THEMIS – Türkçe Konu Anlatımlı "YouTube'da Örnek Soru Çözümleri İle" Emine Altınsoy  - Kitap

THEMIS – Türkçe Konu Anlatımlı

"YouTube'da Örnek Soru Çözümleri İle"

2. Baskı, 
Şubat 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
112
Barkod:
9789750290725
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Kitabın Fiyatı:
142,00
İndirimli (%20):
113,60
Temin süresi 2-3 gündür.
Diğer Baskılar
1. baskı
Şubat 2022
95,00
65,00 (%32)
3
ürünü beraber alın
%30 İNDİRİMDEN
yararlanın!
Kitabın Açıklaması
"Türkçe Konu Anlatımı" kitabımız kariyer sınavlarına hazırlanan adaylarımız için bu alanda yapılan kariyer sınavlarının konu başlıkları dikkate alınarak hazırlanmıştır. Konuların anlatımında en kısa yoldan daha çok bilgiye ulaşma amacı güdülmüş, özellikle soru çözmek için pratik çözümler verilmeye çalışılmıştır. Zamanınızın değerli olduğu gözetilerek oluşturulan kitabımızda çıkmış sorular göz önüne alınarak çıkabilecek sorularla ilgili bilgiler; uyarı notlarıyla verilmiştir. Ayrıca konu sonlarında verilen soruların çözümleri, internet ortamında yayımlanan çözümlü videolar-la hedefleriniz doğrultusunda sizlerin daha iyi bir sonuca ulaşması amaçlanmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Sözcükte Anlam
.
Cümlede Anlam
.
Paragraf
.
Yazım Kuralları
.
Noktalama İşaretleri
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Ön Söz 
v
1. Kısım: SÖZCÜKTE ANLAM 
1
SÖZCÜKTE ANLAM ÖZELLİKLERİ 
2
Gerçek Anlam 
2
Yan Anlam (Yakıştırmaca Anlam) 
3
Mecaz Anlam (Değişmece Anlam) 
3
Sözcüğe Mecaz Anlam Kazandırma Yolları 
4
Ad Aktarması 
4
Deyim Aktarması 
5
Somutlama 
6
Soyutlama 
7
Terim Anlam 
7
ANLAM İLİŞKİSİNE GÖRE SÖZCÜKLER 
8
Eş Anlamlı Sözcükler 
8
Eş Sesli Sözcükler (Sesteş Sözcükler) 
8
Zıt (Karşıt) Anlamlı Sözcükler 
9
Genel ve Özel Anlamlı Sözcükler 
9
Nicel Anlam – Nitel Anlam 
9
Sözcüklerde Çok Anlamlılık 
10
Kalıplaşmış Söz Öbekleri 
10
Deyimler 
10
Atasözleri 
11
İkilemeler 
11
SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ 
13
2. Kısım: CÜMLEDE ANLAM 
17
ANLATIMINA GÖRE CÜMLELER 
18
A. Öznel Anlatımlı Cümleler 
18
B. Nesnel Anlatımlı Cümleler 
18
C. Tanım Cümleleri 
18
D. İçerik (Konu) Cümleleri 
19
E. Biçim (Üslup) Cümleleri 
19
F. Doğrudan (Düz) Anlatım 
19
G. Dolaylı Anlatım 
19
H. Kinayeli Anlatım (Kinayeli Söyleyiş) 
19
İ. Aşamalı Durum Bildiren Cümleler 
20
ANLAMLARINA GÖRE CÜMLELER 
20
Öneri Cümleleri 
21
Varsayım Cümleleri 
21
Eleştiri Cümleleri 
21
Öz Eleştiri Cümleleri 
21
Uyarı Cümleleri 
21
Yakınma Cümleleri 
22
Sitem Cümleleri 
22
Hayıflanma Cümleleri 
22
Pişmanlık Cümleleri 
22
Küçümseme Cümleleri 
23
Azımsama Cümleleri 
23
Beklenti Cümleleri 
23
Tasarı Cümleleri 
23
Tahmin Cümleleri 
24
Olasılık Cümleleri 
24
Sezgi Cümleleri 
24
Ön Yargı (Peşin Hüküm) Cümleleri 
24
Kanıksama Cümleleri 
25
Yadsıma Cümleleri 
25
ANLAM İLİŞKİSİNE GÖRE CÜMLELER 
25
Eş Anlamlı Cümleler 
25
Yakın Anlamlı Cümleler 
26
Zıt (Karşıt) Anlamlı Cümleler 
26
Neden–Sonuç Cümleleri 
26
Amaç–Sonuç Cümleleri 
27
Koşul–Sonuç Cümleleri 
27
Karşılaştırma Cümleleri 
27
Saptama Cümleleri 
28
Çıkarım Cümleleri 
28
CÜMLE YORUMU 
28
Cümleden Çıkarılabilecek Yargı 
28
Cümle Tamamlama 
29
Cümle Oluşturma 
29
Düşüncenin Yönünün Değiştiği Cümleler 
30
SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ 
31
3. Kısım: PARAGRAF 
37
1. PARAGRAFTA ANLAM 
38
Paragrafın Ana Düşüncesi 
38
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 
39
Paragrafın Konusu 
40
Paragrafın Başlığı 
41
Paragrafın Hangi Soruya Karşılık Yazıldığını Bulma 
41
PARAGRAFTA YAPI 
42
Paragrafın Bölümleri 
42
Paragraf Oluşturma 
43
Paragraf Tamamlama 
43
Paragrafı İkiye Bölme 
44
Paragrafın Akışını Bozan Cümle 
45
Paragrafta Cümlenin Yerini Değiştirme 
45
PARAGRAFTA ANLATIM 
46
Anlatım Biçimleri 
47
Açıklayıcı Anlatım 
47
Tartışmacı Anlatım 
47
Betimleyici Anlatım 
47
Öyküleyici Anlatım 
48
Düşünceyi Geliştirme Yolları 
48
Karşılaştırma 
49
Tanımlama 
49
Örneklendirme 
50
Tanık Gösterme 
50
Benzetme 
51
Sayısal Verilerden Yararlanma 
51
Alaysamalı Söyleyiş 
51
Sayıp Dökmelerden Yararlanma 
51
Anlatımın Özellikleri 
52
Duruluk 
52
Açıklık 
52
Akıcılık 
53
Yalınlık 
53
Doğallık 
53
Sürükleyicilik 
53
Etkileyicilik 
53
Özlülük 
53
Ulusallık 
53
Evrensellik 
53
Özgünlük 
54
Kalıcılık 
54
Yoğunluk 
54
Tutarlılık 
54
SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ 
55
4. Kısım: YAZIM KURALLARI 
63
BÜYÜK HARFLERİN KULLANILDIĞI YERLER 
63
Birleşik Sözcüklerin Yazılışı 
67
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 
67
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 
69
Kısaltmaların Yazımı 
71
Sayıların Yazımı 
72
Düzeltme İşareti’nin ( ^ ) Kullanıldığı yerler 
72
Hece Yapısı ve Satır Sonunda Sözcüklerin Bölünmesi 
73
Ek Eylemin Yazılışı 
73
Bağlaç Olan de ve ki İle Soru Eki (Edatı) mi’nin Yazımı 
73
Bağlaç Olan da, de’nin Yazılışı 
73
Bağlaç Olan ki’nin Yazılışı 
74
Soru Eki (Edatı) mı / mi / mu / mü’nün Yazılışı 
74
EN KISA HALİYLE YAZIM KURALLARI 
75
SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ 
82
5. Kısım: NOKTALAMA İŞARETLERİ 
87
Nokta ( . ) 
87
Virgül ( , ) 
88
Noktalı Virgül ( ; ) 
89
İki Nokta (: ) 
90
Üç Nokta ( ) 
90
Soru İşareti ( ? ) 
90
Ünlem İşareti ( ! ) 
91
Kısa Çizgi ( – ) 
91
Uzun Çizgi (—) 
92
Tırnak İşareti ( “ ” ) 
92
Tek Tırnak İşareti ( ‘ ’ ) 
93
Yay Ayraç ( ) 
93
Köşeli Ayraç ( [ ] ) 
93
Kesme İşareti ( ’ ) 
93
SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ 
96
Kitabın Oluşturulması Aşamasında Kullanılan Metinlere Ait Kaynak Listesi 
101