THEMIS – İdari Yargılama Hukuku Soru Kitabı Doç. Dr. Müzeyyen Eroğlu Durkal  - Kitap

THEMIS – İdari Yargılama Hukuku Soru Kitabı

2. Baskı, 
Nisan 2022
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
12x23
Sayfa:
312
Barkod:
9789750276613
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Baskısı tükenmiştir.
Kitabın Açıklaması
İdari yargılama hukuku, başta hukuk fakülteleri ve iktisadi ve idari bilimler fakülteleri olmak üzere birçok fakülte ve yüksekokulda ders olarak verilmektedir. Yine gerek hâkimlik ve kaymakamlık, gerekse KPSS ve birçok kurum sınavında soru sorulan bir alandır. İdari Yargılama Hukuku Soru Kitabı, idari yargıya ilişkin soruların konulara ayrılmış bir şekilde tasarlandığı ve cevapların açıklamalı olarak verildiği bir kitap olarak hem öğrencilere idari yargılama hukuku derslerinde yardımcı olmak hem de sınavlara hazırlanan adaylara verimli bir kaynak olması amacıyla kaleme alınmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
İdari Yargının Gelişimi ve Türk Yargı Teşkilatının Genel Görünümü
.
Türk İdari Yargı Teşkilatı
.
İdari Yargının Görev Alanı ve Uyuşmazlık Mahkemesi
.
Davanın Açılması
.
Dava Dilekçesi Üzerinde İlk İnceleme
.
Dosyanın Tekemmülü ve Üçüncü Kişilerin Tarafların Yanında Yer Alması
.
Davaların Birleştirilmesi– Ayrılması ve Davaya Son Veren Taraf İşlemleri
.
İdari Yargılama Usulünde İspat ve Deliller –Duruşma– Hüküm
.
İvedi Yargılama Usulü
.
İptal Davası
.
Yürütmenin Durdurulması
.
Tam Yargı Davası
.
Olağan Kanun Yolları (İstinaf ve Temyiz)
.
Olağanüstü Kanun Yolları (Kanun Yararına Temyiz ve Yargılamanın Yenilenmesi)
Kitabın İçindekileri
Ön Söz 
V
İDARİ YARGININ GELİŞİMİ VE TÜRK YARGI TEŞKİLATININ GENEL GÖRÜNÜMÜ 
1
TEST – I 
3
TEST – II 
10
TÜRK İDARİ YARGI TEŞKİLATI 
19
TEST – I 
21
TEST – II 
28
TEST – III 
36
İDARİ YARGININ GÖREV ALANI VE UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ 
43
TEST – I 
45
TEST – II 
53
TEST – III 
60
İDARİ YARGILAMA USULÜNÜN GENEL İLKELERİ 
69
TEST – I 
71
DAVANIN AÇILMASI 
79
TEST – I 
81
DAVA DİLEKÇESİ ÜZERİNDE İLK İNCELEME 
93
TEST – I 
95
TEST – II 
102
TEST – III 
113
TEST – IV 
121
TEST – V 
131
TEST – VI 
139
TEST – VII 
148
DOSYANIN TEKEMMÜLÜ VE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN TARAFLARIN YANINDA YER ALMASI 
155
TEST – I 
157
DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ– AYRILMASI VE DAVAYA SON VEREN TARAF İŞLEMLERİ 
165
TEST – I 
167
İDARİ YARGILAMA USULÜNDE İSPAT VE DELİLLER –DURUŞMA– HÜKÜM 
173
TEST – I 
175
TEST – II 
182
İVEDİ YARGILAMA USULÜ 
191
TEST – I 
193
İPTAL DAVASI 
203
TEST – I 
205
TEST – II 
213
TEST – III 
220
YÜRÜTMENİN DURDURULMASI 
227
TEST – I 
229
TAM YARGI DAVASI 
243
TEST – I 
245
TEST –II 
253
OLAĞAN KANUN YOLLARI (İSTİNAF VE TEMYİZ) 
261
TEST – I 
263
TEST – II 
272
TEST – III 
281
OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLLARI (KANUN YARARINA TEMYİZ VE YARGILAMANIN YENİLENMESİ) 
293
TEST – I 
295