Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi Özel Sayı
Prof. Dr. Fevzi Demir'e Armağan
Mart 2016 / 1. Baskı / 1131 Syf.
Fiyatı: 224.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

T.C. Dokuz Eylül Üniversitesi'ne yıllarını adamış, Uluslararası Çalışma Örgütü başta olmak üzere birçok uluslararası kuruluşta görev almış değerli hoca Prof. Dr. Fevzi Demir'in emekli olması akabinde kendisine teşekkür etmek için bir armağan kitabı çıkarma kararı alınmış.

Kendisine armağan olan bu kitap da hocanın hem kamu hukukunun hem de özel hukukun farklı alanlarında Hukuk Fakültesi ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 'n de çalışmalarının bulunması sebebiyle, yayınlanacak bilimsel makaleler ya da karar incelemeleri bakımından alan kısıtlamasına gidilmemiş. Bu yönüyle eser hem hukuk hem de çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri boyutuyla çalışma yaşamına geniş bir perspektifte bakılmasına olanak sağlamaktadır.

Konu Başlıkları
İşletme Toplu İş Sözleşmelerinde Yetki, Prof. Dr. Mustafa ALP – Arş. Gör. Betül ERKANLI
6331 Sayılı Kanun Açısından İşveren Vekili Kavramı ve İşveren Vekilinin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu, Prof. Dr. Şükran ERTÜRK – Arş. Gör. Asiye ŞAHİN EMİR
Kamuda Faaliyet Gösteren Alt İşveren İşyerlerinde Toplu İş Sözleşmesi Sürecine İlişkin 6552 Sayılı Kanun Hükümleri, Prof. Dr. Öner EYRENCİ
İş Hukukunda “Yetki” ve “Sözleşme”, Prof. Dr. Ali GÜZEL
İşçinin Yetersizliğinden Kaynaklanan Fesih Nedeni Olarak Performans Değerlendirmesi, Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU – Dr. Murat ÖZVERİ
İş Güvencesi Kapsamı Dışında Kalan İşçinin Sendikal Nedenle Feshe Karşı Güvencesi, Prof. Dr. Halûk Hâdi SÜMER
İşin Niteliğinin Uygun Olduğu Hallerde Asıl İşveren–Alt İşveren İlişkisinin Ticari İşletme–Acente İlişkisi Olarak Perdelenmesi, Prof. Dr. Fevzi ŞAHLANAN
İş Sözleşmesinin Mobbing Sebebi İle Feshi Üzerine Bir Değerlendirme, Prof. Dr. Hakan KESER
5580 Sayılı Yasa Kapsamındaki Eğitim Personelinin İş Sözleşmelerine İlişkin İki Yargıtay Kararının Değerlendirilmesi, Prof. Dr. Serkan ODAMAN – Arş. Gör. Eda KARAÇÖP
Avrupa Birliği Hukukunda Toplu İş Uyuşmazlıklarının Çözümünde Arabuluculuk, Doç. Dr. Ayşe Gül KÖKKILINÇ 309
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Uygulamasında Çalışan Temsilcisi, Yrd. Doç. Dr. Murteza AYDEMİR
Türkiye'de Sendikal Haklara İlişkin Anayasal Düzenlemeler Üzerine Bazı Düşünceler, Arş. Gör. Deniz UGAN ÇATALKAYA
İşyeri Sendika Temsilcisi, Arş. Gör. Duygu ÇELEBİ
Uluslararası Düzenlemeler Işığında İşyerinde Psikolojik Tacizle Mücadele: Avrupa Ülke Örnekleri ve Türkiye İçin Öneriler, Arş. Gör. Hande HEPER
Türkiye’de Eksik Ücret Bildirimin Boyutları, Nedenleri ve Çözüm Önerileri, Prof. Dr. Oğuz KARADENİZ – Doç. Dr. Hülya KABAKÇI KARADENİZ
3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunundan Yararlanmada Muhtaçlık Kriteri, Prof. Dr. Coşkun SARAÇ
Düşük Gelirle Çalışanların Sigortalılığı: Almanya ve Türkiye Örneğinde Bir Değerlendirme, Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER
Sosyal Koruma Kapsamında Ev Hizmetlerinde Çalışanlar, Yrd. Doç. Dr. Ö. Hakan ÇAVUŞ
Türkiye’de Ev Hizmetlerinde Çalışanlara Yönelik Yeni Bir Sosyal Güvenlik Hakkı: Ek–9 Sigortalılığı, Yrd. Doç. Dr. Müslim DEMİR
Genel Kadınların Sosyal Güvenliği, Yrd. Doç. Dr. Dilek ESER
Turist Rehberlerinin Sosyal Sigorta Statüleri, Yrd. Doç. Dr. Meltem ÖZTÜRK
İnsan Hakları Boyutuyla Sosyal Güvenlik Hakkı, Dr. Pelin TUAÇ
Sporda Doping Sorunu, Prof. Dr. Şeref ERTAŞ – Arş. Gör. Ayten ORDU
Roma Ceza Hukukunda Provocatio Ad Populum, Prof. Dr. H. Gökçe TÜRKOĞLU
Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi Koruma Tedbirinin Uygulanmasında Yaşanan Güncel Sorunlar, Doç. Dr. Burcu DÖNMEZ
Birleşmiş Milletler Bünyesinde İş Dünyası İçin İnsan Hakları Standartları Oluşturma Girişimleri, Doç. Dr. Deniz KIZILSÜMER ÖZER
Roma Hukukunda Restitutio in Integrum, Dr. Fehmi Kerem BİLGİN
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gözetimindeki Bağımsız Denetime Tâbi Anonim Şirketlerin Denetlenmesine Dair Yönetmelik Taslağının Ticaret Kanununun Denetim Hükümleri İle Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi, Arş. Gör. Gönenç DEMİR
Türkiye'de Kayıt Dışı İstihdam Sorunu, Arş. Gör. Ayşenur ÖKTEM ÖZGÜR – Prof. Dr. Sevda DEMİRBİLEK
Müzakere Etiği, Arş. Gör. Ayşenur ÖKTEM ÖZGÜR – Prof. Dr. Tunç DEMİRBİLEK
Türk Emlak Vergisinin Vergi Adaleti Açısından Değerlendirilmesi, Doç. Dr. Hülya KABAKÇI KARADENİZ
Çalışma Ortamının Duygusal Ergonomi Açısından Değerlendirilmesi Kamu Hastanesi Örneği, Doç. Dr. H. Şebnem SEÇER
Türkiye’de 1961 Anayasası ile 1971 Anayasa Değişikliği Arasındaki Dönemde Çalışma İlişkileri, Yrd. Doç. Dr. Kamil Necdet AR
Türkiye’de Yoksulluk Odaklı Sosyal Dışlanma, Yrd. Doç. Dr. Gülşen SARI GERŞİL
Sürdürülebilir Kalkınma Perspektifinden Yenilenebilir Enerji ve Türkiye, Yrd. Doç. Dr. Sanem BERKÜN – Yrd. Doç. Dr. Gökhan OFLUOĞLU
Bilgi Toplumuna Geçiş Sürecinde Sendikacılığın İş Sağlığı ve İş Güvenliği Açısından Önemi, Yrd. Doç. Dr. Gökhan OFLUOĞLU
Barkod: 9781111165888
Yayın Tarihi: Mart 2016
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 1131
Yayınevi: Legal Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

Hande Malgaç ...
Mart 2017
15.00 TL
Sepete Ekle
Fehmi Ünsalan
Şubat 2016
40.00 TL
Sepete Ekle
Can Yeğinsu ...
Haziran 2015
200.00 TL
İndirimli: 49.90 TL (%75)
Sepete Ekle
Can Yeğinsu ...
Şubat 2015
200.00 TL
İndirimli: 49.90 TL (%75)
Sepete Ekle
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021