Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Ana Gayrimenkulde
Kat Mülkiyetinin ve Kat İrtifakının Sona Ermesi
Ekim 2020 / 1. Baskı / 172 Syf.
Fiyatı: 52.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Eserde kat mülkiyeti ve kat irtifakının hukuki niteliği tartışıldıktan sonra, ana gayrimenkulde kat mülkiyetinin ve kat irtifakının sona erme sebepleri ve sonuçları teori ve uygulama ışığında ayrıntılı şekilde hem Kat Mülkiyeti Kanunu hükümleri hem de genel hükümler ve ilgili mevzuat göz önüne alınarak incelenmiştir.

Eserde Ana gayrimenkulde kat mülkiyetinin ve kat irtifakının sona erme sebepleri bağlamında, uygulamada özel önem arz eden; kentsel dönüşümde riskli yapı tespiti ve toplu yapılara ilişkin bazı meseleler eleştirel bir bakış açısıyla incelenmiştir.

Konu Başlıkları
Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı Kavramları
Ana Gayrimenkulde Kat Mülkiyetinin ve Kat İrtifakının Sona Erme Sebepleri – Sonuçları
Ana Gayrimenkulde Kat Mülkiyetinin ve Kat İrtifakının Sona Ermesi Yönünden Kentsel Dönüşümde Riskli Yapı Tespiti
Toplu Yapılarda Kat Mülkiyetinin ve Kat İrtifakının Sona Ermesine İlişkin Özel Durumlar
Barkod: 9789750263446
Yayın Tarihi: Ekim 2020
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 172
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  13
Kısaltmalar  15
Giriş  17
I. GENEL OLARAK KONUNUN SUNUMU  17
II. ARAŞTIRMA PLANI  18
III. KANUNİ DÜZENLEME  19
IV. TARİHÇE  20
V. TERMİNOLOJİ  21
Birinci Bölüm
KAT MÜLKİYETİNİN VE KAT İRTİFAKININ
TAŞINMAZ HUKUKU İÇİNDE YERİ VE
ANA GAYRİMENKULDE SONA ERMELERİNE BAĞLI OLARAK TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN SONA ERMESİ İLE
İLİNTİLENDİRİLMESİ
§1. ARAZİ YAPI BİRLİKTELİĞİNE DAYALI GENEL HÜKÜMLER  23
I. BİLEŞİK EŞYA OLARAK YAPILI ARAZİ  23
II. BÜTÜNLEYİCİ PARÇA OLARAK YAPI  24
III. ÜST TOPRAĞA TÂBİDİR İLKESİNE DAYALI SONUÇLAR  25
§ 2. ZORUNLU HUKUKİ ALTYAPI OLARAK BİRLİKTE MÜLKİYETE DAYALI DEĞERLENDİRME  31
I. GENEL OLARAK MÜLKİYET VE TÜRLERİ  31
A. El Birliği Mülkiyeti  31
1. Tanımı, Yasal Dayanağı ve Görünüş Biçimleri  31
2. Paylı Mülkiyetten Önemli Farkları ve El Birliği Mülkiyetinin Hükümleri  32
B. Paylı Mülkiyet  34
1. Paylı Mülkiyetin Hukuki Niteliği  34
2. Paylı Mülkiyette Paydaşların Durumu  35
a. Paydaşların Pay Oranları  35
b. Paydaşların Paylarında Tasarrufu  36
II. KAT MÜLKİYETİ DÜZENİNDE PAYLI MÜLKİYET İLİŞKİSİNE DAYALI ZORUNLULUK  37
III. ARSA PAYININ HUKUKİ NİTELİĞİ VE KAT MÜLKİYETİ AÇISINDAN TAŞIDIĞI ÖNEM  40
A. Hukuki Niteliği  40
B. Kat Mülkiyeti Açısından Taşıdığı Önem  43
§ 3. ARAŞTIRMAYA ESAS KAVRAMLAR OLARAK KAT MÜLKİYETİNİN ve KAT İRTİFAKININ NİTELİĞİ  45
I. KAT MÜLKİYETİ VE KAT İRTİFAKI KAVRAMLARININ NİTELİĞİNİ AÇIKLAYABİLMEK İÇİN PAYLI MÜLKİYETTE PAYDAŞLARIN PAYA BAĞLI HAK KONUSU EŞYADAN YARARLANMASININ İRDELENMESİ  45
A. Paydaşların Yararlanma Hakkı  45
B. Paydaşların Yararlanma Düzeni  47
C. Fiilen Taksim Anlaşmaları (Haricen Taksim; Kayden Şayi Mahallen Müstakil Anlaşmaları)  49
D. Paylı Mülkiyette Yararlanma Anlaşmalarının Nisbi (Kişisel) Hak Doğurması  50
II. KAT MÜLKİYETİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ  52
A. Genel Olarak  52
B. Gerçek Bir Mülkiyet Hakkı Olduğu Görüşü  54
C. Katlarda Yerelleştirilmiş Kendine Özgü Yararlanma Yetkisi Olduğu Görüşü (Gerçek Bir Mülkiyet Hakkı Olmadığı Görüşü)  56
D. Yargıtay Uygulaması  60
E. Görüşümüz  60
III. KAT İRTİFAKININ HUKUKİ NİTELİĞİ  62
A. Genel Olarak  62
B. Eşyaya Bağlı Borç Olduğu Yönündeki Görüş  63
C. Bir Sınırlı Ayni Hak Hakkı Olduğu Yönündeki Görüş  64
D. Kendine Özgü Bir İrtifak Hakkı Olduğu Yönündeki Görüş  66
E. Görüşümüz  68
IV. ANA GAYRİMENKULDE KAT MÜLKİYETİ ve KAT İRTİFAKININ SONA ERMESİNİN TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN EŞYA HUKUKU AÇISINDAN SONA ERMESİNE DAYALI HÜKÜMLERE BAĞLILIĞI  69
İkinci Bölüm
ANA GAYRİMENKULDE KAT MÜLKİYETİNİN
SONA ERMESİ VE SONUÇLARI
§1. ANA GAYRİMENKULDE KAT MÜLKİYETİNİN KAT MÜLKİYETİ KANUNU HÜKÜMLERİNCE SONA ERME SEBEPLERİ  73
I. GENEL OLARAK  73
II. KAT MÜLKİYETİNİN İRADİ OLARAK SONA ERDİRİLMESİ  74
A. Kat Mülkiyetinin İradi Olarak Sona Erdirilmesinin Kazandırıcı İşlem Başlığı Altında Değerlendirilmesi  74
1. Borçlandırıcı İşlem Olarak Kat Maliklerinin Karşılıklı Anlaşmaları  75
2. Tasarruf İşlemi Olarak Terkini Talep ve Tapu Sicil Müdürlüğünce Yapılan Terkin İşlemi  77
B. Kat Mülkiyetinin Sona Erdirilmesi Yönünden Bağımsız Bölüm Üzerindeki Kayıtlayıcı Haklar  78
1. Genel Olarak  78
2. KMK m. 46/4 ve KMK m. 46/5’ e Dayalı Değerlendirmeler  79
a. KMK m. 46/4 Hükmünün Lafzı İle İlgili Ön Tespit ve Eleştiriler  79
b. KMK m. 46/4 Hükmünün Esası Yönünden Değerlendirme  81
c. KMK m. 46/5 Hükmünün Lafzı İle İlgili Ön Tespit ve Eleştiriler  81
d. KMK m. 46/5 Hükmünün Esası Yönünden Değerlendirme  82
3. Kat Mülkiyetinin İradi Olarak Sona Erdirilmesi Yönünden Bağımsız Bölümün Üzerinde Sınırlı Ayni Hak Olması  83
4. Kat Mülkiyetinin İradi Olarak Sona Erdirilmesi Yönünden Bağımsız Bölümün Üzerinde Tapuya Şerh Edilmiş Nisbi Hak Olması  84
C. KMK m. 46/4 ve 46/5 Hükümleri Çerçevesinde Kanun Koyucunun Amacı  86
III. KAT MÜLKİYETİNİN İRADE DIŞI SONA ERMESİNİ GEREKTİREN SEBEPLER  86
A. KMK m. 46/6 Hükmünce Genel Hükümlere Atıf Yapılan Sona Erme Sebepleri Olarak Ana Gayrimenkulün Arsasıyla Birlikte Yok Olması ve Kamulaştırma  86
B. Ana Yapının Harap Olması Nedeniyle Kat Mülkiyetinin Sona Ermesi  87
1. KMK m. 47’de Sözü Geçen Harap Olma Kavramı  87
2. Ana Yapının Tümüyle Harap Olması Nedeniyle Kat Mülkiyetinin Sona Ermesi  88
3. Ana Yapının Kısmen Harap Olması Nedeniyle Kat Mülkiyetinin Sona Ermesi  91
a. Ana Yapıda Bir ya da Birden Fazla Bağımsız Bölümün Harap Olması Halinde  91
b. Ana Yapıda Birden Fazla Bağımsız Bölümün Harap Olması ve Birinin Yeniden Yapımının Diğerine Bağlı Olması Halinde  95
aa. Arsa Paylarının Diğer Kat Maliklerince Devralınması Halinde  95
bb. Arsa Paylarının Diğer Kat Maliklerince Devralınmaması Halinde  95
cc. Arsa Paylarının Diğer Kat Maliklerince Ya da Üçüncü Kişilerce Devralınması Halinde  97
4. Harap Olma Nedeniyle Kat Mülkiyetinin Kat İrtifakına Dönüşmesi  98
5. Harap Olmayı Bildirim Yükümlülüğü ve Sorumluluk  99
6. Bağımsız Bölümlerdeki Kayıtlayıcı Hakların Durumu  102
§2. ANA GAYRİMENKULDE KAT MÜLKİYETİNİN GENEL HÜKÜMLER ve İLGİLİ DİĞER MEVZUAT UYARINCA SONA ERME SEBEPLERİ (KMK HÜKÜMLERİ DIŞINDA SONA ERME)  103
I. GENEL OLARAK  103
II. TAŞINMAZIN TAMAMEN YOK OLMASI  103
III. KAMULAŞTIRMA  104
IV. TMK m. 999/2 UYARINCA ANA GAYRİMENKUL ARAZİSİNİN TAPU SİCİLİNDEN ÇIKARILMASININ GEREKMESİ  107
V. MAHKEME KARARI  109
VI. 6306 s. KANUN UYARINCA KENTSEL DÖNÜŞÜM  109
A. Oybirliğiyle Sona Erme  109
1. Öğretide ve Uygulamada Riskli Yapı Tespitini Kimlerin İsteyebileceği  110
2. Riskli Yapı Tespitini Kimlerin İsteyebileceği Yönündeki Kanaatimiz  112
B. Oybirliğinin Sağlanamamasına Dayalı Olarak Paydaşlıktan Çıkarma Yoluyla Oybirliğinin Sonradan Temini Sonucu Kat Mülkiyetinin Sona Erdirilmesi  114
1. Yeniden Değerlendirme Yönünden 2/3 Çoğunluk  114
2. Azınlık 1/3’ün Paydaşlıktan Çıkarılması  116
C. Yıkımın Kat Mülkiyetine Etkisi  118
VII. TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 1705 SAYILI GENELGESİ “G” BENDİ NEDENİYLE KAT MÜLKİYETİNİN SONA ERMESİ  119
§3. ANA GAYRİMENKULDE KAT MÜLKİYETİNİN SONA ERMESİNİN SONUÇLARI  123
I. SONA ERME SEBEPLERİNE GÖRE SONA ERMENİN SONUÇLARININ AYRIMI  123
II. TAŞINMAZIN MÜLKİYET KONUSU OLMAKTAN ÇIKMASI HALİNDE KAT MÜLKİYETİNİN SONA ERMESİNİN SONUÇLARI  123
III. TAŞINMAZIN MÜLKİYET KONUSU OLMAYA DEVAM ETMESİ HALİNDE KAT MÜLKİYETİNİN SONA ERMESİNİN SONUÇLARI  124
A. Kat Maliklerinin Kendiliğinden Paydaş Statüsüne Kavuşması  124
1. Kat Mülkiyetinin Sona Ermesiyle Payda Paylı Mülkiyetin Varlığı  125
2. Kat Mülkiyetinin Sona Ermesiyle Payda Elbirliği Mülkiyetinin Varlığı  126
B. Toplu Yapılarda Kat Mülkiyetinin Sona Ermesine İlişkin Özellikli Durum  127
Üçüncü Bölüm
ANA GAYRİMENKULDE KAT İRTİFAKININ
SONA ERMESİ VE SONUÇLARI
§1. ANA GAYRİMENKULDE KAT İRTİFAKININ KAT MÜLKİYETİ KANUNU HÜKÜMLERİNCE SONA ERME SEBEPLERİ  131
I. GENEL OLARAK  131
II. KAT İRTİFAKININ KAT MÜLKİYETİNE GEÇİŞ NEDENİYLE SONA ERMESİ  132
A. Tüm Ana Gayrimenkulde Kat Mülkiyetine Geçiş Nedeniyle Kat İrtifakının Sona Ermesi  132
B. Toplu Yapılarda Kat Mülkiyetine Geçiş Nedeniyle Kat İrtifakının Sona Ermesi  133
III. KAT İRTİFAKININ KAT MÜLKİYETİNE GEÇİLMEKSİZİN SONA ERMESİ  134
A. Kat İrtifakının İradi Olarak Sona Ermesi  134
B. Kat İrtifakının Kendiliğinden Sona Ermesi  134
1. Arsanın Tamamen Yok Olması  134
2. Arsanın Üzerine Yapı Yapılamayacak Hale Gelmesi  135
3. Kamulaştırma  136
IV. KAT İRTİFAKININ SÜREYE BAĞLI OLARAK MAHKEME KARARIYLA SONA ERMESİ  137
A. Genel Olarak  137
B. Kat İrtifakının Süreye Bağlı Olarak Mahkeme Kararıyla Sona Ermesinin Şartları  137
1. Kat İrtifakının Kuruluşunda Verilen Plana Göre Yapının Beş Yıl İçinde Tamamlanmamış Olması  137
a. Sürenin Başlangıcı ve Bitişi ve Bitişine Bağlanan Sonuçlar  137
b. Plana Göre Yapının Tamamlanamaması  140
aa. Yapıya Hiç Başlanılmamış Olması  141
bb. Yapıya Başlanılmış Ancak Bitirilememiş Olması  142
c. Toplu Yapı Kat İrtifakında Yapının Tamamlanamaması  143
2. Kat İrtifakı Sahiplerinden Birinin Kat İrtifakının Sona Ermesine Ya da Süresinin Uzatılmasına Yönelik Dava Açması  144
a. Öğretide Dava Açmanın Zorunlu Olup Olmadığı  144
b. Dava Açılmasının Zorunlu Olup Olmadığı Noktasında Görüşümüz  145
3. Mahkemenin Kat İrtifakının Sona Erdirilmesi veya Süre Uzatımı Talepleri Hakkında Bir Karar Vermesi  146
C. Kat İrtifakının Sona Erdirilmesi İle Kat İrtifakının Süresinin Uzatılması Davaları  147
1. Davaların Hukuki Niteliği  147
2. Davaların Tarafları  148
a. Davacı  148
b. Davalı  148
3. Görevli ve Yetkili Mahkeme  149
4. Mahkemenin Kat İrtifakının Sona Ermesi veya Süresinin Uzatılması Kararlarının Hukuki Sonuçları  150
a. Kararların Hukuki Sonuçlarını Doğurması İçin Ön Şart  150
b. Kat İrtifakının Sona Ermesi Kararının Hukuki Sonuçları  150
c. Kat İrtifakının Süresinin Uzatılması Kararının Hukuki Sonuçları  151
§2. ANA GAYRİMENKULDE KAT İRTİFAKININ GENEL HÜKÜMLER VE İLGİLİ DİĞER MEVZUAT UYARINCA SONA ERME SEBEPLERİ (KAT MÜLKİYETİ KANUNU HÜKÜMLERİ DIŞINDA SONA ERME)  153
I. GENEL OLARAK  153
II. TMK m. 999/2 UYARINCA ANA GAYRİMENKUL ARAZİSİNİN TAPU SİCİLİNDEN ÇIKARILMASININ GEREKMESİ  153
III. 6306 S. KANUN UYARINCA KENTSEL DÖNÜŞÜM  154
IV. TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 1705 SAYILI GENELGESİ “G” BENDİ NEDENİYLE KAT İRTİFAKININ SONA ERMESİ  155
§3. ANA GAYRİMENKULDE KAT İRTİFAKININ SONA ERMESİNİN SONUÇLARI  157
I. SONA ERME SEBEPLERİNE GÖRE SONA ERMENİN SONUÇLARININ AYRIMI  157
II. KAT İRTİFAKININ MÜLKİYETE BAĞLI SONA ERMESİNİN SONUÇLARI  158
III. KAT İRTİFAKININ MÜLKİYET HAKKINDAN BAĞIMSIZ OLARAK SONA ERMESİNİN SONUÇLARI  158
Sonuç  161
Kaynakça  165
 


Mahir Ersin Germeç
Mayıs 2020
320.00 TL
Sepete Ekle
Şerafettin Gökalp
Ocak 2019
60.00 TL
Sepete Ekle
İlknur Serdar ...
Ekim 2020
75.00 TL
Sepete Ekle
Kemale Leyla Aslan Bingöl
Ekim 2020
22.00 TL
İndirimli: 19.80 TL (%10)
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  13
Kısaltmalar  15
Giriş  17
I. GENEL OLARAK KONUNUN SUNUMU  17
II. ARAŞTIRMA PLANI  18
III. KANUNİ DÜZENLEME  19
IV. TARİHÇE  20
V. TERMİNOLOJİ  21
Birinci Bölüm
KAT MÜLKİYETİNİN VE KAT İRTİFAKININ
TAŞINMAZ HUKUKU İÇİNDE YERİ VE
ANA GAYRİMENKULDE SONA ERMELERİNE BAĞLI OLARAK TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN SONA ERMESİ İLE
İLİNTİLENDİRİLMESİ
§1. ARAZİ YAPI BİRLİKTELİĞİNE DAYALI GENEL HÜKÜMLER  23
I. BİLEŞİK EŞYA OLARAK YAPILI ARAZİ  23
II. BÜTÜNLEYİCİ PARÇA OLARAK YAPI  24
III. ÜST TOPRAĞA TÂBİDİR İLKESİNE DAYALI SONUÇLAR  25
§ 2. ZORUNLU HUKUKİ ALTYAPI OLARAK BİRLİKTE MÜLKİYETE DAYALI DEĞERLENDİRME  31
I. GENEL OLARAK MÜLKİYET VE TÜRLERİ  31
A. El Birliği Mülkiyeti  31
1. Tanımı, Yasal Dayanağı ve Görünüş Biçimleri  31
2. Paylı Mülkiyetten Önemli Farkları ve El Birliği Mülkiyetinin Hükümleri  32
B. Paylı Mülkiyet  34
1. Paylı Mülkiyetin Hukuki Niteliği  34
2. Paylı Mülkiyette Paydaşların Durumu  35
a. Paydaşların Pay Oranları  35
b. Paydaşların Paylarında Tasarrufu  36
II. KAT MÜLKİYETİ DÜZENİNDE PAYLI MÜLKİYET İLİŞKİSİNE DAYALI ZORUNLULUK  37
III. ARSA PAYININ HUKUKİ NİTELİĞİ VE KAT MÜLKİYETİ AÇISINDAN TAŞIDIĞI ÖNEM  40
A. Hukuki Niteliği  40
B. Kat Mülkiyeti Açısından Taşıdığı Önem  43
§ 3. ARAŞTIRMAYA ESAS KAVRAMLAR OLARAK KAT MÜLKİYETİNİN ve KAT İRTİFAKININ NİTELİĞİ  45
I. KAT MÜLKİYETİ VE KAT İRTİFAKI KAVRAMLARININ NİTELİĞİNİ AÇIKLAYABİLMEK İÇİN PAYLI MÜLKİYETTE PAYDAŞLARIN PAYA BAĞLI HAK KONUSU EŞYADAN YARARLANMASININ İRDELENMESİ  45
A. Paydaşların Yararlanma Hakkı  45
B. Paydaşların Yararlanma Düzeni  47
C. Fiilen Taksim Anlaşmaları (Haricen Taksim; Kayden Şayi Mahallen Müstakil Anlaşmaları)  49
D. Paylı Mülkiyette Yararlanma Anlaşmalarının Nisbi (Kişisel) Hak Doğurması  50
II. KAT MÜLKİYETİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ  52
A. Genel Olarak  52
B. Gerçek Bir Mülkiyet Hakkı Olduğu Görüşü  54
C. Katlarda Yerelleştirilmiş Kendine Özgü Yararlanma Yetkisi Olduğu Görüşü (Gerçek Bir Mülkiyet Hakkı Olmadığı Görüşü)  56
D. Yargıtay Uygulaması  60
E. Görüşümüz  60
III. KAT İRTİFAKININ HUKUKİ NİTELİĞİ  62
A. Genel Olarak  62
B. Eşyaya Bağlı Borç Olduğu Yönündeki Görüş  63
C. Bir Sınırlı Ayni Hak Hakkı Olduğu Yönündeki Görüş  64
D. Kendine Özgü Bir İrtifak Hakkı Olduğu Yönündeki Görüş  66
E. Görüşümüz  68
IV. ANA GAYRİMENKULDE KAT MÜLKİYETİ ve KAT İRTİFAKININ SONA ERMESİNİN TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN EŞYA HUKUKU AÇISINDAN SONA ERMESİNE DAYALI HÜKÜMLERE BAĞLILIĞI  69
İkinci Bölüm
ANA GAYRİMENKULDE KAT MÜLKİYETİNİN
SONA ERMESİ VE SONUÇLARI
§1. ANA GAYRİMENKULDE KAT MÜLKİYETİNİN KAT MÜLKİYETİ KANUNU HÜKÜMLERİNCE SONA ERME SEBEPLERİ  73
I. GENEL OLARAK  73
II. KAT MÜLKİYETİNİN İRADİ OLARAK SONA ERDİRİLMESİ  74
A. Kat Mülkiyetinin İradi Olarak Sona Erdirilmesinin Kazandırıcı İşlem Başlığı Altında Değerlendirilmesi  74
1. Borçlandırıcı İşlem Olarak Kat Maliklerinin Karşılıklı Anlaşmaları  75
2. Tasarruf İşlemi Olarak Terkini Talep ve Tapu Sicil Müdürlüğünce Yapılan Terkin İşlemi  77
B. Kat Mülkiyetinin Sona Erdirilmesi Yönünden Bağımsız Bölüm Üzerindeki Kayıtlayıcı Haklar  78
1. Genel Olarak  78
2. KMK m. 46/4 ve KMK m. 46/5’ e Dayalı Değerlendirmeler  79
a. KMK m. 46/4 Hükmünün Lafzı İle İlgili Ön Tespit ve Eleştiriler  79
b. KMK m. 46/4 Hükmünün Esası Yönünden Değerlendirme  81
c. KMK m. 46/5 Hükmünün Lafzı İle İlgili Ön Tespit ve Eleştiriler  81
d. KMK m. 46/5 Hükmünün Esası Yönünden Değerlendirme  82
3. Kat Mülkiyetinin İradi Olarak Sona Erdirilmesi Yönünden Bağımsız Bölümün Üzerinde Sınırlı Ayni Hak Olması  83
4. Kat Mülkiyetinin İradi Olarak Sona Erdirilmesi Yönünden Bağımsız Bölümün Üzerinde Tapuya Şerh Edilmiş Nisbi Hak Olması  84
C. KMK m. 46/4 ve 46/5 Hükümleri Çerçevesinde Kanun Koyucunun Amacı  86
III. KAT MÜLKİYETİNİN İRADE DIŞI SONA ERMESİNİ GEREKTİREN SEBEPLER  86
A. KMK m. 46/6 Hükmünce Genel Hükümlere Atıf Yapılan Sona Erme Sebepleri Olarak Ana Gayrimenkulün Arsasıyla Birlikte Yok Olması ve Kamulaştırma  86
B. Ana Yapının Harap Olması Nedeniyle Kat Mülkiyetinin Sona Ermesi  87
1. KMK m. 47’de Sözü Geçen Harap Olma Kavramı  87
2. Ana Yapının Tümüyle Harap Olması Nedeniyle Kat Mülkiyetinin Sona Ermesi  88
3. Ana Yapının Kısmen Harap Olması Nedeniyle Kat Mülkiyetinin Sona Ermesi  91
a. Ana Yapıda Bir ya da Birden Fazla Bağımsız Bölümün Harap Olması Halinde  91
b. Ana Yapıda Birden Fazla Bağımsız Bölümün Harap Olması ve Birinin Yeniden Yapımının Diğerine Bağlı Olması Halinde  95
aa. Arsa Paylarının Diğer Kat Maliklerince Devralınması Halinde  95
bb. Arsa Paylarının Diğer Kat Maliklerince Devralınmaması Halinde  95
cc. Arsa Paylarının Diğer Kat Maliklerince Ya da Üçüncü Kişilerce Devralınması Halinde  97
4. Harap Olma Nedeniyle Kat Mülkiyetinin Kat İrtifakına Dönüşmesi  98
5. Harap Olmayı Bildirim Yükümlülüğü ve Sorumluluk  99
6. Bağımsız Bölümlerdeki Kayıtlayıcı Hakların Durumu  102
§2. ANA GAYRİMENKULDE KAT MÜLKİYETİNİN GENEL HÜKÜMLER ve İLGİLİ DİĞER MEVZUAT UYARINCA SONA ERME SEBEPLERİ (KMK HÜKÜMLERİ DIŞINDA SONA ERME)  103
I. GENEL OLARAK  103
II. TAŞINMAZIN TAMAMEN YOK OLMASI  103
III. KAMULAŞTIRMA  104
IV. TMK m. 999/2 UYARINCA ANA GAYRİMENKUL ARAZİSİNİN TAPU SİCİLİNDEN ÇIKARILMASININ GEREKMESİ  107
V. MAHKEME KARARI  109
VI. 6306 s. KANUN UYARINCA KENTSEL DÖNÜŞÜM  109
A. Oybirliğiyle Sona Erme  109
1. Öğretide ve Uygulamada Riskli Yapı Tespitini Kimlerin İsteyebileceği  110
2. Riskli Yapı Tespitini Kimlerin İsteyebileceği Yönündeki Kanaatimiz  112
B. Oybirliğinin Sağlanamamasına Dayalı Olarak Paydaşlıktan Çıkarma Yoluyla Oybirliğinin Sonradan Temini Sonucu Kat Mülkiyetinin Sona Erdirilmesi  114
1. Yeniden Değerlendirme Yönünden 2/3 Çoğunluk  114
2. Azınlık 1/3’ün Paydaşlıktan Çıkarılması  116
C. Yıkımın Kat Mülkiyetine Etkisi  118
VII. TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 1705 SAYILI GENELGESİ “G” BENDİ NEDENİYLE KAT MÜLKİYETİNİN SONA ERMESİ  119
§3. ANA GAYRİMENKULDE KAT MÜLKİYETİNİN SONA ERMESİNİN SONUÇLARI  123
I. SONA ERME SEBEPLERİNE GÖRE SONA ERMENİN SONUÇLARININ AYRIMI  123
II. TAŞINMAZIN MÜLKİYET KONUSU OLMAKTAN ÇIKMASI HALİNDE KAT MÜLKİYETİNİN SONA ERMESİNİN SONUÇLARI  123
III. TAŞINMAZIN MÜLKİYET KONUSU OLMAYA DEVAM ETMESİ HALİNDE KAT MÜLKİYETİNİN SONA ERMESİNİN SONUÇLARI  124
A. Kat Maliklerinin Kendiliğinden Paydaş Statüsüne Kavuşması  124
1. Kat Mülkiyetinin Sona Ermesiyle Payda Paylı Mülkiyetin Varlığı  125
2. Kat Mülkiyetinin Sona Ermesiyle Payda Elbirliği Mülkiyetinin Varlığı  126
B. Toplu Yapılarda Kat Mülkiyetinin Sona Ermesine İlişkin Özellikli Durum  127
Üçüncü Bölüm
ANA GAYRİMENKULDE KAT İRTİFAKININ
SONA ERMESİ VE SONUÇLARI
§1. ANA GAYRİMENKULDE KAT İRTİFAKININ KAT MÜLKİYETİ KANUNU HÜKÜMLERİNCE SONA ERME SEBEPLERİ  131
I. GENEL OLARAK  131
II. KAT İRTİFAKININ KAT MÜLKİYETİNE GEÇİŞ NEDENİYLE SONA ERMESİ  132
A. Tüm Ana Gayrimenkulde Kat Mülkiyetine Geçiş Nedeniyle Kat İrtifakının Sona Ermesi  132
B. Toplu Yapılarda Kat Mülkiyetine Geçiş Nedeniyle Kat İrtifakının Sona Ermesi  133
III. KAT İRTİFAKININ KAT MÜLKİYETİNE GEÇİLMEKSİZİN SONA ERMESİ  134
A. Kat İrtifakının İradi Olarak Sona Ermesi  134
B. Kat İrtifakının Kendiliğinden Sona Ermesi  134
1. Arsanın Tamamen Yok Olması  134
2. Arsanın Üzerine Yapı Yapılamayacak Hale Gelmesi  135
3. Kamulaştırma  136
IV. KAT İRTİFAKININ SÜREYE BAĞLI OLARAK MAHKEME KARARIYLA SONA ERMESİ  137
A. Genel Olarak  137
B. Kat İrtifakının Süreye Bağlı Olarak Mahkeme Kararıyla Sona Ermesinin Şartları  137
1. Kat İrtifakının Kuruluşunda Verilen Plana Göre Yapının Beş Yıl İçinde Tamamlanmamış Olması  137
a. Sürenin Başlangıcı ve Bitişi ve Bitişine Bağlanan Sonuçlar  137
b. Plana Göre Yapının Tamamlanamaması  140
aa. Yapıya Hiç Başlanılmamış Olması  141
bb. Yapıya Başlanılmış Ancak Bitirilememiş Olması  142
c. Toplu Yapı Kat İrtifakında Yapının Tamamlanamaması  143
2. Kat İrtifakı Sahiplerinden Birinin Kat İrtifakının Sona Ermesine Ya da Süresinin Uzatılmasına Yönelik Dava Açması  144
a. Öğretide Dava Açmanın Zorunlu Olup Olmadığı  144
b. Dava Açılmasının Zorunlu Olup Olmadığı Noktasında Görüşümüz  145
3. Mahkemenin Kat İrtifakının Sona Erdirilmesi veya Süre Uzatımı Talepleri Hakkında Bir Karar Vermesi  146
C. Kat İrtifakının Sona Erdirilmesi İle Kat İrtifakının Süresinin Uzatılması Davaları  147
1. Davaların Hukuki Niteliği  147
2. Davaların Tarafları  148
a. Davacı  148
b. Davalı  148
3. Görevli ve Yetkili Mahkeme  149
4. Mahkemenin Kat İrtifakının Sona Ermesi veya Süresinin Uzatılması Kararlarının Hukuki Sonuçları  150
a. Kararların Hukuki Sonuçlarını Doğurması İçin Ön Şart  150
b. Kat İrtifakının Sona Ermesi Kararının Hukuki Sonuçları  150
c. Kat İrtifakının Süresinin Uzatılması Kararının Hukuki Sonuçları  151
§2. ANA GAYRİMENKULDE KAT İRTİFAKININ GENEL HÜKÜMLER VE İLGİLİ DİĞER MEVZUAT UYARINCA SONA ERME SEBEPLERİ (KAT MÜLKİYETİ KANUNU HÜKÜMLERİ DIŞINDA SONA ERME)  153
I. GENEL OLARAK  153
II. TMK m. 999/2 UYARINCA ANA GAYRİMENKUL ARAZİSİNİN TAPU SİCİLİNDEN ÇIKARILMASININ GEREKMESİ  153
III. 6306 S. KANUN UYARINCA KENTSEL DÖNÜŞÜM  154
IV. TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 1705 SAYILI GENELGESİ “G” BENDİ NEDENİYLE KAT İRTİFAKININ SONA ERMESİ  155
§3. ANA GAYRİMENKULDE KAT İRTİFAKININ SONA ERMESİNİN SONUÇLARI  157
I. SONA ERME SEBEPLERİNE GÖRE SONA ERMENİN SONUÇLARININ AYRIMI  157
II. KAT İRTİFAKININ MÜLKİYETE BAĞLI SONA ERMESİNİN SONUÇLARI  158
III. KAT İRTİFAKININ MÜLKİYET HAKKINDAN BAĞIMSIZ OLARAK SONA ERMESİNİN SONUÇLARI  158
Sonuç  161
Kaynakça  165
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020