Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt:8 Sayı:2 Ekim 2023 Prof. Dr. Cemal Oğuz

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt:8 Sayı:2 Ekim 2023

1. Baskı, 
Ekim 2023
Ürün Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
306
Barkod:
2458820223105
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
210,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Ürün Açıklaması
Yirmi yılı aşkın geçmişe sahip olan Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından hazırlanan dergi; hukuk alanındaki ulusal ve uluslararası çalışmaları hukukçulara, konunun uzmanlarına, mahkemelere ve hukuka ilgi duyanlara duyurmayı amaçlamaktadır.
Dergide hukukun teorik ve uygulamalı alanlarında yazılmış makalelere, derlemelere, olay ve karar incelemelerine, çevirilere yer verilecektir.
Hem özel hukuk hem de kamu hukuku alanındaki çalışmalar dergide yer alacaktır. Ayrıca hukukla yakından ilişkili alanlarda, örneğin siyasal bilim, siyasal felsefe, sosyoloji ve iktisat konularında yazılmış yazılar da yer alabilecektir.
Derginin bazı sayıları da "armağan sayısı" olarak düşünülmektedir.
Ürün Konu Başlıkları
.
Hakemli Makaleler
.
Türkiye'nin Taraf Olduğu Çok Taraflı Sözleşmelerde ve İkili Anlaşmalarda Düzenlenen Milletlerarası İstinabe Usullerinin Değerlendirilmesi, Dr. Öğr. Üyesi Gökçe ARIKAN ÇAKIR
.
Responsibility to Protect Bağlamında İnsani Yardım: Sivil Toplum Örgütlerinin Tarafsızlığı ve Araçsallaştırılması, Prof. Dr. A. Füsun ARSAVA
.
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Dava Şartı Arabuluculuk, Doç. Dr. Emel BADUR
.
Spor Anonim Şirketi Tüzel Kişiliği ve Spor Anonim Şirketi Yöneticilerinin Sorumluluğu, Doç. Dr. Beşir Fatih DOĞAN – Arş. Gör. Temel GÜNER
.
Anayasa Mahkemesinin Türk Medeni Kanunu'nun 187. Maddesini İptal Etmesi Çerçevesinde Kadının ve Çocuğun Soyadının Değerlendirilmesi, Doç. Dr. Yasemin DURAK – Dr. Öğr. Üyesi Nurşen AYAN
.
Yapay Döllenme Yoluyla Dünyaya Gelen Çocuğun Yasal Mirasçılığı, Dr. Öğr. Üyesi Seda KARA KILIÇARSLAN
.
Medya Olduğu Gibi Değil Olduğun Kadar mı Görürsün?: 2011–2020 Tarihleri Arasında Basında Çıkan Geçici Koruma Statüsündekilerle İlgili Haberlerin Analizi, Dr. Öğr. Üyesi Perrin ÖĞÜN EMRE – Asya ÖZER
.
Alternatif Bir Uyuşmazlık Çözüm Yolu Olan Uzlaştırma Üzerine Bazı Tespit ve Değerlendirmeler, Prof. Dr. Süha TANRIVER
.
Kişisel Verilerin Korunmasında Veri Sorumlusu İdarenin Tespiti, Dr. Öğr. Üyesi Eser US DOĞAN
.
Konusu Kamu Hizmetinin Yürütülmesi Olan Sözleşmelerde İdarenin Sözleşme Serbestisi, Ezgi Ülkü UZUN ÜÇGÜL