Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Mevzuat ve Teknik Yönleri ile
Dış Ticaret
Şubat 2016 / 2. Baskı / 776 Syf.
Fiyatı: 83.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Dış ticaret işlemlerinin yürütülmesinde uygulamacıların karşılaşılabileceği sorunların önemli ölçüde giderilmesini teminen ulusal ve uluslararası mevzuata göre hazırlanan bu kitabın konusunu: satış sözleşmeleri, teslim şekilleri, ödeme yöntemleri, alternatif finansman teknikleri, finansman belgeleri, döviz piyasası işlemleri, taşımacılık kuralları ve nakliyat sigortaları oluşturmaktadır.

Konu Başlıkları
Dış Ticaret, Uluslararası Satış Sözleşmeleri, Dış Ticari İlişkilerde Rizikolar ve Uyuşmazlıkların Çözüm Yöntemleri
Dış Ticarette Teslim Şekilleri
Ödemeler Dengesi, Döviz Kurları, Döviz Piyasası İşlemleri ve Konvertibilite
Dış Ticarette Ödeme Yöntemleri
Finansman Belgeleri
Dış Ticarette Alternatif Finansman Teknikleri
Uluslararası Taşımacılık
Nakliyat Sigortaları
Barkod: 9789750236297
Yayın Tarihi: Şubat 2016
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 776
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İkinci Baskıya Sunuş  5
Sunuş  7
Yazarın Özgeçmişi  11
Kısaltmalar  31
BİRİNCİ KISIM  
DIŞ TİCARET, ULUSLARARASI SATIŞ  
SÖZLEŞMELERİ,DIŞ TİCARİ İLİŞKİLERDE  
RİZİKOLAR VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ  
Birinci Bölüm  
DIŞ TİCARETİN TANIMI VE KAPSAMI  
I. DIŞ TİCARETİN TEMEL NEDENLERİ  39
A. Ülkelerin Kaynak Donanımlarının Farklılığı  40
B. Ülkelerin Bazı Malların Üretiminde Uzmanlaşması  41
C. İç ve Dış Fiyatlar Arasındaki Farklılık  41
II. DIŞ TİCARETİN DİĞER NEDENLERİ  42
A. İhtiyaç Fazlası Ürünlerin Değerlendirilmesi  42
B. Yatırım Mallarının Temininde Kolaylık  42
C. Sermaye Birikiminin Sağlanması  42
D. Farklılaştırılmış Mallar  42
E. Yeni İş Sahalarının Açılması  42
İkinci Bölüm  
PAZARA GİRİŞ VE TEKLİF  
I. İTHAL EDİLEBİLİRLİK  45
A. İthalat Mevzuatı  45
B. Tarife Dışı Engeller  46
II. TEKLİF HAZIRLIĞI  46
III. TEKLİF FİYATININ OLUŞTURULMASI  47
IV. TEKLİFİN YAPILMASI  48
A. Teklif Mektubu  49
B. Proforma Fatura  50
Üçüncü Bölüm  
SÖZLEŞME’NİN TANIMI  
I. BİR SÖZLEŞME’NİN ESASLI UNSURLARI  52
A. Satılan Şey  52
B. Semen  53
C. Anlaşma  53
D. Nefi (Yarar) ve Hasarın (Zararın) Geçişi  53
II. SÖZLEŞME’NİN MEYDANA GELMESİ  54
A. İcap  54
B. Kabul  56
C. Sözleşme’nin Meydana Geldiği An  57
III. SÖZLEŞME’NİN ŞEKLİ  57
A. Sözleşmenin Türleri  57
B. Kanuni Geçerlilik Şeklinin Türleri  59
IV. SÖZLEŞME’NİN GEÇERLİLİĞİ  60
A. Borcun Yerine Getirilmesi  61
B. Borcun Yerine Getirilmemesi  61
C. Zamanaşımı  61
Dördüncü Bölüm  
ULUSLARARASI MAL SATIMI  
SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA VİYANA ANLAŞMASI  
I. CISG’İN UYGULAMA ALANI VE GENEL HÜKÜMLER  65
A. Uygulama Alanı  65
B. CISG’in Uygulanmayacağı Satış Sözleşmeleri  66
C. İmalat veya Üretim Amacıyla Yapılan Satışlar  66
D. CISG’in Kapsamına İlişkin Sorunlar  66
E. Ürün Sorumluluğu  66
F. Taraf İradelerinin Özerkliği  66
G. CISG’in Yorumu  66
H. Satış Sözleşmesinin Yorumu  67
I. Teamüller ve Uygulamalar  67
İ. İş Yerinin Belirlenmesi  67
J. Sözleşme’nin Şekli  68
II. SÖZLEŞME’NİN DÜZENLENMESİ  68
A. İcap (Öneri)  68
B. Teklifin Bağlayıcılığı  68
C. İcaptan Dönme  68
D. Önerinin Reddi  68
E. Kabul  69
F. Kabul’ün Hüküm Doğurması  69
G. Zımnen Kabul  69
H. Değiştirilmiş Kabul  69
I. Kabul Bildirimi Bakımından Süre  69
İ. Gecikmiş Kabul  70
J. Kabulün Geri Alınması  70
K. Sözleşmenin Aktedildiği An  70
III. MALLARIN SATIŞI  70
A. Sözleşmenin “Esaslı İhlali”  70
B. Fesih Bildirimi  70
C. Gönderme İlkesi  71
D. Aynen İfa  71
E. Sözleşme’nin Değiştirilmesi veya Sona Erdirilmesi  71
F. Satıcı’nın Yükümlülükleri  71
G. Alıcı’nın Yükümlülükleri  77
H. Riskin Geçmesi  79
IV. SATICI’NIN VE ALICI’NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİNE İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER  80
A. Beklenen İhlal Durumları  80
B. Beklenen İhlalden Kaçınma  81
C. Art Arda Teslimli Satışlarda Teslimden Kaçınma  81
D. Tazminat  81
E. Feshin Sonuçları  83
F. Malların Muhafazası  83
Beşinci Bölüm  
ULUSLARARASI SATIŞ SÖZLEŞMELERİ’NİN DÜZENLENMESİ  
I. MALIN CİNSİ, NEV’İ VE KALİTESİ  85
II. MALIN MİKTARI  87
III. MALIN FİYATI  87
A. Maliyet Fiyatının Belirlenmesi  88
B. Sabit veya Esnek Fiyat Tespiti  89
C. Fiyat Belirleme Aşamaları  89
D. Pazar Fiyatının Özellikleri  92
E. Pazar Fiyatının Belirlenmesi  93
IV. MALIN TESLİM YERİ VE ZAMANI  94
V. ÖDEME ŞEKLİ  96
VI. ÖDEME YERİ VE ZAMANI  96
VII. İMZA VE TARİH  96
VIII. SATIŞ SÖZLEŞMELERİ İÇİN STANDART KONTROL LİSTESİ  97
IX. SATIŞ SÖZLEŞMELERİNE YARDIMCI SÖZLEŞMELER  98
Altıncı Bölüm  
DIŞ TİCARİ İLİŞKİLERDE RİZİKOLAR  
I. TİCARİ RİZİKOLAR  99
II. EKONOMİK VE POLİTİK RİZİKOLAR  100
III. RİZİKOLARIN GİDERİLMESİNE YÖNELİK ÖNERİLER  100
Yedinci Bölüm  
DIŞ TİCARİ İLİŞKİLERDEN DOĞAN  
UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ  
I. DOSTANE ÇÖZÜM  104
II. UZLAŞMA  105
III. TAHKİM  106
A. Tahkim Türleri  107
B. Tahkimin Faydaları  113
C. Türkiye’de Tahkim Uygulaması  114
D. Tahkim’e İlişkin Uluslararası Konvansiyonlar  128
İKİNCİ KISIM  
DIŞ TİCARETTE TESLİM ŞEKİLLERİ  
Birinci Bölüm  
MİLLETLERARASI TİCARET  
ODASI’NCA DÜZENLENEN TESLİM ŞEKİLLERİ  
I. INCOTERMS 2010 KURALLARININ SINIFLANDIRILMASI  135
II. INCOTERMS 2010 KURALLARI’NIN TEMEL ÖZELLİKLERİ  137
III. MALLARIN AMBALAJLANMASI  138
IV. TAŞIMA BELGELERİ  139
V. ELLEÇLEME MASRAFLARI  139
VI. INCOTERMS KURALLARI’NIN DEĞİŞKENLERİ  139
VII. ELEKTRONİK İLETİŞİM  140
VIII. GÜVENLİK İLE İLGİLİ GÜMRÜK İŞLEMLERİ  140
İkinci Bölüm  
INCOTERMS –2010 KURALLARI  
I. EXW – İş Yerinde Teslim  141
A. Satıcının Yükümlülükleri  141
B. Alıcının Yükümlülükleri  142
C. Taşıma Sözleşmesi  143
D. Sigorta Sözleşmesi  143
II. FCA – Taşıyıcıya Masrafsız  143
A. Satıcının Yükümlülükleri  144
B. Alıcının Yükümlülükleri  145
C. Taşıma Sözleşmesi  146
D. Sigorta Sözleşmesi  146
III. CPT – Taşıma Ödenmiş Olarak  146
A. Satıcının Yükümlülükleri  147
B. Alıcının Yükümlülükleri  148
C. Taşıma Sözleşmesi  149
D. Sigorta Sözleşmesi  149
IV. CIP – Taşıma ve Sigorta Ödenmiş Olarak  149
A. Satıcının Yükümlülükleri  150
B. Alıcının Yükümlülükleri  151
C. Taşıma Sözleşmesi  152
D. Sigorta Sözleşmesi  152
V. DAT – Terminalde Teslim  152
A. Satıcının Yükümlülükleri  153
B. Alıcının Yükümlülükleri  154
C. Taşıma Sözleşmesi  154
D. Sigorta Sözleşmesi  155
VI. DAP – Belirlenen Noktada Teslim  155
A. Satıcının Yükümlülükleri  155
B. Alıcının Yükümlülükleri  156
C. Taşıma Sözleşmesi  157
D. Sigorta Sözleşmesi  157
VII. DDP – Gümrük Resmi Ödenmiş Olarak  157
A. Satıcının Yükümlülükleri  158
B. Alıcının Yükümlülükleri  159
C. Taşıma Sözleşmesi  160
D. Sigorta Sözleşmesi  160
VIII. FAS – Gemi Doğrultusunda Masrafsız  160
A. Satıcının Yükümlülükleri  161
B. Alıcının Yükümlülükleri  162
C. Taşıma Sözleşmesi  163
D. Sigorta Sözleşmesi  163
IX. FOB – Gemide Masrafsız  163
A. Satıcının Yükümlülükleri  164
B. Alıcının Yükümlülükleri  165
C. Taşıma Sözleşmesi  166
D. Sigorta Sözleşmesi  166
X. CFR – Mal Bedeli ve Navlun  166
A. Satıcının Yükümlülükleri  167
B. Alıcının Yükümlülükleri  168
C. Taşıma Sözleşmesi  169
D. Sigorta Sözleşmesi  169
XI. CIF – Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun  169
A. Satıcının Yükümlülükleri  170
B. Alıcının Yükümlülükleri  171
C. Taşıma Sözleşmesi  172
D. Sigorta Sözleşmesi  172
Üçüncü Bölüm  
VİYANA KONVANSİYONU HÜKÜMLERİ’NE GÖRE  
TESLİM VE RİSKİN GEÇMESİ  
I. SATICI’NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  173
II. ALICI’NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  174
III. RİSKİN GEÇMESİ  175
ÜÇÜNCÜ KISIM  
ÖDEMELER DENGESİ, DÖVİZ KURLARI,  
DÖVİZ PİYASASI İŞLEMLERİ VE KONVERTİBİLİTE  
Birinci Bölüm  
ÖDEMELER DENGESİ  
I. ÖDEMELER DENGESİ  181
A. Cari İşlemler Hesabı  181
B. Sermaye Hesabı  181
C. Finans Hesabı  182
D. Rezerv Varlıklar  182
E. Net Hata ve Noksan  182
İkinci Bölüm: KAMBİYO KONTROLÜ  183
Üçüncü Bölüm  
DÖVİZ VE KAMBİYO  
I. DÖVİZ KURU  189
A. Altın Standardı: Sabit Kur Sistemi  190
B. Kağıt Para Sisteminde Döviz Kurunun Saptanması  192
II. DÖVİZ KURUNUN OLUŞUMU  198
A. Serbest Kur Sistemi  199
B. Sabit Kur Sistemi  199
III. KUR KOTASYONLARI  201
A. Cari veya Gerçek Kur  201
B. Alış ve Satış Kuru  202
C. Esas Kur  202
D. Katlı Kur  202
E. Çapraz Kur  202
IV. DÖVİZ POZİSYONU  203
A. Cari Hesap  204
B. Depo Hesabı  204
C. Yatırım Hesabı  204
V. TRANSFER  205
Dördüncü Bölüm  
RİSK YÖNETİMİ  
I. RİSK NEDİR?  208
A. Mala İlişkin Riskler  208
B. Ödemeye İlişkin Riskler  209
C. Piyasa Riski  209
II. FİNANSAL RİSK YÖNETİMİ  210
A. Kimler “Hedge” Etmeli?  210
B. Neden “Hedge” Etmeli?  211
C. Hedging Yöntemleri  211
Beşinci Bölüm  
DÖVİZ PİYASASI İŞLEMLERİ  
I. VADESİZ DÖVİZ İŞLEMLERİ  214
II. VADELİ DÖVİZ İŞLEMLERİ  216
A. Forward: Belirli Bir Kıymetin Sabit Fiyat Üzerinden Belirlenen Bir Tarihte Alınıp–Satılması İşlemi  216
B. Swap: Bir Vadenin Başka Bir Vade ile Değişimini İçeren Döviz İşlemi  219
C. Futures: Belirli Bir Kıymetin Sabit Fiyat Üzerinden Bir Zaman Dilimi İçinde Alınıp–Satılması İşlemi  223
D. Option: Belirli Bir Kıymetin Belirli Bir Tarihte (veya Bu Tarihten Önce) Belirli Bir Fiyattan Alınıp – Satılması İşlemi  227
Altıncı Bölüm  
KONVERTİBİLİTE  
I. KONVERTİBİLİTE’NİN GEREKLİLİĞİ  235
II. KONVERTİBİLİTE’NİN KOŞULLARI  236
III. ULUSLARARASI PARA FONU (IMF)’NUN KONVERTİBİLİTE TANIMI  238
A. Piyasa Konvertibilitesi  238
B. Resmi Konvertibilite  239
C. Geçici Düzenlemeler  239
IV. TÜRKİYE’DE KONVERTİBİLİTE  239
Yedinci Bölüm  
ULUSLARARASI PARA FONU’NUN  
DÖVİZ KURLARI POLİTİKASI VE ÖZEL ÇEKME HAKLARI  
I. IMF’NİN DÖVİZ KURLARI POLİTİKASI  245
II. ÖZEL ÇEKME HAKLARI – SDR  247
DÖRDÜNCÜ KISIM  
DIŞ TİCARETTE ÖDEME YÖNTEMLERİ  
Birinci Bölüm  
KARŞILIKLI TİCARET  
I. TAKAS  260
II. KLIRING  262
III. KARŞI ALIM  266
IV. GERİ SATIN ALMA  270
V. DENGELEME  271
VI. OFFSET İŞLEMLERİ  272
A. Dolaysız Offset  274
B. Dolaylı Offset  274
VII. ÜÇLÜ TİCARET  275
VIII. İKİLİ HESAP  276
IX. BLOKE HESAP  276
X. DEĞİŞ – TOKUŞ  277
XI. YAP–İŞLET–DEVRET VE YAP–SAHİPOL–İŞLET  277
İkinci Bölüm  
PEŞİN ÖDEME  
I. PEŞİN ÖDEMENİN ŞEKİLLERİ  280
A. Havale, Çek veya Efektif ile Ödeme  280
B. Prefinansman  281
C. Kırmızı Şartlı Akreditif  282
D. Yeşil Şartlı Akreditif  282
II. GERİ ÖDEME GARANTİSİ  283
Üçüncü Bölüm  
VESAİK MUKABİLİ ÖDEME  
I. VESAİK MUKABİLİ ÖDEME İŞLEMLERİNDE TARAFLAR  287
II. VESAİK MUKABİLİ ÖDEME İŞLEMİNİN YÜRÜTÜLMESİ  287
A. Vesaikin Tahsile Gönderilmesi  288
B. Tahsillerin Biçim ve Yapısı  289
C. İbraz Biçimi  289
D. Görüldüğünde Ödeme/Kabul  290
E. Ticari Belgelerin Serbest Bırakılması  290
F. Bankaların Yükümlülük ve Sorumlulukları  290
G. Ödeme  292
H. Faiz  293
I. Komisyon ve Masraflar  293
İ. Diğer Hükümler  293
J. Bildirimler  293
III. VESAİK MUKABİLİ ÖDEME ŞEKLİNİN TÜRLERİ  294
A. Vesaik İbrazında Ödeme  294
B. Poliçe Kabulü Karşılığında Vesaikin Teslimi  295
C. Vesaikin Taahhütname Karşılığında Teslimi  295
D. Vesaikin Ödeme Garantisi Karşılığında Teslimi  296
E. Kabullü Tahsilat  296
Dördüncü Bölüm  
MAL MUKABİLİ ÖDEME  
I. MAL MUKABİLİ ÖDEME ŞEKLİNİN ALICI YÖNÜNDEN AVANTAJLARI  298
II. MAL MUKABİLİ ÖDEME ŞEKLİNİN SATICI YÖNÜNDEN DEZAVANTAJLARI  298
III. SATIŞ SÖZLEŞMESİ YAPILMASI ZORUNLULUĞU VE ÖDEME GARANTİSİ  299
IV. MAL MUKABİLİ ÖDEME ŞEKLİNDE ÖDEMENİN YAPILMASI  300
Beşinci Bölüm  
KABUL KREDİLİ ÖDEME  
I. POLİÇE UYGULAMASI  301
A. Vadeli Poliçe’nin Düzenlenmesi  302
B. Vadeli Poliçe’nin İskonto Ettirilmesi  303
II. AVAL VE KABUL KREDİSİ  303
III. KABUL KREDİLİ ÖDEME ŞEKİLLERİ  304
A. Kabul Kredili Akreditif İşlemleri  304
B. Kabul Kredili Vesaik Mukabili Ödeme İşlemleri  305
C. Kabul Kredili Mal Mukabili Ödeme İşlemleri  306
IV. KABUL KREDİLİ ÖDEME İŞLEMLERİNDE BANKALARIN ROLÜ  306
V. İHTİLAFLAR  307
Altıncı Bölüm  
AKREDİTİFLİ ÖDEME  
I. AKREDİTİF’İN HUKUKİ NİTELİĞİ  311
A. UCP’ye Tabi Olarak Açılan Akreditifler  311
B. UCP’ye Tabi Olmaksızın Açılan Akreditifler  313
II. AKREDİTİF’İN AÇILMASI  313
III. AKREDİTİF’DE TARAFLAR  317
A. Akreditif Amiri  318
B. Amir Banka  318
C. İhbar Bankası  320
D. Teyit Bankası  320
E. İştira Bankası  321
F. Rambursman Bankası  322
G. Muhabir (Görevli) Banka  323
H. Akreditif Lehdarı  324
IV. AKREDİTİF KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI  324
V. AKREDİTİFLER İLE İLGİLİ SÜRELER  325
A. Akreditifin Vadesi  325
B. Sevk Tarihi  326
C. İbraz Vadesi  327
VI. AKREDİTİFLERDE YÜKÜMLÜLÜĞÜN YERİNE GETİRİLMESİ  327
A. Vesaik İbrazında Ödemeli Akreditif  328
B. Vesaik İbrazından veya Yükleme Tarihinden Belirli Bir Süre Sonra Ödemeli Akreditif  329
C. Kabul Kredili Akreditif  329
D. İştira Akreditifi / İştira Edilebilir Akreditif  330
VII. RAMBURSMAN  331
A. Amir Bankanın Muhabir Banka Nezdindeki Hesabının Borçlandırılması Yoluyla  331
B. Amir Banka Nezdindeki Muhabir Banka Hesabının Alacaklandırılması Yoluyla  331
C. Doğrudan Amir Bankadan Rambursman Talebiyle  331
D. Üçüncü Banka Nezdinde Rambursman Tesisiyle  332
VIII. AKREDİTİF ÇEŞİTLERİ  332
A. Açılış Biçimleri İtibariyle Akreditifler  332
B. Akreditif Amirinin veya Amir Bankanın İptal Yetkisine Göre Akreditifler  333
C. İkinci Bir Banka Tarafından Teyit Edilip / Edilmemelerine Göre Akreditifler  335
D. Birden Fazla Kullanılıp Kullanılmadığına Göre Akreditifler  338
E. Üçüncü Bir Şahsa Devredilmesine Göre Akreditifler  340
F. Kısımlara Bölünebilmesine Göre Akreditifler  344
G. Peşin Ödeme Olanağı Sağlamasına Göre Akreditifler  345
H. Özelliği Olan Akreditifler  347
IX. AKREDİTİFLER İLE İLGİLİ DİĞER HÜKÜMLER  353
A. Akreditif Tutarında, Mal Miktarında ve Birim Fiyatlarda Tolerans  353
B. Kısmı Kullanımlar veya Kısmı Yüklemeler  353
C. Mücbir Sebep  354
D. Talimat Verilen Tarafın Eylemleri İçin Sorumluluk  354
X. AKREDİTİFTE İBRAZI İSTENEN BELGELER  355
A. Ticari Fatura  355
B. Taşıma Belgeleri  356
C. Sigorta Poliçesi  359
XI. AKREDİTİFTE İBRAZI ŞART KOŞULAN BELGELERİN İNCELENMESİ  360
A. Orijinal Belgeler ve Kopyalar  360
B. Belgelerin İncelenmesi  361
C. Rezervli / Uygun Olmayan Belgeler  362
D. Belgelerin İletilmesi  363
BEŞİNCİ KISIM  
FİNANSMAN BELGELERİ  
Birinci Bölüm  
KIYMETLİ EVRAK  
I. KIYMETLİ EVRAK’IN ÖZELLİKLERİ  369
II. KIYMETLİ EVRAK’IN ADİ SENETTEN FARKLARI  370
III. KIYMETLİ EVRAK TÜRLERİ  371
A. Hamile Yazılı Senet  371
B. Emre Yazılı Senet  371
C. Nama Yazılı Senet  372
IV. SENET TÜRÜ’NÜN DEĞİŞTİRİLMESİ  372
V. İPTAL KARARI  373
İkinci Bölüm  
KAMBİYO SENETLERİ  
I. POLİÇE  379
A. Poliçe’de Şekil Şartları  380
B. Keşidecinin Sorumluluğu  386
C. Poliçe’de Devir  386
D. Poliçenin Kabulü  389
E. Poliçenin Ödenmesi  390
F. Aval  391
G. Poliçe Nüshaları ve Suretleri  392
H. Poliçelerde Süreler  394
I. Poliçelerde Zaman Aşımı  395
İ. Poliçenin Kaybı ve İptali  396
J. Poliçelerde Sahtelik ve Tahrifat  397
K. Kanunlar İhtilafı  399
II. BONO  401
A. Bonoda Şekil Şartları  402
B. Keşidecinin Sorumluluğu  403
C. Bono Suretleri  403
D. Uygulama Hükümleri  403
E. Poliçe ve Bono’nun Teslim Alınmasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar  405
III. ÇEK  406
A. Çekin Hukuki Mahiyeti  407
B. Çekde Şekil Şartları  408
C. Çek Düzenlemek İçin Gerekli Diğer Şartlar  409
D. Çek’de Hamilin Hukuki Durumu  411
E. Çek Türleri  411
F. Çek’de Devir  414
G. Çek Nüshaları  415
H. Çek’de İbraz ve Ödeme  415
I. Müracaat Haklarının Kullanılması  417
İ. Çek’de Süre  417
J. Takvim Farklılığı  417
K. Çekten Cayma  417
L. Özel Haller  418
M. Zaman Aşımı  418
Üçüncü Bölüm  
DİĞER FİNANSMAN BELGELERİ  
I. EMTİA SENETLERİ  419
A. Makbuz Senedi ve Varant’ın Kapsamı  419
B. Ciro  420
C. Eşya Üzerinde Tasarruflar  421
D. Zaman Aşımı  421
E. Senetlerin Kaybedilmesi  422
II. KONTROL VE NUMUNE ALMA YETKİ BELGESİ  422
III. ANTREPO MAKBUZU  422
IV. TESLİM EMRİ  422
V. REHİN SENEDİ  423
ALTINCI KISIM  
DIŞ TİCARETTE ALTERNATİF FİNANSMAN TEKNİKLERİ  
Birinci Bölüm  
FACTORING  
I. FACTORING’İN GELİŞİMİ  430
II. FACTORING İŞLEMİNDE TARAFLAR  430
III. FACTORING’İN İŞLEYİŞİ  431
IV. FACTORİNG’İN MALİYETİ  432
V. FACTORING TÜRLERİ  433
A. Ulusal ve Uluslararası Factoring  433
B. Bir Factoring İşleminde Bazı Hizmetlerin Mevcudiyetine Göre Oluşan Factoring Türleri  435
VI. FACTORING’İN AVANTAJLARI  436
A. Satıcı (İhracatçı) Yönünden  436
B. Factor (Factoring Kuruluşu) Yönünden  437
VII. TÜRKİYE’DE FACTORING UYGULAMASI  438
A. Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu  439
B. Türk Borçlar Kanunu  441
C. Bankacılık Kanunu  441
D. Sigortacılık Kanunu  442
İkinci Bölüm  
LEASING  
I. LEASING’İN GELİŞİMİ  444
II. LEASING’İN AŞAMALARI VE TEMEL ÖZELLİKLERİ  446
III. LEASING TÜRLERİ  447
A. Konuları Açısından  447
B. Tarafları Açısından  448
C. Sözleşme Süresi ve Sözleşmeye Bozulma İmkanının Tanınması Açısından  449
D. Ülke Sınırları Açısından  450
E. Diğer Özellikler Açısından  451
IV. LEASING’IN AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI  454
A. Leasing’in Avantajları  454
B. Leasing’in Dezavantajları  456
V. TÜRKİYE'DE LEASING UYGULAMASI  456
A. Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu  459
B. Türk Borçlar Kanunu  464
C. Türk Medeni Kanunu  464
D. Gümrük Kanunu  464
VI. TÜRKİYE'DE FİNANSAL KİRALAMA TÜRLERİ  465
A. Yurtiçi Kiralama  466
B. Yurtdışından Yurtiçine Kiralama  466
C. Yurtiçinden Yurtdışına Kiralama  466
Üçüncü Bölüm  
FORFAITING  
I. FORFAITING’İN GELİŞİMİ  468
II. FORFAITING’İN İŞLEYİŞİ  469
III. FORFAITING İŞLEMİNİN YÜRÜTÜLMESİ  471
A. Bilgilendirme  471
B. Forfaiter’in Teklifi  471
C. Sözleşme  472
D. Alacağın Satın Alınması  472
IV. FORFAITING’DE ARANAN GARANTİLER  473
A. Aval  473
B. Garanti Mektubu  474
C. Vadeli Akreditif  474
V. FORFAIT FİNANSMANININ FAKTÖRLERE GÖRE MALİYETİ  475
A. Ticari Riskin Karşılanması  475
B. Ülke Riskinin Karşılanması  475
C. Finansman Bedelinin Karşılanması  476
VI. FORFAIT FİNANSMANININ TARAFLARA MALİYETİ  476
A. İthalatçıya Olan Maliyeti  476
B. İhracatçıya Olan Maliyeti  476
VII. FORFAİT FİNANSMANININ TARAFLAR AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ  478
A. İhracatçı Yönünden  478
B. İthalatçı Yönünden  479
C. Forfaiter Yönünden  480
D. Garantör Yönünden  481
VIII. TÜRKİYE'DE FORFAITING UYGULAMASI  481
YEDİNCİ KISIM  
ULUSLARARASI TAŞIMACILIK  
I. TAŞIMA BİÇİMLERİ  488
A. Denizyolu Taşımacılığı  488
B. Karayolu Taşımacılığı  489
C. Demiryolu Taşımacılığı  489
D. İçsu Taşımacılığı  490
E. Boru Hattı Taşımacılığı  490
F. Havayolu Taşımacılığı  490
G. Kombine Taşımacılık  490
II. TAŞIMA SÖZLEŞMESİ  491
A. Taşıma Sözleşmesinin Tarafları  491
B. Taşıma Sözleşmesi İle İlgili Diğer Hususlar  493
C. Eşyanın Taşıyıcıya Teslimi  494
D. Taşıma Senedi  494
E. Tarafların Yükümlülükleri  498
F. Gönderilenin Yükümlülükleri  504
G. Taşıma Sözleşmelerine Konulamayacak Kayıt ve Şartlar  505
H. Taşıma İşlerinde Zaman Aşımı  505
III. KOMİSYON SÖZLEŞMESİ  506
A. Taşıma İşleri Komisyoncusu  506
B. Bildirme Yükümlülüğü  507
C. Komisyon Ücreti  507
D. Gönderenin Alacakları  507
E. Hapis Hakkı  507
F. Halefiyet  508
G. Komisyoncunun Taşıma İşini Üzerine Alması  508
H. Toplama Yük  508
I. Komisyoncunun Sorumluluğu  508
İ. Yardımcıların Kusuru  508
J. Zaman Aşımı  508
Birinci Bölüm  
ULUSLARARASI DENİZYOLU TAŞIMACILIĞI  
I. NAVLUN SÖZLEŞMESİ  509
A. Navlun Sözleşmesinin Tarafları  511
B. Navlun Sözleşmesinin Çeşitleri  513
C. Navlun Sözleşmesinde Yükleme, Boşaltma ve Teslim  516
D. Navlun Sözleşmesinde Tarafların Yükümlülükleri  518
E. Taşıma Sözleşmesinin Şartları  519
F. Gemi Kiralanması  520
G. Deniz Taşıma Sözleşmelerinden Doğabilecek Uyuşmazlıklar  521
II. DENİZ KONŞİMENTOSU  522
A. Konişmentonun Biçimsel Açıdan Kapsamı  523
B. Konşimento Klozları  525
C. Konşimentonun Düzenlenmesi  528
D. Konşimento Türleri  535
İkinci Bölüm  
ULUSLARARASI KARAYOLU TAŞIMACILIĞI  
I. CMR SÖZLEŞMESİ  541
A. Taşıma Mukavelesinin Aktedilmesi ve Uygulanması  543
B. CMR–Uluslararası Hamule Senedi/Taşıma Senedi  544
C. Gönderenin Sorumluluğu  546
D. Taşıyıcının Sorumluluğu  548
E. Alıcının Sorumluluğu  551
F. Taşıyıcılar Tarafından Ortak Yapılan Taşımalar  551
G. CMR Sözleşmesi’ne Aykırı Koşulların Hükümsüzlüğü  552
H. Uyuşmazlıkların Çözümü  552
II. TIR SÖZLEŞMESİ  554
A. TIR Taşımacılığı ve İşlemleri  556
B. Taşıtların ve Konteynerlerin Kabulü  557
C. Uluslararası Taşımacılık Yapabilecek Şirketlere İlişkin Kriterler  561
D. TIR Sisteminden Yararlanmanın Koşulları  561
E. TIR Karnesi ve Hamili  562
F. Kefil Kuruluşlar ve Sorumlulukları  563
G. Uluslararası Garanti Sistemi  564
H. TIR Karnesi Kapsamı Altında Eşya Taşıma Yöntemleri  565
I. TIR Güzergâhı  567
İ. TIR Sözleşmesi Hükümlerinin İhlali  568
J. Taşıt Aracı ve Eşyanın Çıkış ve Giriş İşlemleri  569
K. TIR Karnesi’ne Kayıtlı Eşyanın Eksik veya Fazla Çıkması Halinde Yapılacak İşlemler  571
L. TIR Sistemi’nin Sağladığı Kolaylıklar  571
Üçüncü Bölüm  
ULUSLARARASI DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞI  
I. UYGULAMA ALANI  575
II. TAŞIYICININ SORUMLULUĞU  575
III. DEMİRYOLU TAŞIMA BELGESİ  576
A. Taşıma Belgesinin Kapsamı  576
B. Taşıma Belgesinin Düzenlenmesi  578
C. Taşıma Belgesinin İspat Gücü  579
D. İdari İşlemlerin Tamamlanması  579
IV. ÜCRETLERİN ÖDENMESİ  579
V. EŞYANIN YÜKLENMESİ VE BOŞALTILMASI  580
VI. TESLİM SÜRESİ  580
VII. TESLİM  581
VIII. EŞYAYI TASARRUF ETME HAKKI  581
IX. TASARRUF HAKKININ İFASI  581
X. TAŞIMAYA ENGEL DURUMLAR  582
XI. TESLİME ENGEL DURUMLAR  582
XII. TAŞIMAYA VE TESLİME ENGEL DURUMLARIN SONUÇLARI  582
XIII. SORUMLULUK  583
XIV. EŞYANIN KAYIP KARİNESİ VE TAZMİNAT  583
XV. HASAR DURUMUNDA TAZMİNAT  583
XVI. HAKLARIN KULLANILMASI  584
XVII. DAVANIN DÜŞMESİ  584
XVIII. ZAMAN AŞIMI  584
Dördüncü Bölüm  
ULUSLARARASI HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI  
I. UYGULAMANIN KAPSAMI  587
II. TAŞIMA SÖZLEŞMESİNİN YAPILMASI  587
III. HAVAYOLU TAŞIMA BELGESİ VEYA KARGO MAKBUZU  588
IV. GÖNDERENİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ  589
V. GÖNDERİLEN’İN YÜKÜMLÜLÜĞÜ  591
VI. TAŞIYICININ YÜKÜMLÜLÜĞÜ  591
VII. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ  593
A. Kargo ile Bağlantılı Olarak Sorumluluk Sınırı  594
B. Yargılama Hakkı  594
C. Tahkim  594
D. Davaların Sınırları  594
Beşinci Bölüm: POSTA VEYA KURYE SERVİSLERİ ARACILIĞIYLA TAŞIMACILIK  595
Altıncı Bölüm  
TAŞIMA İŞLERİ KOMİSYONCULARI TARAFINDAN DÜZENLENEN BELGELER  
I. NAKLİYECİ MAKBUZLARI  597
II. FIATA – TAŞIMA BELGELERİ  598
A. FIATA/FCR – Sevkiyatçı Firmanın Teslim Alındı Belgesi  599
B. FIATA/FCT – Sevkiyatçı Firmanın Taşıma Belgesi  599
C. FIATA/FBL – Birleşik Taşıma Konişmentosu  599
III. GRUPAJ KONİŞMENTOSU  600
Yedinci Bölüm: TAŞIMA BELGELERİNİN ORTAK ÖZELLİKLERİ  601
SEKİZİNCİ KISIM  
NAKLİYAT SİGORTALARI  
Birinci Bölüm  
NAKLİYAT SİGORTACILIĞI’NIN GELİŞİMİ  
I. LLOYD’S KURUMU  613
A. Lloyd’s’un Sigortacıları  614
B. Lloyd’s’un Sendikaları  614
C. Lloyd’s’un Komisyoncuları  614
D. Lloyd’s’un Acenteleri  615
E. Lloyd’s’un Yayınları  615
II. TÜRKİYE’DE SİGORTACILIK  616
İkinci Bölüm  
SİGORTA SÖZLEŞMESİ’NİN UNSURLARI  
I. SİGORTACI  620
A. Sigorta Şirketleri  620
B. Sigorta Acenteleri  621
C. Mütüel (Kooperatif) Şirketler  622
D. Sigorta Broker’ları  623
E. Yabancı Sigorta Şirketleri  624
II. SİGORTA ETTİREN / SİGORTALI  624
A. Başkası Lehine Sigorta  625
B. Temsil  625
C. Geçerli Olmayan Sigorta  625
III. SİGORTA MENFAATİ  625
IV. TEHLİKE İHTİMALİ (RİZİKO)  626
V. SİGORTA BEDELİ  627
VI. SİGORTA PRİMİ  627
Üçüncü Bölüm  
SİGORTANIN GENEL PRENSİPLERİ  
I. SİGORTALANABİLİR MENFAAT  629
II. AZAMİ İYİ NİYET (Hüsnüniyet)  629
III. TAZMİNAT  630
IV. HALEFİYET VE HAKLARIN DEVRİ  630
V. HASARA KATILIM  632
A. Müşterek Sigorta  633
B. Çifte Sigorta  633
C. Kısmi Sigorta  634
D. Eksik Sigorta  634
E. Aşkın Sigorta  634
F. Değer Konmuş (Takselenmiş) Sigorta  635
VI. YAKIN NEDEN  635
A. Sigorta Konusunu Etkileyebilecek Rizikolar  635
B. Yakın Neden Kavramının Genel Nitelikleri  636
C. Yakın Nedenin Saptanması  636
Dördüncü Bölüm  
NAKLİYAT HASARLARI  
I. EMTİA HASARLARI  639
II. NAVLUN HASARLARI  640
Beşinci Bölüm  
NAKLİYAT SİGORTALARININ SINIFLANDIRILMASI  
I. EMTİA (YÜK) SİGORTALARI  641
A. Denizyolu Taşıma Rizikolarına Karşı Sigorta  642
B. Karayolu ve Demiryolu Taşıma Rizikolarına Karşı Sigorta  648
C. Havayolu Taşıma Rizikolarına Karşı Sigorta  650
II. KIYMET NAKLİYAT SİGORTALARI  650
III. NAVLUN SİGORTALARI  650
IV. TAŞIYICININ SORUMLULUK SİGORTASI  651
A. CMR Sigortası  651
B. Ambar Mali Sorumluluk Sigortası  651
V. GEMİ VE TEKNE SİGORTALARI  652
Altıncı Bölüm  
SİGORTA KAPSAMINA GİREN RİSKLER VE İSTİSNALAR  
I. ENSTİTÜ YÜK KLOZLARI  653
A. Enstitü Yük Klozları (A)  654
B. Enstitü Yük Klozları (B)  661
C. Enstitü Yük Klozları (C)  662
II. ÖZEL KAPSAMLI ENSTİTÜ KLOZLARI  663
A. Enstitü Yük Klozları (Havayolu)  663
B. Enstitü Savaş Klozları (Yük – Denizyolu)  663
C. Enstitü Savaş Klozları (Yük – Havayolu)  663
D. Enstitü Savaş Klozları (Posta ile Göndermeler)  663
E. Enstitü Grev Klozları (Yük – Denizyolu)  663
F. Enstitü Grev Klozları (Yük – Havayolu)  663
G. Kasten Zarar Klozu  664
III. DİĞER SİGORTA KLOZLARI  664
A. Bütün Riskler Klozu  664
B. Hususi Avarya Klozu  664
C. Hususi Avarya Hariç Klozu  665
D. Grevler, Ayaklanmalar ve Sosyal Karışıklıklar Klozu  665
E. Antrepodan Antrepoya Klozu  665
F. Önemli Klozu  665
G. Toplam Kayıp Klozu  666
H. “… Hariç” Klozu  666
Yedinci Bölüm  
SİGORTA BELGELERİ  
I. SİGORTA MEKTUBU VEYA KUVERTÜR NOTU  667
II. SİGORTA ŞAHADETNAMESİ VEYA SİGORTA SERTİFİKASI  668
III. SİGORTA POLİÇESİ  668
A. Sigorta Sözleşmesi ve Poliçenin Düzenlenmesi  668
B. Poliçe Kapsamı Hakların Devri  670
C. Nakliyat Sigorta Poliçelerinin Çeşitleri  670
IV. SİGORTA BELGELERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR  673
V. NAKLİYAT HASARLARINDA SİGORTA ŞİRKETLERİNE GÖNDERİLMESİ ZORUNLU OLAN BELGELER  676
A. Hasar Tespit Tutanağında Bulunması Gereken Hususlar  677
B. Hasar Dosyasında Bulunacak Belgeler  678
C. Yitme veya Hasarın Oluşmasında Ödenecek Tazminat  679
DOKUZUNCU KISIM: EKLER LİSTESİ  681
Kaynakça  771
Kavramlar Dizini  775
 


Mehmet Vurucu ...
Eylül 2017
41.50 TL
Sepete Ekle
Turan Akın
Haziran 2013
15.00 TL
Sepete Ekle
Mehmet Melemen
Şubat 2001
50.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İkinci Baskıya Sunuş  5
Sunuş  7
Yazarın Özgeçmişi  11
Kısaltmalar  31
BİRİNCİ KISIM  
DIŞ TİCARET, ULUSLARARASI SATIŞ  
SÖZLEŞMELERİ,DIŞ TİCARİ İLİŞKİLERDE  
RİZİKOLAR VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ  
Birinci Bölüm  
DIŞ TİCARETİN TANIMI VE KAPSAMI  
I. DIŞ TİCARETİN TEMEL NEDENLERİ  39
A. Ülkelerin Kaynak Donanımlarının Farklılığı  40
B. Ülkelerin Bazı Malların Üretiminde Uzmanlaşması  41
C. İç ve Dış Fiyatlar Arasındaki Farklılık  41
II. DIŞ TİCARETİN DİĞER NEDENLERİ  42
A. İhtiyaç Fazlası Ürünlerin Değerlendirilmesi  42
B. Yatırım Mallarının Temininde Kolaylık  42
C. Sermaye Birikiminin Sağlanması  42
D. Farklılaştırılmış Mallar  42
E. Yeni İş Sahalarının Açılması  42
İkinci Bölüm  
PAZARA GİRİŞ VE TEKLİF  
I. İTHAL EDİLEBİLİRLİK  45
A. İthalat Mevzuatı  45
B. Tarife Dışı Engeller  46
II. TEKLİF HAZIRLIĞI  46
III. TEKLİF FİYATININ OLUŞTURULMASI  47
IV. TEKLİFİN YAPILMASI  48
A. Teklif Mektubu  49
B. Proforma Fatura  50
Üçüncü Bölüm  
SÖZLEŞME’NİN TANIMI  
I. BİR SÖZLEŞME’NİN ESASLI UNSURLARI  52
A. Satılan Şey  52
B. Semen  53
C. Anlaşma  53
D. Nefi (Yarar) ve Hasarın (Zararın) Geçişi  53
II. SÖZLEŞME’NİN MEYDANA GELMESİ  54
A. İcap  54
B. Kabul  56
C. Sözleşme’nin Meydana Geldiği An  57
III. SÖZLEŞME’NİN ŞEKLİ  57
A. Sözleşmenin Türleri  57
B. Kanuni Geçerlilik Şeklinin Türleri  59
IV. SÖZLEŞME’NİN GEÇERLİLİĞİ  60
A. Borcun Yerine Getirilmesi  61
B. Borcun Yerine Getirilmemesi  61
C. Zamanaşımı  61
Dördüncü Bölüm  
ULUSLARARASI MAL SATIMI  
SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA VİYANA ANLAŞMASI  
I. CISG’İN UYGULAMA ALANI VE GENEL HÜKÜMLER  65
A. Uygulama Alanı  65
B. CISG’in Uygulanmayacağı Satış Sözleşmeleri  66
C. İmalat veya Üretim Amacıyla Yapılan Satışlar  66
D. CISG’in Kapsamına İlişkin Sorunlar  66
E. Ürün Sorumluluğu  66
F. Taraf İradelerinin Özerkliği  66
G. CISG’in Yorumu  66
H. Satış Sözleşmesinin Yorumu  67
I. Teamüller ve Uygulamalar  67
İ. İş Yerinin Belirlenmesi  67
J. Sözleşme’nin Şekli  68
II. SÖZLEŞME’NİN DÜZENLENMESİ  68
A. İcap (Öneri)  68
B. Teklifin Bağlayıcılığı  68
C. İcaptan Dönme  68
D. Önerinin Reddi  68
E. Kabul  69
F. Kabul’ün Hüküm Doğurması  69
G. Zımnen Kabul  69
H. Değiştirilmiş Kabul  69
I. Kabul Bildirimi Bakımından Süre  69
İ. Gecikmiş Kabul  70
J. Kabulün Geri Alınması  70
K. Sözleşmenin Aktedildiği An  70
III. MALLARIN SATIŞI  70
A. Sözleşmenin “Esaslı İhlali”  70
B. Fesih Bildirimi  70
C. Gönderme İlkesi  71
D. Aynen İfa  71
E. Sözleşme’nin Değiştirilmesi veya Sona Erdirilmesi  71
F. Satıcı’nın Yükümlülükleri  71
G. Alıcı’nın Yükümlülükleri  77
H. Riskin Geçmesi  79
IV. SATICI’NIN VE ALICI’NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİNE İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER  80
A. Beklenen İhlal Durumları  80
B. Beklenen İhlalden Kaçınma  81
C. Art Arda Teslimli Satışlarda Teslimden Kaçınma  81
D. Tazminat  81
E. Feshin Sonuçları  83
F. Malların Muhafazası  83
Beşinci Bölüm  
ULUSLARARASI SATIŞ SÖZLEŞMELERİ’NİN DÜZENLENMESİ  
I. MALIN CİNSİ, NEV’İ VE KALİTESİ  85
II. MALIN MİKTARI  87
III. MALIN FİYATI  87
A. Maliyet Fiyatının Belirlenmesi  88
B. Sabit veya Esnek Fiyat Tespiti  89
C. Fiyat Belirleme Aşamaları  89
D. Pazar Fiyatının Özellikleri  92
E. Pazar Fiyatının Belirlenmesi  93
IV. MALIN TESLİM YERİ VE ZAMANI  94
V. ÖDEME ŞEKLİ  96
VI. ÖDEME YERİ VE ZAMANI  96
VII. İMZA VE TARİH  96
VIII. SATIŞ SÖZLEŞMELERİ İÇİN STANDART KONTROL LİSTESİ  97
IX. SATIŞ SÖZLEŞMELERİNE YARDIMCI SÖZLEŞMELER  98
Altıncı Bölüm  
DIŞ TİCARİ İLİŞKİLERDE RİZİKOLAR  
I. TİCARİ RİZİKOLAR  99
II. EKONOMİK VE POLİTİK RİZİKOLAR  100
III. RİZİKOLARIN GİDERİLMESİNE YÖNELİK ÖNERİLER  100
Yedinci Bölüm  
DIŞ TİCARİ İLİŞKİLERDEN DOĞAN  
UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ  
I. DOSTANE ÇÖZÜM  104
II. UZLAŞMA  105
III. TAHKİM  106
A. Tahkim Türleri  107
B. Tahkimin Faydaları  113
C. Türkiye’de Tahkim Uygulaması  114
D. Tahkim’e İlişkin Uluslararası Konvansiyonlar  128
İKİNCİ KISIM  
DIŞ TİCARETTE TESLİM ŞEKİLLERİ  
Birinci Bölüm  
MİLLETLERARASI TİCARET  
ODASI’NCA DÜZENLENEN TESLİM ŞEKİLLERİ  
I. INCOTERMS 2010 KURALLARININ SINIFLANDIRILMASI  135
II. INCOTERMS 2010 KURALLARI’NIN TEMEL ÖZELLİKLERİ  137
III. MALLARIN AMBALAJLANMASI  138
IV. TAŞIMA BELGELERİ  139
V. ELLEÇLEME MASRAFLARI  139
VI. INCOTERMS KURALLARI’NIN DEĞİŞKENLERİ  139
VII. ELEKTRONİK İLETİŞİM  140
VIII. GÜVENLİK İLE İLGİLİ GÜMRÜK İŞLEMLERİ  140
İkinci Bölüm  
INCOTERMS –2010 KURALLARI  
I. EXW – İş Yerinde Teslim  141
A. Satıcının Yükümlülükleri  141
B. Alıcının Yükümlülükleri  142
C. Taşıma Sözleşmesi  143
D. Sigorta Sözleşmesi  143
II. FCA – Taşıyıcıya Masrafsız  143
A. Satıcının Yükümlülükleri  144
B. Alıcının Yükümlülükleri  145
C. Taşıma Sözleşmesi  146
D. Sigorta Sözleşmesi  146
III. CPT – Taşıma Ödenmiş Olarak  146
A. Satıcının Yükümlülükleri  147
B. Alıcının Yükümlülükleri  148
C. Taşıma Sözleşmesi  149
D. Sigorta Sözleşmesi  149
IV. CIP – Taşıma ve Sigorta Ödenmiş Olarak  149
A. Satıcının Yükümlülükleri  150
B. Alıcının Yükümlülükleri  151
C. Taşıma Sözleşmesi  152
D. Sigorta Sözleşmesi  152
V. DAT – Terminalde Teslim  152
A. Satıcının Yükümlülükleri  153
B. Alıcının Yükümlülükleri  154
C. Taşıma Sözleşmesi  154
D. Sigorta Sözleşmesi  155
VI. DAP – Belirlenen Noktada Teslim  155
A. Satıcının Yükümlülükleri  155
B. Alıcının Yükümlülükleri  156
C. Taşıma Sözleşmesi  157
D. Sigorta Sözleşmesi  157
VII. DDP – Gümrük Resmi Ödenmiş Olarak  157
A. Satıcının Yükümlülükleri  158
B. Alıcının Yükümlülükleri  159
C. Taşıma Sözleşmesi  160
D. Sigorta Sözleşmesi  160
VIII. FAS – Gemi Doğrultusunda Masrafsız  160
A. Satıcının Yükümlülükleri  161
B. Alıcının Yükümlülükleri  162
C. Taşıma Sözleşmesi  163
D. Sigorta Sözleşmesi  163
IX. FOB – Gemide Masrafsız  163
A. Satıcının Yükümlülükleri  164
B. Alıcının Yükümlülükleri  165
C. Taşıma Sözleşmesi  166
D. Sigorta Sözleşmesi  166
X. CFR – Mal Bedeli ve Navlun  166
A. Satıcının Yükümlülükleri  167
B. Alıcının Yükümlülükleri  168
C. Taşıma Sözleşmesi  169
D. Sigorta Sözleşmesi  169
XI. CIF – Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun  169
A. Satıcının Yükümlülükleri  170
B. Alıcının Yükümlülükleri  171
C. Taşıma Sözleşmesi  172
D. Sigorta Sözleşmesi  172
Üçüncü Bölüm  
VİYANA KONVANSİYONU HÜKÜMLERİ’NE GÖRE  
TESLİM VE RİSKİN GEÇMESİ  
I. SATICI’NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  173
II. ALICI’NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  174
III. RİSKİN GEÇMESİ  175
ÜÇÜNCÜ KISIM  
ÖDEMELER DENGESİ, DÖVİZ KURLARI,  
DÖVİZ PİYASASI İŞLEMLERİ VE KONVERTİBİLİTE  
Birinci Bölüm  
ÖDEMELER DENGESİ  
I. ÖDEMELER DENGESİ  181
A. Cari İşlemler Hesabı  181
B. Sermaye Hesabı  181
C. Finans Hesabı  182
D. Rezerv Varlıklar  182
E. Net Hata ve Noksan  182
İkinci Bölüm: KAMBİYO KONTROLÜ  183
Üçüncü Bölüm  
DÖVİZ VE KAMBİYO  
I. DÖVİZ KURU  189
A. Altın Standardı: Sabit Kur Sistemi  190
B. Kağıt Para Sisteminde Döviz Kurunun Saptanması  192
II. DÖVİZ KURUNUN OLUŞUMU  198
A. Serbest Kur Sistemi  199
B. Sabit Kur Sistemi  199
III. KUR KOTASYONLARI  201
A. Cari veya Gerçek Kur  201
B. Alış ve Satış Kuru  202
C. Esas Kur  202
D. Katlı Kur  202
E. Çapraz Kur  202
IV. DÖVİZ POZİSYONU  203
A. Cari Hesap  204
B. Depo Hesabı  204
C. Yatırım Hesabı  204
V. TRANSFER  205
Dördüncü Bölüm  
RİSK YÖNETİMİ  
I. RİSK NEDİR?  208
A. Mala İlişkin Riskler  208
B. Ödemeye İlişkin Riskler  209
C. Piyasa Riski  209
II. FİNANSAL RİSK YÖNETİMİ  210
A. Kimler “Hedge” Etmeli?  210
B. Neden “Hedge” Etmeli?  211
C. Hedging Yöntemleri  211
Beşinci Bölüm  
DÖVİZ PİYASASI İŞLEMLERİ  
I. VADESİZ DÖVİZ İŞLEMLERİ  214
II. VADELİ DÖVİZ İŞLEMLERİ  216
A. Forward: Belirli Bir Kıymetin Sabit Fiyat Üzerinden Belirlenen Bir Tarihte Alınıp–Satılması İşlemi  216
B. Swap: Bir Vadenin Başka Bir Vade ile Değişimini İçeren Döviz İşlemi  219
C. Futures: Belirli Bir Kıymetin Sabit Fiyat Üzerinden Bir Zaman Dilimi İçinde Alınıp–Satılması İşlemi  223
D. Option: Belirli Bir Kıymetin Belirli Bir Tarihte (veya Bu Tarihten Önce) Belirli Bir Fiyattan Alınıp – Satılması İşlemi  227
Altıncı Bölüm  
KONVERTİBİLİTE  
I. KONVERTİBİLİTE’NİN GEREKLİLİĞİ  235
II. KONVERTİBİLİTE’NİN KOŞULLARI  236
III. ULUSLARARASI PARA FONU (IMF)’NUN KONVERTİBİLİTE TANIMI  238
A. Piyasa Konvertibilitesi  238
B. Resmi Konvertibilite  239
C. Geçici Düzenlemeler  239
IV. TÜRKİYE’DE KONVERTİBİLİTE  239
Yedinci Bölüm  
ULUSLARARASI PARA FONU’NUN  
DÖVİZ KURLARI POLİTİKASI VE ÖZEL ÇEKME HAKLARI  
I. IMF’NİN DÖVİZ KURLARI POLİTİKASI  245
II. ÖZEL ÇEKME HAKLARI – SDR  247
DÖRDÜNCÜ KISIM  
DIŞ TİCARETTE ÖDEME YÖNTEMLERİ  
Birinci Bölüm  
KARŞILIKLI TİCARET  
I. TAKAS  260
II. KLIRING  262
III. KARŞI ALIM  266
IV. GERİ SATIN ALMA  270
V. DENGELEME  271
VI. OFFSET İŞLEMLERİ  272
A. Dolaysız Offset  274
B. Dolaylı Offset  274
VII. ÜÇLÜ TİCARET  275
VIII. İKİLİ HESAP  276
IX. BLOKE HESAP  276
X. DEĞİŞ – TOKUŞ  277
XI. YAP–İŞLET–DEVRET VE YAP–SAHİPOL–İŞLET  277
İkinci Bölüm  
PEŞİN ÖDEME  
I. PEŞİN ÖDEMENİN ŞEKİLLERİ  280
A. Havale, Çek veya Efektif ile Ödeme  280
B. Prefinansman  281
C. Kırmızı Şartlı Akreditif  282
D. Yeşil Şartlı Akreditif  282
II. GERİ ÖDEME GARANTİSİ  283
Üçüncü Bölüm  
VESAİK MUKABİLİ ÖDEME  
I. VESAİK MUKABİLİ ÖDEME İŞLEMLERİNDE TARAFLAR  287
II. VESAİK MUKABİLİ ÖDEME İŞLEMİNİN YÜRÜTÜLMESİ  287
A. Vesaikin Tahsile Gönderilmesi  288
B. Tahsillerin Biçim ve Yapısı  289
C. İbraz Biçimi  289
D. Görüldüğünde Ödeme/Kabul  290
E. Ticari Belgelerin Serbest Bırakılması  290
F. Bankaların Yükümlülük ve Sorumlulukları  290
G. Ödeme  292
H. Faiz  293
I. Komisyon ve Masraflar  293
İ. Diğer Hükümler  293
J. Bildirimler  293
III. VESAİK MUKABİLİ ÖDEME ŞEKLİNİN TÜRLERİ  294
A. Vesaik İbrazında Ödeme  294
B. Poliçe Kabulü Karşılığında Vesaikin Teslimi  295
C. Vesaikin Taahhütname Karşılığında Teslimi  295
D. Vesaikin Ödeme Garantisi Karşılığında Teslimi  296
E. Kabullü Tahsilat  296
Dördüncü Bölüm  
MAL MUKABİLİ ÖDEME  
I. MAL MUKABİLİ ÖDEME ŞEKLİNİN ALICI YÖNÜNDEN AVANTAJLARI  298
II. MAL MUKABİLİ ÖDEME ŞEKLİNİN SATICI YÖNÜNDEN DEZAVANTAJLARI  298
III. SATIŞ SÖZLEŞMESİ YAPILMASI ZORUNLULUĞU VE ÖDEME GARANTİSİ  299
IV. MAL MUKABİLİ ÖDEME ŞEKLİNDE ÖDEMENİN YAPILMASI  300
Beşinci Bölüm  
KABUL KREDİLİ ÖDEME  
I. POLİÇE UYGULAMASI  301
A. Vadeli Poliçe’nin Düzenlenmesi  302
B. Vadeli Poliçe’nin İskonto Ettirilmesi  303
II. AVAL VE KABUL KREDİSİ  303
III. KABUL KREDİLİ ÖDEME ŞEKİLLERİ  304
A. Kabul Kredili Akreditif İşlemleri  304
B. Kabul Kredili Vesaik Mukabili Ödeme İşlemleri  305
C. Kabul Kredili Mal Mukabili Ödeme İşlemleri  306
IV. KABUL KREDİLİ ÖDEME İŞLEMLERİNDE BANKALARIN ROLÜ  306
V. İHTİLAFLAR  307
Altıncı Bölüm  
AKREDİTİFLİ ÖDEME  
I. AKREDİTİF’İN HUKUKİ NİTELİĞİ  311
A. UCP’ye Tabi Olarak Açılan Akreditifler  311
B. UCP’ye Tabi Olmaksızın Açılan Akreditifler  313
II. AKREDİTİF’İN AÇILMASI  313
III. AKREDİTİF’DE TARAFLAR  317
A. Akreditif Amiri  318
B. Amir Banka  318
C. İhbar Bankası  320
D. Teyit Bankası  320
E. İştira Bankası  321
F. Rambursman Bankası  322
G. Muhabir (Görevli) Banka  323
H. Akreditif Lehdarı  324
IV. AKREDİTİF KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI  324
V. AKREDİTİFLER İLE İLGİLİ SÜRELER  325
A. Akreditifin Vadesi  325
B. Sevk Tarihi  326
C. İbraz Vadesi  327
VI. AKREDİTİFLERDE YÜKÜMLÜLÜĞÜN YERİNE GETİRİLMESİ  327
A. Vesaik İbrazında Ödemeli Akreditif  328
B. Vesaik İbrazından veya Yükleme Tarihinden Belirli Bir Süre Sonra Ödemeli Akreditif  329
C. Kabul Kredili Akreditif  329
D. İştira Akreditifi / İştira Edilebilir Akreditif  330
VII. RAMBURSMAN  331
A. Amir Bankanın Muhabir Banka Nezdindeki Hesabının Borçlandırılması Yoluyla  331
B. Amir Banka Nezdindeki Muhabir Banka Hesabının Alacaklandırılması Yoluyla  331
C. Doğrudan Amir Bankadan Rambursman Talebiyle  331
D. Üçüncü Banka Nezdinde Rambursman Tesisiyle  332
VIII. AKREDİTİF ÇEŞİTLERİ  332
A. Açılış Biçimleri İtibariyle Akreditifler  332
B. Akreditif Amirinin veya Amir Bankanın İptal Yetkisine Göre Akreditifler  333
C. İkinci Bir Banka Tarafından Teyit Edilip / Edilmemelerine Göre Akreditifler  335
D. Birden Fazla Kullanılıp Kullanılmadığına Göre Akreditifler  338
E. Üçüncü Bir Şahsa Devredilmesine Göre Akreditifler  340
F. Kısımlara Bölünebilmesine Göre Akreditifler  344
G. Peşin Ödeme Olanağı Sağlamasına Göre Akreditifler  345
H. Özelliği Olan Akreditifler  347
IX. AKREDİTİFLER İLE İLGİLİ DİĞER HÜKÜMLER  353
A. Akreditif Tutarında, Mal Miktarında ve Birim Fiyatlarda Tolerans  353
B. Kısmı Kullanımlar veya Kısmı Yüklemeler  353
C. Mücbir Sebep  354
D. Talimat Verilen Tarafın Eylemleri İçin Sorumluluk  354
X. AKREDİTİFTE İBRAZI İSTENEN BELGELER  355
A. Ticari Fatura  355
B. Taşıma Belgeleri  356
C. Sigorta Poliçesi  359
XI. AKREDİTİFTE İBRAZI ŞART KOŞULAN BELGELERİN İNCELENMESİ  360
A. Orijinal Belgeler ve Kopyalar  360
B. Belgelerin İncelenmesi  361
C. Rezervli / Uygun Olmayan Belgeler  362
D. Belgelerin İletilmesi  363
BEŞİNCİ KISIM  
FİNANSMAN BELGELERİ  
Birinci Bölüm  
KIYMETLİ EVRAK  
I. KIYMETLİ EVRAK’IN ÖZELLİKLERİ  369
II. KIYMETLİ EVRAK’IN ADİ SENETTEN FARKLARI  370
III. KIYMETLİ EVRAK TÜRLERİ  371
A. Hamile Yazılı Senet  371
B. Emre Yazılı Senet  371
C. Nama Yazılı Senet  372
IV. SENET TÜRÜ’NÜN DEĞİŞTİRİLMESİ  372
V. İPTAL KARARI  373
İkinci Bölüm  
KAMBİYO SENETLERİ  
I. POLİÇE  379
A. Poliçe’de Şekil Şartları  380
B. Keşidecinin Sorumluluğu  386
C. Poliçe’de Devir  386
D. Poliçenin Kabulü  389
E. Poliçenin Ödenmesi  390
F. Aval  391
G. Poliçe Nüshaları ve Suretleri  392
H. Poliçelerde Süreler  394
I. Poliçelerde Zaman Aşımı  395
İ. Poliçenin Kaybı ve İptali  396
J. Poliçelerde Sahtelik ve Tahrifat  397
K. Kanunlar İhtilafı  399
II. BONO  401
A. Bonoda Şekil Şartları  402
B. Keşidecinin Sorumluluğu  403
C. Bono Suretleri  403
D. Uygulama Hükümleri  403
E. Poliçe ve Bono’nun Teslim Alınmasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar  405
III. ÇEK  406
A. Çekin Hukuki Mahiyeti  407
B. Çekde Şekil Şartları  408
C. Çek Düzenlemek İçin Gerekli Diğer Şartlar  409
D. Çek’de Hamilin Hukuki Durumu  411
E. Çek Türleri  411
F. Çek’de Devir  414
G. Çek Nüshaları  415
H. Çek’de İbraz ve Ödeme  415
I. Müracaat Haklarının Kullanılması  417
İ. Çek’de Süre  417
J. Takvim Farklılığı  417
K. Çekten Cayma  417
L. Özel Haller  418
M. Zaman Aşımı  418
Üçüncü Bölüm  
DİĞER FİNANSMAN BELGELERİ  
I. EMTİA SENETLERİ  419
A. Makbuz Senedi ve Varant’ın Kapsamı  419
B. Ciro  420
C. Eşya Üzerinde Tasarruflar  421
D. Zaman Aşımı  421
E. Senetlerin Kaybedilmesi  422
II. KONTROL VE NUMUNE ALMA YETKİ BELGESİ  422
III. ANTREPO MAKBUZU  422
IV. TESLİM EMRİ  422
V. REHİN SENEDİ  423
ALTINCI KISIM  
DIŞ TİCARETTE ALTERNATİF FİNANSMAN TEKNİKLERİ  
Birinci Bölüm  
FACTORING  
I. FACTORING’İN GELİŞİMİ  430
II. FACTORING İŞLEMİNDE TARAFLAR  430
III. FACTORING’İN İŞLEYİŞİ  431
IV. FACTORİNG’İN MALİYETİ  432
V. FACTORING TÜRLERİ  433
A. Ulusal ve Uluslararası Factoring  433
B. Bir Factoring İşleminde Bazı Hizmetlerin Mevcudiyetine Göre Oluşan Factoring Türleri  435
VI. FACTORING’İN AVANTAJLARI  436
A. Satıcı (İhracatçı) Yönünden  436
B. Factor (Factoring Kuruluşu) Yönünden  437
VII. TÜRKİYE’DE FACTORING UYGULAMASI  438
A. Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu  439
B. Türk Borçlar Kanunu  441
C. Bankacılık Kanunu  441
D. Sigortacılık Kanunu  442
İkinci Bölüm  
LEASING  
I. LEASING’İN GELİŞİMİ  444
II. LEASING’İN AŞAMALARI VE TEMEL ÖZELLİKLERİ  446
III. LEASING TÜRLERİ  447
A. Konuları Açısından  447
B. Tarafları Açısından  448
C. Sözleşme Süresi ve Sözleşmeye Bozulma İmkanının Tanınması Açısından  449
D. Ülke Sınırları Açısından  450
E. Diğer Özellikler Açısından  451
IV. LEASING’IN AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI  454
A. Leasing’in Avantajları  454
B. Leasing’in Dezavantajları  456
V. TÜRKİYE'DE LEASING UYGULAMASI  456
A. Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu  459
B. Türk Borçlar Kanunu  464
C. Türk Medeni Kanunu  464
D. Gümrük Kanunu  464
VI. TÜRKİYE'DE FİNANSAL KİRALAMA TÜRLERİ  465
A. Yurtiçi Kiralama  466
B. Yurtdışından Yurtiçine Kiralama  466
C. Yurtiçinden Yurtdışına Kiralama  466
Üçüncü Bölüm  
FORFAITING  
I. FORFAITING’İN GELİŞİMİ  468
II. FORFAITING’İN İŞLEYİŞİ  469
III. FORFAITING İŞLEMİNİN YÜRÜTÜLMESİ  471
A. Bilgilendirme  471
B. Forfaiter’in Teklifi  471
C. Sözleşme  472
D. Alacağın Satın Alınması  472
IV. FORFAITING’DE ARANAN GARANTİLER  473
A. Aval  473
B. Garanti Mektubu  474
C. Vadeli Akreditif  474
V. FORFAIT FİNANSMANININ FAKTÖRLERE GÖRE MALİYETİ  475
A. Ticari Riskin Karşılanması  475
B. Ülke Riskinin Karşılanması  475
C. Finansman Bedelinin Karşılanması  476
VI. FORFAIT FİNANSMANININ TARAFLARA MALİYETİ  476
A. İthalatçıya Olan Maliyeti  476
B. İhracatçıya Olan Maliyeti  476
VII. FORFAİT FİNANSMANININ TARAFLAR AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ  478
A. İhracatçı Yönünden  478
B. İthalatçı Yönünden  479
C. Forfaiter Yönünden  480
D. Garantör Yönünden  481
VIII. TÜRKİYE'DE FORFAITING UYGULAMASI  481
YEDİNCİ KISIM  
ULUSLARARASI TAŞIMACILIK  
I. TAŞIMA BİÇİMLERİ  488
A. Denizyolu Taşımacılığı  488
B. Karayolu Taşımacılığı  489
C. Demiryolu Taşımacılığı  489
D. İçsu Taşımacılığı  490
E. Boru Hattı Taşımacılığı  490
F. Havayolu Taşımacılığı  490
G. Kombine Taşımacılık  490
II. TAŞIMA SÖZLEŞMESİ  491
A. Taşıma Sözleşmesinin Tarafları  491
B. Taşıma Sözleşmesi İle İlgili Diğer Hususlar  493
C. Eşyanın Taşıyıcıya Teslimi  494
D. Taşıma Senedi  494
E. Tarafların Yükümlülükleri  498
F. Gönderilenin Yükümlülükleri  504
G. Taşıma Sözleşmelerine Konulamayacak Kayıt ve Şartlar  505
H. Taşıma İşlerinde Zaman Aşımı  505
III. KOMİSYON SÖZLEŞMESİ  506
A. Taşıma İşleri Komisyoncusu  506
B. Bildirme Yükümlülüğü  507
C. Komisyon Ücreti  507
D. Gönderenin Alacakları  507
E. Hapis Hakkı  507
F. Halefiyet  508
G. Komisyoncunun Taşıma İşini Üzerine Alması  508
H. Toplama Yük  508
I. Komisyoncunun Sorumluluğu  508
İ. Yardımcıların Kusuru  508
J. Zaman Aşımı  508
Birinci Bölüm  
ULUSLARARASI DENİZYOLU TAŞIMACILIĞI  
I. NAVLUN SÖZLEŞMESİ  509
A. Navlun Sözleşmesinin Tarafları  511
B. Navlun Sözleşmesinin Çeşitleri  513
C. Navlun Sözleşmesinde Yükleme, Boşaltma ve Teslim  516
D. Navlun Sözleşmesinde Tarafların Yükümlülükleri  518
E. Taşıma Sözleşmesinin Şartları  519
F. Gemi Kiralanması  520
G. Deniz Taşıma Sözleşmelerinden Doğabilecek Uyuşmazlıklar  521
II. DENİZ KONŞİMENTOSU  522
A. Konişmentonun Biçimsel Açıdan Kapsamı  523
B. Konşimento Klozları  525
C. Konşimentonun Düzenlenmesi  528
D. Konşimento Türleri  535
İkinci Bölüm  
ULUSLARARASI KARAYOLU TAŞIMACILIĞI  
I. CMR SÖZLEŞMESİ  541
A. Taşıma Mukavelesinin Aktedilmesi ve Uygulanması  543
B. CMR–Uluslararası Hamule Senedi/Taşıma Senedi  544
C. Gönderenin Sorumluluğu  546
D. Taşıyıcının Sorumluluğu  548
E. Alıcının Sorumluluğu  551
F. Taşıyıcılar Tarafından Ortak Yapılan Taşımalar  551
G. CMR Sözleşmesi’ne Aykırı Koşulların Hükümsüzlüğü  552
H. Uyuşmazlıkların Çözümü  552
II. TIR SÖZLEŞMESİ  554
A. TIR Taşımacılığı ve İşlemleri  556
B. Taşıtların ve Konteynerlerin Kabulü  557
C. Uluslararası Taşımacılık Yapabilecek Şirketlere İlişkin Kriterler  561
D. TIR Sisteminden Yararlanmanın Koşulları  561
E. TIR Karnesi ve Hamili  562
F. Kefil Kuruluşlar ve Sorumlulukları  563
G. Uluslararası Garanti Sistemi  564
H. TIR Karnesi Kapsamı Altında Eşya Taşıma Yöntemleri  565
I. TIR Güzergâhı  567
İ. TIR Sözleşmesi Hükümlerinin İhlali  568
J. Taşıt Aracı ve Eşyanın Çıkış ve Giriş İşlemleri  569
K. TIR Karnesi’ne Kayıtlı Eşyanın Eksik veya Fazla Çıkması Halinde Yapılacak İşlemler  571
L. TIR Sistemi’nin Sağladığı Kolaylıklar  571
Üçüncü Bölüm  
ULUSLARARASI DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞI  
I. UYGULAMA ALANI  575
II. TAŞIYICININ SORUMLULUĞU  575
III. DEMİRYOLU TAŞIMA BELGESİ  576
A. Taşıma Belgesinin Kapsamı  576
B. Taşıma Belgesinin Düzenlenmesi  578
C. Taşıma Belgesinin İspat Gücü  579
D. İdari İşlemlerin Tamamlanması  579
IV. ÜCRETLERİN ÖDENMESİ  579
V. EŞYANIN YÜKLENMESİ VE BOŞALTILMASI  580
VI. TESLİM SÜRESİ  580
VII. TESLİM  581
VIII. EŞYAYI TASARRUF ETME HAKKI  581
IX. TASARRUF HAKKININ İFASI  581
X. TAŞIMAYA ENGEL DURUMLAR  582
XI. TESLİME ENGEL DURUMLAR  582
XII. TAŞIMAYA VE TESLİME ENGEL DURUMLARIN SONUÇLARI  582
XIII. SORUMLULUK  583
XIV. EŞYANIN KAYIP KARİNESİ VE TAZMİNAT  583
XV. HASAR DURUMUNDA TAZMİNAT  583
XVI. HAKLARIN KULLANILMASI  584
XVII. DAVANIN DÜŞMESİ  584
XVIII. ZAMAN AŞIMI  584
Dördüncü Bölüm  
ULUSLARARASI HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI  
I. UYGULAMANIN KAPSAMI  587
II. TAŞIMA SÖZLEŞMESİNİN YAPILMASI  587
III. HAVAYOLU TAŞIMA BELGESİ VEYA KARGO MAKBUZU  588
IV. GÖNDERENİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ  589
V. GÖNDERİLEN’İN YÜKÜMLÜLÜĞÜ  591
VI. TAŞIYICININ YÜKÜMLÜLÜĞÜ  591
VII. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ  593
A. Kargo ile Bağlantılı Olarak Sorumluluk Sınırı  594
B. Yargılama Hakkı  594
C. Tahkim  594
D. Davaların Sınırları  594
Beşinci Bölüm: POSTA VEYA KURYE SERVİSLERİ ARACILIĞIYLA TAŞIMACILIK  595
Altıncı Bölüm  
TAŞIMA İŞLERİ KOMİSYONCULARI TARAFINDAN DÜZENLENEN BELGELER  
I. NAKLİYECİ MAKBUZLARI  597
II. FIATA – TAŞIMA BELGELERİ  598
A. FIATA/FCR – Sevkiyatçı Firmanın Teslim Alındı Belgesi  599
B. FIATA/FCT – Sevkiyatçı Firmanın Taşıma Belgesi  599
C. FIATA/FBL – Birleşik Taşıma Konişmentosu  599
III. GRUPAJ KONİŞMENTOSU  600
Yedinci Bölüm: TAŞIMA BELGELERİNİN ORTAK ÖZELLİKLERİ  601
SEKİZİNCİ KISIM  
NAKLİYAT SİGORTALARI  
Birinci Bölüm  
NAKLİYAT SİGORTACILIĞI’NIN GELİŞİMİ  
I. LLOYD’S KURUMU  613
A. Lloyd’s’un Sigortacıları  614
B. Lloyd’s’un Sendikaları  614
C. Lloyd’s’un Komisyoncuları  614
D. Lloyd’s’un Acenteleri  615
E. Lloyd’s’un Yayınları  615
II. TÜRKİYE’DE SİGORTACILIK  616
İkinci Bölüm  
SİGORTA SÖZLEŞMESİ’NİN UNSURLARI  
I. SİGORTACI  620
A. Sigorta Şirketleri  620
B. Sigorta Acenteleri  621
C. Mütüel (Kooperatif) Şirketler  622
D. Sigorta Broker’ları  623
E. Yabancı Sigorta Şirketleri  624
II. SİGORTA ETTİREN / SİGORTALI  624
A. Başkası Lehine Sigorta  625
B. Temsil  625
C. Geçerli Olmayan Sigorta  625
III. SİGORTA MENFAATİ  625
IV. TEHLİKE İHTİMALİ (RİZİKO)  626
V. SİGORTA BEDELİ  627
VI. SİGORTA PRİMİ  627
Üçüncü Bölüm  
SİGORTANIN GENEL PRENSİPLERİ  
I. SİGORTALANABİLİR MENFAAT  629
II. AZAMİ İYİ NİYET (Hüsnüniyet)  629
III. TAZMİNAT  630
IV. HALEFİYET VE HAKLARIN DEVRİ  630
V. HASARA KATILIM  632
A. Müşterek Sigorta  633
B. Çifte Sigorta  633
C. Kısmi Sigorta  634
D. Eksik Sigorta  634
E. Aşkın Sigorta  634
F. Değer Konmuş (Takselenmiş) Sigorta  635
VI. YAKIN NEDEN  635
A. Sigorta Konusunu Etkileyebilecek Rizikolar  635
B. Yakın Neden Kavramının Genel Nitelikleri  636
C. Yakın Nedenin Saptanması  636
Dördüncü Bölüm  
NAKLİYAT HASARLARI  
I. EMTİA HASARLARI  639
II. NAVLUN HASARLARI  640
Beşinci Bölüm  
NAKLİYAT SİGORTALARININ SINIFLANDIRILMASI  
I. EMTİA (YÜK) SİGORTALARI  641
A. Denizyolu Taşıma Rizikolarına Karşı Sigorta  642
B. Karayolu ve Demiryolu Taşıma Rizikolarına Karşı Sigorta  648
C. Havayolu Taşıma Rizikolarına Karşı Sigorta  650
II. KIYMET NAKLİYAT SİGORTALARI  650
III. NAVLUN SİGORTALARI  650
IV. TAŞIYICININ SORUMLULUK SİGORTASI  651
A. CMR Sigortası  651
B. Ambar Mali Sorumluluk Sigortası  651
V. GEMİ VE TEKNE SİGORTALARI  652
Altıncı Bölüm  
SİGORTA KAPSAMINA GİREN RİSKLER VE İSTİSNALAR  
I. ENSTİTÜ YÜK KLOZLARI  653
A. Enstitü Yük Klozları (A)  654
B. Enstitü Yük Klozları (B)  661
C. Enstitü Yük Klozları (C)  662
II. ÖZEL KAPSAMLI ENSTİTÜ KLOZLARI  663
A. Enstitü Yük Klozları (Havayolu)  663
B. Enstitü Savaş Klozları (Yük – Denizyolu)  663
C. Enstitü Savaş Klozları (Yük – Havayolu)  663
D. Enstitü Savaş Klozları (Posta ile Göndermeler)  663
E. Enstitü Grev Klozları (Yük – Denizyolu)  663
F. Enstitü Grev Klozları (Yük – Havayolu)  663
G. Kasten Zarar Klozu  664
III. DİĞER SİGORTA KLOZLARI  664
A. Bütün Riskler Klozu  664
B. Hususi Avarya Klozu  664
C. Hususi Avarya Hariç Klozu  665
D. Grevler, Ayaklanmalar ve Sosyal Karışıklıklar Klozu  665
E. Antrepodan Antrepoya Klozu  665
F. Önemli Klozu  665
G. Toplam Kayıp Klozu  666
H. “… Hariç” Klozu  666
Yedinci Bölüm  
SİGORTA BELGELERİ  
I. SİGORTA MEKTUBU VEYA KUVERTÜR NOTU  667
II. SİGORTA ŞAHADETNAMESİ VEYA SİGORTA SERTİFİKASI  668
III. SİGORTA POLİÇESİ  668
A. Sigorta Sözleşmesi ve Poliçenin Düzenlenmesi  668
B. Poliçe Kapsamı Hakların Devri  670
C. Nakliyat Sigorta Poliçelerinin Çeşitleri  670
IV. SİGORTA BELGELERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR  673
V. NAKLİYAT HASARLARINDA SİGORTA ŞİRKETLERİNE GÖNDERİLMESİ ZORUNLU OLAN BELGELER  676
A. Hasar Tespit Tutanağında Bulunması Gereken Hususlar  677
B. Hasar Dosyasında Bulunacak Belgeler  678
C. Yitme veya Hasarın Oluşmasında Ödenecek Tazminat  679
DOKUZUNCU KISIM: EKLER LİSTESİ  681
Kaynakça  771
Kavramlar Dizini  775
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020