temliki  93
b. Sona Ermiş Alacakların Teminaten Temliki  94
c. Eksik Borçlara İlişkin Alacakların Teminaten Temliki  94
d. Temlik Edilmiş Bir Alacağın Teminaten Temliki  95
e. İnanılanın Borçlusu Olduğu Alacağın Teminaten Temliki  95
f. İşverenin Hizmet Sözleşmesinden Doğan İşin Görülmesine Yönelik Alacak Hakkı  96
2. Şarta ve Süreye Bağlı Alacaklar  98
3. Müstakbel Alacaklar  99
C. Teminat Amaçlı Alacağın Temlikine Konu Olamayacak Alacaklar  103
1. Kanunun Öngördüğü Temlik Edilemeyen Alacaklar  103
a. Manevi Tazminat Hakkının Temliki Sorunu  103
b. Emekli Sandığı Kanunundaki Temlik Yasağı  109
c. Ödünç (Âriyet) Alanın Ödünç Konusu Şeyi Kullanma Hakkı  110
d. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinde Bakım Alacaklısının Hakkı  110
e. İşçi Ücretinin Saklı Kısmı  110
f. Hâsılat (Ürün) Kiracısının Kullanma Hakkı  111
g. Konut ve Çatılı İşyeri Kirası Kapsamına Giren Kira Sözleşmesinden Doğan Kiracının Kullanma Hakkı  111
2. İşin Niteliği Gereği Temlik Edilemeyen Alacaklar  112
3. Sözleşme Gereği Temlik Edilemeyen Alacaklar  115
4. Temlik Yasağına Uymamanın Hüküm ve Sonuçları  116
VI. TEMİNAT AMAÇLI ALACAĞIN TEMLİKİ İŞLEMİNİN TEMEL YAPISI  118
A. Tarafları  118
1. İnanan  118
2. İnanılan  119
B. İnanç Sözleşmesi  120
1. Tanımı ve Unsurları  120
a. Tanımı  120
b. Unsurları  120
ba. Mevcut Veya Müstakbel Bir Alacağın Temlikinin Taahhüt Edilmesi  120
bb. Alacağın Temlikinin Bir Alacağı Teminat Altına Almak Amacı İle Taahhüt Edilmesi  121
bc. İnanılanın Alacak Hakkını Sözleşme İle Kararlaştırılan Amaca Uygun Kullanmayı ve Bir Kez Söz Konusu Amaç Gerçekleşince Hakkı ya da Artık Değeri İade Etmeyi Taahhüt Etmesi  121
bd. Tarafların Anlaşması  123
2. Hukuki Niteliği  124
a. Teminat Sözleşmesidir  124
b. Sui Generis Sözleşmedir  125
c. Eksik İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşmedir  127
3. Fer’ilik Meselesi  128
4. İnanç Sözleşmesinin Şekli ve İspatı Meselesi  129
C. Alacağın Temlikine Yönelik İşlem  131
1. Genel Olarak  131
2. Alacağın Temliki Sözleşmesi  132
a. Kavram  132
b. Unsurları  134
ba. Geçerli Bir Sözleşmenin Varlığı  134
bb. Temlik Edilen Alacak Hakkının Mevcut Olması  135
bc. Temlik Engelinin Bulunmaması  136
c. Hukuki Niteliği  136
ca. Alacağın Temliki Hukuki Bir İşlemdir  136
cb. Alacağın Temliki Sözleşmeye Dayalı Bir İşlemdir  136
cc. Alacağın Temliki Bir Tasarruf İşlemidir  137
3. Alacağın Temlikinin Soyut Veya İlli Olma Niteliği  139
VII. UYGULANACAK HÜKÜMLER  141
A. İnanç Sözleşmesine Uygulanacak Hükümler  141
1. İnanç Sözleşmesinin İlk Elden Uygulanması ve Sözleşmenin Yorumu  141
2. İnanç Sözleşmesinde Yer Alan Boşlukların Tamamlanması ve Kıyasen Uygulanabilecek Hükümler  145
a. İnanç Sözleşmesinde Yer Alan Boşlukların Tamamlanması Meselesi  145
b. Kıyasen Uygulanabilecek Hükümler  150
ba. Genel Olarak  150
bb. Rehin Hükümlerinin Uygulanabilirliği  151
bc. Vekâlet Sözleşmesi Hükümlerinin Uygulanabilirliği  153
bd. TBK. m. 97 Hükmünün Uygulanabilirliği  156
B. Alacağın Temliki İşlemine Uygulanacak Hükümler  159
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TEMİNAT AMAÇLI ALACAĞIN TEMLİKİ İŞLEMİNİN HÜKÜMLERİ VE SONA ERME HALLERİ
I. İÇ İLİŞKİ BAKIMINDAN TARAFLARIN HAK VE BORÇLARI  165
A. İnanılanın Hak ve Borçları  165
1. İnanılanın Hakları  165
2. İnanılanın Borçları  165
a. Genel Olarak  165
b. İnanılanın Borçları  166
ba. İnanç Sözleşmesine Konu Hakkı Özenle İdare ve Muhafaza Etme Borcu  166
bb. Teminat Amacının Gerekli Kılmadığı Tasarruflardan Kaçınma Borcu  171
bc. Borcun Tümüyle İfa Edilmesi Halinde, İnanç Sözleşmesine Konu Alacağın İnanana İadeten Temliki Borcu  174
bd. Temel Borcun Teminat Konusu Alacağa Başvurmak Suretiyle Tahsil Edilmesi Halinde, Alacağı Aşan Kısmını İnanana İade Borcu  177
B. İnananın Hak ve Borçları  184
1. İnananın Hakları  184
2. İnananın Borçları  185
a. Genel Olarak  185
aa. Teminaten Temlike Konu Alacağı İnanılana Devretme Borcu  186
ab. Alacak Hakkına İlişkin Bilgi ve Belgeleri İnanılana Verme Borcu  186
ac. Teminatını Tehlikeye Düşürecek veya Zarara Uğratacak Davranışlardan Kaçınma Borcu  187
ad. Asıl Alacağı Karşılamak Üzere Teminaten Temlike Konu Alacağa Başvurulmasına Katlanma ve Alacak Değerinin, Asıl Alacağı Karşılamadığı Oranda İnanılana Ödemede Bulunma Borcu  187
II. DIŞ İLİŞKİ BAKIMINDAN TARAFLARIN ÜÇÜNCÜ KİŞİLER KARŞISINDAKİ DURUMU  189
A. Genel Olarak  189
B. İnanılanın Üçüncü Kişiler Karşısındaki Durumu  190
1. Teminaten Temlike Konu Alacağın İnanılan İle Üçüncü Kişi Arasında Akdedilen Bir Sözleşmeye Konu Edilmesi Halinde İşlemin Geçerliliği Meselesi  190
2. İnananın Korunması Sorunu  191
a. Genel Olarak  191
b. İnananın TBK. m. 49/f. II Hükmünden Faydalanma İmkânı  192
c. İnananın TBK. m. 509 Hükmünden Faydalanma İmkânı  193
ca. TBK. m. 509 Hükmünün Öngördüğü Düzen  194
cb. Teminat Amaçlı alacağın Temliki İşlemlerinde TBK. m. 509 Hükmünden Faydalanma İmkânı  196
C. Üçüncü Kişi Borçlunun Korunması  201
III. TEMİNAT AMAÇLI ALACAĞIN TEMLİKİ İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ VE SONA ERMEYE BAĞLANAN HUKUKİ SONUÇLAR  203
A. Sona Erme Sebepleri  203
1. Genel Olarak  203
2. Sona Erme Sebepleri  205
a. Amacın Gerçekleşmesi  205
b. Kararlaştırılan Sürenin Dolması  205
c. İnanç Sözleşmesinin Hükümsüzlüğü  206
ca. Hükümsüzlük  206
cb. Fesih Hali  206
d. Taraflardan Birinin Ölümü  207
da. İnanılanın Ölümü  207
db. İnananın Ölümü  208
3. Sona Ermenin Sonuçları  208
Sonuç  211
Kaynakça  215
Kavram Dizini  223
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021