Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Açıklamalı – Uygulamalı – İçtihatlı
Kooperatifler
Şubat 2018 / 5. Baskı / 1159 Syf. / Ciltli

Baskısı tükenmiştir.
 
   

Kitap, kooperatiflerin kuruluşundan itibaren uygulamaları ve bu uygulamalara dayanak teşkil eden mevzuatı (kanun, anasözleşme, yönetmelik, tebliğ, Yargıtay içtihatları, Bakanlık yazıları, özelgeler vs.) kapsamaktadır.

Kooperatiflerle ilgili uygulama ve mevzuat üç kısımdan oluşmaktadır.

Birinci kısım; genel bilgiler, kuruluş, ortaklık işlemleri, kooperatif organları (genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu), arsa, ihale ve teminat, inşaat, şerefiye ve dağıtım ile ferdileşme (tahsis) konularını, (yapı kooperatiflerinin kuruluşundan ortaklarının işyeri ya da konut sahibi olmalarına kadar olan süreçteki iş ve işlemlerini)

İkinci kısım; yapı kooperatifinin amacını gerçekleştirdikten sonra işletme kooperatifi olarak amaç ve tür değişikliği ile anonim şirket olarak amaç ve tür değişikliği ve yönetim planı konularını, (iskan ve işletme sürecindeki iş ve işlemlerini)

Üçüncü kısım olarak da; muhasebe, vergileme ve sigorta konularını kapsamaktadır.

Kitabın sonuna 31.12.2017 tarihine kadar değişiklikleri de kapsar şekilde kanun ve ana sözleşmeler eklenmiştir.

Konu Başlıkları
Genel Bilgiler
Kuruluş
Ortaklık İşlemleri
Genel Kurul
Yönetim Kurulu
Denetim Kurulu
Arsa
İhale ve Teminat
İnşaat
Şerefiye ve Dağıtım
Ferdileşme
Yapı Kooperatiflerinin İşletme Kooperatifi Olarak Amaç ve Tür Değiştirmesi
Yapı Kooperatiflerinin Anonim Şirket Olarak Amaç ve Tür Değiştirmesi
Toplu Yapı Site Yönetim Planı
Muhasebe
Vergileme
Yapı Kooperatiflerinde Sigorta
Barkod: 9789750246913
Yayın Tarihi: Şubat 2018
Baskı Sayısı:  5
Ebat: 17x25
Sayfa Sayısı: 1159
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş  7
Kısaltmalar  19
BİRİNCİ KISIM
Birinci Bölüm
GENEL BİLGİLER
1. KOOPERATİFÇİLİK NEDİR VE HANGİ GEREKÇELERDEN DOĞMUŞTUR  23
2. KOOPERATİFÇİLİĞİN ÖZELLİKLERİ  23
3. KOOPERATİFÇİLİĞİN YARARLARI  25
4. KOOPERATİFÇİLİK İLKELERİ  25
4.1. Gönüllü ve Serbest Giriş–Çıkış İlkesi  26
4.2. Demokratik Yönetim İlkesi  26
4.3. Ortağın Ekonomik Katılımı İlkesi  26
4.4. Özerklik ve Bağımsızlık İlkesi  27
4.5. Eğitim, Öğretim ve Bilgilendirme İlkesi  27
4.6. Kooperatifler Arası İşbirliği İlkesi  27
4.7. Topluma Karşı Sorumluluk İlkesi  27
5. KOOPERATİFLERLE, ŞİRKETLER VE DERNEKLER ARASINDAKİ FARKLAR  27
5.1. Kooperatiflerle, Şirketler Arasındaki Farklar  27
5.2. Kooperatiflerle, Dernekler Arasındaki Farklar  28
6. KOOPERATİF TÜRLERİ  28
7. KOOPERATİFLERİN MEVZUAT İÇİNDEKİ YERİ  30
8. KOOPERATİFLERİN TÜRK TİCARET KANUNU KARŞISINDAKİ DURUMU  32
9. İŞYERİ KOOPERATİFLERİNİN OSB’LERLE OLAN İLİŞKİLERİ  33
10. DEVLET VE KOOPERATİFÇİLİK  34
11. KOOPERATİFLERİN SORUNLARI  35
11.1. Finansman Sorunu  35
11.2. Mevzuat Sorunu  36
11.3. Arsa Sorunu  36
11.4. Kalite Sorunu  37
11.5. Zaman Sorunu  37
11.6. Denetim Sorunu  37
11.7. Diğer Sorunlar  38
12. TÜRKİYE KOOPERATİFÇİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI (2012 – 2016)  39
İkinci Bölüm
KURULUŞ
1. HAZIRLIK İŞLEMLERİ  41
2. İZİN  42
3. TESCİL VE İLAN  43
4. TESCİL VE İLANDAN SONRA YAPILACAK İŞLEMLER  44
5. ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ  45
6. KOOPERATİF BİRLİKLERİNİN KURULUŞU  46
7. İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  48
8. İLGİLİ MEVZUAT  50
9. YAZIŞMA BELGE ÖRNEKLERİ  60
Üçüncü Bölüm
ORTAKLIK İŞLEMLERİ
1. ORTAK OLMA YOLLARI (ŞEKİLLERİ)  65
1.1. Kooperatifin Kurucu Ortağı Olarak Ortak Olunması  65
1.2. Kooperatifin Kurulmasından Sonra Ortak Olunması  66
1.3. Ortaklığın Devir Alınması Yoluyla Ortak Olunması  67
1.4. Veraset Yoluyla Ortak Olunması  68
1.5. Taşınmaz Mal veya İşletme Karşılığı Ortak Olunması  68
2. ORTAKLIĞA KABUL  69
3. ORTAKLIK KONUMU  70
3.1. Ortaklık Dosyası  72
3.2. Ortaklar Defteri  73
3.3. Ortaklık Senedi  73
3.4. Ortaklık Cüzdanı  74
3.5. Ortaklar Listesi  75
3.6. Cari Hesap Durumu  75
4. ORTAKLARIN ÖDEMELERİ  76
4.1. Sermaye Payı  76
4.2. İnşaat Payı  76
4.3. Aidat  77
4.4. Kaydiye  77
4.5. Gecikme Farkı  78
4.6. Şerefiye Payı  79
4.7. Diğer Ödemeler  79
5. ÖDEMELER İLE İLGİLİ GENEL KURUL KARARI  79
6. ORTAKLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ  81
6.1. Ortakların Hakları  81
A. Ortakların Bireysel Olarak Kullanacakları Hakları  81
B. Toplu Kullanılacak Haklar  87
6.2. Ortakların Yükümlülük ve Sorumlulukları  88
A. Parasal Yükümlüğünü Yerine Getirmesi Yükümlülüğü:  88
B. Sır Saklama Yükümlülüğü  89
7. ORTAKLIĞIN SONA ERMESİ  89
7.1. Ortaklıktan Çıkma  89
7.2. Ortaklıktan Çıkarılma  90
7.3. Ortaklığın Devri  97
7.4. Ortağın Ölümü  97
8. GÖREV VEYA HİZMETİN SONA ERMESİ  98
9. ORTAKLIĞI SONA ERENLERLE HESAPLAŞMA  98
10. SABİT (PEŞİN) FİYATLI ORTAKLIK KAYDI  100
11. YAPI KOOPERATİFLERİNE ORTAK OLUR İKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR  101
11.1. Kooperatifin, Tescil Edilerek Tüzel Kişilik Kazanıp Kazanmadığı İncelenmelidir  101
11.2. Kooperatif Anasözleşmesinin Temin Edilerek İncelenmesi Gerekmektedir  101
11.3. Kooperatifin Yöneticileri, Denetçileri ve Kurucuları Bilinmelidir  102
11.4. Kooperatife Ortak Olacak Kişiler Ortaklık Koşullarını Taşımalıdırlar  102
11.5. Kooperatifin Tanıtımı İçin Yapılan Reklam, Broşür, İlan vs.’de Yer Alan Bilgilerin Doğru Olup Olmadığı ve Genel Kurul Kararına Dayanıp Dayanmadığı Araştırılmalıdır  102
11.6. Kooperatifin Ortak Sayısı Bilinmelidir  102
11.7. Ödemelerle İlgili Bilgi Sahibi Olunmalıdır  103
11.8. Ödemelerin Banka Hesaplarına Yapılması  103
11.9. Kooperatifin Ortak Yapısı Öğrenilmeye Çalışılmalıdır  103
11.10. Arsanın Olup Olmadığı İncelenmelidir  104
11.11. Kat Karşılığı İnşaat Yaptırılması Halinde Arsa Sahiplerine Verilecek Taşınmazlara Ortak Kayıt Edilmemelidir  104
11.12. İnşaata Başlamış İse, İnşaat Ruhsatının Olup Olmadığı Araştırılmalıdır  104
11.13. Devirlerde, Devreden Ortağın Borcu ve/veya Kooperatife Karşı Bir Anlaşmazlığının Olup Olmadığı İncelenmelidir  104
11.14. Kooperatiflerde Ortak Adına Tapu Tescili Yapıldıktan Sonra İşyeri Devirlerinde Ayrıca Ortaklık Devrinin de Yapıldığı Belirtilmelidir  105
11.15. Yöneticilerin ve Kurucuların Daha Evvel İnşaat Müteahhidi, ya da Yap–Sat Yöntemi İle İş Yapan Kişiler Olup Olmadığı Bilinmelidir  105
11.16. Kooperatiflerde Yedek ve Şartlı Ortaklığın Olmayacağı Hususu Bilinmelidir  105
11.17. Kooperatife Ortak Olan Kişilerin Ortaklık Senedini veya Ortaklık Cüzdanını Almaları Gerekmektedir  105
12. İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  106
12.1. Ortaklıktan Çıkarma Kararının İptali ile İlgili Yargıtay Kararları  106
12.2. Ortaklığın Devri ile İlgili Yargıtay Kararları  164
12.3. Çıkan veya Çıkarılan Ortaklara Geri İadeler ile İlgili Yargıtay Kararları  175
12.4. Konut veya İşyeri Verilemeyen Kişiye Ödenecek Tazminat ile İlgili Yargıtay Kararları  186
12.5. İhraca Gerekçe Teşkil Etmeyen Ödemeler ile İlgili Yargıtay Kararları  196
12.6. Tebligatlarla İlgili Yargıtay Kararları  197
12.7. Ortaklıkla ile İlgili Diğer Yargıtay Kararları  198
13. İLGİLİ MEVZUAT  246
14. YAZIŞMA BELGE ÖRNEKLERİ  254
Dördüncü Bölüm
GENEL KURUL
1. GENEL KURUL YAPMAYA YETKİLİ ORGANLAR  269
2. GENEL KURULA ÇAĞRI ZAMANI VE SÜRESİ  270
3. GENEL KURUL ÇALIŞMALARI  271
3.1. Genel Kurula Hazırlık Çalışmaları  271
3.2. Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma Raporunun Hazırlanması  278
3.3. Denetçiler Raporunun Hazırlanması  279
3.4. Bilanço, Envanter ve Gelir–Gider Farkı Hesabının Hazırlanması  280
3.5. Gelecek Yılın Çalışma Programı ve Tahmini Bütçesinin Hazırlanması  281
3.6. Ortaklar Cetvelinin Hazırlanması  282
3.7. Gündemde Yer Alan Konulara Ait Diğer Belgelerin Hazırlanması  282
4. GENEL KURULLARDA ÇOĞUNLUK (NİSAP)  283
5. GENEL KURULLARDA OY KULLANMA VE VEKALET  284
6. GENEL KURULLARIN ERTELENME NEDENLERİ  287
7. GENEL KURULLARIN İPTAL NEDENLERİ  288
8. DİVAN BAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ  289
9. GENEL KURUL GÜNÜ YAPILAN ÇALIŞMALAR  290
10. GENEL KURULDAN SONRA YAPILAN ÇALIŞMALAR  291
11. İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  296
12. İLGİLİ MEVZUAT  354
13. YAZIŞMA BELGE ÖRNEKLERİ  376
Beşinci Bölüm
YÖNETİM KURULU
1. GENEL BİLGİ  397
2. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU  399
3. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞUNA AİT KONULAR  400
4. MURAHHAS ÜYELİK  407
5. KOOPERATİF GENEL MÜDÜRLERİ VE/VEYA MÜDÜRLERİ  408
6. KOMİSYONLAR  411
7. KOOPERATİFLERDE YAZIŞMALAR VE DOSYALAMA DÜZENİ  412
8. SÖZLEŞMELER  414
9. GÖRÜŞ VE ÖNERİLER  416
10. İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  423
11. İLGİLİ MEVZUAT  443
Altıncı Bölüm
DENETİM KURULU
1. GENEL BİLGİ  463
2. DENETÇİLERİN GÖREVLERİ  464
3. DENETÇİ SEÇİLME KOŞULLARI  465
4. İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  468
5. İLGİLİ MEVZUAT  470
Yedinci Bölüm
ARSA
1. GENEL BİLGİ  479
2. GÖRÜŞ VE ÖNERİLER  481
3. İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  483
4. İLGİLİ MEVZUAT  486
Sekizinci Bölüm
İHALE VE TEMİNAT
1. GENEL BİLGİ  495
1.1. İhale Yöntemleri  497
1.2. İhale Çalışmaları  498
2. TEMİNAT  499
2.1. Teminat Alma Nedenleri  499
2.2. Teminat Olarak Alınacak Değerler  500
2.3. Teminat Çeşitleri ve Oranları  500
2.4. Teminat Alma Zamanları  501
2.5. Kesin Teminatın Artması  501
2.6. Kesin Teminatın Geri Verilme Koşulları  501
3. GÖRÜŞ VE ÖNERİLER  502
4. İLGİLİ MEVZUAT  504
Dokuzuncu Bölüm
İNŞAAT
1. GENEL BİLGİ  507
1.1. İnşaat Sözleşmesinin Hazırlanması  507
1.2. İnşaat Sözleşmesinin Unsurları  508
1.3. Sözleşmenin Şekli ve Tarafları  509
1.4. Yüklenicinin Borçları  509
1.5. Kooperatifin Borçları  514
1.6. Hakedişlerin Düzenlenmesi  516
1.7. İnşaat Yapım Yöntemleri  517
2. KAT KARŞILIĞI İNŞAAT  518
2.1. Kooperatifin Kendi Arsasını Kat Karşılığı (Konut veya İşyeri) Yapımcı Firmalara Vermesi  518
2.2. Kooperatifin Üçüncü Kişi veya Firmalara Ait Arsa Üzerine Kat Karşılığı İnşaat Yapması  519
3. İLGİLİ YARGI KARARLARI  519
4. İLGİLİ MEVZUAT  551
Onuncu Bölüm
ŞEREFİYE VE DAĞITIM
1. GENEL BİLGİ  581
2. ŞEREFİYE KOMİSYONU  583
3. ŞEREFİYE RAPORUNUN HAZIRLANMASI  584
4. ŞEREFİYE RAPORUNA YAPILAN İTİRAZ  585
5. GEÇİCİ MALİYETİN BELİRLENMESİ  586
6. İŞYERİ KESİN MALİYETLERİNİN BELİRLENMESİ  586
7. DAĞITIM (KUR’A VE/VEYA TERCİHLİ TAHSİS)  587
8. İLGİLİ YARGI KARARLARI  588
9. YAPI KOOPERATİFLERİ KUR’A YÖNETMELİĞİ  599
Onbirinci Bölüm
FERDİLEŞME (TAHSİS)
1. GENEL BİLGİ  601
2. FERDİLEŞME ÇALIŞMALARI  601
3. FESİH VE TASFİYE  603
4. KOOPERATİFLERİN BİRLEŞMESİ  605
6. BAKANLIK YAZILARI  623
İKİNCİ KISIM
Birinci Bölüm
YAPI KOOPERATİFLERİNİN İŞLETME KOOPERATİFİ OLARAK AMAÇ VE TÜR DEĞİŞTİRMESİ
1. GENEL BİLGİ  631
1.1. Yapı Kooperatiflerinin Amacını Gerçekleştirdikten Sonra İşletme Sürecinde Kooperatifin Yönetilmesi İçin İşletme Kooperatifine Dönüşmesi:  631
1.2. Yapı Kooperatiflerinde İşyeri Sayısının Yeterli Olmaması Nedeniyle İşletme Kooperatifine Dönüşmesi  640
1.3. Kooperatif Eliyle veya Değişik Şekillerde Yapılaşan Yapı Topluluklarının (Konut ve/veya İşyerlerinden Oluşan Site Özellikle Yerlerin) Yönetim Hizmetlerinin Görülmesi İçin Yeni İşletme Kooperatifi Kurulması  641
2. İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  642
3. BAKANLIK GÖRÜŞÜ VE ÖZELGE  644
İkinci Bölüm
YAPI KOOPERATİFLERİNİN ANONİM ŞİRKET OLARAK TÜR DEĞİŞTİRMESİ VE/VEYA BİR ANONİM ŞİRKETLE BİRLEŞMESİ
1. GENEL BİLGİ  647
1.1. Kooperatifin Doğrudan Anonim Şirkete Dönüşmesi  647
2. BAKANLIK GÖRÜŞLERİ  651
Üçüncü Bölüm
TOPLU YAPI SİTE YÖNETİM PLANI
1. GENEL BİLGİ  653
2. KAT MÜLKİYETİ KANUNU’NA GÖRE YÖNETİM PLANI  654
3. TOPLU YAPI SİTE YÖNETİM PLANININ HAZIRLANMASI  655
3.1. Bağımsız Bölümlerin Yönetim Tarzı  656
3.2. Bağımsız Bölümlerin Kullanma Maksat ve Şekli  656
3.3. Yönetici ve Denetici Ücretleri  656
3.4. Diğer Hususlar  656
4. YAPI KOOPERATİFLERİNİN SORUMLULUĞUNDA İNŞAATI GERÇEKLEŞTİRİLEN KONUT YA DA İŞYERLERİ İÇİN YÖNETİM PLANI HAZIRLANMASINDA (İSKAN VEYA İŞLETME AŞAMASINDA) TERCİH EDİLECEK HUKUKİ STATÜNÜN DİKKATE ALINMASI  657
5. GİDERLERE KATILMA  659
6. YÖNETİM PLANININ DEĞİŞTİRİLMESİ  661
7. GÖRÜŞ VE ÖNERİLER  664
8. İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  666
ÜÇÜNCÜ KISIM
Birinci Bölüm
MUHASEBE
1. MUHASEBENİN TANIMI VE AMACI  671
2. MUHASEBECİNİN GÖREVLERİ, ÇALIŞMA KURALLARI, ÖZELLİKLERİ VE KİŞİLİĞİ  672
2.1. Hesaplara İlişkin Görevleri  673
2.2. Mali Görevleri  673
2.3. Yönetim Görevleri  674
2.4. Çalışanlarla İlgili Görevleri  674
2.5. Muhasebecilerin Çalışma Kuralları  674
2.6. Muhasebecilik Mesleğinin Özellikleri  675
2.7. Muhasebecinin Kişiliği  675
3. HESAP ÇERÇEVESİ, HESAP PLANI VE UYGULAMASI  676
3.1. Düzenlemenin Kapsamı  676
3.2. Düzenlemenin Amacı  679
3.3. Tekdüzen Hesap Planına Uymamanın Yaptırımı  680
4. YAPI KOOPERATİFLERİNDE TEKDÜZEN HESAP PLANI UYGULAMASI  680
4.1. Kuruluş İşlemlerine Ait Muhasebe Kayıtları  681
4.2. Tahsilatlara Ait Muhasebe Kayıtları  682
4.3. Harcamalara Ait Muhasebe Kayıtları  698
5. YIL SONU İŞLEMLERİ  703
6. YEDEK AKÇE AYRIMI  709
7. BİLANÇO  709
7.1. Bilanço İlkeleri  710
7.2. Bilanço Düzenleme Kuralları  713
7.3. Bilançonun Biçimsel Yapısı  713
7.4. Bilanço Kalemlerine İlişkin Açıklamalar  714
8. ENVANTER  714
9. BÜTÇE  716
10. YAPI KOOPERATİFLERİ TARAFINDAN TUTULACAK DEFTERLER  722
11. YAPI KOOPERATİFLERİNDE DEFTERLERLE İLGİLİ ÖZELLİK ARZEDEN HUSUSLAR  727
12. MUHASEBE İŞLEMLERİNDE UYULACAK KURALLAR  728
13. YAPI KOOPERATİFLERİNDE MUHASEBE UYGULAMASINA İLİŞKİN KİŞİSEL ÖNERİLER  730
14. İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  733
İkinci Bölüm
VERGİLEME
GENEL BİLGİ  765
1. VERGİ USUL KANUNU  766
1.1. Genel Bilgi  766
2. KURUMLAR VERGİSİ KANUNU  768
2.1. Genel Bilgi  768
2.2. Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar  777
2.3. İlgili Mevzuat  781
3. KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU  821
3.1. Genel Bilgi  821
3.2. İşyeri Yapı Kooperatifleri  821
3.3. Konut Yapı Kooperatifleri  822
3.4. İlgili Mevzuat  837
4. GELİR VERGİSİ KANUNU  884
4.1. Genel Bilgi  884
4.2. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşlerinde Vergi Kesintisi  885
4.3. Kooperatif Taşınmazlarının Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi  886
4.4. Kooperatif Ortaklarının, Ortaklık Hakkını Devretmelerinin Gelir Vergisi Kanunu Karşısındaki Durumu  887
4.5. İlgili Mevzuat  889
5. DAMGA VERGİSİ KANUNU  896
5.1. Genel Bilgi  896
5.2. Belli Para Üzerinden Vergileme  897
6. EMLAK VERGİSİ KANUNU  900
6.1. Genel bilgi  900
6.2. İlgili Mevzuat ve Kaynak  903
7. HARÇLAR KANUNU  904
7.1. Genel Bilgi  904
7.2. İlgili Mevzuat ve Kaynak  906
Üçüncü Bölüm
YAPI KOOPERATİFLERİNDE SİGORTA
1. GENEL BİLGİ  917
2. İNŞAATIN EMANET YÖNTEMİYLE YAPILMASI  917
3. İNŞAATIN İHALE YÖNTEMİYLE YAPILMASI  920
4. İLGİLİ MEVZUAT  921
4.1. Genelge  921
4.1. Yönetmelik  931
4.3. Tebliğ  938
KOOPERATİFLER MEVZUATI
KOOPERATİFLER KANUNU)  979
KONUT YAPI KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ  1009
TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ  1035
KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ YAPI KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ  1059
SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ  1097
GAYRİMENKUL İŞLETME KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ  1127
Kavramlar Dizini  1157
Yazarın Özgeçmişi  1160
 


Yusuf Üstün ...
Ocak 2021
225.00 TL
Sepete Ekle
Filiz Berberoğlu Yenipınar
Ocak 2021
82.00 TL
Sepete Ekle
Mahmut Coşkun
Eylül 2019
295.00 TL
Sepete Ekle
Remzi Özmen
Ocak 2019
7.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş  7
Kısaltmalar  19
BİRİNCİ KISIM
Birinci Bölüm
GENEL BİLGİLER
1. KOOPERATİFÇİLİK NEDİR VE HANGİ GEREKÇELERDEN DOĞMUŞTUR  23
2. KOOPERATİFÇİLİĞİN ÖZELLİKLERİ  23
3. KOOPERATİFÇİLİĞİN YARARLARI  25
4. KOOPERATİFÇİLİK İLKELERİ  25
4.1. Gönüllü ve Serbest Giriş–Çıkış İlkesi  26
4.2. Demokratik Yönetim İlkesi  26
4.3. Ortağın Ekonomik Katılımı İlkesi  26
4.4. Özerklik ve Bağımsızlık İlkesi  27
4.5. Eğitim, Öğretim ve Bilgilendirme İlkesi  27
4.6. Kooperatifler Arası İşbirliği İlkesi  27
4.7. Topluma Karşı Sorumluluk İlkesi  27
5. KOOPERATİFLERLE, ŞİRKETLER VE DERNEKLER ARASINDAKİ FARKLAR  27
5.1. Kooperatiflerle, Şirketler Arasındaki Farklar  27
5.2. Kooperatiflerle, Dernekler Arasındaki Farklar  28
6. KOOPERATİF TÜRLERİ  28
7. KOOPERATİFLERİN MEVZUAT İÇİNDEKİ YERİ  30
8. KOOPERATİFLERİN TÜRK TİCARET KANUNU KARŞISINDAKİ DURUMU  32
9. İŞYERİ KOOPERATİFLERİNİN OSB’LERLE OLAN İLİŞKİLERİ  33
10. DEVLET VE KOOPERATİFÇİLİK  34
11. KOOPERATİFLERİN SORUNLARI  35
11.1. Finansman Sorunu  35
11.2. Mevzuat Sorunu  36
11.3. Arsa Sorunu  36
11.4. Kalite Sorunu  37
11.5. Zaman Sorunu  37
11.6. Denetim Sorunu  37
11.7. Diğer Sorunlar  38
12. TÜRKİYE KOOPERATİFÇİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI (2012 – 2016)  39
İkinci Bölüm
KURULUŞ
1. HAZIRLIK İŞLEMLERİ  41
2. İZİN  42
3. TESCİL VE İLAN  43
4. TESCİL VE İLANDAN SONRA YAPILACAK İŞLEMLER  44
5. ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ  45
6. KOOPERATİF BİRLİKLERİNİN KURULUŞU  46
7. İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  48
8. İLGİLİ MEVZUAT  50
9. YAZIŞMA BELGE ÖRNEKLERİ  60
Üçüncü Bölüm
ORTAKLIK İŞLEMLERİ
1. ORTAK OLMA YOLLARI (ŞEKİLLERİ)  65
1.1. Kooperatifin Kurucu Ortağı Olarak Ortak Olunması  65
1.2. Kooperatifin Kurulmasından Sonra Ortak Olunması  66
1.3. Ortaklığın Devir Alınması Yoluyla Ortak Olunması  67
1.4. Veraset Yoluyla Ortak Olunması  68
1.5. Taşınmaz Mal veya İşletme Karşılığı Ortak Olunması  68
2. ORTAKLIĞA KABUL  69
3. ORTAKLIK KONUMU  70
3.1. Ortaklık Dosyası  72
3.2. Ortaklar Defteri  73
3.3. Ortaklık Senedi  73
3.4. Ortaklık Cüzdanı  74
3.5. Ortaklar Listesi  75
3.6. Cari Hesap Durumu  75
4. ORTAKLARIN ÖDEMELERİ  76
4.1. Sermaye Payı  76
4.2. İnşaat Payı  76
4.3. Aidat  77
4.4. Kaydiye  77
4.5. Gecikme Farkı  78
4.6. Şerefiye Payı  79
4.7. Diğer Ödemeler  79
5. ÖDEMELER İLE İLGİLİ GENEL KURUL KARARI  79
6. ORTAKLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ  81
6.1. Ortakların Hakları  81
A. Ortakların Bireysel Olarak Kullanacakları Hakları  81
B. Toplu Kullanılacak Haklar  87
6.2. Ortakların Yükümlülük ve Sorumlulukları  88
A. Parasal Yükümlüğünü Yerine Getirmesi Yükümlülüğü:  88
B. Sır Saklama Yükümlülüğü  89
7. ORTAKLIĞIN SONA ERMESİ  89
7.1. Ortaklıktan Çıkma  89
7.2. Ortaklıktan Çıkarılma  90
7.3. Ortaklığın Devri  97
7.4. Ortağın Ölümü  97
8. GÖREV VEYA HİZMETİN SONA ERMESİ  98
9. ORTAKLIĞI SONA ERENLERLE HESAPLAŞMA  98
10. SABİT (PEŞİN) FİYATLI ORTAKLIK KAYDI  100
11. YAPI KOOPERATİFLERİNE ORTAK OLUR İKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR  101
11.1. Kooperatifin, Tescil Edilerek Tüzel Kişilik Kazanıp Kazanmadığı İncelenmelidir  101
11.2. Kooperatif Anasözleşmesinin Temin Edilerek İncelenmesi Gerekmektedir  101
11.3. Kooperatifin Yöneticileri, Denetçileri ve Kurucuları Bilinmelidir  102
11.4. Kooperatife Ortak Olacak Kişiler Ortaklık Koşullarını Taşımalıdırlar  102
11.5. Kooperatifin Tanıtımı İçin Yapılan Reklam, Broşür, İlan vs.’de Yer Alan Bilgilerin Doğru Olup Olmadığı ve Genel Kurul Kararına Dayanıp Dayanmadığı Araştırılmalıdır  102
11.6. Kooperatifin Ortak Sayısı Bilinmelidir  102
11.7. Ödemelerle İlgili Bilgi Sahibi Olunmalıdır  103
11.8. Ödemelerin Banka Hesaplarına Yapılması  103
11.9. Kooperatifin Ortak Yapısı Öğrenilmeye Çalışılmalıdır  103
11.10. Arsanın Olup Olmadığı İncelenmelidir  104
11.11. Kat Karşılığı İnşaat Yaptırılması Halinde Arsa Sahiplerine Verilecek Taşınmazlara Ortak Kayıt Edilmemelidir  104
11.12. İnşaata Başlamış İse, İnşaat Ruhsatının Olup Olmadığı Araştırılmalıdır  104
11.13. Devirlerde, Devreden Ortağın Borcu ve/veya Kooperatife Karşı Bir Anlaşmazlığının Olup Olmadığı İncelenmelidir  104
11.14. Kooperatiflerde Ortak Adına Tapu Tescili Yapıldıktan Sonra İşyeri Devirlerinde Ayrıca Ortaklık Devrinin de Yapıldığı Belirtilmelidir  105
11.15. Yöneticilerin ve Kurucuların Daha Evvel İnşaat Müteahhidi, ya da Yap–Sat Yöntemi İle İş Yapan Kişiler Olup Olmadığı Bilinmelidir  105
11.16. Kooperatiflerde Yedek ve Şartlı Ortaklığın Olmayacağı Hususu Bilinmelidir  105
11.17. Kooperatife Ortak Olan Kişilerin Ortaklık Senedini veya Ortaklık Cüzdanını Almaları Gerekmektedir  105
12. İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  106
12.1. Ortaklıktan Çıkarma Kararının İptali ile İlgili Yargıtay Kararları  106
12.2. Ortaklığın Devri ile İlgili Yargıtay Kararları  164
12.3. Çıkan veya Çıkarılan Ortaklara Geri İadeler ile İlgili Yargıtay Kararları  175
12.4. Konut veya İşyeri Verilemeyen Kişiye Ödenecek Tazminat ile İlgili Yargıtay Kararları  186
12.5. İhraca Gerekçe Teşkil Etmeyen Ödemeler ile İlgili Yargıtay Kararları  196
12.6. Tebligatlarla İlgili Yargıtay Kararları  197
12.7. Ortaklıkla ile İlgili Diğer Yargıtay Kararları  198
13. İLGİLİ MEVZUAT  246
14. YAZIŞMA BELGE ÖRNEKLERİ  254
Dördüncü Bölüm
GENEL KURUL
1. GENEL KURUL YAPMAYA YETKİLİ ORGANLAR  269
2. GENEL KURULA ÇAĞRI ZAMANI VE SÜRESİ  270
3. GENEL KURUL ÇALIŞMALARI  271
3.1. Genel Kurula Hazırlık Çalışmaları  271
3.2. Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma Raporunun Hazırlanması  278
3.3. Denetçiler Raporunun Hazırlanması  279
3.4. Bilanço, Envanter ve Gelir–Gider Farkı Hesabının Hazırlanması  280
3.5. Gelecek Yılın Çalışma Programı ve Tahmini Bütçesinin Hazırlanması  281
3.6. Ortaklar Cetvelinin Hazırlanması  282
3.7. Gündemde Yer Alan Konulara Ait Diğer Belgelerin Hazırlanması  282
4. GENEL KURULLARDA ÇOĞUNLUK (NİSAP)  283
5. GENEL KURULLARDA OY KULLANMA VE VEKALET  284
6. GENEL KURULLARIN ERTELENME NEDENLERİ  287
7. GENEL KURULLARIN İPTAL NEDENLERİ  288
8. DİVAN BAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ  289
9. GENEL KURUL GÜNÜ YAPILAN ÇALIŞMALAR  290
10. GENEL KURULDAN SONRA YAPILAN ÇALIŞMALAR  291
11. İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  296
12. İLGİLİ MEVZUAT  354
13. YAZIŞMA BELGE ÖRNEKLERİ  376
Beşinci Bölüm
YÖNETİM KURULU
1. GENEL BİLGİ  397
2. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU  399
3. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞUNA AİT KONULAR  400
4. MURAHHAS ÜYELİK  407
5. KOOPERATİF GENEL MÜDÜRLERİ VE/VEYA MÜDÜRLERİ  408
6. KOMİSYONLAR  411
7. KOOPERATİFLERDE YAZIŞMALAR VE DOSYALAMA DÜZENİ  412
8. SÖZLEŞMELER  414
9. GÖRÜŞ VE ÖNERİLER  416
10. İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  423
11. İLGİLİ MEVZUAT  443
Altıncı Bölüm
DENETİM KURULU
1. GENEL BİLGİ  463
2. DENETÇİLERİN GÖREVLERİ  464
3. DENETÇİ SEÇİLME KOŞULLARI  465
4. İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  468
5. İLGİLİ MEVZUAT  470
Yedinci Bölüm
ARSA
1. GENEL BİLGİ  479
2. GÖRÜŞ VE ÖNERİLER  481
3. İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  483
4. İLGİLİ MEVZUAT  486
Sekizinci Bölüm
İHALE VE TEMİNAT
1. GENEL BİLGİ  495
1.1. İhale Yöntemleri  497
1.2. İhale Çalışmaları  498
2. TEMİNAT  499
2.1. Teminat Alma Nedenleri  499
2.2. Teminat Olarak Alınacak Değerler  500
2.3. Teminat Çeşitleri ve Oranları  500
2.4. Teminat Alma Zamanları  501
2.5. Kesin Teminatın Artması  501
2.6. Kesin Teminatın Geri Verilme Koşulları  501
3. GÖRÜŞ VE ÖNERİLER  502
4. İLGİLİ MEVZUAT  504
Dokuzuncu Bölüm
İNŞAAT
1. GENEL BİLGİ  507
1.1. İnşaat Sözleşmesinin Hazırlanması  507
1.2. İnşaat Sözleşmesinin Unsurları  508
1.3. Sözleşmenin Şekli ve Tarafları  509
1.4. Yüklenicinin Borçları  509
1.5. Kooperatifin Borçları  514
1.6. Hakedişlerin Düzenlenmesi  516
1.7. İnşaat Yapım Yöntemleri  517
2. KAT KARŞILIĞI İNŞAAT  518
2.1. Kooperatifin Kendi Arsasını Kat Karşılığı (Konut veya İşyeri) Yapımcı Firmalara Vermesi  518
2.2. Kooperatifin Üçüncü Kişi veya Firmalara Ait Arsa Üzerine Kat Karşılığı İnşaat Yapması  519
3. İLGİLİ YARGI KARARLARI  519
4. İLGİLİ MEVZUAT  551
Onuncu Bölüm
ŞEREFİYE VE DAĞITIM
1. GENEL BİLGİ  581
2. ŞEREFİYE KOMİSYONU  583
3. ŞEREFİYE RAPORUNUN HAZIRLANMASI  584
4. ŞEREFİYE RAPORUNA YAPILAN İTİRAZ  585
5. GEÇİCİ MALİYETİN BELİRLENMESİ  586
6. İŞYERİ KESİN MALİYETLERİNİN BELİRLENMESİ  586
7. DAĞITIM (KUR’A VE/VEYA TERCİHLİ TAHSİS)  587
8. İLGİLİ YARGI KARARLARI  588
9. YAPI KOOPERATİFLERİ KUR’A YÖNETMELİĞİ  599
Onbirinci Bölüm
FERDİLEŞME (TAHSİS)
1. GENEL BİLGİ  601
2. FERDİLEŞME ÇALIŞMALARI  601
3. FESİH VE TASFİYE  603
4. KOOPERATİFLERİN BİRLEŞMESİ  605
6. BAKANLIK YAZILARI  623
İKİNCİ KISIM
Birinci Bölüm
YAPI KOOPERATİFLERİNİN İŞLETME KOOPERATİFİ OLARAK AMAÇ VE TÜR DEĞİŞTİRMESİ
1. GENEL BİLGİ  631
1.1. Yapı Kooperatiflerinin Amacını Gerçekleştirdikten Sonra İşletme Sürecinde Kooperatifin Yönetilmesi İçin İşletme Kooperatifine Dönüşmesi:  631
1.2. Yapı Kooperatiflerinde İşyeri Sayısının Yeterli Olmaması Nedeniyle İşletme Kooperatifine Dönüşmesi  640
1.3. Kooperatif Eliyle veya Değişik Şekillerde Yapılaşan Yapı Topluluklarının (Konut ve/veya İşyerlerinden Oluşan Site Özellikle Yerlerin) Yönetim Hizmetlerinin Görülmesi İçin Yeni İşletme Kooperatifi Kurulması  641
2. İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  642
3. BAKANLIK GÖRÜŞÜ VE ÖZELGE  644
İkinci Bölüm
YAPI KOOPERATİFLERİNİN ANONİM ŞİRKET OLARAK TÜR DEĞİŞTİRMESİ VE/VEYA BİR ANONİM ŞİRKETLE BİRLEŞMESİ
1. GENEL BİLGİ  647
1.1. Kooperatifin Doğrudan Anonim Şirkete Dönüşmesi  647
2. BAKANLIK GÖRÜŞLERİ  651
Üçüncü Bölüm
TOPLU YAPI SİTE YÖNETİM PLANI
1. GENEL BİLGİ  653
2. KAT MÜLKİYETİ KANUNU’NA GÖRE YÖNETİM PLANI  654
3. TOPLU YAPI SİTE YÖNETİM PLANININ HAZIRLANMASI  655
3.1. Bağımsız Bölümlerin Yönetim Tarzı  656
3.2. Bağımsız Bölümlerin Kullanma Maksat ve Şekli  656
3.3. Yönetici ve Denetici Ücretleri  656
3.4. Diğer Hususlar  656
4. YAPI KOOPERATİFLERİNİN SORUMLULUĞUNDA İNŞAATI GERÇEKLEŞTİRİLEN KONUT YA DA İŞYERLERİ İÇİN YÖNETİM PLANI HAZIRLANMASINDA (İSKAN VEYA İŞLETME AŞAMASINDA) TERCİH EDİLECEK HUKUKİ STATÜNÜN DİKKATE ALINMASI  657
5. GİDERLERE KATILMA  659
6. YÖNETİM PLANININ DEĞİŞTİRİLMESİ  661
7. GÖRÜŞ VE ÖNERİLER  664
8. İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  666
ÜÇÜNCÜ KISIM
Birinci Bölüm
MUHASEBE
1. MUHASEBENİN TANIMI VE AMACI  671
2. MUHASEBECİNİN GÖREVLERİ, ÇALIŞMA KURALLARI, ÖZELLİKLERİ VE KİŞİLİĞİ  672
2.1. Hesaplara İlişkin Görevleri  673
2.2. Mali Görevleri  673
2.3. Yönetim Görevleri  674
2.4. Çalışanlarla İlgili Görevleri  674
2.5. Muhasebecilerin Çalışma Kuralları  674
2.6. Muhasebecilik Mesleğinin Özellikleri  675
2.7. Muhasebecinin Kişiliği  675
3. HESAP ÇERÇEVESİ, HESAP PLANI VE UYGULAMASI  676
3.1. Düzenlemenin Kapsamı  676
3.2. Düzenlemenin Amacı  679
3.3. Tekdüzen Hesap Planına Uymamanın Yaptırımı  680
4. YAPI KOOPERATİFLERİNDE TEKDÜZEN HESAP PLANI UYGULAMASI  680
4.1. Kuruluş İşlemlerine Ait Muhasebe Kayıtları  681
4.2. Tahsilatlara Ait Muhasebe Kayıtları  682
4.3. Harcamalara Ait Muhasebe Kayıtları  698
5. YIL SONU İŞLEMLERİ  703
6. YEDEK AKÇE AYRIMI  709
7. BİLANÇO  709
7.1. Bilanço İlkeleri  710
7.2. Bilanço Düzenleme Kuralları  713
7.3. Bilançonun Biçimsel Yapısı  713
7.4. Bilanço Kalemlerine İlişkin Açıklamalar  714
8. ENVANTER  714
9. BÜTÇE  716
10. YAPI KOOPERATİFLERİ TARAFINDAN TUTULACAK DEFTERLER  722
11. YAPI KOOPERATİFLERİNDE DEFTERLERLE İLGİLİ ÖZELLİK ARZEDEN HUSUSLAR  727
12. MUHASEBE İŞLEMLERİNDE UYULACAK KURALLAR  728
13. YAPI KOOPERATİFLERİNDE MUHASEBE UYGULAMASINA İLİŞKİN KİŞİSEL ÖNERİLER  730
14. İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  733
İkinci Bölüm
VERGİLEME
GENEL BİLGİ  765
1. VERGİ USUL KANUNU  766
1.1. Genel Bilgi  766
2. KURUMLAR VERGİSİ KANUNU  768
2.1. Genel Bilgi  768
2.2. Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar  777
2.3. İlgili Mevzuat  781
3. KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU  821
3.1. Genel Bilgi  821
3.2. İşyeri Yapı Kooperatifleri  821
3.3. Konut Yapı Kooperatifleri  822
3.4. İlgili Mevzuat  837
4. GELİR VERGİSİ KANUNU  884
4.1. Genel Bilgi  884
4.2. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşlerinde Vergi Kesintisi  885
4.3. Kooperatif Taşınmazlarının Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi  886
4.4. Kooperatif Ortaklarının, Ortaklık Hakkını Devretmelerinin Gelir Vergisi Kanunu Karşısındaki Durumu  887
4.5. İlgili Mevzuat  889
5. DAMGA VERGİSİ KANUNU  896
5.1. Genel Bilgi  896
5.2. Belli Para Üzerinden Vergileme  897
6. EMLAK VERGİSİ KANUNU  900
6.1. Genel bilgi  900
6.2. İlgili Mevzuat ve Kaynak  903
7. HARÇLAR KANUNU  904
7.1. Genel Bilgi  904
7.2. İlgili Mevzuat ve Kaynak  906
Üçüncü Bölüm
YAPI KOOPERATİFLERİNDE SİGORTA
1. GENEL BİLGİ  917
2. İNŞAATIN EMANET YÖNTEMİYLE YAPILMASI  917
3. İNŞAATIN İHALE YÖNTEMİYLE YAPILMASI  920
4. İLGİLİ MEVZUAT  921
4.1. Genelge  921
4.1. Yönetmelik  931
4.3. Tebliğ  938
KOOPERATİFLER MEVZUATI
KOOPERATİFLER KANUNU)  979
KONUT YAPI KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ  1009
TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ  1035
KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ YAPI KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ  1059
SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ  1097
GAYRİMENKUL İŞLETME KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ  1127
Kavramlar Dizini  1157
Yazarın Özgeçmişi  1160
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021